nr 90 - Zespół Szkół w Przecławiu

Transkrypt

nr 90 - Zespół Szkół w Przecławiu
Nr 10 (90) grudzień 2008
Cena 1zł
W numerze:
 Aktualności
 Wywiad z…
 Recenzje
sztuk
teatralnych
 Rozrywka
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
 Horoskop
 KrzyŜówka
JuŜ od 20 grudnia będziemy się rozkoszować atmosferą
świat BoŜego Narodzenia.
Niech więc wszyscy przyjmą świąteczne Ŝyczenia:
Nim gwiazdka zagaśnie i święta przeminą,
Niech pobłogosławi Panienka z Dzieciną.
Niechaj się Ŝycie w szczęśliwość uplata
Dziś, jutro, w Rok Nowy i po wszystkie lata
Dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły
Ŝyczy Redakcja
Pamiętajmy, Ŝe święta to szczególny czas wraŜliwości na drugiego
człowieka, który tak cicho czeka, marzy, śni.
Nie zapomnijmy przede wszystkim o tych, którzy najbliŜej,
czasem za ścianą.
Str. 2
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Uczniowie drugich klas gimnazjum
zgłębiaj
zgł biają
biaj tajemnice i zagadki kosmosu
Wśród planet, planetoid, galaktyk, meteorytów „znaleźli się” chętni
uczniowie klas drugich, którzy zmagali się z tymi trudnymi, lecz fascynującymi
zagadnieniami.
18 listopada 30 odwaŜnych rozwiązywało test. Do następnej rundy przeszło dziesięciu
zdolnych uczniów: Rusin Przemysław IIb, Wąchało Patrycja
IIa, Jaworska Ewa IIb, Majka Filip IIf, Barnaś Blanka IIa,
KręŜel Kornelia IIa, Szewc Klaudia IIa, Strzelczyk Bartek
IIb, Czachor Magdalena IIa, Tylec Aneta IIa.
Chwila relaksu, czyli coś miłego dla oka i ucha
WIELKI FINAŁ 4 grudnia
Gospodarzem konkursu
został Mateusz Machnik
z klasy IIIb. Dla wzbogacenia
doznań widowni i uczestników konkursu przedstawiono
scenkę,
poezję
i prezentację multimedialną.
W tym roku bohaterem był
Galileusz. I tak prezentację
multimedialną pt. „Galileusz”
przedstawiły: Joanna Kozioł
i Agnieszka Serafin. Następnie uczniowie z klasy IIf i IIg
Magdalena
Szot,
Angelika
Strzelczyk,
Magdalena Kopacz, Dorota
Kukla, Patrycja Bukowy,
Magdalena Czuchra.
Zacięta walka o „tron”
Wreszcie
po
długich
oczekiwaniach rozpoczęto II
etap
konkursu
Wiedzy
o Kosmosie.
Zorganizowany
został przez nauczycieli fizyki:
p. H. Tworek i p. A. Trznadel
na wzór telewizyjnego turnieju
,,1 z 10”. Poziom konkursu był
bardzo wysoki – limit 100
pytań został wyczerpany.
Laureatami zostali:
I miejsce – Ewa Jaworska IIb
II miejsce – Filip Majka IIf
III miejsce – Blanka Barnaś IIa
przygotowali przedstawienie
na ten temat. Wzięli w nim
udział: jako Galileusz –
Robert
Kubik,
wiersze
recytowały
uczennice:
DŜentelmen mimo wszystko
W finale Filip wykazał się
dobrym
wychowaniem.
Zostając w pojedynku tylko
z Ewą,
wyznaczył
do
odpowiedzi siebie. Nie znał
odpowiedzi na to zagadnienie,
dzięki czemu zwycięŜyła
uczennica klasy IIb.
Refleksje post factum
Mateusz Machnik z IIIb
skomentował konkurs tak:
„Takie imprezy naukowe są
potrzebne, gdyŜ zachęcają
młodzieŜ do nauki trudnego
przedmiotu,
jakim
jest
fizyka.”
Zdaniem
Ewy:
„Ten
konkurs to bardzo dobry
pomysł. Zwiększa wiedzę
uczniów klasy drugiej na
temat kosmosu.”
Smak sukcesu
Wszyscy
uczestnicy
konkursy zostali wynagrodzeni. Laureaci prócz szóstek
otrzymali podarunki, które
bardzo się spodobały.
Wszystkim uczestnikom, zwłaszcza laureatom, serdecznie gratulujemy w imieniu redakcji
i prowadzących.
GIMPRESS 10 (90) grudzień 2008
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
MITOLOGICZNI GENIUSZE
Str. 3
Druga edycja konkursu mitologicznego juŜ za nami. Chętni uczniowie klas pierwszych
odpowiadali na pytania związane z bajkami, które kształtowały i kształtują Ŝycie kulturowe Europy
a nawet świata.
3 grudnia o godzinie 8.00, w salach 29 i 30 rozpoczął się coroczny konkurs mitologiczny. Wystartowało
36 uczniów z klas: Ia, Ib, Id, Ie i If. Przed rozpoczęciem pani dyrektor B. Dybska Ŝyczyła uczestnikom
szczęścia. Wszyscy zgodnie, aby nie zapeszyć, odpowiedzieli „nie dziękujemy”. Organizatorzy, czyli
p. Jadwiga Kopacz, p. Lidia Mazur, p. Aleksandra Wolak, p. Piotr Wolak i p. Stanisław Wilczyński,
korzystali z wybranych mitów na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego:
 Wyprawa Argonautów po złote runo
 Syzyfowe prace
 Beczka Pandory
 Dedal i Ikar
 Prometeusz
 Jabłko niezgody
 Narodziny Ateny
 Feniks
 Kuźnia Hefajstosa
 Wyprawa Perseusza po głowę Meduzy
 BoŜek Pan
 Demeter i Kora
 Stajnia Augiasza
 Mit o Edypie
 Herakles i hydra lernejska
W zmaganiach moŜna było otrzymać maksymalnie 87 punktów. Tym bardziej więc cieszą wyniki
uzyskane przez uczniów:
Warto wyróŜnić równieŜ następujących uczniów:
Laureatami konkursu zostali:
Młynarczyk Kamila
74p.
87 punktów
I. Marzena Kukla Ib
Borys Monika
72p.
Wszołek Agnieszka
71p.
II. Gabriela Bugaj Ib
85 punktów
Wacławska Ewelina
69p.
III. Paulina Gąsior Ia
82 punktów
Gugała Klaudia
68p.
Kozioł
Alicja
68p.
III. Justyna Muniak Ia 82 punktów
Wałek Mateusz
65p.
Uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów, dostaną nagrody. Gratulacje!
[email protected] & [email protected]
Wywiad z panią mgr Agnieszką Walaszek
-Czy mogłaby się Pani nam przedstawić? Skąd
Pani pochodzi? Gdzie i jaki kierunek Pani
studiowała?
-Nazywam się Agnieszka Walaszek. Mieszkam
w Siedlance koło Kolbuszowej. Studiowałam
germanistykę w NKJO w Jaśle, a następnie na
Uniwersytecie Wrocławskim.
-Czym się Pani interesuje?
-Zawsze lubiłam podróŜować i czytać ksiąŜki.
Obecnie wolny czas poświęcam swoim
maluszkom.
-Podobno w następnym roku kaŜda klasa
będzie uczyć się niemieckiego?
-Tak to prawda. To znaczy zmiana dotyczyć będzie
tylko uczniów klas pierwszych.
-Czy podoba się Pani nasze gimnazjum?
-Oczywiście, Ŝe mi się podoba.
-Które klasy Pani uczy?
-Uczę klasy humanistyczne w gimnazjum oraz
klasy licealne.
-Jak Pani ocenia pracę
z naszymi uczniami?
-Praca z uczniami bez
zastrzeŜeń. Cieszę się, Ŝe
pracuję z uczniami dobrymi,
martwi mnie jedynie to, Ŝe
w niektórych drzemie mały
leniuszek.
-Jakie są Pani niespełnione marzenia?
-Nie będę o nich mówić głośnio, aby nie
zapeszyć. MoŜe się jeszcze spełnią.
-Dlaczego Pani wybrała język niemiecki?
-W liceum bardzo polubiłam ten przedmiot,
a i nauka tego języka przychodziła mi
z łatwością
-I na koniec, lubi Pani swój zawód?
-Raczej tak, chyba nie moŜna być dobrym
nauczycielem, jeśli nie lubi się tego, co się
robi.
-Dziękuję za wywiad.
[email protected]”
GIMPRESS 10 (90) grudzień 2008
Str. 4
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Warsztaty teatralne
Pełna sala, znakomita zabawa, duŜo śmiechu i przede wszystkim tajniki teatralnego warsztatu.
Tak w skrócie moŜna opisać warsztaty, które odbyły się 5 grudnia od godz. 10.00 do 15.00.
Warsztaty prowadziła pani
Monika Rasiewicz-Babecka.
Jest ona aktorką, profesorem
Państwowej WyŜszej Szkoły
Teatralnej
w
Krakowie
i Akademii
Muzycznej
w Krakowie. Na swoim koncie
ma wiele ciekawych kreacji.
Zagrała ona w spektaklach
takich jak: „Wesele”, „Owcze
źródło”, „Dziady”, „Kabaret
filozoficzny, czyli wariacje
Tischnerowskie”.
Współpracowała z Jerzym
Grzegowskim,
Zygmuntem
Hubnerem, Andrzejem Wajdą,
Edwardem Linde-Lubaszenko,
Arturem Więckiem "Baronem".
czasu
Od
jakiegoś
czekaliśmy z utęsknieniem na te
warsztaty. Wreszcie nastąpiły. Gdy pani Monika przyjechała,
powitaliśmy ją gromkimi brawami. Przygotowała ona bowiem dla
nas wiele cennych informacji i wskazówek aktorskich. RównieŜ
przeprowadziła u nas rozgrzewkę. Miała ona na celu to, abyśmy się
nie wstydzili, dobrze wymawiali tekst i dobrze ruszali na scenie,
czyli po prostu fantastycznie grali swoje role.
Zdradziła nam teŜ tajniki poprawnego recytowania wierszy oraz
opowiedziała o przesądach teatralnych. Pani Monika z wielką
chęcią odpowiadała na nasze pytania.
Ja jako obserwatorka muszę przyznać, Ŝe zajęcia te bardzo mnie
zaciekawiły i poruszyły. Prof. Rasiewicz potrafi ośmielić
i wydobyć z kaŜdego ekspresję. Spodobały mi się pomysły pani
profesor,
która
zastosowała
niekonwencjonalne
metody
penetrowania osobowości.
Niestety, nasze warsztaty dobiegły końca. Uczennica z klasy Ia
wręczyła pani piękny bukiet kwiatów, zaprosiła na kolejne
spotkanie i podziękowała w imieniu całej grupy. Wzruszona
aktorka podziękowała i obiecała, Ŝe jeszcze nas odwiedzi.
Świąteczne zmagania z matematyką
Tradycyjnie juŜ, jak w kaŜdym roku szkolnym, zespół matematyków, czyli panie: G.Gurbiel,
A.NaleŜna, J.Remiszewska, A.Trznadel i E.Zatorska przygotowują lekcje z matematyki organizowane
w niecodziennej scenerii i nietypowy sposób.
W tym roku szkolnym niezapomniane wraŜenia czekają na uczniów z okazji świąt BoŜego
Narodzenia i Wielkiej Nocy. JuŜ w przyszłym tygodniu w dniach od 17 do 19 grudnia w sali
nr 9 uczniowie przeŜyją wspaniałe chwile, rozwiązując zadania, krzyŜówki i rebusy
tematycznie związane ze świętami. Odpowiednią atmosferę i wystrój sali zapewnią dekoracje
wykonane przez uczniów klasy IIb i IId. Serdecznie zapraszamy.
Propozycje zadań i krzyŜówek w następnym numerze gazetki.
