Szczegółowe informacje na temat dojazdu i harmonogramu zajęć.

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowe informacje na temat dojazdu i harmonogramu zajęć.
Informacja dla pracowników służb zatrudnienia –
uczestników szkolenia w zakresie
stosowania podręcznika „Szukam pracy”
Szkolenie w zakresie stosowania podręcznika „Szukam pracy” odbędzie się
w dniach 10-14 czerwca 2013 r., w Łodzi, w Hotelu „Iness”, ul. Wróblewskiego 19/23.
Prosimy uczestników o zabranie na szkolenie podręcznika „Szukam pracy”!!!
Hotel i lokalizacja:
Informacje o hotelu znajdują się na stronach:
http://www.inesshotel.pl/index.html
http://www.inesshotel.pl/lokalizacja.html
Dojazd do hotelu:
Ze stacji kolejowej Łódź Widzew:
Na ulicy Rokicińskiej tramwaj nr 8 (w kierunku Chochoła) lub 10 (w kierunku
Wyszyńskiego)
Przesiadka na przystanku Mickiewicza/Szpital im.WAM na tramwaj 15 (w kierunku:
Kurczaki) lub15A (w kierunku Chocianowice-IKEA)
Wysiadamy na przystanku Politechniki/Wróblewskiego.
Ponieważ ulica Wróblewskiego przecina al. Politechniki udajemy się w prawo
po wyjściu z tramwaju. Hotel znajduje się w odległości ok. 200 m. od przystanku
tramwajowego. (pomiędzy ulicami Politechniki a Włókniarzy)
Ze stacji kolejowej Łódź Kaliska:
Autobus 52 – wysiadamy na przystanku Jana Pawła II/Wieniawskiego
Autobus 65, 65A – wsiadamy na przystanku Łódź Kaliska-Estakada - wysiadamy
na przystanku Jana Pawła II/Wieniawskiego
We wszystkich przypadkach, po wyjściu z autobusu należy przejść na drugą stronę
al. Jana Pawła II, idąc ul. Wróblewskiego za ok 100 m. znajduje się Hotel Iness.
Rozkłady jazdy, mapki MPK znajdują się także na stronie:
http://www.mpk.lodz.pl/rozklady/start.jsp
Harmonogram szkolenia:
DZIEŃ PIERWSZY
12.00-13.00
13.00- 14.00
Obiad i zakwaterowanie w hotelu
Rozpoczęcie szkolenia
• Przedstawienie się trenerów (przedstawienie się uczestników odbędzie się
w oparciu o ćwiczenia zawarte w sesji I).
• Krótka historia Klubów Pracy w Polsce
• Specyfika szkolenia „Szukam Pracy”
• Prezentacja programu i metod jego realizacji
SESJA 1
PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA
• Poznanie się uczestników
• Oczekiwania uczestników i zawarcie
14.00-15.00
kontraktu
• Program szkolenia i specyfika pracy
warsztatowej
ćwiczenie 1.1- Obraz grupy
ćwiczenie 1.2– Oczekiwania,
obawy, zadania
Ćwiczenia zamienne:
ćwiczenie 1.1A -Zawieranie
znajomości
ćwiczenie 1.1B-Twoje imię
ćwiczenie 1.1C-Artystyczny wywiad
ćwiczenie 1.1D- Drzewo grupy
Przerwa kawowa
SESJA 2 METODY NAUKI STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA
ćwiczenie 2.1- Jak uczą się dorośli
• Specyfika uczenia się osób dorosłych
ćwiczenie 2.2 – Kopciuszek
• Rola i znaczenie grupy w procesie nauki
ćwiczenie 2.3- Wybierz trafnie
• Metody pracy w czasie szkolenia
Ćwiczenia zamienne
15.15-16.00
• Wykorzystane narzędzia testowe
ćwiczenie 2.1A – Dlaczego dorośli
15.00-15.15
chcą się uczyć?
