spis_podrecznikow_ 2016_2017 - ekonom

Komentarze

Transkrypt

spis_podrecznikow_ 2016_2017 - ekonom
Wykaz podręczników obowiązujących
w roku szkolnym 2016/2017
Klasa I TE
Język polski
M. Chmiel, E. Kostrzewa „Ponad słowami” kl. I cz. I poziom
podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2012 i później
M. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami” kl. I cz. 2 poziom podstawowy i
rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2012 i później
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Historia
Wiedza o
społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Biologia
Geografia
Fizyka
Chemia
Rachunkowość
Ekonomika
Podstawy
przedsiębiorczości
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski
„Matura Focus 2” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Meine Welttour 1 podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.1. Wydawnictwo Szkolne
PWN
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów
i techników klasa 1. Zakres podstawowy”, Wydawnictwo PAZDRO od
2012
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Zbiór zadań do
liceów i techników, klasa 1. Zakres podstawowy”, wydawnictwo
PAZDRO, od 2012
S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres
podstawowy”, wyd. Nowa Era.
Z. Smutek. J. Maleska „Wiedza o społeczeństwie, z. podstawowy,”
Operon
A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz, „W centrum uwagi. Zakres
rozszerzony. Cz. 1”, wyd. Nowa Era.
„Spotkanie z kulturą”, praca zbiorowa, Nowa Era.
Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski
„Biologia na czasie” zakres podstawowy, Nowa Era.
R. Uliszak, K. Wiedermann „Oblicza geografii”- zakres podstawowy,
wyd. Nowa Era.
L. Lehman, W. Polesiuk, „Po prostu fizyka” zakres podstawowy, wyd.
WSiP.
Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk „Po prostu chemia”, zakres
podstawowy, WSiP.
Informacja we wrześniu
Damian Dębski, Paweł Dębski „Funkcjonowanie przedsiębiorstw” cz.2
wyd. WSiP
Jarosław Korba, Zbigniew Smutek "Podstawy przedsiębiorczości",
podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z serii "Odkrywamy na nowo"
Organizacja pracy
Edukacja dla
bezpieczeństwa
wyd. Operon.
Andrzej Komosa "Kompetencje personalne i społeczne" (I półrocze)
Andrzej Komosa "Organizacja pracy małych zespołów" (II półrocze)
Wydawnictwo Ekonomik Andrzej Komosa
J. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”, wyd. Nowa Era.
Klasa I TOR
Język polski
M. Chmiel, E. Kostrzewa „Ponad słowami” kl. I cz. I poziom podstawowy i
rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2012 i później
M. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami” kl. I cz. 2 poziom podstawowy i
rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2012 i później
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Historia
Wiedza o
społeczeństwie
Wiedza o
kulturze
Biologia
Geografia
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski „Matura
Focus 2” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Meine Welttour 1 podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.1. Wydawnictwo Szkolne
PWN
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów i
techników. Zakres podstawowy, klasa 1”. Wydawnictwo PAZDRO od
2012
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Zbiór zadań do liceów
i techników, klasa 1. Zakres podstawowy”, wydawnictwo PAZDRO, od
2012
S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres
podstawowy”, wyd. Nowa Era.
Z. Smutek. J. Maleska „Wiedza o społeczeństwie, z. podstawowy,”
Operon
„Spotkanie z kulturą”, praca zbiorowa, Nowa Era.
Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski
„Biologia na czasie” zakres podstawowy, Nowa Era.
R. Uliszak, K. Wiedermann „Oblicza geografii”- zakres podstawowy, wyd.
Nowa Era.
R. Malarz, M. Więckowska „Oblicza geografii 1”- zakres rozszerzony,
wyd. Nowa Era.
Fizyka
L. Lehman, W. Polesiuk, „Po prostu fizyka” zakres podstawowy, wyd.
WSiP.
Chemia
Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk „Po prostu chemia”, zakres
podstawowy, WSiP.
Marketing
Aldona Nowacka, Robert Nowacki „Marketing w działalności
gospodarczej ”, wyd. Difin
Przedsiębiorczość Jarosław Korba, Zbigniew Smutek "Podstawy przedsiębiorczości",
podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z serii "Odkrywamy na nowo"
wyd. Operon.
