Program i regulamin lojalnościowy dla Klientów Biura Podróży ABC

Komentarze

Transkrypt

Program i regulamin lojalnościowy dla Klientów Biura Podróży ABC
Program i regulamin lojalnościowy dla Klientów
Biura Podróży ABC Wilk
Z Nami Atrakcyjnie ,Bezpiecznie i Ciekawie
1) Organizatorem programu lojalnościowego jest Biuro Podróży ABC Wilk z siedzibą w Zabrzu 41-800 przy
ul. Klonowej 15d/3, NIP :641-212-05-15 wraz z salonem sprzedaży w Żorach przy ul. Kościuszki 24.
2) Uczestnikiem programu lojalnościowego jest osoba pełnoletnia ,która zawarła umowę- zgłoszenie
rezerwacji oferty turystycznej,jest osobą zgłaszającą lub widnieje jako uczestnik imprezy.
Osoba ,która wyraziła chęć przystąpienia do programu staje się Uczestnikiem programu w chwili
zapłacenia całości ceny za imprezę turystyczną.
3) Przystąpienie do programu lojalnościowego wiąże się z pisemnym wyrażeniem zgody na uczestnictwo
oraz na wydanie Karty Stałego Klienta.
4) Z tytułu zakupu imprezy turystycznej znajdującej się w ofercie Biura Podróży ABC Wilk uczestnik
programu otrzymuje punkty. Posiadacz karty otrzymuje punkty za zakup imprezy turystycznej .
Punktacja dla uczestnika indywidualnego:
Za każde wydane 20 zł- 1 pkt,200 zł -10 pkt, 2000 zł -100 pkt, 20.000 zł – 1000 pkt.
Punktacja dla uczestnika wyjazdu grupowego :
Za każde wydane 30 zł -1 pkt,300 zł – 10 pkt, 3000 zł -100 pkt, 30.000 zł – 1000 pkt.
5) Karta stałego klienta stanowi własność Biura Podróży ABC Wilk ,służy tylko i wyłącznie do
potwierdzenia uczestnictwa w programie ,nie jest ona kartą płatniczą, karta kredytową,ani kartą
rabatową. Każda karta posiada indywidualny numer Klienta.
6) Karta Stałego Klienta zostanie wręczona uczestnikowi programu bezpośrednio w biurze sprzedaży lub
wysłana pocztą na adres uczestnika programu wskazany na umowie.
Ilość zebranych punktów za zakup oferty turystycznej można sprawdzić w salonie sprzedaży lub
mailowo [email protected] .Punkty na karcie Stałego Klienta są przypisywane do każdej rezerwacji
i ewidencjonowane przez Biuro Podróży ABC WILK.
Punkty Klienta każdorazowo weryfikowane są przez pracownika biura na podstawie systemu
rezerwacyjnego.
Pierwsze punkty zostają przyznane uczestnikowi programu w momencie uiszczenia całości ceny za
imprezę turystyczną zakupioną po przystąpieniu do programu. Zebrane punkty na Karcie,prawo do ich
otrzymania ,prawo do nagród nie podlegają przekazywaniu na rzecz osób trzecich niż uczestnik
programu. Warunkiem odebrania nagrody jest odbiór osobisty przez Klienta z Kartą i dokumentem
tożsamości lub przesłanie pocztą polską na wskazany adres w umowie rezerwacji.
7) Aktualny katalog nagród dostępny jest na stronie www.abcwilk.pl Ilość jest ograniczona lub do
wyczerpania puli nagród.
8) Do każdej umowy -zgłoszenia możliwe jest wydanie 1 karty stałego klienta.
9) Osoby biorące udział w Programie Karta Stałego Klienta wyrażają zgodę na umieszczenie swoich
danych osobowych w bazie danych Biura Podróży ABC Wilk ,oraz przetwarzanie ich w celach
marketingowych.
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu ,aktualizacji do swoich danych i ich poprawienia.
10) Wszelkie informacje dotyczące programu Karta Stałego Klienta można otrzymać telefonicznie
730 044 441 lub za pośrednictwem email: [email protected]
11) Program obowiązuje od 01.01.2013 ,Biuro Podróży ABC Wilk zastrzega sobie prawo do zmiany
regulaminu w czasie trwania programu Karta Stałego Klienta.
.....................................................
Data i podpis posiadacza Karty

Podobne dokumenty