Na podstawie informacji p. G. Gurbiel
Coraz bliŜej święta…
Dni wyczekiwane cały rok z niecierpliwością. Styczeń, luty, marzec, kwiecień,
maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i w końcu jest, nadchodzi
wyczekiwany grudzień. Czas radości przepełniony szczęściem i miłością.
W domu krzątanina, ostatnie przygotowania.
Na początek tzw. Mikołaj - dzień pełen
uśmiechu. Wszyscy dostajemy prezenty większe
W powietrzu unosi się woń tradycyjnych potraw
i mniejsze, a takŜe obdarowujemy nimi innych.
wigilijnych wymieszana z zapachem choinki
Maskotki, ubrania itp., a dla niegrzecznych rózgi
przystrajanej przeróŜnymi ozdobami. Pod
- kaŜdy coś dostaje☺. Dzień ten jest
sufitem zawisła jemioła, a z głośników słychać
przedsmakiem świąt BoŜego Narodzenia.
kolędy. Sianko, Pismo św. jest juŜ na swoim
miejscu. Na stole przybywa talerzy, misek
GIMPRESS 10 (90) grudzień 2008
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
i półmisków, jednak honorowe miejsce zajmuje
opłatek i świece. Teraz najwaŜniejsze,
a mianowicie, gdzie jest gwiazdka? Wszyscy
niecierpliwie jej wyczekują, a ta się spóźnia…
Kiedy wreszcie pojawia się, rozświetlając wraz
z koleŜankami niebo, rozpoczynamy wieczerzę
wigilijną. Czytamy Biblię, łamiemy się
opłatkiem i składamy Ŝyczenia. Zasiadamy do
stołu i ze smakiem zjadamy kolejne potrawy.
Jedno miejsce jest wolne – czeka na
niespodziewanego gościa, który moŜe zjawić się
w kaŜdej chwili. Dzień wigilijny bogaty jest
w zwyczaje i zabobony posiadające magiczną
moc, jest ich bardzo duŜo, aczkolwiek nikt nie
wie, czy naprawdę działają, czy teŜ nie ☺.
Kiedy
zegar
wybija
północ,
rozbrzmiewają
kolędy,
w kościele
Str. 5
rozpoczyna się pasterka. NaboŜeństwo to róŜni
się od innych, ma w sobie tę magiczną, iskierkę,
która czyni mszę wyjątkową.
Kolejny świąteczny dzień przynosi nam
jeszcze więcej radości BoŜe Narodzenie…
i prezenty ☺. Magia świąt ogarnia wszystkich
na dobre. Odrywamy się od rzeczywistości
i zapominamy o całorocznych zmartwieniach,
troskach i problemach. Pragniemy, aby czas się
zatrzymał, jednak ten pędzi nieubłaganie i nim
zdąŜymy odetchnąć 26. dzień grudnia,
a mianowicie św. Szczepana dobiega końca.
Nasz mózg zapisuje we wszystkich moŜliwych
zakamarkach
wspomnienia,
które
będą
towarzyszyć nam przez cały rok, aŜ do
następnych świąt…
Marta ^^
Tradycja czy obowiązek?
Choinka
to
najczęściej
dziś
spotykana,
choć
historycznie
najmłodsza, ozdoba domów w czasie
BoŜego Narodzenia. Przywędrowała do
Polski na przełomie XVIII i XIX w.
wraz z niemieckimi protestantami.
Zwyczaj
ustawiania
ustrojonego
drzewka
wigilijnego
znano
w Niemczech juŜ w XV w. W Polsce
choinka przyjęła się początkowo
w miastach, „pod strzechy” trafiła dopiero w latach 20. XX w., ale i tak nie była częstym gościem na wsi.
Ozdabiano ją - podobnie jak podłaźniki - jabłkami, orzechami, piernikami, elementami wykonanymi
z wydmuszek, piórek, słomy i kolorowego papieru.
Współczesne ozdoby choinkowe to przede wszystkim kolorowe bombki o róŜnych kształtach,
błyszczące łańcuchy i elektryczne lampki. Zwyczaj składania prezentów pod choinką znany był dawniej
tylko w najbogatszych domach szlacheckich i mieszczańskich.
J. M.
Całkiem ciekawe spotkanie z fizyką
Pochmurny dzień, dziewiątego grudnia, nie był dniem jak kaŜdy inny. Bowiem wtedy dwóch
studentów rozbudziło wyobraźnię młodzieŜy.
Rzeszowskiego: Grzegorz Łobodziński oraz
Godzina 13:10. Rozlega się komunikat
mówiący o tym, Ŝe klasy IIIa oraz część klasy
Marcin Rączka. Nie da się ukryć, iŜ Ŝeńska część
IIIb proszone są do sali nr 17 na wykład pt.
odbiorców jest pod niemałym wraŜeniem :).
"Fizyka w lotnictwie". Nie zwlekając, szybko się
We wnętrzu sali moŜna zauwaŜyć róŜne
pakują i juŜ są na korytarzu. Śpiesznym krokiem
dziwne, nieznane uczniom przedmioty, tablice,
pokonują odległość dzielącą ich od sali
puszki po coca-coli, słomki, a takŜe
fizycznej. Wchodzą, zajmują miejsca
minisamolot.
i mają mieszane uczucia.... „Czy to znów
Na początek trochę historii. Pierwszy
jakiś nudny wykład o fizyce?” - dało się
samolot, pierwsze loty. Jeden z prowadzących
usłyszeć. Jednak wątpliwości zaraz się
-Marcin ciągle Ŝartuje, co wywołuje
rozwiewają, gdyŜ do klasy wchodzi dwóch
u słuchaczy salwy niepohamowanego śmiechu.
studentów Politechniki Rzeszowskiej Wydziału
Nie brakuje równieŜ doświadczeń, które, jak
Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Uniwersytetu
powszechnie wiadomo, silnie oddziałują na
GIMPRESS 10 (90) grudzień 2008
Str. 6
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
wyobraźnie i powodują zrozumienie danego
pojęcia. I tak właśnie, aby lepiej zrozumieć
fizykę, wykonujemy doświadczenia, takie jak:
dmuchanie balonika helem i powietrzem.