Edukacja dla
J. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”, wyd. Nowa Era.
bezpieczeństwa
Klasa I TH
Język polski
M. Chmiel, E. Kostrzewa „Ponad słowami” kl. I cz. I poziom podstawowy i
rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2012 i później
M. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami” kl. I cz. 2 poziom podstawowy i
rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2012 i później
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Historia
Wiedza o
społeczeństwie
Wiedza o
kulturze
Biologia
Geografia
Fizyka
Chemia
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski „Matura
Focus 2” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Meine Welttour 1 podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.1. Wydawnictwo Szkolne
PWN
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów i
techników. Zakres podstawowy, klasa 1”. Wydawnictwo PAZDRO od
2012
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Zbiór zadań do liceów
i techników, klasa 1. Zakres podstawowy”, wydawnictwo PAZDRO, od
2012
S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres
podstawowy”, wyd. Nowa Era.
Z. Smutek. J. Maleska „Wiedza o społeczeństwie, z. podstawowy,”
Operon
„Spotkanie z kulturą”, praca zbiorowa, Nowa Era.
Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski
„Biologia na czasie” zakres podstawowy, Nowa Era.
R. Uliszak, K. Wiedermann „Oblicza geografii”- zakres podstawowy, wyd.
Nowa Era.
R. Malarz, M. Więckowska „Oblicza geografii 1”- zakres rozszerzony,
wyd. Nowa Era.
L. Lehman, W. Polesiuk, „Po prostu fizyka” zakres podstawowy, wyd.
WSiP.
Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk „Po prostu chemia”, zakres
podstawowy, WSiP.
Bożena Padurek „Zasady rachunkowości”, stan prawny z 01.01.2012
Rachunkowość
handlowa
Ekonomika
Andrzej Komosa „Ekonomika handlu”, ćwiczenia cz.1
handlu
Przedsiębiorczość Jarosław Korba, Zbigniew Smutek "Podstawy przedsiębiorczości",
podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z serii "Odkrywamy na nowo"
wyd. Operon.
Edukacja dla
J. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”, wyd. Nowa Era.
bezpieczeństwa
Klasa I TL
Język polski
M. Chmiel, E. Kostrzewa „Ponad słowami” kl. I cz. I poziom podstawowy
i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2012 i później
M. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami” kl. I cz. 2 poziom podstawowy i
rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2012 i później
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Historia
Wiedza o
społeczeństwie
Wiedza o
kulturze
Biologia
Geografia
Fizyka
Chemia
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski „Matura
Focus 2” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Meine Welttour 1 podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.1. Wydawnictwo Szkolne
PWN
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów i
techników. Zakres podstawowy, klasa 1”. Wydawnictwo PAZDRO od
2012
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Zbiór zadań do liceów
i techników, klasa 1. Zakres podstawowy”, wydawnictwo PAZDRO, od
2012
S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres
podstawowy”, wyd. Nowa Era.
Z. Smutek. J. Maleska „Wiedza o społeczeństwie, z. podstawowy,”
Operon
„Spotkanie z kulturą”, praca zbiorowa, Nowa Era.
Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski
„Biologia na czasie” zakres podstawowy, Nowa Era.
R. Uliszak, K. Wiedermann „Oblicza geografii”- zakres podstawowy, wyd.
Nowa Era.
R. Malarz, M. Więckowska „Oblicza geografii 1”- zakres rozszerzony,
wyd. Nowa Era.
L. Lehman, W. Polesiuk, „Po prostu fizyka” zakres podstawowy, wyd.
WSiP.
Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk „Po prostu chemia”, zakres
podstawowy, WSiP.
Katarzyna Gusbowska „Podstawy logistyki”, Difin
Podstawy
logistyki
Ekonomika
Informacje o podręczniku we wrześniu
logistyki
Przedsiębiorczość Jarosław Korba, Zbigniew Smutek "Podstawy przedsiębiorczości",
podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z serii "Odkrywamy na nowo"
wyd. Operon.
