3. DZIENNY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Komentarze

Transkrypt

3. DZIENNY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIENNY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
od
godz.
7:00
do
godz.
8:00
8:00
9:00
9:00
11:15
11:15
11:30
11:30
12:00
12:00
12:45
12:45
13:30
14:30
13:30
14:30
15:45
15:45
16:00
Realizowane zajęcia
DZIEŃ DOBRY ! Schodzenie się dzieci do świetlicy.
Rozmowy indywidualne, pogadanki z dziećmi, zabawy
integracyjne, śniadanie.
CZAS NA GRY I ZABAWY. Zajęcia według
zainteresowań dzieci (gry planszowe, układanki, zabawy
konstrukcyjne, rysowanie, kolorowanie, gry
komputerowe, oglądanie bajek).
ZAJĘCIA TEMATYCZNE realizowane w oparciu o
tygodniowy plan pracy świetlicy (np. zajęcia plastyczne,
czytelnicze, zajęcia żywego słowa, konkursy, quizy, gry
dydaktyczne itp.).
Przygotowanie do obiadu. Porządkowanie i wietrzenie
sali,
OBIAD / DRUGIE ŚNIADANIE
Indywidualne gry i zabawy według zainteresowań
dziecka (gry planszowe, układanki, klocki, kolorowanki,
przeglądanie prasy dziecięcej itp.).
ZAJĘCIA TEMATYCZNE
ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH
Gry i zabawy rekreacyjno-ruchowe na powietrzu / holu
szkolnym.
Porządkowanie sali świetlicowej.

Podobne dokumenty