Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Myszkowskiego.

Komentarze

Transkrypt

Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Myszkowskiego.
Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Myszkowskiego.
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
1
Towarzystwo Przyjaciół
Rzeniszowa
2
3
4
Adres
Rzeniszów ul.
Leśników 11
42 – 350 Koziegłowy
Prezes P. Stanisław
Nowak
Towarzystwo Przyjaciół
ul. Moniuszki 1
Żarek
42-310 Żarki
Prezes P. Jolanta
Koral
ul.
Koziegłowska 14
Obywatelski Komitet Pamięci ul. Kościuszki 15 /17
Narodowej w Żarkach
42-310 Żarki
Prezes P. Hieronim
Borzęcki
Towarzystwo Przyjaciół
ul. Hr. Raczyńskiej 3
Żarek –Letniska im. Hrabiny 42 – 311 Żarki
Stefanii Raczyńskiej
Letnisko, do
korespondencji: ul.
Kąpielowa 1, Żarki
Letnisko
5
Społeczny Komitet Ochrony
Środowiska i Budowy
Ośrodka Rekreacyjnego
6
Abstynencki Klub Pomocy
JEDNOŚĆ
7
Stowarzyszenie Uniwersytet
Ludowy
8
Grupa Inicjatywna –Krąg
Europejski
ul. Górnicza 1
42- 300 Myszków
Prezes P. Zamora
Krystyna
ul. 11 Listopada 32
42- 300 Myszków
Prezes P. Jan
Garncarz
ul. Słowackiego 192
42- 300 Myszków
Prezes P. Renata
Cupiał
ul. Leśników 11
Rzeniszów
42- 350 Koziegłowy
Prezes P. Kurzak
Zenon
TEL.
Nr.
ewidencyjny
5050-1
314-85-59
5050-2
314-85-62
5050-4
Prezes
Krystyna
BodnarMiler
Tel.
608153371,
tel. 501266-481
P.
Będkowski
313-95-14
5050-5
Posiada status
organizacji
pożytku
publicznego
313-17-14
5050-10
314-61-90
5050-11
314-25-26
5050-13
5050-7
1
9
Towarzystwo Folklorystyczne ul. Sikorskiego 18/13 313-11-45
JURAJSKIE IGRASZKI
42- 300 Myszków
10
Stowarzyszenie na Rzecz
Gazyfikacji Dzielnicy
MRZYGŁÓD
11
Unia Lokalna Wzajemna
Pomoc Mieszkaniowa
12
13
14
15
16
17
Żareckie Towarzystwo
Kulturalno –Społeczne
CARLINA
Stowarzyszenie Osiedlowe
PODLAS
Prezes P. Marek
Lipski
ul. Paderewskiego 68
42- 300 Myszków
Przewodniczący P.