Transport i
Informacja we wrześniu
spedycja
Edukacja dla
bezpieczeństwa
J. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”, wyd. Nowa Era.
Klasa II TE
Język polski
M. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami” kl. II cz.1 poziom podstawowy i
rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2013 i później
Język angielski
kontynuacja „Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz
Michałowski „Matura Focus 2” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski
„Matura Focus 3” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Meine Welttour 2, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń.
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.2 Wydawnictwo Szkolne
PWN
Kontynuacja z klasy I
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów
i techników klasa 2. Zakres podstawowy”, Wydawnictwo PAZDRO od
2012
BHP
Rachunkowość
Pracownia
rachunkowości
Praktyka
zawodowa
Ekonomika
Podstawy
ekonomii
Prawo
Pracownia
ekonomiczna
Marketing
Podstawy
przedsiębiorczości
Pracownia
statystyki
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Zbiór zadań do
liceów i techników, klasa 2. Zakres podstawowy”, wydawnictwo
PAZDRO, od 2012
W. Bukała, K. Szczech „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, wyd. WSiP
Informacja we wrześniu
Informacja we wrześniu
Informacja we wrześniu
Damian Dębski, Paweł Dębski „Funkcjonowanie przedsiębiorstw” cz.2,
wyd. WSiP
Piotr Urbaniak "Podstawy ekonomii", wyd eMPi2
„Elementy prawa”, Jacek Musiałkiewicz, wyd. Ekonomik (ćwiczenia
„Elementy prawa”)
Informacja we wrześniu
Aldona Nowacka, Robert Nowacki, „Podstawy marketingu”, wyd. Difin
Jarosław Korba, Zbigniew Smutek "Podstawy przedsiębiorczości",
podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z serii "Odkrywamy na nowo"
wyd. Operon.
Andrzej Komosa, Jacek Musiałkiewicz „Statystyka”
Andrzej Komosa, „Statystyka”, ćwiczenia (www.ekonomik.waw.pl)
Klasa II TOR
Język polski
M. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami” kl. II cz.1 poziom podstawowy i
rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2013 i później
Język angielski
kontynuacja Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz
Michałowski „Matura Focus 2” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski „Matura
Focus 3” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Meine Welttour 2, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń.
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.2 Wydawnictwo Szkolne
PWN
Kontynuacja z klasy I
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów i
techników klasa 2. Zakres podstawowy”, Wydawnictwo PAZDRO od 2012
Historia i
społeczeństwo
Geografia
Marketing
Sprzedaż w
reklamie
Działalności
gospodarcza w
reklamie
Organizacja i
techniki
reklamy
Pracownia
statystyki
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Zbiór zadań do liceów i
techników, klasa 2. Zakres podstawowy”, wydawnictwo PAZDRO, od 2012
T. Maćkowski „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Wyd.
Nowa Era.
kontynuacja podręcznika „Oblicza geografii 1”
T. Rachwał „Oblicza geografii 2”- zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
Aldona Nowacka, Robert Nowacki „Marketing w działalności
gospodarczej ”, wyd. Difin
Małgorzata Pańczyk, "Sprzedaż produktów reklamowych", wyd. empi2
Informacja we wrześniu
„Reklama” Robert Nowacki, wyd. Difin
Andrzej Komosa, Jacek Musiałkiewicz „Statystyka”
Andrzej Komosa, „Statystyka”, ćwiczenia (www.ekonomik.waw.pl)
Klasa II TH
Język polski
M. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami” kl. II cz.1 poziom podstawowy i
rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2013 i później
Język angielski
kontynuacja Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz
Michałowski „Matura Focus 2” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski „Matura
Focus 3” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Meine Welttour 2, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń.
