Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Transkrypt

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
numer:
KARTA USŁUGI
TE.13
Wydział Ekonomiczny
data zatwierdzenia:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców pomoc regionalna
wersja
Urząd Miejski, ul.Hetmana Stefana Czarnieckiego nr 17, 73-110 Stargard Szczeciński, poniedz. -piątek od 8:00 do 16:00
tel. +48 91 578 48 81, fax. +48 578 48 89, nr konta: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217
www.stargard.pl [email protected]
1
Podstawa prawna
UCHWAŁA Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30
września 2014 r.w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla
przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński
2
Wymagane dokumenty
Zgłoszenie zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorca
zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji początkowej na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z
wymaganymi załącznikami w zależności od rodzaju zwolnienia.
Wymagane informacje , załączniki i dokumenty dostępne są na stronie: http://www.star
gard.pl/Pomoc-publiczna-w-podatkach-lokalnych-poradnik-dla-przedsi-biorcow
3
Opłata
Nie pobiera się.
4
Termin
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
5
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
6
Uwagi
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców - pomoc regionalna - Strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty