EADS CASA CN-295 w służbie Sił Powietrznych Finlandii

Komentarze

Transkrypt

EADS CASA CN-295 w służbie Sił Powietrznych Finlandii
EADS CASA CN-295
w służbie Sił
Powietrznych Finlandii
Magazyn koncernu 3/2008
Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia Pilotów
na samolotach Hawk w Kauhava
Mocny przemysł wsparciem dla obronności
PL
SATU PALM
Dwa machy na
szybkościomierzu
W oczekiwaniu na nowe
Dla nas, pracowników Patrii ciężkie okazały się tego lata informacje
na temat podejrzeń wysuniętych pod adresem niektórych naszych
kolegów, które doprowadziły do zmiany dyrektora generalnego.
Medialny młyn powodował prawdziwy zawrót głowy.
Opinia na temat Patrii ucierpiała, więc przywrócenie zaufania jest
obecnie niezmiernie ważne. Każdy z nas pracuje nad tym, skupiając się
przy codziennej pracy i spoglądając w przyszłość. Wiemy, że wyroby
Patrii oraz usługi utrzymania sprzętu przez cały okres użytkowania
stoją na najwyższym poziomie. Kapitał zaufania wzmcniają dobre
opinie naszych Klientów, nowe umowy kooperacyjne oraz pozycja
strategicznego partnera Fińskich Sił Obronnych.
Naszą przyszłość tworzymy wspólnie pod kierownictwem
nowego dyrektora generalnego Heikkiego Allonena. W wypowiedzi
zamieszczonej na łamach ostatniego w tym roku numeru magazynu
Focus Heikki przedstawia swoje poglądy na temat najbliższej
przyszłości Patrii.
To wydanie magazynu Patria Focus jest w większości poświęcone
sprawom lotniczym. O działalności sektora biznesowego Patria Aviation,
którego główna siedziba znajduje się w Halli, w miejscowości Jämsä,
opowiadamy na stronach 11–13. Halli to ośrodek montażu śmigłowców
transportowych NH90 oraz serwisowania i modernizacji myśliwców
Hornet i odrzutowców szkoleniowych Hawk.
Ponadto mamy przyjemność zaprezentowania nowego dowódcy Sił
Powietrznych Jarmo Lindberga na stronie zatytułowanej Q&A (Pytania
i Odpowiedzi). Przeprowadzamy także wywiad z szefem Sztabu
Generalnego Arim Puheloinenem,
który opowiada między innymi o tym,
dlaczego Finlandia potrzebuje silnego,
krajowego przemysłu obronnego.
Na stronach 9–10 naszym
Czytelnikom prezentujemy Patrię z
trochę innej, szerszej perspektywy.
Życzę Wszystkim miłych chwil
jesiennych i przyjemnej lektury!
Satu Palm
redaktor naczelna
Patria Focus Magazyn koncernu 3/2008 Patria ISSN 1795-8784 Wydawca: Patria Oyj,
Kaivokatu 10 A, FI-00100 Helsinki Tel 020 4691, www.patria.fi Redaktor naczelna: Satu Palm
Redakcja: Tuure Hakavuori, Veli-Matti Kohtamäki, Pentti Miettinen, Simo Mäkipaja, Satu
Palm, Mika Nurminen, Raili Saarinen Redakcja i skład: Legendium Oy Tłumaczenie tekstów: Bożena Kojro Zdjęcie: Patria Druk: Libris Oy Patria Focus ukazuje się cztery razy w
roku. Następny numer ukaże się w lutym 2009 r. Komentarze prosimy nadsyłać: www.patria.fi
> News & Info > Patria Focus
2
Patria Focus
Magazyn koncernu 3/2008
Ćwiczenia lotnicze ADEX 2008
sprawiły, że w maju pod niebem Finlandii zrobiło się głośno
i tłoczno. Wtedy to pięćdziesiąt
cztery maszyny z pięciu krajów
dopracowywały swoje zdolności
współpracy w powietrzu, ćwicząc
na wypadek udziału w wielonarodowościowych operacjach zarządzania kryzysem.
W ciągu dwóch tygodni odbyto
osiemset lotów przez ponad tysiąc
godzin. Łącznie w ćwiczeniach
wzięło udział tysiąc trzysta osób.
Z Francji, Przedstawiciele z
Danii, Wielkiej Brytanii i Niemiec
korzystały z gościnności lotnisk w
Pirkkala i Rissala.
Duńskie Siły Powietrzne
uczestniczyły w ćwiczeniach na
sześciu myśliwcach F-16, Niemcy
przybyli do Finlandii na sześciu
F-4F Phantom II, Królewskie Siły
Powietrzne Wielkiej Brytanii latały
na ośmiu maszynach Tornado
F3, natomiast francuskie siły powietrzne posłały sześć samolotów
Mirage 2000-5F. Finowie zabrali
ze sobą około trzydziestu myśliwców F-18C Hornet.
Wszystkie maszyny były zdolne
do latania z prędkością dwukrotnie przekraczającą prędkość
dźwięku. Jednak podczas lotów
ćwiczebnych nad kontynentem
świadomie zmniejszano szybkość.
Granice dźwięku pozostały
więc nienaruszone – podobnie
jak okna domów stojących na
ziemi.
2
Komentarz
2
Aktualności
4
Q&A Wywiadu udziela Jarmo Lindberg
5
Forum Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia
Pilotów na samolotach Hawk w Kauhava
6
Mocny przemysł wsparciem dla obronności
9
Patria pod ostrzałem
11
Nowe wiatry w sektorze Aviation
13
Strażnicy offsetu
14
In Focus
15
Kierunki Heikki Allonen
– Zyski z międzynarodowej
kolektywnej
odpowiedzialności
przewyższają koszty,
twierdzi szef Sztabu
Generalnego
Ari Puheloinen
Patria Focus
Magazyn koncernu 3/2008
3
Q&A
JARMO LINDBERG
Nowy dowódca Sił Powietrznych Jarmo Lindberg
lata prawie przez całe życie. Ma duże doświadczenie
w obsługiwaniu różnych maszyn, począwszy od
szybowców, a skończywszy na hornetach.
Jak kształtowała się Pana kariera?
Po szkole kadetów lotnictwa latałem na
samolocie MiG w dywizjonie Karelia, w miejscowości Rissala. Gdy ukończyłem wyższą
szkołę oficerską, zostałem dowódcą centrum
szkolenia pilotów Sił Powietrznych. Stamtąd
pojechałem na kurs pilotów myśliwców Hornet organizowany przez Marynarkę Wojenną
USA. Wróciłem do Finlandii pod koniec roku
1995 i potem zostałem dowódcą 21. Eskadry Myśliwców w Pirkkali na tydzień przez
przylotem pierwszych hornetów.