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.2 Wydawnictwo Szkolne
PWN
Kontynuacja z klasy I
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów i
techników klasa 2. Zakres podstawowy”, Wydawnictwo PAZDRO od 2012
Pracownia
statystyki
Historia i
społeczeństwo
Geografia
BHP
Pracownia
organizacji
sprzedaży
Statystyka
Marketing
Podstawy
ekonomii
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Zbiór zadań do liceów i
techników, klasa 2. Zakres podstawowy”, wydawnictwo PAZDRO, od 2012
Andrzej Komosa, Jacek Musiałkiewicz „Statystyka”
Andrzej Komosa, „Statystyka”, ćwiczenia (www.ekonomik.waw.pl)
T. Maćkowski, „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.
Wyd. Nowa Era.
kontynuacja podręcznika „Oblicza geografii 1”
T. Rachwał „Oblicza geografii 2”- zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
W. Bukała, K. Szczech „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, wyd. WSiP
„Organizacja i techniki sprzedaży” E. Strzyżewska, J. Wielkosik, wyd.
eMPi2
„Statystyka”, A. Komosa+ ćwiczenia (wyd. ekonomik)
Aldona Nowacka, Robert Nowacki, „Podstawy marketingu”, wyd. Difin
Piotr Urbaniak "Podstawy ekonomii", wyd eMPi2
Klasa II TL
Język polski
M. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami” kl. II cz.1 poziom podstawowy i
rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2013 i później
Język angielski
kontynuacja Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz
Michałowski „Matura Focus 2” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski „Matura
Focus 3” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Meine Welttour 2, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń.
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.2 Wydawnictwo Szkolne
PWN
Kontynuacja z klasy I
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów i
techników klasa 2. Zakres podstawowy”, Wydawnictwo PAZDRO od 2012
Pracownia
statystyki
Historia i
społeczeństwo
Geografia
BHP
Laboratorium
magazynowe
Gospodarka
zapasami
Ekonomika
logistyki
Transport i
spedycja
Planowanie
logistyczne
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Zbiór zadań do liceów i
techników, klasa 2. Zakres podstawowy”, wydawnictwo PAZDRO, od 2012
Andrzej Komosa, Jacek Musiałkiewicz „Statystyka”
Andrzej Komosa, „Statystyka”, ćwiczenia (www.ekonomik.waw.pl)
T. Maćkowski „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Wyd.
Nowa Era.
kontynuacja podręcznika „Oblicza geografii 1”
T. Rachwał „Oblicza geografii 2”- zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
W. Bukała, K. Szczech „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, wyd. WSiP
B. Śliwczyński, A. Koliński, P. Andrzejczyk „Organizacja i monitorowanie
procesów produkcyjnych”, Biblioteka Logistyki
S. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk „Organizacja i
monitorowanie procesów magazynowych”, wyd. 2, Poznań 2014, Instytut
Logistyki i Magazynowania.
Kontynuacja podręcznika „Ekonomika Logistyki”
Kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej
Ćwiczenia- informacja we wrześniu
Informacja we wrześniu
Klasa III TE
Język polski
M. Chmiel, E. Mirkowska-Traugutt, A. Równy „Ponad słowami” kl. II cz.II i
kl. III poziom podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2014
Język angielski
Kontynuacja Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz
Michałowski „Matura Focus 3” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela
Bandis, Beata Trapnell “Longman Repetytorium maturalne. Poziom
podstawowy” Matura 2015, Pearson
Meine Welttour 3, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.3 Wydawnictwo Szkolne
