2011 W MIĘDZYWODZIU W RAMACH PROJEKTU „UŚMIECH W

Transkrypt

2011 W MIĘDZYWODZIU W RAMACH PROJEKTU „UŚMIECH W
SPRAWOZDANIE
Z LETNIEGO TURNUSU REHABILITACYJNEGO ‘2011 W MIĘDZYWODZIU
W RAMACH PROJEKTU „UŚMIECH W OCZACH DZIECKA”
W dniach od 13 do 27 lipca 2011 roku 14 uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (z niesprawnością intelektualną, zdrowotną, dysleksją, zaburzeniami
emocjonalno-społecznymi) uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym w ramach projektu
„Uśmiech w oczach dziecka”. Opiekunkami turnusu były: Małgorzata Bukato
(oligofrenopedagog), Renata Mikul (terapeuta), Bożena Wójtowicz (oligofrenopedagog).
Główny cel turnusu to ogólna poprawa i podtrzymanie sprawności psychofizycznych
oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.
Uczniowie codziennie uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych w basenie
(hydroterapia). Wzmacniali poszczególne partie mięśni, usprawniali proces oddychania,
doskonalili motorykę ciała i koordynację ruchową, hartowali organizm. Również codziennie
korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza (masaż stóp, inhalacje,
naświetlanie lampą sollux, hydromasaż, viofor). Każdego dnia wszyscy uczestnicy turnusu
brali udział w spacerach brzegiem morza (talasoterapia) oraz spacerach po lesie
(sylwoterapia). W ramach spacerów podziwiali uroki nadmorskiej flory i fauny, korzystali
z leczniczych właściwości mikroklimatu nadmorskiego.
Uczestnicy turnusu uczestniczyli w różnych wycieczkach zarówno po terenie
Międzywodzia, jak i poza nim. Wiele niezapomnianych przeżyć dostarczyły wycieczki
do Międzyzdrojów (Planetarium, molo, Aleja Gwiazd, kino, Park Chopina), do Dargobądza
(Woliński Park Dinozaurów, Muzeum Minerałów, park linowy, kraina dmuchanych
zjeżdżalni), rejs katamaranem po Zalewie Kamieńskim, do Wolina (Wioska Wikingów –
czynne uczestnictwo w warsztatach tematycznych), do Świnoujścia (rejs statkiem po
akwenach wodnych, Fort Gerharda, latarnia morska).
Opiekunowie prowadzili zajęcia metodą pedagogiki zabawy, która stwarzała
uczestnikom grupy możliwości rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na
wiek i umiejętności. Zabawa ułatwia kontakty między ludźmi, wyzwala aktywność twórczą,
stymuluje do podejmowania działań wtedy, gdy respektuje zasady:
o dobrowolności uczestnictwa
o uwzględniania możliwie wszystkich poziomów komunikacji
o uznawania przeżyć za ważne
o świadomej rezygnacji z rywalizacji
o wykorzystania różnorodnych środków wyrazu.
Codzienne zajęcia dawały dzieciom radość i zadowolenie ze wspólnego odkrywania
i przeżywania proponowanych treści. Dawały inspirację do twórczego i radosnego
poznawania siebie, odkrywania swoich indywidualnych możliwości, głębszego postrzegania
osób wokół siebie zamiast tak rozpowszechnionej agresywnej walki o to, kto lepszy.
Wykorzystywały one poprzez zabawę wszystkie zmysły dla różnorodnych możliwości
kontaktu i wyrażania siebie jak: mowa ciała, ruch, taniec, malowanie, rozmowa, odgrywanie
scenek.
Nieodłącznym elementem turnusu był codzienne treningi: umiejętności społecznych
i etycznych (respektowanie ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych, przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa, umiejętność współżycia w grupie, dbanie o higienę osobistą i czystość,
umiejętność zachowania się w miejscach publicznych – ośrodek wczasowy, stołówka, basen,
plaża, kino), kontroli złości i agresji, wzmacniania poczucia własnej wartości, relaksacji.
Turnus przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze zrozumienia i wzajemnej akceptacji
sprzyjających realizacji założonych celów.

Podobne dokumenty