Odnaleźć siebie - to bardzo ważne

Komentarze

Transkrypt

Odnaleźć siebie - to bardzo ważne
Odnaleźć siebie - to bardzo ważne
„...zrozumiałyśmy jak ważne jest poznawanie siebie...” Wśród tylu sprzecznych opinii na nasz
temat, kobiety chcą być przede wszystkim szczęśliwymi kobietami. Te i inne prawdy odkrywały
uczestniczki rekolekcji dla Wspólnot Niepokalanego Serca Maryi. Rekolekcje trwały od 17 do 19
lipca 2009 r. w Olsztynie k/Częstochowy.
Na rekolekcjach było nas 21, różnił nas wiek, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, ale
przecież „bycie kobietą” łączy nas wszystkie. Pan troszczył się o nas. Dzięki posłudze o. Adama
Michalskiego OFMCap przeżywaliśmy codziennie wspólną Eucharystię, karmiąc się Ciałem
Chrystusa. Ciągła obecność i dyspozycyjność Ojca ułatwiły nam zarówno podjęcie
indywidualnych rozmów o ważnych osobistych problemach, jak i dobre przeżycie sakramentu
pokuty i pojednania. Codzienne spotykanie się w Kręgach Biblijnych i słuchanie Słowa Bożego
otwierało nasze serca na Bożą miłość, a nasze oczy na Boże działanie.
Pierwsze spotkanie w piątek z ks. Wojciechem (paulistą) pomogło nam zrozumieć Biblię i to, co
ona mówi o kobiecości. Przekonałyśmy się, jakie plany ma Bóg dla kobiety. Ks. Wojciech
zburzył wiele naszych mitów czy uprzedzeń. Wyjaśnił kontekst kulturowy i religijny powstawania
ksiąg Pisma Świętego, a następnie pomógł spojrzeć na odwieczny zamysł miłości Boga
względem człowieka i jego płciowości. S. Michalina (honoratka) wprowadziła nas w orędzie
fatimskie i symbolikę Serca Maryi, wzorca naszej kobiecości.
Sobota stała pod znakiem warsztatów. Młodzież pod opieką s. Alicji (honoratki) poznawała
swoje talenty i możliwości, uzdolnienia oraz predyspozycje zawodowe. Grupy dla dorosłych
zapoznały się dzięki s. Alicji z tematyką pracy zawodowej kobiety, jej pozycji na rynku i
możliwości pogłębionej realizacji siebie w zawodzie i w rodzinie właśnie dzięki swojej
kobiecości.
Po południu warsztaty z p. Lidią Tkaczyńską: „Kobieta z klasą” dotyczyły umiejętności
właściwego doboru stroju – koloru, fasonu oraz dodatków. Każda z nas chce być piękną
kobietą, a p. Tkaczyńska pomogła nam właściwe wykorzystać ubiór, by podkreślić nasze piękne
strony i „zamaskować” różne niedostatki.
Niedziela rozpoczęła się od Eucharystii i była dniem dziękczynienia Bogu za Jego bliską
obecność wśród nas. Ostatnie spotkanie z s. Cecylią (honoratką) „Perła na dnie” dotyczyło
czystości jako stylu życia zarówno młodych, jak i starszych kobiet. Czystość kobiety i
mężczyzny jest jak skarb ukryty na dnie – niby go nie widać gołym okiem, a ciągle intryguje
„przechodniów” i pociąga tajemniczą pięknością. Wzorem kobiety czystej, czystego serca
(ludzkiego wnętrza) jest Niepokalane Serce Maryi.
Gdy wyjeżdżaliśmy, padał deszcz, ożywiał drzewa, kwiaty, rośliny w ogródku Sióstr Honoratek
w olsztyńskim „Dworku Świętego Antoniego”. „Deszcz łaski”, jaki dał nam Pan na rekolekcjach
sprawił, że wyjeżdżałyśmy PIĘKNE!
„Jeżeli nie będziemy wiedziały kim jesteśmy i czego chcemy, nie dostrzeżemy ingerencji Boga
1/2
Odnaleźć siebie - to bardzo ważne
w naszym życiu. Jeśli doświadczymy własnej bezradności i zaufamy Panu bezgranicznie, to
zrozumiemy Jego szaleńczą miłość, którą nieustannie nas obdarowuje”.
2/2

Podobne dokumenty