Ryszard Burski
ul. Graniczna 18/1
42- 300 Myszków
Prezes P. Kudryś
Zenon
ul. Prusa 82
42- 300 Myszków
Prezes – Anita
Garncarz
Powiatowe Zrzeszenie
ul. Wolności 83
Ludowych Zespołów
42- 300 Myszków
Sportowych
Prezes P. Wójcik
Leszek
Związek Żołnierzy AK
ul. Kościuszki 26
Jurajski Oddział Myszków
42- 300 Myszków
Prezes P. Bereszko
Roman
ul. Częstochowska 70
42-310 Żarki
Polskie Stowarzyszenie Ludzi ul. Sikorskiego 55B
Cierpiących na Padaczkę ,
42- 300 Myszków
Zarząd Okręgowy Myszków Prezes P. Barbara
Cesarz- Motyl
Stowarzyszenie Mieszkańców ul. Wyzwolenia 58
DOM LUDOWY w Będuszu 42- 300 Myszków
Przewodniczący
P. Alfred Konopka ul.
Batalionów
Chłopskich 108,
Myszków
Stowarzyszenie Taksówkowe ul. Spółdzielcza
TAXI-MAX
14/16
42- 300 Myszków
P. Matyja Adam
Prezes
Stowarzyszenie Pomocy
ul. Piłsudskiego 43
Ludziom Starszym w
42-360 Poraj
Poraju – zlikwidowane
przez Sąd
5050-14
325-56-37, 5050-17
322-03-04
605-826120
5050-18
Tel 600 446 971,
e-mail
podlasmyszkó[email protected]
pl
5050-20
313-51-71
5050-21
314-80-66
5050-23
313-21-67
5050-24
5050-79
313-10-05
5050-82
2
19
20
21
22
Stowarzyszenie Społeczne
„ Zdrowie dla Wszystkich”
w Myszkowie
ul. Żarecka 28
42 –350 Koziegłowy
Prezes P. Leonard
Jagoda
Stowarzyszenie Promocji
ul. Pułaskiego 7
Rodziny i Wspierania Osób
42-300 Myszków
Starszych „OPOKA”
Prezes P. Zofia
Chwalba
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ul. Sportowa 11
Masłońskie
Masłońskie
42-360 Poraj
Stowarzyszenie dla Rozwoju
Gminy Koziegłowy
23
Jurajskie Stowarzyszenie
Nauczycieli Twórczych
24
Stowarzyszenie „Pomocna
Dłoń” w Żarkach
25
Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju wsi Markowice
26
Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju wsi Winowno
27
Stowarzyszenie Rozwoju i
Wspomagania Wsi Wysoka
Lelowska
28
29
ul.Wolności 29
Tel. 315-8242-300 Myszków
00
Prezes P. Ewa Pietras
5050-86
posiada
status
organizacji
pożytku
publicznego
314-12-68,
314-14-90,
5050-88
315-75-05
5050-89
Tel.314-53-49 5050-90
Prezes – Piotr Posiada
Ma-rkiewicz status
organizacji
pożytku
publiczneg
o
5050-91
ul. Kościuszki 30
42-300 Myszków
Prezes P. Anna
Wiśniewska
ul. Steinkellera 5
314-85-48
42 – 310 Żarki
Prezes P.Przemysław
Jankowski
ul. Górska 55
Markowice
42-350 Koziegłowy
Prezes P. Szczęsny
Mirosław
Winowo, ul. Szkolna
1 42-350 Koziegłowy
Wysoka Lelowska
ul. Częstochowska 95
42-310 Żarki
Prezes Małgorzata
Kucharska
Stowarzyszenie Pomocy
Ul. 1-go Maja 86
Tel. 313-02Dzieciom „ Bona Dea”
42-300 Myszków
53,
Prezes Rynkiewicz
606-836-393
Artur
Stowarzyszenie Społeczno – Ul. Moniuszki 14/25
Kulturalne Sołtysów Gminy i 42-350 Koziegłowy
Miasta Koziegłowy
Założyciel Jerzy
Niedbała
5050 – 92
Dn.
22.05.2007r
uzyskało status
org. pożytku
publicznego
5050 - 93
5050-94
5050-96
5050-97
5050-98
3
30
Stowarzyszenie „ Przyszłość” ul. Wolności 15
31
Stowarzyszenie „ Twój
pierwszy krok”
32
Stowarzyszenie „ Nasza
Wieś” w Siedlcu Dużym
33
Porajskie Stowarzyszenie
Integracji Społecznej –
Stowarzyszenie Abstynenckie
„ FENIKS”
Stowarzyszenie Pomocy
dzieciom „ ASPERA”
w Poraju
Stowarzyszenie „ Złote
Serce” w Myszkowie
34
35
5050-99
42 –300 Myszków
Założyciel: Andrzej
Hutnik
ul. Spółdzielcza 6A/2
42-300 Myszków
Założyciel: Artur
Woś
ul. Jana Pawła 8
Tel. 314-1142 –350 Siedlec Duży 82
Prezes: Czesław
Chwist
ul. Górnicza 21
42 – 360 Poraj
5050-100
5050 - 101
5050 - 102
ul. Piłsudskiego 14
42 – 360 Poraj
tel. 314-55-48, 5050 - 103
889946638
ul. Wapienna 27
42 – 300 Myszków
tel. 313-96-31
502-593-233,
Prezes Piotr
Czyż
tel. 3136869
Przewodniczą
cy -Andrzej
Skowron
Prezes
Urszula
Szewczyk
Prezes
Kot Jerzy
36
Chrześcijańskie
ul. Wolności 83
Stowarzyszenie Dobroczynne, 42 – 300 Myszków
Oddział Terenowy w
Myszkowie
37
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno 97
Dąbrowno „Oświata”
42 – 320 Niegowa
38
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Jaworznik
Jaworznik
ul. Szkolna 35
tel. 034
314 93 12
ul. Wolności 29
42 – 300 Myszków
39
Stowarzyszenie „Amazonki”
w Myszkowie
40
Stowarzyszenie Absolwentów 42 – 310 Żarki
i Przyjaciół Zespołu Szkół im. ul. Myszkowska 50
T. Kościuszki w Żarkach
tel. 314-80-24
41
Stowarzyszenie Wsi Wysoka
Lelowska
42
Stowarzyszenie dla Pińczyc
Przewodniczaca Zarządu
– Wanda
Kowalska
5050-104
5050 - 105
5050- 106
5050-41
Posiada
status
o.p.p.
5050-42
Prezes Maciej 5050-43
Cuglewski
Posiada
status
o.p.p.
42 – 310 Wysoka
Przewodniczą 5050-44
Lelowska,
cy Zarządu –
ul. Częstochowska 95 Kukla
Grzegorz
42 – 350 Pińczyce
Prezes –
5050-45
ul. Śląska 5
Machura
Krzysztof
4
43
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 42- 320 Trzebniów
Trzebniów
ul. Jana Pawła II 9
44
Stowarzyszenie miłośników
twórczości Janusza
Gniatkowskiego
„APASJONATA”
„SPELEO-MYSZKÓW”
Stowarzyszenie na rzecz
ochrony podziemnych zjawisk
krasowych
Stowarzyszenie
„KREATYWNI”
42 – 360 Poraj,
ul. Jasna 21
47
Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju wsi Koziegłówki
„NOWA KARTA”
42 – 300 Myszków
Ul. Lipowa 6
42 – 350
Koziegłówki
48
Stowarzyszenie „Jurajskie
Amonity”
Adres
korespondencyjny:
42-310 Jaroszów 4
Prezes Halina 5050-51
Buła
49
Stowarzyszenie Społeczności
Lokalnej „Nadzieja”
Adres do
korespondencji:
42-320 Niegowa,
Ul. Szkolna 1
Założyciel –
5050-52
Jadwia Skalec
50
Integracyjne Stowarzyszenie
Artystyczno – Sportowe
MANUS
42-300 Myszków
Ul. Kościelna 5/5
P. Stanisław
Basiński
5050-53
51
Koziegłowskie
Stowarzyszenie Integracyjne
Klub Abstynenta „Działajmy
Razem”
42-350 Koziegłowy,
Ul. Żarecka 28
P. Ewa
DworakPrezes
5050-54
52
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Zespołu Szkół w
Koziegłowach
42-350 Koziegłowy,
Ul. 3 Maja 12
P. Grażyna
Polak
Prezes
5050-55
45
46
Prezes
Andrzej
Maligłówka
Tel.3154634
Pani
Matuszczyk
Ewa
5050-46
42 – 300 Myszków
Ul. Jedwabna 42
Prezes
Grzegorz
Skorek
5050-48
42 – 300 Myszków
Ul. Żeromskiego 11
PrezesElżbieta
Doroszuk
Tel.603-870608
Prezes –
Małgorzata
Wcisło
5050-49
5050-47
5050-50
5
42-300 Myszków
Ul. Wierzbowa 4
53
Stowarzyszenie Promocji i
Rozwoju Gminy Myszków
„Forum Mieszkańców”
54
Stowarzyszenie „Wspólnota
42-310 Żarki,
Umiejętności, Doświadczenia Ul. Myszkowska 50
i Odpowiedzialności”
55
Stowarzyszenie na Rzecz
Ekorozwoju Gminy
Koziegłowy „Eko Gmina”
56
P. Piotr Kos
5050-56
P. Bohdan
Jarosławiecki
5050-57
42-350 Koziegłowy,
ul. Żarecka 28
P. Antoni
Bielecki
5050-58
Koziegłowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku
42-350 Koziegłowy
ul. Żarecka 28
P. Kazimerz
Honek
5050-59
57
Stowarzyszenie kulturalne
„DWORZEC-KULTURA”
42-300 Myszków
ul. 3 Maja15
P. Rafał
Jurczyk
58
Stowarzyszenie „Berchmans” 42-320 Niegowa
przy Parafii Katolickiej p.w.
Gorzków Nowy 47a
Św. Jana Berchmansa
59
Klub Żeglarski „Korsarz”
42-360 Poraj,
ul. Piłsudskiego 14
P. Jarosław
PopielakKomandor
60
Stowarzyszenie „Cudowne
Dzieci”
42-310 Żarki,
ul. Steinkellera 5
Prezes Ewa
Wnuk
61
Stowarzyszenie „Aktywne
Kobiety Powiatu
Myszkowskiego”
42-300 Myszków
ul. Rolnicza 5A
Prezes
Małgorzata
Gałuszka
6
62
Stowarzyszenie Oświatowe
„KAGANEK”
42-310 Żarki, ul.
Kościuszki 15/17
Prezes Jakub
Grabowski
63
Żarecka Akademia Rozwoju
42-310 Żarki
ul. Ofiar Katynia 3
Prezes
Nowakowska
Marzena
64
Stowarzyszenie wspierania
rozwoju wsi Powiatu
Myszkowskiego
42-350 Pińczyce
ul. Różana 2
Prezes Lazar
Józef
65
Stowarzyszenie Kultura Plus
42-311 Żarki
Letnisko, ul.
Grunwaldzka 10
Prezes Robert
Zalega
66
Stowarzyszenie „Młodzi dla
Powiatu Myszkowskiego”
42-300 Myszków,
ul. Strażacka 35/5
Prezes
Aleksandra
Cogiel
67
Stowarzyszenie Hodowców
Psów Użytkowo- Obronnych
„TENO”
42-311 Żarki
Prezes Witold
Letnisko ul. Prosta 32 Zagaj
68
Stowarzyszenie MARINA
Poraj
42-360 Poraj,
Jastrząb, ul. Wojska
Polskiego 71
Prezes
Urszula
Grzywacz
7
Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
1.
Ludowy Klub Sportowy
„ Czarka”
2.
3.
