Przegląd gospodarczy prowincji kanadyjskich: Nowa Szkocja

Komentarze

Transkrypt

Przegląd gospodarczy prowincji kanadyjskich: Nowa Szkocja
Przegląd gospodarczy prowincji
kanadyjskich: Nowa Szkocja
2015-11-22 21:23:30
2
Nadmorska prowincja Nowa Szkocja jest napędzana przez dobrze rozwinięty sektor małych i średnich
przedsiębiorstw. Rozwiniętymi branżami w prowincji są: wydobycie gazu ziemnego i minerałów, rolnictwo,
rybołóstwo, przemysł lotniczy, obronny i stoczniowy, przemysł drzewny oraz rozwinięty sektor usług, w tym usług
finansowych/ Prowincja jest siedzibą kanadyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.
Przegląd gospodarczy kanadyjskich prowincji - Nowa Szkocja
1. Informacje ogólne
Prowincja Nowa Szkocja (ang. Nova Scotia) liczy około 945 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 55 tys. km2,
głównie półwysep nad Oceanem Atlantyckim o tej samej nazwie, ponadto wyspę Cape Breton oraz szereg
mniejszych wysp. Nowa Szkocja graniczy od zachodu z prowincją Nowy Brunszwik oraz posiada połączenia
promowe z Nową Funlandią, Wyspą Księcia Edwarda i Wyspami Magdaleny. Stolicą i zarazem największym
miastem prowincji jest Halifax.
2. Gospodarka prowincji Nowa Szkocja
2.1 Charakterystyka ogólna
Gospodarka prowincji Nowa Szkocja rozwijała się w 2011 roku w tempie 1,9%, osiągając PKB w wysokości ponad
36 mld CAD. Siłą napędową gospodarki jest dobrze rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw,
stanowiący ponad 90% ogółu firm działających na terenie prowincji. Ponadto dobrze rozwinięty sektor publiczny,
zasoby naturalne oraz niskie koszty prowadzenia firm stanowią o dobrej pozycji ekonomicznej Nowej Szkocji
wśród kanadyjskich prowincji.
Halifax
Centrum gospodarczym prowincji jest wspomniana stolica prowincji, miasto Halifaks, zarazem drugi co do
wielkości naturalny port na świecie i jeden z najważniejszych w Kanadzie.
Halifax jest największym miastem na wschód od Montrealu oraz aktywnym ośrodkiem rozwoju biznesu,
bankowości oraz centrum kulturalnym tego rejonu Kanady; posiada dużą koncentrację instytucji rządowych oraz
firm sektora prywatnego.
Głównym stymulatorem gospodarki dla regionu jest port Halifax, natomiast największym pracodawcą siedziba
Ministerstwa Obrony Narodowej Kanady (Department of National Defence).
Miasto posiada rosnącą liczbę firm przemysłu wytwórczego i staje się głównym węzłem komunikacyjnym dzięki
rozbudowie lotniska Halifax Stanfield International Airport oraz poprawę połączeń kolejowych i sieci
autostrad. Duże ożywienie na rynku nieruchomości w ostatnich latach doprowadziło do nowych inwestycji
budowlanych, łącznie ze zmianami w charakterze tradycyjnych dzielnic robotniczych i portowych Halifaksu.
Rolnictwo, rybołówstwo, górnictwo, leśnictwo oraz wydobycie gazu ziemnego to główne gałęzie przemysłu Nowej
Szkocji. Gaz ziemny wydobywa się głównie z zasobów naturalnych znajdujących się na obszarach podmiejskich
Halifaxu. Branża wydobycia gazu ziemnego w rejonie miasta Halifax znajduje się głównie przy wybrzeżu
Wyspy Sable, gdzie wydobywa się ponadto kamionkę, łupki, złoto, wapień oraz gips.
3
Halifax to również siedziba wielu firm międzynarodowych, m.in. park biznesowy technologii lotniczych (Aerotech
Business Park) zlokalizowany w sąsiedztwie portu lotniczego Halifax skupia wiele koncernów branży lotniczej.
Najważniejszym rejonem rolniczym jest Dolina Musquodoboit z liczbą 150 gospodarstw rolnych.
2. Ważniejsze sektory gospodarki prowincji Nowa Szkocja
Żródło: Statistics Canada
Rolnictwo
Najważniejszym podsektorem rolnictwa w Nowej Szkocji jest przemysł mleczarski, z roczną sprzedażą na
poziomie powyżej 100 mln CAD. W dalszej kolejności wymienić należy podsektory drobiarsko-jajczarski,
futrzarski, ogrodniczy, sadowniczy, kwiaciarski oraz mięsny. Produkcja rolna i przetwórstwo rolno-spożywcze
generują roczne przychody na poziomie 900 mln CAD. W sektorze rolnym znajduje zatrudnienie około 7,5 tys.
mieszkańców prowincji.
