naszświat - Stranieri in Italia

Komentarze

Transkrypt

naszświat - Stranieri in Italia
©AP/LAPRESSE
Odszedł
król
opery
Ofiarowany
przez
Bursztynowy
Słowik
dla Feel
strona 13
strona 13
naszświat
dwutygodnik informacyjny dla polaków we Włoszech
Tariffa Roc: Poste
Italiane S.P.A.
Sped. in Abb. Post. D.L.
353/2003 (cpnv. in
L.27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 DCBROMA
ROK IV NR 17 (55) 16 - 30 WRZESIEŃ 2007 ▪ ANNO IV N° 17 (55) 16 - 30 SETTEMBRE 2007 ▪ CENA € 1.00
Redakcja: v ia Virg ilio Maroso, 50 00142 Roma - Italia ▪ tel. 06 87410618 fax 06 87410528 ▪ e -mail: naszsw [email protected]
Wpis
do rejestru
osób
zameldowanych
Nieprawdopodobne, a
jednak możliwe! Przez 23
dni ciało zmarłego Polaka
leżało w kostnicy. Policja
bada okoliczności zgonu
Sprawa ujrzała światło
dzienne dzięki włoskiemu
dziennikowi.
strona 5
Zmiany
we włoskich
przepisach
drogowych
©AP/LAPRESSE
Dokumenty,
o których
nie możesz
zapomnieć!
Zapomniany
w kostnicy
Surowe sankcje dla
pijanych kierowców
strona 3
POLSKA
Premier
a sytuacja
polityczna
strona 12
AKTUALNOŚCI
SPORT
Wypadki
drogowe
MŚ: od
Helsinek
do Osaki
Cudowne dziec ko
polskieg o jazzu
Mateusz Kołakowski
© AP/LAPRESSE strona 11
strona 2
© AP/LAPRESSE strona 14
SPOKOJNIE
ŻYĆ
WE WŁOSZECH
12 października br. o godzinie 21.00 w Casa del jazz
na viale di Porta Ardeatina
w Rzymie odbędzie się
koncert pianistyczny młodego muzyka Mateusza
Kołakowskiego.
Artysta Występował m.in.
w słynnych klubach “Jazz
Bakery” w Los Angeles i
“Knitting Factory” w Nowym
Jorku oraz na festiwalu
“Leipziger Jazztage”.
strona 9
Jeśli chcesz
dowiedzieć się
wszystkiego o swoich
prawach, zadzwoń:
166.105.612
Od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00 do 19.00 Koszt połączenia:
Koszt połączenia: 1,57 € wraz z IVA
2
naszświat
AKTUALNOŚCI
Nr 17
16 – 30 wrzesień 2007
Według Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale na 5 groźnych wypadków przypada 1, gdzie ofiarami lub sprawcami są cudzoziemcy
Foto © AP/LAPRESSE
Wypadki
drogowe
Rzym – Cudzoziemcy mieszkający we Włoszech, nie tylko
za kierownicą, ale także spacerując lub jeżdżąc na rowerze,
narażeni są bardziej na utratę
życia niż Włosi.
Są to wyniki badań przeprowadzonych przez Associazione
Sostenitori e Amici della
Polizia Stradale (Asaps), która
przez pierwszych 7 miesięcy
br. monitorowała groźne wypadki (przede wszystkim poprzez prasę), do których doszło
na terenie Italii. Według zebranych danych, 20% cudzoziemców brało czynny udział w wypadkach.
Według prezesa stowarzyszenia Asaps, Giordano Biserni,
należy dokładniej przeanalizować ten problem. W związku z tym koniecznye jest
sprawdzenie
dokumentacji
dotyczącej wypadków, które są w posiadaniu policji.
„Przygotowujemy na ten te-
mat raport, który zostanie przekazany do Ministerstw Spraw
Wewnętrznych i Transportów”
– powiedział Biserni w rozmowie ze Stranieriinitalia.it.
Oczywiście nie można zawierzać do końca wiadomościom
zamieszczanym przez media,
ponieważ prasa zainteresowana jest przede wszystkim fenomenem “pijany cudzoziemiec
za kierownicą”. O wiele rzadziej można znaleźć informacje
na temat cudzoziemców - ofiar
wypadków włoskich piratów
drogowych.
Co jest przyczyną tylu wypadków, gdzie ofiarami lub
sprawcami są cudzoziemcy?
Głównymi przyczynami są
przede wszystkim stare, często
nie zawsze sprawne pojazdy.
Według Asaps, dzięki umowom
pomiędzy Włochami i krajem
pochodzenia, również automatyczne wymiany praw jazdy
mogą być przyczyną wielu wypadków. Prawo jazdy wymieniane jest automatycznie, bez
jakiejkolwiek kontroli realnych
umiejętności prowadzenia pojazdów.
Co należy zrobić?
“Informacje w językach pochodzenia, gdzie wytłumaczone będą podstawowe zasady
prowadzenia, limity prędkości,
stężenia alkoholu we krwi oraz
długość czasu pozwalająca na
prowadzenie samochodów ciężarowych. Nie zapominajmy o
pieszych oraz rowerzystach. W
przewodnikach należy zmieścić
informacje dotyczące poruszania się po drodze np. podczas
złych warunków atmosferycznych” – dodał prezes Asaps.
Elvio Pasca
Mieszkanie bez FASTWEB
to jak
bigos bez kapusty.
Dzie
˛ki FASTWEB możesz rozmawiać z rodzina˛ i przyjaciółmi zarówno we Włoszech,
jak i za granica˛ bez wydawania fortuny i wygodnie z twojego domu. Nareszcie, możesz dzwonić i serfować w sieci bez
potrzeby chodzenia do phone center i dodatkowej karty telefonicznej. Dzwoń z 40% zniżka˛ na wszystkie numery sieci
stacjonarnej w Europie i Ameryce Północnej za jedyne 3 euro miesie
˛cznie lub na wszystkie numery świata za jedyne
5 euro miesie
˛cznie i upustem 40%. Ponadto z FASTWEB masz do dyspozycji 300 minut na serfowanie po sieci
i rozmowy stacjonarne poi Włoszech. Bezpłatna skrzynka pocztowa i nie musisz płacić abonamentu Telecom Italia.
Nigdy wie
˛cej bez telefonu stacjonarnego. Od dzisiaj rozmawiasz z FASTWEB.
Odkryj wszystkie promocje na www.fastweb.it lub zadzwoń na 192 192.
Została przewidziana opłata za aktywacje
˛. Wie
˛cej informacji na temat kosztów na stronie www.fastweb.it lub pod numerem 192 192.
Nr 17
16 – 30 wrzesień 2007
naszświat
AKTUALNOŚCI
3
Do Urzędów Miast/Gmin w całych Włoszech nadchodzą wciąż nowe instrukcje dotyczące sposobu wpisu do
rejestru osób zameldowanych dla obywateli Unii Europejskiej
Wpis do rejestru osób zameldowanych
Dokumenty, o których nie możesz zapomnieć!
kumentować prawo do pobytu
ze względu na pracę.
Pracownicy etatowi muszą
przedstawić:
1. ostatnie zaświadczenie o
zarobkach, czyli busta paga
2. zaświadczenie o wpłaceniu
składek obowiązkowych Inps
3. umowę o pracę
4. powiadomienie o zatrudnieniu przesłanym do Centro
per l’Impiego
5. zaświadczenie o zatrudnieniu przedłożonym do INPS-u
6. powiadomienie o zatrudnieniu przesłanego do Inail.
O
d kwietnia br. przestała istnieć carta di
soggiorno. W związku z tym obywatele UE, którzy zamierzają zatrzymać się
w Italii przez okres dłuższy niż
trzy miesiące muszą dokonać
wpisu do rejestru osób zamel-
dowanych w miejscu zamieszkania.
8 sierpnia br. został wydany
okólnik, w którym wyjaśniono
procedurę złożenia wniosku o
wpis oraz prawo do otrzymania stałego pobytu. W okólniku
załączony został również for-
mularz potrzebny do samozaświadczenia o posiadaniu wystarczających kosztów utrzymania.
