folkstar.pl - katalog Polska Sztuka Ludowa

Komentarze

Transkrypt

folkstar.pl - katalog Polska Sztuka Ludowa
Polska Sztuka Ludowa
Polish Folk Art
ポーランドのフォークアート
2013
Legenda Caption / マークについて
Rękodzieło Hand Made / 手作り.
Produkt wykonany ręcznie z wykorzystaniem tradycyjnych
technik i materiałów.
(EN) This product is hand made using traditional techniques
and materials.
(JPN) 伝統的な技法と素材を使った、手作りの製品のマークです。
Unikat Unique Item / ユニーク性 Table of Contents / 目次
Produkt Polski
Product of Poland / ポーランドの製品
Produkt wykonany w Polsce.
(EN) This product was made in Poland.
(JPN) ポーランドで製造した製品のマークです。
Projekt Design / デザイン
Produkt niepowtarzalny. Z uwagi na materiał i technikę
przedmioty tego typu mogą być do siebie podobne, lecz
nigdy jednakowe.
Produkt projektowany przez najlepszych designerów,
inspirowany sztuką ludową. Wykonany w oparciu
o nowoczesne technologie.
(EN) This product is unique. Objects of this type may
be similar, but they are never identical, on account
of the materials and techniques used.
(EN) This product was designed by top designers, inspired
by folk art, and based on modern technology.
(JPN) これらの製品は素材と技法を見れば、ぱっと見は似たてい
たとしても、全く同じものはないという、オンリーワン製品のマー
クです。
Spis treści
(JPN) 民族アートからインスピレーションを受け、トップデザイナー
がデザインした、最新技術による製品のマークです。
Certyfikat oryginalności
Certificate of Authenticity
認定証
Produkt posiada certyfikat oryginalności. Sygnowane
nim wyroby rękodzieła zostały wykonane przez twórców
ludowych zgodnie z lokalną tradycją, według dawnych
wzorów oraz z zastosowaniem odpowiednich materiałów.
Certyfikat potwierdza autentyczność dzieł, a także ich dużą
wartość z uwagi na formę i wzornictwo charakterystyczne
dla kultury ludowej regionu.
1
Wstęp
4
Wycinanki
8
Hafty
Preliminary / はじめに
Polish papercutting / ポーランドの切り絵
Embroidery / 刺繍
12
Stroje ludowe
14
Rzeźba ludowa
16
Skrzynie i skrzyneczki
18
Ceramika
20
Łowickie tkaniny
22
Folk costumes / 民族衣装
Folk sculpture / 民族彫刻
Chests and trunks / ジュエリーボックス
Ceramics / 陶器
Łowicz fabrics / ウォヴィチ地方の織物
Folkstar
フォークスター
(EN) This product comes with a Certificate of Authenticity.
Handmade products made by folk artists using authentic
materials and following traditional designs in accordance with
the traditions of the region bear this stamp. This certificate
attests to the authenticity and great value of works of art
owing to the scrupulous attention paid to the distinctive folk
cultural forms and patterns of the region.
28
30
Serwetki
(JPN) 当社の独自製品にはオリジナル認定証がついています。この
認定証が付された製品は伝統的な模様と素材を使い、伝統的技法
に基づいて民芸家により作成されたものです。本認定証は製品がオ
リジナルであり、また地域の民族伝統文化の特徴的な形とデザイン
を利用した、その価値を認定するものです。
32
Pakowanie i znakowanie
33
Kontakt
Goshico
ゴシコ
Serviettes / 紙ナプキン
Packaging and Labelling / パッケージングとラベリング
Contact / 連絡先
Księstwo Łowickie
Duchy of Łowicz / ウォヴィチ公国
Łowicz jest stolicą polskiej sztuki ludowej. Unikalna kultura rozwinięta na terenie,leżącego na
Mazowszu, dawnego Księstwa Łowickiego jest dziedzictwem pielęgnowanym z pokolenia na
pokolenie. Bogato zdobione, pasiaste stroje ludowe, wycinanki, hafty, niezwykły wystrój wnętrz
mieszkalnych, a także obrzędy i zwyczaje zachwycają swym pięknem oraz oryginalnością.
Urodę tej krainy sławił niegdyś laureat Nagrody Nobla Władysław Reymont w epopei „Chłopi”,
a w wielu utworach Fryderyka Chopina pobrzmiewają tony zasłyszanej tu muzyki ludowej.
Barwne procesje, pokazy rękodzieła i występy zespołów regionalnych przyciągają do
gościnnego Łowicza turystów z najdalszych zakątków świata. Łowicki strój ludowy
zaliczany jest do polskich ubiorów narodowych.
Duchy of Łowicz
Łowicz is the centre of Polish folk art. The inimitable culture that has grown
up in this part of Mazovia (formerly the Duchy of Łowicz) is a heritage that
has been carefully nurtured for generations. Here you will find elaborately
embellished striped folk costumes, wycinanka (Polish papercutting),
embroidery, extraordinary interior decoration, and ceremonies and customs
whose grace and originality is a sheer delight. The beauty of the country
is extolled by the Nobel Prize winning writer Władysław Reymont in his
epic Chłopi (The Peasants) and undercurrents of regional folk melodies run
through many of the compositions of Frédéric Chopin. Colourful processions,
handicraft exhibitions, and regional musical groups draw tourists to this
hospital city from all over the world. Łowicz folk attire is included among
Poland’s national costumes.
