zapisz jako pdf

Komentarze

Transkrypt

zapisz jako pdf
Aktualności
2010-02-23
Harcerskie święto
Harcerskie święto
W sobotę 20 lutego Związek Drużyn Wrzos świętował piątą rocznicę powstania. Harcerze, zuchy i
druhowie spotkali się na bankiecie w Zespole Szkół w Nowym Folwarku. Przed jego rozpoczęciem
zaproszeni goście mieli szansę pogawędzić o harcerskiej młodości. Potem było wspólne śpiewanie
przy akompaniamencie gitar, okolicznościowy program artystyczny zaprezentowany przez młodzież,
a także degustacja tortów.
Związek Drużyn ZHP Wrzos im. Dzieci Wrzesińskich istnieje od 2005 roku. Jego komendantem jest
przewodniczka Karolina Okuniewska. Związek należy do Hufca ZHP Poznań - Rejon im. Szarych
Szeregów.
Obecnie w szczepie działają na terenie powiatu wrzesińskiego dwie gromady zuchowe, dwie drużyny
harcerskie, drużyna starszoharcerska, drużyna wędrownicza i krąg instruktorski. Wrzos, choć krótki
stażem, dynamicznie się rozwija i szczyci się dobrze przygotowaną kadrą.
(elinor)

Podobne dokumenty