W roku 2004 przeszedłem do Sztabu
Generalnego i pełniłem funkcję zastępcy dowódcy wydziału operacyjnego. Po rocznym
tam pobycie spędziłem niecały rok na Kole
Podbiegunowym jako dowódca Dywizjonu
Lapońskiego. Następnie zostałem szefem
wydziału gotowości bojowej i szefem operacyjnym w Sztabie Generalnym. Latanie
zaprowadziło mnie więc do Sił Powietrznych.
Jestem szczęśliwy, że prawie dwadzieścia
trzy lata mogłem latać na myśliwcach odrzutowych, nie umniejszając znaczenia innych
zadań.
Co jest najtrudniejszym
zadaniem w Pana pracy?
Dostosowanie zadań do możliwości
wości
nują
działania. Siły Powietrzne dokonują
żo
zakupów, które pochłaniają dużo
pieniędzy i na które znaczny
wpływ mają wahania kursów
ć
walut. Natomiast na działalność
operacyjną wpływają zmiany
cen ropy naftowej. Wahnięcie
o jeden cent może przynieść
zmianę w rocznych kosztach
zakupu paliwa samolotowego
na sumę pół miliona euro.
W sytuacji, gdy nie latamy
na myśliwcach odrzutowych, to
ódcy
– oprócz instruktorów – dowódcy
i mechanicy samolotowi nie mają
szkolepracy odpowiadającej ich wyszkoleolność
niu. W wyniku tego cierpi zdolność
anej z
prewencyjna tej gałęzi związanej
nio mieobroną kraju. Niestety, ostatnio
4
liśmy ciągłe kłopoty ze zrównoważeniem
tego sektora Sił Powietrznych.
Jakim partnerem jest – według
Pana – Patria?
Patria jest już od dłuższego czasu modelowym partnerem strategicznym. Współpraca
Sił Powietrznych i Patrii przy utrzymaniu samolotów jest dowodem na to, że jeśli obie
strony mają dobrą wolę i zaufanie do siebie,
to także w głównych obszarach związanych
z działalnością prewencyjną Sił Obronnych
można kooperować na poziomie strategicznym tak, aby wszyscy byli zadowoleni.
Czego nowego chciałby się
Pan jeszcze nauczyć w pracy?
Interesują mnie różne metody kierowania
przedsiębiorstwem. Staram się wyszukiwać punkty porównawcze dla naszej
działalności w książkach opisujących formy
prowadzenia firm oraz biografiach dyrektorów przedsiębiorstw. Porównuję też naszą
kulturę działania i dowodzenia z odnośnikami, których szukam w innych krajach.
Jeśli trafiam na dobre pomysły, staram się
przeszczep
przeszczepiać te elementy, które pasują do
Finlandii i sstruktury organizacyjnej Sił Powietrznyc
wietrznych.
Jak Pa
Pan odpoczywa po pracy?
Od prawie dziesięciu lat utrzymuję
w Internecie stronę Fighter Tactics
A
Academy,
ponieważ interesuję się
p
publikacjami
na forach międzynar
rodowych.
To jest bardzo zajmując
ce i twórcze hobby.
Gdy pracowałem w Helsinkkach, to przez cały rok jeździłem
do pracy na rowerze CycloCross,
dz
dzięki czemu miałem dobrą kondycję i samopoczucie. Ostatnio postanowiłem się nauczyć wioślarstwa klasy
olim
olimpijskiej.
Jeśli mi się uda, to – jak
mó
mówią
wioślarze z Jämsänjoki – będę
mie
mieszkającym
najdalej na północy
ńs
fińskim
amatorem wioślarstwa. Zobacz
czymy,
czy się uda.
Patria Focus
Magazyn koncernu 3/2008
ołączone, europejskie
szkolenie pilotów wojskowych długo było
tematem wspólnych rozważań. Starzenie się wyposażenia
szkoleniowego i coraz bardziej
podobne potrzeby krajów Europy spowodowały, że połączone
szkolenia uznano za rozsądny
wybór. Plany dowódców sił
powietrznych krajów Europy
Zachodniej przewidują trzy lub
cztery międzynarodowe ośrodki
szkoleniowe.
Wcześniej niektóre państwa
Europy Zachodniej zastanawiały
się nad stworzeniem wielonarodowościowych centrów szkolenia pilotów, ale projekty te zawsze pozostawały w fazie wstępnej. Wyjątkiem jest zrealizowane
przez Patrię, Siły Powietrzne
Finlandii i Ministerstwo Obrony Nordic Pilot Training Centre (NPTC), czyli Nordyckie
Centrum Szkolenia Pilotów.
Przedsięwzięcie to miało swój
początek wtedy, gdy należące
do Sił Powietrznych samoloty
szkoleniowe Hawk przeniesiono
do miejscowości Kauhava, gdzie
znajdują się znakomite, jedne z
największych w Europie obszary
do ćwiczeń. Fińskie arsenały lotnicze także mają wystarczająco
dużo możliwości, by szkolić zagranicznych studentów.
P
Forum
Międzynarodowy Ośrodek
Szkolenia Pilotów na
samolotach Hawk w Kauhava
Wraz z fińskimi Siłami Powietrznymi i Ministerstwem Obrony Patria
będzie realizowała międzynarodowe szkolenia pilotów myśliwców w
miejscowości Kauhava. Szkolenia odbywające się na samolotach Hawk
są zgodne ze standardami NATO i należą do najlepszych w Europie.
TEKST
Virpi Hopeasaari
– Zajęliśmy się sprawą na
poważnie, ponieważ chcieliśmy zapewnić Finlandii szkolenie na wysokim poziomie, a
także po to, by Finlandia miała do zaoferowania gotowy,
konkurencyjny system szkoleniowy, gdy europejskie środowisko złapie wiatr w skrzydła,
mówi dyrektor Jukka Koskela
z Patrii.
Tworzenie sieci
współpracy
Ramową umowę dotyczącą
Nordyckiego Centrum Szkolenia Pilotów podpisano 17
września 2008 r. Praca w międzynarodowym ośrodku szkolenia pilotów myśliwców może
się zacząć już od roku 2009.
– Patria będzie odpowiadała za marketing i sprzedaż
usług szkoleniowych oraz za
organizację szkolenia teoretycznego i na symulatorach.