ウォヴィチ公国
Ksiestwo Łowickie
Duchy of Łowicz / ウォヴィチ公国
ウォヴィチ地方はポーランド民芸文化の中心です。マゾフシェ県にあったヴォヴィチ公
国で発展を見たユニークな文化は、世代を超え、文化遺産として大切に保存されてい
ます。多くの飾りが付いた、色彩豊かな民族衣装、切り絵、家具、装飾品などの珍しい
インテリア、また生活様式や習慣の美しさと珍しさが人々の興味を引きます。
かつて、ウォヴィチ地方の美しさを『農民』という文学作品で賞賛していたのは、ノー
ベル文学賞の受賞者、ヴワディスワフ・レイモントでした。そして、F.ショパンの音楽に
も、ウォヴィチ地方の民族音楽の特徴が聞こえます。カラフルな行列、民芸品の展示
会、そして現地のフォーク音楽グループの発表会は世界中の観光客をウォヴィチ地方
に集めます。ウォヴィチ地方の民族衣装はポーランドの伝統的な衣装の一つとなって
います。
(ポーランドでは地方によって民族衣装のデザインや色彩が異なります。)
1
Nasi Klienci
Our Clients
Współpraca
Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Senatu RP
Ambasada RP w Hawanie
Ambasada RP w Madrycie
Ambasada RP w Nikozji
Ambasada RP w Pradze
Ambasada RP w Rijadzie
Ambasada RP w Londynie
Ambasada RP w Podgoricy
Ambasada RP w Libanie
Konsulat Generalny RP w Mumbaju
Konsulat Generalny RP w Odessie
Instytut Polski w Madrycie
Instytut Polski w Wilnie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
2
cooperation
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Gmina Nieborów
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Warszawski
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
American School of Warsaw
Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Krakuska Sztuka Ludowa s.c.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Mazurkas Travel Biuro Podróży
SKOK Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Urząd Miejski w Łowiczu
Weltbild Polska Sp. z o.o.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki
Folkstar
フォークスター
Folkstar.pl powstał w 2009 roku, w sercu Polski, z autentycznego zachwytu łowicką sztuką
ludową. Jednym z filarów działalności naszej firmy jest szczególna dbałość o dorobek kulturowy polskiej wsi. Współpracujemy z najwybitniejszymi twórcami ludowymi na Mazowszu, a oferowane przez nas wyroby rękodzieła posiadają indywidualne certyfikaty autentyczności.
Poza wspieraniem artystów ludowych, realizujemy swą pasję zajmując się wzornictwem użytkowym inspirowanym polskim folklorem. Łącząc tradycję z nowoczesnością, kreujemy wciąż
nowe, wysokiej jakości produkty znajdujące uznanie nie tylko w Europie. Nasza praca pozwala
również na działania mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa i wspieranie inicjatyw
kulturalnych w tym zakresie.
Folkstar
Folstar.pl was founded in the heart of Poland in 2009. The company was born of a genuine love and admiration of Łowicz folk art.
We pride ourselves on the care we take for the cultural achievements of rural Poland. This is a cornerstone of our company. We work
with Mazovia’s most outstanding folk artists and each of the handicrafts we offer comes with its own certificate of authenticity. As well
as supporting folk artists, we indulge our passion for applied design inspired by Polish folklore. We combine tradition and modernity
to create new, quality products that are winning recognition in Europe and elsewhere. Our work also allows us to help preserve
Poland’s heritage and support cultural initiatives in this area.
フォークスター
2009年、ポーランドの中心部にて、ウォヴィチ地方の民芸品の美しさへの憧れから、フォークスターを設立しました。当社の目的の一つは、ポーラン
ドの田舎の文化を大切に保存・発展させることです。当社はマゾフシェ県の優秀な民芸作家と協働しています。彼らの作品は手作りで、ポーランド
の民芸作家協会による認定証がついています。そして、民芸作家を支援する他、伝統的な民芸品からインスピレーションを得て、私たちのパッショ
ンであるインテリアのデザインも行っています。フォークスターは伝統と現代を融合しながら、ヨーロッパのみならず世界各地で支持される、フレッ
シュで、高品質の製品を作り続けます。私たち自身がポーランドの伝統文化を支えると同時に、同じ目的を持った多くの活動を支援しています。
3
Wycinanki
Polish papercutting / ポーランドの切り絵
Barwne, papierowe, wycinanki, z których słynie region łowicki należą
do najoryginalniejszych dzieł polskiej sztuki ludowej. Dawniej były świąteczną
dekoracją izb wiejskich, dzisiaj zdobią nowoczesne wnętrza i stanowią obiekt
zainteresowań kolekcjonerów z całego świata. Wycinanki łowickie narodziły się w połowie XIX wieku i były domeną wiejskich kobiet. Początkowo prymitywna ornamentyka przekształciła się w wysokiej klasy dzieła plastyczne. Zgodnie z tradycją wykonywane są prostymi nożycami do strzyżenia owiec, a sztuka ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Twórczynie ludowe kreują własne unikalne wzory. Tematem wycinanek są kompozycje kwiatowe, ptaki oraz
rozbudowane sceny rodzajowe ilustrujące życie łowickiej wsi.
