80 Alpha cash back

Komentarze

Transkrypt

80 Alpha cash back
REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „PROMOCJA WALKMAN®”
Organizatorem oferty promocyjnej – sprzedaży premiowej „PROMOCJA WALKMAN®”
(„Promocja”) w Polsce jest Sony Europe Limited spółka prawa brytyjskiego z siedzibą: The
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT 13 0XW, Wielka Brytania (zwanej dalej
„Organizatorem”), która to spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce w formie
oddziału przedsiębiorcy zagranicznego Sony Europe Limited (spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa
wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000377489 („Oddział”)
1. Promocja organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Promocja trwa od dnia 2.12.2011 do dnia 31.01.2012 (włącznie) lub do wyczerpania
zapasów magazynowych.
3. Z Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawych, które w okresie trwania Promocji dokonają zakupu odtwarzaczy
Sony WALKMAN® NWZE464 8GB ze specjalną naklejką na opakowaniu
informującą o Promocji („dalej Klienci”).
4. Każda osoba spełniająca warunki określone w punkcie 3 powyżej, w przypadku
dokonania w autoryzowanej sieci sprzedaży Sony, sieci sklepów Media Markt, Saturn w
okresie trwania Promocji zakupu odtwarzacza Sony WALKMAN® NWZE464 8GB
otrzyma kupon promocyjny upoważniający do pobrania 2 audiobooków z serwisu
auidioteka.pl („Kupon Promocyjny”). Lista audiobooków, które mogą być pobrane na
podstawie Kuponu Promocyjnego określa Lista SONY stanowiąca Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
5. Każdy promocyjny odtwarzacz MP4 Sony WALKMAN® NWZE464 zawiera wewnątrz
opakowania produktu Kupon Promocyjny. Każdy Kupon Promocyjny zawiera kod
uprawniający do pobrania 2 audiobooków spośród pozycji dostępnych na Liście SONY z
serwisu auidioteka.pl.
6. Promocją są objęte wyłącznie odtwarzacz MP4 Sony WALKMAN® NWZE464. Produkty
mogą podlegać ograniczeniom dostępności.
7. Do otrzymania promocyjnych produktów upoważnia tylko zakup wymienionych w punkcie
6 niniejszego Regulaminu modeli odtwarzaczy MP4 w autoryzowanej sieci sprzedaży
Sony, sklepów Media Markt, Saturn, wybranych sklepach sieci Euro RTV-AGD. Aby
uniknąć rozczarowania, przed zakupem należy się upewnić, czy wybrany produkt jest
objęty Promocją oraz czy sprzedawca należy do autoryzowanej sieci sprzedaży Sony,
sklepów Media Markt, Saturn i wybranych sklepów sieci Euro RTV-AGD,
8. Klientom nie przysługuje prawo do żądania wydania im ekwiwalentu pieniężnego zamiast
Kuponu Promocyjngo. Klienci nie mogą przenieść praw wynikających z Promocji na
osobę trzecią.
9. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy kierować do Organizatora na adres
Sony Europe Limited (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul.
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie.
Organizator rozstrzygnie reklamację w terminie 14 dni. Decyzja Organizatora w
przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
10. W Promocji nie mogą uczestniczyć podmioty zajmujące się odsprzedażą produktów
Sony; jest ona przeznaczona tylko dla osób fizycznych i firm nabywających produkty na
własny użytek. Promocyjne produkty przekazane w ramach tej Promocji nie są
przeznaczone do odsprzedaży handlowej.
1
11. Wszystkie promocyjne produkty mogą podlegać ograniczeniom dostępności. Zastrzega
się prawo do zastąpienia promocyjnych produktów innymi produktami o równoważnej
wartości w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.
12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
13. Promocja podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory winny być poddawane jurysdykcji
polskich sądów.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub
utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie mógł przewidzieć, lub
którym nie mógł zapobiec.