Poza tym Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych sprecyzowało w jaki sposób obywatele Unii Europejskiej mogą udo-
Pracownicy autonomiczni
muszą przedstawić:
1. zaświadczenie o zapisaniu
się do Camera di Commercio
lub zaświadczenie potwierdzające otworzenie partita IVA wystawione przez Agenzia delle
Entrate.
Wszyscy ci, którzy wykonują wolny zawód muszą udokumentować wpis do zrzeszenia
wykonawców danego zawodu.
Należy przypomnieć, że osoby posiadające pozwolenie na
pobyt (permesso di soggiorno),
które utraciło już swoją ważność muszą wykazać, podobnie
jak w przypadku wszystkich
obywateli UE, którzy zamierzają pozostać w Italii przez
dłużej niż 3 miesiące, posiadanie środków finansowych niezbędnych do życia.
W przypadku posiadania
ważnego pozwolenia na pobyt
lub karty pobytowej, dokonując wpisuu, urząd dokona tylko „weryfikacji stałego miejsca
zamieszkania”. W obu przypadkach urząd gminy zatrzyma stare pozwolenie na pobyt i
przekaże je komendzie policji.
Obywatelom UE, którzy legalnie i nieprzerwanie przebywają we Włoszech od co najmniej 5 lat przysługuje prawo
stałego pobytu “permesso permanente”. Aby „obliczyć” wymagane 5 lat punktem wyjścia
będzie data wydania pierwszego pozwolenia na pobyt lub
karty pobytowej”.
Nowe znaczki skarbowe
Od 1 września br. straciły
ważność papierowe znaczki
skarbowe. Zostały one zastąpione
samoprzylepnymi znaczkami.
Dostępne są one w tabaccai.
Niestety wszyscy ci, którzy
zakupili większą ilość marche da
bollo starego typu nie będą mogli
ubiegać się o zwrot pieniędzy
Rzym – Papierowe
znaczki skarbowe przechodzą na emeryturę. Od
września br. obowiązują samoprzylepne marche da bollo dostępne
we wszystkich tabaccai.
Wszyscy cudzoziemcy
dobrze je znają, ponieważ potrzebne są np. Do
odnowienia pozwolenia
na pobyt, wyrobienia
włoskiego dowodu oso-
bistego, itp.
Nowego typu znaczki
weszły w obieg w 2005
roku. Ich zaletą jest to,
że mogą być wydrukowane przez sprzedawcę według wymaganych
rozmiarów i cen. W ten
sposób nie będziemy
musieli więcej “układać
puzzli” z powodu niewystarczającego miejsca na
dokumentach, przezna-
czonego na przyklejenie
marche da bollo.
Poza tym, nowego typu znaczki są bardziej
bezpieczne, ponieważ
trudniejsze do podrobienia i niemożliwe do zerwania z dokumentów.
EP
www.stranieriinitalia.it
portal imigracji
Codziennie aktualno ci, sonda e i informacje u yteczne dla wszystkich
cudzoziemców we Włoszech
Stranieri in Italia
4
naszświat
ŻYĆ W EUROPIE
Niemcy częściowo
otworzą rynek pracy
Niemiecki rząd zniesie
od 1 listopada ograniczenia w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla inżynierów, specjalistów od
budowy maszyn, budowy
pojazdów oraz elektrotechniki z Polski oraz pozostałych jedenastu nowych
krajów Unii Europejskiej.
Rośnie liczba bezdomnych imigrantów
W stolicy Irlandii,
Dublinie, coraz więcej przybyszów z krajów Europy Wschodniej,
które wstąpiły do Unii
Europejskiej w roku 2004,
żyje w nędzy na ulicach poinformowała w irlandzka organizacja Merchants
Quay Ireland (MQI).
naszświat
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI
ROMA
n. 203/2004 del 07-05-2004
Via V. Maroso, 50 - 00142 Roma
[email protected]
Tel. 06.8741.0618
Fax 06.8741.0528
Pracownicy ze Wschodu
mile widziani
I kto by pomyślał, że w Polsce zabraknie rąk do pracy. Wciąż
mało atrakcyjne warunki płacowe w niektórych sektorach
gospodarki powodują, że wielu Polaków woli szukać pracy za
granicą. Ratunkiem dla firm borykających się z problemem
braku personelu są nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy.
O
d momentu wejścia w życie nowych przepisów wprowadzających wiele ułatwień w zatrudnieniu cudzoziemców pracę nad Wisłą podjęło
blisko 9 tys. osób – głównie Ukraińców, ale
też Rosjan i Białorusinów.
Przepisy weszły w życie 20 lipca br. Teraz,
aby zatrudnić pracownika ze Wschodu nie
trzeba już starać się o specjalne pozwolenie
na pracę dla niego. Procedura ta była nie
tylko czasochłonna, ale i kosztowna, trzeba
się było liczyć z wydatkiem 1000 złotych.
Obecnie wystarczy zgłosić zamiar zatrudnienia pracownika w powiatowym urzędzie pracy. Może on pracować tylko przez
trzy miesiące dwa razy w roku. Przepisy o
zatrudnianiu cudzoziemców mają jednak
pewne luki – zauważa „Rzeczpospolita”.
Zdaniem pracodawców trzymiesięczny termin legalnego zatrudnienia (po tym okresie
pracownik musi z firmy odejść przynajmniej na kwartał i wrócić do swego kraju)
jest zbyt krótki. Niektórzy szefowie firm,
aby poradzić sobie z tym problemem, niejednokrotnie zatrudniają na jedno stanowisko dwie osoby, które będą wymieniać się
co trzy miesiące.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
zapowiedziało, że jeśli nowe przepisy się
nie sprawdzą, podejmie kroki, by szerzej otworzyć nasze granice dla obcokrajowców.
D.W.
CBOS przypomina, że tuż przed
wejściem do UE typowy Polak
postrzegany był przez respondentów jako wykształcony (63
proc.) i kulturalny (57 proc.)
znacząco rzadziej niż przeciętny
mieszkaniec zachodniej Europy
(odpowiednio 83 proc. i 69
proc.).
W ostatnich trzech latach zarówno Polacy, jak i Europejczycy
DIRETTORE EDITORIALE
Federica F. Gaida
CAPOREDATTORE
(REDAKTOR NACZELNY)
Danuta Wojtaszczyk
VICECAPOREDATTORE
Anna Malczewska
COLLABORATORI
Irena Wachowska, Elvio Pasca, Mascia
Salvatore, Andrea de Rossi, Stefano
Camilloni, Andrea Gagliardi
SEGRETARIO DI REDAZIONE
Stephen Ogongo
DISTRIBUZIONE LOCALE
E ABBONAMENTI
Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim)
Stranieri in Italia srl
Tel. 06.8741.0507 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUTORE NAZIONALE
MESSAGGERIE INTERNAZIONALI
Via Manzoni, 8 - 20089 Rozzano Numero
verde 800827112
TIPOGRAFIA E STAMPA
POLIGRAFICA GAETA
Via Zinnie, 13. Nettuno (Roma)
Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych ogłoszeń
Numer oddano do druku 11.09.2007
w odczuciu społecznym częściej
uznawani są za osoby uczciwe.
Tylko niewiele mniej badanych charakteryzuje w ten sposób typowego Polaka (55 proc.)
niż przeciętnego mieszkańca zachodniej Europy (61 proc.).
Nadal jednak nieuczciwość
częściej przypisywana jest naszym rodakom (25 proc.) niż
Europejczykom (12 proc.).
Euro najwcześniej za 5 lat
IMPAGINAZIONE
Anna Malczewska
Danuta Wojtaszczyk
PUBBLICITA’
ISI Etnocommunication srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0999 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
© AP/LAPRESSE
UE dodała nam pewności siebie
DIRETTORE RESPONSABILE
Sergio Talamo
EDITORE
Stranieri in Italia srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0333 fax 06.8741.0528
E-mail: [email protected]
Nr 17
16 – 30 wrzesień 2007
© MSZ
P
onad 70 proc. ankietowanych
uważa, że przewyższają
Europejczyków pod względem
pracowitości. Od 2004 r. wzrosła również ocena zaradności
Polaków.
Według badań CBOS, po
raz pierwszy więcej badanych
(77 proc.) określiło typowego
Polaka jako osobę zaradną niż
charakteryzowało w ten sposób przeciętnego mieszkańca
Europy Zachodniej (71 proc.).