Polish papercutting
The colourful paper cut-outs (wycinanki) from the Łowicz region are some of the most authentic works of Polish
folk art there are. Once used to decorate the rooms of country manors at Christmas time, wycinanki now adorn
modern interiors and are sought by collectors the world over. Łowicz paper cut-outs date back to the mid-19th
century and were the preserve of country women. What began as primitive ornaments have evolved into high
class works of plastic art. This art form is handed down from generation to generation and, in line with tradition,
simple sheep shears are used. Folk artists design their own distinctive patterns. The motifs are usually floral compositions, birds and complex scenes of various kinds depicting country life around Łowicz.
ポーランドの切り絵
ウォヴィチ地方のカラフルな切り絵はポーランドの代表的な民芸品の一つとしてたいへん有名です。昔は民家の部屋の飾り
物にすぎませんでしたが、今日ではモダンな部屋づくりのアイテムとして、世界中のコレクターの興味を引いています。ウォヴ
ィチ地方の切り絵は19世紀の半ばごろに生まれ、農村の女性達の特技でした。当初はシンプルであったオーナメントは、い
つしか高級なアートに変わりました。伝統に従い、羊毛を切る専門的なはさみを用いて作られ、その技能は世代から世代へと
伝えられています。民芸品を作る婦人たちは、個性豊かでユニークなデザインを作ります。花、鳥、田舎の風景は切り絵の代
表的なモチーフです。
4
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
Wycinanki duże
Tasiemki
Papercuts (L) / 切り絵(大)
Ribbons / のれん(タシェムカ)
50x50 cm
23x50 cm
Nożyce do strzyżenia owiec,
którymi tradycyjnie wykonuje
się wycinanki łowickie.
Sheep sheers traditionally used to make Łowicz
paper cut-outs.
Wycinanki średnie / Papercuts (M) / 切り絵(中)
23x23 cm
切り絵を作るはさみ(羊毛を切る専門的なはさみ)
Wycinanki małe / Papercuts (S) / 切り絵(小)
Kodry / Bands / 壁掛け(コドラ)
50x23 cm
14x14 cm
7
Hafty
Embroidery / 刺繍
Tradycyjny haft ludowy, który rozwinął się
w wielu regionach Polski, służył głównie do
zdobienia odświętnych strojów ludności wiejskiej.
Misterne, ręcznie wykonywane hafty świadczyły
o zamożności i pozycji społecznej, a umiejętność
ich samodzielnego wykonania poczytywano jako
ważną zaletę przyszłej mężatki. Prócz strojów
ludowych dekorowano w podobny sposób,
bieliznę, poduszki, obrusy czy ręczniki. Moda na
kulturę ludową sprawiła, że zaczęto zdobić haftem
współczesną odzież, a z czasem stylizowane
motywy stały się elementem kultury masowej.
刺繍
Embroidery
Traditional folk embroidery evolved in many
regions of Poland and was mainly used to decorate
the ceremonial costumes of the rural population.
Elaborate hand stitched embroidery was a badge
of affluence and social position, and proficiency in
making it was a major asset for any woman who
intended to get married. Apart from folk costumes,
which were similarly embellished, lingerie, pillow
slips, tablecloths and towels were all embroidered.
The current fashion for folk culture has seen
modern clothing being embroidered and stylised
motifs becoming elements of mass culture.
ポーランドの各地方で発展した伝統的な刺繍は、農民の
晴れ着(フォーマル衣装)を飾るものでした。細かい手
縫いの刺繍は、財産と社会的地位の証-あかし-でもあ
り、刺繍をする能力は、将来の良き妻の条件のひとつだ
とも考えられていました。衣装以外にも、下着、枕、テー
ブルクロス、タオルなどにも刺繍を施していました。フォ
ークロア文化が一般的になり、今では普段の服にも刺繍
をつけることになり、フォークロア風の模様はポップカ
ルチャーの一つとなりました。
Wisiorki z haftem
Pendants with embroidery / 刺繍ペンダント
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
8
Broszki z haftem
Kolczyki z haftem
Woreczki z haftem
Brooches with embroidery
刺繍ブローチ
Earrings with embroidery
刺繍ピアス
Pouches with embroidery
刺繍巾着
Paski haftowane
60-100 cm
Embroidered belts / 刺繍ベルト
Chusty
haftowane
średnie
Embroidered shawls (M)
刺繍ショール(中)
Chusty haftowana duże
Embroidered shawls (L) / 刺繍ショール(大)
105 cm
70 cm
215x135 cm
Kopertówki z haftem
15x21 cm
Clutches with embroidery / 刺繍クラッチバッグ
140x110 cm
Bransoletki z haftem
Krawaty haftowane
Bracelets with embroidery / 刺繍ブレスレット
Embroidered neckcloths / 刺繍ネクタイ
9
Serwety haftowane w komplecie 1 duża + 6 małych
10
Set of embroidered serviettes (1 large & 6 small) / 刺繍付布テーブルクロス・ナプキンセット (大1枚+小6枚)
44x44 cm, 21x21 cm
Woreczki Haftowane z Lawendą
Embroided Pouches with lavender / アロマ袋(ラベン ダー)
Poduszki haftowane duże
Poduszki haftowane małe
Embroidered cushions (L) / 刺繍クッション(大)
Embroidered cushions (S) / 刺繍クッション(小)
45x45 cm
35x35 cm
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
11
Stroje ludowe
Folk costumes / 民族衣装
Stroje łowickie należą do najpiękniejszych polskich strojów ludowych.