Fińskie Siły Powietrzne zadbają o praktyczną naukę w
powietrzu, opowiada Koskela.
Patria prowadzi też marketing usług Nordic Pilot
Training Centre zarówno w
Europie, jak i poza jej granicami.
– Największe zapotrzebowanie na te usługi występuje
we wschodniej części Europy.
W krajach zachodnich sprzęt
także się starzeje, więc potrzebne są nowoczesne szkolenia. Wydatki na nie są na tyle
duże, że warto rozważyć po-
Patria Focus
ważnie zlecenie takiej usługi na
zewnątrz, zamiast inwestować
we własnym zakresie.
Z Patrią skontaktowało się
już w tej sprawie wiele krajów.
Na temat współpracy rozmawiano między innymi z Estonią, Polską i Austrią. Oprócz
tego Nordyckie Centrum
Szkolenia Pilotów chciałoby
nawiązać ściślejszą kooperację
ze Szwecją.
– Na początek będziemy
szkolili rocznie dziesięciu pilotów. Potem ich liczba może
wzrosnąć do pięćdziesięciu.
Patria w znacznym stopniu
zwiększyła swoje know-how
tak w obszarze szkolenia pilotów samolotów rejsowych,
jak i wojskowych. Nauka w
Nordyckim Centrum Szkolenia
Pilotów będzie miała bardzo
wysoki poziom. Zakres i jakość szkolenia taktycznego wykroczą znacznie ponad średnią.
W NCSP studenci będą się też
uczyć umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji
oraz dowodzenia.
– W Finlandii mamy ponad
dziesięcioletnie doświadczenia
ze szkoleń pilotów myśliwców Hornet, realizowanych
na samolotach szkoleniowych
Hawk. Te doświadczenie i
Magazyn koncernu 3/2008
umiejętności będzie można
jeszcze poszerzyć dzięki nauce
latania na nowych samolotach
Hawk, twierdzi Koskela.
Najnowocześniejsze
w Europie samoloty
szkoleniowe
Sprzęt szkoleniowy składa się z
ponad sześćdziesięciu samolotów
szkoleniowych Hawk, należących do Fińskich Sił Powietrznych. Obecnie Patria modernizuje te myśliwce, aby zapewnić
najwyższy poziom nowoczesnej
nauki latania.
– W kabinach lotników
znajdują się „szklane kokpity” z
zainstalowanymi nowymi przyrządami do przygotowywania,
zapisywania i analizowania
zadań, mapami nawigacyjnymi i
wyświetlaczami. Pierwsze zmodernizowane maszyny zostaną
przekazane w przyszłym roku.
Fińskie Siły Powietrzne i
Patria uzgodniły w grudniu
2006 r. szczegóły dotyczące modernizacji odrzutowców szkoleniowych Hawk. W sumie Siły
Powietrzne zmodernizują trzydzieści maszyn. Planuje się, że w
roku 2010 Nordyckie Centrum
Szkolenia Pilotów będzie już
dysponowało wyłącznie samolotami ze „szklanym kokpitem”.
5
6
Patria Focus
Magazyn koncernu 3/2008
Siły Obronne Finlandii czekają na polityczne
wskazówki dotyczące spraw obronności Finlandii
i utrzymania gotowości wojskowej. Silny krajowy
przemysł zbrojeniowy jest istotną częścią obrony
kraju i sprawnego sprzętu wojskowego.
TEKST
Vesa Ville Mattila
ZDJĘCIA
Jari Härkönen
Mocny przemysł
wsparciem dla obronności
Silny krajowy przemysł obronny nie oznacza
jedynie działalności przemysłowej, ale także
stanowi część obrony naszego kraju oraz zapewnienia nam dobrze działającego wyposażenia wojskowego. Minimalny poziom gotowości sprzętu wojskowego oznacza zdolność
do utrzymania i naprawy sprzętu oraz szerokie umiejętności w
integracji systemów, stwierdza szef Sztabu Generalnego, generał
broni Ari Puheloinen.
Powodzenie współczesnych operacji zarządzania kryzysem i
pokojowych zależy także od kompatybilności sprzętu z wymaganiami innych krajów. Niewiele państw jest w stanie samodzielnie
zbudować skuteczne systemy obrony lub stworzyć warunki do
gotowości na wypadek stanu wyjątkowego.
Wspólne korzyści przed interesami narodowymi
Puheloinen twierdzi, że z wielkim zainteresowaniem obserwuje
postęp w integracji na rzecz obronności wśród państw Unii Europejskiej oraz działalność EDA (Europejskiej Agencji Obrony).
– Połączenie wielu narodowych interesów związanych z
przemysłem i zatrudnieniem oraz uzgodnienie wspólnych celów
stanowi międzynarodową układankę, która wymaga cierpliwości
i świadomości celów.
– Polityka obronna dnia dzisiejszego opiera się
na międzynarodowej współpracy. Na przykład
proponowane klientom przez Patrię usługi utrzymania
sprzętu na obszarach zarządzania kryzysem są moim
zdaniem bardzo rozsądną formą działalności, dającą
wiele cennych doświadczeń, przypomina Ari Puheloinen.
Patria Focus
– Korzyść, którą chcemy wspólnie osiągnąć, powinna przewyższać interesy narodowe. Dopiero wtedy możemy płynąć w
tym samym kierunku. Dobrym punktem wyjścia wydaje się być
wspólnie wykonywana kontrola i wychwytywanie braków.
Zdaniem Puheloinena ujednolicenie sprzętu wojskowego
różnych krajów daje fińskiemu przemysłowi znakomitą okazję
wejścia na inne rynki zbytu. Należy tylko pamiętać, by być gotowym do pełnienia różnych zadań, także roli poddostawcy, oraz
podkreślać własne umiejętności.
– Finlandia jest bardzo zaawansowana w rozwijaniu systemów obrony opartych na sieciach informatycznych, przypomina
Puheloinen.
Międzynarodowa odpowiedzialność
Puheloinen uważa, że dobrym osiągnięciem było zbudowanie w
trzy lata grup szybkiego reagowania UE. Ocenia on wysoko fińskie doświadczenia zdobyte podczas dyżuru Finlandii w grupie
bojowej, najpierw z Niemcami i Holendrami, a potem z innymi
oddziałami nordyckimi.
W Sztabie Generalnym trwają właśnie przygotowania do
uczestnictwa w grupach szybkiego reagowania, które rozpocznie
się w następnej dekadzie, jeśli Finlandia będzie miała ku temu
okazję, ponieważ oficjalnej decyzji jeszcze nie podjęto.
