INSTRUKCJA MONTAŻU FOTELIKA REMUS indeks 006030

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA MONTAŻU FOTELIKA REMUS indeks 006030
1
1 - Gr. 0: 0-18 kg
2
3
4
2 - Gr. 1: 9-18 kg
5
PL
6
Dziękujemy za zakup tego fotelika samochodowego z grupy 0–1. W
celu uzyskania pomocy związanej z tym produktem oraz wymiany akcesoriów należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE
INSTRUKCJE. NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA FOTELIKA STANOWI ZAGROŻENIE
DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA.
7
13
8
3-1
14
10
9
15
16
11
17
3-2
12
5
Importer :
SENA E. i N. Grządka Sp. J.
Ptasia 12A, 26-600 Radom
Poland
tel. + 48 48 366-57-10
fax. + 48 48 366-57-32
FC12SENA
GB
Thank you for purchasing this Group 0-1 car seat. If you require assistance with this product or if you wish to change
an accessory, please contact our customer service department.
SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE BEGINNING THE INSTALLATION. IF THE SEAT IS
NOT INSTALLED CORRECTLY, YOUR CHILD’S SAFETY MAY BE AT RISK. DO NOT USE THIS CHILD SEAT ON
A PASSENGER SEAT FITTED WITH AN ACTIVE AIRBAG! DEATH OR SERIOUS INJURY CAN OCCUR.
The seat may be installed in a front-facing or rear-facing position with a 3-point safety belt to UN/ECE No.16 standard or
equivalent. Do not use it on side-facing or rear-facing seats. Always remember to fasten and correctly adjust the child’s
harness and never start the car without first checking that the seat is properly fixed to the passenger seat as shown in these
instructions. It is important to check that the straps of the seat belt are fully tightened and that the harness lap strap is positioned as low as possible to support your child’s pelvis. Check that the seat belt and harness straps are not twisted. For
maximum protection, there must be no slack between the car seat and the passenger seat. Please refer to the method recommended in these instructions. The seat must not be modified in any way and no elements should be added. It is recommended that you replace this car seat if it has been subjected to a severe impact following an accident or in case of wear.
You should regularly check that the harness is not showing signs of wear; check in particular the harness points, the seams
and the adjustment devices. Never leave your child unattended in the seat. Check that no part of the seat is trapped in the
door or in a fold-down passenger seat. If your car has a fold-down rear seat, check that it is correctly locked in the vertical
position. Direct exposure to the sun increases the temperature inside vehicles. For this reason, you are advised to cover the
child’s car seat when not in use in order to prevent the elements, in particular the fixations, from getting hot and burning
the child. Do not use your car seat without its cover and only replace it with a cover that has been recommended by the
manufacturer. In an emergency, the child must be able to be freed quickly. The buckle, which can be easily opened, must
therefore not be covered. Teach your child not to play with the buckle. Always remember to check that there are no scraps
of food or other remains in either the harness buckle or the central adjuster. Luggage and other heavy or sharp objects must
be fixed down in the car. Objects that are not attached may injure a child in the event of an accident. In winter, make sure
that the child is not wearing over-bulky clothes. Do not use forward facing before the child’s weight exceeds 9 kg.
1. Group 0. Rear-facing position. From birth to 10 kg.
Use only with a three-point lap and diagonal seatbelt. Recline the child seat to its maximum position (fig. 1). Place it on the
front passenger seat or on the back seat, with the back of child seat facing the road. Pull the vehicle seatbelt tight and
pass the lap part under the base of the child seat (fig. 2). Pass the shoulder part of the vehicle seatbelt through the strap
holders on the back of the child seat. Fasten the seatbelt and pull it tight (fig. 3). Position the lock-off P on the diagonal part
of the belt, behind the rear guide of the shell, as shown in diagram. Ensure that the seatbelt is not twisted or damaged and
that it is taut (fig. 4).
2. Group 1. Forward-facing position. From 9 kg to 18 kg.
Use only with a three-point lap and diagonal seatbelt. Place the child seat in the upright position facing the road (fig. 5). Pull
the vehicle seatbelt and pass the buckle through the back unit of the child seat between the plastic body and the foam
padding (fig. 6). Fasten the seatbelt. Pull the seatbelt tight, at the same time pushing on the child seat in order to block
it against the vehicle seat (fig. 7). Fix the plastic clip P onto the vehicle seatbelt, close to the buckle on the shoulder part.
Ensure that the seatbelt is not twisted or damaged and that it is taut.
3. The child seat harness
3.1. Fastening the buckle
NIGDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ FOTELIKA DLA DZIECKA
SKIEROWANEGO TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY, JEŻELI
PODUSZKA POWIETRZNA PRZED FOTELEM PASAŻERA JEST
WŁĄCZONA. MOŻE TO PROWADZIĆ DO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ DZIECKA!