Bogato dekorowane haftami, pasiaste ubiory to dziedzictwo odrębności
terytorialnej i kulturowej dawnego Księstwa Łowickiego. Są w większości
wykonane z tkanej ręcznie lniano-wełnianej tkaniny. Ich niezwykłe
barwy najpiękniej prezentują się w tańcu. W rejonie Łowicza do dziś
żywa jest tradycja wkładania strojów ludowych na ważne uroczystości.
Ich przetrwanie w niemal niezmienionej formie świadczy o głębokim
szacunku do miejscowej tradycji.
Folk costumes
Łowicz folk costumes are among the most beautiful in Poland. Richly decorated with embroidery,
striped clothing are a legacy of the territorial and cultural distinctiveness of what was once the
Duchy of Łowicz. Most of it is hand woven from linen and woollen fabrics, and their resplendent
colours are at their most striking during a dance. The tradition of donning folk attire for important
ceremonies is still very much alive in the Łowicz region. That this local tradition has survived
virtually intact speaks volumes for the esteem in which it is held.
民族衣装
ウォヴィチ地方の民族衣装はポーランドで一番美しい民族衣装の一つです。刺繍が豊富に施されている縞模
様の衣装はウォヴィチ公国の地域的、文化的な特徴です。民族衣装は手作りで、亜麻とウールの布から作られ
ています。衣装の色は民族舞踊を踊っている時に、最も鮮やかに見えるようになっています。ウォヴィチ地方で
は、大事な行事の際は、今でも、民族衣装を着る慣習が残っています。今日も続くこの風習は、ウォヴィチの人
々の伝統に対する尊敬の表れです。
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
12
1
2
1
Wianki
Garlands / 髪飾り(ヴィヤーネク)
Korale ludowe
25-35 cm
Folk beads / ネックレス(コラレ)
Kapelusz
hat / 帽子
Strój damski
2
Strój męski
Suknię stanowi pasiasta wełniana spódnica
(kiecka) trwale połączona z haftowanym stanikiem,
zakładana na lnianą haftowaną koszulę (bielonka).
Dolna część kiecki ozdobiona aksamitną, bogato
haftowaną taśmą. Na wierzchu noszony jest
zdobiona haftem, pasiasty fartuch (zapaska).
Stroju dopełnia wiązana na głowie chustka oraz
sznurowane trzewiki na obcasie. Ulubioną biżuterią
używaną przez Łowiczanki były bursztyny i korale.
Jego atrybutem są pomarańczowe, pasiaste
spodnie (portki) wpuszczane w buty z długimi
cholewami. Na białą, lniana koszulę z haftowanymi
mankietami i kołnierzykiem zakładano czarny
sukienny lejbik (kamizelkę) lub spencer z długimi
rękawami zapinany na guziki, przewiązany
szerokim barwnym pasem. Na głowie noszono
prosty, czarny kapelusz filcowy zdobiony haftem
lub cekinami.
Female costume
Male costume
The dress consists of a striped woollen skirt
(kiecka) attached to an embroidered bodice that
goes over an embroidered linen blouse (bielonka).
The lower part of the skirt is garnished with a
richly embroidered velvet band and the top has a
striped apron (zapaska) decorated with embroidery.
A shawl and lace-up boots make up the rest of
the costume. Coral and amber are the preferred
jewellery of Łowicz women.
The man is distinguished by orange, striped
trousers (portki) tucked into high black boots.
A black cloth waistcoat (lejbik) or long-sleeve,
button-up spencer is donned over a white linen
shirt with embroidered cuffs and a collar, and
fastened by a colourful wide belt. A plain black
felt hat decorated with embroidery and/or sequins
completes the effect.
