Temat wiodący: Uczeń zaangażowany i aktywny w polskiej szkole

Komentarze

Transkrypt

Temat wiodący: Uczeń zaangażowany i aktywny w polskiej szkole
DZIAŁANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI EDUKACJI
W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH, KTÓRE PROWADZĄ NAUKĘ JĘZYKA POLSKIEGO
WARSZTATY WEBINAROWE
Temat wiodący: Uczeń zaangażowany i aktywny w polskiej szkole
Webinar 1: O znaczeniu motywacji w procesie uczenia się – nauczania i o tym, jak
wzmacniać uczniowską aktywność (Magdalena Bogusławska) 18 września
Webinar 2: O użytecznych zasobach edukacyjnych online i wykorzystaniu TIK
w polonijnej szkole (Joanna Kluz) 25 września
Webinar 3: O nauczycielu przewodniku i innowacyjnych metodach aktywizujących
(projekty edukacyjne i Webquesty, odwrócona klasa, gamifikacja, graficzne prezentacje
treści itp.) (prof. Marlena Plebańska) 2 października
Webinar 4: O ocenianiu jako narzędziu kształtowania zaangażowania uczniów
(Maria Czerwińska) 9 października
Temat przewodni: Jak kształtować świadomość językową naszych uczniów?
Webinar 5: O rodzicu jako partnerze nauczyciela w kształtowaniu świadomości
językowej naszych Podopiecznych, czyli jak rozmawiać z rodzicami, aby pracowali
w domu nad dwujęzycznością dzieci (dr Katarzyna Brzosko-Barrat) 23 października
Webinar 6: O znaczeniu czytania dla rozwijania kompetencji językowych i kulturowych
dzieci dwujęzycznych – jak zachęcić do czytania, ciekawe pomysły i propozycje
(dr Joanna Dobkowska) 30 października
Temat przewodni: Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Webinar 7: O tym, jak sprawić, żeby o nas słyszano i nas podziwiano, czyli o działaniach
promocyjnych szkoły (Marzanna Geisler) 6 listopada
Webinar 8: O stronie www szkoły – jak ją założyć, prowadzić i zdobywać
odwiedzających (Grzegorz Zajączkowski) 13 listopada
Konsultacje metodyczne online:
20 listopada; 27 listopada; 4 grudnia 2016 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------SZKOŁA.PL – WSPARCIE DLA EDUKACJI POLONIJNEJ
Projekt jest współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.
ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE - str. 1 z 4