Fotelik może zostać zainstalowany w ułożeniu do przodu lub do tyłu z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa zgodnym z normą UN/ECE nr 16 lub równoważnym. Fotelika nie należy montować na siedzeniach skierowanych na bok lub
do tyłu. Zawsze należy pamiętać o zapięciu i odpowiednim wyregulowaniu
uprzęży dziecka. Nie należy uruchamiać samochodu bez uprzedniego sprawdzenia poprawności mocowania fotelika do siedzenia pasażera, jak przedstawiono w niniejszej instrukcji. Należy pamiętać o sprawdzeniu, czy paski fotelika
są całkowicie napięte, a pas biodrowy uprzęży znajduje się w możliwie najniższej pozycji, wspierając miednicę dziecka. Należy upewnić się, że pas siedzenia i paski uprzęży nie są skręcone. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony
należy unikać luzu pomiędzy fotelikiem a siedzeniem pasażera. Zaleca się stosowanie się do metod zalecanych w niniejszej instrukcji. Fotelik nie może być w
żaden sposób modyfikowany. Nie należy dodawać do niego żadnych elementów. Zaleca się wymianę fotelika samochodowego w przypadku poddania go
silnym wstrząsom lub uderzeniom oraz w przypadku zużycia. Należy regularnie
sprawdzać uprząż pod kątem znaków zużycia, zwłaszcza punkty mocowania
uprzęży, szwy i elementy regulujące. W żadnym wypadku nie należy pozostawiać dziecka w foteliku bez opieki. Należy upewnić się, że żadna część fotelika
nie została przytrzaśnięta drzwiami lub składanym fotelem pasażera. Jeśli dany
samochód wyposażono w składane tylne siedzenie, należy upewnić się, że jest
ono poprawnie zablokowane w pozycji pionowej. Bezpośrednie wystawienie
na promienie słoneczne podnosi temperaturę wewnątrz pojazdu. Z tego powodu zaleca się przykrycie fotelika, gdy nie jest używany, w celu uniknięcia
rozgrzania elementów, zwłaszcza mocowań, i oparzenia dziecka. Fotelika nie
należy używać bez pokrowca. Oryginalny pokrowiec należy zastępować jedynie pokrowcami zalecanymi przez producenta. W przypadku nagłej sytuacji musi istnieć możliwość szybkiego uwolnienia dziecka. W związku z tym nie
należy przykrywać klamry, która może zostać łatwo rozpięta. Należy nauczyć
dziecko, aby nie bawiło się klamrą. Zawsze należy pamiętać o sprawdzeniu,
czy w klamrze uprzęży i centralnym elemencie regulującym nie znajdują się
okruchy jedzenia i inne niepożądane elementy. Konieczne jest przymocowanie bagażu i ostrych obiektów znajdujących się w samochodzie. Nieprzymocowane obiekty mogą zranić dziecko w razie wypadku. W zimie należy upewnić
się, że dziecko nie ma na sobie zbyt obszernego ubrania. Nie wolno używać w
pozycji przodem do kierunku jazdy jeżeli dziecko waży mniej niż 9 kg.
Join the two ends of the buckle together (fig. 8). Fasten the two ends in the buckle until they click (figs. 9 & 10). To unfasten,
press the red button on the buckle. Check regularly that the buckle is fastened correctly.
3.2. Adjustment of the harness
To tighten the harness: Pull on the adjusting straps positioned on the harness. You do not need to press on the adjuster buttons (fig. 11). To loosen the harness: Press on the adjuster buttons positioned on the upper section of the harness, grasp the
lower section and pull simultaneously (fig. 12).
3.3.Adjusting harness height according to the child’s shoulder height
The harness can be adjusted to three different heights (fig. 13).To adjust the height of the harnesses, remove the upper section of one of the harness straps by pivoting the metal anchor located behind the back rest and then pulling it through the
slots of the shell and cover (fig. 14). Repeat the operation on the upper section of the second strap. Feed the ends of the
harness straps through the slots at identical level in both the cover and the shell, according to the chosen configuration: For
a rear-facing configuration (Gr. 0, from 0 to 10 kg) : (fig. 15). For a front-facing position (Gr. 1, from 9 to 18 kg) : (fig. 16). Make
sure that the straps under the stomach are as lowas possible, in order to support the pelvis.
4. Removal and reassembly of the harness and cover
Carry out the same steps as when adjusting the height of the harness but remove it completely. Remove the crotch buckle
by passing the strap through the seat base and the cover. Remove the cover as well as any fabric accessories, (according
to the model: sleeves, padding etc.). To reassemble, carry out the same steps in the reverse order. Ensure that the harness is
correctly fitted and that the straps are not twisted or damaged.
5. Reclining the child seat
The child seat can be reclined for the child’s comfort. Use the handle located at the front of the child seat between the
base and the body (fig. 17). Each time the reclining position is changed, ensure that the vehicle’s seatbelt is taut and that
the harness is in the correct position.
Maintenance advice
All the material parts can be removed. Slight stains can be removed using a damp sponge soaked in soapy water or it can
be washed by hand at 30° in soapy water. Do not use bleach, do not iron, do not machine wash, and do not tumble dry.
WARNING
• This car seat is a “Universal” child restraint system. It has been approved in accordance with regulation N°44/04, and is
suitable for general use in vehicles and is compatible with the majority (some exceptions) of vehicle seats.
• It is more likely that the seat is perfectly compatible if the vehicle manufacturer states that its vehicles are suitable for taking
“Universal” child restraint systems.
• This restraint system is classified as “Universal” in accordance with the strictest approval criteria, whereas earlier models do
not correspond to these new provisions.
• It can only be adapted to vehicles with 3-point safety belts that are either fixed or have a roller mechanism and that have
been approved compliant with the UN/ ECE N° 16 or other equivalent standards.
• If in doubt, contact the manufacturer or retailer of the restraint system.
Warranty term:
The warranty period applies for a period of 12 consecutive months. The warranty only applies for the first owner and is not
transferable. After purchasing the product, keep the purchase receipt. The date of purchase must be clearly visible on the
receipt.
1.Grupa 0 Montowanie tyłem do kierunku jazdy. Od urodzenia do 10
kg wagi dziecka.
Montować przy pomocy 3 punktowych pasow samochodowych. Ustawić fotelik w pozycji maksymalnie odchylonej rys. 1. Ustawić fotelik na przednim lub
tylnym siedzeniu samochodu tyłem do kierunku jazdy .Wyciągnąć całkowicie
samochodowe pasy bezpieczeństwa i przesunąć część biodrową przez podstawę fotelika rys. 2. Przesunąć część piersiową pasow przez szczeliny znajdujące się w oparciu fotelika. Zapiąć pasy i naciągnąć je w kierunku mechanizmu
zwijacza rys. 3. Zapiąć klamrę (P) na piersiowej części pasa bezpieczeństwa
obok gornej szczeliny w oparciu fotelika , wg wskazań na rysunku rys. 4. Należy upewnić się czy pasy nie są poskręcane, uszkodzone i czy są odpowiednio
naciągnięte.
