Oto rozwiązanie dla Państwa: Grupa produktów N.

Komentarze

Transkrypt

Oto rozwiązanie dla Państwa: Grupa produktów N.
Oto rozwiązanie dla Państwa:
Grupa produktów N.
Pompy standardowe.
Dwa typoszeregi pomp z grupy produktów N stanowią
podstawę oferty wszystkich mimośrodowych pomp
ślimakowych seepex. Dostępne z różnymi geometriami
rotora i statora (geometrią konwencjonalną, 6L i Tricam)
wykorzystywane są w niemal wszystkich gałęziach przemysłu
do tłoczenia różnych mediów – od rzadkich do lepkich,
z zawartością lub bez substancji stałych.
Połączenie przegubowe
składające się tylko z 5 elementów.
Moc przenoszona jest przez
odporne na zużycie, utwardzane
i łatwo wymienialne elementy, co
zapewnia szybki i łatwy serwis.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem TSE,
czujnik termoelektryczny
chroni stator przed uszkodzeniem w wyniku
pracy pompy „na sucho”, dostępne jako opcja.
Króciec tłoczny
z przyłączem do manometru.
Przyłącza kołnierzowe,
do wyboru według DIN lub ANSI
Stator
wulkanizowany w rurze z dwustronnym kołnierzem zewnętrznym w celu
zabezpieczenia przed przekręceniem
i wnikaniem produktu tłoczonego
do połączenia gumowo-stalowego,
na życzenie wyposażony w napinacz
statora.
Rotor
z materiałów odpornych na zużycie
i korozję, jego powierzchnia poddana jest
dodatkowej obróbce powierzchniowej.
2
Zabezpieczenie elastomerowej
osłony przegubu
ze stali szlachetnej chroni elastomer
przed zniszczeniem mechanicznym
na skutek dużych elementów stałych,
dostępna opcjonalnie.
Śruba napinająca
w wersji antykorozyjnej, na życzenie ze
stali szlachetnej.
Pokrywa inspekcyjna
dwustronna, dostępna opcjonalnie.
Wałek przegubowy
służy do zoptymalizowanego przenoszenia mocy. Na życzenie dostępny w wersji
specjalnej.
Osłona przegubu z taśmami zaciskowymi
zabezpiecza wypełniony smarem przegub przed
oddziaływaniem pompowanej cieczy, nawet
przy maksymalnym ciśnieniu tłoczenia lub
próżni; opływowy kształt zmniejsza turbulencje
i NPSHr.
Przełęcz
do mocowania pompy z napędem oraz
mocowania pompy na płycie podstawowej
lub bezpośrednio na fundamencie.
Uszczelnienie wału
dławicowe z przyłączem płucznym
lub bez, oraz pojedyncze lub podwójne mechaniczne uszczelnienie
wału.
Korpus ssący
dzięki dużym przekrojom zapewnia korzystne
właściwości przepływu, wyposażony w korek
spustowy i przyłącza do ciśnieniomierza/
próżniomierza. Opcjonalnie dostępne przyłącza
kołnierzowe w wersji spełniającej wymagania
DIN lub ANSI, z możliwością obrotu o 90°.
Napęd
napędy z przełożeniem stałym lub
zmiennym oraz napędy hydrauliczne
wszystkich znanych producentów
zabudowane bezpośrednio na
kołnierzu przyłączeniowym pompy
bez dodatkowego sprzęgła i osłony.
Korpus napędu
dotyczy typoszeregu NS, wał napędowy
i łożyska z możliwością smarowania,
dostępna również wersja z podwójnym
uszczelnieniem łożysk w wypadku
wystąpienia dużej wilgotności lub zapylenia.
Rysunek szczegółowy: Typoszereg NS
Wałek wtykowy
jako element łączący umieszczony między
wałem napędowym a przegubem,
w przypadku uszczelnienia dławicowego pełni
jednocześnie funkcję tulei ochronnej wału,
na życzenie dostępny z powłoką odporną
na zużycie.
Połączenie wtykowe
umożliwia szybki montaż i demontaż pompy z napędem
oraz szybką wymianę wirujących części i uszczelnienia
wału; trzpień zabezpiecza połączenie wałka wtykowego
z napędem, a pierścień rozbryzgowy chroni połączenie
przed zanieczyszczeniami i przed wyciekiem z dławicy.
3
Dlaczego pompy standardowe?
Ponieważ są stosowane w takich branżach jak rolnictwo,
budownictwo, przemysł ceramiczny, górnictwo, przemysł
chemiczny i biochemiczny, budowa i wyposażenie pojazdów,
farbiarnie i przemysł lakierniczy, przemysł rybny, galwanizacja,
obróbka drewna, przemysł spożywczy i produkcja napojów,
petrochemie, przemysł naftowy i stoczniowy, przemysł
papierniczy i celulozowy, przemysł farmaceutyczny
i kosmetyczny, budownictwo okrętowe, przemysł tekstylny,
inżynieria środowiska, usuwanie odpadów i utylizacja oraz
przemysł cukrowniczy.
Decydujące zalety
• Prawie bezpulsacyjne, równomierne tłoczenie, dzięki
czemu nie są wymagane tłumiki pulsacji lub kompensatory
w przewodach rurowych
Duża
zdolność samozasysania, nawet w przypadku mie•
szanin powietrze/ciecz lub gaz/ciecz, do 9 m wysokości
słupa wody; dzięki temu elastyczność w zakresie prowadzenia przewodów rurowych i miejsca montażu
Możliwość
instalacji poziomej i pionowej oraz obrotu
•
króćca ssącego co 90°.
• Bezproblemowe i delikatne tłoczenie produktów
zawierających substancje stałe bez ich uszkodzenia
• Możliwość zmiany kierunku obrotu i tym samym kierunku
przepływu tłoczonego medium
>
Wydajność: 30 l/h – 500 m 3/h, ciśnienie: do 48 bar
4
Zestawienie typoszeregów.
W przypadku pomp typoszeregu BN napęd jest bezpośrednio
połączony z pompą za pomocą kołnierza. Dzięki temu nie
jest wymagane oddzielne łożyskowanie pompy, co pozytywnie
wpływa na jej atrakcyjniejszą cenę. Połączenie napędu
z zespołem wirującym za pomocą wałka wtykowego ułatwia
wymianę zużywających się części wirujących oraz uszczelnienia
wału. Typoszereg BN jest dzięki temu łatwy w serwisowaniu.
Typoszereg BN
W pompach typoszeregu NS zrezygnowano z bezpośredniego
połączenia kołnierzowego napędu, w celu wykorzystania
napędów niestandardowych (hydraulicznych, spalinowych
itp.). Pompy posiadają korpus napędu zakończony wolnym
wałkiem, a także elastyczne sprzęgło lub pasek klinowy oraz
łatwe w serwisowaniu połączenie wtykowe. Ułatwia ono
wymianę zużywających się części wirujących oraz uszczelnienia
wału, bez konieczności demontażu łożyska.
Typoszereg NS/N
5
Co możemy wprawić dla Państwa w ruch? Twój najbliższy kontakt:
AFT Sp. z o.o.
ul. Naramowicka 76
61-622 Poznań · PL
Tel. +48 61 820 51 45
Fax +48 61 820 69 59
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.seepex.com
N 4.13PL
www.aft.pl

Podobne dokumenty