– Obecnie na plan pierwszy wysuwa się międzynarodowa,
kolektywna odpowiedzialność. Zyski z niej przewyższają koszty,
stwierdza Puheloinen.
– Ale Unia Europejska musi się też zastanowić, czy oddziały
wojsk lądowych nie powinny zawierać też elementów innych gałęzi obronności kraju. W przyszłości pewnym wyzwaniem może
się okazać motywacja personelu wojskowego. Chociaż żołnierze
nie brali udziału w prawdziwych działaniach, to na szczęście
Magazyn koncernu 3/2008
7
»
Ujednolicenie sprzętu wojskowego różnych krajów daje fińskiemu
przemysłowi znakomitą okazję wejścia na inne rynki zbytu.
»
okres gotowości można było wykorzystać na znakomite szkolenia zagraniczne.
Wojna ma odbicie w decyzjach dotyczących
polityki bezpieczeństwa i obrony
Obecnie w Finlandii przygotowuje się propozycje do nowego
raportu na temat polityki bezpieczeństwa i obrony. Z punktu
widzenia Sił Obronnych istotne jest wypracowanie politycznych
wskazówek wytyczających poziom utrzymania gotowości do
obrony kraju i możliwości działania. W następnej kolejności należałoby określić środki potrzebne do zabezpieczenia tego poziomu.
Puheloinen zapewnia, że konflikt między Rosją a Gruzją będzie miał wpływ na treść raportu. Nie chce jednak oceniać, pod
jakim względem i do jakiego stopnia.
– Trzeba to najpierw przeanalizować. Pod koniec roku będziemy z pewnością mądrzejsi.
W wolnym czasie zajmuję się majsterkowaniem
Przeciwwagą dla teoretycznej pracy w Sztabie Generalnym jest majsterkowanie, którym Ari Puheloinen
chętnie się zajmuje. Od dzieciństwa nadaje kawałkom
drewna różne formy.
– Dobrze by było zbudować na emeryturze jeszcze
jeden domek z drewna. Mam już pewne doświadczenie
i umiejętności w posługiwaniu się pilarką i robieniu z
okrągłych albo kwadratowych kawałków drewnianego
szkieletu.
Szef Sztabu Generalnego chodzi też systematycznie
na siłownię i trzy razy tygodniowo biega, niezależnie od
pogody. W odróżnieniu od swojego poprzednika Puheloinena nie pociąga maraton.
– Wolę biegać cztery razy po dziesięć kilometrów, niż
przebiec za jednym zamachem czterdzieści.
W młodości jego serce żołnierza biło mocniej na
dźwięk bluesa, ale teraz generał słucha najchętniej muzyki klasycznej. Ostatnio była
ona tłem do zbioru nowel Antoniego
Czechowa. Książka znaleziona na półce,
otrzymana kiedyś w nagrodę na konkursie literackim okazała się zupełnie
innym przeżyciem niż w wieku szesnastu lat.
– Chociaż te nowele zostały napisane w XIX wieku, to zawierają dużo
współczesnej krytyki na społeczeństwo, elementów satyrycznych i sarkastycznego podejścia, a także dokładnej
analizy psychologicznej ludzkich postaci.
Polecam!
Ari Puheloinen mieszka z żoną w domku,
w północnej części Espoo. Z poprzedniego
małżeństwa ma dwoje dorosłych dzieci.
8
Patria Focus
Chociaż Puheloinen przestrzega przed wyciąganiem pochopnych wniosków na temat konfliktu, to jednak sam podnosi kilka
istotnych kwestii.
– W Europie nadal używa się siły militarnej w sytuacjach konfliktu między państwami. Po zimnej wojnie wielu z nas zadowoliło
się myślą, że militarne zagrożenia w Europie mogą się wiązać
jedynie z wewnętrznymi procesami rozwojowymi poszczególnych
krajów, jak na przykład ze sporami na tle etnicznym.
– Inną, istotną okolicznością jest skłonność Rosji do szybkiego
rozpoczynania wojskowej operacji nawet w warunkach niemal pokojowych.
Siły Obronne cenią sobie dobre podejście do klienta
Puheloinen ocenia, że współpraca między Patrią a Siłami Obronnymi jest udana. Chwali dobre podejście do klienta i korzystny
dla obu stron rozwój kooperacji. Zdaniem Puheloinena największe
wyzwania dla Patrii to wypracowanie umiejętności utrzymania sprzętu zakupionego za
granicą, zachowanie konkurencyjności na
skalę międzynarodową oraz dobre kierowanie należącą w większości do koncernu firmą
Millog, która zajmie się serwisowaniem wyposażenia wojsk lądowych.
U podstaw podpisanej tego roku, po
długich przygotowaniach umowy partnerskiej
z firmą Millog leży strategia Sił Obronnych
polegająca na zbudowaniu takich form działania na czas pokoju, które odpowiadałyby w
przybliżeniu działaniom stanu wyjątkowego.
– Planujemy, że w okresie stanu wyjątkowego sprzęt będzie serwisowany także przez
pracowników cywilnych. Dzięki tej umowie
partnerskiej uruchomimy odpowiednie struktury już w warunkach pokojowych. Ponadto
model działania firmy Millog, czyli tzw. dostawa pod jeden adres, znacznie uprości nam
codzienne życie.
– Oczywiście, szukamy też oszczędności
zgodnie z wymaganiami zawartymi w rządowym planie podnoszenia produktywności.
Zamiast ponosić stałe koszty na utrzymanie
sprzętu wolelibyśmy dostosowywać je w
przyszłości.
Jesienią praktyczna realizacja umowy
partnerskiej będzie poddana weryfikacji.
Przemyślenia wymagają jeszcze rozwiązania
dotyczące personelu i systemów informatycznych. Firma Millog stanie się odpowiedzialna
za tereny wojskowe, pomieszczenia, budowę
systemu oceny działalności partnerskiej oraz
zagadnienia związane ze szkoleniem i bezpieczeństwem.
Magazyn koncernu 3/2008
Patria
POD OSTRZAŁEM
środku, zaraz przy głównym
wejściu jest kawiarnia, otwarta
dla personelu przedsiębiorstwa.
Otoczenie sprawia naprawdę przyjazne
wrażenie, biorąc pod uwagę, że mamy do
czynienia z jednym najbardziej technologicznie rozwiniętym producentem wyposażenia obronnego.