2.Grupa 1 . Montowanie przodem do kierunku jazdy . Od 9 do 18 kg
wagi dziecka.
Montować przy pomocy 3 punktowych pasow samochodowych. Ustawić fotelik na tylnym siedzeniu w pozycji siedzącej przodem do kierunku jazdy rys. 5.
Wyciągnąć pasy samochodowe i przesunąć je przez oparcie fotelika między
plastykową skorupą a pokrowcem rys. 6. Zapiąć pasy samochodowe. Naciągnąć pasy pociągając za nie i jednocześnie naciskając na fotelik samochodowy by dokładnie przylegał do siedzenia samochodowego rys. 7. Zapiąć
klamrę (P) na piersiowej części pasa samochodowego obok zamka pasow .
Należy upewnić się czy pasy nie są poskręcane, uszkodzone i czy są odpowiednio naciągnięte.
3.Pasy szelkowe fotelika samochodowego
3.1.Zapinanie klamry.
Na łożyć jedną końcowkę na drugą rys. 8. Wsunąć połączone końcowki do
otworu klamry , aż do usłyszenia pstryknięcia “klik”rys. 9 i 10. Aby odpiąć klamrę
należy nacisnąć na czerwony przycisk znajdujący się na klamrze.Należy regularnie upewniać się czy klamra jest prawidłowo zapięta.
3.2.Regulacja pasow szelkowych.
Aby dociągnąć uprzęż: Pociągnij za paski regulacyjne znajdujące się na uprzęży. Nie ma potrzeby naciskania przyciskow regulacyjnych 11.
Aby poluzować uprzęż: Naciśnij przyciski regulacyjne znajdujące się w gornej
części uprzęży, jednocześnie chwytając i pociągając dolną część uprzęży 12.
3.3.Regulacja wysokości pasow szelkowych.
Wysokość uprzęży można wyregulować w zakresie trzech ustawień 13. Aby dostosować wysokość szelek, wyciągnij jedną z taśm gornych szelek, obracając
metalową końcowkę pasa podtrzymującego znajdującą się z tyłu skorupy, a
następnie przeciągnij ją przez otwory skorupy oparcia i tapicerkę 14.
Powtorz tę czynność dla drugiej taśmy gornej. Włoż gorne taśmy szelek do
otworow w tapicerce i w skorupie znajdujących na wysokości dostosowanej
do wysokości dziecka, w zależności od wybranej konfiguracji: W konfiguracji
tyłem do kierunku jazdy (gr. 0, od 0 do 10 kg) : 15. W konfiguracji przodem do
kierunku jazdy (gr. 1, od 9 do 18 kg) : 16.
Zwrocić uwagę aby biodrowa część pasow szelkowych znajdowała się mozliwie nisko w celu odpowiedniego przytrzymania miednicy dziecka.
4.Montaż i demontaż pasow szelkowych i pokrowca fotelika.
Należy wykonać te same operacje jak przy ustawianiu wysokości pasow szelkowych zdejmując je całkowicie. Zdemontować pas kroczny przesuwając przez
skorupę i pokrowiec. Zdjąć pokrowiec i akcesoria będące na wyposażeniu w
zależności od modelu (osłony szelek, wkładki, zagłowki ). Aby założyć pokrowiec należy wykonać te same operacje w odwrotnej kolejności. Należy upewnić się czy pokrowiec jest właściwie zamontowany i czy pasy szelkowe nie są
poskręcane lub uszkodzone.
5.Ustawianie pozycji fotelika.
Fotelik posiada możliwość regulowania nachylenia zapewniającego dziecku
komfort. Do ustawienia pozycji należy używać dżwigni znajdującej się z przodu
fotelika pomiędzy podstawą a siedziskiem rys. 17. Po każdej zmianie pozycji
należy upewnić się czy pasy samochodowe mocujące fotelik są odpowiednio
napięte a pasy szelkowe są w odpowiedniej pozycji.
Porady dotyczące konserwacji
Wszystkie części tapicerowane można zdejmować. Niewielkie plamy można
usuwać przy użyciu wilgotnej gąbki zamoczonej w mydlinach lub spierać ręcznie w mydlinach w temperaturze 30°. Nie należy używać wybielaczy, prasować, prać w pralce ani wirować.
OSTRZEŻENIE
• Ten fotelik jest „uniwersalnym” urządzeniem przytrzymującym dla dzieci. Został homologowany zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 44/04 i nadaje się do
ogólnego użycia w pojazdach, a także pasuje do większości (z nielicznymi wyjątkami) siedzeń samochodowych.
• Oświadczenie producenta samochodu, że samochód jest zgodny z „uniwersalnymi” urządzeniami przytrzymującymi dla dzieci zapewnia wyższe prawdopodobieństwo zgodności fotelika z siedzeniem.
• To urządzenie przytrzymujące dla dzieci sklasyfikowano jako „uniwersalne”
zgodnie z najostrzejszymi kryteriami homologacji, natomiast wcześniejsze modele nie odpowiadają takim (nowym) przepisom.
• Urządzenie może być stosowane jedynie w samochodach wyposażonych
w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa o mocowaniu stałym lub przesuwnym,
zgodne z normą UN/ECE nr 16 lub równoważnymi standardami.
• W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą urządzenia przytrzymującego.