PWN
Kontynuacja z klasy II
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów i
techników klasa 3. Zakres rozszerzony”, Wydawnictwo PAZDRO od 2012
Historia i
społeczeństwo
Rachunkowość
Pracownia
rachunkowości
Ekonomika
Ekonomia w
praktyce
Pracownia
ekonomiczna
Pracownia
statystyki
Pracownia
prawa
M. Kurczeb, E. Kurczeb, E. Świda „ Zbiór zadań do liceów i techników dla
klasy 3. Zakres rozszerzony”. Pazdro 2012,
T. Maćkowski, „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.
Wyd. Nowa Era
I. Janicka, „Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”, Nowa Era.
Informacja we wrześniu
Informacja we wrześniu
„Kadry i płace” wyd. WSiP, Damian Dębski, Paweł Dębski. (I semestr)
Damian Dębski, Paweł Dębski „Planowanie, analiza ekonomiczna i
sprawozdawczość”, wyd. WSiP (II semestr)
Jolanta Kijakowska "Ekonomia w praktyce"
Informacja we wrześniu
Jak w klasie poprzedniej
Jak w klasie poprzedniej
Klasa III TOR
Język polski
M. Chmiel, E. Mirkowska-Traugutt, A. Równy „Ponad słowami” kl. II cz.II i
kl. III poziom podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2014
Język angielski
Kontynuacja Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz
Michałowski „Matura Focus 3” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela
Bandis, Beata Trapnell “Longman Repetytorium maturalne. Poziom
podstawowy” Matura 2015, Pearson
Meine Welttour 3, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.3 Wydawnictwo Szkolne
PWN
Kontynuacja z klasy II
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów i
techników klasa 3. Zakres podstawowy”, Wydawnictwo PAZDRO od 2012
Historia i
społeczeństwo
Sprzedaż w
reklamie
Marketing
Geografia
Organizacja i
techniki
reklamy
Pracownia
statystyki
Język angielski
zawodowy
M. Kurczeb, E. Kurczeb, E. Świda „ Zbiór zadań do liceów i techników dla
klasy 3. Zakres podstawowy”. Pazdro 2012,
I. Janicka, „Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”, Nowa Era.
Małgorzata Pańczyk, "Sprzedaż produktów reklamowych", wyd. empi2
„Marketing w działalności agencji reklamowej”, wyd. eMPi2, Małgorzata
Pańczyk
kontynuacja podręcznika „Oblicza geografii 2”
„Oblicza geografii 3”- zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
„Przygotowanie środków reklamowych”. Wydawnictwo WSiP
Jak w klasie II
Informacja we wrześniu
Klasa III TH
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
M. Chmiel, E. Mirkowska-Traugutt, A. Równy „Ponad słowami” kl. II cz.II i
kl. III poziom podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2014
Kontynuacja Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz
Michałowski „Matura Focus 3” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela
Bandis, Beata Trapnell “Longman Repetytorium maturalne. Poziom
podstawowy” Matura 2015, Pearson
Meine Welttour 3, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.3 Wydawnictwo Szkolne
PWN
Kontynuacja z klasy II
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów i
techników klasa 3. Zakres podstawowy”, Wydawnictwo PAZDRO od 2012
Historia i
społeczeństwo
Geografia
Pracownia
organizacji
sprzedaży
Marketing
Pracownia
statystyki
M. Kurczeb, E. Kurczeb, E. Świda „ Zbiór zadań do liceów i techników dla
klasy 3. Zakres podstawowy”. Pazdro od 2012,
I. Janicka „Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”. Nowa Era,
J. Centek „Poznać przeszłość”. Wojna i wojskowość” Nowa Era
kontynuacja podręcznika „Oblicza geografii 2”
„Oblicza geografii 3”- zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
„Pracownia sprzedaży”, M. Pańczyk, wyd. eMPi2
Aldona Nowacka, Robert Nowacki, „Podstawy marketingu”, wyd. Difin
Jak w klasie poprzedniej
Klasa III TL
Język polski
M. Chmiel, E. Mirkowska-Traugutt, A. Równy „Ponad słowami” kl. II cz.II i
kl. III poziom podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 2014
Język angielski
Kontynuacja Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz
Michałowski „Matura Focus 3” podręcznik oraz ćwiczenia, Pearson.
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela
Bandis, Beata Trapnell “Longman Repetytorium maturalne. Poziom
podstawowy” Matura 2015, Pearson
Meine Welttour 3, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec „Wot i My” Język rosyjski
dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik cz.3 Wydawnictwo Szkolne
PWN
Kontynuacja z klasy II
Marcin Kurczeb, Elżbieta Kurczeb, Elżbieta Świda „Podręcznik do liceów i
techników klasa 3. Zakres podstawowy”, Wydawnictwo PAZDRO od 2012
Historia i
społeczeństwo
Geografia
Gospodarka
zapasami
Transport i
spedycja
Planowanie
logistyczne
Pracownia
statystyki
M. Kurczeb, E. Kurczeb, E. Świda „ Zbiór zadań do liceów i techników dla
klasy 3. Zakres podstawowy”. Pazdro od 2012,
I. Janicka „Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”. Nowa Era
J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość” Nowa Era.
kontynuacja podręcznika „Oblicza geografii 2”
„Oblicza geografii 3”- zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
S. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk „Organizacja i
monitorowanie procesów magazynowych”, wyd. 2, Poznań 2014, Instytut
Logistyki i Magazynowania.
