zbiorowy plan warsztatów

Komentarze

Transkrypt

zbiorowy plan warsztatów
V Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2009 – Harmonogram warsztatów
Nowy Tomyśl, 3 -5 kwietnia 2009
SOBOTA 4 kwietnia 2009r.
Blok warsztatowy 1
Blok warsztatowy 2
Sobota 14:25 – 15:10
Realizacja nowej reformy
programowej w
podręcznikach do
informatyki dla gimnazjum.
Prezentacja nowego
podręcznika do gimnazjum
Informatyka nie tylko dla
uczniów. Prowadzenie
Zbigniew Talaga
Nauczanie hybrydowe –
Nauczanie hybrydowe –
Podstawy programowania robotów w języku graficznym
Grzegorz Jankowski – Helion Grzegorz Jankowski – Helion
NXT-G
Edukacja
Edukacja
Pracownia 105
Pracownia 105A
Sala 7
Sobota 13:40 – 14:25
Wykorzystanie tablic
multimedialnych oraz
interaktywnych systemów
zbierania i analizowania
odpowiedzi w praktyce
szkolnej. Prowadzący: Image
Recording Solutions
Sala 9
Sobota 12:45 – 13:30
Wykorzystanie tablic
multimedialnych oraz
interaktywnych systemów
zbierania i analizowania
odpowiedzi w praktyce
szkolnej. Prowadzący: Image
Recording Solutions
Sala 14
Sobota 12:00 – 12:45
Wykorzystanie tablic
multimedialnych oraz
interaktywnych systemów
zbierania i analizowania
odpowiedzi w praktyce
szkolnej. Prowadzący: Image
Recording Solutions
System Kontroli Frekwencji i
Postępów w Nauce –
sprawna informatyzacja
procesów opiekuoczowychowawczych w eSzkole –
Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
Prezentacja nowego
podręcznika „Zajęcia
komputerowe dla szkoły
podstawowej. Klasa I”
autorstwa Grażyny Koby oraz
wykorzystanie
oprogramowania
edukacyjnego (Baltie i
Logomocja) do tworzenia
scen, animacji, projektów i
programów – Grażyna Koba,
Marcin Cały
Wykorzystanie tablic
multimedialnych oraz
interaktywnych systemów
zbierania i analizowania
odpowiedzi w praktyce
szkolnej. Prowadzący: Image
Recording Solutions
Realizacja nowej reformy
programowej w
Realizacja nowej reformy
Realizacja nowej podstawy
podręcznikach do
programowej w
programowej w
informatyki dla szkoły
podręcznikach do
podręcznikach do
podstawowej. Prezentacja
informatyki dla gimnazjum. informatyki. Prezentacja
nowego podręcznika Zajęcia
Prezentacja nowego wydania nowego wydania podręcznika
komputerowe (1-3), KlikPlik
podręcznika Informatyka w Informatyka. Podstawowe
(1-3, 4-6). Prowadzenie
dwiczeniach. Prowadzenie
tematy. Prowadzenie: autor:
autor: Ewa JabłooskaAndrzej Szymczak
Grażyna Koba.
Stefanowicz, koordynator
produktu: Joanna Kowalczyk
System Kontroli Frekwencji i
Postępów w Nauce –
sprawna informatyzacja
procesów opiekuoczowychowawczych w eSzkole –
Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
Prezentacja nowego
podręcznika „Zajęcia
komputerowe dla szkoły
podstawowej. Klasa I”
autorstwa Grażyny Koby oraz
wykorzystanie
oprogramowania
edukacyjnego (Baltie i
Logomocja) do tworzenia
scen, animacji, projektów i
programów – Grażyna Koba,
Marcin Cały
Blok warsztatowy 3
Blok warsztatowy 4
Sobota 15:50 – 16:35
Sobota 16:35 – 17:20
Sobota 17:25 - 18:10
Sobota 18:10 - 18:55
Wykorzystanie tablic
multimedialnych oraz
interaktywnych systemów
zbierania i analizowania
odpowiedzi w praktyce
szkolnej. Prowadzący: Image
Recording Solutions
Wykorzystanie tablic
multimedialnych oraz
interaktywnych systemów
zbierania i analizowania
odpowiedzi w praktyce
szkolnej. Prowadzący: Image
Recording Solutions
Wykorzystanie tablic
multimedialnych oraz
interaktywnych systemów
zbierania i analizowania
odpowiedzi w praktyce
szkolnej. Prowadzący: Image
Recording Solutions
Wykorzystanie tablic
multimedialnych oraz
interaktywnych systemów
zbierania i analizowania
odpowiedzi w praktyce
szkolnej. Prowadzący: Image
Recording Solutions
W teorii w praktyce w
zadaniach. Prezentacja
podręcznika Technologia
informacyjna 3W.
