Seven Katalog PL POBIERZ

Transkrypt

Seven Katalog PL POBIERZ
MC-UNO08 Rev.1
MC-SEVEP
MIS Implants Technologies Ltd.
www.mis-implants.com
GARMED
MIS Implants Technologies Ltd
www.mis-implants.com
Wyłączny dystrybutor w Polsce
Warszawa, ul. Piaskowa 4
Tel: 22 338 70 50
www.garmed.pl
0483
ISO 9001:2000
ISO 13485:2003
Authorized
European
Representative:
Autoryzowany
przedstawiciel
w Unii Europejskiej:
MIS Germany, Paulinenstraße 12a, 32427 Minden, GERMANY
M I S I mp l a n t s Te c h n o l o g i e s G mb H
P aulinenstr. 12a , 32427 Minden, GERMA NY
Tel: +49 571 97 27 69 0 ; Email: [email protected]
© MIS Corporation. All Rights Reserved.
© MIS Corporation. All Rights Reserved.
Nowy Implant
Strona 4-5
Strona 6-7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14-15
Strona 16-17
Strona 18-19
Strona 20-21
Gwarancja firmy MIS:
Firma MIS dokłada wszelkich starań w utrzymanie najwyższej jakości swoich
produktów. Firma MIS gwarantuje, że wszystkie produkty MIS są wolne od
wad materiałowych i dotyczących wykonania. Pomimo to zwracamy uwagę,
że każdy artykuł, który nie zadziała prawidłowo, a zostanie użyty zgodnie z
przeznaczeniem i we właściwy sposób, podlega wymianie na nowy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przepisywana, przechowywana
w postaci elektronicznej przydatnej do przeglądania, tłumaczona na jakikolwiek język - w tym również
komputerowy - lub przetwarzana bez uprzedniej zgody pisemnej wydawcy. Ostrzeżenie: tylko uprawnieni
dentyści powinni używać tego produktu.
Spis treści.
Wprowadzenie
Zalety
Asortyment implantów
Implanty 3.75mm
Implanty 4.20mm
Implanty 5mm
Implanty 6mm
Mountless
Procedura protetyczna
Sukces
Raporty z badań
Opakowania
4.
Firma MIS ściśle współpracuje ze światowej klasy
naukowcami i inżynierami, którzy prowadzą nieustanne
badania nad rozwojem i unowocześnianiem produktów
i technologii dla ogólnoświatowego rynku implantów
stomatologicznych. Badania laboratoryjne oraz obserwacje
kliniczne prowadzone są przy wsparciu prestiżowych
laboratoriów dentystycznych oraz uniwersytetów
medycznych. Gruntowne testy przeprowadzone w celu
opracowania implantów SEVEN doprowadziły do stworzenia
doskonałego produktu o wyjątkowym kształcie.
© MIS Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zezwolenia do obrotu produktów MIS:
Produkty MIS dopuszczone są od
obrotu w USA. Wszystkie produkty
i procedury firmy MIS są zgodne z:
systemem zarządzania jakością ISO
9001:2000 ■ systemem zarządzania
jakością urządzeń medycznych:
ISO 13485:2003 ■ dyrektywą Unii
Europejskiej w zakresie urządzeń
medycznych: 93/42/ E EC -EC
■ rejestracja na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej po numerem PL/DR 016469.
5.
6.
Implant Ø 4.20mm
nowa struktura powierzchni
Zalety.
Niezawodny
Wysoki stopień niezawodności jako wynik połączenia nowoczesnego
kształtu i nowej struktury powierzchni.
Uniwersalny
SEVEN przeznaczony jest do zabiegów implantacji w szerokim
spektrum rodzajów kości i procedur augmentacji.
Prosty
Każdy implant dostarczany jest ze specjalnie opracowanym wiertłem
ostatecznym, co zapewnia szybkie i bezpieczne wiercenie.
Łatwy w użyciu
Podwójny, o skoku 2,4-milimetrowym gwint oraz zdolność samogwintowania
umożliwiają zwiększoną szybkość wkręcania implantu.
Stabilizacja pierwotna
Zmienna grubość krawędzi gwintu na długości implantu polepsza kompresję
kości w trakcie wkręcania. Mikro-pierścienie na szyjce implantu umożliwiają
lepszą stabilizację pierwotną poprzez zwiększoną wytrzymałość połączenia
z kością w części przyszyjkowej implantu.