Jedną z najważniejszych upraw prowincji są jagody o rocznej sprzedaży na poziomie 25 mln CAD. Nowa Szkocja
to jedno z niewielu miejsc na świecie gdzie uprawia się jagody na skalę przemysłową, a 90% plonów jest
przeznaczana na eksport.
Wśród upraw warzywnych największy udział posiadają marchew oraz brokuły, natomiast najbardziej
rozpowszechnionym owocem w sadach Nowej Szkocji są jabłka, a także brzoskwinie, śliwki, morele oraz wiśnie.
Ponadto, prowincja plasuje się na pierwszym miejscu w Kanadzie pod względem obróbki futer z norek, przy 40%
udziale surowca kanadyjskiego.
Całkowity eksport towarów rolno-spożywczych w roku 2011 wyniósł ponad 249 mln CAD. Głównymi kierunkami
sprzedaży zagranicznej powyższego sektora jest rynek Stanów Zjednoczonych (72,5%), a także Japonia, Niemcy,
Wielka Brytania oraz Chiny.
Energetyka
Okres poszukiwań złóż gazu i ropy naftowej w latach 70-tych doprowadził do rozwoju sektora energetycznego w
Nowej Szkocji. Pierwszy przesył gazu rozpoczął się w styczniu 2000 r. poprzez nowy rurociąg, którego rozbudowę
kontynuowano w latach 2003-2004 łącznie wydając na inwestycję ponad 1 mld CAD.
Drugim ważnym przedsięwzięciem był warty 4,5 mld CAD projekt budowy rurociągu podwodnego połączonego z
rozbudową rafinerii.
Zainteresowanie kontynentalnymi zasobami paliw Nowej Szkocji obecnie wzrasta. Poszukiwania złóż metanu
oraz gazu łupkowego na terenie prowincji stanowią szansę dla rozwoju energetyki Nowej Szkocji.
4
Sektor energetyczny stanowi jedną z podstaw eksportu o łącznej sprzedaży gazu ziemnego i ropy naftowej, która
wyniosła w 2010 roku 530 mln CAD. Na terenie prowincji znajduje się ponad 400 firm powiązanych z sektorem
energetycznym.
Wytwórczość
Produkcja żywności, opon, ścieru drzewnego, papieru oraz produktów drewnianych to tradycyjnie główne
obszary działalności sektora wytwórczego w Nowej Szkocji. Jednakże obecnie, najdynamiczniej rozwija się przede
wszystkim produkcja maszyn i urządzeń, wyrobów plastikowych, przyrządów elektronicznych, leków oraz
wyrobów konsumenckich. Na terenie prowincji znajduje się około 700 zakładów produkcyjnych.
W 2010 r. sektor wytwórczy osiągnął przychody rzędu 2,4 mld CAD i obok sektora fiansowego posiada
największy udział w PKB prowincji. W zakładach produkcyjnych znajdujących się na terenie Nowej Szkocji
zatrudnionych jest około 40 tyś. pracowników.
Ponadto produkty sektora wytwórczego stanowią 60% eksportu prowincji, z przeznaczeniem głównie na rynek
Stanów Zjednoczonych (70%).
Przemysł lotniczy i obronny
Sektory lotniczy oraz obronny w Nowej Szkocji przeżywają w ostatnich latach szybki rozwój. Na terenie prowincji
działa około 600 firm w zakresie m.in. zaawansowanych technologii, systemów IT i produkcji podzespołów. Nowa
Szkocja jest również prowincją w której znajduje się 45% kanadyjskiego mienia wojskowego.
Firmy sektora lotniczego i obronnego generują rocznie przychody w wysokości 600 mln CAD, zatrudniając około
6 tyś. pracowników. W łącznym zestawieniu z feralnymi wydatkami wojskowymi wkład sektora do PKB prowincji
wynosi około 1,5 mld CAD.
Znaczna część produkcji jest przeznaczona na eksport, kierowana głównie do branży transportowej,
samolotowej, linii lotniczych oraz koncernów realizujących kontrakty cywilne oraz rządowe.
Wśród międzynarodowych koncernów posiadających zakłady na terenie prowincji są m.in.: Lockheed Martin
Canada, Pratt & Whitney Canada, L-3 Communications Electronic Systems, Composites Atlantic (EADS Group),
General Dynamics, MacDonald Dettwiler & Associates, CAE Inc. oraz Ultra Electronics Maritime Systems.