Prowadzenie autor: Ewa
Jabłooska-Stefanowicz
Nowoczesne pomoce
dydaktyczne do fizyki –
wyposażenie pracowni
przedmiotowych szkół
gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych.
Prowadzący Kazimierz
Paprzycki
Nowoczesne pomoce
dydaktyczne do fizyki –
wyposażenie pracowni
przedmiotowych szkół
gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych.
Prowadzący Kazimierz
Paprzycki
Konsultacje eksperckie dla
administratorów sieci
Novella - Małgorzata
Piotrowska – Novell Polska
Podstawy programowania robotów w języku graficznym
NXT-G
Podstawy programowania robotów w języku graficznym
NXT-G
System Kontroli Frekwencji i
Postępów w Nauce –
sprawna informatyzacja
procesów opiekuoczowychowawczych w eSzkole –
Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
System Kontroli Frekwencji i
Postępów w Nauce –
sprawna informatyzacja
procesów opiekuoczowychowawczych w eSzkole –
Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
System Kontroli Frekwencji i
Postępów w Nauce –
sprawna informatyzacja
procesów opiekuoczowychowawczych w eSzkole –
Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
System Kontroli Frekwencji i
Postępów w Nauce –
sprawna informatyzacja
procesów opiekuoczowychowawczych w eSzkole –
Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
System Kontroli Frekwencji i
Postępów w Nauce –
sprawna informatyzacja
procesów opiekuoczowychowawczych w eSzkole –
Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
System Kontroli Frekwencji i
Postępów w Nauce –
sprawna informatyzacja
procesów opiekuoczowychowawczych w eSzkole –
Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
Elektroniczny dziennik
lekcyjny w świetle zmian
planowanych przez
Ministerstwo Edukacji
Narodowej na przykładzie
Dziennika DDJ firmy ProgMan
S.A. – Dawid Pater
Elektroniczny dziennik
lekcyjny w świetle zmian
planowanych przez
Ministerstwo Edukacji
Narodowej na przykładzie
Dziennika DDJ firmy ProgMan
S.A. – Dawid Pater
Elektroniczny dziennik
lekcyjny w świetle zmian
planowanych przez
Ministerstwo Edukacji
Narodowej na przykładzie
Dziennika DDJ firmy ProgMan
S.A. – Dawid Pater
Elektroniczny dziennik
lekcyjny w świetle zmian
planowanych przez
Ministerstwo Edukacji
Narodowej na przykładzie
Dziennika DDJ firmy ProgMan
S.A. – Dawid Pater
Elektroniczny dziennik
lekcyjny w świetle zmian
planowanych przez
Ministerstwo Edukacji
Narodowej na przykładzie
Dziennika DDJ firmy ProgMan
S.A. – Dawid Pater
Elektroniczny dziennik
lekcyjny w świetle zmian
planowanych przez
Ministerstwo Edukacji
Narodowej na przykładzie
Dziennika DDJ firmy ProgMan
S.A. – Dawid Pater
Sala 109
Sala 111
Sala 115a
Sala 116
Przygotuj się na awarię sprzętu. Bądź gotowy na
wirtualizację – D. Fabicki, J. Wierzbicki
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii w
aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Edukacja bliżej ucznia.
Nauczanie za pomocą
zasobów online na
przykładzie portalu
Nauczyciel.pl – Sebastian
Wasiołka
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii w
aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Edukacja bliżej ucznia.
Nauczanie za pomocą
zasobów online na
przykładzie portalu
Nauczyciel.pl – Sebastian
Wasiołka
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii w
aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Edukacja bliżej ucznia.
Nauczanie za pomocą
zasobów online na
przykładzie portalu
Nauczyciel.pl – Sebastian
Wasiołka
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii w
aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Edukacja bliżej ucznia.
Nauczanie za pomocą
zasobów online na
przykładzie portalu
Nauczyciel.pl – Sebastian
Wasiołka
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii w
aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Edukacja bliżej ucznia.
Nauczanie za pomocą
zasobów online na
przykładzie portalu
Nauczyciel.pl – Sebastian
Wasiołka
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii w
aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Edukacja bliżej ucznia.
Nauczanie za pomocą
zasobów online na
przykładzie portalu
Nauczyciel.pl – Sebastian
Wasiołka
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii w
aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Edukacja bliżej ucznia.
Nauczanie za pomocą
zasobów online na
przykładzie portalu
Nauczyciel.pl – Sebastian
Wasiołka
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii w
aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Edukacja bliżej ucznia.
Nauczanie za pomocą
zasobów online na
przykładzie portalu
Nauczyciel.pl – Sebastian
Wasiołka
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Bezpieczeostwo szkolnych
sieci komputerowych w
oparciu o mechanizmy
programu ArcaVir– Łukasz
Majek - ArcaBit
Bezpieczeostwo szkolnych
sieci komputerowych w
oparciu o mechanizmy
programu ArcaVir– Łukasz
Majek - ArcaBit
Bezpieczeostwo szkolnych
sieci komputerowych w
oparciu o mechanizmy
programu ArcaVir– Łukasz
Majek - ArcaBit
Bezpieczeostwo szkolnych
sieci komputerowych w
oparciu o mechanizmy
programu ArcaVir– Łukasz
Majek - ArcaBit
NetSupport School –
NetSupport School –
zarządzanie, bezpieczeostwo zarządzanie, bezpieczeostwo
i ewidencja pracowni oraz
i ewidencja pracowni oraz
zasobów szkolnej
zasobów szkolnej
infrastruktury informatycznej infrastruktury informatycznej
– Wojciech Prokopczuk
– Wojciech Prokopczuk
Sied bezprzewodowa – bezpieczna infrastruktura e-Szkoły Virtual Cell – cała sied bezprzewodowa na jednym kanale
radiowym – Bartek Boczkaja, Daniel Żukowski - Konsorcjum
FEN
Intergracja wieloplatformowych usług sieciowych. –
Krzysztof M. Ziołek
Wykorzystanie programów
komputerowych do terapii
dysleksji na przykładzie
programów: Pokonad
dysortografię- trening
ortograficzny, Od sylaby do
zdania – trening czytania
Prowadzący: Rafał Zapadka.
Multimedialne źródła wiedzy
w pracy Internetowych
Centrów Informacji
Multimedialnych - Maciej
Pogorzelski.
Sala 208
Pracownia
208A
NetSupport School –
NetSupport School –
zarządzanie, bezpieczeostwo zarządzanie, bezpieczeostwo
i ewidencja pracowni oraz
i ewidencja pracowni oraz
zasobów szkolnej
zasobów szkolnej
infrastruktury informatycznej infrastruktury informatycznej
– Wojciech Prokopczuk
– Wojciech Prokopczuk
Sied bezprzewodowa – bezpieczna infrastruktura e-Szkoły Virtual Cell – cała sied bezprzewodowa na jednym kanale
radiowym – Bartek Boczkaja, Daniel Żukowski - Konsorcjum
FEN
Sala 213
Przygotuj się na awarię sprzętu. Bądź gotowy na
wirtualizację – D. Fabicki, J. Wierzbicki
GCI - czytelnia
Przygotuj się na awarię sprzętu. Bądź gotowy na
wirtualizację – D. Fabicki, J. Wierzbicki
GCI - 203
Przygotuj się na awarię sprzętu. Bądź gotowy na
wirtualizację – D. Fabicki, J. Wierzbicki
Sied bezprzewodowa – bezpieczna infrastruktura e-Szkoły Virtual Cell – cała sied bezprzewodowa na jednym kanale
radiowym – Bartek Boczkaja, Daniel Żukowski - Konsorcjum
FEN
Sied bezprzewodowa – bezpieczna infrastruktura e-Szkoły Virtual Cell – cała sied bezprzewodowa na jednym kanale
radiowym – Bartek Boczkaja, Daniel Żukowski - Konsorcjum
FEN
Intergracja wieloplatformowych usług sieciowych. Krzysztof M. Ziołek
Intergracja wieloplatformowych usług sieciowych. Krzysztof M. Ziołek
Nauczanie hybrydowe –
Grzegorz Jankowski – Helion
Edukacja
Wykorzystanie programów
komputerowych do terapii
dysleksji na przykładzie
programów: Pokonad
dysortografię- trening
ortograficzny, Od sylaby do
zdania – trening czytania
Prowadzący: Rafał Zapadka.
