Edytor tekstu Rozwój informatyki Informatyka to dziedzina nauki

Komentarze

Transkrypt

Edytor tekstu Rozwój informatyki Informatyka to dziedzina nauki
Edytor tekstu
Rozwój informatyki
Informatyka to dziedzina nauki, która we współczesnym świecie rozwija się w bardzo szybkim tempie.
Komputery znalazły zastosowanie: w zakładach pracy, sklepach , bibliotekach, urzędach, szkołach i innych
miejscach, czyli wszędzie tam, gdzie mogą usprawnić pracę . Korzystając z sieci , możemy między innymi:
kontaktować się z najdalszymi zakątkami Polski i świata , dokonywać
zakupów w internetowych sklepach,
przesyłać i odbierać wiadomości, uczyć się, uczestniczyć w konsultacjach
naukowych czy pracować na
odległość. Nie tak dawno, żeby przeczytać książkę, należało ją wypożyczyć lub zakupić, bieżące zaś informacje
przeczytać w prasie lub wysłuchać w telewizji. Dziś wszyscy wiemy , że korzystając z Internetu , możemy
przeczytać książkę czy zdobyć aktualne informacje z kraju i ze świata.
Upowszechnianie dostępu do różnych źródeł informacji powoduje wzrost produkcji sprzętu komputerowego
coraz lepszej jakości oraz różnego rodzaju oprogramowania . Aby umieć korzystać z osiągnięć informatyki,
należy najpierw poznać podstawowe narzędzie, jakim jest komputer oraz jego oprogramowanie, za pomocą
którego można rozwiązywać problemy z różnych dziedzin.
Zadanie 1
Skopiuj do nowego dokumentu tekstowego tekst i rozmieść go w dwóch, a następnie w trzech kolumnach, tak
jak pokazano w przykładzie poniżej.
Wraz z rozwojem nauki, techniki, kultury przeobraża się również świadomość
społeczna ludzi. Każdy z nas ma określone potrzeby, oczekiwania, pragnienia i
dążenia. To one są wyznacznikami naszej aktywności. Kierunek zaś naszych dążeń
wyznaczają wartości, które dla jednych są bardziej ważne, a dla drugich mniej ważne.
Trudno mówić o występowaniu pojedynczych wartości. Tworzą one hierarchię. Dla
Wraz z rozwojem nauki, techniki, kultury
przeobraża się również świadomość społeczna ludzi.
Każdy z nas ma określone potrzeby, oczekiwania,
pragnienia i dążenia. To one są wyznacznikami
naszej aktywności. Kierunek zaś naszych dążeń
wyznaczają wartości, które dla jednych są bardziej
jednych wartością nadrzędną jest zdrowie i życie ludzkie, które uważane są za
wartości ponadczasowe, dla innych władza i chęć posiadania. Dla każdej jednostki
ludzkiej jest to swoisty układ nazywany hierarchią wartości. Postępowanie człowieka
zgodne z własnymi przekonaniami, kierowanie się własnymi celami i wartościami
tworzą określony pogląd na świat
ważne, a dla drugich mniej ważne. Trudno mówić o
występowaniu pojedynczych wartości. Tworzą one
hierarchię. Dla jednych wartością nadrzędną jest
zdrowie i życie ludzkie, które uważane są za
wartości ponadczasowe, dla innych władza i chęć
posiadania. Dla każdej jednostki ludzkiej jest to
swoisty układ nazywany hierarchią wartości.
Postępowanie człowieka zgodne z własnymi
przekonaniami, kierowanie się własnymi celami i
wartościami tworzą określony pogląd na świat
Zadanie 2
Powyższy tekst został napisany z błędami redakcyjnymi (zwróć uwagę na kropki, przecinki, odstępy między
wyrazami, pozostawione na końcu wiersza pojedyncze znaki). Przeczytaj go, znajdź błędy i popraw je.
Skopiuj tekst i wklej na nowej stronie.
Tytuł tekstu wyjustuj, zmień rozmiar czcionki na 16 i kolor na niebieski.
Sprawdź odstępy między wyrazami i jeśli są zbyt duże, popraw je.
Akapity wyjustuj.
Wcięcie pierwszego wiersza akapitu ustaw na 2 cm.
Edytor tekstu
Zmień rodzaj czcionki na K… oraz rozmiar na 12.
Wstaw do tekstu obrazek komputera, dopasuj rozmiar obrazka i ustaw opływanie na optymalne.
Wykonane zadania zapisz na pendrive ImieNazwiskoKlasa.odt i oddaj do
oceny nauczycielowi.

Podobne dokumenty