女性の衣装
男性の衣装
ドレスは縞模様で、ウールのスカート(キェツカ)とベス
トとの組み合わせです。
「ビェロンカ」という亜麻の刺繍
のブラウスの上に着ます。スカートの裾の部分には刺繍
が豊富に施されたベルベットのテープがついています。
更に、その上に「ザパスカ」という刺繍が付いた、縞模様
のエプロンをつけます。頭にはショールをかぶり、民族ブ
ーツを履きます。琥珀と赤色の玉でできたコラレという
ネックレスをウォヴィチ地方の女性は好んで付けます。
オレンジ色の縞模様の「ポルトキ」というズボンが特徴
です。ズボンの裾はブーツの中に入れます。袖口と襟に
刺繍の入った亜麻のブラウスを着て、
「レイビク」という
黒いベスト、又はボタン付きの長袖の「スペンツェル」と
呼ばれるジャケットを着て、広いカラフルな帯で結びま
す。そして刺繍とスパンコールをつけた、黒いフェルトの
帽子をかぶります。
Chusty ludowe
Buty ludowe damskie
29-42
Women’s folk boots / 民族ブーツ(女性)
Buty ludowe męskie
29-47
Men’s folk boots / 民族ブーツ(男性)
Folk shawls / 伝統柄ショール
73x68 cm
13
Rzeźba ludowa
Folk sculpture / 民族彫刻
Dzieła dawnych rzeźbiarzy z regionu łowickiego to figury świętych do kościołów, przydrożnych kapliczek, misternie zdobione krzyże, ale również dekoracje
mebli i innych sprzętów domowych. Sztuka ta przetrwała w regionie do dzisiaj,
a tradycyjnym tworzywem jest drewno lipowe. Współcześni rzeźbiarze upodobali sobie postacie aniołów w łowickich strojach. Ich prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz w kolekcjach prywatnych.
Folk sculpture
Sculptures from the Łowicz region used to be of saints for churches and wayside chapels, and elaborately
decorated crosses, but furniture and household appliances were embellished as well. This art form has survived
in the region, with lime wood being the material of choice. Modern sculptors have taken to figures of angels in
Łowicz folk costume. Their work can be found in museums and private collections.
民族彫刻
ウォヴィチ地方の昔の彫刻家の作品の中には、教会や祠とのための聖人の彫刻、細かく飾った十字架などだけでなく、家具
などの飾りものもありました。ウォヴィチ地方ではその民族伝統を現在まで保ち続けていて、使われる素材は伝統に従い、菩
提樹です。現在の彫刻家らは、ウォヴィチ地方の民族衣装を着た天使の彫刻を作るのを好みます。彼らの作品は、博物館と個
人コレクションの展示品となります。
14
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
Anioł – rzeźbione anioły w strojach ludowych
Angel - carved angel in folk costume / 民族衣装の天使(彫刻)
15-30 cm
15
16
Skrzynie
i skrzyneczki
Chests and trunks
ジュエリーボックス(長持モチー
Skrzynie posagowe były niegdyś jednym z najważniejszych mebli
w wiejskim domu. Każda panna młoda chciała, aby jej skrzynia była
najładniejsza i odpowiednio zasobna. Przechowywano w nich potem
odświętne ubiory, rodzinne pamiątki, a nawet oszczędności. W regionie
łowickim skrzynie zdobiono charakterystycznymi motywami kwiatowymi. Ich miniaturowe repliki są ciekawym elementem dekoracyjnym
współczesnych wnętrz.
Chests and trunks
Wedding chests were once one of the most important items of furniture in a rural home. Every young
maiden wanted her box to be beautiful and appropriately well stocked. Ceremonial garments, family
heirlooms and even savings were later stored there. These chests were decorated with distinctive floral
patterns in the Łowicz region. Miniature replicas make fascinating decorative items in modern homes.
ジュエリーボックス(長持モチーフ)
昔、長持は嫁入り道具の一つでした。花嫁たちは自分の長持が一番美しく、豪華であることを望み、結婚後には
家族の正装や記念品、貯金などを保管しました。ウォヴィチ地方では、伝統的に花模様の長持が使われています。
その長持をモチーフに、インテリアにも、実用品にもなる商品を作りました。
Skrzyneczki drewniane – miniatury skrzyń posagowych, różne wymiary
Wooden chests - miniature wedding chests (various sizes) / 長持(ミニアチュア、木製)、サイズは色々
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
+/- 15x16 cm
+/- 22 cm
17
Ceramika
Ceramics / 陶器
Znana w Europie ceramika bolimowska to cała gama wyrobów garncarskich
pochodzących z jednej z najstarszych w Polsce stale działających pracowni
rzemieślniczych. Tradycja rodziny Konopczyńskich to ponad 200 lat pracy w niełatwym zawodzie, ale przede wszystkim charakterystyczne formy naczyń i unikatowe zdobienia. Tak jak przed wiekami, wyroby są ręcznie toczone na kole
i wypalane w piecu garncarskim. Szkliwienie i malowanie odbywa się według
dawnych metod i wzorów. Mimo pierwotnych technik produkcji naczynia te można myć w zmywarce i używać w piekarniku. Pełnią więc funkcję ozdobną i użytkową.
Ceramics
Bolimów ceramics are a complete range of pottery products from one of the oldest continuously operating craft
workshops in Poland and are famous throughout Europe. The Konopczyński family have been in this demanding
occupation for more than 200 years. The tradition mostly involves making distinctively shaped vessels and unique
decorations. Their wares are hand turned on a wheel and fired in a pottery oven, just as they were centuries
ago, and bygone methods and designs are used to glaze and paint them. Despite the rudimentary production
technology that has gone into making them, these vessels can be cleaned in dish washers and placed in ovens.
There is no shortage of decorative or utilitarian uses to which they can be put.