Minimalny zanik kości
Struktura powierzchni implantu minimalizuje resorpcję kości w obszarze
szyjki implantu.
Właściwości samogwintujące
Właściwości samogwintujące implantów SEVEN minimalizują ciepło
wywołane tarciem. Trzy spiralne kanały wycięte w gwincie wypełniają się
podczas wkręcania cząstkami kości i ulepszają integrację.
8.
Asortyment
implantów
Platforma
standardowa i
szeroka.
Długość
Typ
8mm
10mm
11.50mm
13mm
16mm
MF7-08375
MF7-10375
MF7-11375
MF7-13375
MF7-16375
Śruba
zamykająca i
zabliźniająca do
implantów.
Ø 3.75mm
Implant z
sześciokątem
wewnętrznym;
platforma
standardowa
Dostępne w
następujących
wysokościach:
3, 4, 5, 6mm
MF7-08420
MF7-10420
MF7-11420
MF7-13420
MF7-16420
Ø 4.20mm
Implant z
sześciokątem
wewnętrznym;
platforma
standardowa
standardowa
MC1-00375
MF7-08500
MF7-10500
MF7-11500
MF7-13500
Ø 5mm
Implant z
sześciokątem
wewnętrznym;
platforma
szeroka
MF7-16500
MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375
3/4/5/6mm
MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375
3/4/5/6mm
MF7-08600
MF7-10600
MF7-11600
MF7-13600
Ø 6mm
Implant z
sześciokątem
wewnętrznym;
platforma
szeroka
szeroka
MC1-00470
3/4/5mm
3/4/5mm
MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500
MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630
9.
Implanty z sześciokątem wewnętrznym SEVEN
Ø 3.75mm platforma standardowa.
Numer
katalogowy
Wymiary
Materiał
Opis
MF7-08375
Ø 3.75mm
długość 8mm
Tytan
Klasa 5
Implant z
sześciokątem
wewnętrznym
MF7-10375
Powierzchnia
piaskowana i
wytrawiana
Ø 3.75mm
długość 10mm
2.45
Ø 3.60
MF7-11375
Ø 3.75mm
długość 11.50mm
MF7-13375
Ø 3.75mm
długość 13mm
Ø 2.80
Wiertło ostateczne
Specjalnie skalibrowane i sterylne wiertło
do wykonania ostatecznego nawiertu
pod implant dostarczane jest z każdym
implantem, co umożliwia krótką i bezpieczną
procedurę wiercenia.
Ø 3.75
Ø 3.10
MF7-16375
Ø 3.75mm
długość 16mm
* Wszystkie ceny implantów obejmują: śrubę zamykającą i wiertło ostateczne.
Sekwencja wiercenia w przypadku implantu Ø 3.75mm
W przypadku kości klasy D1 i D2 zaleca się użycie wiertła ostatecznego
Zalecane
prędkości (obr/min)
średnica
12001500
1.90
9001200
2
500700
2.80
400700
2.80
3.60
Sekwencja wiercenia dla kości klasy D3 i D4
15-25
12001500
3.75
1.90
UWAGA: Sekwencja sugerowana przez firmę MIS nie może zastąpić oceny danego przypadku z perspektywy doświadczenia chirurga
9001200
2
500700
2.80
200500
3.75
15-25
3.75
10.
Implanty z sześciokątem wewnętrznym SEVEN
Ø 4.20mm platforma standardowa.
Numer
Catalog No.
katalogowy
Wymiary
Dimensions
Materiał
Material
Opis
Description
MF7-08420
MF7-08420
Ø 4.20mm
długość 8mm
Tytan
Klasa 5
Implant z
sześciokątem
wewnętrznym
Powierzchnia
piaskowana i
wytrawiana
Ø 4.20mm
długość 10mm
MF7-10420
2.45
Ø 4.20mm
długość 11.50mm
MF7-11420
Ø4.10
0.4mm
Ø 4.20
Ø 4.20mm
długość 13mm
MF7-13420
Ø3.30
Final Drill
Wiertło ostateczne
A specially designed final drill for
Specjalnie
skalibrowane
wiertło
8mm,
10mm,
11.50mm,i sterylne
13mm and
do
wykonania
ostatecznego
16mm
implants is
supplied withnawiertu
every
pod implant
dostarczane
z każdym
implant,
allowing
a shortjest
and
safe
implantem,
co umożliwia krótką i bezpieczną
drilling
procedure.
procedurę wiercenia.