Informacja we wrześniu
Ćwiczenia- informacja we wrześniu
B. Śliwczyński, A. Koliński, „Organizacja i monitorowanie procesów
dystrybucji”, Biblioteka Logistyki.
Jak w klasach poprzednich
Klasa IV TE
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Historia i
społeczeństwo
Ekonomia w
praktyce
Ekonomika
Pracownia
rachunkowości
Rachunkowość
Pracownia
statystyki
M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy „Ponad słowami, klasa 3 Nowa Era.
J. Kuchta „Ponad słowami” klasa 3 Maturalne karty pracy. Matura 2015.
Kontynuacja Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod
Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell “Longman Repetytorium
maturalne. Poziom podstawowy” Matura 2015, Pearson
Welttour 4
Monika Zdunik, Svetlana Galant, "Repetytorium maturalne z języka
rosyjskiego. Podręcznik. Zakres podstawowy. Nowa matura, wyd. PWN
Informacja we wrześniu
J. Centek, „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”, Nowa Era.
K. Kłodziński, T. Krzemiński „Poznać przeszłość. Europa i świat”, Nowa
Era.
Jolanta Kijakowska "Ekonomia w praktyce"
Informacja we wrześniu
Informacja we wrześniu
Informacja we wrześniu
Jak w klasach poprzednich
Klasa IV TH
Język polski
Język angielski
M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy „Ponad słowami, klasa 3 Nowa Era.
J. Kuchta „Ponad słowami” klasa 3 Maturalne karty pracy. Matura 2015.
Kontynuacja Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod
Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell “Longman Repetytorium
maturalne. Poziom podstawowy” Matura 2015, Pearson
Język angielski
zawodowy
Magdalena Prekiel „Język angielski zawodowy. Prowadzenie sprzedaży w
praktyce. Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży, tom 5 – podręcznik”, eMPi2
2013
Język niemiecki
Język rosyjski
Welttour 4
Monika Zdunik, Svetlana Galant, "Repetytorium maturalne z języka
rosyjskiego. Podręcznik. Zakres podstawowy. Nowa matura, wyd. PWN
Obowiązkowo do matury podstawowej:
1. Dariusz Kulma, „ Jak zdać maturę z matematyki na poziomie
podstawowym? Arkusze maturalne.”, (na podstawie oficjalnych
arkuszy CKE), wydawnictwo ELITMAT, Mińsk Mazowiecki 2015.
Wszystkie książki wydawnictwa są dostępne w sprzedaży
wysyłkowej www.jakzdacmaturezmatematyki.pl
2. W. Babiński, L. Chańko, J. Czarnowska, B. Mójsiewicz, J.
Wesołowska „Teraz matura. Zbiór zadań i zestawów maturalnych.
Wersja zmieniona. Poziom podstawowy. Matematyka,” Nowa Era.
Nowe Wydanie.
3. M.E. Kurczeb, E. Świda „Zbiór zadań i podręcznik dla liceów i
techników dla klasy 3. Zakres podstawowy. Pazdro od 2012.
Nieobowiązkowo
Dla poziomu podstawowego dla potrzebujących zadania
maturalne z rozwiązaniami
„ Jak zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym. 557
zadań.”, Dariusz Kulma. (tylko w sprzedaży wysyłkowej
www.jakzdacmaturezmatematyki.pl)
K. Kłodziński, T. Krzemiński „Poznać przeszłość. Europa i świat”, Nowa
Era.
Kontynuacja „Oblicza geografii 3”- zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
Jak w klasach poprzednich
Matematyka
Historia i
społeczeństwo
Geografia
Pracownia
statystki
Klasa IV TL
Język polski
M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy „Ponad słowami, klasa 3 Nowa Era.