陶器
ヨーロッパで有名な「ボリモフスカ」陶器は、ポーランドで一番古く、知名度のある小さな陶器工房で作られています。コプ
チンスキ家は、決して簡単でない陶器作りの伝統を200年あまり守り、個性のある器を作り続けています。昔ながらのロク
ロを使い、窯で焼いた手作りの商品です。ツヤ出し、色付けにも昔の手法と模様を用いるなど、伝統的な製法にこだわってい
ます。食器洗い機やオーブンにも対応しており、インテリアとしてはもちろん、日常品としても活躍します。
18
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
Kubek prosty duży
Kubek prosty średni
Kubek prosty mini
Plain mug (L) / マグカップ・円柱形(大)
Plain mug (M) / マグカップ・円柱形(中)
Plain mug (XS) / マグカップ・円柱形(小)
680 ml
500 ml
300 ml
Kubek skośny
Kubek wiaderko
Filiżanka
Czajnik z podgrzewaczem
Cone mug / マグカップ・円錐形
Bucket mug / マグカップ・ペール
Cup / コーヒー・カップ
Teapot & heater / ヒーター付きポット
400 ml
425 ml
230 ml
1000 ml
19
Łowickie tkaniny
Łowicz fabrics / ウォヴィチ地方の織物
kod / code / コード
Łowickie pasiaki to wyjątkowy wytwór twórczości artystycznej ludu wiejskiego.
Wielobarwne tkaniny lniano-wełniane, z których słynie region łowicki powstały
dzięki rozpowszechnionej tu niegdyś hodowli owiec. W okresie największego
rozkwitu tkactwa, poszczególne wsie miały własne kompozycje i zestawy
kolorystyczne pasiaków.
Wykonywane do dzisiaj na tradycyjnych krosnach ręcznych są materiałem
na łowickie stroje ludowe. Służą również jako kilimy, narzuty, nakrycia stołów,
obicia mebli lecz także coraz częściej są inspiracją dla projektantów mody.
Łowicz fabrics
Łowicz pasiaks are remarkable artistic compositions made by village people. These multi-coloured linen
and woollen fabrics have made the region famous. They owe their existence to sheep breeding, which was once
widespread in these parts. Different villages even had their own compositions and colour combinations when
the textile industry was at its height.
The materials for Łowicz folk costumes are still made on traditional handlooms. These are also used as kilims,
overlays, table coverings and furniture tapestries, and are ever more frequently becoming a source of inspiration
for fashion designers.
ウォヴィチ地方の織物
ウォヴィチ地方の「パシャク」という縞織物は、農民の芸術から誕生しました。当時、羊牧が盛んだったため、亜麻とウール
の布作りが盛んでした。それが後に、カラフルで、有名な織物となりました。ウォヴィチ地方の織物の「黄金時代」には、田舎
ごとにそれぞれ異なる、独特な縞織物の色付けや模様がありました。
今でも、縞織物は伝統的な織機で作られ、ウォヴィチ地方の民族衣装の素材となります。タペストリー、ベッドカバー、テーブ
ルクロス、家具用装飾としてだけではなく、ファッションデザインの発想の源の一つとなっています。
20
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
Krzesła Paged
Page chairs / 「パゲド」椅子
Kilimy – tkanina lniano wełniana
Kilims - linen & woollen / タペストリー(亜麻・ウール)
Kolorystyka / Color / 色
220x140 cm
Model Mona
Mona /「モナ」スタイル
11805
Bieżniki – tkanina lniano-wełniana
Runner rugs - linen & woollen / テーブルクロス(亜麻・ウール)
Model Wenus
Model Como
Wenus (Venus) / 「ヴィーナス」スタイル
Como / 「コモ」スタイル
11805
11286
Kolorystyka / Color / 色
40x140 cm
21
Folkstar
フォークスター
kod / code / コード
Polski folklor to niewyczerpana kopalnia inspiracji dla współczesnego
wzornictwa użytkowego. Nasi wybitni projektanci coraz chętniej sięgają
do tradycji i klasycznych ludowych wzorów. Polska sztuka ludowa jest
źródłem niezwykłych inspiracji i pozwala na tworzenie nowoczesnych
projektów, kreowanych pod wpływem lokalnej sztuki ludowej. Tworzymy design któremu trudno się oprzeć. Nasze projekty to obecnie kanon
polskiego designu w stylu folk. Jesteśmy dumni z naszej tradycji
i pragniemy łowicką kulturę propagować na całym świecie.
Folkstar
Polish folklore is an inexhaustible wellspring of inspiration for modern applied design. Our leading
designers are delving more and more into tradition and classic folk patterns. Polish folk art is an unrivalled source of inspiration that makes it possible to devise modern designs influenced by regional folk art.
The designs we create have become a touchstone in Polish folk design and can be very hard to resist.
We are proud of our heritage and would like to see Łowicz culture promoted all over the world.