ćwiczenie 2.2A – Wyścig słów
ćwiczenie 2.3A – Definicje
SESJA 3 REAKCJE W TRUDNYCH SYTUACJACH
16.00-17.30
•
•
•
•
Emocje po utracie pracy
Świadomość emocjonalna
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
Wykorzystane narzędzia testowe
ćwiczenie 3.1 – Wypadek
samochodowy
ćwiczenie 3.2 – Nie ma rzeczy
niemożliwych
Ćwiczenia zamienne
ćwiczenie 3.1 A – Z – W
DZIEŃ DRUGI
09.00-11.00
11.00-11.15
11.15-12.30
12.30-13.30
SESJA 4 KOMPETENCJE I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
ćwiczenie 4.1 –Gospodarstwo
•
Umiejętności
agroturystyczne
•
Predyspozycje zawodowe i osobowość
ćwiczenie4.2 – Tego oczekuję
•
Kompetencje
ćwiczenie 4.3 – Kompetencje
•
Wykorzystane narzędzia testowe
Przerwa kawowa
ćwiczenie4.4– Puzzle
• Potrzeby i wartości
przedsiębiorczości
• Atuty do przedsiębiorczości
ćwiczenie
4.5 – Atuty do
• Bilans umiejętności i predyspozycji
zatrudnienia
zawodowych
Ćwiczenia zamienne
• Podsumowanie dnia pierwszego
ćwiczenie 4.1A – Spadek ćwiczenie
4.2A – Wybrana praca a moje
umiejętności
ćwiczenie 4.5A – Obraz osoby
Przerwa obiadowa
SESJA 5 BARIERY NA DRODZE DO ZATRUDNIENIA
ćwiczenie 5.1 – Piramida
• Poszukiwanie pracy
ćwiczenie
5.2 – Czy myślę
• Bariery na drodze do zatrudnienia
stereotypowo?
• Motywacja do pokonywania barier
ćwiczenie 5.3– Co powie optymista,
• Twórcze rozwiązywanie problemów
co powie
• Gotowość do podjęcia pracy
pesymista?
13.30-15.30
• Wykorzystane narzędzia testowe
ćwiczenie 5.4 – Szok przyszłości
Ćwiczenia zamienne
ćwiczenie 5.1A – Co ci przeszkadza
znaleźć pracę?
ćwiczenie 5.4A – Przyszłość rodu
ludzkiego
Przerwa kawowa
15.30-15.45
SESJA 6 ZARZĄDZANIE SOBĄ PODCZAS POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA
ćwiczenie 6.1 – Prawda czy fałsz?
• Realizacja celów zawodowych
Ćwiczenia zamienne
i osobistych
ćwiczenie 6.1A – Jak rozumiesz
15.45-17.15
• Zarządzanie czasem
zdanie …?
• Zarządzanie sobą w czasie poszukiwania
pracy
DZIEŃ TRZECI
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.15
SESJA 7 ANALIZA RYNKU PRACY
ćwiczenie 7.1 – Pojęcia rynku pracy
• Rynek pracy – podstawowe pojęcia
ćwiczenie 7.2 – Analiza rynku pracy
• Analiza lokalnego rynku pracy
ćwiczenie 7.3 – Informacja
• Źródła informacji o rynku pracy
o lokalnym rynku pracy
• Europejski rynek pracy
Ćwiczenia zamienne
ćwiczenie 7.1A – Rynek pracy
ćwiczenie 7.2A – Co muszę wiedzieć
Przerwa kawowa
SESJA 8
FORMY ZATRUDNIENIA
ćwiczenie 8.1 – Idealna praca
• Świadczenie pracy
ćwiczenie 8.2 – Umowy
• Elastyczne formy organizacji pracy
o pracę
• Zatrudnienie wspierane środkami
ćwiczenie 8.3 – Historie
z funduszu pracy
bezrobotnych
11.15-13.00
• Wolontariat
ćwiczenie 8.4 – Praca
• Podsumowanie drugiego dnia szkolenia
wolontariusza
Ćwiczenia zamienne ćwiczenie 8.2A
– Układanka ćwiczenie 8.3A –
Prawidłowa umowa
Przerwa obiadowa
13.00-14.00
SESJA 9 WIZYTÓWKA ZAWODOWA – DOKUMENTY APLIKACYJNE
ćwiczenie 9.1 – Błędy w
• Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych
dokumentach
aplikacyjnych
• Życiorys zawodowy
Ćwiczenia
zamienne
• List motywacyjny
14.00-15.00
ćwiczenie 9.1A – Nazwa ulicy
• Błędy w dokumentach aplikacyjnych
ćwiczenie 9.1B – Sprawdź list
• E – rekrutacja
motywacyjny
15.00-16.00
•
•
•
•
SESJA 10 SZTUKA MÓWIENIA I PREZENTACJI
ćwiczenie 10.1 – Zrób jak mówię
Proces komunikacji
ćwiczenie 10.2 – Moje opowiadanie
Sposoby komunikowania się
ćwiczenie
10.3 – Plotka ćwiczenie
Narzędzia komunikacji
10.4 – Zaproszenie bez słów
Autoprezentacja
Ćwiczenia zamienne ćwiczenie
10.1A – Wspólny kod
ćwiczenie 10.2A – Rozdaj role
ćwiczenie 10.4A – Kim jestem
Przerwa kawowa
SESJA 11 ZACHOWANIA ASERTYWNE W POSZUKIWANIU PRACY
ćwiczenie 11.1 – Motywacja
• Typy zachowań w komunikacji
zachowań
interpersonalnej
ćwiczenie 11.2 – Moje prawa
• Pojęcie asertywności
ćwiczenie 11.3 – Asertywna reakcja
• Prawa asertywności
na krytykę
• Obszary asertywności
ćwiczenie 11.4 – Asertywny
16.15- 17.30
• Asertywne zachowania
rozmówca
• Zatrudnianie asertywnych pracowników
Ćwiczenia zamienne
• Wykorzystane narzędzia testowe
ćwiczenie 11.1A – Jak się
zachowujemy?