Okres obowiązywania gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres 12 kolejnych miesięcy. Gwarancja dotyczy wyłącznie
pierwszego właściciela i jest nieprzenoszalna. Należy zachować rachunek za zakupiony
wyrób. Na rachunku musi być wyraźnie widoczna data zakupu. W przypadku reklamacji
prosimy skontaktować się z jednostką , w którym nastąpiło zakupienie produktu. Gwarancja
na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
HU
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a 0-1. csoportba sorolt gyerekülést! Amennyiben segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban vagy cserélni szeretné valamelyik tartozékot, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
KÉRJÜK, BESZERELÉS ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT AZ ISMERTETŐT. AZ ÜLÉS HELYTELEN BESZERELÉSE VESZÉLYEZTETHETI GYERMEKÉT.NE HELYEZZEN GYEREKÜLÉST A HALADÁSSAL ELLENTÉTESIRÁNYBAN AZ ELSŐ AUTÓÜLÉSRE VAGY
BÁRMILYEN MÁS LÉGZSÁKKAL FELSZERELT UTAS ÜLÉSRE. HALÁLOS VAGY SÚLYOSSÉRÜLÉSEK KELETKEZHETNEK.
A gyerekülés menetiránnyal egyező és azzal ellentétes irányban szerelhető be UN/ECE 16 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, 3 pontos biztonsági övvel ellátott ülésbe. Ne használja oldalra néző és menetiránynak háttal beépített ülésen. Mindig kapcsolja
be és állítsa be megfelelően a gyermek rögzítőpántjait. A jármű elindítása előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a gyerekülés a jelen
útmutató előírásainak megfelelően, biztonságosan van rögzítve a jármű üléséhez. A gyermek medencéjének védelme érdekében fontos
ellenőrizni, hogy a biztonsági öv hevederjei feszesek legyenek és a biztonsági öv alsó hevederje a lehető legalacsonyabb helyzetben
legyen. Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv és a hevederpántok ne legyenek megcsavarodva. A maximális védelem érdekében a gyerekülés és a jármű ülése között nem maradhat laza rész. Kérjük, kövesse a jelen útmutatóban leírt utasításokat. A gyerekülés átalakítása,
illetve további elemek beépítése tilos. A baleset során jelentősen megrongálódott vagy elhasználódott gyerekülést cserélje le. Ellenőrizze
rendszeresen, hogy a heveder nincs-e elhasználódva, különös tekintettel a rögzítőpontokra, a varrásokra és az állítóberendézesekre.
Gyermekét soha ne hagyja felügyelet nélkül az ülésben. Ellenőrizze, hogy a gyerekülés egyik része se kerüljön a csukódó ajtó vagy a
lehajtható ülés alá. Amennyiben a járműben lehajtható hátsó ülés van, gondoskodjon arról, hogy az ülés felhajtott helyzetben biztonságosan rögzítve legyen. Amennyiben a jármű közvetlen napsugárzásnak van kitéve, annak belsejében nő a hőmérséklet, ezért javasoljuk,
hogy a használaton kívüli gyerekülést takarja le, nehogy a felforrósodó alkatrészek (különösen a rögzítések) megégessék a gyermeket.
Ne használja a gyerekülést huzat nélkül. Az eredeti huzatot kizárólag a gyártó által ajánlott huzatra cserélje le. Ügyeljen arra, hogy a
gyermeket vészhelyzet estén könnyen ki tudja venni az ülésből. Ennek érdekében a könnyen nyitható csatot mindig hagyja szabadon.
Tanítsa meg gyermekének, hogy az öv csatja nem játékszer. Az öv csatjából és a központi állítócsatból minden esetben távolítsa el az
ételdarabokat és más szennyeződéseket. A járműben elhelyezett csomagokat, valamint nehéz és éles tárgyakat rögzítse biztonságosan.
A rögzítetlen tárgyak baleset esetén sérülést okozhatnak a gyermeknek. Ügyeljen rá, hogy a gyermek hideg időben se viseljen túlságosan
vastag öltözéket. Ne használja menetiránynak szemben, amíg a gyermek súlya el nem éri a 9kg-ot.
CZ
Děkujeme za nákup autosedačky skupiny 0-1. Potřebujete-li pomoc s tímto produktem nebo pokud budete chtít vyměnit příslušenství, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky.
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE SI TYTO INSTRUKCE POZORNĚ PŘEČTĚTE. V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉ INSTALACE SEDAČKY
MŮŽE DOJÍT K OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI USAZENÉHO DÍTĚTE. NEUMÍSŤUJTE DĚTSKOU SEDAČKU SMĚŘUJÍCÍ DOZADU
NA SEDADLO S AIRBAGEM. HROZÍ SMRT NEBO VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.
Sedačku lze nainstalovat v poloze směrem dopředu nebo dozadu s tříbodovým bezpečnostním pásem v souladu s normou ECE č.°16
nebo obdobnými normami. Nepoužívejte jej u sedaček orientovaných do strany nebo dozadu. Nezapomeňte vždy postroj dítěte utáhnout a správně nastavit. Nikdy nestartujte auto předtím, než sedačku správně připevníte k sedadlu spolujezdce dle postupu uvedeného v
těchto instrukcích. Je důležité, abyste provedli kontrolu, zda jsou popruhy pásu úplně dotaženy a zda je bederní popruh postroje umístěn
co nejníže, aby zadržoval pánev dítěte. Zkontrolujte, zda bezpečnostní pás a popruhy postroje nejsou přetočené. Z důvodu zajištění maximální ochrany nesmí být mezi autosedačkou a sedadlem spolujezdce žádná mezera. Jednejte dle doporučeného postupu uvedeného v
těchto instrukcích. Sedačka nesmí být žádným způsobem upravována, a ani k ní nesmí být přidávány žádné doplňky. Došlo-li k vážnému
nárazu při nehodě nebo k opotřebení, doporučujeme provést výměnu autosedačky. Měli byste pravidelně provádět kontroly, postroj
nenese žádné známky opotřebení. Zejména je třeba kontrolovat jednotlivé body postroje, švy a součásti sloužící k úpravě postroje. Nikdy
nenechávejte dítě usazené v sedačce bez dozoru. Zkontrolujte, zda některá z částí sedačky neuvízla ve dveřích nebo pod sklopným sedadlem spolujezdce. Je-li váš automobil vybaven sklopnou zadní sedačkou, zkontrolujte, že je správně nastavena ve svislé poloze. Přímé
vystavení slunečním paprskům způsobuje zvýšení teploty uvnitř vozidel. Z toho důvodu doporučujeme nepoužívanou dětskou autosedačku překrýt, aby nedošlo k přílišnému zahřátí některých prvků (zejména těch zajišťovacích) a následnému popálení dítěte. Nepoužívejte
autosedačku bez potahu. Potah vyměňujte pouze za produkt, který bych doporučen výrobcem. V případě nouze je třeba, aby bylo dítě
rychle ze sedačky uvolněno. Spona, kterou lze snadno otevřít, proto nesmí být ničím přikrytá. Poučte své dítě, aby si se sponou nehrálo.
Vždy se ujistěte, že se ve sponě postroje ani v prostředním regulátoru nenacházejí žádné zbytky jídla či jiné znečištění. Zavazadla a jiné
těžké či ostré předměty musí být v automobilu připevněny, aby se nepohybovaly. Nepřipevněné předměty mohou dítě v případě nehody
poranit. Neoblékejte děti v zimě do příliš objemného oblečení. Nepoužívejte v směru jízdy pokud má dítě víc než 9 kg.
SK
Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť túto autosedačku skupiny 0-1. Ak požadujete pomoc s týmto produktom, alebo ak chcete
zmeniť niektoré doplnky, kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRED ZAČATÍM INŠTALÁCIE SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY. AK SEDAČKA NIE JE NAINŠTALOVANÁ SPRÁVNE,
DIEŤA JE VYSTAVENÉ RIZIKU. NEUMIESTŇUJTE DETSKÚ SEDAČKU SMEROM DOZADU NA SEDADLO S AIRBAGOM. HROZÍ
SMRŤ ALEBO VÁŽNE ZRANENIE.
Sedačka môže byť nainštalovaná v pozícii v smere jazdy alebo proti smeru jazdy pomocou 3-bodového bezpečnostného pásu schváleného podľa smernice UNECE č. 16 alebo podľa iných rovnocenných noriem. Nepoužívajte sedačky na sedadlách otočených bokom
alebo proti smeru jazdy. Nezabudnite vždy zapnúť a správne nastaviť detské popruhy a nikdy nejazdite autom bez toho, aby ste najskôr
skontrolovali, či je sedačka správne pripevnená k sedadlu pasažiera, ako je zobrazené v pokynoch. Treba skontrolovať, či sú popruhy
bezpečnostného pásu úplne napnuté a či je ramenný popruh umiestnený v najnižšej možnej polohe, aby bol bol oporou pre panvu
dieťaťa. Skontrolujte, či nie sú bezpečnostné pásy alebo popruhy pokrútené. Z dôvodu maximálnej ochrany nesmie byť medzi sedadlom
pasažiera a autosedačkou žiadna vôľa. Ďalšie informácie sa nachádzajú pri spôsoboch odporúčaných v týchto pokynoch. Sedačka sa
nesmie žiadnym spôsobom upraviť a nesmú sa k nej pridať- žiadne prvky. Ak bola autosedačka vystavená veľkému nárazu pri nehode
alebo sa opotrebovala, odporúča sa vymeniť ju. Treba pravidelne kontrolovať, či popruhy nevykazujú známky opotrebenia. Skontrolujte
najmä body popruhov, švy a nastavovacie zariadenia. Nikdy nenechávajte bez dozoru dieťa sediace v autosedačke. Skontrolujte, či
sa vo dverách alebo v sklápacom mechanizme sedadla pasažiera nenachádzajú žiadne časti sedačky. Ak sa v automobile nachádza
sklápacie zadné sedadlo, skontrolujte, či je správne zablokované vo vertikálnej polohe. Priame vystavenie slnečnému žiareniu zvyšuje teplotu vnútri vozidla. Z tohto dôvodu odporúčame, aby sa detská autosedačka prikryla, keď sa nepoužíva. Zabráni sa tak silnému zohriatiu
niektorých častí, najmä upevňovacích, a popáleniu dieťaťa. Nepoužívajte sedačku bez poťahu a poťahy vymieňajte len za také, ktoré
odporučil výrobca. V prípade núdze je nevyhnutné, aby bolo možné dieťa rýchlo vyslobodiť. Aby sa mohol zámok ľahko otvoriť, nesmie
sa prikryť. Vysvetlite dieťaťu, že sa so zámkom nemá hrať. Vždy skontrolujte, či sa v zámku popruhov alebo v hlavnom nastavovacom
prvku nenachádzajú žiadne kúsky jedla či iný odpad. Batožinu a iné ťažké alebo ostré predmety treba vo vozidle upevniť. Nepripevnené
predmety môžu v prípade nehody poraniť dieťa. V zime skontrolujte, či dieťa nemá oblečené príliš objemné oblečenie. Nepoužívajte v
smere jazdy, keď má dieťa viac ako 9 kg.
1. 0 csoport: Születésto’’l 10 kg testsúlyig, menetiránynak háttal történo’’ elhelyezéssel.
Kizárólag 3 pontos biztonsági övvel használható! Hajtsuk a gyermekülést teljesen elre, az (1)-es helyzetbe. Helyezzük el az els utasülésen
vagy a hátsóülésen, menetiránynak háttal. Húzza ki teljesen a gépkocsi biztonsági övének hevederét, és vezesse át a heveder hasi részét
a gyermekülés alján. (2). Vezesse át a biztonsági öv vállhevederét a gyermekülés háttámláján található vezérszíjakon. Rögzítse a biztonsági öv csatját, és feszítsemeg az öv hevederét a feltekercsel automata felé haladva (3). Helyezze a rögzittot (P), a keresztbe vezetett
biztonsági övre, a biztonsági gyermekülés támlája mögött, ahogyan az ábra mutatja. Gyzdjönmeg arról, hogy a biztonsági öv hevedere
nemtekeredett és nemrongálódott-e meg., illetve hogy jól meg van-e feszítve (4).