フォークスター
ポーランドの伝統民芸品は現代アートの限りない発想の源となっています。我々の優秀なデザイナーたちは、好ん
で伝統的、古典的な民族模様を利用し、新たなデザイン、衝動買いを誘うような魅力的なデザインを日々、生み出
しています。伝統を誇りに、世界中にウォヴィチ地方の伝統文化を広めるべく頑張ります。
22
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
Kubek Koguty i Kwiaty
Filiżanka Folk
Kubek Koguty
220 ml
320 ml
310 ml
Mug (rooster & flowers)
Folk cup / コーヒーカップ「フォルク」
Mug (rooster) / マグカップ「雄鶏」
Talerz Deserowy Folk
25,5 cm
Folk dessert plate / 皿「フォルク」
マグカップ「雄鶏と花」
12174
Kubek Wianek Kolor
12178
12175
300 ml
12176
Garnuszek
Mug (coloured garland) / 色付きマグカップ「髪飾り」
500 ml
Emaliowy Folk / エナメルポット「フォルク」
12173 / 12170 / 12171 / 12172
11848
Kubek Kodra
310 ml
Mug („kodra” design)
マグカップ「コドラ」
10945
Kubek Kwiaty z Wycinanki
330 ml
Mug (papercut flowers)
マグカップ「切り絵の花」
10946
Kubek z Wianek Biały
330 ml
Mug with white garland
マグカップ「髪飾り」
(白)
10939
Filiżanka Folk Black&White
200 ml
Folk cup (black & white) / コーヒーカップ「フォルク」黒白
11342
23
11694
11706
11698
Wzory łowickie kwiaty / Łowicz floral designs / ウォヴィチ地方の模様「花」
11766
11765
11767
Wzory kaszubskie / Kashubian designs / カシューブ地方の模様
Poduszki Folk
Folk cushions
クッション「フォルク」
24
37x37 cm
12208
12210
Wzory łowickie koguty / Łowicz rooster designs / ウォヴィチ地方の模様「雄鶏」
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
12209
Maty filcowe małe
37x27 cm
Felt mats (S) / ランチョンマット(小)
9,5x9,5 cm
9,5x9,5 cm
12074
11721
25,5 cm
10589
12167
9,5x9,5 cm
12226
11722
Zegary
z wzorem
ludowym
12224
Maty filcowe duże
60x40 cm
Felt mats (L)/ ラン チョンマット(大)
Podstawki korkowe Folk
9,5 cm
Folk cork coasters / コースター「フォルク」
11265 / 11254
25,5 cm
Clocks with folk designs
伝統模様掛け時計
10143
Szkatułka z wycinanką
Casket with papercut design
ジュエリーボック ス(切り絵モチーフ)
12029 (S)
12031 (S)
12028 (L)
12026 (L)
12030 (S)
12032 (S)
12027 (L)
12025 (L)
Notesy we wzory ludowe
10x14,5 cm (S) / 14,5x20,5 cm (L)
Notepads with folk designs / 伝統模様 メモノート
11347
25,5 cm
Podkładki pod mysz we wzory ludowe
Mousepads with folk designs / 伝統模様 マウスパット
11273 / 11272
9,5x9,5 cm
11554
12367
12010
11314
12368
Torby bawełniane we wzory ludowe
12049
38x42 cm
Cotton bags with folk designs / 伝統模様 トートバッグ
11979
11465
11466
10027
11324
Breloki
Pendants / キーリング
Koszulki
z wzorami
ludowymi
11305
11304
11300
Magnesy w łowickie wzory
11303
6,5x6,5 cm
Magnets with Łowicz patterns / ウォヴィチ地方模様マグネット
11301
11302
XS, S, M, L, XL, XXL
T-shirts with folk patterns
伝統模様シャツ
27
kod / code / コード
Szyk i prawdziwa elegancja. Numer jeden wśród polskiego
designu. Wyjątkowe wyroby renomowanej firmy GOSHICO
to połączenie znakomitego wzornictwa z motywami folkowymi.
Charakterystyczne motywy ludowe inspirowane m.in. łowickimi
wycinankami, a także kaszubskimi i podhalańskimi sposobami
zdobienia podbiły rynek europejskiej mody. Oryginalne produkty
sygnowane marką GOSHICO są ręcznie wykonywane z wielką
starannością i dbałością o najdrobniejsze detale. Najwyższa jakość
materiałów jest gwarancją zadowolenia klientek.
Goshico
Chic and genuinely elegant. The very best of Polish design. These exceptional products from
the famous Goshico company combine outstanding design with folk motifs. Their distinctive
folk motifs, inspired by Łowicz papercutting, along with Kashubian and Podhalian decorative
methods, have conquered the European fashion market. All authentic products bearing the
Goshico label are made with the utmost care and attention to detail. They are all handmade
and the materials used are of the highest quality to ensure customer satisfaction.