Klub Sportowy
„ Orzeł”
Porajskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej i Sportu
Stowarzyszenie
Piłkarskie „ Orlęta”
4.
5.
6.
7.
Kulturystyczny Klub
Sportowy
„ KRSBUT Myszków”
Ludowy Klub Sportowy
„Gryf” Pińczyce
Klub Sportowy
KOTOWICE
Klub Sportowy” Warta –
Callida”
8.
YACHT CLUB ZEFIR
9.
CKW ( Cynków, Krusin,
Winowno) Mała Panew
10.
Myszkowski Klub
Kyokushin Karate
Adres siedziby
stowarzyszenia
LKS „ Czarka”
Żarki Letnisko
ul. Hr.Raczyńskiej 16
Prezes Andrzej Kulik
Przybynów
ul. Szkolna 2
42-310 Żarki
Prezes Jarosław Kumor
ul. Piłsudskiego 14
42-360 Poraj
Prezes Andrzej
Pawłowski
Gniazdów
ul. Woźnicka 41
42-350 Koziegłowy
Prezes Jerzy Niedbała
ul. Słowackiego 50
42-300 Myszków
Prezes Krzysztof Czyż
ul. Wiśniowa 5
Pińczyce
42-350 Koziegłowy
Prezes Krzysztof Stępel
ul. Strażacka 1,
Kotowice
42-310 Żarki
Prezes Jan Dorbisz
ul. Wapienna 27
42–300Myszków
Prezes Piotr Czyż
Jastrząb
ul. Wojska Polskiego 71
42 – 360 Poraj
Prezes Komandor
Ireneusz Zębik
Cynków
ul. Strażacka 7
42 – 350 Koziegłowy
Prezes Krzysztof
Gajdziak
42-300 Myszków
ul. Wolności 43
Prezes Zbigniew
Kaszycki
Nr w ewidencji
Uwagi
SO 4141-1
SO 4141- 2
SO 4141-3
Klub został rozwiązany na podstawie
Uchwały nr 1Walnego Zebrania Członków z
dnia 02.01.2011r i wykreślony z ewidencji
zgodnie z decyzją ES.4222.13.2014 z dnia
22.10.2014r
brak sprawozdania z
działalności
SO 4141-5
SO 4141-6
OR.II 4141-7
SO 4141/I/8/03
OR.II 4141 - 9
OR.II 4141- 10
ES 4141-11
8
11.
12.
13
14
Stowarzyszenie
Sportowe „ Saturn Lgota
Górna”
Klub Sportowy
MARGOS
Na podstawie Uchwały Nr 1/2010 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia
19.11.2010r- klub został rozwiązany
42 – 350 Markowice
ES 4141-13
ul. Górska 57
Prezes Bogdan Fikier
Towarzystwo Sportowe 42 – 300 Myszków
ES 4141-14
LIBERO
ul. 11 Listopada 20/9
Prezes Adam
Zaczkowski
Na podstawie Uchwały Nr 1//I/2009 z dnia 21.12.2009r walnego zebrania
Stowarzyszenie
członków- klub został rozwiązany.
Sportowe „KOLO”
Klub Sportowy „Atemi” 42-300 Myszków
ES 4141-19
ul. Okrzei 18
Prezes Sławomir
Telesz
Stowarzyszenie
42-300 Myszków
ES 4141-17
Sportowe
ul. 1 Maja 126
„KUKUBARA”
Pan Tomasz Brymora
15
Klub Sportowy „ Jura”
Niegowa
42-320 Niegowa
ul. Sportowa 2
Prezes Józef Gromada
Nr ewidencyjny
18
16
KLUB Sportowy LZS
Mrzygłód
42-300 Myszków
Ul. Włodowska 34
Nr ewi. 19
17
42-350 Postęp
Nr ewidencyjny
Ul. Leśna 17
20
Prezes Mateusz Gocyła
Amatorski Klub Sportów Klub został zlikwidowany na podstawie Uchwały N r6 Walnego
Hippicznych
zebrania Członków z dn. 30.06.2014r. Decyzją Starosty
42-350 Stara Huta
Myszkowskiego ES.4222.11.2014 z dn. 16.07.2014r
ul. Tęczowa 26
wykreślono z ewidencji.
18
Amatorski Klub
Sportowy CANNON
ul. Długa 22,
42-350 Krusin
Nr ewi.22
19
Gminny Klub
Sportowy Jura
Myszkowski Klub
Motocyklowy 1948
Klub Sportowy
Warriors
Klub Sportowy
OFENSYWA
ul. Sportowa 1
42-320 Niegowa
Ul. Warta 31a
42-300 Myszków
Ul. Żarecka 28
42-350 Koziegłowy
Ul. Sikorskiego 14/73
42-300 Myszków
Nr ewi. 23
20
21
22
Klub Sportowy
„Jurajskie Orły”
Nr ewi.24
Nr ewi. 25
Nr. ewi. 26
9
WYKAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE POWIATU MYSZKOWSKIEGO
Lp.