ćwiczenie 11.2A – Mam prawo do…
ćwiczenie 11.4A – Asertywny głos
DZIEŃ CZWARTY
16.00-16.15
SESJA 12 OFERTY NA RYNKU PRACY
Ćwiczenia zamienne praca
9.00-10.00
• Metody poszukiwania pracy
indywidualna
• Pracodawca szuka pracownika
• Podsumowanie trzeciego dnia szkolenia
SESJA 13
PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY Z PRACODAWCĄ
ćwiczenie 13.1 – Profil osobowy
• Rekrutacja i selekcja pracowników
kandydata
• Profil osobowy kandydata do pracy
ćwiczenie 13.2 – Bądź
• Rozmowa kwalifikacyjna w procesie
przygotowany
rekrutacji
10.00-11.00
Ćwiczenia zamienne
• Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej ćwiczenie 13.2A – Obszary
• Rozmowa telefoniczna
rozmowy
• Po rozmowie …
Przerwa kawowa
11.00 -11.15
SESJA 14 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
ćwiczenie 14.1 – Profesjonalista
• Rozmowa kwalifikacyjna
11.15-13.00
ćwiczenie 14.2 – Premiera
• Próbna rozmowa z pracodawcą
Ćwiczenia zamienne ćwiczenie
14.1A – Moje zalety, moje wady
Przerwa obiadowa
13.00-14.00
SESJA 15 EDUKACJA DLA RYNKU PRACY
ćwiczenie 15.1 – Czym jest nauka?
• Formy edukacji osób dorosłych
Ćwiczenia zamienne
• Kształcenie ustawiczne
ćwiczenie 15.1A – Obrona nauki
14.00 - 15.00
• Szkolenia e – learningowi
• Nauka za granicą
• Wykorzystane narzędzia testowe
SESJA 16 PLAN POSZUKIWANIA PRACY
ćwiczenie 16.1 – Jak zbudować
• Planowanie działań
plan
poszukiwania pracy?
• Plan poszukiwania pracy
ćwiczenie
16.2 – Marta przestaje
• Strategie pokonywania barier
szukać pracy
15.00-16.00
w realizacji planów
Ćwiczenia zamienne
ćwiczenie16.1A- Tygodniowy plan
ćwiczenie 16.2A -Planowanie trasy
16.00-16.15
16.15 -17.30
Przerwa kawowa
SESJA 17 PODJĘCIE ZATRUDNIENIA
ćwiczenie 17.1 – Dobre rady
• Nowa praca
ćwiczenie 17.2 – Matematyka
• Praca zespołowa
•
•
•
•
Wymagania pracodawcy
Rozwój zawodowy
Mobbing w pracy
Przygotowanie do poszukiwania pracy
w głuchym telefonie
ćwiczenie 17.3 – Sukces lub porażka
Ćwiczenia zamienne ćwiczenie
17.1A – Chcę wiedzieć, co mam do
zrobienia
ćwiczenie 17.2A – Idealny zespół
DZIEŃ PIĄTY
9.00-10.30
10.30-10.45
10.45-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30
• Indywidualne prezentacje uczestników – każdy uczestnik prowadzi samodzielnie
fragment jednej z osiemnastu sesji Klubu Pracy
Przerwa kawowa
• Indywidualne prezentacje uczestników – każdy uczestnik prowadzi samodzielnie
fragment jednej z osiemnastu sesji Klubu Pracy
SESJA 18 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
• Podsumowanie i ewaluacja szkolenia w Ćwiczenie- List do siebie
programie „Szukam pracy"
• Podsumowanie szkolenia.
• Uwagi i pytania..
• Ewaluacja szkolenia.
• Pożegnanie z uczestnikami
Obiad

Podobne dokumenty