Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący nr 65

Transkrypt

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący nr 65
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej
(Raport bieżący nr 65/2016)
14.12.2016 /Emitent/
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2016 z dnia 9
grudnia 2016 roku zawierającego projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
zwołane na 10 stycznia 2017 roku informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie
od Akcjonariusza Ultro Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, o zamiarze
zgłoszenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pana Piotra Nowjalisa na Członka
Rady Nadzorczej.
Informacja dotycząca zgłoszenia, oświadczenie kandydata oraz życiorys zawodowy przekazano
w załączeniu.
Podpisy:
1/ Piotr Nowjalis
- Wiceprezes Zarządu
2/ Mariusz Gnych - Wiceprezes Zarządu
CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, [email protected], NIP 692-22-00-609
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

Podobne dokumenty