2.1 csoport 9 kg-tól 18 kg testsúlyig, menetiránynakmegfelel elhelyezéssel.
Kizárólag 3 pontos biztonsági övvel használható! Állítsa gyermekülést ül helyzetbe, amenetiránynak megfelel irányban (5). Húzza ki a
gépkocsi biztonsági övét, és vezesse át az övcsatot a gyermekülés háttámláján, a manyag héjlemez és a hátsó szivacsréteg között (6).
Rögzítse a biztonsági öv csatját. Felülrl húzva alaposan feszítsemeg a biztonsági öv hevederét, miközben a gyermekülést tartsa lenyomva,
szorítsa az autó üléséhez (7). Helyezze el a P manyag csipeszt a vállrészen található csat közelében. Gyzdjönmeg arról, hogy a biztonsági
öv hevedere nemtekeredett és nemrongálódott-e meg, illetve hogy jól meg van-e feszítve.
3. A gyermekülés hevedere
3.1. A csat bezárása
Helyezze egymás mellé a csat két nyelvét (8). A csat két nyelvét nyomja össze, amíg kattanást nem hall (9) (10). A csat kinyitásához
nyomjameg a csaton található piros gombot. Rendszeresen ellenrizze, hogy a csat megfelelen be van-e zárva.
3.2. A heveder beállítása
A heveder meghúzása: Húzza meg a hevederen található állítópántokat. Ehhez nem kell nyomnia az állítógombokat (11).
A heveder meglazítása: Nyomja meg a heveder alsó részén található állítógombokat, és ezzel egy időben fogja meg és húzza meg a
hevedert (12).
3.3. A heveder magasságának szabályozása a gyermek vállmagasságának függvényében.
A heveder három magassági fokozatban állítható (13). Az övszárak magasságának beállításához akassza ki az egyik öv felső szárát (ehhez el kell fordítania az ülésváz hátulján található fém csatlakozóelemet), majd húzza keresztül a váz háttámláján és a huzaton található
nyílásokon (14). Ismételje meg a műveletet a másik felső övszárral is. Ugyanezeknek a (huzaton és háttámlán található) nyílásoknak a
segítségével állítsa az övek felső szárát a gyermekének megfelelő magasságba, figyelemmel a választott beszerelési módra: Menetiránynak háttal történő beszerelés esetén (0. kategória, 0–10 kg) : (15). Menetirány szerinti beszerelés esetén (1. kategória, 9–18 kg) : (16).
Figyeljen oda arra, hogy a has alatti szíjak a lehető legalacsonyabban helyezkedjenek el, hogy kellőképpen megtartsák a medencét.
4. A párnázat hevederének szétszedésének és összeállításának lépései
Hajtsa végre ugyanazokat amveleteket, amelyeket a heveder magasságának szabályozásakor, de most teljesen vegye is le. A szíjat
átvezetve amanyag héjonés a párnázaton vegye le a lábak közötti csatot. Vegye le a párnázatot és a típusonként eltér szövetet (huzatok, puha betét, párnák). Az összeállítás során hajtsa végre ellenkez sorrendben a fent említett mveleteket. Figyeljen oda arra, hogy a
heveder helyesen legyen összeállítva, és hogy a szíjak ne legyenek sem megtekeredve, sem megrongálódva.
5. A gyermekülés döntése
A gyermekülést dönteni lehet, hogy biztosítani tudja gyermeke számára amegfelel komfortérzetet. Agyermekülés döntéséhez használja a
gyermekülés elején, az aljaés amanyag héj között található fogantyút (17). Minden döntésszög-változtatás után figyeljen oda arra, hogy
a gépkocsi biztonsági öve jól meg legyen feszítve, és a heveder is a helyén legyen.
Az ülés tisztítása
A gyerekülés szövetből készült részei levehetők. A halványabb foltok szappanos vízben megnedvesített szivaccsal távolíthatók el vagy
szappanos vízben, 30 fokon kézzel is kimoshatók. Tilos fehéríteni, vasalni, mosógépben mosni vagy ruhaszárító gépben szárítani.
FIGYELEM!
• Ez a gyerekülés „univerzális” minősítésű gyermekbiztonsági rendszer. Az ülés megfelel a 44/04 számú rendelet előírásainak, járművekben
történő általános célú felhasználásra alkalmas, és néhány kivételtől eltekintve kompatibilis a járműülések többségével.
• A gyerekülés valószínűleg teljes mértékben kompatibilis a járművel, ha annak gyártója azt nyilatkozta, hogy járművei támogatják az
„univerzális” gyermekbiztonsági rendszereket.
• Ez a gyermekbiztonsági rendszer a legszigorúbb kritériumok alapján minősül „univerzálisnak”, míg a korábbi modellek nem felelnek meg
az új előírásoknak.
• Az ülés csak olyan járművekben alkalmazható, amelyek hárompontos biztonsági öve rögzített vagy görgőmechanikával rendelkezik, és
a 16. számú UN/ECE vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően került jóváhagyásra.
• Ha az adott gyermekbiztonsági rendszerrel kapcsolatban kétsége merül fel, forduljon a gyártóhoz vagy az eladóhoz.
A garancia időtartama:
A garanciás időszak 12 hónapig tart, folytonosan. A garancia csak az első tulajdonost illeti meg, és nem ruházható át. A termék megvásárlását követően tartsa meg a nyugtát. A vásárlás dátumának világosan láthatónak kell lennie a nyugtán.