ゴシコ
シック&エレガント。ポーランドデザインのナンバー・ワン。評価の高いゴシコのユニークな商品は、見
事な民族モチーフと模様の組み合わせです。ウォヴィチ地方の切り絵、カシューブ地方とポトハーレ地
方の芸術センスなどから発想した特徴あるデザインは、ヨーロッパの新しいファッション市場を開拓し
ました。ゴシコのロゴがついたオリジナル商品は、細部まで丁寧に作られています。全てに高品質の素
材を使用した手作り品は、女性のお客様に満足いただけることを保証します。
www.folkstar.pl
28
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
Kufer Destiny
Kufer Folk Koguty
Kufer Folk Koty
Torby okrągłe
Handbag Destiny
箱型バッグ(デスティニー)
Handbag Folk Roosters
箱型バッグ(フォーク雄鶏)
Handbag Folk Cats
箱型バッグ(フォーク猫)
Round Bags
丸バッグ
12299
11783
12040
11999
12201
Torba na laptopa Destiny
Torba na laptopa Kaszubska
Torba na laptopa Folk Koguty
Torba na ramię Folk Koguty
Torba na ramię Kaszubska
Laptop Bag Destiny
ノートパソコン用のバッグ(デスティニー)
Laptop Bag Kashubian
ノートパソコン用のバッグ(カシューブ)
Laptop Bag Folk Roosters
ノートパソコン用のバッグ(フォーク雄鶏)
Handbag Folk Roosters
ハンドバッグ「フォルク・雄鶏」
Handbag Kashubian
ハンドバッグ「カシューブ」
15”6
12361
15”6
12199
15”6
12381
11879
12204
11992
29
Serwetki
Serviettes / 紙ナプキン
kod / code / コード
11832
11833
11834
11730
11831
Sztuka ludowa, zachwycająca bogactwem form i kolorów, zainspirowała producentów wielu
praktycznych przedmiotów codziennego użytku. Kolekcja serwetek stołowych przedstawia
motywy zdobnicze charakterystyczne dla wielu regionów Polski. Produkty te urzekają
niepowtarzalnym wzornictwem i znakomita jakością.
紙ナプキン
Serviettes
Folk art is fascinating with its wealth of colours and forms,
and has fired the imaginations of the makers of many
practical everyday items. Our collection of serviettes boasts
decorative motifs from many regions of Poland. Their
inimitable patterns and exceptional quality make them truly
captivating items.
デザイナーが着目したのは、様々な地域の伝統モチーフ。形と色の
豊富さに魅力を感じ、紙ナプキンのデザインに利用しました。ユニ
ークなデザインと高品質が魅力の商品です。
Wzory wielkanocne
Easter designs / イースター模様
Serwetki papierowe z wzorami ludowymi
Paper serviettes with folk designs / 民族模様紙ナプキン
Trójwarstwowe, 20 szt w opakowaniu.
33x33 cm
11829
11828
11830
Wzory bolesławieckie
Bolesław designs / ボレスワヴィエツ市の模様
30
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
10887
10888
10893
10865
10824
10815
11594
11595
11827
10813
11306
10793
10796
10809
11308
11308
10789
10780
10773
10777
10783
11307
11388
11390
11381
11378
11387
11380
11384
11382
11383
11731
11385
Wzory łowickie
Łowicz designs / ウォヴィチ地方の模様
11389
11379
Wzory kaszubskie
Kashubian designs / カシューブ地方の模様
31
Pakowanie
i znakowanie
Packaging and Labelling
パッケージングとラベリング
Wręczanie prezentów i dzielenie się radością wymaga specjalnej oprawy.
Nawet drobny upominek w odpowiednim opakowaniu zyskuje na wartości i wywołuje uśmiech osoby obdarowanej. Dbając o zadowolenie klientów, oferujemy usługi związane z pakowaniem produktów na prezent.
Stosujemy szeroki asortyment gotowych opakowań, ale przygotowujemy również opakowania specjalne. Nasi graficy realizują indywidualne
projekty różnego rodzaju wyrobów, które mogą być znakowane według
życzenia klienta. Logotypy, napisy i inne elementy graficzne są trwale
umieszczane zarówno na produktach, jak i na opakowaniach.
Packaging and Labelling
The setting has to be just right when you give presents and share happiness. The right packaging can
raise the value of even a small memento and put a smile on the face of the recipient. We provide gift
wrapping services to ensure customer satisfaction. We have a wide range of ready made packaging
available and can prepare special packaging if required. Our graphic designers devise individual designs
for all sorts of products. These can be labelled in accordance with the wishes of the customer. Logos,
inscriptions and other graphic elements can be permanently fixed to products and/or packaging.
パッケージングとラベリング
贈り物をする時あるいは喜びを分かち合うには特別な包装が必要です。たとえ小さな贈り物であっても、包装に
よってその価値を高め、受け取る方の笑顔を呼ぶことができます。満足度を高めるため、ギフト用パッケージのサ
ービスをいたします。各種パッケージをご用意しておりますが、特別仕様にも対応します。私たちは、PB生産も
お受けします。全ての製品には、お客さまのご要望に沿ってデザイナーが作成したラベルを貼り付けることがで
きます。
32
www.folkstar.pl
więcej wzorów / more designs / 他のデザイン はwebサイト参照
Kontakt
Contact / 入場
Sklep internetowy
Online Shopping
www.folkstar.pl
Salon sprzedaży
Our Store
日本総代理店
三信インターナショナル(有)
〒543-0036
大阪市天王寺区小宮町3番8-803号
電話 06 6775 6305
[email protected]
Folkstar.pl
Galeria Łowicka
ul. Stanisławskiego 10
99-400 Łowicz
Polska
Klienci indywidualni
Individual customers
[email protected]
+48 792 877 799
www.sanshin-int.com
ポーランドのことなら
おまかせください。
Firmy i Instytucje
Businesses and institutions
[email protected]
+48 792 877 800
For assistance in English:
[email protected]
+48 695 406 195
33

Podobne dokumenty