15. Sony nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, w
szczególności podmioty prowadzące serwis audioteka.pl.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub
odwołania Promocji bez podania przyczyn z poszanowaniem praw uprzednio nabytych
przez Klientów.
17. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i
obowiązujące przepisy prawa.
18. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sony Europe Limited (spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Ogrodowa 58, 00-876
Warszawa, w punktach należących do autoryzowanej sieci sprzedaży Sony oraz na
stronie internetowej www.sony.pl/audiobook.
Załączniki:
1. Lista Sony (lista audiobooków)
2. Instrukcja pobrania audiobooka.
2
Załącznik nr 1 Lista Sony (lista audiobooków)
1. Głowa Minotaura (Marek Krajweski, czyta: Marcin Popczyński, Biblioteka Akustyczna)
2. Alicja w krainie czarów (Lewis Carroll, czyta: Anna Romantowska, ZNIW)
3. Najpiękniejsze mity greckie (Dimiter Inkiow, czyta: Piotr Frączewski, Media Rodzina)
4. Akademia Pana Kleksa (Jan Brzechwa, czyta: Krzysztof Kolberger, ZNIW)
5. Wesołe Przygody Robin Hooda (Howard Pyle, czyta: brak, ZNIW)
6. Narrenturm (Andrzej Sapkowski, 112 aktorów, superNOWA)
7. Opowieść z Narnii (wszystkie części) (Clive Staples Lewis, Jerzy Zelnik/Agnieszka
Greinert, Media Rodzina)
8. W 80 dni dookoła świata (Julisz Verne, czyta: Marek Ślosarski, Promatek)
9. Tunele (Roderick Gordon/Brian Williams, czyta: Wojciech Malajkat, Wilga)
10. Rok 1984 (George Orwell, czyta: Jacek Brzostyński, Propaganda)
11. Mróz (Marcin Ciszewski, czyta: Krzysztof Banaszyk, Ender)
12. WWW.1939.com.pl I część (Marcin Ciszewski, czyta: Krzysztof Banaszyk, Ender)
13. Major II część (Marcin Ciszewski, czyta: Adam Ferency, Ender)
14. WWW.1944.waw.pl III część (Marcin Ciszewski, czyta: Andrzej Mastalerz, Ender)
17. Przygody Jonatana (Ken Schoolland, czyta: Krzysztof Haładus, Aspekt)
18. Mała Apokalipsa (Tadeusz Konwicki, czyta: Wiesław Minichowski, ZNIW)
19. Mistrz i Małgorzata (Michaił Bułhakow, czyta: Henryk Boukołowski, Propaganda)
20. Potop (Henryk Sienkiewicz, czyta: Marek Walczak, Aleksandria)
21. Dżuma (Albert Camus, czyta: Adam Ferency, Aleksandria)
22. Ogniem i mieczem (Henryk Sienkiewicz, czyta: Krzysztof Globisz, Aleksandria)
23. Alchemik (Paul Coelho, czyta: Ksawery Jasieński, Drzewo Babel)
24. Księga Dżungli (Rudyard Kipling, czyta: Adam Hutyra, Marcin Nowakowski, Promatek)
25. Nad Niemnem (Eliza Orzeszkowa, czyta: Ewa Matuszek, Biblios)
26. Fraszki, Pieśni, Treny (Jan Kochanowski, czyta: Jacek Kałucki/Agata Rzeszewska,
Biblioteka Akustyczna)
27. Zemsta (Aleksander Fredro, czyta: Joanna Lissner/Grzegorz Wons/Stanisław
Biczysko/Andrzej Sopa/Wincenty Grabarczyk/Maciej Kujawski/Ilona Chojnowska/Marcin
Kwasny, Lissner Studio)