Pomarańczowy balonik wypełniony helem
zatrzymuje się przy suficie, zaś czerwony spada
w dół. Kolejnym doświadczeniem, w którym
biorą udział uczniowie, jest dmuchanie przez
słomkę pomiędzy dwie puste puszki. Zgłasza się
Jakub z ostatniego rzędu. Uśmiechnięty
podchodzi do stolika z puszkami, otrzymuje
słomkę i dmucha. Jednak za pierwszym razem
coś mu nie wyszło, za drugim jest lepiej.
Dziewczyny dostają coś lŜejszego, czyli puszki
po coca-coli light. Zgłasza się Karolina i dostaje
czystą słomkę :). Trzeba zaznaczyć, iŜ puszki
mają się do siebie przybliŜyć, ale po dmuchnięcu
Karoliny jedna spada ze stolika... W następnym
doświadczeniu bierze udział Arek z IIIb.
Otrzymuje suszarkę do włosów i piłeczkę pingpongową. Najpierw suszy sobie włosy [co nie
było częścią doświadczenia], potem zaś kładzie
piłeczkę na suszarce i włącza ją. Piłka utrzymuje
się w powietrzu, a Arek robi róŜne sztuczki
niczym David Coperfild. Te doświadczenia
pomagają nam zrozumieć prawo Archimedesa.
Znów trochę teorii. Poznajemy budowę
skrzydła w samolocie. Dowiadujemy się, co to
takiego 'profil' i moŜemy zobaczyć róŜne jego
typy. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć,
ale bardzo się staramy.
Następnie widzimy zdjęcia największego,
najszybszego samolotu oraz największego
sterowca, który był rozmiarów Titanica. Mamy
okazję zobaczyć, jak działa silnik odrzutowca.
Kolejnym
punktem
prezentacji
jest
przedstawienie
działania minisamolotu
wykonanego
przez
Grzegorza
Łobodzińskiego
i jego
kolegów
z Politechniki.
Jesteśmy
w telewizji :) – samolot ma
zamontowaną
kamerę,
oglądamy
filmy
z pierwszego lotu oraz małej kraksy.
Na koniec wypełniamy ankiety dotyczące
pokazu oraz próbujemy odzyskać balonik
z helem, który tkwi nad nami. Udaje się.
Z wielkim Ŝalem Ŝegnamy się z wykładowcami
i wychodzimy z klasy.
Po prezentacji studenci mówią, iŜ bardzo
dobrze im się z nami pracowało oraz Ŝe jesteśmy
pierwszą taką grupą, w której jest przewaga płci
pięknej [za sprawą kl. IIIa].
UwaŜam, Ŝe z prezentacji bardzo duŜo
wynieśliśmy, poniewaŜ nie była to typowo
teoretyczna lekcja, ale takŜe dawka praktyki
i dobrej zabawy, które uświadomiły nam, Ŝe
fizyka nie jest straszna. MoŜliwe jest to, Ŝe
w naszym szkolnym społeczeństwie rośnie
przyszły konstruktor samolotów.
Kajka
Z bibliotecznej półki, czyli…
SpręŜyna – 18. część JeŜycjady
JeŜycjada - tak serię swoich ksiąŜek nazwała autorka – Małgorzata Musierowicz,
którą zasłynęła nie tylko w Polsce. Kwiat kalafiora został wpisany na Honorową Listę im.
Andersena, a Noelka na polską listę IBBY. Niedawno ukazała się kolejna część JeŜycjady
– SpręŜyna.
SpręŜyna tak samo jak wcześniejsze tytuły opowiada o losach typowej poznańskiej rodziny
Borejków i jej przyjaciołach. Główną bohaterką ksiąŜki jest Laura, która podczas spaceru
zatrzymuje się, by popatrzeć na występ ulicznych muzyków. Tam spotyka pewnego chłopaka, o którym
wie tylko tyle, Ŝe pracuje w sklepie ogrodniczym „Daglezja”.
Jest to tylko częścią prawdy. Naturalnie próbuje go odszukać, a to prowadzi do wielu perypetii.
Natomiast Łusia, która ma juŜ 9 lat, postanawia zostać „spręŜyną wydarzeń” i wysyła Gabrysię
„w świat”. Ta wsiada w samochód i… jedzie. Ma to katastrofalne skutki.
Tak jak poprzednie części SpręŜyna zaskakuje i wzrusza. Napisana z rozmachem wciąga najbardziej
opornego czytelnika. Wiele fragmentów tej ksiąŜki jest naprawdę super, a całość sprawia znakomite
wraŜenie. Tak potrafi pisać tylko Musierowicz. Wszystkich jej fanów, i nie tylko, zapraszam do
biblioteki.
[email protected]
GIMPRESS 10 (90) grudzień 2008
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Str. 7
śycie do natychmiastowego uŜytku
Dnia 9.12.2008r. grupa teatralna AWANGARDA wraz z p. Małgorzatą WąŜ i p. Jadwigą Kopacz była
na spektaklu teatralnym pt. śycie do natychmiastowego uŜytku w teatrze w Rzeszowie. Sztukę o charakterze
dydaktycznym wyreŜyserował Robert Walkowski.
Rzecz dzieje się głównie
odwaŜnych scen. Głośna muzyka,
mogli
„współuczestniczyć
w mieszkaniu, które kiedyś było
ćpanie, przypadkowy seks. To całe ich
w grze z aktorami”.
studenckie, a teraz zamienia się
Ŝycie.
W
sztuce
poruszono
w melinę. Na środku stół
Sztuka
zawierała
wiele
mnóstwo spraw, jakie dotykają
z poduszkami, a po bokach
kontrowersyjnych scen, w których
współczesnych młodych ludzi puchowe leŜaki. Scenografia
reŜyser
zastosował
black
out
narkotyki,
poszukiwanie
(Dominik Jasiński) była dość
(zaciemnienia) i niedopowiedzenia.
toŜsamości
seksualnej,
uboga, ale aktorzy mieli wiele
Uczestnikom nie podobało się to,
wszechmocne
oko
rekwizytów.
poniewaŜ (jak oni to mówili) „zgasili
współczesnego boŜka - telewizji,
Bohaterami
są
młodzi
światło w najfajniejszym momencie”.
znienawidzona
prowincja,
ludzie, dawniej studenci, dziś
Wszystko było na miejscu, dobrze
rodzice oddaleni o tysiące lat
narkomanii . Niby się uczą, ale
przygotowane.
