Trening przed sprawdzianem "Drgania i fale sprężyste"

Transkrypt

Trening przed sprawdzianem "Drgania i fale sprężyste"
TRENING Z RUCHU DRGAJĄCEGO I FAL
1. Do każdej wielkości dopisz jednostkę:
częstotliwość ........................
długość fali ...........................
okres ....................................
amplituda .............................
szybkość fali .........................
2. Podaj pięć przykładów ruchu drgającego.
3. Dopasuj zjawiska podane obok do sytuacji - dyfrakcja, echo, interferencja, odbicie
dźwięku, pochłanianie dźwięku, izochronizm, ultradźwięki:
sygnały wysyłane przez echosondę lub nietoperze - ....................
ekrany chroniące przed hałasem z autostrad - .................
będąc w kuchni słyszymy muzykę z radia w pokoju - ................
kotary i miękkie tkaniny na fotelach i ścianach w teatrze - .................
tęczowe refleksy świetlne na płytach CD - .....................
okres drgań wahadła zegara nie zależy od amplitudy - ................
zabawy z pohukiwaniem w górach lub lesie - ..................
4. Z punktu O do B wahadło porusza się ruchem .............................., przyczyną
tego ruchu jest ........................, drgania tego typu są ............................
5. Podaj po dwa przykłady fal poprzecznych i podłużnych,
czym różnią się te fale?
6. Korzystając z wykresu ruchu drgającego wyznacz:
a. okres drgań,
b. amplitudę drgań,
c. częstotliwość drgań.
7. Zegar wahadłowy twojego dziadka zaczął się opóźniać. Jak możesz pomóc
dziadkowi wyregulować chód zegara?
8. Źródłem dźwięku są ciała drgające, oceń korzystając z wykresu, które ciało:
wytwarza najgłośniejszy dźwięk,
wytwarza dźwięk najwyższy,
drga najwolniej.
9. Szarpnięta struna gitary wytwarza dźwięk o długości fali 0,2(m) rozchodzący się w
powietrzu z szybkością 340 (m/s). Oblicz częstotliwość i okres drgań.
10. Hałas, głośna muzyka mogą być przyczyną uszkodzenia słuchu - jaki poziom
natężenia dźwięku jest już szkodliwy dla naszych uszu?
11. Jakie cechy dźwięku rozpoznaje nasze ucho i co w sensie fizycznym one
określają?
12. W twoim nowym mieszkaniu pojawił się nieprzyjemny pogłos, co możesz zrobić
by go usunąć?
13. Fala przemieściła się z punktu A do punktu B w czasie 9 sekund. Ile wynosi okres
drgań cząsteczek tego ośrodka?
14. Oblicz szybkość rozchodzenia się fali w zadaniu 13. jeśli wiadomo, że jej długość
fali wynosi 0,5 (m).
15. Statek geologiczny bada dno morskie wysyłając sygnał ultradźwiękowy, który
powrócił po 4 sekundach. Na jakiej głębokości znajduje się dno, jeśli dźwięk
rozchodzi się w wodzie z szybkością 1450 (m/s)?

Podobne dokumenty