W 2004 r. te proporcje wynosiły odpowiednio - 66 proc. i
74 proc.
Mimo, że w ciągu ostatnich trzech lat warunki byto-
we Polaków poprawiły się zdaniem respondentów nadal jednak przeciętny obywatel żyje w
złych warunkach materialnych
(57 proc.).
Natomiast materialny poziom
życia mieszkańców Europy
Zachodniej ankietowani oceniają jako dobry (uważa tak 85
proc. badanych), a nawet za życie w dobrobycie (49 proc.).
Z badań wynika, że typowego Polaka i Europejczyka łączy porównywalny poziom wykształcenia (odpowiednio - 76
proc. i 81 proc. badanych uznało
za wykształconych Polaków i
Europejczyków) i kultury (odpowiednio - 65 proc. i 71 proc.).
Najwcześniejsza data przyjęcia euro przez
Polskę to rok 2012 - poinformował prezes
NBP, Sławomir Skrzypek
Prezes NBP powiedział, że
dopiero po spełnieniu kryteriów z Maastricht w 2009
Polska będzie gotowa do podjęcia rozmów o przyjęciu euro. Sławomir Skrzypek podkreślił, że przed przyjęciem
unijnej waluty czekać nas będzie uczestnictwo w tzw. mechaniźmie ERM 2 trwającym
około 2 lat.
Ten etap będzie dużym wyzwaniem dla stabilności naszej waluty i będzie stwarzał dużo problemów. Prezes NBP
zwrócił uwagę na kłopoty z jakimi borykają się w tej chwili
Słowacy, którzy do strefy euro dołączą najprawdopodobniej
już w 2009 r.
Nr 17
16 – 30 wrzesień 2007
naszświat
KRONIKA
Przez 23 dni ciało zmarłego Polaka leżało w kostnicy
Zapomniany w kostnicy
Bari – Nieprawdopodobne, a jednak
prawdziwe. Przez 23 dni ciało młodego
Polaka leżało w kostnicy jednego ze szpiali
w Bari, a co najgorsze, rodzina mężczyzny
nie została powiadomiona o jego śmierci. Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki dziennikowi Gazzetta del Mezzogiorno.
Ciało 22- letniego Michała Rejaka zostało
odnalezione 4 sierpnia br. i od tego dnia zostało pozostawione w lodówce.
“Historia Michała Zygmuta Rejaka jest
nieprawdopodobna – był on studentem historii Uniwersytetu Warszawskiego. Przyjechał
do Bari na stypendium, gdzie mógł prowadził badania naukowe. Najprawdopodobniej
Michał popełnił samobójstwo. Został zauważony przez świadków naocznych, gdy
wspinał się na dźwig, z którego następnie
spadł” – czytamy w dzienniku.
MONIKA ORNOWSKA
Wyjechała do pracy we Włoszech.
W czerwcu 2004
rodzina straciła z nią kontakt.
Mogła przebywać
w okolicach Wenecji.
ROBERT MAZUREK
Schiavonea di Corigliano
– 6 sierpnia br. w szpitalu w
Rossano zmarł 42-letni Polak J.S.
Przyczyną śmierci było najechanie przez śmieciarkę na karton,
w którym mężczyzna spał, znajdujący się w pobliżu śmietnika.
Według rekonstrukcji wydarzeń,
kierowca samochodu hnie zorientował się o obecności Polaka
i najechał na niego, powodując
poważne obrażenia. Prokuratura
w Rossano zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok.
Okażmy serce Stanoszom
Przyczepa
pełna
papierosów
KTOKOLWIEK
WIDZIAŁ
34 lata
Wzrost: 164 cm
Oczy: piwne
Być złodziejem Zabity przez śmieciarkę
Sassari – 21 sierpnia br. 17-letni Polak został aresztowany za kradzież w centrum handlowym “Auchan”.
Ochrona sklepu obserwowała dziwne zachownie niepełnoletniego, który zrywał metki oraz zabezpieczenia
przed kradzieżą ze skradzionych artykułów. Ochrona
niezwłocznie powiadomiła policję, która przewiozła
młodego złodzieja na kwesturę.
Savona – 22 sierpnia br. w supermarkecie Ipercoop
w Savonie został aresztowany przez karabinierów 49letni Polak. Powodem zatrzymania mężczyzny była
kradzież odzieży oraz butelki whisky o wartości 67
euro. Proces oskarżonego za kradzież odbędzie się 27
września br.
5
Włoska policja prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci
Ani Stanosz, której ciało znaleziono w czerwcu br. w lesie niedaleko Triestu. Do tej pory nie udało się ustalić jak dziewczyna trafiła
do Włoch i kto ją zabił. 21 maja br. Ania pojechała do Krosna z
zamiarem ubiegania się o pracę w jednej z krośnieńskich firm i zaginęła. Znaleziono ją miesiąc później martwą. Zrozpaczona rodzina
pragnie, aby ciało ukochanej córki spoczęło w rodzinnej Chyrowej
(podkarpackie). Koszt sprowadzenia zwłok do kraju muszą pokryć
sami, ale ze względu na ich trudną sytuację finansową nie obejdą
się bez naszego wsparcia. Do tej pory udało się zebrać ok. 11 tys.
złotych. Brakuje jeszcze ok. 4 tys. na pokrycie kosztów przewozuciała do Polski.
Wszyscy, którzy zechcą wesprzeć rodzinę Ani w sprowadzeniu ciała do kraju mogą kierować wpłaty na konto jej rodziców Krystyny i Władysława Stanosz:
Bank Spółdzielczy w Dukli Nr konta IBAN PL908642
10962010960153060001; SWIFT: BPKOPLPW
Udine - 2.300 kartonów papierosów zostało odkrytych przez
Guardia di Finanza w Ugovizza,
nieopodal Udine. Fiamme Gialle
aresztowały kierowcę, obywatela
polskiego i skonfiskowały 2.300
kartonów papierosów. Papierosy
były schowane w szczelinach pod
łóżkami, w szafach oraz w wielu
schowkach przyczepy.
32 lata
Wzrost: 174 cm
Oczy: brązowe
Znak szczególny:
blizna nad wargą
po prawej stronie
Adres w Polsce:
Kraków
W
styczniu
2005 wyjechał do pracy we Włoszech.
Ostatni kontakt telefoniczny miał z rodziną w maju 2006.
MAŁGORZATA STERNAK
39 lat
Wzrost: 170 cm
Oczy: niebieskie
Znak szczególny: blizna na prawej ręce
Adres w Polsce:
Rachanie
19 maja 2007
wyjechała do pracy do Rzymu. Od momentu wyjazdu rodzina nie ma z nią
kontaktu.
Wiadomości o zaginionych
prosimy przekazywać
do Fundacji ITAKA
tel: 0048/226547070
e-mail: [email protected]
Wiecej informacji na
www.zaginieni.pl
Alarmujące dane
Fundacji „Itaka”
Polacy zaginieni we Włoszech
„Obecnie we Włoszech poszukujemy 64. osób, co stanowi blisko
30% wszystkich zaginionych, których
poszukujemy za granicą. Większość
tych osób wyjechała z kraju za pracą”- wyjaśnia Magdalena Połeć z
Fundacji Itaka.
6
POLACY WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 17
16 – 30 wrzesień 2007
▪ Kalabria
210 rocznica powstania „Pieśni
Legionów Polskich we Włoszech”
Associazione Culturale “Polonia-Kalabria” w Reggio Calabria uczciło, przypadającą w tym roku, 210-tą rocznicę
powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, która w roku 1927 stał się polskim hymnem narodowym
Nowe Stowarzyszenie
W marcu br. w Reggio Calabria zapoczątkowało istnienie nowe stowarzyszenie kulturalne
„Polonia-Kalabria - Associazione Culturale “Polonia-Kalabria”. Powstało ono na bazie
doświadczeń Comunità Polacca in Calabria, od lat działającej w mieście.