28. Śluby Panieńskie (Aleksander Fredro, czyta: Halina Bednarz/Joanna Lissner/Stanisław
biczysko/Wojciech Starostecki/Zbigniew Borek/Maria Kowalik/Jacek Chmielnik, Lissner
Studio)
29. Krzyżacy (Henryk Sienkiewicz, czyta: Zbigniew Wróbel, Aleksandria)
30. Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński, czyta: Wojciech Malajkat, Aleksandria)
31. Chłopi (Władysław Reymont, czyta: Ksawery Jasieński, ZNIW)
32. Przedwiośnie (Stefan Żeromski, czyta: Bartosz Mazur, Biblios)
33. Wesele (Stanisław Wyspiański, czyta: Paweł Ładniak/Szymon Sędrowski/Anna Zawiślak,
Biblios)
34. Ludzie Bezdomni (Stefan Żeromski, czyta: Grzegorz Matysek, Biblios)
35. Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz, czyta: Szymon Sędrowski, Biblios)
36. Lalka (Bolesław Prus, czyta: Katarzyna Skoniecka/Tomasz Bielawiec/Jacek Król/Jan
Wojciech Krzyszczak, Biblios)
37. Kordian (Juliusz Słowacki, czyta: Anna Zawiślak/Jacek Król/Jerzy Kurczuk/Bartosz Mazur,
Biblios
38. W pustyni i w puszczy (Henryk Sienkiewicz, czyta: Wojciech Bartoszek, Aleksandria)
39. Opowieść wigilijna (Charles Dickens, czyta: Zbigniew Zapasiewicz, Media Rodzina)
40. Quo Vadis (henryk Sienkiewicz, czyta: Grzegorz Młudzik, MTJ)
41. The Phantom Airman (Allan Frewin Jones, MacMillan)
42. Unquiet Graves A Christmas Carol (Allan Frewin Jones, MacMillan)
43. A Midsummer Night's Dream (CIDEB EDITRICE)
44. A Room with a View (CIDEB EDITRICE)
45. Albert Einstein (CIDEB EDITRICE)
46. Alice's Adventures in Wonderland (CIDEB EDITRICE)
47. American Cities (CIDEB EDITRICE)
48. American Folk Tales (CIDEB EDITRICE)
49. Amore e cinema (CIDEB EDITRICE)
50. Aus dem Leben eines Taugenichts (CIDEB EDITRICE)
3
51. Bathsheba the Witch (CIDEB EDITRICE)
52. Beauty and the Beast (CIDEB EDITRICE)
53. Black Beauty (CIDEB EDITRICE)
54. Brave New World (CIDEB EDITRICE)
55. British and American Festivities (CIDEB EDITRICE)
56. Business Communication (CIDEB EDITRICE)
57. Business Environment (CIDEB EDITRICE)
58. Business Issues (CIDEB EDITRICE)
59. Carmen (CIDEB EDITRICE)
60. Cuentos de la selva (CIDEB EDITRICE)
61. Das Haus an den Klippen (CIDEB EDITRICE)
62. Das öde Haus (CIDEB EDITRICE)
63. David Copperfield (CIDEB EDITRICE)
64. Davy Crockett An American Hero (CIDEB EDITRICE)
65. Delitto in Piazza del Campo (CIDEB EDITRICE)
66. Der blonde Eckbert (CIDEB EDITRICE)
67. Der Fluch der Mumie (CIDEB EDITRICE)
68. Der Gestiefelte Kater - Das Tapfere Schneiderlein (CIDEB EDITRICE)
69. Der Runenberg (CIDEB EDITRICE)
70. Der Sandmann (CIDEB EDITRICE)
71. Der Schimmelreiter (CIDEB EDITRICE)
72. Der Stein des Nordens (CIDEB EDITRICE)
73. Detective Stories (CIDEB EDITRICE)
74. Die Nachbarn (CIDEB EDITRICE)
75. Die Nibelungen (CIDEB EDITRICE)
76. Die Rache des Computers (CIDEB EDITRICE)
77. Die schwarze Spinne (CIDEB EDITRICE)
78. Die Verwandlung (CIDEB EDITRICE)