1. Skupina 0. Poloha zády ke směru jízdy. Od narození do 10 kg.
4. Odmontování a namontování postroje a potahu
2. Skupina 1. Poloha čelem ke směru jízdy. Od 9 kg do 18 kg.
5. Sklon autosedačky
3. Postroj autosedačky
3.1. Zapínání přezky
Všechny hmotné části mohou být vyměněny. Menší skvrny mohou být odstraněny pomocí vlhké houby namočené v mýdlové vodě
nebo mohou být umyty rukou při 30° v mýdlové vodě. Nepoužívejte bělidla, nežehlete, neperte v automatické pračce a nepoužívejte
sušičku.
Používat pouze s tříbodovým pásem. Sedadlo maximálně nakloňte (1). Umístěte na místo spolujezdce vepředu nebo vzadu. Úplně vytáhněte bezpečnostní pás a spodní (břišní) část prostrčte pod autosedačkou (2). Prostrčte horní (ramenní) část pásu do úchytů popruhu na
zadní části sedačky. Zapněte přezku pásu a napněte pás směrem k navíjecímu zařízení (3). Zajistěte pás pojistkou na zadní části autosedačky (P). Ujistěte se, že pás není poškozený nebo překroucený a že je dostatečně napnutý (4).
Používat pouze s tříbodovým pásem. Umístěte autosedačku do polohy v sedě, čelem ke směru jízdy (5). Zatáhněte za bezpečnostní pás
a prostrčte přezku zadní částí autosedačky mezi plastový skelet a pěnovou výplň (6). Zapněte přezku pásu. Napněte úplně pás tak, že za
něj zatáhnete. Zároveň tlačte na autosedačku, aby se přitiskla k opěradlu sedadla (7). Na horní část bezpečnostního pásu blízko přezky
umístěte plastový kolíček (P). Ujistěte se, že pás není poškozený nebo překroucený a že je dostatečně napnut.
Přiložte oba jazýčky přezky k sobě (8). Zastrčte oba jazýčky do přezky a počkejte až uslyšíte zaklapnutí (9) (10). Přezku otevřete zmáčknutím červeného tlačítka na přezce. Vždy se ujistěte, že je přezka dobře zapnutá.
3.2. Seřizování postroje
Chcete-li dotáhnout postroj: Zatáhněte za nastavitelné popruhy umístěné na postroji. Není nutné mačkat tlačítka pro nastavení postroje
(11). Chcete-li povolit postroj: Stlačte tlačítka pro úpravu postroje umístěná na horní části postroje, uchopte spodní část a současně
zatáhněte (12).
3.3. Seřizování výšky postroje v závislosti na výšce ramen dítěte
Postroj je možné přizpůsobit na tři různé výšky (13). Chcete-li upravit výšku popruhů, pootočte kovovou zarážkou jednoho z horních pásů
postroje umístěnou na zadním pouzdru sedačky a pás uvolněte a protáhněte ho štěrbinou v kostře sedačky a v potahu (14). Tuto operaci
zopakujte s druhým horním pásem. Umístěte horní pásy postroje do výšky, která odpovídá výšce vašeho dítěte, využijte stejné štěrbiny
v potahu i v pouzdru sedačky dle zvolené konfigurace: V konfiguraci zády ke směru jízdy (Skup. 0, od 0 do 10 kg) : (15). V konfiguraci
čelem ke směru jízdy (Skup. 1, od 9 do 18 kg) : (16). Dávejte pozor, aby popruhy pod břichem byly co nejníže, aby byla pánev dobře
zpevněná.
1. Skupina 0. Poloha proti smeru jazdy. Od narodenia do 10 kg.
Používať výhradne s trojbodovým pásom. Sedadlo maximálne nakloňte (1). Umiestnite ho na miesto spolujazdca vpredu alebo vzadu.
Úplne vytiahnite bezpečnostný pás a spodnú (brušnú) časť prestrčte popod sedačku (2). Prestrčte hornú (ramennú) časť pásu do úchytiek popruhu na zadnej časti sedačky. Zapnite pracku pásu a napnite pás smerom k navíjaciemu zariadeniu (3). Zaistite pás poistkou na
zadnej casti autosedacky (P). Presvedčte sa, že pás nie je poškodený alebo prekrútený a že je dostatočne napnutý (4).
2. Skupina 1. Poloha v smere jazdy. Od 9 kg do 18 kg.
Vykonejte stejné úkony jako při seřizování postroje, ale odmontujte jej úplně. Sundejte přezku, která je mezi nohama tak, že protáhnete
popruh skrz skelet a potah; Sundejte potah a látkové příslušenství podle modelů (chránítka, polštáře, chránítko hlavy). Namontování
provedete tak, že budete vykonávat stejné úkony, ale v opačném pořadí. Ujistěte se, že je postroj správně namontován a že popruhy
nejsou ani poškozené, ani pokroucené.
Autosedačka může mít sklon podle vašeho přání a podle pohodlí vašeho dítěte. K naklonění autosedačky používejte páku, která se
nachází mezi základem a skeletem autosedačky (17). Po každé změně polohy se ujistěte, že bezpečnostní pás je napnutý a postroj je
správně umístěn.
Rady pro údržbu
VAROVÁNÍ
• Tato autosedačka je „univerzálním“ dětským zádržným systémem. Byla schválena v souladu s předpisy N°44/04, je vhodná pro obecné
použití ve vozidlech a je kompatibilní s většinou (existuje několik výjimek) sedadel vozidel.
• Je pravděpodobnější, že sedačka je dokonale kompatibilní, pokud výrobce vozidla uvádí, že vozidla jsou vhodná pro „univerzální“
dětské zádržné systémy.
• Tento zádržný systém je klasifikován jako „univerzální“ v souladu s nejpřísnějšími schvalovacími kritérii, zatímco dřívější modely těmto
novým ustanovením neodpovídají.
