Droga do samego siebie

Transkrypt

Droga do samego siebie
W DRODZE DO .................SAMEGO SIEBIE.
Nie ma sytuacji bez wyjścia, sytuacji przegranych,
niepotrzebnych uczyć. Nadzieja prowadzi do wiary. Obydwie powodują, Ŝe jeśli
nie wiesz, dokąd iść...... to sama droga Cię poprowadzi ................…………►
Stojąc w miejscu czujemy, Ŝe zostajemy w tyle. Patrzymy, a inni są juŜ
tak daleko. Boimy się ruszyć w drogę ze strachu przed zmęczeniem i obawą, Ŝe
juŜ nie damy rady, aby ich dogonić. A tu nie o to chodzi... WaŜne jest Ŝebyśmy
szli, a nie stali w miejscu. Szli dla samej przyjemności poznawania, uczenia się,
nowych doznań bez strachu i zgryzot o finał naszej drogi. Spotykam ludzi,
którzy idą nie swoja drogą, a raczej bardziej wytrwale śledzą drogę innych.
Oni nie Ŝyją swoim Ŝyciem, pustkę zapełniają śledzeniem innych, zapominając,
Ŝe i oni mają swoją misję, mogą wydeptać szlak, przynieść ze sobą coś cennego.
Pogubili się, czy „idą” zbyt łatwą drogą? W drodze do samego siebie weszli
w mgłę, nie dostrzegają siebie tylko innych. Tak naprawdę, to chowają się przed
sobą samymi, bo łatwiej krytykować kogoś, niŜ znosić samego siebie.
1
W rzeczywistości najwaŜniejszym powodem interesowania się innym jest
niedostrzeganie własnych mocnych stron. Łatwiej krytykować innych niŜ
odkrywać przed sobą własne zasoby. Doskonalić swoją osobowość.Tak trudno
uwierzyć w siebie. „Wiara stale chce pytać, zarozumialstwo – zawsze zna
odpowiedź”. Wiara sama w sobie jest paradoksem, skokiem w ciemność wbrew
ludzkiemu rozumowi. Paradoks wiary polega równieŜ na tym, Ŝe człowiek
wierzący walczy stale o wiarę. Nie ma wiary gotowej, juŜ oprawionej w ramki.
Wiara nie jest statyką, zatrzymaniem się, lecz ciągłym odkrywaniem na nowo
tajemnicy nowej nieznanej drogi, czasami przecinanej chwiejnym mostem z
patyków, ale idącej do przodu. Staje się często niemoŜnością, bo „głowa za
logiczna, a serce za nerwowe”. Wiara nie jest równieŜ Ŝadną asekuracją przed
cierpieniem i złem. Aby mieć wiarę, trzeba ją nieustannie tracić, Ŝeby móc ją
odzyskiwać.
Dlatego trzeba iść swoją drogą mądrym w doświadczenia innych, ale ze
swoim bagaŜem rozumu. „Nie jest tak, Ŝe wszystko zaleŜy od Ciebie.
Świat, w którym śyjesz, teŜ nie jest taki całkiem gotowy. MoŜesz coś z nim
zrobić. Szukaj, Odkrywaj, Sprawdzaj, Zmieniaj, Szukaj. Warto Ŝyć w taki
sposób, by tworzyć wartościowe Ŝycie nie oglądając się na innych, zawsze
zaczynając od SIEBIE: - uśmiechnij się do sąsiada i powiedz mu
Dzień Dobry.
Wanda Chomacka
2

Podobne dokumenty