79. Don Juan Tenorio (CIDEB EDITRICE)
80. Don Quijote de la Mancha (CIDEB EDITRICE)
81. Dos Leyendas (CIDEB EDITRICE)
82. Dubliners (CIDEB EDITRICE)
83. Effi Briest (CIDEB EDITRICE)
84. Ein Star in Gefahr (CIDEB EDITRICE)
85. El Cantar de Mio Cid (CIDEB EDITRICE)
86. El conde Lucanor (CIDEB EDITRICE)
87. El lirio de los valles (CIDEB EDITRICE)
88. El Matadero (CIDEB EDITRICE)
89. El secreto de Romina (CIDEB EDITRICE)
90. El Zorro (CIDEB EDITRICE)
91. Empire Tales (CIDEB EDITRICE)
92. Erich ist verschwunden (CIDEB EDITRICE)
93. Exploring Places (CIDEB EDITRICE)
94. Five Children and IT (CIDEB EDITRICE)
95. Four Continents (CIDEB EDITRICE)
96. Frankenstein (CIDEB EDITRICE)
97. Fuente Ovejuna (CIDEB EDITRICE)
98. Ghastly Ghosts! (CIDEB EDITRICE)
99. Giallo al Grand Hotel du Lac (CIDEB EDITRICE)
100. Great British Writers (CIDEB EDITRICE)
101. Great English Monarchs and their Times (CIDEB EDITRICE)
102. Great Expectations (CIDEB EDITRICE)
103. Halloween Horror (CIDEB EDITRICE)
104. Halloween... Magic, Witches and Vampires (CIDEB EDITRICE)
105. Heart of Darkness (CIDEB EDITRICE)
106. Huellas en la nieve (CIDEB EDITRICE)
107. I Promessi Sposi (CIDEB EDITRICE)
108. Il Mistero di Veronica (CIDEB EDITRICE)
109. Il Segreto del vecchio olmo (CIDEB EDITRICE)
110. Il Viaggio di Laurent (CIDEB EDITRICE)
4
111. Indagaciones por Madrid (CIDEB EDITRICE)
112. Jason and the Argonauts (CIDEB EDITRICE)
113. Kaspar Hauser (CIDEB EDITRICE)
114. King Arthur and his Knights (CIDEB EDITRICE)
115. La cajita de hueso (CIDEB EDITRICE)
116. La casa de Bernarda Alba (CIDEB EDITRICE)
117. La Casa sulla scogliera (CIDEB EDITRICE)
118. La Celestina (CIDEB EDITRICE)
119. La Collana longobarda (CIDEB EDITRICE)
120. La Espanola Inglesa (CIDEB EDITRICE)
121. La Fuga di Bach (CIDEB EDITRICE)
122. La Gitanilla (CIDEB EDITRICE)
123. Lazarillo de Tormes (CIDEB EDITRICE)
124. Legends from the British Isles (CIDEB EDITRICE)
125. Liberta (CIDEB EDITRICE)
126. Little Women (CIDEB EDITRICE)
127. London (CIDEB EDITRICE)
128. Look Back in Anger (CIDEB EDITRICE)
129. Macbeth (CIDEB EDITRICE)
130. Manichini (CIDEB EDITRICE)
131. Marianela (CIDEB EDITRICE)
132. Mistero all'Abbazia (CIDEB EDITRICE)
133. Mord im Grand Hotel (CIDEB EDITRICE)
134. Mystery in San francisco (CIDEB EDITRICE)
135. Natural Environments (CIDEB EDITRICE)
136. Naufragios (CIDEB EDITRICE)
137. Novelas ejemplares (CIDEB EDITRICE)
138. Oliver Twist (CIDEB EDITRICE)
139. Oscar Wilde's Short Stories (CIDEB EDITRICE)
140. Parzival (CIDEB EDITRICE)
141. Peter Pan (CIDEB EDITRICE)
142. Peter Schlemihls wundersame Geschichte (CIDEB EDITRICE)
143. Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy Hollow (CIDEB EDITRICE)
144. Robin Hood (CIDEB EDITRICE)
145. Robinson Crusoe (CIDEB EDITRICE)
146. Romeo and Juliet (CIDEB EDITRICE)
