Specjalista ds. Zarządzania Relacjami z Klientem

Komentarze

Transkrypt

Specjalista ds. Zarządzania Relacjami z Klientem
CEMEX to globalny lider w branży materiałów budowlanych. Od ponad 100 lat dostarczamy
wysokiej jakości produkty i usługi naszym klientom i społecznościom na całym świecie.
CEMEX Polska należy do czołówki krajowych producentów cementu, betonu i kruszyw oraz
do grona liderów zrównoważonego rozwoju. W naszych licznych zakładach produkcyjnych
oraz w biurze korporacyjnym w Warszawie zatrudniamy blisko 1200 osób.
Aktualnie poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. Zarządzania Relacjami z Klientem
Miejsce pracy: Warszawa
Data ważności dla aplikacji w ramach rekrutacji wewnętrznej: 19.09.2014
Główne zadania:
 Projektowanie i rozwój systemów CRM (wewnętrznych i zewnętrznych)
 Opracowywanie i optymalizacja narzędzi wspierających efektywną komunikację z klientem, zarządzanie
warunkami handlowymi, segmentację klientów, ocenę efektywności pracy służb sprzedaży, e-commerce / e-selling
oraz modelowanie i raportowanie wyników sprzedaży
 Definiowanie i optymalizacja procesów sprzedażowych, proponowanie i wdrażanie modelowych rozwiązao
(najlepszych praktyk rynkowych) z obszaru rozwoju sprzedaży
 Opracowywanie narzędzi promocji sprzedaży z zastosowaniem nowoczesnych technologii internetowych
 Administracja i rozwój portali www (strony produktowe), e-narzędzi oraz narzędzi marketingowych wspierających
sprzedaż produktów i usług
 Współpraca z Działem Sprzedaży, Komunikacji i Marketingu, Centrum Obsługi Klienta oraz IT
 Przygotowywanie raportów, analiz, dokumentów, prezentacji (w tym business case) z obszaru CRM oraz sprzedaży
Wymagania formalne:
 Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: marketing / technologie IT wspierające efektywną sprzedaż)
 Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe poparte koordynacją projektów w obszarze definiowania e-narzędzi
CRM (CRM Służb Sprzedaży), e-commerce (preferowane doświadczenie w projektach z obszaru relacji B2B)
 Doświadczenie w realizacji projektów w ramach zintegrowanego marketingu strategicznego, rozwoju narzędzi
komunikacji z klientem oraz programów promocji sprzedaży
 Znajomośd procesów biznesowych związanych z CRM, obsługą sprzedaży
 Wiedza z zakresu nowoczesnych e-narzędzi oraz narzędzi marketingowych stosowanych w strategicznym
zarządzaniu relacjami z klientami oraz rozwoju sprzedaży oraz systemów ERP
Praktyczna znajomośd nowoczesnych technologii internetowych oraz metodologii BPM będzie dodatkowym atutem
Bardzo dobra znajomośd języka angielskiego w mowie i piśmie
 Bardzo dobra znajomośd obsługi programów pakietu MS Office


Oczekiwania interpersonalne:
 Wysoki stopieo samodzielności i inicjatywy w realizacji powierzonych projektów
 Kreatywnośd i gotowośd do poszukiwania i proponowania niestandardowych rozwiązao
 Umiejętnośd pracy w zespole i budowania efektywnych relacji biznesowych
 Umiejętnośd formułowania myśli i dostosowania przekazu do różnych grup odbiorców
 Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne
 Odpornośd na stres i umiejętnośd pracy pod presją czasu
Co możesz zyskad pracując w CEMEX?
 Pracę w dużej i stabilnej firmie o globalnym zasięgu
 Możliwośd rozwoju, nauki i zdobywania doświadczenia w różnych obszarach biznesu
 Rozległą sied międzynarodowych kontaktów
 Konkurencyjne wynagrodzenie, szeroki pakiet świadczeo dodatkowych oraz rozbudowane usługi dla pracowników
W naszych rekrutacjach stosujemy zasady równości i poszanowania różnorodności.
Zatrudniamy kandydatów najlepiej spełniających wymagania na danym stanowisku, bez względu na stopieo
sprawności, wiek, płed, pochodzenie lub inne cechy podmiotowe.
Jeżeli czujesz, że ta praca jest dla Ciebie, kliknij
Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane wnikliwej analizie, jednak odpowiemy tylko na wybrane
zgłoszenia.
Poznaj CEMEX:
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb związanych z realizacją obecnie prowadzonego procesu rekrutacji oraz procesów rekrutacji prowadzonych
w przyszłości przez administratora danych CEMEX Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszaoska 38D, 02-232 Warszawa („Spółka”), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)”. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie
dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rekrutacji prowadzonej przez
Spółkę.”

Podobne dokumenty