Nowa organizacja, „Polonia-Kalabria”, jest otwartą na obecność wszystkich zainteresowanych
wymianą kulturową pomiędzy Polską a Kalabrią. To właśnie wymiana kulturowa i tradycji
stała się hasłem przewodnim stowarzyszenia. Zarząd organizacji pragnie ułatwiać poznanie
bogactwa kulturowego obu ziem nie tylko wśród członków organizacji, ale i poza nią. W
rzeczywistości migracyjnej Kalabrii i migrujących Polaków ważne jest zrozumienie, jak wiele
obie te kultury mają do zaoferowania. Więcej informacji na temat nowego stowarzyszenia
znajduje się na stronie www.comunitapolacca.org
W
roku bieżącym minęła 210-ta rocznica
powstania
„Pieśni Legionów Polskich we
Włoszech” oraz narodzenia
flagi włoskiej. W związku z
tym Stowarzyszenia „PoloniaKalabria” chciało zaznajomić
Kalabryjczyków z fragmentem
historii polskiej ściśle związanym z historią włoską i, co
oczywiste, chęć świętowania
przez Polaków, żyjących i pracujących w Kalabrii, rocznicy
naszego hymnu państwowego.
W związku z emisją okolicznościowego stempla pocztowego, zaprojektowanego
przez Stowarzyszenie, 11 lipca
br. na dziedzińcu przy kościele
San Giorgio al Corso, zostało otwarte specjalne stanowisko Poczty Włoskiej. Stempel
ten dostępny jest jeszcze przez
Opieka duszpasterska dla Polaków
mieszkających w Kalabrii
Dla Polonii w Kalabrii został przydzielony polski duszpasterz. Była to bardzo długa i ciężka droga - dziesięć lat nieustających starań. 9 września br. w kościele S.Giorgio al
Corso w Reggio została odprawiona msza św. dla Polonii,
po której został przedstawiony nowy duszpasterz.
okres 3 miesięcy w Poste
Italiane Reggio Calabria
Centro. Poza tym, została
wydana także okolicznościowa pocztówka naszego wykonawstwa.
Tego dnia odbyła się także konferencja na temat historii hymnu polskiego. Z
Gabinetu Prezydenta RP stowarzyszenie otrzymało list
z życzeniami udanej pracy i
„(...) radości ze współuczestnictwa w święcie polskiego hymnu”. Podczas konferencji, ks. Józef Majchrzyk,
mówił nie tylko o historii
naszego hymnu, ale i ciągłym przeplataniu się historii i kultur narodu polskiego
i włoskiego. Na koniec zostały odegrane i odśpiewane przez wszystkich obecnych
oba hymny narodowe; polski
– mówiący o ziemi włoskiej,
włoski - wspominający przelaną polską krew. Obecnym rozdano też na pamiątkę afisze z
okolicznościowym stemplem.
12 lipca br., w audytorium Conservatorio Statale
di Musica „Francesco Cilea”,
odbył się koncert pianistyczny. Z muzyką Chopina przyjechały do Reggio Calabria
pianistki z Associazione ItaloPolacca „Fryderyk Chopin”
z Rzymu, przewodnicząca
Barbara Nowina Jankowska i
Paola Pegan. Na zakończenie
obecni otrzymali pamiątkową
pocztówkę ze stemplem okolicznościowym.
Obchody 210-tej rocznicy Mazurka Dąbrowskiego
w Reggio Calabria cieszyły
się dużym zainteresowaniem.
Miejscowa prasa i telewizja
zapowiadały wydarzenie, potem obecne na spotkaniach,
parokrotnie wracały do tego
tematu.
Stowarzyszenie „PoloniaKalabria” pragnie podziękować gorąco za to zainteresowenie, w szczególności gosz-
czącym nas proboszczowi
San Giorgio al Corso - don
Nuccio Santoro, dyrektorowi
Conservatorio „Cilea”- maestro Antonino Sorgonà oraz
przedstawicielom Provincia i
Comune di Reggio Calabria,
Poste Italiane Reggio Calabria
Centro i przedstawicielom prasy i telewizji lokalnej.
na podst. materiałów
nadesłanych przez
Dorota Sylla Crucitti
Paola Pegan i Barbara Nowina Jankowska
NOWE
.
NIZ SZE CENY DO POLSKI!
Opłata* (€)
0,01
100,00
5,00
100,01
200,00
10,00
* Poza prowizją należną za przekaz, zastosowany zostanie kurs wymiany, ustalony przez Western Union. Ceny obowiązują we wszystkich
placówkach Western Union we Włoszech.
© 2007 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.
Wartość (€)
Od
Do
8
POLACY WE WŁOSZECH
▪ NIE
Na tropach przodków
W wielu zakątkach Włoch znajdują się świadectwa
polskiej kultury i ślady obecności sławnych Polaków.
Liczymy, że z Waszą pomocą uda nam się wzbogacić katalog śladów polskich. Czekamy na Wasze prace dokumentujące polskie miejsca w Italii. W miarę możliwości
postaramy się opublikować wszystkie artykuły. Dla autora
najciekawszej publikacji przygotowaliśmy atrakcyjną nagrodę. Na prośbę czytelników konkurs został przedłużony
do końca grudnia br.
Redakcja
1. Praca konkursowa powinna zawierać: tekst stanowiący opis miejsca
będącego świadectwem obecności naszej kultury we Włoszech (maksymalnie jedna strona maszynopisu) i zdjęcie zabytku.
2. Prace można przesyłać pocztą lub
e-mailem do końca grudnia 2007 r. na
adres redakcji „Naszego Świata” z doPomnik H. Sienkiewicza
piskiem „No tropach przodków”.
w Rzymie
3. Autora pracy konkursowej prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego.
4. W konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci jak i
dorośli.
5. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac.
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie br.
Redakcja „Naszego Świata”
Via Virgilio Maroso, 50
00142 Roma
[email protected]
naszświat
Nr 17
16 – 30 wrzesień 2007
PRZEGAP!
Zespół Pieśni Tańca „Śląsk”
wystąpi w Bolonii i w Rzymie
Rzymu”.
W 2007 roku cały świat katolicki obchodzi 750 rocznicę
śmierci Św. Jacka, który będąc
dominikaninem - misjonarzem
wędrował po Europie głosząc
słowo Boże i reprezentując kulturę Polski. Projekt
„W drodze do Rzymu” zakłada pięć koncertów sakral-
nych w wykonaniu Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”: Wiedeń,
Lubliana, Bolonia, Rzym.
W Bolonii artyści wystąpią
w kościele św. Katarzyny 14
października br. o godz. 13:45.
W Rzymie odbędą się dwa koncerty Zespołu: 15 października w Bazylice św. Sabiny i 16
Października w Aula Pawła VI.
Występ kabaretu Ani Mru Mru
już za kilka dni!
Z
espół Pieśni i Tańca
„Śląsk” wychodząc naprzeciw idei polityki kulturalnej Unii Europejskiej oraz realizując własne założenia programowe, ogłoszonego przez
siebie Roku Unii Europejskiej,
przystępuje do realizacji trasy koncertowej: „W drodze do
Występ kabaretu ani Mru
Mru odbedzie się
w niedziele 30 września
br. o godzinie 16.00
w Teatro Corsini przy Via
Alessandro della Seta
loc. Gregna S. Andrea,
Ciampino-zona industriale.
Bilety na można nabyć w:
W kasach firmy przewozowej Euroservice - via
L.Magnifico, 152 w Rzymie,
w Księgarnia Polskiej, Cne Nomentana 516 oraz w
agencji Viaggi ITAPOL via
Botteghe Oscure 16 - obok
Kościoła Polskiego
Kabaret Ani Mru Mru
przyjedzie do Wiecznego
Miasta
na
zaproszenie
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Kobiet
Polskich – Polka Roma.
Stałeś się
ofiarą
O NAS
rasizmu?
U.N.A.R., Ufcio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, czyli Krajowy Urząd do Spraw Walki z Dyskryminacją Rasową,
gwarantuje ochronę i pomoc tym, którzy stali się oarami dyskryminacji lub nierównego traktowania ze względu na
pochodzenie etniczne będź przynależność do innej rasy. Zadaniem nowego urzędu jest udzielenie pomocy wszystkim,
których prawo do równości złamane zostało przez jakąkolwiek formę dyskryminacji rasowej.