Ø 3.75
Ø 3.10
Ø 4.20mm
długość 16mm
MF7-16420
* Wszystkie ceny implantów obejmują: śrubę zamykającą i wiertło ostateczne.
Sekwencja wiercenia w przypadku implantu Ø 4.20mm
Sekwencja wiercenia dla kości klasy D3 i D4
W przypadku kości klasy D1 i D2 zaleca się użycie wiertła ostatecznego
Zalecane
prędkości (obr/min)
średnica
12001500
1.90
9001200
2
500700
2.80
400700
3.20
200400
3.303.30
4.10
15-20
4.20
12001500
1.90
9001200
2
Note: Procedure
UWAGA:
Sekwencja
recommended
sugerowanabyprzez
MIS cannot
firmę MIS
replace
nie może
the judgment
zastąpić oceny
and thedanego
experience
przypadku
of the surgeon
z perspektywy doświadczenia chirurga
500700
2.80
400700
3.20
200500
4.20
15-20
4.20
11.
21.
Implanty z sześciokątem wewnętrznym SEVEN
Ø 5mm platforma szeroka.
Numer
katalogowy
Wymiary
Materiał
Opis
MF4-08500
Ø 5mm
długość 8mm
Tytan
Klasa 5
Implant z
sześciokątem
wewnętrznym
Powierzchnia
piaskowana i
wytrawiana
MF4-10500
Ø 5mm
długość 10mm
2.45
MF7-11500
Ø 4.90
Ø 5mm
długość 11.50mm
0.4mm
Ø5
Ø 5mm
długość 13mm
MF7-13500
Ø 4.10
Wiertło ostateczne
Specjalnie skalibrowane i sterylne
wiertło do wykonania ostatecznego
nawiertu pod implant dostarczane jest z
każdym implantem, co umożliwia krótką i
bezpieczną procedurę wiercenia.
Ø 4.50
Ø 4.50
Ø 5mm
długość 16mm
MF7-16500
* Wszystkie ceny implantów obejmują: śrubę zamykającą i wiertło ostateczne.
Sekwencja wiercenia w przypadku implantu Ø 5mm
W przypadku kości klasy D1 i D2 zaleca się użycie wiertła ostatecznego
Zalecane
prędkości (obr/min)
średnica
12001500
1.90
9001200
2
500700
2.80
400700
3.20
400600
3.80
Sekwencja wiercenia dla kości klasy D3 i D4
200400
4.10
04.90
15-20
5
12001500
1.90
9001200
2
Note: Procedure
UWAGA:
Sekwencja
recommended
sugerowanabyprzez
MIS cannot
firmę MIS
replace
nie może
the judgment
zastąpić oceny
and thedanego
experience
przypadku
of the surgeon
z perspektywy doświadczenia chirurga
500700
2.80
400700
3.20
400600
3.80
200500
15-20
5
5
12.
14.
Implanty
z sześciokątem wewnętrznym SEVEN
Ø 6mm platforma szeroka.
Numer
katalogowy
MF7-08600
Wymiary
Materiał
Opis
Ø 6mm
długość 8mm
Tytan
Klasa 5
Implant z
sześciokątem
wewnętrznym
Powierzchnia
piaskowana i
wytrawiana
Ø 6mm
długość 10mm
MF7-10600
2.45
Ø 6mm
długość 11.50mm
MF7-11600
Ø 5.90
0.4mm
Ø6
Ø 6mm
długość 13mm
MF7-13600
Ø 5.10
Ø 4.50
Wiertło ostateczne
Specjalnie skalibrowane i sterylne wiertło
do wykonania ostatecznego nawiertu
pod implant dostarczane jest z każdym
implantem, co umożliwia krótką i bezpieczną
procedurę wiercenia.
Ø 5.50
* Wszystkie ceny implantów obejmują: śrubę zamykającą i wiertło ostateczne.
