indywidualna ścieżka rozwoju twojego

Komentarze

Transkrypt

indywidualna ścieżka rozwoju twojego
 INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Czym jest brokering finansowy i jakie korzyści dla Państwa za sobą niesie? Brokering finansowy obejmuje doradztwo grupowe oraz indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców (tzw. coaching). Celem brokeringu jest jak najlepsze przygotowanie Państwa do pozyskania zewnętrznego kapitału na rozwój firmy. Coaching jest oparty na indywidualnym podejściu do danego przedsięwzięcia, analizie problemów biznesowych i poszukiwaniu metod ich efektywnego rozwiązania, a także treningu umiejętności kompleksowego postrzegania problemów biznesowych oraz indywidualnych praktycznych poradach biznesowych dla Państwa firmy. Osoby prowadzące brokering finansowy to eksperci posiadający udokumentowane wieloletnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorstwom. Przekażą oni Państwu praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania efektywnego business planu, który będzie podstawą decyzji przyszłego inwestora, co do wsparcia finansowego dla Państwa firmy. W ramach brokeringu finansowego zaproponujemy Państwu BEZPŁATNE zbadanie i ocenę obecnego finansowania przedsiębiorstwa oraz propozycje jego usprawnienia. Pomożemy także opracować indywidualną ścieżkę rozwoju przedsiębiorstwa i pozyskania inwestora. W ramach udziału w bezpłatnym brokeringu finansowym będą Państwo mogli wziąć udział w: •
Indywidualnych spotkaniach – dotyczących przede wszystkim opracowania streszczenia business planu. W ciągu ok. 8 godzin „szytych na miarę” indywidualnych konsultacji dowiedzą się Państwo jakie są cele opracowania business planu i poznają Państwo jego kluczowe elementy. Coaching ma na celu przekazanie Państwu praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania efektywnego business planu, który będzie podstawą decyzji przyszłego inwestora, co do wsparcia finansowego przedsiębiorcy. Coaching jest oparty na indywidualnym podejściu do specyfiki Państwa biznesu, analizie problemów biznesowych i poszukiwaniu metod ich efektywnego rozwiązania, a także treningu umiejętności kompleksowego postrzegania problemów biznesowych oraz indywidualnych praktycznych poradach; •
Sesji doradczej „Efektywny Business plan podstawą planowania rozwoju biznesu i komunikacji z inwestorami” – podczas tej sesji dowiedzą się Państwo jak opracować efektywny business plan, który będzie podstawą decyzji inwestora o wsparciu finansowym dla Państwa przedsiębiorstwa. Trenerzy dadzą Państwu wskazówki dotyczące prezentacji business planu inwestorom, przedstawią kluczowe kryteria oceny i podpowiedzą jak sobie radzić z problemami związanymi z opracowaniem business planu. Podczas sesji będą mieli Państwo okazję także poznać tajniki analizy projektu, produktu oraz potrzeb inwestycyjnych, etapy oraz podstawowe narzędzia przygotowania planu finansowego. Podczas sesji poruszone będą kwestie związane z rolą wskaźników finansowych i operacyjnych w ocenie opłacalności przedsięwzięcia; •
Sesji doradczej „Źródła finansowania” – sesja będzie dotyczyła dostępnych źródeł finansowania, ich wad i zalet, wraz z prezentacją przykładów rozwoju biznesu przez instytucje typu Business Angels czy Fundusze Venture Capital. Omówione zostaną także bankowe produkty finansowe. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Liczba miejsc ograniczona. Dodatkowe informacje: Leszek Skowron, e‐mail: [email protected], tel. kom 517 593 909 „Budowanie Polski Przedsiębiorczej poprzez montaż finansowy dla początkujących przedsiębiorców” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego