Konkurs na scenariusz pokazu astronomicznego w planetarium

Komentarze

Transkrypt

Konkurs na scenariusz pokazu astronomicznego w planetarium
Konkurs na scenariusz pokazu astronomicznego w planetarium Wenus adresowany do miłośników astronomii w każdym wieku Regulamin Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest dr. Agnieszka Słowikowska z Instytutu Astronomii im. prof. Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego. 2. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu eNgage przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie umowy nr 100/UD/SKILSS/2015 w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Konkurs polega na przedstawieniu scenariusza pokazu przeznaczonego do realizacji w Planetarium Wenus w Zielonej Górze ( ​
http://planetariumwenus.pl/​
). 4. Dla różnych grup wiekowych obowiązują następujące formy pracy: • od 4 do 9 lat: do 10 ilustracji przedstawiających opowieść astronomiczną, • od 10 do 12 lat: do 10 ilustracji przedstawiających opowieść astronomiczną z opisem (maksymalnie 2 zdania na ilustrację), • od 13 do 15 lat: scenariusz zawierający w części opisowej nie więcej niż 3000 znaków (licząc bez spacji), • od 16 do 18 lat: scenariusz zawierający w części opisowej nie więcej niż 4000 znaków (licząc bez spacji), • powyżej 18 lat: scenariusz zawierający w części opisowej nie więcej niż 5000 znaków (licząc bez spacji). Dodatkowo każdy może nadesłać pracę w kategorii ​
open, w której nie ma grup wiekowych, tematyka pracy jest zgodna z założeniami Konkursu, ale forma pracy jest dowolna. Może to być film, komiks, nagrane opowiadanie lub inna forma, którą wymyśli uczestnik Konkursu. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę w odpowiedniej dla siebie kategorii wiekowej oraz jedną pracę w kategorii ​
open​
. W przypadku scenariusza obowiązuje czcionka 12 pt, interlinia 1.5, w przypadku filmu lub na przykład kompozycji muzycznej lub innej pracy w formie multimedialnej czas trwania takiej prezentacji nie może być dłuższy niż 10 minut. 5. Praca powinna (jeśli to dotyczy) zawierać informację o źródłach z jakich Państwo korzystali podczas jej tworzenia, czyli powinna zawierać tak zwaną bibliografię. 6. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, adres e­mail, datę urodzenia, nazwę przedszkola / szkoły / szkoły wyższej lub napisać iż, nie dotyczy. W przypadku zgłoszenia pracy multimedialnej drogą e­mailową powyższe dane proszę nadesłać wraz z pracą na adres e­mail: ​
[email protected]​
. Prace w wersji innej niż multimedialna należy nadesłać na adres: Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila Uniwersytet Zielonogórski Budynek A­2 ul. Szafrana 2 65­516 Zielona Góra z dopiskiem ,,Konkurs Wenus” oraz informacją w jakiej kategorii wiekowej lub kategorii ​
open​
jest praca. 7. Termin nadsyłania prac mija 10 marca 2016. 8. Każda praca plastyczna powinna być czytelnie podpisana na zewnętrznej stronie imieniem i nazwiskiem wykonawcy. Wymóg podpisania pracy na zewnątrz jest ważny, ponieważ część z nich może zostać zamieszczona w katalogu pokonkursowym i/lub na naszej stronie internetowej projektu. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania i publikowania prac w celach promocyjno­informacyjnych Konkursu. Złożenie pracy jest jednocześnie wyrażeniem zgody na osoby składającej pracę bądź rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie ich danych osobowych lub danych osobowych ich dzieci na potrzeby Konkursu. 10. Komisja Konkursowa składająca się z 3 lub 5 członków zostaje powołana przez dr. Agnieszkę Słowikowską do dnia 10 marca 2016. Osoby będące w Komisji Konkursowej lub też będące najbliższą rodziną członków Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie. 11. Skład Komisji Konkursowej oraz wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu 20 marca 2016. 12. Nagrodami w Konkursie są lornetki, książki o tematyce astronomicznej, prenumerata dwumiesięcznika Urania­Postępy Astronomii oraz gadżety astronomiczne. 13. Data i miejsce wręczenia nagród zostaną ogłoszone wraz z wynikami Konkursu na stronie internetowej projektu. 14. Regulamin nie przewiduje odwoływania się od decyzji Komisji Konkursowej. 15. W razie pytań prosimy o kontakt na adres e­mail:​
[email protected] Strona Konkursu
Strona Planetarium Wenus http://astro.ia.uz.zgora.pl/~aga/engage_fnp/​
​
http://www.planetariumwenus.pl/