Jedno
wynikało
świetlnych, pieniądze, agresja,
tak naprawdę to tylko wyciągają
z drugiego, historia nie chwiała się
samotność. Wszystko było takie
pieniądze od rodziców. AndŜela,
w posadach i toczyła się odpowiednim
współczesne.
Ozon, Paula - śnią o własnym
tempem - na początku szybko,
Czy sztuka mi się podobała?
domu, stole nakrytym czystym
w środku wolniej, na końcu znowu
Osobiście uwaŜam, Ŝe niektóre
obrusem,
leniwą
rozmową
przyspiesza. MoŜna było zobaczyć
sceny były zbyt ostre, mimo to
z kimś, na kogo moŜna liczyć.
humor, grozę, refleksję. Aktorzy
przesłanie było trafne, chodziło
Chcą się wyrwać z przeklętego
(Magdalena Kozikowska, Agnieszka
przecieŜ, by ostrzec młodych
straszliwego
cywilizacyjnoWilkosz, Paweł Gałdyś, Adam
przed tymi problemami, które
narkotykowego
karnawału,
MęŜyk, Kornel Pieńko) - sprawili, Ŝe
mogą ich dotknąć, i skutkami,
w którym Ŝyją od lat. W wyniku
moŜna było w to wszystko uwierzyć.
jakie niosą ze sobą narkotyki.
tego tracą swojego przyjaciela
I ta muzyka! The Doors, Janis Joplin,
Mimo Ŝe młodzi znają te skutki
„Młodego”,
który
umarł
DŜem. Po prostu super. Dała tempo
bardzo dobrze, popełniają ten
z powodu przedawkowania. śyją
akcji i podkreślała uczucia.
sam błąd-sięgają po narkotyki.
ostro i bez skrępowania mówią
Ciekawym
pomysłem
było
Polecam obejrzenie sztuki.
takim samym ostrym językiem.
równieŜ stworzenie miejsc siedzących
MoŜna zaobserwować wiele
na scenie, co sprawiło, Ŝe widzowie
[email protected]
Wesele Stanisława Wyspiańskiego
Sztuka przedstawiona w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie to Wesele w reŜyserii Bodolay’a, jednego
z najbardziej cenionych węgierskich twórców teatralnych.
Gasną światła rampy, na sali zapada
NaleŜy teŜ zwrócić uwagę na grę aktorów, która była
najwaŜniejszym elementem spektaklu. UwaŜam, Ŝe aktorzy świetnie
cisza. Kurtyna zostaje podniesiona, a na
scenie ukazują się dwaj męŜczyźni.
poradzili sobie z powierzonymi im rolami. Na scenie panował ruch,
Jeden z nich – Dziennikarz- czyta
gra była bardzo dynamiczna, przez co nie nudziła widza, zmuszała go
gazetę. Czepiec chce porozmawiać ze
do ciągłej kontroli działań na scenie. W rolę Panny Młodej wcieliła się
Marta Waldera, Panem Młodym był Grzegorz Mielczarek.
światowym człowiekiem o polityce,
lecz ten wyraźnie go lekcewaŜy.
Gospodarza zagrał Tomasz Piędzik, Gospodynię Joanna Mastalerz.
Sztuka Wesele dość wiernie
Ciekawą rolę Jaśka odegrał Krzysztof Piątkowski. UwaŜam, Ŝe
odzwierciedlała
sens
dzieła
wszystkie postacie były dobrze odegrane. śadna jednak nie utkwiła mi
S.Wyspiańskiego.
Scenografia
tak w pamięci, bym mogła nazwać ją najlepszą czy teŜ ulubioną.
odbiegała
od
norm
panujących
Na pozytywną ocenę zasługuje równieŜ muzyka stworzona przez
Stanisława Radwana. Wprowadzała ona szczególny nastrój grozy
w czasach powstawania utworu, była to
i budziła emocje w momentach pojawiania się duchów.
jednak ciekawa i dość oryginalna wizja
Ogólnie oceniając spektakl, muszę przyznać, Ŝe przypadł mi do
scenarzysty (Janos Mira). W wystroju
wykorzystano elementy współczesne.
gustu. Był dobrze przygotowany, ciekawy i nie nudził. Myślę, Ŝe
takie przedstawienia zachęcają do częstszych wizyt w teatrze oraz do
Pojawił się telewizor, na stołach stały
sięgnięcia po dzieła, na podstawie których zostały stworzone.
plastikowe kubki. Stroje postaci były
równieŜ elementami współczesnymi, co
Gosia
dobrze komponowało się z wystrojem.
GIMPRESS 10 (90) grudzień 2008
Str. 8
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
PSYCHOTEST
Czy jesteś romantyczna/-y?
1.Oglądajac film o miłości:
a) bardzo się wzruszasz
b) myślisz sobie - ale kicz, szkoda na to czasu
c) analizujesz wydarzenia z punktu widzenia
własnych doświadczeń
d) wolisz kreskówki, na filmy miłosne przyjdzie
kiedyś czas.
2. Na długo wyczekiwaną wycieczkę wybrałabyś/
wybrałbyś się:
a) do miasta miłości-ParyŜa
b) do parku na lody
c) najlepiej nigdzie, wolisz sam posiedzieć w domu
d) najlepiej do McDonalda - jest otwarte całą dobę.
3. KsiąŜki Twojego dzieciństwa to przede wszystkim:
a) pełne magii i czarów bajki o rycerzach
i księŜniczkach
Najwięcej a
Na 100 % jesteś
romantykiem.
Słodki
i kochany – to właśnie
Ty.
Jeśli
jesteś
chłopakiem nie martw
się, dziewczyny lubią
wraŜliwych chłopców.