Miejscowy urząd pocztowy nie
mógłby też, oczywiście, zaproponować
przejażdżki pojazdem o wartości miliona
euro, który pędzi po szosie z prędkością ponad stu dziesięciu kilometrów na
godzinę. Bezpośrednie zachowanie pracowników Patrii nie oznacza, że przedsiębiorstwo nie ma swoich tajemnic. Wizyty
w zakładzie muszą być organizowane z
wyprzedzeniem, a w trakcie zwiedzania
nie można swobodnie zaglądać w każdy
kąt i szukać nowych zabawek do arsenału
Jamesa Bonda. Patria działa przecież na
froncie obrony granic Finlandii.
W
Supermocarstwo dbające
o pokój na świecie
Finlandia ma w przeliczeniu na jednego
mieszkańca najwięcej na świecie wysłanników uczestniczących w misjach
pokojowych. Dlatego nazywana jest także
„Supermocarstwem, które dba o pokój na
Dla zagranicznego dziennikarza wizyta w zakładach koncernu
Patria w Hämeenlinnie, gdzie produkuje się pojazdy opancerzone,
jest równie ekscytująca jak zwiedzanie urzędu pocztowego. Nie
widać tam uzbrojonych wartowników ani nie ma kontroli osobistej.
Samochód można zaparkować bezpośrednio na placu przed
trzypiętrowym biurowcem. Nie różni się on specjalnie od innych,
tej samej wielkości biurowców w mieście.
TEKST
Scott Diel
ZDJĘCIA
Patria
świecie”. Na tę opinię Finlandia musiała
sobie zapracować.
W roku 1947 w następstwie podpisania pokoju paryskiego Finlandia musiała
zapłacić Związkowi Radzieckiemu trzysta milionów dolarów amerykańskich
w ramach reparacji wojennych (według
wartości dolara z roku 1938). Wówczas
Finlandia nie miała przemysłu ciężkiego,
który musiała stworzyć zupełnie od nowa.
Obecnie, jest nie tylko supermocarstwem
w realizowaniu misji pokojowych, ale
także jedynym krajem na świecie, który
spłacił w całości, co do centa odszkodowania wojenne, wypełniając wszystkie
zobowiązania. Początkowo wznoszono w
Finlandii fabryki, w których budowano
lokomotywy przeznaczone do Związku
Patria Focus
Magazyn koncernu 3/2008
Radzieckiego. Dzięki temu kraj stał się
jednym z wiodących państw produkujących skomplikowane technicznie wyroby.
Fińska Nokia jest znaną w świecie marką,
podobnie karabiny Sako i Tikka oraz
amunicja z Lapua.
– Jeśli chodzi o wysoko zaawansowaną i innowacyjną technologię, to wyroby
Patrii są z nimi porównywalne, chociaż
nasza marka nie jest jeż tak dobrze znana,
twierdzi dyrektor ds. komunikacji Satu
Palm.
Patria pod ostrzałem
Patria staje się coraz bardziej znana na
świecie jako producent najbezpieczniejszych opancerzonych pojazdów kołowych
(AMV). W roku 2003 była przedmiotem
9
»
»
Pojazdy Patria AMV zwyciężały w wielu
międzynarodowych próbach i pozostawiały
daleko w tle swoich konkurentów.
bezzasadnych plotek w następstwie wielkiego sukcesu odniesionego w Polsce,
jakim było zamówienie 690 transporterów. Po wygranym przetargu zaczęto
opowiadać, że pojazd Patria nie istnieje,
że się spalił i utonął. Natomiast w rzeczywistości wozy Patria AMV zwyciężały w
wielu międzynarodowych próbach i pozostawiały daleko w tle swoich konkurentów. Mimo plotek pojazdy szybko zyskały
zasłużona opinię najbezpieczniejszych i
zapewniających najlepszą ochronę.
Na poligonie wojskowym w Santahamina, podczas dużej konferencji prasowej
dowódca polskich wojsk lądowych postanowił wziąć udział w próbach pływania
transportera. W obecności prasy wsiadł
spontanicznie do wozu i przepłynął kilkaset metrów w zburzonych wodach
głębokiego na dwadzieścia metrów morza, co wywarło na wszystkich wielkie
wrażenie. Transporter zapewnia duże
bezpieczeństwie i jak do tej pory żaden
polski żołnierz nie zginął podczas jazdy w
pojeździe, który Polska wykorzystuje do
realizacji misji pokojowej w Afganistanie.
Do tej pory wozy Patria AMV zakupiły
takie kraje jak RPA, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Holandia, Szwecja, Norwegia,
10
Dania, Estonia, Chorwacja, Słowenia i
oczywiście Finlandia.
W Afganistanie Patria AMV ma bardzo dobrą opinię. Wiadomo, że między
innymi oddziały specjalne USA wypożyczyły je do realizacji własnych, niezwykle
ważnych operacji. W roku 2007 największy na świecie koncern przemysłu obronnego Lockheed Martin podpisał wraz
z Patrią umowę, dotycząca wspólnego
uczestnictwa w przetargu na średnio-ciężki opancerzony pojazd kołowy nowej generacji (MPC) dla amerykańskiej Piechoty
Morskiej.
Ostatnimi czasy Patria była oskarżana
o zapłacenie łapówki premierowi Słowenii w związku z dostawą transporterów.
Temat ten był omawiany w prasie i telewizji zarówno fińskiej, jak i zagranicznej.
Sytuacja ta okazała się szczególnie przykra w Finlandii, mającej opinię najmniej
skorumpowanego kraju na świecie. Społeczeństwo fińskie nie jest przyzwyczajone
do takich przypadków i następującego po
nich medialnego cyrku. Kierownictwo Patrii niezwłocznie odparło zarzuty: „Zgodnie z informacjami posiadanym przez Pa-
Patria Focus
Magazyn koncernu 3/2008
trię żaden z pracowników Patrii nigdy nie
zapłacił łapówki przedstawicielom rządu
ani urzędnikom Słowenii. Wszystkie płatności dokonywane przez Patrię są oparte o
prawidłowo zawarte umowy”.
Sisu
Podczas II wojny światowej w zagranicznych gazetach i czasopismach dziennikarze określali upór i zdecydowanie Finów
fińskim słowem „sisu”. Wówczas świat
wiedział, że Finowie są zdecydowani na
wszystko. Czasy może się zmieniły, ale nie
charakter Finów. W swojej działalności
biznesowej nadal charakteryzują się tym
samym zdecydowaniem, uczciwością i lojalnością, z czego znani byli zawsze.