BEZPŁATNA INFOLINIA DO SPRAW
WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ: 800.90.10.10
Kontakt z Urzędem możliwy jest poprzez bezpłatną infolinię 800.90.10.10, czynna od poniedziałku do piątku w godz. od
10.00 do 20.00. Obsługiwana jest ona w wielu językach, w tym po włosku, angielsku, francusku, hiszpańsku, arabsku,
rosyjsku, rumuńsku oraz chińsku. Zadaniem operatorów pracujących w contact center U.N.A.R. jest udzielanie informacji,
porad oraz wsparcie osobom, które stały się oarami dyskryminacji rasowej. Dzwoniąc pod wskazany powyżej numer można
sygnalizować o wydarzeniach, w których miał miejsce fakt dyskryminacji, którego skutkiem było nierówne traktowanie.
Operatorzy contact center pomagają w egzekwowaniu praw.
DZIAŁANIA URZĘDU
W przypadku zgłoszenia o zaistnieniu zachowań dyskryminujących, U.N.A.R. gwarantuje zgłaszającym ochronę oraz
pomoc w procedurach sądowych i administracyjnych. Urząd uprawniony jest do prowadzenia czynności, mających na celu
potwierdzenie istnienia zdarzeń dyskryminujących. Prowadzi również działania pojednawczo-mediacyjne, które pozwalają
uniknąć drogi sądowej pod warunkiem jednak, że przyczynią się one do usunięcia dyskryminującego zdarzenia.
Do innych działań U.N.A.R. należą:
ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI – U.N.A.R prowadzi kampanie edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne
w zakładach pracy, których celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię dyskryminacji i nierównego traktowania.
Kampanie te mają za zadanie zapobieganie formowania się zachowań o podłożu dyskryminacyjnym oraz promowanie
zasady równości.
PROMOCJA – U.N.A.R. promuje projekty i działania, mające na celu wyeliminowanie sytuacji i zachowań, wykorzystujących
nierówność i dyskryminację etniczną lub rasową. Urząd popiera prowadzenie studiów, badań, kursów, wymianę doświadczeń
i wszystkie inne działania, które mają za zadanie wyeliminowanie przeszkód do równego dostępu do usług publicznych i
prywatnych oraz do pełnego i świadomego korzystania z praw cywilnych i socjalnych.
MONITORINGI I KONTROLA – co roku U.N.A.R. przedstawia w parlamencie relację na temat realizacji i stosowania zasady
równości traktowania oraz rzeczywistej ochrony tego prawa, a także raport premierowi rządu, którego celem jest zapoznacie
organów politycznych i opinii publicznej w kwestii przeprowadzonych działań napotkanych podczas wykonywania czynności
antydeskryminacyjnych.
zadzwoń pod BEZPŁATNY NUMER
naszświat
Cudowne
dziecko
polskiego
jazzu
12
października br. o godzinie 21.00
w Casa del jazz na viale di Porta
Ardeatina w Rzymie odbędzie się koncert
pianistyczny młodego muzyka Mateusza
Kołakowskiego.
Mateusz urodził się w 1986 r. Został
okrzyknięty cudownym dzieckiem polskiego jazzu, poruszając się po ciągle nowych
ścieżkach pomiędzy jazzem, europejską tradycją pianistyczną i współczesnym odczuwaniem dźwięku. Magazyn “JazzTimes”
podkreślał nadzwyczajną techniczną niezależność i absolutną harmonię już u trzynastoletniego wówczas Mateusza. Jest zdobywcą wielu międzynarodowych nagród w konkursach klasyki i jazzu (m.in. w 2002r. w Paryżu
w konkursie M.Solala zdobył tytuł “pianisty z największą przyszłością”). Płyta “Ad Libitum-1st Warsaw Jazz Concert” to zapis solowego koncertu artysty, na którym wykonał improwizacje jazzowe na 4
własne tematy i 3 standardy, w jednym z nich grając wspólnie z cenionym w świecie saxofonistą Peterem van Bergenem. Koncert otrzymał
najwyższej klasy recenzje w “Jazz Forum” i “Ruchu Muzycznym”.
Występował m.in. w słynnych klubach “Jazz Bakery” w Los
Angeles i “Knitting Factory” w Nowym Jorku oraz na festiwalu
“Leipziger Jazztage”.
Zwierzyniec
Wilkonia
POLACY WE WŁOSZECH
9
Polskie filmy w Rzymie
O
d 2 do 7 października br. w Cinema
Trevi odbędzie się
przegląd filmów Wojciecha
Hasa. Inauguracja odbędzie się o godzinie 19.30.
Pierwszym filmem będzie
projekcja „Pętli” z Gustawem
Holoubkiem w roli głównej.
Reżyser filmowy i scenarzysta urodził się w 1925 w
Krakowie, zmarł w 2000 roku
w Łodzi.
Has dał się poznać jako artysta o dużej indywidualności,
unikający politycznych, czy
komercyjnych uwarunkowań
w swojej twórczości. Był artystą osobnym, by nie rzec wyobcowanym. Najważniejsze
swoje filmy stworzył w okresie rozkwitu szkoły polskiej,
niejako obok niej, w swojej
własnej poetyce.
Ze względu na wyjątko-
wość języka filmowego, jakim operował, nazywany jest
często wizjonerem polskiego
kina. Można śmiało powiedzieć, że stworzył on kino
zadziwiająco jednorodne w
swojej poetyce, jakby snuł na
różne sposoby wciąż tę samą opowieść. Wojciech Has
właściwie w każdym filmie
pracował nad wykreowaniem
własnego świata, losy bohaterów, problemy i anegdota
miały zawsze znaczenie drugorzędne, ważna była kreacja
filmowej rzeczywistości, nagromadzenie dziwnych przedmiotów.
Przeglądowi towarzyszyć
będzie pokaz prac dyplomowych m.in. takich tweórców
jak: Roman Polański i Andrzej
Wajda.
■
Monodram Peszka
30 września o godzinie 21.00 w Teatro
dell’orologio wystąpi wybitny aktor Jan
Peszek z monodramem „Scenariusz dla nieistniejącego aktora instrumentalnego”.
Monodram został stworzony w roku 1963
przez Bogusława Schaeffera z myślą o
Peszku.
Aktor nakłada w „Scenariuszu” maskę komedianta. Z tekstu napisanego językiem filozoficznego eseju i naukowego traktatu aktor
tworzy cyrkowe widowisko i błazeńską maskaradę. Gra gestem,
mimiką, barwą głosu, całą cieleśnością, nie
obawiając się przerysowania przekraczającego nieraz granice kabotyństwa, eksponowania
własnych fizycznych niedoskonałości.
Foto © Dziennik Bałtycki
Nr 17
16 – 30 wrzesień 2007
Czas na jazz
20
P
od koniec września br. (29 i 30) do Wiecznego Miasta
przyjedzie znany polski ilustrator Józef Wilkoń.
W tych dniach rzymska Villa Borghese przemieni się w
zwierzyniec oraz laboratorium, w którym powstawać będą z drewna nowe okazy.
Rzeźbiarzowi towarzyszyć będzie Joszko Broda uwielbiany
przez Polaków w każdym wieku.
Impreza przygotowana został przez Instytut Polski w Rzymie w
ramach tegorocznego Corso Polonia dei Bambini.
października br. o
godzinie 22.30 w
Jazz Club Be Bop w
Rzymie wystąpi zespół instrumentalny Chromosomos.
Grupa została założona w 1999 roku przez perkusistę Artura Dominika,
związanego z wieloma projektami sceny alternatywnej, rockowej,
jazzowej a współpracującego także
z muzykami pochodzenia afrykańskiego, żydowskiego jak i bałkań-
skiego w zespołach folkowych.
Bagaż doświadczeń nabytych
poprzez wieloletnią współpracę z
muzykami o różnorodnych korzeniach kulturowych, jak i zespołami
o odmiennej stylistyce, pozwalają
na kreowanie własnej przestrzeni
muzycznej, wykorzystując przy tym
najciekawsze formy.
Więcej informacji na temat zespołu znajduje się na stronie chromosomos.art.pl.
*Program i godziny imprez mogą ulec zmianie. Na niektóre
imprezy wymagane są bilety
Info: Instytut Polski w Rzymie tel. 06/36000723 oraz
www.istitutopolacco.it
Wystarczy 20 centów, aby poczuć się w domu.
Aktywuj Call Your Country: rozmawiasz z Polską za 20 centów za minutę.