147. Rose rosse per il commissario (CIDEB EDITRICE)
148. Sandokan (CIDEB EDITRICE)
149. Sandokan e le tigri di Mompracem (CIDEB EDITRICE)
150. Scoprire l'Italia... con una caccia al tesoro (CIDEB EDITRICE)
151. Selected Stories (CIDEB EDITRICE)
152. Seven Short Stories (CIDEB EDITRICE)
153. Sherlock Holmes and The Red Circle (CIDEB EDITRICE)
154. Short Stories (CIDEB EDITRICE)
155. Silas Marner (CIDEB EDITRICE)
156. Simplicius Simplicissimus (CIDEB EDITRICE)
157. Spuren im Schnee (CIDEB EDITRICE)
158. Storia d'amore (CIDEB EDITRICE)
159. Tango (CIDEB EDITRICE)
160. The Adventures of Tom Sawyer (CIDEB EDITRICE)
161. The American West (CIDEB EDITRICE)
162. The Black Arrow (CIDEB EDITRICE)
163. The Bottle Imp (CIDEB EDITRICE)
164. The Call of the Wild (CIDEB EDITRICE)
165. The Canterbury Tales (CIDEB EDITRICE)
166. The Ghost Ship of Bodega Bay (CIDEB EDITRICE)
167. The Happy Prince and The Selfish Giant (CIDEB EDITRICE)
168. The House of the Seven Gables (CIDEB EDITRICE)
169. The Importance of Being Earnest (CIDEB EDITRICE)
170. The Jungle Book (CIDEB EDITRICE)
5
171. The Last of the Mohicans (CIDEB EDITRICE)
172. The Lost Treasure of Bodega Bay (CIDEB EDITRICE)
173. The Merchant of Venice (CIDEB EDITRICE)
174. The Mill on the Floss (CIDEB EDITRICE)
175. The Nutcracker (CIDEB EDITRICE)
176. The Picture of Dorian Gray (CIDEB EDITRICE)
177. The Prince and the Pauper (CIDEB EDITRICE)
178. The Railway Children (CIDEB EDITRICE)
179. The Secret Garden (CIDEB EDITRICE)
180. The Secret of the Stones (CIDEB EDITRICE)
181. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (CIDEB EDITRICE)
182. The Tempest (CIDEB EDITRICE)
183. The Treasure of Franchard (CIDEB EDITRICE)
184. The True Story of Pocahontas (CIDEB EDITRICE)
185. The Turn of the Screw (CIDEB EDITRICE)
186. The Wind in the Willows (CIDEB EDITRICE)
187. The Wonderful Wizard of Oz (CIDEB EDITRICE)
188. Till Eulenspiegel (CIDEB EDITRICE)
189. Tor ohne Grenzen (CIDEB EDITRICE)
190. Treasure Island (CIDEB EDITRICE)
191. Tristan und Isolde (CIDEB EDITRICE)
192. Un conjunto especial (CIDEB EDITRICE)
193. Una canzone per cinque (CIDEB EDITRICE)
194. Una estrella en peligro (CIDEB EDITRICE)
195. Vanity Fair (CIDEB EDITRICE)
196. Veleno a colazione (CIDEB EDITRICE)
197. Verfolgung in München (CIDEB EDITRICE)
198. Veronikas Geheimnis (CIDEB EDITRICE)
199. Viaggio a Venezia (CIDEB EDITRICE)
200. Villa dei Mughetti (CIDEB EDITRICE)
201. Waiting for Godot (CIDEB EDITRICE)
202. White Fang (CIDEB EDITRICE)
203. Wie im Film (CIDEB EDITRICE)
204. Wilhelm Tell (CIDEB EDITRICE)
205. Wolfgang Amadeus Mozart (CIDEB EDITRICE)
206. Zorro (CIDEB EDITRICE)
207. The Man in the Iron Mask (Autor: Alexandre Dumas, MacMillan)
208. The Three Musketeers (Autor: Alexandre Dumas, MacMillan)
209. The Treasure of Monte Cristo (Autor: Alexandre Dumas, MacMillan)
