ZoomText 10.1

Komentarze

Transkrypt

ZoomText 10.1
Dodatek do Podręcznika Szybkiego
Startu ZoomText 10.1
Niniejszy Dodatek do Podręcznika Szybkiego Startu ZoomText 10 mówi o nowych
funkcjach i innych zmianach dotyczących ZoomText 10.1. Podstawowe instrukcje
instalacji oraz używania ZoomTexta 10.1 znajdziesz w Instrukcji Użytkownika
ZoomText 10 lub w systemie pomocy ZoomText 10.1.
Ważne! Przed instalacją ZoomText 10.1, przejrzyj wymagania systemowe podane w
niniejszym dodatku. Dla wersji ZoomText 10.1 wymagana jest szczególna
konfiguracja sprzętu i oprogramowania.
Co nowego w ZoomText 10.1
ZoomText 10.1 zawiera następujące nowe funkcje i rozszerzenia.
 Wsparcie dla Windows 8.x
 Wsparcie dla Microsoft Office 2013
 Wsparcie dla Internet Explorera 10 i 11
 Ulepszone wsparcie filmów i gier
 Wsparcie dla urządzeń dotykowych
 Ulepszone śledzenie i echo programu
 Gładkie wskaźniki myszy
 Efekty przejścia rozszerzeń kolorów
 Dodatkowe poziomy powiększenia:
 Dodatkowe poziomy powiększenia od 42x do 60x
 Dodatkowe ułamkowe poziomy powiększeń pomiędzy 1x a 5x
2
Czego nie ma w ZoomText 10.1
Następujące funkcje ZoomText 10 są czasowo niedostępne w ZoomText 10.1.
Funkcje te zostaną dodane w kolejnych darmowych aktualizacjach:
 Zamrażanie okna
 Wsparcie pracy z dwoma monitorami
 Poszukiwacz tekstu
Wymagania systemowe
Dla wersji ZoomText 10.1 wymagana jest szczególna konfiguracja sprzętu i
oprogramowania:
 Windows 7, 8 lub 8.1
 Procesor: 2 GHz single core lub 1 GHz dual core
 Pamięć (RAM): 2 GB
 Rekomendowana: 4 GB lub więcej
 Karta graficzna ze wsparciem DirectX 9.1 lub wyższego
 Rekomendowana: DirectX 10 lub wyższe
 Rekomendowana: 256 MB dedykowanej pamięci dla karty graficznej
 Dostępne miejsce na dysku twardym: 350 MB
 5-punktowy ekran dotykowy dla funkcji dotykowych ZoomText
 Karta dźwiękowa (tyko dla MagReadera)
Dodatek do Podręcznika Szybkiego Startu ZoomText 10.1

3
Instalacja ZoomTexta
Program instalacyjny ZoomText zostanie uruchomiony automatycznie po umieszczeniu CD z programem w napędzie CD. Zastosuj się do następujących instrukcji:
 Jeśli program instalacyjny nie rozpocznie się automatycznie
1. Wciśnij Windows + R aby otworzyć dialog Uruchom.
2. Liknij przycisk Przeglądaj... i odnajdź napęd CD-ROM.
3. Wybierz program Setup i kliknij Otwórz.
4. Kliknij OK.
Odinstalowywanie ZoomTexta
 Odinstalowywanie ZoomTexta w Windows 8.x
 Na ekranie startowym wpisz “Deinstalacja ZoomText”. Wybierz element
Deinstalacja ZoomText 10.1.
 Odinstalowywanie ZoomTexta w Windows 7
 W Start menu systemu Windows wybierz Programy  ZoomText 10.1  Inny
 Odinstaluj ZoomText 10.1.
Rozpoczęcie pracy z ZoomTextem
 Rozpoczęcie pracy z ZoomTextem w Windows 8.x
 Na ekranie startowym kliknij kafelek ZoomText 10.1.
 Na Pulpicie Windows kliknij ikonę ZoomText 10.1..
 Wybierz narzędzie Wyszukiwanie, co spowoduje otwarcie panela
wyszukiwania. Napisz: ZoomText. Wybierz element ZoomText 10.1.
 Rozpoczęcie pracy z ZoomTextem w Windows 7
 Na Pulpicie Windows kliknij ikonę ZoomText 10.1.
 W Menu Start Windows, wybierz Programy  ZoomText 10.1  ZoomText
10.1.
4
Wsparcie dla ekranu dotykowego
ZoomText 10.1 może być używany z urządzeniami dotykowymi w tym z tabletami,
laptopami i monitorami dotykowymi. ZoomText śledzi dotknięcia i przeciągnięcia
ekranu dotykowego we wszystkich aplikacjach. ZoomText nie przeszkadza w
używaniu tych gestów i będzie na nie odpowiadał w taki sam sposób, jak
odpowiada na kliknięcia myszy czy przyciśnięcia klawiszy klawiatury. Dostęp do
interface'u użytkownika ZoomText (paska narzędzi, menu oraz dialogów) jest
możliwy z pomocą tych samych gestów, które znasz z innych aplikacji.
Uwaga:
Wymagany jest ekran dotykowy wspierający przynajmniej 5
jednoczesnych dotknięć. Takie ekrany będą posiadały logo “Designed
for Windows 8.x”.
Używanie programu powiększającego na ekranie dotykowym
Istnieje kilka istotnych pojęć, zachować i technik, o których trzeba pamiętać podczas
używania programu powiększającego na ekranie dotykowym w Windows 8.x:
 Wiele aplikacji pozwala na powiększanie i przewijanie dokumentów, które
wyświetlają. Program powiększający dodaje drugi poziom powiększania i
przewijania ponadto, co może powodować dezorientację jeśli tak aplikacja jak
i program powiększający powiększają jednocześnie. Aby tego uniknąć
radzimy używać tylko jednego z poziomów jednocześnie.
 Używanie samodzielnego urządzenia z ekranem dotykowym wymaga użycia
klawiatury ekranowej. Podczas używania programu powiększającego
klawiatura ekranowa nie będzie w pełni widoczna, więc niezbędne będzie
przewijanie ekranu w celu dotarcia do wszystkich klawiszy. To opóźni pisanie
i w ogóle pracę. Dlatego radzimy podłączenie fizycznej (zewnętrznej)
klawiatury do pisania dłuższego tekstu.
Dodatek do Podręcznika Szybkiego Startu ZoomText 10.1