Niekiedy dobrze jest sobie przypomnieć, że Helsinki i Londyn były w Europie jedynymi miastami, których wrogowi
nie udało się objąć okupacją podczas wojny. Podobną odwagą wykazuje się Patria,
konkurując z innymi podmiotami świata
współczesnego.
Scott Diel jest amerykańskim pisarzem.
Jego ostatnie dzieło znajdowało się na liście
kandydatów do nagrody Pushcart Prize.
Nowe wiatry
w sektorze Aviation
Od początku roku 2008 sektor biznesowy Patria Aviation pracuje w
składzie połączonych jednostek Aircraft, Helicopters oraz Training.
Siedziba tego sektora znajdują się w Szwecji oraz w Finlandii, ale
większość pracy wykonuje się w Halli, w miejscowości Jämsä.
TEKST
Jaakko Liikanen
ZDJĘCIA
Jari Härkönen
Stała modernizacja
myśliwca Hornet
W Jämsä prowadzi się między innymi
serwisowanie samolotów szkoleniowych
Hawk oraz myśliwców Hornet, należących do Sił Obronnych Finlandii. Ponadto
przeprowadza się modernizacje sprzętu
podczas użytkowania, zabezpieczając
dzięki temu jego sprawne działanie, funkcjonalność i niezawodność struktur przez
cały cykl życia.
Oprogramowania i systemy hornetów są objęte modernizacjami MLU-1 i
MLU-2 (Midlife Upgrade). Uaktualnienie
MLU-1, poprawiające zdolność walki na
bliską odległość, znajduje się obecnie w
fazie montażu seryjnego. Modernizacja
MLU-2 jest na etapie planowania i jej realizację przewiduje się na lata 2012 – 2014.
Wówczas to Hornety będą miały zainstalowane dostosowany do systemów innych
krajów układ przesyłania danych, który
umożliwia przekaz informacji między samolotem a stacją naziemną. Dodatkowym
unowocześnieniem jest integracja poci-
Juha Alanko
Veli-Matti Erkkilä
sków powietrze-ziemia, która ma na celu
wsparcie działań wojsk lądowych.
Za realizację projektu F-18 MLU-2
odpowiada w Patrii dyrektor projektu
Juha Alanko, który twierdzi, że zasady
świadczenia usług w zakresie utrzymania
hornetów zostały opracowane w ścisłej
współpracy z U.S. Navy oraz producentem samolotu firmą Boeing. Zatem
umiejętności związane z utrzymaniem
tych samolotów przez cały okres ich użytkowania wypracowano już podczas mon-
Patria Focus
Magazyn koncernu 3/2008
tażu maszyn oraz w wyniku praktycznego
ich wykorzystywania.
Do tego typu usług zalicza się także
opracowany przez Patrię system monitorowania struktur myśliwców.
– System ten opiera się na stałym pozyskiwaniu danych podczas użytkowania maszyny i ich analizie. W ten sposób wiemy
odpowiednio wcześniej, jaki jest stopień
zużycia struktur i różnych komponentów,
przez co nasze usługi serwisowe są skuteczniejsze, mówi odpowiedzialny w Patrii
Aviation za pozyskiwanie nowych projektów dyrektor Veli-Matti Erkkilä.
Praca nad montażem
śmigłowców NH90
W zakładach w miejscowości Jämsä zostanie zmontowanych w sumie pięćdziesiąt
śmigłowców transportowych NH90, z
których trzydzieści trzy egzemplarze są
przeznaczone dla sił obronnych Finlandii i
Szwecji. Maszyny powstaną na linii montażowej, utworzonej poza granicami krajów
składających się na konsorcjum NHIndustries.
11
»
»
Veli-Matti Erkkilä, podkreśla, że
Patria jest czymś więcej niż tylko firmą
montującą śmigłowce.
Umiejętności specjalistów z Patrii w
zakresie montowania śmigłowców NH90
sprawiły, że współpraca z NHIndustries
przy produkcji tych maszyn stała się jeszcze głębsza. Patria posiada centrum serwisowe NH90 i zamierza świadczyć usługi
wsparcia przez cały okres użytkowania
zarówno śmigłowców fińskich, jak i tych,
które należą do innych krajów północnych.
Montaż śmigłowców będzie trwał
co najmniej do roku 2013. Pierwszy zamówiony przez Siły Obronne Finlandii i
zmontowany w zakładach w Jämsä śmigłowiec NH90 został przekazany wiosną
tego roku. Ale jeszcze wcześniej, jesienią
2007 r. specjaliści z Patrii przekazali
szwedzkiej armii zamówiony przez nią
śmigłowiec. W ostatnich dniach sierpnia
fiński egzemplarz o numerze seryjnym
„sześć” odbył loty testowe w przestrzeni
powietrznej Halli.
Patria proponuje usługi utrzymania
nie tylko śmigłowców NH90, ale także
maszyn innego typu. Od dłuższego czasu
w zakładach Aviation na terenie lotniska
Arlanda w Szwecji serwisuje się różne rozdaje śmigłowców, należących do szwedzkiej policji oraz sił obronnych Szwecji i
Norwegii.
Początek serwisowania
samolotów transportowych Sił
Powietrznych
Od niedawna Patria zajmuje się również
utrzymaniem maszyn transportowych
Fokker F-27 i EADS CASA CN-295, na-
leżących do Sił Powietrznych. Pod koniec
marca tego roku podpisano długoterminową umowę dotyczącą serwisowania
samolotów Fokker, które jak na razie
prowadzone jest w pomieszczeniach tymczasowych. Personel Patrii uczestniczył
również w wykonywaniu przeglądów samolotu CASA CN-295, które znajdują się
w fazie przyjmowania do użytku.
Firma JYKES Kiinteistöt buduje na
zlecenie Patrii nową halę serwisową,
gdzie będą wykonywane prace związane z
utrzymaniem samolotów transportowych.
Międzynarodowe Centrum Szkolenia Pilotów
Jukka Holkeri i dyrektor generalny Patrii Heikki Allonen
oraz dowódca Sił Powietrznych Finlandii Jarmo Lindberg
podpisali we wrześniu umowę o współpracy przy zakładaniu Międzynarodowego Centrum Szkolenia Lotników
(NPTC, Nordic Pilot Training Centre).
NPTC będzie oferowało zagranicznym klientom szkolenia pilotów wojskowych na samolotach Hawk Sił Powietrznych w miejscowości Kauhava.
12
Patria Focus
Magazyn koncernu 3/2008
Hala ta, zlokalizowana w miejscowości
Tikkakoski, na lotnisku w Jyväskyli, zostanie oddana jesienią.