Sekwencja wiercenia w przypadku implantu Ø6mm
W przypadku kości klasy D1 i D2 zaleca się użycie wiertła ostatecznego
Zalecane
prędkości (obr/min)
średnica
12001500
1.90
9001200
2
500700
2.80
400700
3.20
400600
3.80
400600
4.50
300500
5
300500
5
5.10
5.90
300500
15-20
6
6
OR
Wiertło
ostateczne
Do kości
klasy: 1 i 2
Pogłębiacz
stoźkowy
Do kości
klasy: 3 i 4
13.
Mountless.
Wszystkie implanty BIOCOM i SEVEN firmy MIS
będą od teraz dostarczane bez przykręcanego
niebieskiego przenośnika. Konstrukcja tych niezwykle
udanych implantów pozostanie niezmieniona. Jedyna
różnica dotyczy braku niebieskiego przenośnika.
Implanty bez przenośnika będą pakowane w łatwe
do rozpoznania pudełka (patrz strona 20). Do
wszczepiania implantów BIOCOM i SEVEN bez
przenośnika służą oddzielne narzędzia dostępne
jako zestaw o numerze katalogowym MK-0037 lub
do nabycia oddzielnie.
Opakowanie implantu 6mm
System protetyczny do implantów z
wewnętrznym sześciokątem.
14.
Śruby
zamykające
MC1-00375
Śruby
zabliźniające
Filary multiunits/Filary kulowe
Transfery wyciskowe
MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375
MD-I0375
MD-G0213
MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375
MD-IC200
MD-S0220
Analogi
MD-RSM10
Filary
tymczasowe
MD-TPH50
Ø3.75
Platforma standardowa
MF7-08500
MF7-10500
MF7-11500
MF7-13500
MF7-16500
MM-MTP53
MD-PF375
MB-N1375
MB-N2375
MB-N3375
MB-N4375
MB-N5375
Ø4.20
MF7-08420
MF7-10420
MF7-11420
MF7-13420
MF7-16420
MC1-00375
Ø5
MF7-08500
MF7-10500
MF7-11500
MF7-13500
MF7-16500
MB-RS375
Śruba
zabliźniająca
MA-S1375
MA-S2375
MA-S3375
MA-S4375
Platforma szeroka
MD-TCH13
MM-CT480
MA-RSM10
MH-00450
MM-MTP53
MW-I0375
MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500
MD-G0213
MW-RSM10
MW-IC200
MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630
MM-MTP53
MD-S0220
MW-PF550
MB-RS375
MW-B1500
MW-B3500
MW-B5500
Ø6
MF7-08600
MF7-10600
MF7-11600
MF7-13600
Śruba
zabliźniająca
MA-W1500
MA-W2500
MA-W3500
MA-W4500
MM-CT480
MH-00450
MM-MTP53
MA-RSM10
MW-TPH50
ary
asowe
Śruby opcjonalne:
MD-S0200
MD-S0220
MD-G0220
MD-S0222
MD-S0224
Opcje protetyczne
Filary plastikowe
Filary plastikowe ze
złotą podstawą
PH50
MD-CP013
MD-GPO10
CH13
MD-CPH13
MD-GPC10
PH50
Filary protetyczne proste
MD-A0010
MD-P0030
MD-CR010
MD-AN151
MD-P2530
MD-CTP10
MD-MAC10
MD-WMAC1
MD-AN251
MD-P1530
MM-APC49
MM-CPC49
MD-A1510
MD-A2510
ED-CPH80
ED-CP080
MD-CPS01
MD-CPS02
MD-CPS03
MD-CPS04
MD-TAD10
MD-TAD20
MD-TAD30
MD-TAD40
MB-SF200
MM-CP045
MB-MG450
antyrotacyjne
MB-DMH10
MB-TTP10
MB-GPS10
MM-S0330
Filary protetyczne kątowe
MM-G0330
MM-BGC45
MW-CP013
MW-CTP10
MW-GPC10
MW-MAC10
MW-CPH13
MB-SF200
MM-CP045
MB-TTP10
MB-GPS10
MM-S0330
MB-MG450
MM-BGC45
MM-G0330
MW-CPS01
MW-CPS02
MW-CPS03
MW-CPS04
MW-TAD10
MW-TAD20
MW-TAD30
MW-TAD40
MW-AN151
MW-APC49
EW-CPH80
MW-P00N10
MW-CPC49
EW-CP080
MW-P1510
antyrotacyjne
MB-DMH10
16.