5
Ikona dotykowa ZoomText
ZoomText 10.1 ma specjalną ikonę dotykową, która daje szybki dostęp do
kluczowych funkcji ZoomTexta za pomocą gestów. Funkcje te to zmiana
powiększenia, przewijanie powiększonego obrazu i używanie narzędzi AppReader
oraz Wymów. Oto jak to działa...
Domyślnie po zainstalowaniu ZoomText 10.1 na urządzeniu z ekranem dotykowym
na krawędzi ekranu ukaże się ikona ZoomText. Ikona ta pozostaje widoczna nawet
po zmianie powiększenia lub przewinięciu powiększonego ekranu. Można ją
umieszczać w kilku ustalonych pozycjach na krawędzi ekranu, zgodnie
z preferencjami użytkownika oraz przesunąć na inne miejsce w wypadku, gdy
ikona przykrywa ważną treść.
Uwaga:
Użycie ikony dotykowej wymaga ekranu dotykowego reagującego na
najmniej 5 jednoczesnych dotknięć.
Ikona dotykowa ZoomText ma dwa tryby działania: tryb dotykowy Windows oraz
tryb dotykowy ZoomText.
 Tryb dotykowy Windows „przepuszcza” wszystkie gesty
do systemu Windows i do aplikacji, które reagują tak, jakby
ZoomText nie był uruchomiony. Ten tryb należy włączyć
kiedy się chce pracować z aplikacjami lub na pulpicie
(również z paskiem narzędzi ZoomText). W trybie
dotykowym Windows ikona wygląda jak grupa kafelków
Windows 8.x z palcem wskazującym u dołu.
 Tryb dotykowy ZoomText przekazuje gesty do ZoomTexta.
W tym trybie można uzywać gestów do wywołania funkcji
ZoomTexta (np. dokładna regulacja powiększenia czy
przewijanie powiększonego obrazu). W trybie dotykowym
ZoomText ikona wygląda jak logo ZoomTexta z palcem
wskazującym u dołu.
Ikona ta będzie pulsować (znikać i pojawiać się), kiedy
aktywny jest tryb dotykowy ZoomText.
6
Włączanie i praca z ikoną dotykową ZoomText
W tym rozdziale dowiesz się jak włączać i operować ikoną dotykową ZoomText.
 Włączanie i wyłączanie ikony dotykowej
W menu Ustawienia wybierz Wsparcie ekranu dotykowego  Włącz ikonę
dotykową.
Po włączeniu ikona dotykowa pojawi się na krawędzi ekranu. Po wyłączeniu –
zostanie schowana. Uwaga: Ikona dotykowa jest schowana również wtedy, kiedy
ZoomText jest wyłączony.
 Zmiana wielkości ikony dotykowej
W menu Ustawienia wybierz Wsparcie ekranu dotykowego  Wielkość ikony
dotykowej  {wielkość}.
Ikona dotykowa zmienia wielkość stosownie do dokonanego wyboru.
 Wybór schematu kolorów ikony dotykowej
W menu Ustawienia wybierz Wsparcie ekranu dotykowego  Kolor ikony
dotykowej  {kolor}.
Ikona dotykowa zmienia kolor na wybrany.
 Przesuwanie ikony dotykowej po ekranie
Dotknij i przytrzymaj ikonę dotykową, po czym przesuń ją do wybranego
miejsca na krawędzi ekranu.
Po puszczeniu ikony zostanie ona przemieszczona do najbliższego z punktów
docelowych.
 Przełączanie pomiędzy trybem dotykowym Windows a trybem
dotykowym ZoomText
Dotknij krótko dwa razy ikonę dotykową palcem.
W trybie dotykowym Windows ikona ma kształt grupy kafelków Windows 8.x.
W trybie dotykowym ZoomText ikona wygląda jak logo ZoomTexta.
Dodatek do Podręcznika Szybkiego Startu ZoomText 10.1
Porada!