Również w Tikkakoski Patria przeprowadza na zlecenie Sił Powietrznych podstawowe szkolenia pilotów oraz serwisuje
należące do wojska samoloty Vinka i Redigo. W przyszłości będzie także oferować
zagranicznym klientom szkolenia pilotów
myśliwców w miejscowości Kauhava.
W Malmi, w Helsinkach działa jednostka
Patrii zajmująca się szkoleniem pilotów
samolotów rejsowych.
Strażnicy offsetu
Komisja Kompensacyjna, stojąca na straży realizacji umów
podpisanych w imie współpracy przemysłowej, złożyła w sierpniu
tego roku wizytę w Jämsä, oddziale należącym do Patrii.
Jaakko Liikanen
ZDJĘCIA
Jari Härkönen
spółpraca przemysłowa stwarza
fińskiemu przemysłowi możliwości pracy, których inaczej
prawie nie można by było osiągnąć.
– Ułatwia to trudną integrację
krajowego przemysłu obronnego z zagranicznymi partnerami – tak określa
najistotniejsze znaczenie współpracy przemysłowej, czyli zobowiązań offsetowych
sekretarz Komisji, dyrektor Henryk Räihä
z Ministerstwa Pracy i Gospodarki.
W Finlandii po raz pierwszy spotkano
się ze zobowiązaniami offsetowymi pod
koniec lat siedemdziesiątych przy okazji
zakupu samolotów Hawk.
Umowy offsetowe związane z kupnem
myśliwców Hornet w latach dziewięćdziesiątych przyniosły fińskim przedsiębiorstwom około trzystu sześćdziesięciu
projektów, z których najważniejsze to
były dostawy dotyczące bezpośrednio
hornetów. Największa część z nich przypadła Patrii oraz przedsiębiorstwu Instrumentointi Oy (obecnie Insta). Niemniej
jednak wiele innych firm fińskich, głównie
sektora cywilnego, także skorzystało z
możliwości, jakie niósł offset.
W
„Znaczące skutki offsetu”
Przewodniczący Komisji Kompensacyjnej
generał broni (rezerwy) Pertti Nykänen
podkreśla, że umowy offsetowe podpisane przy okazji zakupu hornetów miały
ogromne znaczenie dla krajowego prze-
mysłu obronnego. Nykänen pełnił wtedy
funkcję stałego sekretarza Ministerstwa
Obrony, a na emeryturę przeszedł w roku
2001.
– Fiński przemysł, nie wyłączając małych i średnich przedsiębiorstw, otrzymał
taką technologię i takie kontakty, których
nie dostałby w żaden inny sposób, nawet
błagając na kolanach, stwierdza Nykänen.
Komisja Kompensacyjna ma za zadanie kontrolować, czy umowy offsetowe
podpisane na szczeblu państwowym są
wypełniane, i czy w ramach offsetu proponuje się projekty, które mają oczywisty
związek z przemysłem obronnym.
– Nasza rola nie polega na wtrącaniu
się w praktyki współpracy przemysłowej,
bo to należy wyłącznie do przemysłu, zauważa Nykänen.
Natomiast powinno się w razie potrzeby pracować nad promocją eksportu.
obronności kraju. Harmonizacja zakupów
kompensacyjnych będzie z pewnością
postępowała, niemniej jednak nie należy
oczekiwać natychmiastowych efektów,
uważa Nykänen.
Henrik Räihä ma takie samo zdanie.
– Poprzez harmonizację dąży się do
eliminacji złych praktyk, jak na przykład
wspierania własnej produkcji, nie zważając na koszty. Ale jesteśmy dopiero u
początku tej drogi. W gruncie rzeczy harmonizacja offsetu bardzo by się Finlandii
przydała, bardziej niż niektórym innym
krajom.
Harmonizacja a wolny rynek
Wraz z rozwijaniem się integracji na rzecz
obronności Unii Europejskiej i tworzeniem przez Europejską Agencję Obrony
(EDA) Kodeksu Postępowania pojawia się
myśl, czy nie należałoby całkiem zrezygnować z praktyk offsetowych.
Pertti Nykänen potwierdza właściwy
kierunek tej myśli.
– Owszem, zgadzam się, ale narodowe interesy są nadal w Europie bardzo
silne i widoczne w zakupach na rzecz
– Zakłady przemysłowe
produkujące na rzecz
obronności i bezpieczeństwa
wytwarzają istotną część
fińskiej produkcji eksportowej,
więc to oczywiste, że
interesem państwa i Komisji
Kompensacyjnej jest ich
promowanie, zauważa
Henrik Räihä.
Patria Focus
Magazyn koncernu 3/2008
Czym zajmuje
się Komisja
Kompensacyjna?
W przypadku, gdy Ministerstwo Obrony
dokona za granicą zakupu o wartości co
najmniej dziesięciu milionów euro, państwo
fińskie oczekuje od sprzedającego gotowości do podjęcia współpracy przemysłowej.
Głównym celem współpracy przemysłowej jest udoskonalenie usług serwisowych systemów zakupionych za granicą
oraz wspieranie fińskiej myśli rozwojowej.
Oprócz tego dąży się do rozwijania fińskiego przemysłu obronnego.
Członkowie Komisji reprezentują Ministerstwo Pracy i Gospodarki, Ministerstwo
Obrony oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
13
in Focus
Millog Oy rozpoczyna działalność w styczniu
Partnerstwo między Fińskimi
Siłami Obronnymi a firmą Millog Oy nabierze konkretnej formy z początkiem roku 2009.
Wiosną strony podpisały
umowę o przeniesieniu obowiązków utrzymania wyposażenia Wojsk Lądowych na
firmę Millog Oy, począwszy
od roku 2009. Przeniesienie
to przygotowywane jest w
ramach projektu KUTO-09,
składającego się łącznie z jedenastu programów.
Wraz z rozpoczęciem pracy
Millog Oy stanie się znaczącą
firmą w branży przemysłu
obronnego. Jej roczny obrót
wyniesie około siedemdziesięciu milionów euro. Millog Oy
Rada koncernu Patria
Zarząd koncernu Patria wysłuchuje opinii Rady w sprawach
mających znaczenie dla działalności spółki. Oto skład Rady:
Przewodnicząca: Mikaela Nylander - parlamentarzystka
Wiceprzewodniczący: Reijo Laitinen - parlamentarzysta
Członkowie: Ahti Airikka - instalator części samolotych, Patria
Timo Grön - kierownik warsztatu, Patria
Ari Puheloinen - generał broni, Sztab Generalny
Jan Vidfelt, inżynier działu ILS, Patria
Juha Hakola - parlamentarzysta
Minna Innala - kierownik działu konfiguracji, Patria
Tuija Nurmi - parlamentarzystka
Eero Reijonen - parlamentarzysta
Eeva-Liisa Virkkunen - doradca ds. przemysłu,
Ministerstwo Pracy i Gospodarki.
