Jak złożyd zestaw firmy Jabel J-267

Komentarze

Transkrypt

Jak złożyd zestaw firmy Jabel J-267
Jak złożyd zestaw firmy Jabel J-267 – Impulsowy wykrywacz metalu
Przeczytaj do kooca !!!!
Poradnik został zrobiony dla ludzi przez ludzi i nie może byd wykorzystywany w celach zarobkowych –
jest to pomoc dla tych co lubią kombinowad i składad, a nie czują się pewnie co do tego jak złożyd
kupiony zestaw J-267 będący wykrywaczem metalu.
Poradnik został zrobiony przez „doznanie” z pomocą super userów i ludzi z forum http://exploracja.pl
(ew. /forum)!! Dzięki wielkie Wam wszystkim za pomoc – mam nadzieję, że teraz każdy będzie mógł
mied wykrywacz we własnym zakresie !!
Pozdrawiam
doznanie
Czynności wstępne.
Przeglądamy płytkę – wyszukujemy przerw lub zward w ścieżkach, patrzymy, czy nie ma błędu w
podłączeniu US6 *patrz rysunek JABEL_sciezki_US6] oraz oglądamy elementy segregując je.
Rys. JABEL_sciezki_US6
Lutowanie.
Należy wykonad w następującej kolejności, ze względu na wielkośd elementów i wygodę własną:
a)3 zworki;
b)rezystory;
c)kondensatory, które nie są elektrolityczne;
d)podstawki oraz VR1;
e)T2, T3, US8, US6 (US6 i US8 bez podstawek);
f)kondensatory elektrolityczne + C12 oraz T1;
g)potencjometr tak aby jego głowa wystawała od strony ścieżek tak samo z LED (przypasowując oba
te elementy do obudowy);
h)przeglądamy, szukamy zimnych lutów, zward i lutujemy złączkę do bat. 9V + ew. wyłącznik na
dodatnim biegunie „+” tej złączki.
Sprawdzanie poprawności lutowania.
Jest to strojenie bez cewki, głośnika i układów scalonych o numerach US2-US5 oraz US9.
Na początek wkładamy scalak US7 ICL7660 i podłączamy zasilanie 9V (najlepsze z bateria 9V – a do
codziennego użytku zastosowad koszyczek na 6 baterii AA 1,5V). Czerwona dioda LED, krótkimi
błyskami, powinna sygnalizowad poprawne działanie mikroprocesora US1 (PIC12C508R), który był już
na początku wlutowany. Następnie sprawdzamy multimetrem napięcia na US2 (NE5534), US4
(LM358) oraz US7 (ICL7660), powinny one byd odpowiednio +5V i -5V (dopuszczalne niewielkie
odchylenie rzędu ~0,25V). Sprawdzenia dokonujemy trzymając się podpunktów:
a)czarny kabel z miernika zawsze dotyka wyjścia kondensatora C12 o ujemnym biegunie „-”, a
czerwony poszczególnych nóżek podstawek pod scalaki US2, US4 i US7;
b)dla przypadku US2 (NE5534) 4 pin i 7 pin [patrz rysunek JABEL_piny8];
c)dla przypadku US4 (LM358) 4 pin i 8 pin [patrz rysunek JABEL_piny8];
d)dla przypadku US7 (ICL7660) 5 pin i 8 pin [patrz rysunek JABEL_piny8].
Rys. JABEL_piny8
Cewka.
Nie można połączyd cewki gniazdem cinchem, ze względu na niepewnośd tego złącza. Używamy np.
D-SUB, COM, NC 516, 517 lub lutujemy bezpośrednio. Cewkę robimy taką, ażeby jej indukcyjnośd
wynosiła 300uH, a opór do 1 Ω. Przykładowa cewka ma 250mm średnicy wewnętrznej, nawijana
drutem DNE 0,7mm oraz ma 23 zwoje – czyli ok. 18,1m drutu. Dla innych obliczyd programem
cpw_15 pamiętając o 300uH i oporze maksymalnym do 1 Ω. Cewka ma byd połączona z układem
maksymalnie 1,5m kabla – ma byd to ekranowany kabel, dwużyłowy (najlepiej głośnikowy). Cewkę
należy nawijad na przyrządzie pokazanym na rysunku *patrz rysunek JABEL_cewka]
Rys. JABEL_cewka
Po nawinięciu odpowiedniej cewki związujemy (jeszcze na gwoździach) nicią ciasno nasze dzieło oraz
unieruchamiamy zalewając w żywicy epoksydowej, bądź jakimś klejem – dbamy o okrągły kształt.
Cewkę umieszczamy w osłonie, która ma byd wodoszczelna i nie zawierad żadnych elementów
metalowych. Również cewka nie może się przemieszczad w niej, można zalad żywicą epoksydową.
Dźwięk.
Można podłączyd sam głośnik, ewentualnie wejście na słuchawki z głośnikiem [patrz rysunek
JABEL_dzwiek]. Biegunowośd głośnika nie jest ważna. Łączymy niebieski kabelek tak, aby miał on
połączenie na płytce z opornikiem R25 (33om) i + głośnika. Zielono – czerwony jest jednym, gdy nie
ma słuchawek włożonych. Ten dwukolorowy łączymy z 2 dziurką w płytce łączącą się z T3 (BC557).
Rys. JABEL_dzwiek
Montowanie w całośd oraz strojenie.
Podłączamy naszą cewkę oraz zestaw dźwiękowy. Wkładamy resztę układów scalonych i ponownie
podłączamy 9V. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poboru prądu. Czarny kabel z miernika do „+”
baterii, a czerwony kabel szeregowo do układu. Pobór prądu nie powinien przekroczyd 70 mA. Teraz
regulujemy tak potencjometr montażowy VR1, aby na wyjściu US2 (NE5534), jest to 6 pin, [patrz
rysunek JABEL_piny8+ było 0V. Mierzymy to jak w dziale „Sprawdzanie poprawności lutowania”, czyli
czarny kabel z miernika dotyka wyjścia kondensatora C12 o ujemnym biegunie „-”, a czerwony 6 pinu
US2. W czasie regulacji cewka nie może znajdowad się koło przedmiotów metalowych, włączonych
monitorów, bądź telewizorów. Następnie powoli obracamy ośką potencjometru P1, aż pojawią się
pojedyncze stuknięcia, jest to maksymalna czułośd. Zbliżając cewkę do metalowych przedmiotów
częstotliwośd stuknięd powinna wzrastad, aż do przejścia w ton ciągły.
Stelaż oraz prace wykooczeniowe.
Stelaż należy wykonad we własnym zakresie, to już pozostawiam własnej inwencji twórczej, jednak
pamiętajmy, żeby był on lekki i wytrzymały – oczywiście osłona cewki nie może zawierad żadnych
elementów metalowych – nawet śrubę (motylek) trzeba użyd plastykowy. Dbamy również o
środowisko i używamy baterii, które da się ponownie naładowad (6 baterii AA 1,5V w koszyczku) we
własnym zakresie należy zrobid przełączenie na ładowanie baterii w obudowie oraz włącznik
zasilania.
Dla wzrokowców dołączony jest obrazek JABEL_po_montazu – nazwa wskazuje sama na siebie.