Ponadto z Noi Wind za jedyne 6 euro miesięcznie rozmawiasz
gratis z wszystkimi numerami sieci WIND przez 200 minut w miesiącu.
Darmowa aktywacja dla nowych klientów, do 10 czerwca 2007.
Aby wybrać Call Your Country: koszt połączenia 15 centów.
Naliczanie co 60 sekund.
Nr 17
16 – 30 wrzesień 2007
naszświat
POLSKA
Premier a sytuacja polityczna
Obecna sytuacja polityczna w Polsce jest
bardzo gorąca i dla wielu niezrozumiała.
Koalicja rządowa i parlamentarna, które
jeszcze kilka miesięcy temu obwieszczała,
że trwać będzie kolejnych nawet 20 lat,
rozsypuje się gwałtownie i to w atmosferze
skandalicznej. Premier Kaczyński kreuje
się na jednego sprawiedliwego, którego
bezwzględnie wspiera tylko minister Ziobro.
Całe 2 lata rządów PiS-u to
właściwie pasmo mniejszych
lub większych konfliktów w
gronie koalicjantów i w samej
partii. Kto wyraża myśli choć
trochę inne, niż ma Jarosław
Kaczyński, staje się natychmiast przegranym.
Dlaczego tak jest? Wydaje
się, że tę kwestię wyjaśnił
sam Premier w wywiadzie
dla „Rzeczpospolitej” (1213.05.2007). Stwierdza w nim:
„Odwoływanie się do autorytetów w polskim życiu publicznym jest fatalne. Prawdziwość
sądów weryfikuje się odwołując do autorytetu. To tragedia
polskiego myślenia”.
Jeżeli w życiu publicznym
nie ma być autorytetów to też
takim autorytetem nie jest premier. Jeżeli nie w odniesieniu
do autorytetów odwoływać się
w życiu, i to nie tylko społecznym, to do czego? Jakie kryteria mają określać normy etycz-
ne, skoro określone przez autorytety nie mają, tak jak oni,
znaczenia?
Wydaje się, że
problem jest inny. Kto jest czy
też może być
uznawany za autorytet. Jest to kwestia wyboru i wcale nie taka prosta. Tu
można mieć różne z premierem poglądy. Tym bardziej, że
Jarosław Kaczyński ma w wielu kwestiach własne dość osobliwe poglądy.
Na pytanie - co to jest inteligencja? - odpowiada:. „Poza
stwierdzeniem, że są to ludzie
z wyższym wykształceniem,
można wyjaśnić to na dwa sposoby. Jeden - że inteligencja to
członkowie pewnych korporacji zawodowych, którzy poczuwają się do lojalności wobec
nich. I drugi - odwołujący się
© AP/LAPRESSE
do etosu inteligenckiego. To
przede wszystkim etos służby
innym - ludowi, społeczeństwu,
narodowi, wreszcie państwu. W
moim rozumieniu inteligenci to
ci ludzie, którzy coś z tego tradycyjnego etosu zachowali”.
Skąd takie rozumienie pojęcia? - pewnie wie tylko ten,
kto je głosi. Encyklopedia
Powszechna PWN podaje 2
definicje inteligencji. (Pierwsza
- psychologiczna - zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz
skuteczne zachowanie się wo-
bec nowych zadań i sytuacji.
Druga - socjologiczna - jest to
warstwa społeczna obejmująca pracowników umysłowych,
którzy zależnie od swojego
wykształcenia pełnią w społeczeństwie funkcje: naukowe,
kulturalne, ideologiczne organizacyjne i inne; inteligencja
nie stanowi odrębnej klasy społecznej).
No tak, ale te definicje stworzyły na pewno jakieś autorytety i to jest cała tragedia. Bo najsłuszniej to jak ogłosił Ludwik
IX - państwo - to Ja.
Irena Wachowska
11
Śmierć na oczach tysięcy widzów
Dwaj piloci z Grupy
Akrobacyjnej Żelazny,
Lech Marchelewski i
Piotr Banachowic zginęli na oczach tysięcy widzów podczas pokazów
Air Show w Radomiu. Do
tragedii doszło 2 września br. Podczas podniebnych akrobacji doszło do
zderzenia, w wyniku którego jedna z maszyn rozpadła się na oczach tysięcy widzów i telewidzów.
Wraki samolotów spadły
na obrzeża lotniska, tam
znaleziono również ciała
obu pilotów.
Bitwa o głosy
emigrantów
Jak podała Gazeta
Wyborcza, partie już się
szykują do kampanii wyborczej na Wyspach
Brytyjskich. Z danych
podawanych przez różne
źródła wynika, że obecnie
w Wielkiej Brytanii żyje
600 tys. – 1 mln Polaków.
Jest o kogo walczyć.
Sejm V kadencji przeszedł do historii
Data 7 września 2007 roku przejdzie do historii, gdyż
oznacza ona pierwsze w najnowszej historii Polski
wydarzenie jakim jest samorozwiązanie sejmu.
© AP/LAPRESSE
J
ak twierdzi Robert
Krasowski, redaktor naczelny “Dziennika” te 2
lata były porażką. PiS nie zre-
alizował wyborczych obietnic.
Nie dokonał odnowy moralnej,
nie zwalczył korupcji i nie rozliczył III RP.
Przeszkodą w wypełnieniu
tych zobowiązań nie był jakiś
mityczny układ a nieudolność
Jarosława Kaczyńskiego, który
przeliczył się ze swoimi możliwościami. Wierzył, że sam
zapanuje nad słabiutkimi kadrami swojej partii. Pozbywał
się wartościowych polityków,
zastępując ich służalczo wiernymi. Działał w przekonaniu,
że gdy przejmie wszystkie instytucje władzy, nikt mu nie
przeszkodzi w realizacji wyborczych deklaracji. Instytucje
te przejął, lecz nie umiał się
nimi posługiwać.
Kaczyński odchodzi jako polityk przegrany do czego chyba
sam się przyznał, bo w dniu, w
którym sejm kończył swoją kadencję w ogóle się w nim nie
pojawił.
Przed Polakami nowe wybo-
ry parlamentarne. Jaki będzie
ich wynik?
Według sondażu opublikowanego przez „Dziennik”
08.09.2007, a więc dzień po
rozwiązaniu sejmu, 30% obywateli deklarowało oddanie
głosów na PO, 25% na PiS i
12% na Lewicę i Demokratów.
Samoobrona, LPR i PSL nie
osiągnęły progu wyborczego.
Wysoki, bo 21% wskaźnik respondentów było niezdecydowanych. O pozyskanie głosów
tej części społeczeństwa walczyć będą partie w kampanii
wyborczej, a ta zapowiada się
na wyjątkowo ostrą.
I.W.
12
VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 17
16 – 30 wrzesień 2007
Zmiany we włoskich przepisach drogowych
Surowe sankcje dla pijanych kierowców
4 sierpnia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Włoskie ministerstwo
transportów postanowiło położyć kres pladze wypadków spowodowanych przez kierowców prowadzących
samochód po pijanemu lub pod wpływem narkotyków. Surowe sankcje przewidziano również dla kierowców nie
przestrzegających ograniczeń prędkości.
Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi
wynosi 0,5 grama na litr
krwi. Stwierdzenie wyższego stężenia alkoholu we
krwi wiąże się z nałożeniem
kary na kierowcę pojazdu.
Kary za jazdę
po pijanemu:
- stężenie alkoholu od 0,5
do 0,8 g/l – mandat w wysokości od 500 do 20000 Euro
oraz zatrzymanie prawa jazdy na okres od 3-ech do 6miesiący,
- stężenie alkoholu od 0,8
do 1,5 g/l – mandat w wysokości od 800 do 3200 euro oraz pozbawienie wolności na okres do 3 miesięcy.
Na prośbę aresztowanego,
kara pozbawienia wolności
może zostać zastąpiona obowiązkiem pracy społecznej
w jednym z ośrodków służby zdrowia na oddziale traumatologii. Ponadto kierowcy
przepisy przewidują zatrzymanie prawa jazdy na okres
od 6 miesięcy do 1 roku.
- stężenie alkoholu przekraczające 1,5 g/l – mandat
w wysokości 1500-6000 euro
oraz pozbawienie wolności
na okres do 6 miesięcy.
