STREFA LECZNICZO-DIAGNOSTYCZNA STREFA ZARZĄDZANIA

Komentarze

Transkrypt

STREFA LECZNICZO-DIAGNOSTYCZNA STREFA ZARZĄDZANIA
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ - SPZOZ
DYREKCJA SZPITALA
- Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds.medycznych
STREFA LECZNICZO-DIAGNOSTYCZNA
Radca prawny
-
Komórka Kontroli Wewnętrznej i Ochrony Tajemnicy
Inspektor BHP i SIP
STREFA ZARZĄDZANIA
STREFA GOSPODARKI LECZNICZOLOGISTYCZNEJ
Oddział Chorób
Wewnętrznych
Zakład Rehabilitacji
Pion Głównego
Księgowego
Administracja
Ogólna
Zaopatrzenie
Medyczne
Logistyka
Pododdział
kardiologiczny
Pracownia Analityki
Lekarskiej
Dział
Księgowości
Syntetycznej
Kancelaria
Ogólna
Apteka
Zakładowa
Dział
Infrastruktury i
Zaopatrzenia
Oddział Chirurgii
ogólnej
Zakład Diagnostyki
Obrazowej
Dział
Księgowości
Materiałowej
Kancelaria
Tajna
Magazyn
Sekcja sprzętu
medycznego
Pododdział
urologiczny
Pracownia
Patomorfologiczna
Dział Płac
Dział
PersonalnoKadrowy
Oddział Warty
Cywilnej
Oddział Chiryrgii
Urazowej i Ortopedii
Gabinety
stomatologiczne
Dział
Rozrachunków i
Rozliczeń
Biblioteka
Dział
żywnościowy
1
Oddział
Otolaryngologiczny
Gabinety
Specjalistyczne
Oddział okulistyczny
Podstawowa Opieka
Zdrowotna
Dział Statystyki
Medycznej i
Kosztów
Dział Transportu
2
Oddział
Dermatologiczny
Kasa
Dział Higieny
Szpitalnej
3
Magazyny
Oddział Neurologiczny
Pralnia
Oddział
Anestezjologiczny i
IOM
Internat-Hotel
Oddział
GinekologicznoPołożniczy
Pododdział
noworodków
Oddział Chorób
Zakaźnych
Oddział Dziecięcy
Oddział
Psychiatryczny
1
2
3
Gabinety stomatologiczne
Gabinety Specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnia protetyki
stomatologicznej; Wałcz,
ul.Kołobrzeska 44
Poradnia alergologiczna
Poradnia Lekarza POZ : Wałcz ul.
Kołobrzeska 44
Poradnia stomatologiczna; Wałcz,
ul.Kołobrzeska 44
Poradnia endokrynologiczna
Poradnia Lekarza POZ :
Złocieniec ul. Czwartaków 6
Poradnia stomatologiczna;
Mirosławiec, ul.XXX lecia LLP
11
Poradnia
gastroenterologiczna
Poradnia Lekarza POZ : Cybowo
Poradnia
stomatologiczna;Oleszno ,
ul.Główna 1
Poradnia kardiologiczna
Poradnia Lekarza POZ :
Mirosławiec ul. XXX lecia LLP
11
Poradnia dermatologiczna
Poradnia Lekarza POZ : Różewo
9 (Szwecja)
Poradnia neurologiczna
Poradnia Lekarza POZ : Oleszno,
ul. Główna 1
Poradnia pulmonologiczna
Poradnia pielęgniarki
środowiskowej - rodzinnej;
Wałcz, ul.Kołobrzeska 44
Poradnia chorób zakaźnych
Poradnia położnej środowiskowej
- rodzinnej; Wałcz,
ul.Kołobrzeska 44
Poradnia WZW
Poradnia pielęgniarki i położnej
środowiskowej; Złocieniec,
ul.Czwartaków 6
Poradnia ginekologiczno położnicza
Poradnia pielęgniarki i położnej
środowiskowej; Cybowo 1
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia pielęgniarki i położnej
środowiskowej; Mirosławiec,
ul.XXX lecia LLP 11
Poradnia chirurgii urazowo
- ortopedycznej
Poradnia pielęgniarki i położnej
środowiskowej; Wałcz, Różewo 9
(Szwecja)
Poradnia okulistyczna
Poradnia pielęgniarki i położnej
środowiskowej; Oleszno, ul.
Główna 1
Poradnia leczenia zeza
Poradnia otolaryngologiczna
Poradnia logopedyczna
Poradnia urologiczna
Poradnia zdrowia
psychicznego
Poradnia prmocji zdrowia
Poradnia psychologiczna
Ambulatorium ogólne

Podobne dokumenty