Małe elektroniczne pompy obiegowe do co POe

Transkrypt

Małe elektroniczne pompy obiegowe do co POe
Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.
POe
PRZEZNACZENIE
Pompy typoszeregu POe zostały przewidziane do stosowania
w instalacjach ciepłowniczych.
Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń,
niewybuchowa, niezawierająca cząstek stałych, nie może
chemicznie reagować z materiałem, z którego wykonano elementy pompy.
Lepkość kinematyczna cieczy nie może przekroczyć wartości
10 mm2/s.
GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ
Elektroniczne pompy POe znajdują zastosowanie wszędzie
tam, gdzie występuje zmienne natężenie przepływu, tj.:
- instalacje ciepłownicze,
- instalacje przemysłowe,
- instalacje ogrzewania podłogowego,
- systemy automatyki budynków.
DANE TECHNICZNE
Wydajność
Wysokość podnoszenia
Maks. ciśnienie robocze
Temperatura czynnika
- krótkotrwale
Średnica przyłączy
KONCEPCJA BUDOWY
część hydrauliczna
do 12 m3/h
do 11 m
1.0 MPa
+15°C do +95°C
do +110°C
25 do 40 mm
• pompa wirowa jednostopniowa, bezdławnicowa,
• korpus żeliwny, liniowy z króćcami o jednakowej średnicy,
• wirnik zamknięty - kompozyt,
• przyłącza gwintowane lub kołnierzowe.
silnik
• z integrowaną elektroniczną regulacją prędkości,
• całkowicie zamknięty, dwubiegunowy,
• typu „mokrego”,
• wał ceramiczny lub ze stali nierdzewnej,
• napięcie: 1~230/240 V,
• częstotliwość 50 Hz,
• klasa izolacji F lub H,
• stopień ochrony IP 42 lub IP 44,
• płynna regulacja prędkości.
ZALETY
• samoregulacja,
• łatwość zainstalowania,
• cichobieżność do 54 dB(A),
• brak konieczności obsługi,
• minimalne zużycie energii,
• wysoka jakość wykonania,
• płynna regulacja prędkości,
• zbędne zewnętrzne zabezpieczenie silnika,
• zabezpieczenie przed przeciążeniami,
• dwuletnia gwarancja.
3
POe
Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.
KLUCZ OZNACZEŃ
POe
25 PO
e
p
60 C MEGA
Średnica przyłączy: 25-40 mm
Oznaczenie typoszeregu
Silnik sterowany elektronicznie
Pompa samoodpowietrzająca
Wysokość podnoszenia H=6 m
A/B - Korpus kołnierzowy uniwersalny 0,6 i 1,0 MPa
C - Korpus gwintowany 1,0 MPa
Silnik z magnesem trwałym
MINIMALNA WYSOKOŚĆ NAPŁYWU
POe - MEGA
TEMPERATURA
Temperatura otoczenia podczas pracy pompy powinna się
mieścić w zakresie od 0°C do 40°C.
Temperatura czynnika musi być zawsze równa lub wyższa
od temperatury otoczenia, aby uniknąć kondensacji wody
w skrzynce zaciskowej i stojanie.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nazwa części
Skrzynka zaciskowa
Obudowa silnika
Pierścień łożyskowy
Wał pompy
Korek odpowietrzający
Łożysko oporowe
Wirnik pompy
Tuleja wirnika silnika
Tarcza łożyskowa
Pierścień labiryntu
Korpus pompy
POZYCJE MONTAŻOWE
Materiał
aluminium/kompozyt
aluminium
tlenek aluminium
tlenek aluminium
stal nierdzewna
węgiel
stal nierdzewna lub kompozyt
stal nierdzewna
stal nierdzewna
stal nierdzewna
żeliwo
ZAKRES DOSTAWY
Pompa kompletna z instrukcją obsługi i gwarancją.
4
Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.
CHARAKTERYSTYKI POMP
WYMIARY MONTAŻOWE
Pompa typu 25POe40C
Pompa typu 25POep40C
Schemat podłączeń elektrycznych
DANE ELEKTRYCZNE
5
POe
POe
Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.
CHARAKTERYSTYKI POMP
WYMIARY MONTAŻOWE
Pompa typu 25POe60C
Pompa typu 25POep60C
Schemat podłączeń elektrycznych
DANE ELEKTRYCZNE
6
Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.
CHARAKTERYSTYKI POMP
WYMIARY MONTAŻOWE
Schemat podłączeń elektrycznych
DANE ELEKTRYCZNE
7
POe
POe
Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.
CHARAKTERYSTYKI POMP
WYMIARY MONTAŻOWE
Schemat podłączeń elektrycznych
DANE ELEKTRYCZNE
8
Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.
CHARAKTERYSTYKI POMP
WYMIARY MONTAŻOWE
Schemat podłączeń elektrycznych
DANE ELEKTRYCZNE
9
POe
POe
Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.
CHARAKTERYSTYKI POMP
WYMIARY MONTAŻOWE
Schemat podłączeń elektrycznych
DANE ELEKTRYCZNE
10
Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.
CHARAKTERYSTYKI POMP
WYMIARY MONTAŻOWE
Schemat podłączeń elektrycznych
DANE ELEKTRYCZNE
11
POe

Podobne dokumenty