Dotacja Unijna z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Transkrypt

Dotacja Unijna z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt
„Rozszerzenie sprzedaży eksportowej klejów przemysłowych przez firmę Extrem Sp. z o.o.”
Realizowany od 10/07/2009 do 30/09/2009
Wartość projektu 12 500,00 PLN, dofinansowanie 10 000,00 PLN
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt
„Wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.”
Realizowany od 01/07/2010 do 31/05/2012
Wartość projektu 400 000,00 PLN, dofinansowanie 200 000,00 PLN
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość

Podobne dokumenty