212. Dangerous Journey (Autor: Alwyn Cox, MacMillan)
213. Owl Creek Bridge and Other Stories (Autor: Ambrose Bierce, MacMillan)
214. The Tenant of Wildfell Hall (Autor: Anne Bronte, MacMillan)
215. Princess Diana (Autor: Anne Collins, MacMillan)
216. The Hound of the Baskervilles (Autor: Arthur Conan Doyle, MacMillan)
217. The Sign of Four (Autor: Arthur Conan Doyle, MacMillan)
218. The Speckled Band and Other Stories (Autor: Arthur Conan Doyle, MacMillan)
219. Dracula (Autor: Bram Stoker, MacMillan)
220. Tales of Horror (Autor: Bram Stoker, MacMillan)
221. Nelson Mandela (Autor: Carl W. Hart, MacMillan)
222. Barack Obama (Autor: Carl W. Hart, MacMillan)
223. Michael Jackson: The King of Pop (Autor: Carl W. Hart, MacMillan)
224. A Tale Of Two Cities (Autor: Charles Dickens, MacMillan)
225. Great Expectations (Autor: Charles Dickens, MacMillan)
226. Oliver Twist (Autor: Charles Dickens, MacMillan)
227. Jane Eyre (Autor: Charlotte Bronte, MacMillan)
228. Selected Stories by D.H. Lawrence (Autor: D.H. Lawrence, MacMillan)
229. Robinson Crusoe (Autor: Daniel Defore, MacMillan)
230. Seven Stories of Mystery and Horror (Autor: Edgar Allan Poe, MacMillan)
231. Anna and the Fighter (Autor: Elizabeth Laird, MacMillan)
232. The House on the Hill (Autor: Elizabeth Laird, MacMillan)
6
233. Therese Raquin (Autor: Emilie Zola, MacMillan)
234. Wuthering Heights (Autor: Emily Brotne, MacMillan)
235. The Secret Garden(Autor: Frances Hodgson Burentt, MacMillan)
236. The Phantom of the Opera (Autor: Gaston Leroux, MacMillan)
237. The Space Invaders (Autor: Geoffrey Matthews, MacMillan)
238. The Mill On The Floss (Autor: George Eliot, MacMillan)
239. Daisy Miller (Autor: Henry James, MacMillan)
240. I ,Robot (Autor: Issac Asimov, MacMillan)
241. White Fang (Autor: Jack London, MacMillan)
242. The Last of the Mohicans (Autor: James Fenimore Cooper, MacMillan)
243. Emma (Autor: Jane Austen, MacMillan)
244. Northanger Abbey (Autor: Jane Austen, MacMillan)
245. Sense and Sensibility (Autor: Jane Austen, MacMillan)
246. Heidi (Autor: Johanna Spiri, MacMillan)
247. Money for a Motorbike (Autor: John Milne, MacMillan)
248. The Black Cat (Autor: John Milne, MacMillan)
249. The Long Tunnel (Autor: John Milne, MacMillan)
250. The Queen of Death (Autor: John Milne, MacMillan)
251. The Wizard of Oz (Autor: L. Frank Baum, MacMillan)
252. Little Women (Autor: Louisa M. Alcott, MacMillan)
253. Room 13 and Other Ghost Stories (Autor: M. R. James, MacMillan)
254. The Adventures of Tom Sawyer (Autor: Mark Twain, MacMillan)
255. Frankenstein (Autor: Mary Shelley, MacMillan)
256. Marco (Autor: Mike Esplen, MacMillan)
257. The Stranger (Autor: Norman Whitney, MacMillan)
258. The Canterville Ghost and Other Stories (Autor: Oscar Wilde, MacMillan)