1.
Nr w
Nazwa
ewidencji stowarzyszenia
1.
UKS „ Światowit”
Szkoła
Adres, Prezes
Szkoła Podstawowa
Nr 2 Myszków
Ul. Jaworznicka
34
42-300 Myszków
P. Wielgus
Bogdan
Ul. Kościuszki 3
42-300 Myszków
p. Wiesław
Krajewski
Ul. Leśna 1
42-300 Myszków
P. Sychowicz
Jacek
Ul. Jedwabna 93
42-300 Myszków
P. Jacek Wyleciał
P. Antoni Frączek
42-350
Koziegłowy
2.
3.
UKS „ Zryw”
Szkoła Podstawowa
Nr 3
3.
4.
UKS „ Spartakus”
Szkoła Podstawowa
Nr 1
4.
5.
UKS „ Sokół”
Szkoła Podstawowa
Nr 4
5.
7.
UKS „ Orlik”
Szkoła Podstawowa
w Koziegłówkach
6.
8.
UKS „ Koziołki”
Szkoła Podstawowa
w Koziegłowach
7.
9.
UKS „
Wawrzynki”
Szkoła Podstawowa
w Cynkowie
ul. Strażacka 1
8.
10.
UKS „ Orliki”
Szkoła Podstawowa
w Gniazdowie
Tel. 314-11-58
9.
11.
ULKS”Olimp”
Gimnazjum Nr 1
W Koziegłowach
10.
12.
ULKS „ Sokół”
Zespół Szkół w
Sokolnikach
11.
13.
UKS „ Orlik”
Gimnazjum w
Niegowie
Uwagi
Ul. 3 Maja 25
42-350
Koziegłowy
P. Sybilla Kubica
Cynków
42-350
Koziegłowy
P. Jan Psonka
Ul. Szkolna 85
42-350 Gniazdów
P. Robert
Majchrzak
Ul. 3 Maja 25
42-350
Koziegłowy
P. Marcin
Gwardyś
Sokolniki 76
42-320 Niegowa
P. Danuta
Suszalska
Ul. Sobieskiego 36
42-320 Niegowa
10
12.
14.
UKS „ Lider”
13.
15.
UKS w Poraju
14.
16.
UKS „Czarka ‘
15.
17
UKS w Choroniu
16.
18.
UKS „ Herkules”
17.
19
ULKS „ Będusz”
18.
20
19
21
LUKS „ Siedlec
Duży”
UKS „ LUKS”
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
Gimnazjum w
Żarkach
ul. Ofiar Katynia 3
Gimnazjum
w Poraju
42-310 Żarki
P. Jarosław
Auguścik
Ul. Górnicza 18
42-360 Poraj
P. Rafał Picz
Gimnazjum w
Żarkach Letnisko
Ul. Szkolna 20
42 – 311 Żarki
Letnisko
P. Jacek Paca
Szkoła Podstawowa
Choroń ul.
im. M. Konopnickiej
Szkolna 4
w Choroniu
42-360 Poraj
P. Lidia Królak
Gimnazjum Nr2 w
Myszków,
Myszkowie
ul. Jaworznicka 34
P. M. Haładus
Zespół Szkół Nr 2
Myszków,
um. H. Kołłątaja w
ul. Pułaskiego 70
Myszkowie
Prezes Jerzy Bryś
Dnia 30.11.2009r klub został rozwiązany – na podstawie Uchwały
Nr 1Walnego Zebrania Członków.
Społeczna Szkoła
Podstawowa w
Winownie
Zespół Szkół w
Koziegłowach
42 – 350
Winowno, ul.
Szkolna 1
Uczniowski Klub
ul. 3 Maja 12
Sportowy „FAIR 42-350
PLAY”
Koziegłowy
P. Szczęsny Rafał
UKS przy MOSiR
przy Miejskim
Ul. Miedziana 3
w Myszkowie
Ośrodku Sportu i
42 – 300
Rekreacji w
Myszków
Myszkowie
P. Robert
Marędowski
UKS „Maraton”
przy LO w
Ul. 11 Listopada 9
Myszkowie
Myszków
P. Adam Starostka
UKS „Champion”
przy Szkole
Ul.
Podstawowej im.
Częstochowska 61
W. Szafera w
Myszków
Żarkach
P. Mariola
Pasikowska
UKS „Hattric”
przy Zespole Szkół w ul. Szkolna 2
Lgocie Górnej
Lgota Górna
42-350
Koziegłowy
UKS „Jedynka”
przy Zespole Szkół Myszków,
Nr 1 im. E.
ul.