Rybołówstwo
Rybołówstwo jest jedną z najważniejszych branż prowincji. Ryby i owoce morza eksportuje się do około 90
krajów, osiągając sprzedaż na poziomie 1 mld CAD. Nowa Szkocja dostarcza ¼ wszystkich kanadyjskich owoców
morza. Sektor rybołówstwa i przetwórstwa rybnego to główny obszar zatrudnienia w Nowej Szkocji, gdzie pracuje
około 30 tys. pracowników.
Skorupiaki, w tym głównie homary, stanowią 50% ogółu połowów; oprócz tego odławia się śledzie, mintaje oraz
plamiaki (hoddock). Ponadto około 400 firm branży prowadzi farmy rybne.
Ponad 70% całości produkcji sektora jest tradycyjnie eksportowana do Stanów Zjednoczonych, a obecnie również
na rynek europejski oraz do krajów położonych nad Oceanem Spokojnym.
5
Przemysł drzewny
W roku 2010 przemysł drzewny prowincji osiągnął sprzedaż na rynkach zagranicznych w wysokości 920 mln
CAD, co stanowiło ponad 17% całości eksportu Nowej Szkocji. Około 65% stanowi sprzedaż do Stanów
Zjednoczonych, pozostała część produkcji znajduje nabywców w Wielkiej Brytanii, Europie oraz Azji.
W prowincji działają trzy wytwórnie papieru oraz kilkaset tartaków. Zakłady wytwarzają miękką i twardą tarcicę,
podłogi, siding i listwy wykończeniowe, papier drukarski i na opakowania, a także ścier drzewny. Wiele z
zakładów zdolnych jest produkować według międzynarodowych norm i wymiarów oraz wymogów fitosanitarnych.
Przemysł drzewny dostarcza corocznie 1,5 mln choinek oraz 118 tyś. litrów syropu klonowego z lasów prowincji
Nowa Szkocja.
Górnictwo
Wydobycie minerałów oraz produkcja z wykorzystaniem surowców zapewnia pracę dla około 6.300 mieszkańców
prowincji. Wkład do PKB produkcji firm związanych z sektorem wydobywczym to około 488 mln CAD.
Gips stanowi 38% wartości produkcji surowców mineralnych i jest to równocześnie najbardziej zyskowny minerał
eksportowy dla prowincji, kierowany głównie na wschód Stanów Zjednoczonych. Nowa Szkocja produkuje 85%
kanadyjskiego gipsu oraz posiada 7-procentowy udział w światowej produkcji tego surowca.
Górnictwo soli dostarcza surowca do produkcji soli drogowej oraz stołowej. Węgiel kamienny, wydobywany w
prowincji od XVIII wieku, nadal stanowi ważną część górnictwa posiadając 7% udział w sektorze. Otwarta w 2007
roku kopalnia rudy cynku w miejscowości Gays River przywróciła produkcję tego metalu w Nowej Szkocji.
Na terenie prowincji wydobywa się wiele minerałów przemysłowych m.in. wapień, anhydryt, dolomit, baryt,
kwarc, krzemionkę, glinę, łupki, marmur, kamień budowlany, piasek oraz żwir. Ponadto działające na terenie
prowincji zakłady przetwórcze wykorzystują miejscowe surowce do produkcji, np. cementu portlandzkiego,
betonu, kamienia budowlanego, cegieł, dachówek oraz produktów z marmuru i kamionki.
Przemysł stoczniowy
Nowa Szkocja, a w szczególności miasto Halifax, stanowi od ponad stu lat rejon rozwoju przemysłu stoczniowego,
zatrudniającego obecnie około 2 tys. pracowników.
Zakłady budowy statków i łodzi znajdują się głównie w miastach Halifax, Dartmouth, Pictou, Lunenburg, North
Sydney oraz Shelburne. Ze względu na zmniejszenie zamówień rządowych i konkurencję na rynku, przemysł
stoczniowy Nowej Szkocji znacznie zmniejszył produkcję w ostatnim dziesięcioleciu. Udział sektora w PKB
prowincji to około 1% (200 mln CAD).
Dzięki prowincjonalnemu oraz federalnemu wsparciu, a także realizacji szeregu inicjatyw przez Stowarzyszenie
Producentów Łodzi Nowej Szkocji (Nova Scotia Boat Builders Association) nastawionych na promocję i
pozyskiwanie nowych rynków zbytu, spodziewany jest systematyczny wzrost produkcji w kolejnych latach.