Można chwilowo zmienić tryb dotykowy przytrzymując ikonę. Kiedy
zdejmiesz palec z ikony dotykowej poprzedni tryb zostanie
przywrócony. Oznacza to, że w trybie dotykowym Windows można
błyskawicznie przejść do trybu ZoomText, aby wywołać funkcję
ZoomText z pomocą gestu, a potem automatycznie powrócić do trybu
dotykowego Windows. Również odwrotnie, w trybie dotykowym
ZoomText można przejść szybko do trybu Windows, aby przesłać gest
do systemu Windows lub aplikacji i powrócić automatycznie do trybu
ZoomText.
7
8
Wywoływanie funkcji ZoomTexta z pomocą gestów
W tym rozdziale dowiesz się jak użyć ikony dotykowej ZoomText i gestów, aby
sterować funkcjami ZoomTexta. Pamiętaj, że w tym celu ikona musi być w trybie
ZoomText.
 Wyświetlanie interface'u użytkownika ZoomText
Dotknij krótko dwa razy ekranu czterema palcami.
 Zmiana powiększenia
Dotknij krótko dwa razy i przytrzymaj trzy palce, po czym przesuń je w górę
(powiększanie) lub w dół (zmniejszanie).
 Przewijanie powiększonego obrazu
Przesuwaj trzema palcami po ekranie.
 Dopasowywanie wielkości i położenia okna powiększenia
1. Na pasku narzędzi Magnifier wybierz Tryb  Dopasuj.
Uaktywni się narzędzie dopasowywania z uchwytami widocznymi na
krawędziach okna powiększania.
2. Zmianę wielkości okna wykonuj poprzez wskazanie palcem uchwytu i
przesuwanie go do uzyskania pożądanego rozmiaru.
3. Przesuwanie okna wykonuj poprzez wskazanie palcem wewnątrz okna i
przesuwanie.
4. Wyjście z trybu dopasowywania – krótkie, dwukrotne dotknięcie trzema
palcami.
 Używanie narzędzia Wymów
1. W pasku narzędzi Mowa wybierz Wymów.
Uaktywni się narzędzie Wymów.
2. Aby usłyszeć pojedyncze słowo, dotknij je.
3. Aby usłyszeć blok tekstu, zakreśl po przekątnej jednym palcem prostokąt, co
spowoduje jego podświetlenie.
Po zakończeniu przeciągania cały podświetlony tekst zostanie wymówiony.
4. Wyjście z narzędzia Wymów - podwójne krótkie dotknięcie trzema palcami.
Dodatek do Podręcznika Szybkiego Startu ZoomText 10.1

9
 Używanie AppReadera
1. Otwórz dokument, stronę internetową lub wiadomość pocztową, które
chcesz odczytać.
2. Uruhom AppReader za pomocą jednej z następujących metod:
 Rozpoczęcie czytania od dowolnego wyrazu: podwójne krótkie
dotknięcie jednym palcem na wyrazie, od którego chcesz rozpocząć
czytanie.
 Rozpoczęcie czytania od kursora (o ile jest aktywny): podwójne krótkie
dotknięcie dwoma palcami.
AppReader rozpoczyna czytanie.
3. Zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie czytania oraz nawigacja i czytanie po
wyrazie, wierszu, zdaniu lub akapicie można wykonać jednym z gestów
wymienionych w tabeli poniżej.
4. Zakończenie AppReadera: podwójne krótkie dotknięcie trzema palcami.
Po zakończeniu działania AppReadera kursor jest automatycznie umieszczany na
ostatnim wyrazie podświetlonym w AppReaderze (o ile kursor istnieje w
aplikacji).
Komendy
Gesty
Włącz/wyłącz czytanie
(Start/Pauza)
Podwójne krótkie dotknięcie 2 palcami
Czytaj od nowego miejsca
Dotknięcie 1 palcem
Mów kolejny wyraz
Muśnij 1 palcem w prawo
Mów poprzedni wyraz
Muśnij 1 palcem w lewo
Mów bieżący wyraz
Podwójne krótkie dotknięcie 1 palcem wypowiada
wyraz. Powtarzanie tego gestu na tym samym
wyrazie (w ciągu dwóch sekund) wykona kolejno
akcje: mów/literuj/literuj imionami. Po upływanie
dwóch sekund cykl wraca do „mów”.
Mów wyraz poniżej
Muśnięcie 1 palcem w dół
Mów wyraz powyżej
Muśnięcie 1 palcem w górę
10
Mów następne zdanie
Muśnięcie 2 palcami w prawo
Mów poprzednie zdanie
Muśnięcie 2 palcami w lewo
Mów następny akapit
Muśnięcie 2 palcami w dół
Mów poprzedni akapit
Muśnięcie 2 palcami w górę
Koniec Dokumentu
Muśnięcie 4 palcami w dół
Początek Dokumentu
Muśnięcie 4 palcami w górę

Podobne dokumenty