Kwiatkowskiego
Kwiatkowskiego
11
w Myszkowie
18, Prezes
Zbigniew
Sobolewski
12
Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Powiatu
Myszkowskiego
Lp. Nazwa stowarzyszenia
Adres , Prezes, ewentualnie
telefon
Nr. w
Krajowym
Rejestrze
Sądowym
1
Ludowy Klub Sportowy
„Myszków”
Ul. Miedziana 3
42-300 Myszków,
Prezes: Włodzimierz
Rzetelski,
Tel. 313-25-81
00014050
2
Towarzystwo RekreacyjnoSportowe „Relaks”
00025957
3
Gminny Ludowy Klub
Sportowy
Siedlec Duży- Gniazdów
Ul. Sikorskiego 20 A
42-300 Myszków,
Prezes: Kazimierz
Miroszewski
Siedlec Duży
Ul. Jana Pawła II 8
42-350 Koziegłowy
Prezes: Czesław Chwist,
Tel. 31411-82,
604-445-813
4
Ludowy Klub Sportowy
„ Orlęta”
-
5
Miejsko –Gminny Ludowy
Klub Sportowy „ Błękitni”
Gniazdów 146
42-350 Koziegłowy
P. Lesław Lula
Ul. Żarecka 30
42-350 Koziegłowy,
Prezes: Andrzej
Chmurzewski,
278141
6
Ludowy Klub Sportowy
”Jura” w Niegowie
7
Ludowy Zespół Sportowy
„ Polonia”
ul. Sportowa 2
42-320 Niegowa,
Prezes: Józef Milewski,
Tel. 315-10-13
ul. Górnicza 18A
42-360 Poraj,
Prezes: Michał
Grzybowski
Tel. 314-65-45
00012729
8
Ludowy Klub Sportowy
„Zieloni”
ul. Steinkllera 3
42-310 Żarki
Prezes: Klemens
Podlejski
Tel. 314-83-16,
502-57-15-64
28333
[email protected]
13
9
„ Jacht-Club” Myszków
Międzyszkolne Towarzystwo
Siatkarskie
„AS”
11 Szkolny Związek Sportowy w
Myszkowie
10
Ul. Miedziana 3
42-300 Myszków
0009394
Ul.Sikorskiego20 A
42-300 Myszków
tel. 313-20-01
Ul. Kościuszki 30
42-300 Myszków,
Prezes: Roman Witos,
Tel. 313-28-56
00038733
-
12
Myszkowsko-Żarecki Klub
Sportowy
Ul. Pułaskiego 13B
42-300 Myszków
tel. 313-27-43
-
13
Towarzystwo RekreacyjnoSportowe” Milenium”
Ul. Piękna 67
42-300 Myszków,
Prezes: Ryszard
Woszczyk,
Tel.313-04-75
00004790
14
Ludowy Klub Sportowy
„UNIA” Masłońskie
Ul. Żarecka 24
Masłońskie
42-360 Poraj,
Prezes: Jacek Paca, Tel
314-41-67
15
Sportowy Klub Jeździecki „
Wolta”
ul. . Myszkowska 13
42- 310 Jaworznik,
Prezes: Winicjusz
Pietrucha
16
Stowarzyszenie YACHT
KLUB „ Kolejarz”
17
Myszkowski Klub Sportowy
„Myszków”
ul. Pułaskiego 13B
42 – 300 Myszków,
Prezes: Piotr Wysocki,
Tel. 313-70-40
18
Polska Federacja Freestyle
Fotball
ul. Jurajska 274
42-350 Lgota Górna
Prezes Tomasz Lebiocki
000145889
000018256
ul. Wojska Polskiego 71 42 – 360 Jastrząb
000158106
14
Wykaz stowarzyszeń zwykłych działających na terenie Powiatu
Myszkowskiego.
Nr
1.
Nazwa stowarzyszenia
zwykłego
Forum Obywatelskie Miasta
Żarek
Adres do korespondencji
siedziba
Przewodniczący Jan Poznański
ul. Piłsudskiego 22
42-310 Żarki
Przedstawiciel P. Krzysztof
Gurbała
ul. Nadrzeczna 5
42-298 Żarki Letnisko
Przedstawiciel P. Ewa Olesch
( zam. 40-739 Katowice,
ul. Bronisławy 15/1)
Jaroszów 37
42-310 Żarki
Przedstawiciel P. Leszek
Brzegowski
ul. Polna 34
42-310 Żarki
Data zgłoszenia do
ewidencji
14.04.1995r
2.
Stowarzyszenie Kupców i
Przedsiębiorców Powiatu
Myszkowskiego
3.
Stowarzyszenie „ Jura
Promotion”
4.
Żareckie Towarzystwo
Siatkarskie w Żarkach
5.
Masłońskie przeciwko
piaskowni
6.