Na rozwój sektora stoczniowego w Nowej Szkocji wpłynie niewątpliwie otrzymanie przez firmę Irving Shipbulding
rządowego zamówienia na budowę 21 okrętów bojowych dla kanadyjskiej marynarki wojennej na łączną kwotę
25 mld CAD. Czas realizacji projektu przewidziany jest na około 30 lat i rozpocznie się w roku 2013.
6
Sektor teleinformatyczny
W Nowej Szkocji działa ponad 500 firm sektora teleinformatycznego (ICT) i jest to zarazem najdynamiczniej
rozwijająca się gałąź gospodarki prowincji Nowa Szkocja (5,4% w 2010 r.), Zatrudnienie w tej gałęzi znajduje w
sumie 15 tys. pracowników, głównie w rejonie większych miast.
Firmy działające w sektorze teleinformatycznym zajmują się przede wszystkim tworzeniem oprogramowania
komputerowego, baz danych oraz aplikacji komercyjnych oraz świadczą usługi w zakresie doradztwa,
programowania komputerowego oraz tworzeniem stron internetowych.
Na przyciągnięcie inwestycji bezpośrednich i rozwój sektora ICT w Nowej Szkocji miały wpływ przede wszystkim
znaczne ułatwienia w prowadzeniu firm, stabilność ekonomiczna prowincji oraz dostępność wykwalifikowanej
kadry pracowniczej.
Usługi
Sektor usług ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Nowej Szkocji, w którym znajduje zatrudnienie około 80%
czynnych zawodowo mieszkańców prowincji. Ponadto, sektor posiada 20% udział w eksporcie oraz 7% w PKB
prowincji. Sektor usług związany jest w dużej mierze z głównymi branżami gospodarki prowincji specjalizując się
w architekturze i budownictwie, inżynierii, bankowości i ubezpieczeniach, edukacji i szkoleniach, służbie zdrowia,
informatyce i telekomunikacji, konsultingu oraz innych usługach dla firm.
Nowa Szkocja to dobrze rozwijające się centrum finansowe Wschodniej Kanady, z 1200 firmami zatrudniającymi
14 tys. pracowników w tej branży. Bank, który rozpoczynał swoją działalności w tej prowincji o nazwie The Bank
of Nova Scotia, jest obecnie największym kanadyjskim bankiem o zasięgu międzynarodowym.
3. Handel międzynarodowy prowincji Nowa Szkocja
3.1 Eksport
Na przestrzeni ostatnich kilku lat, po okresie kryzysu, eksport prowincji Nowa Szkocja oscyluje na poziomie nieco
powyżej 4 mld CAD. Najnowsze dane za jedenaście miesięcy 2011 roku mówią o obrotach w eksporcie na
poziomie 4,1 mld CAD. W latach 2001 - 2007 średni poziom eksportu prowincji wynosił 5,3 mld CAD.
Wśród najważniejszych grup towarów eksportowanych z Nowej Szkocji w 2010 r., znalazły się: nowe opony (850
mln CAD), papier (565 mln CAD), ryby i skorupiaki (500 mln CAD), gaz naturalny (237 mln CAD), ścier drzewny
(160 mln CAD), ropa naftowa (152 mln CAD).
W ujęciu geograficznym eksport prowincji skierowany jest głównie na rynek Stanów Zjednoczonych, na który w
roku 2010 dostarczono towary o wartości 3,3 mld CAD. Następne w kolejności znajdują się: Wielka Brytania (146
mln CAD), Francja (79 mln CAD), Chiny (70 mln CAD), a także Indie, Japonia, Niemcy i Dania.
3.2 Import
W roku 2010 import prowincji Nowa Szkocja wyniósł przeszło 8 mld CAD. Do głównych grup towarowych w
imporcie zaliczają się pojazdy silnikowe i transportowe (3,5 mld CAD), ropa naftowa (1,7 mld CAD), maszyny i
urządzenia (813 mln CAD), produkty przemysłu chemicznego (500 mln CAD), rudy metali i produkty metalowe
7
(200 mln CAD). Dane statystyczne za jedenaście miesięcy 2011 r. mówią o imporcie Nowej Szkocji w wysokości
7,9 mld CAD.
Głównym rynkiem zakupów zagranicznych prowincji Nowa Szkocja w 2010 r. były Niemcy (2,9 mld CAD),
następnie Kuba (600 mln CAD), Wielka Brytania (586 mln CAD), a także Angola, Stany Zjednoczone, Chiny i
Szwecja.