Konstruowanie
internetowych quizów,
testów i konkursów w
oparciu o platformę
TestSerwer. Dariusz
Stachecki
Konstruowanie
internetowych quizów,
testów i konkursów w
oparciu o platformę
TestSerwer. Dariusz
Stachecki
Wykorzystanie programu
NetSupport School do
zarządzania ICIM w bibliotece
szkolnej – Wojciech
Prokopczuk
Wykorzystanie programu
NetSupport School do
zarządzania ICIM w bibliotece
szkolnej – Wojciech
Prokopczuk
NetSupport School –
zarządzanie, bezpieczeostwo
i ewidencja pracowni oraz
zasobów szkolnej
infrastruktury informatycznej
– Wojciech Prokopczuk
NetSupport School –
zarządzanie, bezpieczeostwo
i ewidencja pracowni oraz
zasobów szkolnej
infrastruktury informatycznej
– Wojciech Prokopczuk
Multimedialne źródła wiedzy
w pracy Internetowych
Centrów Informacji
Multimedialnych - Maciej
Pogorzelski.
Wykorzystanie
nowoczesnych technologii
informacyjnych w pracy
biblioteki szkolnej. Paweł
Górski
Wykorzystanie
nowoczesnych technologii
informacyjnych w pracy
biblioteki szkolnej. Paweł
Górski
Walory modelowej pracowni
linuksowej w oparciu o
NOWS SBE – Piotr Szewczuk
Novell Polska
Budowa wydajnego
Walory modelowej pracowni
szkolnego środowiska intra i
linuksowej w oparciu o
internetowego w oparciu o
NOWS SBE – Piotr Szewczuk
SLES 11 – Piotr Szewczuk
Novell Polska
Novell Polska
Budowa wydajnego
szkolnego środowiska intra i
internetowego w oparciu o
SLES 11 – Piotr Szewczuk
Novell Polska
Nauczanie hybrydowe –
Grzegorz Jankowski –
Helion Edukacja
Niedziela, 5 kwietnia 2009r.
Blok warsztatowy 1
Sala 7
Rozbudowa i optymalizacja szkolnej infrastruktury
informatycznej – Andrzej Musisz
Podstawy programowania robotów w języku graficznym
NXT-G
Podstawy programowania robotów w języku graficznym
NXT-G
Platforma IPE, założenia
Szkolnej Platformy
Edukacyjnej LIBRUS –
ochrona edukacyjna uczniów
– Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
Tworzenie elementów
dynamicznej witryny
internetowej z
wykorzystaniem języka
skryptowego PHP i bazy
danych MySQL – Grażyna
Koba, Marcin Cały
Platforma IPE, założenia
Szkolnej Platformy
Edukacyjnej LIBRUS –
ochrona edukacyjna uczniów
– Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
Tworzenie elementów
dynamicznej witryny
internetowej z
wykorzystaniem języka
skryptowego PHP i bazy
danych MySQL – Grażyna
Koba, Marcin Cały
Platforma IPE, założenia
Szkolnej Platformy
Edukacyjnej LIBRUS –
ochrona edukacyjna uczniów
– Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
Tworzenie elementów
dynamicznej witryny
internetowej z
wykorzystaniem języka
skryptowego PHP i bazy
danych MySQL – Grażyna
Koba, Marcin Cały
Platforma IPE, założenia
Szkolnej Platformy
Edukacyjnej LIBRUS –
ochrona edukacyjna uczniów
– Wydawnictwo LIBRUS,
Krzysztof Kolanowski
Tworzenie elementów
dynamicznej witryny
internetowej z
wykorzystaniem języka
skryptowego PHP i bazy
danych MySQL – Grażyna
Koba, Marcin Cały
Administracja serwerem MS
SBS – konsultacje eksperckie
– D. Fabicki, J. Wierzbicki
Administracja serwerem
MS SBS – konsultacje
eksperckie – D. Fabicki, J.
