Rysunek satyryczny

Transkrypt

Rysunek satyryczny
Przedstawiamy satyryczne spojrzenie na bibliotekę będące rezultatem
XIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Temat:
BIBLIOTEKA Zielona Góra 2011. Konkurs jest organizowany przez Lubuskie
Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze
oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej
Górze.
Wystawa jest prezentowana dzięki przychylności zielonogórskiej biblioteki,
w której zbiorach znajdują się prace nadesłane na konkurs.
GRAND PRIX - Witold Mysyrowicz (Polska)
Przed rozpoczęciem XIII edycji Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek
Satyryczny - Zielona Góra 2011 - Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych
DEBIUT oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
zastanawiali, się czy nie pominąć tej feralnej „13" i przejść od razu do numeru 14.
Zwyciężyła jednak koncepcja tych przedstawicieli organizatorów „najbardziej ułożonych
i uporządkowanych" i... że musi być po kolei, i tak się stało.
A jednak ostatecznie „13.", pomimo trudnych momentów (i światowego kryzysu), okazała
się szczęśliwa.
Na Konkurs, którego tegorocznym tematem była „Biblioteka", wpłynęły 743 prace od 334
autorów z 51 krajów. Jak stwierdzili eksperci, to całkiem przyzwoity wynik. Mnie, jak i organizatorów bardzo ucieszył fakt, że z roku na rok coraz więcej rysowników chce startować
w Zielonej Górce. 334 nazwiska z 51 krajów to już spora siła. Największą grupę stanowili
rysownicy-satyrycy z Polski (86 osób), a następnie najwięcej było ich z takich krajów, jak: Rosja, Iran, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Czechy i Niemcy.
Kłopoty finansowe (jak już wcześniej wspomniałem - światowy kryzys) oraz organizacyjne
spowodowały, że tegoroczne jury Konkursu głosowało internetowo.
Pod przewodnictwem znakomitego rysownika, satyryka Juliana Bohdanowicza - „Siedmiu
Wspaniałych" przez kilka dni przeglądało i oceniało przesłane na Konkurs rysunki.
Wszystkie opinie oraz głosowania zbierała i połączyła w całość protokołem sekretarz jury Alicja Błażyńska.
Główne nagrody podzielili między sobą przedstawiciele Polski i Izraela.
Tegoroczne GRAND PRIX dostało się w ręce świetnego karykaturzysty z Polski - Witolda
Mysyrowicza, a za nim finiszowali Grigori Katz z Izraela, Paweł Kuczyński z Polski oraz Kfir
Weizman z Izraela.
Nagrody specjalne przyznano w tym roku przedstawicielom Polski, Bułgarii, Niemiec, Azerbejdżanu, Australii, Luksemburga, Czech i Ukrainy.
[…]
1 Nagroda – Grigori Katz (Izrael)
Konkurs przeżywał wiele radosnych chwil. Istotną sprawą w tegorocznej edycji był fakt,
że Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT otrzymało mocne
wsparcie organizacyjne w postaci wejścia do współorganizacji konkursu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Stowarzyszenie DEBIUT ma obecnie swoją siedzibę w Bibliotece, a jego szefem jest dyrektor WiMBP.
Tradycyjnie głównym sponsorem naszej imprezy jest Miasto Zielona Góra. Mocne wsparcie
otrzymaliśmy także od Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze oraz instytucji wspierających konkurs, takich jak: Muzeum Karykatury w Warszawie, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, Elektrociepłownia „Zielona Góra" SA, PGNiG Oddział w Zielonej Górze, Spółka Poszukiwania Naftowe DIAMENT i zielonogórskie instytucje kultury: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Biuro Wystaw
Artystycznych, Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze, Zielonogórski Okręg ZPAP.
A propos Muzeum Karykatury w Warszawie, od 15 lipca 2011 r. władzę w nim objął znakomity rysownik i grafik Zygmunt Zaradkiewicz, laureat wielu nagród, m.in. w naszym Konkursie, a także wielki zwolennik zielonogórskiej zabawy z rysunkiem satyrycznym. Jest to pierwszy po Eryku Lipińskim (legendarnym twórcy Muzeum Karykatury) czynny rysownik.
Oczywiście żeby Konkurs mógł dotrzeć do najdalszych miejsc świata, niezbędna tu była
prawidłowa jego promocja, głównie za pośrednictwem naszych przyjaciół. Informacja o jego
zasadach i regulaminie ukazała się w ponad 100 portalach całego świata. Szczególnie mocno
w portalach internetowych propagowały go w Polsce DOBRY HUMOR oraz portal świetnego
polskiego rysownika Mirka Hajnosa. Za granicą o rozpowszechnienie Konkursu zadbał
szczególnie lvan Hanousek z Czech w swoim piśmie internetowym oraz nasi przyjaciele
z Francji, Belgii i Luksemburga, a także z Turcji, Iranu czy Azerbejdżanu.
Mogliśmy liczyć także na nasze media regionalne, takie jak: RADIO ZACHÓD, GAZETA
LUBUSKA, MM Moje Miasto, TVP3 Gorzów Wlkp.
Z KATALOGU organizatorów Konkursu
2 Nagroda
Paweł Kuczyński (Polska)
3 Nagroda
Kfir Weizman (Izrael)
Leszek Hermanowicz (Australia)
Przygotowanie wystawy: Krzysztof Cymach, Jan Tyra
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary
tel./fax.: +48 68 374 37 36
e-mail: [email protected], www.mbp.zary.pl

Podobne dokumenty