3.3 Wymiana handlowa pomiędzy prowincją Nowa Szkocja i Polską
Eksport prowincji Nowa Szkocja do Polski w roku 2010 osiągnął poziom 3 mln CAD. Wśród towarów
eksportowanych znalazły się m.in. celowniki teleskopowe, mrożone warzywa, papier, homary.
Import prowincji z Polski w 2010 r. osiągnął poziom 2,6 mln CAD, głównie za sprawą maszyn i urządzeń, głównie
maszyn wiertniczych, części do silników diesla oraz silników elektrycznych (796 tys.), leków (259 tys. CAD), ryb
mrożonych (429 tys. CAD), mrożonych warzyw i owoców (382 tys. CAD), łodzi (158 tys. CAD) oraz płyt
pilśniowych (175 tys. CAD).
Dane Statistics Canada za pierwszych jedenaście miesięcy roku 2011 wskazują już na znaczny wzrost aktywności
wymiany towarowej pomiędzy Kanadą i Polską. Po stronie eksportu Nowej Szkocji do Polski nastąpił wzrost
sprzedaży w 2011 r. do poziomu 9,5 mld CAD. Główne towary eksportowane do Polski to turbiny parowe (2 mln
CAD), celowniki teleskopowe (1,6 mln CAD), mrożone owoce (1,1 mln CAD), folie z tworzyw sztucznych (692 tys.
CAD), śledzie (231 tys. CAD) i tekstylia powlekane (111 tys. CAD).
Po stronie importu nastąpił znaczny wzrost obrotów; według dotychczasowych danych za 2011 r., import
osiągnął wartość 25,3 mln CAD. Powyższe odbyło się głównie za sprawą zakupów turbin parowych (9,8 mln CAD)
oraz transformatorów i generatorów elektrycznych (12,6 mln CAD). Pozostałe towary importowane z Polski w
większych ilościach to leki (295 tys. CAD), produkty stalowe (390 tys. CAD) oraz mrożone warzywa (272 tys.
CAD).
4. Rozwój gospodarczy prowincji Nowa Szkocja
Gospodarka Nowej Szkocji znajduje się w chwili obecnej w okresie spowolnienia, o czym świadczą niewielkie
tempo wzrostu gospodarczego w 2011 r., zmniejszenie wydobycia gazu ziemnego, niższe nakłady na projekty
inwestycyjne, niski wzrost zatrudnienia oraz mniejszy poziom wydatków konsumenckich.
Jednakże na horyzoncie pojawiają się szanse na przerwanie niekorzystnej sytuacji oraz ożywienie gospodarcze.
W roku bieżącym spodziewane jest względnie umiarkowane tempo wzrostu PKB prowincji na poziomie 1,6%.
Przewiduje się, że już rok 2013 przyniesie znaczne ożywienie gospodarki Nowej Szkocji i 3,5% wzrost PKB dzięki
wzrostowi wydatków rządowych w ramach realizacji dużych projektów inwestycyjnych m.in. we wspomnianym
sektorze stoczniowym. Powyższe przyniesie również poprawę sytuacji w innych sektorach gospodarki, głównie na
rynku budowlanym.
Ponadto planowane jest w drugiej połowie 2012 r. rozpoczęcie projektu budowy platformy wiertniczej do
eksploatacji złóż gazu ziemnego zlokalizowanych pod dnem morskim w odległości 250 km od miasta Halifax.
Realizacją inwestycji o nazwie Deep Panuke zajmuje się kanadyjska firma Encana.
5. Przydatne strony internetowe.
8
Information Technology Association of Nova Scotia http://www.digitalnovascotia.com/
Business Nova Scotia http://business.novascotia.ca/en/home
Mining Association of Nova Scotia http://www.tmans.ca/
Nova Scotia Department of Agriculture http://www.gov.ns.ca/agri/marketing/
Nova Scotia Department of Energy http://www.gov.ns.ca/energy/
Offshore/Onshore Technologies Association of Nova Scotia http://www.otans.com/index.asp
Nova Scotia Business Inc. http://www.novascotiabusiness.com/en/home/default.aspx
Canadian Manufacturers and Exporters http://www.cme-mec.ca/
Nova Scotia Department of Natural Resources http://www.gov.ns.ca/natr/
Forest Products Association of Nova Scotia http://www.fpans.ca/
Maritime Lumber Bureau http://www.mlb.ca/
Nova Scotia Boat Builders Association http://www.nsboats.com/
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board http://www.cnsopb.ns.ca/index.php
Źródła: Statistics Canada, Industry Canada, Government of Nova Scotia, The Nova Scotia Department of Finance,
Trade Team Nova Scotia, TD Economics
9

Podobne dokumenty