Najwięcej b
Nie ma w Tobie, za grosz
romantyzmu. Wolisz filmy
fantastyczne
lub
inne
badziewie. Z dziewczynami
moŜesz jedynie się przyjaźnić
i nic pyza tym.
b) przygodowe, jak np.: Wyspa Skarbów
c) nowele, tomiki romantycznych opowiadań, itp.
d) przygody Myszki Miki i Donalda.
4. Na bezludną wyspę zabrałabyś/ zabrałbyś ze sobą:
a) zdjęcie ukochanej osoby
b) ulubiona grę video
c) ukochany tomik poezji
d) misia i poduszeczkę.
5. Prawdziwa miłość:
a) jest czymś pięknym i fascynującym
b) to coś, co łączy dwoje staruszków trzymających
się za ręce
c) istnieje tylko w bajkach
d) tak, dokładnie to nie wiem, co to jest!!
Najwięcej c
Jesteś za duŜym
realistą, za bardzo
stąpasz po ziemi.
Pamiętaj miłość
to cudowna bajka.
Najwięcej d
Jesteś
jeszcze
dzieciakiem, nie ma w
Tobie
za
grosz
romantyzmu.
Od
miłości
wolisz
zabawę, od filmów
romantycznych
kreskówki.
Sylwia M^^:*
WróŜby to dobra zabawa!
Nie ma w tym nic złego ani wstydliwego, Ŝe bardzo chcemy dowiedzieć się, co przyniosą nam wróŜby. Trzeba
wiedzieć, Ŝe jest to tylko chwila oderwania się od codzienności. Nie próbujmy tą drogą rozwiązywać kłopotów
i układać planów. Nie przywiązujmy duŜej wagi do tego, co usłyszymy. Zasugerowani bowiem przepowiednią,
moŜemy- nawet nie zdając z tego sprawy- postępować tak, by się spełniła.
Traktujmy więc przepowiednie z przymruŜeniem oka i nie bierzmy sobie do serca smutnych wróŜb.
MAGICZNY OGIEŃ
ZWIERZĘTA
Pomyśl sobie Ŝyczenie i zapal dwie zapałki.
Masz psa lub kota? Rozdaj więc gościom po
Trzymaj je płonącymi łebkami do góry. JeŜeli zapałki
psim lub kocim smakołyku. Nikt nie moŜe wołać
zwierzaka. Poczekajcie, aŜ ulubieniec sam do kogoś
będą palić się łebkami ku sobie, Ŝyczenie się spełni.
przyjdzie. Pierwsza osoba, którą się zainteresuje,
FILIśANKI
Pod trzema filiŜankami schowaj: obrączkę,
będzie miała wspaniały rok.
monetę, listek, a czwartą zostaw pustą. Zamień
ZIARENKA
Kilka nasionek tej samej rośliny zakop
miejscami filiŜanki. Wybierz jedną z nich. Jeśli
w doniczce. Przy kaŜdym wbij szpilkę z karteczką.
trafisz na obrączkę, czeka cię ślub, listek – podróŜ,
Napisz na niej imię interesującego cię chłopaka.
monetę- bogactwo.
Które nasionko wykiełkuje pierwsze, ten będzie ci
przeznaczony.
Judyta
GIMPRESS 10 (90) grudzień 2008
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Str. 9
CIEKAWOSTKI
Biała trufla, waŜąca 1,08
kilograma, została sprzedana na
aukcji w Londynie za 200 000
dolarów!
Aby zrobić jeden koŜuch, trzeba
zabić 15 wilków, 30 szopów lub
100 wiewiórek.
3/4 dorosłych Polaków cierpi z
powodu bólu, który przeszkadza
im w codziennym Ŝycie.
O 1 mln zmniejszyła się w ciągu
roku
liczba
stacjonarnych
telefonów.
Simon Burfield ma w swej
kolekcji ponad milion klocków
Lego!
Polacy kupili w 2007 roku za
pośrednictwem Internetu Ŝywność
wartą 100 mln złotych!
Młode pingwiny cesarskie potrzebują około
100 kilogramów poŜywienia, zanim osiągną
samodzielność.
Peti
NUMEREK
uprawniający do zwolnienia z pytania
w STYCZNIU i LUTYM.
Imię i nazwisko właściciela:
...........................................
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
HOROSKOP
BARAN (21.03 - 20.04)
MIŁOŚĆ Powstrzymaj swój niewyparzony
języczek i nie bądź taka cięta. Zazdrość i złość
piękności szkodzi. Twój luby teŜ tak uwaŜa, więc
spasuj czasem.
PRZYJACIELE Twoja konfliktowa natura da
znać o sobie. Awantura wisi w powietrzu. Musisz
panować nad sobą, a jeśli juŜ powiesz za duŜo,
przeproś.
SZKOŁA Mimo Ŝe nie przykładasz się nadmiernie do
nauki, wszystko idzie Ci jak po maśle. O oceny na
koniec semestru martwić się więc nie musisz.
BYK (21.04 - 21.05)
MIŁOŚĆ Dawno się tyle nie działo! Faceci stają na
głowie, Ŝeby Cię zdobyć, a Ty nic? W grudniu dasz
jednak szansę jednemu z nich. To będzie dobry wybór.
GIMPRESS 10 (90) grudzień 2008
Str. 10
PRZYJACIELE Dopadnie Cię chandra i będziesz
nieznośna dla rodziny i przyjaciółki. Zamknij się
lepiej z ksiąŜką w pokoju i przeczekaj gorsze dni.
SZKOŁA Małe zawirowanie z fizykiem. To, co
trzeba, wykuj na blachę i zgłoś się do odpowiedzi.
Zyskasz w jego oczach. Na innych frontach spokój.
BLIŹNIĘTA (21.05 - 21.06)
MIŁOŚĆ Tylko wydaje Ci się, Ŝe nic się nie
dzieje w Twoim serduchu. Ale ono juŜ puka
w rytmie cza-cza do pewnego kolesia. Znajdziesz
go w swojej klasie.
PRZYJACIELE Rzuć się w wir Ŝycia
towarzyskiego. Dziewczyny aktywne zyskują
w oczach facetów i zdobywają przyjaciół. Idź na
koncert albo na łyŜwy.