Dnia 29.07.2013r
informacja o
rozwiązaniu
stowarzyszenia
Śląskie Stowarzyszenie
siedziba: 42 – 300 Myszków,
Na podstawie Uchwały
Krótkofalowców
ul. Dworska 57
Walnego Zebrania
Członków z dnia
4.06.2010r rozwiązano
stowarzyszenie
Stowarzyszenie „Lepszy
Prezes: Barbara Pstrowska
Na podstawie Uchwały
Myszków”
siedziba: 42-300 Myszków,
Zgromadzenia
ul. Plac Dworcowy 1
Członków z dnia
27.12.2010r
rozwiązano
stowarzyszenie
Myszkowska Inicjatywa
Przedstawiciel: Włodzimierz Żak 14.07.2010r
Gospodarcza
siedziba: 42-300 Myszków,
ul. Zamenhoffa 36
Stowarzyszenie hodowców psów Przewodniczący Witold Zagaj
Na podstawie Uchwały
użytkowo- obronnych TENO
siedziba: 42-311 Żarki Letnisko, Nr 1 Zgromadzenia
ul. Prosta 32
Członków z dnia
29.06.2013r
rozwiązano
stowarzyszenie
7.
8.
9.
10.
11.
19.03.2001r
25.02.2003r
01.09.2003r
Przedstawiciel- Aleksander
Surma
ul. Jurajska 76
42-360 Masłońskie
Myszkowski Klub Motocyklowy Przedstawiciel – Janusz Janoska
Siedziba – 42- 300 Myszków
ul. Warta 31a
8.09.2003r
Stowarzyszenie „Mieszkańcy dla Przedstawiciel: Anna Zagroba
bezpieczeństwa”
siedziba: 42-360 Masłońskie,
ul. Jurajska 2
3.12.2012r
15
12.
Stowarzyszenie „Gmina dla
Wszystkich”
Przedstawiciel: Artur Mazur
z siedzibą: 42-320 Niegowa
Antolka 2
10.03.2014r
16
OSP w Powiecie Myszkowskim
30
OSP Koziegłowy
ul. Kościelna 2 g.
Kozigłowy
314-12-67
5050-26
31
OSP Pińczyce
ul. Kościelna 14
g. Koziegłowy
314-26-50
5050-27
32
OSP Zabijak
- g. Koziegłowy
314-26-85
5050-28
33
OSP Wojsławice
- g. Koziegłowy
34
OSP Pustkowie
Lgockie
g. Koziegłowy
-
5050-30
35
OSP Siedlec Duży
g. Koziegłowy
ul. Jana Pawła II 10
314-16-67
5050-31
36
OSP Lgota
Nadwarcie
g.Koziegłowy
314-22-82
5050-32
37
OSP Koziegówki
g. Koziegłowy ul.
Lipowa 1
3314-13-05
5050-33
38
OSP Rosochacz
-
5050-34
Postanowieniem
umorzono
postęp. o wpis do
KRS
39
OSP Gniazdów
g. Koziegłowy
Prezes Zygmunt
Sitek
Rosochacz 21
g. Koziegłowy
ul. Szkolna 9
314-13-90
5050-35
40
OSP Markowice
g. Koziegłowy
68
314-25-21
5050-36
41
OSP Gliniana Góra
g. Koziegłowy
12
-
5050-37
Wpisano do
KRS pod nr
000039950
Wpisano do
KRS pod nr
000032370
Wpisano do
KRS pod nr
000075924
42
OSP Krusin
g. Koziegłowy
Prezas Koza Zenon
Krusin 5a
-
5050-38
Postanowieniem
umorzono
postęp. o wpis do
KRS
43
OSP Lgota Górna
g. Koziegłowy
314-24-23
5050-39
Wpisano do
KRS pod nr
000041358
5050-29
Wpisano do
KRS pod nr
000047547
Wpisano do
KRS pod nr
000055192
Wpisano do
KRS pod nr
000061698
Wpisano do
KRS pod nr
000078352
Wpisano do
KRS pod nr
0000021706
Wpisano do
KRS pod nr
0000040223
Wpisano do
KRS pod nr
000095668
Wpisano do
KRS pod nr
000055699
17
44
OSP Rzeniszów
g. Koziegłowy
ul. Strażacka 41
-
5050-40
45
OSP Cynków
g. Koziegłowy
ul. Strażacka 7
314-13-68
5050-41
46
OSP Mysłów
g. Koziegłowy
314-10-08
5050-42
47
OSP Winowno
g. Koziegłowy115b
314-26-21
5050-43
48
OSP Huta Stara
g. Koziegłowy
ul.Tkacka 36
314-26-88
5050-44
49
OSP Mzyki
g. Koziegłowy
ul. Szkolna 27
-
5011-45
50
OSP Myszków
ul. Kościelna 3
313-20-20
5050-46
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis
51
OSP Myszków
Nowa Wieś
ul. Nowowiejska 2
-
5050-47
52
OSP Myszków
Będusz
ul. Wyzwolenia 34
-
5050-48
53
OSP Myszków
Mrzygłódka
ul. Pogodna 4
-
5050-49
Wpisano do
KRS pod nr
0000047780
Wpisano do
KRS pod nr
0000061373
Wpisano do
KRS pod nr
0000041664
54
OSP Smudzówka
ul. Pułaskiego 73
-
5050-50
55