Sukces.
Wysoki odsetek powodzeń
możliwy dzięki połączeniu
nowoczesnego kształtu i
struktury powierzchni.
Mikrostruktura – struktura powierzchni
Chro p ow at o ś ć p ow i er zc hni or a z
mikrogeometria tytanu osiągnięta jest
poprzez proces piaskowania i wytrawiania.
Uzyskana w ten sposób zwiększona
powierzchnia kontaktu kości z implantem
zapewnia lepsze ich połączenie. Mikromechaniczne wiązanie polepsza stabilizację
implantu.
- Wysoka jakość struktury powierzchni.
- Testy wykazały, że optymalną powierzchnię
łączenia implantu z kością można osiągnąć
przy mikro-wgłębieniach w zakresie 5-10
mikronów.
Adsorpcja białek surowicy krwi do
zmodyfikowanych powierzchni tytanu
M.N.Sela, L.Badihi, G.Rosen, D.Kohavi oraz D.Steinberg
Użycie implantów tytanowych (Ti) to nowoczesna procedura
dentystyczna. Adsorpcja cząstek biologicznych do powierzchni
implantu rozpoczyna sekwencję zdarzeń, które mogą wpłynąć
na wynik całej procedury. Dane kliniczne wskazują, że
zmodyfikowane powierzchnie tytanowe odgrywają ważną
rolę w udanym bądź nieudanym wszczepieniu implantu.Cel:
zbadanie wzajemnych oddziaływań implantów tytanowych o
różnych strukturach powierzchni z białkami surowicy krwi, w
celu ustalenia optymalnych powierzchni implantu wspierających
proces osteointegracji oraz przyjęcia się implantu. Materiały
i metody: porównano dyski tytanowe o promieniu 6mm z
dwoma typami zmodyfikowanych powierzchni: obrobioną
maszynowo oraz piaskowaną i wytrawianą. Dyski zostały
powleczone mieszanką albuminy surowicy krwi połączoną
z fluoresceiną (HAS-FITC).
Po okresie inkubacji powleczenie zostało usunięte z dysków
przez SDS (dodecylosiarczan sodu). Powłoka HAS-FITC
oraz poziom usunięcia białek z powierzchni tytanu zostały
zmierzone przy pomocy współogniskowego mikroskopu
skaningowego.
Albumina
IGG (immunoglobuliny G)
Fibronektyna
Fibrynogen
Mi
Wnioski: adsorpcja albuminy w przypadku chropowatych
powierzchni tytanowych jest lepsza niż w przypadku powierzchni
obrabianych maszynowo zarówno pod względem jakościowym,
jak i ilościowym. Dalsze badania dotyczące chemicznej i fizycznej
charakterystyki zmodyfikowanych powierzchni tytanowych są
w trakcie realizacji. Dodatkowo badane są interakcje innych
białek surowicy krwi oraz mikroorganizmów jamy ustnej ze
zmodyfikowanymi powierzchniami tytanowymi.
20
kro
Wyniki: obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu
współogniskowego wykazały znacznie większą warstwę
powłoki HAS-FITC na dyskach o powierzchni chropowatej w
porównaniu z dyskami obrobionym maszynowo. Dodatkowo,
w porównywalnych warunkach eksperymentalnych z dysków
chropowatych można było usunąć mniej HAS-FITC niż z
dysków obrobionych maszynowo.
gra
my
15
10
Uniwersytet Hebrajski
Jerozolima, Izrael, IADR
03 sierpnia 2004
5
0
Po
mawierz
szy chn
no ia
wa
Im
pla
17.
nt
SE
VE
N
Mikro-struktury Mikro-pierścienie (0.1x0.3)
Mikro-pierścienie na szyjce zapewniają lepszą
stabilizację pierwotną poprzez
zwiększoną wytrzymałość
połączenia z kością w części
wierzchołkowej implantu.
18.
Powierzchnia.
Chropowatość powierzchni na całej długości implantu
w połączeniu z wysokiej jakości strukturą powierzchni,
zapobiega resorpcji kości na wysokości szyjki
implantu.