J. Kuchta „Ponad słowami” klasa 3 Maturalne karty pracy. Matura 2015.
Język angielski
Kontynucja Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod
Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell “Longman Repetytorium
maturalne. Poziom podstawowy” Matura 2015, Pearson
Virginia Evans, Jenny Dooley, Donald Buchannan "Logistics" wyd. egis
(express publishing)
Welttour 4
Monika Zdunik, Svetlana Galant, "Repetytorium maturalne z języka
rosyjskiego. Podręcznik. Zakres podstawowy. Nowa matura, wyd. PWN
Obowiązkowo do matury podstawowej:
1. Dariusz Kulma, „ Jak zdać maturę z matematyki na poziomie
podstawowym? Arkusze maturalne.”, (na podstawie oficjalnych
arkuszy CKE), wydawnictwo ELITMAT, Mińsk Mazowiecki 2015.
Wszystkie książki wydawnictwa są dostępne w sprzedaży
wysyłkowej www.jakzdacmaturezmatematyki.pl
2. W. Babiński, L. Chańko, J. Czarnowska, B. Mójsiewicz, J.
Wesołowska „Teraz matura. Zbiór zadań i zestawów maturalnych.
Wersja zmieniona. Poziom podstawowy. Matematyka,” Nowa Era.
Nowe Wydanie.
3. M.E. Kurczeb, E. Świda „Zbiór zadań i podręcznik dla liceów i
techników dla klasy 3. Zakres podstawowy. Pazdro od 2012.
Nieobowiązkowo
Dla poziomu podstawowego dla potrzebujących zadania
maturalne z rozwiązaniami
„ Jak zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym. 557
zadań.”, Dariusz Kulma. (tylko w sprzedaży wysyłkowej
www.jakzdacmaturezmatematyki.pl)
S. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk „Organizacja i
monitorowanie procesów magazynowych”, wyd. 2, Poznań 2014, Instytut
Logistyki i Magazynowania.
K. Kłodziński, T. Krzemiński „Poznać przeszłość. Europa i świat”, Nowa
Era.
Kontynuacja „Oblicza geografii 3”- zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
Jak w klasach poprzednich
Język angielski
zawodowy
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Gospodarka
zapasami
Historia i
społeczeństwo
Geografia
Pracownia
statystyki
Klasa IV TOR
Organizacja i
techniki reklamy
Historia i
społeczeństwo
Geografia
Pracownia
statystyki
Język angielski
Język polski
matematyka
Język niemiecki
„Badanie skuteczności reklamy”, wydawnictwo WSiP
J. Centek, „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.. Nowa Era
Kontynuacja podręcznika „Oblicza geografii 3”
Jak w klasach poprzednich
Kontynucja Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod
Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell “Longman Repetytorium
maturalne. Poziom podstawowy” Matura 2015, Pearson
M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy „Ponad słowami, klasa 3 Nowa
Era.
J. Kuchta „Ponad słowami” klasa 3 Maturalne karty pracy. Matura 2015.
Obowiązkowo do matury podstawowej:
1. Dariusz Kulma, „ Jak zdać maturę z matematyki na poziomie
podstawowym? Arkusze maturalne.”, (na podstawie oficjalnych
arkuszy CKE), wydawnictwo ELITMAT, Mińsk Mazowiecki 2015.
Wszystkie książki wydawnictwa są dostępne w sprzedaży
wysyłkowej www.jakzdacmaturezmatematyki.pl
2. W. Babiński, L. Chańko, J. Czarnowska, B. Mójsiewicz, J.
Wesołowska „Teraz matura. Zbiór zadań i zestawów
maturalnych. Wersja zmieniona. Poziom podstawowy.
Matematyka,” Nowa Era. Nowe Wydanie.
3. M.E. Kurczeb, E. Świda „Zbiór zadań i podręcznik dla liceów i
techników dla klasy 3. Zakres podstawowy. Pazdro od 2012
Nieobowiązkowo
Dla poziomu podstawowego dla potrzebujących zadania
maturalne z rozwiązaniami
„ Jak zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym. 557
zadań.”, Dariusz Kulma. (tylko w sprzedaży wysyłkowej
www.jakzdacmaturezmatematyki.pl)
Welttour 4

Podobne dokumenty