14
Patria Focus
będzie wykorzystywała umiejętności specjalistyczne poszczególnych spółek, stworzy
centra specjalistyczne, wspierające zwłaszcza zarządzanie
usługami utrzymania sprzętu
należącego do Sił Obronnych
oraz będzie poszukiwała dla
nich nowych klientów.
Millog jest spółką koncernu Patria. Pozostałymi właścicielami są Insta Group Oy,
Raskone Oy, Oy Sisu Auto Ab
oraz Oricopa Oy.
Testowanie moździerza
Nemo zainstalowanego na łodzi
Patria otrzymała od Fińskich Sił Obronnych zlecenie na przetestowanie koncepcji noszącej nazwę Patria Nemo Navy w celu
przeprowadzenia prób kombinacji moździerza samobieżnego
Patria Nemo i łodzi Watercat M12, opracowanej przez firmę
Marine Alutech Oy.
Specjaliści Patrii przystąpią do drugiej fazy projektu Nemo
Navy po niedawno zakończonej fazie pierwszej, czyli opracowaniu studium przeznaczonego dla Marynarki Wojennej. W
fazie drugiej zostanie określona gotowość do produkcji seryjnej.
Projekt ma doprowadzić stworzenia nowego, mobilnego systemu
wsparcia ognia dla strzelców obrony wybrzeża. Dzięki temu Marynarka Wojenna będzie mogła
skuteczniej chronić granic
morskich. Koncepcja ta wzbudzi prawdopodobnie szerokie
zainteresowanie za granicą ze
względu na nowe możliwości
zastosowania moździerza.
Magazyn koncernu 3/2008
Kierunki
Owszem, obowiązki dyrektora generalnego
można by, szczerze mówiąc, przejmować w
lepszych czasach. Z drugiej strony znajdujemy
się właśnie w takiej sytuacji, w której należy i
można patrzeć odważnie w przyszłość. Patria
dąży aktywnie do rozwoju swoich działań biznesowych zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Teraz ta potrzeba staje się jeszcze bardziej
aktualna.
Nasze środowisko działania stale się zmienia, a pole działania przemysłu obronnego
rozwija się w wielkim tempie. Bardzo możliwe,
że nastąpi jego konsolidacja. Na środowisko
to ma również wpływ zaostrzona sytuacja międzynarodowa, która jednak może przyspieszyć
rozwój, przynajmniej w obrębie samej branży.
Moim zdaniem znaczenie współpracy krajów
północnych dla spraw obronności wyraźnie
rośnie. W sumie mogę powiedzieć, że sytuacja
wygląda bardzo interesująco.
Patria jest strategicznym partnerem Fińskich Sił Obronnych i zamierza być nim nadal.
W tym kontekście chciałbym zwłaszcza podkreślić znaczenie rozwijania naszych działań
biznesowych związanych z różnymi kompleksowymi usługami. Uważam, że niezwykle ważne jest to, aby w Patrii doceniano dostatecznie
sferę usług. Należy więc jeszcze bardziej zaangażować się w rozwój i podnoszenie znaczenia usług wsparcia świadczonych przez cały
cykl życia wyrobu, takich jak serwisowanie i
utrzymanie sprzętu oraz szkolenia.
Na przykład w sektorze biznesowym Aviation nasza konkurencyjność jest w większości
budowana w oparciu o umiejętności serwisowania i utrzymywania sprzętu. W miejscowości
Jämsä budujemy w związku z montażem śmigłowców NH90, nordyckie centrum serwisowania śmigłowców.
Wyrazem wieloletniego zaufania klienta
do nas było podpisanie we wrześniu z Siłami
Patria Focus
Powietrznymi kraju umowy o współpracy nad
stworzeniem międzynarodowego centrum
szkolenia pilotów. Bardzo ciekawym otwarciem
w rozwijaniu naszych usługowych jednostek
biznesowych jest spółka córka Patrii – Millog, która odpowiada za serwis i utrzymanie
sprzętu wojsk lądowych. Swoją działalność
rozpocznie ona na początku roku 2009. Moim
zdaniem dobry pomysł stanowi także zainteresowanie się usługami na rzecz bezpieczeństwa
kraju w szerszym jego zakresie.
Innym przykładem ważnej, naszym zdaniem, działalności biznesowej jest spółka Nammo, której równouprawnionymi właścicielami
są rząd Norwegii i Patria. Oznacza to, że bierzemy duży udział we współpracy nordyckich
przedsiębiorstw przemysłu obronnego i jednocześnie zapewniamy sobie bezpieczeństwo w
zakresie utrzymania wyposażenia.
Na koniec chciałbym stwierdzić, że
problemy występujące obecnie po stronie
Land&Armament, będą towarzyszyły nam i
naszemu publicznemu wizerunkowi jeszcze
długo. Tutaj nie ma szybkich rozwiązań, a postępowanie wyjaśniające dotyczące kontraktu
na dostawy pojazdów Patria w Słowenii oraz
związanych z tym podejrzeń o korupcję potrwa
dłużej, niż byśmy sobie tego życzyli. Oczywiście, będziemy służyli wszelką pomocą przy
wyjaśnianiu tych spraw.
Musimy patrzeć odważnie daleko w przyszłość i wykonywać dobrze naszą codzienną
pracę. W ten sposób zbudujemy wspólnie
nową i jeszcze lepszą Patrię.
Życzę Czytelnikom naszego magazynu,
żeby dni, które pozostały do końca tego roku,
były dla nich pomyślne.
HEIKKI ALLONEN
Zmieniające się środowisko,
pełne wyzwań czasy
Heikki Allonen
dyrektor generalny
Magazyn koncernu 3/2008
15
PATRIA DELIVERS
PROTECTION AND
PERFORMANCE
www.patria.fi
Patria’s ultimate focus is to
protect and increase security
through all its solutions.
Patria Oyj, Kaivokatu 10 A, FI-00100 Helsinki, Finland, Tel. +358 20 4691, Fax +358 20 469 2022, [email protected]
PL

Podobne dokumenty