Wierzbicki
Administracja serwerem MS
SBS – konsultacje eksperckie
– D. Fabicki, J. Wierzbicki
Administracja serwerem
MS SBS – konsultacje
eksperckie – D. Fabicki, J.
Wierzbicki
Sala 111
Sala 109
Pracownia 105
Pracownia
105A
Rozbudowa i optymalizacja szkolnej infrastruktury
informatycznej – Andrzej Musisz
Sala 115a
Mac i MIDI – profesjonalne
studio w Twojej Szkole.
Tablica interaktywna za 150
zł – zrób to sam – dla
początkujących: Michał
Podpora
Niedziela 11:25 – 12:10
Mac i MIDI – profesjonalne
studio w Twojej Szkole.
Tablica interaktywna za 150
zł – zrób to sam – dla
początkujących: Michał
Podpora
Sala 116
Mac i MIDI – profesjonalne
studio w Twojej Szkole.
Tablica interaktywna za 150
zł – zrób to sam – dla
początkujących: Michał
Podpora
Blok warsztatowy 2
Niedziela 10:40 – 11:25
Sala 9
Niedziela 9:45 – 10:30
Sala 14
Niedziela 9:00 – 9:45
Mac i MIDI – profesjonalne
studio w Twojej Szkole.
Tablica interaktywna za 150
zł – zrób to sam – dla
początkujących: Michał
Podpora
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii w
aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Multimedialne programy
dydaktyczne stymulujące
aktywnośd intelektualną
ucznia w zakresie nauczania
języków obcych metodą
SuperMemo. Język niemiecki
–Aleksandra Stachowiak.
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii w
aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Multimedialne programy
dydaktyczne stymulujące
aktywnośd intelektualną
ucznia w zakresie nauczania
języków obcych metodą
SuperMemo. Język niemiecki
–Aleksandra Stachowiak.
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii w
aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Multimedialne programy
dydaktyczne stymulujące
aktywnośd intelektualną
ucznia w zakresie nauczania
języków obcych metodą
SuperMemo. Język angielski
–Katarzyna Maoczak.
eSzkoła, to fajna Szkoła! Rola
interaktywnych technologii
w aktywizacji uczniów na
zajęciach lekcyjnych. – P.
Dudasz - Verx
Multimedialne programy
dydaktyczne stymulujące
aktywnośd intelektualną
ucznia w zakresie nauczania
języków obcych metodą
SuperMemo. Język angielski
–Katarzyna Maoczak.
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Rozwiązania terminalowe
odpowiedzią na potrzeby
szkół. - Maciej Nikiel OEPD
Clark Connect - wielozadaniowa platforma operacyjna do
zarządzania siecią, klasyfikacji treści i danych – Damian
Wieczorek
Sala 208
Sied bezprzewodowa – bezpieczna infrastruktura e-Szkoły Virtual Cell – cała sied bezprzewodowa na jednym kanale
radiowym – Bartek Boczkaja, Daniel Żukowski - Konsorcjum
FEN
Sied bezprzewodowa – bezpieczna infrastruktura e-Szkoły Virtual Cell – cała sied bezprzewodowa na jednym kanale
radiowym – Bartek Boczkaja, Daniel Żukowski - Konsorcjum
FEN
Sala 213
Intergracja wieloplatformowych usług sieciowych. Krzysztof M. Ziołek
Intergracja wieloplatformowych usług sieciowych. Krzysztof M. Ziołek
GCI - 203
Pracowni
a 208A
Clark Connect - wielozadaniowa platforma operacyjna do
zarządzania siecią, klasyfikacji treści i danych – Damian
Wieczorek
Fronter – nowoczesna platforma e-learningowa – Dariusz
Kessel
Fronter – nowoczesna platforma e-learningowa – Dariusz
Kessel

Podobne dokumenty