Pomiar chropowatości
Dla mierzenia chropowatości powierzchni najczęściej stosuje się średnią
arytmetyczną odchylenia Ra. Mikro-geometria implantów MIS spełnia
kryteria rekomendowane w międzynarodowych opracowaniach.
Instrument:
Parthometer M1
(MAHR)
Ra 2.25micron
Rz 14.65micron
Rmax 15.5micron
R profile 0.25mm
Lt 5.60mm
Lc 0.80mm
Pc (0.5-0.5) 165/c
19.
Wyniki analizy powierzchni implantu
za pomocą XPS (spektroskopia fotoelektronowa)
Urządzenie: VG Scientific Sigma Probe
Źródło promieniowania rtg: Monochromatic Al. Kα, 1486.6eV
Rozmiar wiązki promieniowania rtg: 400 μm
Dla celów analizy powierzchni próbki zostały napromieniowane monochromatycznymi promieniami
rentgena. Aby ustalić strukturę chemiczną powierzchni, zarejestrowano widma porównawcze przy
energii przejścia 100eV. Obliczono koncentrację atomów przy użyciu czynników czułości bazowej bez
stosowania jakiejkolwiek standaryzowanej procedury. Poziomy energii wiązania różnych wierzchołków
zostały znormalizowane poprzez kalibrację energii wiązania dla Cls na poziomie 284,5 eV.
Dla każdej ze śrub zanalizowano jeden płaski rejon brzegowy, zaznaczony jako #1:
Tabela 1
Koncentracja atomów badaną metodą XPS (w%) dla próbki nr 83
Implanty
MF7-13420, rejon 1 gwintu
MF7-13420, rejon 2 gwintu
MF7-13375, rejon 1 gwintu
MF7-13375, rejon 2 gwintu
C
25.54
28.71
24.31
27.78
Ti
O
18.19 51.42
15.99 49.16
19.45 52.71
16.11 51.31
N
0.37
0.39
0.21
Ca
0.92
1.00
-
Si
0.1
0.05
S
-
Cl
0.12
-
Na
0.3
0.78
Al
2.91
4.04
3.08
3.60
Cu
-
Mg
0.27
-
P
-
V
0.28
0.41
0.33
0.16
Tabela 2
Grubość tlenku tytanu (nm) dla próbki nr 83
Próbki
MF7-13420, próbka 83
MF7-13375, próbka 83
Grubość tlenku (nm)
6.5
6.5
Interpretacja wyników:
Nie zidentyfikowano żadnych obcych elementów, ani ich śladów. Oznacza to, że obróbka powierzchni
(wytrawianie) nie pozostawiła żadnych niepożądanych efektów. Stosunek C/Ti klasyfikuje implanty
jako „w normie”. Dopuszczalny współczynnik to 15% Ti oraz 30% C.
Solid State Institute
Technion Israel Institute of Technology
Haifa 32000, Israel
20.
Opakowanie.
Opakowanie zaprojektowane jest zgodnie z
potrzebami lekarzy dentystów i z wymogami
dystrybucji produktów medycznych.
Oznaczenia ułatwiające identyfikację implantów
Kolory pokrywki zewnętrznej tubki różnią się
w zależności od średnicy implantu.
Otwieranie opakowania
Poprzez pociągnięcie wystającego
z boku opakowania paseczka.
Ułatwiona organizacja pracy w gabinecie
Kolor, rozmiar i oznakowanie opakowania pozwalają na
logiczne i przejrzyste uporządkowanie nierozpakowanych
implantów i ich szybką identyfikację.
Oznaczenia ułatwiające
identyfikację implantów
Kolory pokrywki zewnętrznej tubki różnią się
w zależności od średnicy implantu.
Gray
6
Nowy wzór fiolki z tworzywa sztucznego
zapewnia łatwe i wygodne użycie. Sterylne
fiolki produkowane są w sterylizowanym
pomieszczeniu.
Śruba zamykająca
Implant
Opakowanie implantu umożliwia
wygodne, logiczne umiejscowienie
w szufladzie oraz natychmiastową
identyfikację części.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część
tej publikacji nie może być powielana,
przepisy wana, przechow y wana w
postaci elektronicznej przydatnej do
przeglądania, tłumaczona na jakikolwiek
język - w tym również komputerowy lub przetwarzana bez uprzedniej zgody
pisemnej wydawcy.

Podobne dokumenty