KARTA ZGŁOSZENIA MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA PLAKAT

Komentarze

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA PLAKAT
KARTA ZGŁOSZENIA
MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA PLAKAT FILMOWY
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
…………………………………………………………………………………………………
KATEGORIE
GIMNAZJUM
LICEUM
PLAKAT WYKONANY DO FILMU
CZEŚĆ TERESKA reż. Robert Gliński
HISTORIA KINA W POPIELAWACH” reż. Jan Jakub Kolski
ŻYWOT MATEUSZA reż. Witold Leszczyński
POPIÓŁ I DIAMENT reż. Andrzej Wajda
REJS reż. Marek Piwowski
ADRES UCZESTNIKA
………………………………………………………………………………………………......
TELEFON KONTAKTOWY I ADRES E - MAIL
…………………………………………………………………………………………………..
Akceptują regulamin Międzynarodowego Konkursu na Plakat Filmowy oraz zgadzam się na
umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych organizatora oraz na ich
przetwarzanie, wykorzystywanie i publikację w celach związanych z organizacją konkursu.
……………………………………………………………………………………………
Podpis uczestnika
* właściwą odpowiedź zaznacz x

Podobne dokumenty