Na prośbę aresztowanego,
kara pozbawienia wolności
może zostać zastąpiona obowiązkiem pracy społecznej
w jednym z ośrodków służby
zdrowia na oddziale traumatologii przez okres od 6 miesięcy do 1 roku. Prawo jazdy
zostanie zaś zatrzymane na
okres od 1 roku do 2 lat.
Jeżeli pijany kierowca spowodował wypadek, wszystkie kary wymienione powyżej zostaną podwojone, a
sam pojazd skonfiskowany
na 90 dni.
Kara za odmówienie
poddania się badaniu
na obecność alkoholu
we krwi
W momencie kontroli drogowej kierowca może odmówić poddania się testowi na obecność alkoholu we
krwi, jednak odmowa zostanie ukarane mandatem w wysokości 2,5 tys.-10 tys. euro,
a w przypadku kierowca jest
sprawcą wypadku wysokość
mandatu wzrasta do 3 tys.-12
tys. euro, ponadto zatrzymane zostanie prawo jazdy na
okres od 6 miesięcy do 2 lat.
Informacja dla kupujących napoje alkoholowe
Nowe przepisy nakładają
na właścicieli lokali i sklepów sprzedających napoje
alkoholowe obowiązek wystawienia przy wejściu do
sklepu lub baru informacji
dotyczącej dopuszczalnych
limitów stężenia alkoholu we krwi wraz z opisem,
jaki wpływ wywierają poszczególne napoje alkoholowe na organizm. Właściciele
punktów sprzedaży, którzy
nie dostosują się do ww. wymogów zostaną surowo uka-
SPOKOJNIE
ŻYĆ
WE WŁOSZECH
Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego
o swoich prawach, zadzwoń:
166.105.612
rani. Przepisy przewidują zamknięcie sklepu lub lokalu
na okres od 7 do 30 dni.
Wpływ alkoholu
na organizm człowieka
Warto pamiętać, że napoje
alkoholowe mogą wywierać
mniejszy lub większy wpływ
na organizm spożywającego.
Zależy to m.in. od płci, wagi
ciała oraz od tego czy dana
osoba spożyła napój alkoholowy podczas posiłku czy
„na pusty żołądek”.
Obecna wiedza medyczna nie pozwala na ustalenie
ilości alkoholu, którą można uznać za bezpieczną dla
zdrowia. Wiadomo jednak,
że osoby wsiadające za kierownicę w stanie nietrzeźwym stanowią zagrożenie
dla życia i zdrowia wszystkich użytkowników dróg, i
jak dowodzą statystyki jazda
po pijanemu to najczęstsza
przyczyna wszystkich wypadków drogowych.
PRAWNICY STRANIERI IN ITALIA
ODPOWIEDZĄ OD RAZU
NA TWOJE PYTANIA:
Decreto ussi
Pozwolenie na pobyt
Karta pobytowa
Sanatoria
Wydalenie
Wizy (nie dla Polaków)
Unia Europejska
Łączenie rodzin
Obywatelstwo
Meldunek
Małżeństwo
Prawo jazdy i „patentino”
Mandaty
Ubezpieczenia
Partita IVA
Oświadczenia podatkowe
„Contributi” dla pomocy
domowych
Od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.00
Koszt połączenia: 1,57 € wraz z IVA
Stranieri in Italia
Nr 17
16 – 30 wrzesień 2007
naszświat
ROZMAITOŚCI
13
Odszedł król opery
Słynny na całym świecie śpiewak operowy Luciano Pavarotti zmarł
na raka. Jego serce przestało bić 6 września br. Zmarł w wieku 71 lat
T
enor zmarł o godzinie 5.00 rano otoczony
rodziną w swym domu w Modenie. Stan zdrowia
Pavarottiego pogorszył się w
nocy - stracił przytomność, jego nerki przestały pracować.
Pavarotti nie występował
publicznie od czasu operacji
trzustki w 2006 r.
Artysta debiutował w 1961
r., jako Rudolf w Cyganerii
Pucciniego. Był jednym z najwybitniejszych śpiewaków,
specjalizował się w repertuarze
bel canto szczególnie w operach Belliniego, Donizettiego,
Rossiniego i wczesnego
Verdiego. Występował na scenach czołowych teatrów operowych świata. W 1995 r. wystą-
pił w Polsce.
Dyskografia Pavarottiego
obejmuje ponad trzydzieści
oper zarejestrowanych w całości (czasem kilkakrotnie) – od
Rossiniego (“Wilhelm Tell”)
poprzez arcydzieła bel canta i weryzmu, po “Kawalera
Srebrnej Róży” Ryszarda
Straussa. Słynny tenor nagrał
też mnóstwo albumów z ulubionymi ariami, pieśniami neapolitańskimi, utworami religijnymi i piosenkami.
8 września w katedrze w
Modenie odbyły się uroczystości pogrzebowe wielkiego śpiewaka. Przed katedrą zgromadziły się tysiące wielbicieli.
Niezwykle wzruszającym
momentem ceremonii było od-
tworzenie nagrania wspólnego
występu Luciano Pavarottiego
i jego ojca Fernando, piekarza
i kościelnego chórzysty w tej
samej katedrze. Wysłuchawszy
tego nagrania uczestnicy mszy
powstali z miejsc i kilka minut
bili brawo.
Na uroczystościach obecni
byli m.in. : Prezydent Romano
Prodi, były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, reżyser filmowy i teatralny Franco
Zeffirelli, wokalista zespołu
U2 – Bono oraz piosenkarz
Zucchero.
Luciano Pavarotti został pochowany na cmentarzu Montale
Rangone, znajdującym się na
peryferiach miasta.
■
Foto © AP/LAPRESSE
Bursztynowy Słowik dla Feel
Polska grupa Feel zwyciężyła w konkursie o Bursztynowego Słowika na Sopot
Festival 2007. Ten sam zespół otrzymał również nagrodę publiczności
N
a tegorocznym festiwalu
w Sopocie Bursztynowy
Słowik przypadł grupie o na-
zwie Feel. Zespół o otrzymanie nagrody walczył z takimi
gwaiazdami jak: Małgorzata
Ostrowska,
Sumptuastic,
Szymon Wydra&Carpe Diem
oraz Łukasz Zagrobelny.
W drugiej części konkursu,
wywodzący się z Katowic zespół rywalizował z wykonawcami zagranicznymi, którymi
byli: Thierry Amiel (Francja),
Sophie Elisse Bextor (Anglia),
The Cloud Room (USA),
Monrose (Niemcy), Emanuel
Moire (Francja) oraz September
(Szwecja).
W jego skład wchodzą: Piotr
Kupicha - gitara, wokal, Michał
Nowak - gitara basowa, Łukasz
Kożuch - instrumenty klawiszowe i Michał Opaliński - perkusja.
Oprócz statuetki zespół
otrzymał nagrodę w wysokości
40 tys. zł. To nie wszystko co
udało się zdobyć kwartetowi.
Nieco wcześniej Feel odebrał
nagrodę przyznawaną przez
widzów festiwalu - Słowik
Publiczności. Również i to wyróżnienie przyniosło muzykom
nagrodę pieniężną 20 tys. zł.
Zespół powstał w 2005 roku.
AM
PRENUMERATA
Roczna prenumerata (23 numerów) kosztuje 50,00 euro.
Wpłaty dokonuje się na poczcie:
conto corrente postale nr 50655786
intestato a Stranieri in Italia srl
causale: abbonamento „Nasz Swiat”
Na kwicie wpłaty należy wpisać Wasze dane
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu).
Dodatkowe informacje:
e-mail: [email protected]
Tel. 06/87410592 fax 06/87410528
Szczęściarz
Polski aktor serialowy Cezary Żak nie narzeka na
brak szczęścia i pieniędzy
Prowadzi on szczęśliwe życie rodzinne u boku żony, aktorki
Katarzyny Żak, oraz dwóch córek: 19-letniej Oli i 12-letniej Zuzi.
Nie narzeka także na brak powodzenia finansowego.
W rozmowie z magazynem „Galą” przyznał, że „na polskie warunki zarabiam bardzo dużo”. W ten sposób aktor może spełniać
prawie wszystkie zachcianki swoje i rodziny.