• Může být uzpůsobena pouze pro vozidla s tříbodovými bezpečnostními pásy, které jsou buď pevné, nebo mají navíjecí mechanismus a
byly schváleny v souladu s UN/ECE N° 16 nebo jinými podobnými standardy.
• Pokud si nejste jisti, kontaktujte výrobce nebo prodejce zádržného systému.
Záruční doba:
Záruční doba platí po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců. Záruka je poskytnuta pouze prvnímu uživateli a je nepřenosná. Po nákupu výrobku si ponechte doklad o zakoupení. Datum nákupu musí být jasně viditelný na dokladu.
4. Odmontovanie a namontovanie postroja a poťahu
Vykonajte rovnaké úkony ako pri nastavovaní postroja, ale odmontujte ho úplne. Snímte pracku, ktorá je medzi nohami tak, že pretiahnete popruh cez skelet a poťah;
Snímte poťah a látkové príslušenstvo podľa modelov (chrániče, vankúše, chránič hlavy). Namontovanie uskutočníte tak, že budete
vykonávať rovnaké úkony, ale v opačnom poradí. Presvedčte sa, že je postroj správne namontovaný a že popruhy nie sú ani poškodené,
ani poprekrúcané.
Používať výhradne s trojbodovým pásom. Umiestnite sedačku do polohy v sede v smere jazdy (5). Zatiahnite bezpečnostný pás a prestrčte pracku zadnou časťou sedačky medzi plastový skelet a penovú výplň (6). Zapnite pracku pásu. Napnite pás nadoraz tak, že ho
zatiahnete a zároveň tlačíte na sedačku, aby sa táto pritlačila k operadlu sedadla (7). Umiestnite plastový kolík (P) na hornú časť bezpečnostného pásu blízko pracky. Presvedčte sa, že pás nie je poškodený alebo prekrútený a že je dostatočne napnutý.
5. Sklon sedačky
3. Postroj sedačky
3.1. Zapínanie pracky
Dajte oba jazýčky pracky k sebe (8). Zastrčte oba jazýčky do pracky tak, aby zaklapli (9) (10). Pracku otvoríte stlačením
červeného tlačidla na pracke. Vždy sa presvedčte, že je pracka dobre zapnutá.
Rady pri údržbe
3.2. Nastavovanie postroja
Utiahnutie popruhu: Potiahnite regulačné popruhy umiestnené na bezpečnostných popruhoch. Nie je potrebné stlačiť nastavovacie
tlačidlá (11). Uvoľnenie popruhu: Stlačte nastavovacie tlačidlá umiestnené v hornej časti bezpečnostných popruhov, uchopte spodnú
časť popruhov a naraz ich potiahnite (12).
3.3. Nastavovanie výšky postroja podľa výšky ramien dieťaťa
Bezpečnostné popruhy sa môžu nastaviť do troch rôznych úrovní výšky (13). Ak chcete nastaviť výšku bezpečnostných popruhov, potiahnite jeden z horných pásov pri súčasnom pootočení zarážky prídržnej kovovej časti umiestnenej v zadnej časti operadla škrupiny
a potom ho prevlečte cez otvory škrupiny operadla a poťahu (14). Tento úkon zopakujte pre druhý horný pás. Umiestnite horné pásy
bezpečnostných popruhov do výšky prispôsobenej vášmu dieťaťu, pričom použijete rovnaké otvory v poťahu aj v škrupine prislúchajúce
vybratej konfigurácii: V konfigurácii proti smeru jazdy (skup. 0, od 0 do 10 kg) : (15). V konfigurácii v smere jazdy (skup. 1, od 9 do 18 kg) :
(16). Dávajte pozor, aby popruhy pod bruchom boli čo najnižšie, aby bola panvová časť dobre upevnená.
Sedačka môže mať sklon podľa vášho želania a prispôsobiť sa potrebám vášho dieťaťa. K tomu, aby ste sedačku naklonili, používajte
páku, ktorá sa nachádza medzi základom a skeletom sedačky (17). Po každej zmene polohy sa presvedčte, či je bezpečnostný pás
napnutý a postroj správne umiestnený.
Všetky súčasti autosedačky sú odnímateľné. Jemné škvrny sa dajú odstrániť vlhkou špongiou namočenou v mydlovej vode alebo ručným
praním v mydlovej vode s teplotou 30°. Nepoužívajte bielidlo, nežehlite, neperte v práčke a nesušte v sušičke.
UPOZORNENIE
• Táto autosedačka je univerzálnym detským zadržiavacím systémom. Bola schválená podľa nariadenia UN-ECE č. 44/04. Je vhodná na
všeobecné použitie vo vozidlách a kompatibilná s väčšinou typov sedadiel (okrem niekoľkých výnimiek).
• Je pravdepodobnejšie, že sedačka je úplne kompatibilná, ak výrobca vozidla prehlási, že vozidlo je vhodné na používanie univerzálnych detských zadržiavacích systémov.
• Zadržiavací systém sa označuje ako univerzálny a spĺňa najprísnejšie schvaľovacie kritériá. Staršie modely nové požiadavky nespĺňajú.
• Je spôsobilý na použitie jedine vo vozidlách s 3-bodovými bezpečnostnými pásmi, buď pevnými alebo so samonavíjacím mechanizmom, ktoré boli schválené podľa smernice UN-ECE č. 16 alebo podľa iných rovnocenných noriem.
• V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte výrobcu alebo predajcu detského zadržiavacieho systému.
Záručná doba:
Táto záruka platí po dobu 12 po sebe idúcich mesiacov. Záruka sa vzťahuje len na prvého majiteľa a nie je prenosná. Po zakúpení výrobku si uschovajte doklad o kúpe. Na doklade musí byť zreteľne viditeľný dátum kúpy.