OSP Potasznia
ul. Armii Krajowej
-
5050-51
56
OSP p/ Zakładach
MYSTAL
w Myszkowie
ul. Partyzantów 21
-
5050-52
57
OSP p/ Zakładach
Papieru S.A. w
Myszkowie
ul. Pułaskiego 6
313-10-22
5050-53
59
OSP p/Zakładach
MYFANA
ul. Partyzantów 4
Swiatowit
-
5050-55
Wpisano do
KRS pod nr
000014741
Wpisano do
KRS pod Nr
0000095427
Wpisano do
KRS pod nr
000047724
Wpisano do
KRS pod nr
000041291
Wpisano do
KRS pod nr
0000054212
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis
18
60
OSP Niegowa
g. Niegowa
-
5050-56
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis do KRS
61
OSP Biżyce
5050-57
62
OSP Sokolniki
Wpisano do
KRS pod nr
000088234
Wpisano do
KRS pod nr
000090368
63
OSP Trzebiniów
g. Niegowa
Biżyce32
42-320 Niegowa
g. Niegowa
Sokloniki 74
42-320 Niegowa
g. Niegowa
Prezes Kalarus Józef
Trzebiniów 21
5050-59
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis
64
OSP Dąbrowno
g. Niegowa
Dąbrowno 49
-
5050-60
Wpisano do
KRS pod nr
0000086699
65
OSP Moczydło
g. Niegowa
Moczydło 4
-
5050-61
Postanowieniem
wszczęto
postępowanie o
wpis
65
OSP Gorzków
g. Niegowa
42-320 Niegowa 50
-
5050-62
66
OSP Tomiszowice
g. Niegowa
Tomiszowice 58
-
5050-63
Wpisano do
KRS pod nr
0000094658
Wpisano do
KRS pod nr
0000092285
67
OSP Ogorzelnik
g. Niegowa
Ogorzelnik 47Prezes Sikora Jan
-
5050-64
68
OSP Mirów
g. Niegowa
Mirów 15 – Prezes
Baryła Stanisław
315-10-32
5050-65
69
OSP Mzurów
g. Niegowa
Prezes Mzurów 29
-
5050-66
70
OSP Potaszowice
g. Niegowa
42-320 Niegowa 7
-
5050-67
71
OSP Łutowiec
g. Niegowa
Łutowiec 12
-
Wpisano do
KRS pod nr
0000088362
Wpisano do
KRS pod nr
404897
72
OSP Poraj
Poraj Pułaskiego 16
3114-50-63
5050-68
73
OSP Kuźnica Stara
Kuźnica Stara 32
314-57-22
5050-69
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis do KRS
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis do KRS
5050-58
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis
Wpisano do
KRS-u pod nr
285472
19
74
OSP Gęzyn
Gęzyn 138 Prezes
Jan Podsiadlik
g. Poraj
-
5050-83
75
OSP Jastrząb
Jastrząb 19
g. Poraj
-
5050-84
76
OSP Żarki Letnisko ul. Akacjowa 4
Poraj
314-63-28
5050-85
77
OSP Choroń
314-57-24
5050-70
78
OSP Żarki
314-87-78
5050-71
79
OSP Przybynów
314-86-37
5050-72
80
OSP Jaworznik
ul. Wolności 90a
42-360 Poraj
g. Poraj
ul. Oficerów Katynia
3
42-310 Żarki
ul. Częstochowska
11
42-310 Żarki
ul. Szkolna 37
42-310 Żarki
314-87-14
5050-73
81
OSP Kotowice
ul. Strażacka 1
42-310 Żarki
-
5050-74
82
OSP Czatachowa
Czatachowa 29
42-310 Żarki
-
5050-75
83
OSP Ludwinów
Ludwinów 31
g. Niegowa
315-10-19
5050-76
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis
84
OSP Mrzygłód
Ul. Rynek 18
42-330 Myszków
-
5050-25
85
OSP Wysoka
Lelowska
Ul. Słoneczna 26
42-310 Żarki
5050-77
86
OSP Zaborze
ul. Szkolna 5/5
42-310 Żarki
5050-91
87
OSP Ostrowie
Ul. Szklona 1
42-310 Żarki
5050-96
Wpisano do
KRS pod nr
000063949
Wpisano do
KRS pod
nr000056538
Wpisano do
KRS pod
nr000028573
Wpisano do
KRS pod nr
163421
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis do KRS
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis do KRS
Postanowieniem
umorzono
postępowanie o
wpis do KRS
Wpisano do
KRS pod nr
000062696
Wpisano do
KRS pod nr
0000064426
Wpisano do
KRS pod
nr000040141
Wpisano do
KRS pod
nr000044310
Wpisano do
KRS pod
nr000055296
Wpisano do
KRS pod
nr000055084
88
20
21

Podobne dokumenty