SZKOŁA Do tej pory nauka Cię nudziła. To się
radykalnie zmieni. Z dnia na dzień polubisz
znienawidzone lekcje. MoŜe to dlatego, Ŝe
zostaniesz doceniona?
RAK (22.06 - 22.07)
MIŁOŚĆ Daruj sobie gostka, który wodzi Cię za
nos. Zawraca tylko głowę, podczas gdy pewien
nieśmiały blondyn obserwuje Cię od dawna. Daj
mu szansę.
PRZYJACIELE MoŜesz zaufać dziewczynie,
którą poznasz na kursie tańca albo języka obcego.
Zmieni ona Twój światopogląd i zarazi fajną pasją.
SZKOŁA Masz zielone światło w przedmiotach
humanistycznych, ale nad matmą i chemią trzeba
będzie się mocno pochylić. Przed końcem roku
weź korki.
LEW (23.07 - 23.08)
MIŁOŚĆ Walcz o faceta! Co z tego, Ŝe ruda
z równoległej klasy teŜ ma na niego zakusy? On
jest Twój i tak ma zostać. PokaŜ pazur, jesteś
lwem, czyŜ nie?
PRZYJACIELE Zwierz się kumpeli. To ona
pomoŜe Ci przeprowadzić chytry plan. Rada, którą
Ci da, będzie znakomita. Skorzystaj z niej
koniecznie.
SZKOŁA Staniesz się nieco rozkojarzona. Z tego
powodu uwaŜaj ze ściągami. Podpaść geograficy
jest łatwo. Świetnie się spiszesz na szkolnej
akademii.
PANNA (24.08 - 23.09)
MIŁOŚĆ O, kochana! Tak dobrze to nie ma!
Masz faceta, kręcisz z kumplem z podwórka
i jeszcze myślisz o bracie przyjaciółki? Zdecyduj
się i to jak najszybciej.
PRZYJACIELE Zazdrośnica, która udaje Twoją
psiapsiółę, obgaduje Cię za plecami. Powiedz jej
wprost, Ŝe sobie tego nie Ŝyczysz. I więcej się jej
nie zwierzaj.
SZKOŁA Obudzi się w Tobie zmysł
organizatorski. Sypniesz pomysłami jak z rękawa.
GIMPRESS 10 (90) grudzień 2008
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Mikołajki, klasowa wigilia, bal maskowy... Ale masz
power, kobieto!
WAGA (24.09 - 23.10)
MIŁOŚĆ Pełna stabilizacja. Burzliwe chwile Waszego
love story to przeszłość. Wszystko zacznie się układać
po Twojej myśli. Ten facet to skarb, dbaj o niego.
PRZYJACIELE Będą narzekać, Ŝe nie masz dla nich
czasu. Wybierz się z kumpelą na przedświąteczny
shopping. Ona ma fajne pomysły na prezenty.
SZKOŁA
Zadziwisz
wszystkich
ogromnym
zaangaŜowaniem. Koleś, któremu grozi pała z polaka,
byłby Ci wdzięczny, gdybyś mu pomogła przy
wypracowaniach.
SKORPION (24.10 - 22.11)
MIŁOŚĆ Ale jesteś zakręcona! Jak masz faceta, to
chcesz singlować, a jak jesteś sama, to płaczesz
w poduszkę. Facet, który jest obok, myśli o Tobie
powaŜnie.
PRZYJACIELE Choć zawiodłaś się na pewnej
kumpeli, to nie oznacza, Ŝe masz nie ufać nikomu do
końca Ŝycia. Zadzwoń do pozostałych ludzi z paczki.
SZKOŁA Szykują się duŜe zmiany. MoŜe
przeprowadzka do innego miasta i nowa szkoła?
Poradzisz sobie w niej śpiewająco i poznasz świetną
ekipę.
STRZELEC (23.11 - 21.12) - ZNAK MIESIĄCA
CZEKA CIĘ DOBRA PASSA: Od tego miesiąca
wszystko zacznie Ci iść jak po maśle. Pozazdrościć!
Twoje szalone pomysły zostaną zaakceptowane i przez
kumpli, i... nauczycieli. Tym ostatnim, z sympatii do
Ciebie, zdarzy się przymknąć oko na Twoje potknięcia.
W miłości same niespodzianki.
CHŁOPAK
STRZELEC:
Jest
tajemniczy
i nieobliczalny. Przywiązuje się do swoich pomysłów
i trudno mu je wybić z głowy. Zazwyczaj jest
talenciarzem - jak nie pisze, to gra na basie, a jeśli nie
gra, to maluje graffiti. Z nim zapomnisz o nudzie.
ZNANE STRZELCE: Adam Brody (15.12.1979), Milla
Jovovich
(17.12.1975),
Christina
Aguilera
(18.12.1980), Katie Holmes (18.12.1978)
KOZIOROśEC (22.12 - 20.01)
MIŁOŚĆ Szczerze? Twoje nieopanowanie i furia nie
prowadzą do niczego dobrego. Kiedy tylko moŜesz,
wtykasz facetowi szpilki. Powiedz mu czasem coś
miłego.
PRZYJACIELE Jesteś bardzo podatna na ich wpływ.
Zawsze lecisz tam, gdzie wiatr zawieje. Spróbuj
przeforsować swój pomysł. Kumple to docenią.
SZKOŁA Ambicja to Twoja mocna strona. Jesteś
pracowita i to przynosi efekty. Pod koniec semestru
czeka Cię wysyp klasówek. Dasz im radę, bez obaw.
WODNIK (21.01 - 19.02)
MIŁOŚĆ Po burzy na horyzoncie znowu słońce.
Nieźle namotałaś w relacjach z pewnym gostkiem.
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Było, minęło. Wyciągnij wnioski i ruszaj na
podbój serc.
PRZYJACIELE Fakt, Ŝe kumpela lubi Twojego
byłego, nie oznacza, Ŝe jest po jego stronie.
Rozstałaś się z nim, nie z całym światem. Przemyśl
to.
SZKOŁA Naukę potraktujesz jako odskocznię od
problemów. Rezultaty przyjdą szybko. KoleŜanka,
której dotąd nie zauwaŜałaś, okaŜe się bratnią
duszą.
