Klasyczna i romantyczna

Transkrypt

Klasyczna i romantyczna
8-9 października 2015, Białystok: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
"Klasyczna i romantyczna - nowa postać Europy po Kongresie Wiedeńskim"
Organizatorzy:
Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Nauk Politycznych oraz
Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku
Zgłoszenia do końca czerwca 2015.
W związku z dwustuleciem Kongresu Wiedeńskiego, który dał początek nowemu ładowi politycznemu w Europie,
trwającemu aż po Wielką Wojnę, proponujemy dyskusję o samym tym wydarzeniu tudzież o jego długofalowych
następstwach. Przy czym interesuje nas nie tylko wymiar polityczny wiedeńskich rokowań (w tym m.in. utworzenie
Królestwa Polskiego), ale także ich szeroko rozumiany kontekst kulturowy. Przedmiotem rozważań chcemy
uczynić zarówno wielogatunkowe i wielojęzyczne świadectwa ówczesnego stylu myślenia i działania, jak też
tradycję badawczą - łącznie z najnowszymi propozycjami z kręgu badań nad dziejami Europy w XIX wieku.
Oto wstępna lista zagadnień:
świat, który wyłonił się po 25 latach od Wielkiej Rewolucji Francuskiej i po latach wojen napoleońskich
stan świadomości artystów, polityków, ideologów, młodych ludzi dorastających w epoce przyśpieszonego
pulsu historii, narodzin rozmaitych -izmów, wiary w lud i w heglowskiego Ducha Dziejów
idee romantyzmu, konserwatyzmu, liberalizmu; ich odmiany i mutacje w różnych częściach Europy
restauracja starego porządku czy (jak chce Paul Johnson) początek Nowoczesności
„wiek rewolucji” - świadectwa i ekspresje lęków oraz nadziei
Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska, Wielkie Księstwo Poznańskie - skanseny dawnej polskości czy
namiastki odradzającego się państwa
związki między polityką i sztuką
pierwiastki klasyczne w romantyzmie / romantyczne w klasycyzmie
klasycystyczna myśl polityczna
parlamentaryzm pokongresowy
bohaterowie zbiorowej wyobraźni
geniusze polityczni, literaccy, muzyczni…
stare / nowe elity
kultura dyplomacji
sojusz tronu i ołtarza w polityce i estetyce
stare / nowe centra i peryferie w wymiarach geopolityki i geografii kultury
Zależy nam na tym, aby nasza konferencja stała się pożyteczną platformą wymiany myśli między
przedstawicielami różnych dyscyplin powiązanych z muzą Klio - historii idei, filozofii, historii politycznej, historii
literatury, historii kultury, historii sztuki itp.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie propozycji tematów wraz z abstraktem i afiliacją do końca czerwca 2015
roku na adres mailowy: [email protected]
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. W jej ramach zapewniamy nocleg, obiady, przerwy kawowe oraz publikację
materiałów pokonferencyjnych.
Z wyrazami szacunku
dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB
dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

Podobne dokumenty