259. The Picture of Dorian Gray (Autor: Oscar Wilde, MacMillan)
260. Kick Off: The Story of Football (Autor: Patrick Adams, MacMillan)
261. Bristol Murder (Autor: Philip Prowse, MacMillan)
262. L.A. Movie (Autor: Philip Prowse, MacMillan)
263. L.A. Winners (Autor: Philip Prowse, MacMillan)
264. The Woman Who Disappeared (Autor: Philip Prowse, MacMillan)
265. The Smuggler (Autor: Piers Plowright, MacMillan)
266. Meet Me in Istanbul (Autor: Richard Chisholm, MacMillan)
267. Officially Dead (Autor: Richart Prescott, MacMillan)
268. King Arthur and the Knights of the Round Table (Autor: Stephen Colbourn, MacMillan)
269. Robin Hood (Autor: Stephen Colbourn MacMillan)
270. Rich Man, Poor Man (Autor: T. C. Jupp, MacMillan)
271. Far from the Madding Crowd (Autor: Thomas Hardy, MacMillan)
272. Tess of the d'Urbervilles (Autor: Thomas Hardy, MacMillan)
273. The Legends of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle (Autor: Washington Irving,
MacMillan)
274. Macbeth (Autor: William Shakespeare, MacMillan)
275. Zmierzch (Stephanie Meyer. czyta: Anna Dereszowska, Publicat S.A.)
276. Księżyc w nowiu (Stephanie Meyer. czyta: Anna Dereszowska, Publicat S.A.)
277. Zaćmienie (Stephanie Meyer. czyta: Anna Dereszowska, Publicat S.A.)
278. Przed Świtem (Stephanie Meyer. czyta: Anna Dereszowska, Publicat S.A.)
279. Gra Endera (Orson Scott Card, czyta: Roch Siemianowski, Biblioteka Akustyczna)
280. Gwiezdny Pył (Neil Gaiman, czyta: Artur Barciś, Auditus)
7
Załącznik nr 2 Instrukcja pobrania audiobooka
Sposób korzystania z kuponu

Wejdź pod adres internetowy: http://audioteka.pl

Wybierz polecenie „Aktywuj kartę” i postępuj zgodnie z instrukcjami

Po aktywacji karty na koncie pojawi się „Karnet” na dwa audiobooki

Umieść wybrane z kolekcji SONY audiobooki w koszyku

Upewnij się, że w zakładce „Twój koszyk” wybraną formą płatności jest „Karnet”

Pliki będą dostępne do pobrania w zakładce „Twoja półka”.
Pomoc techniczna
W razie problemów prosimy o kontakt na email [email protected]
lub pod numerem telefonu +48 22 414 23 33 (od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9:00 do 17:00).
Warunki i zasady użytkowania karty
Karta upoważnia do pobrania przez sieć Internet dwóch dowolnych audiobooków z serwisu
audioteka.pl z kolekcji SONY.
Wszystkie utwory pobrane z serwisu audioteka.pl przeznaczone są tylko i wyłącznie
do użytku osobistego oraz podlegają ochronie praw autorskich i pochodnych. W celu
pobrania audiobooka wymagane jest posiadanie aktywnego konta w serwisie audioteka.pl lub
założenie i aktywacja nowego konta. Procedury w zakresie przetwarzania danych osobowych
oraz
polityka
ochrony
prywatności
są
opublikowane
pod
adresem
http://audioteka.pl/regulamin.info.html. Karty nie można wymienić na gotówkę. Karta nie może
być przedmiotem obrotu wtórnego.
8

Podobne dokumenty