Żak jest obecnie rozchwytywanym aktorem serialowym. Jest
gwiazdą “Rancza”, a wkrótce będziemy mogli go zobaczyć także
w “Tajemnicy twierdzy szyfrów” i “Halo Hans”.
Osiem cztery
P
owieść Mirosława Nahacza. Debiut 18-letniego
autora z Beskidu Niskiego. Dowód absolutnego
słuchu językowego. Grupa osiemnastolatków bawi się, kocha, imprezuje, poszukuje sensu życia w halucynogennych doświadczeniach. Jest to niezwykle żywym,
autentycznym, barwnym i dowcipnym językiem nakreślony portret “pokolenia osiem cztery”.
“Nahacz sportretował pokolenie postpeerelu – kalekie,
które wchodzi w dorosłe życie bez bagażu wartości...”.
Cezary Polak, “Gazeta Wyborcza”
czytelnia.onet.pl
14
naszświat
SPORT
▪ Lekkoatletyka
MŚ: od Helsinek do Osaki
W jedenastu występach w lekkoatletycznych mistrzostwach świata reprezentanci Polski
zdobyli 21 medali: 7 złotych, 5 srebrnych i 9 brązowych. W Osace trzy brązowe medale
wywalczyli: w biegu na 400 m przez płotki Anna Jesień i Marek Plawgo oraz sztafeta 4x400
m w składzie: Plawgo, Daniel Dąbrowski, Marcin Marciniszyn i Kacper Kozłowski.
Największy sukces odnieśli polscy lekkoatleci w pierwszych mistrzostwach
świata, w 1983 roku w Helsinkach oraz
w ósmych, w 2001 roku w Edmonton w obu imprezach wywalczyli po cztery
medale.
W Helsinkach dwa złote zdobyli Zdzisław Hoffmann (trójskok) i
Edward Sarul (pchnięcie kulą), srebrny
- Bogusław Mamiński (3000 m z przeszkodami) i brązowy - Zdzisław Kwaśny
(rzut młotem), a w Edmonton - dwa złote: Szymon Ziółkowski (rzut młotem) i
Robert Korzeniowski (50 km chód) oraz
dwa brązowe - Monika Pyrek (skok o
tyczce) i Paweł Czapiewski (800 m).
Bez medalu Polacy wrócili tylko raz - z
drugich mistrzostw świata w Rzymie w
1987 roku. W MŚ w Helsinkach w 2005
roku wywalczyli dwa: srebrny - Monika
Pyrek (skok o tyczce) i brązowy - Szymon
Ziółkowski (rzut młotem).
www.onet.pl
Adresy placówek
polskich we
Włoszech
Ambasada RP
przy Kwirynale
Via Pietro Paolo Rubens 20,
00197 Roma
Tel.: 06 362 04 200 Fax: 06
321 78 95
ambasciatapolonia.it
Ambasada RP przy Stolicy
Apostolskiej
Via dei Delfini 16
00186 Roma
Tel.: 066990958, 066994168
Fax.: 066990978
Wydział Konsularny
Ambasady RP
w Rzymie
Via San Valentino,12 00197
Roma
Tel.: 06 362 04 300
consolatopolacco.it
Od lewej: srebro - Yuliya Pechenkina, (Rosja), złoto - Jana Rawlinson (Australia),
brąz - Anna Jesień (Polska) © AP/LAPRESSE
▪ Tenis
▪ Kolarstwo
2. etap Tour de Pologne – żółta
koszulka dla Australijczyka
Radwańska trzydziesta,
prowadzi Justine Henin
Australijczyk Graeme Brown (Rabobank) wygrał w
Olsztynie drugi etap 64. Tour de Pologne i zdobył żółtą
koszulkę lidera. Drugie na mecie był Wouter Weylandt
(Belgia/Quick Step) a trzeci Said Haddou (Francja/
Bouygues Telecom).
Konsulat Generalny RP
Mediolan
Corso Vercelli 56
20145 Milano
Tel.: 0248018978,
0248019084, 0248019312
Fax.: 0248020345
milanokg.it
Wydział Promocji Handlu i
Inwestycji Ambasady RP
w Rzymie
Via Olona 2/4
00198 Roma
Tel.: 068541128
Fax.: 068553391
infopolonia.it
Wydział EkonomicznoHandlowy Konsulatu
Generalnego RP
w Mediolanie
via Capecelatro 53/4
20148 Mediolan
Tel.: 02487131 64
Fax: 02405303
Instytut Polski
Palazzo Blumenstihl
Via V. Colonna, 1
000193 Roma
Tel: 0636000723
Fax: 0636000721
istitutopolacco.it
Wyniki klasyfikacji generalnej
(po 2: etapie)
Stacja Naukowa PAN
Vicolo Doria, 2
00187 Roma
Tel. 066792170
Fax 064817569
accademiapolacca.it
© AP/LAPRESSE
N
© AP/LAPRESSE
1. Graeme Brown (Australia/
Rabobank)
2. Weylandt Wouter Weylandt (Belgia/
Quick Step)
3. Haddou Said Haddou (Francja/
Bouygues Telecom)
4. Danilo Napolitano (Włochy/
Lampre)
5. Fabian Wegmann (Niemcy/
Gerolsteiner)
6. David Kopp (Niemcy/Gerolsteiner)
7. Jose Joaquin Rojas (Hiszpania/
Caisse d’Epargne)
8. Murilo Fischer (Brazylia/Liquigas)
9. ebastien Hinault (Francja/Credit
Agricole)
10. Błażej Janiaczyk (Polska/ActionUniqa)
■
Nr 17
16 – 30 wrzesień 2007
ajlepsza obecnie polska tenisistka Agnieszka Radwańska uplasowała się
na 30. miejscu w rankingu WTA Tour. To
najwyższa pozycja w jej dotychczasowej karierze. Na pierwszym miejscu w kawlifikacji
znalazła się prowadzi Belgijka Justine Henin.
Radwańska (na zdjęciu) skoczyła o dwa oczka do góry w światowym rankingu, po tym jak
w trzeciej rundzie US Open wyeliminowała
Rosjankę Marię Szarapową.
Zespół Szkół im.
G. Herlinga-Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP
w Rzymie
Via Pietro della Valle, 1
00193 Roma
Tel./Fax 066864619
szkolapolskawrzymie.net
Związek Polaków
we Włoszech
Via Piemonte, 117
00187 Roma
polonia-wloska.org
Szukasz kredytu, który mówi w twoim języku?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 900 300
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.30
Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego
POŻYCZKI
KREDYTY
Adresy naszych agencji:
ROMA via san Sebastianello, 16/B
MILANO via Vittor Pisani, 19
FIRENZE via degli Artisti, 41/A
PORTOGRUARO via Camucina, 43-45
BRESCIA via Vittorio Emanuele II, 18
PADOVA via Fistomba, 8
GENOVA piazza Barabino, 5-11
PORDENONE via Brusafiera, 14
UDINE piazza del Pozzo, 5
MANTOVA via Don Leoni, 15/C
VERONA via XX Settembre, 45/B
ALESSANDRIA via Verona, 4
VICENZA Contrà San Silvestro, 6
TORINO via Nizza, 43
NAPOLI via Marchese Campodisola, 12
BOLOGNA viale Pietramallara, 35
Nasi przedstawiciele regionalni są obecni na
terenie całych Włoch!
CESSIONE DEL QUINTO
Nasze oferty możesz znaleźć także
w autoryzowanych punktach
Więcej informacji
www.isifinancial.it
Chcesz zostać naszym doradcą nansowym?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię
800.900.300
I NAGRODA
5000 EURO!
LATO ISI
5001 NAGRÓD DLA CIEBIE!
Jeżeli posiadasz Fidelity Card ISI,
weź udział w wielkiej letniej promocji!
Skórzane piłki nożne i 2500
praktycznych plecaków na jedno ramię.
Czym więcej pieniędzy wyślesz, tym
łatwiej ci będzie wygrać.
Na co czekasz?
Zacznij grać!
Skórzana piłka nożna!
2500
2500
Plecak na jedno ramię!
promocja ważna od 1 czerwca do 31 października 2007 r. Regulamin na stronie internetowej www.isi.eu.com
Aut Min. Ric
Numero Verde
800.22.00.55

Podobne dokumenty