Str. 11
RYBY (20.02 - 20.03)
MIŁOŚĆ Nie lubisz zimy, prawda? Ale ile moŜna
narzekać... Twój facet ma juŜ tego dość. Zaproponuj
mu coś szalonego, np. weekendowy wypad na narty.
PRZYJACIELE Martwią się o Ciebie, kiedy
opowiadasz o problemach, ale pamiętaj, Ŝe oni teŜ je
mają. Nie skupiaj się tylko na sobie, wysłuchaj
zwierzeń innych.
SZKOŁA Nic Ci się nie będzie chciało. Kilka
zawalonych prac domowych, wagary i. łatwo wpaść w
powaŜne tarapaty. Czym prędzej weź się w garść!
@net&[email protected]
SPORT
Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej
O Puchar Dyrektora Szkoły
Koszykówka to wspaniała dyscyplina sportu. A świetną okazją do rozegrania meczów koszykowych
są właśnie mikołajki. To dlatego do Zespołu Szkół zostały zaproszone następujące druŜyny:
Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Pustków Osiedle oraz gospodarze-Przecław.
Dnia 5 grudnia, dzień przed mikołajkami, w sali
W wyniku rozegranych meczów
gimnastycznej naszej szkoły
został rozegrany
miejsce
pierwsze
zajęli
uczniowie
Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej klas I i II
z Gimnazjum Publicznego w Wadowicach
o puchar Dyrektora Szkoły. W turnieju wzięły udział
Górnych, na drugim miejscu uplasowali się
zaproszone przez organizatorów trzy zespoły oraz
gospodarze – Przecław, miejsce trzecie
gospodarze.
zajęli zawodnicy z Radomyśla Wielkiego
Na boisko wchodzą kolejni zawodnicy. Za nimi
i na czwartym miejscu zawody ukończyła
podąŜa główny trener pan Arkadiusz śola.
druŜyna z Pustkowa Osiedla.
Przedstawia kolejne druŜyny i wita ich serdecznie.
Podsumowania turnieju dokonała pani
Następnie głos zabiera pani wicedyrektor Ewa
dyrektor Barbara Dybska, wręczając
Arciszewska. Wita druŜyny biorące udział w turnieju
zawodnikom i opiekunom pamiątkowe
oraz ich opiekunów, wspomina o zdrowej sportowej
puchary, dyplomy i upominki.
rywalizacji, po czym następuje rozpoczęcie turnieju.
Miejmy nadzieję, Ŝe turniej ten będzie
Mecze rozgrywane są systemem „kaŜdy
rozgrywany cyklicznie, a nasza druŜyna
z kaŜdym”. Zawodnicy wykazują się duŜymi
będzie odnosić w nim jeszcze większe
umiejętnościami, zaangaŜowaniem i „sercem do gry”.
sukcesy.
DruŜyna z Przecławia występowała w następującym składzie: Błachowicz Paweł, Burdzy
Bartłomiej, Chrząstek Maciej, Jemioło Adam, Szczepanek Dawid, Bomba Mikołaj, Kopacz
Konrad, Krzysztofik Dominik (wszyscy z kl.IIc), śyrkowski Grzegorz, Cisło Mateusz (obaj z kl.IId),
Mazur Tomasz, Wilk Rafał (obaj z kl.IIb).
TABELA WYNIKÓW
Lp.
1.
2.
3.
4
DruŜyna
1
PRZECŁAW
WADOWICE
GÓRNE
RADOMYŚL
WIELKI
PUSTKÓW
OSIEDLE
2
3
4
10:19
13:7
21:9
24:8
15:21
19:10
7:13
8:24
9:21
21:15
22:16
16:22
kosze
44-35
(+9)
58-39
(+19)
37-53
(-16)
46-58
(-12)
punkty
miejsce
5
II
5
I
4
4
III
IV
LyBkA 33
& TyŚśŚ:*
GIMPRESS 10 (90) grudzień 2008
Str. 12
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
KRZYśÓWKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Wiszą na choince
2. Śpiewamy je podczas świąt
BoŜego Narodzenia
3. Składamy je sobie podczas świąt
4. Znajdziesz je pod choinką
5. Ciągną sanie Mikołaja
6. Ryba jedzona na Wigilię
7. Np. biały, czerwony jedzony
w wieczerzę wigilijną
8. Rozdaje prezenty 6 grudnia
9. Biała na twarzy Mikołaja
10. Oglądasz je w kościołach w BoŜe
Narodzenie
11. Msza o północy w Wigilię
12. Kładzione
pod
obrusem
wigilijnego stołu
13. Zielone drzewko przybierane na
BoŜe Narodzenie
14. Dzielisz się nim przy wigilijnym
stole
HASŁO:
...........................................................................
Wypełnione
Imię i nazwisko:
.............................................
Klasa: ........................
prosimy
kupony
składać
do
opiekunki redakcji pani
mgr Ewy Arciszewskiej.
Nagrody za rozwiązanie grudniowej krzyŜówki wylosowali:
I – Katarzyna Wolanin (IIa), Ewelina Nowak (IIg), Katarzyna Trzpis (IIIf)
II – Anna Tułacz (Ia), Joanna Zielińska (IIIb), Magdalena Czuchra (IIf).
REDAKCJA:
Karolina Augustyn, Judyta Bator, Małgorzata Baran, Kasia Betlej, Monika Borys, Kozioł Alicja, Kozioł Aneta, Kopeć
Ryszard, Bernadeta Kujawska, Sylwia Machała, Justyna Muniak, Tomasz Nawalany, Alicja Olejniczak, Marta
Osmańska, Iwona Rudzińska, Aneta Rusin, Justyna Surman, Sylwia Szeliga, Klaudia Szewc, Aneta Tylec, Ewelina
Wacławska, Aleksandra Wach, Marcin Wierzbiński, Agnieszka Wszołek.
Opiekun redakcji: mgr Ewa Arciszewska
Skład komputerowy: mgr BoŜena Pleban
GIMPRESS 10 (90) grudzień 2008

Podobne dokumenty