Radar rozpoznania artyleryjskiego AN/TPQ-50

Komentarze

Transkrypt

Radar rozpoznania artyleryjskiego AN/TPQ-50
Radar rozpoznania ar tyler yjskiego AN/TPQ-50
Wielofunkcyjny radar rozpoznania artyleryjskiego AN/TPQ-50 służy do wczesnego
ostrzegania przed ogniem pośrednim, określania celów przeciwuderzenia ogniowego
oraz obserwacji przestrzeni powietrznej.
®
System AN/TPQ‑50
dokładnie wykrywa
i określa lokalizację
stanowiska broni
z odległości 15 kilometrów,
pozostając poza
zasięgiem precyzyjnego
przeciwuderzenia
ogniowego.
Radar rozpoznania artyleryjskiego AN/TPQ-50 zapewnia ciągłą obserwację w zakresie 360 stopni
i w trzech wymiarach, wykrywając stanowiska wyrzutni rakiet, dział i moździerzy (RAM) za
pomocą nieoobrotowej, elektronicznie sterowanej anteny. W porównaniu z poprzednim modelem
przeznaczonym do działań ekspedycyjnych AN/TPQ-50 wykrywa cele o bardziej płaskich
trajektoriach, dokładniej obliczając punkt wystrzelenia na większej odległości. Pełne pokrycie
w azymucie umożliwia jednoczesne wykrywanie i śledzenie wielu pocisków wystrzelonych
z różnych stanowisk w obszarze obserwacji wynoszącym 700 kilometrów kwadratowych.
Radar można skonfigurować również do obserwacji sektora węższego niż 360 stopni. Przy
obserwacji skoncentrowanej na mniejszym sektorze zwiększa się częstotliwość aktualizacji.
Po wykryciu pocisków RAM lub amunicji improwizowanej radar wysyła komunikat ostrzegający
o nadlatującym pocisku. Następnie gromadzi ilość danych wystarczającą do zlokalizowania punktu
wystrzelenia z dokładnością do 50 metrów w odległości powyżej 10 kilometrów. Ta informacja jest
przesyłana do zintegrowanego stanowiska dowodzenia i kontroli lub systemu obrony powietrznej
krótkiego zasięgu w celu podjęcia przeciwdziałania ogniowego.
Radar rozpoznania ar tyler yjskiego AN/TPQ-50
Skuteczna obserwacja przy
małych wymiarach
Składanie zamówień oraz
dodatkowe informacje:
800-724-0451
[email protected]
www.srcinc.com
Aby wyświetlić elektroniczną
kopię niniejszej broszury
System AN/TPQ-50 wykrywa nadlatujące
pociski RAM w zakresie dolnej ćwiartki kątów
podniesienia. Wykonuje ponadto dokładniejsze
niż w przypadku wcześniejszego modelu
obliczenia punktu wystrzelenia na większych
odległościach, dzięki czemu przeciwuderzenie
ogniowe jest skuteczniejsze. Te zwiększone
możliwości zapewnia system ważący mniej niż
227 kg, niższy niż 2,13 m. Mała masa i wymiary
radaru umożliwiają transport i pracę na pokładzie
pojazdu lub szybkie zajmowanie pozycji
w trudnym terenie w konfiguracji na trójnogu.
marketingowej, należy
Sprawdzone parametry
zeskanować w czytniku kodów
Radar rozpoznania artyleryjskiego AN/TPQ‑50
ma oficjalny status U.S. Army Program
of Record, stanowiący wyróżnienie jego
skuteczności w zakresie spełniania kluczowych
potrzeb żołnierzy amerykańskich. Radar został
zaprojektowany i przetestowany zgodnie
z rygorystycznymi amerykańskimi normami
wojskowymi, w tym z:
poniższy kod QR.
•MIL-STD-461E, wymagania w zakresie kontroli
zakłóceń elektromagnetycznych,
charakterystyki podsystemów i wyposażenia
•MIL-STD-464A, wymagania w zakresie
oddziaływania elektromagnetycznego
systemów na środowisko
•MIL-STD-810G, norma dotycząca metod
testów w zakresie inżynierii środowiskowej
oraz testów laboratoryjnych
Poprzednik modelu AN/TPQ-50 został w roku
2004 wyróżniony nagrodą 10 najważniejszych
wynalazków w dziedzinie wojskowości. Nagroda
ta stanowi wyraz uznania dla najlepszych
rozwiązań technologicznych przeznaczonych
dla wojska i sposobu zwiększenia przez nie
konkurencyjności U.S. Army.
© 2016 SRC, Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
64-070616
Cechy
•Jednoczesne śledzenie wielu celów w trzech
wymiarach
•Wielozadaniowość: wczesne ostrzeganie,
wykrywanie celów przeciwdziałania
ogniowego i kontrola przestrzeni powietrznej
•Pokrycie w zakresie 360 stopni dzięki
nieoobrotowej antenie sterowanej
elektronicznie
• Małe wymiary
•Wstrząsoodporna konstrukcja bez ruchomych
części, odznaczająca się minimalnymi
wymaganiami w zakresie konserwacji
• Obsługa sieci IP
•Możliwość montażu na dachu, wieży, trójnogu
lub na pokładzie pojazdu
•Zasilanie z sieci prądu przemiennego,
generatora lub instalacji 24 V DC pojazdu
• Zintegrowane wsparcie logistyczne
Korzyści
•Ratowanie życia dzięki wczesnym
ostrzeżeniom przed nadlatującymi pociskami
•Szybka lokalizacja nieprzyjacielskich
stanowisk RAM
•Wskazania dla przeciwdziałania ogniowego
dokonywanego przez wszystkie zintegrowane
systemy
• Łatwy transport w trudnym terenie
• Niskie koszty przez cały okres eksploatacji
• Bezobsługowa praca zdalna
Specyfikacje
•Częstotliwość pracy: pasmo L •Zasięg wykrywania: 15 km w zależności od
typu broni i trajektorii
•Dokładność określania punktu wystrzelenia:
50 m z odległości 10 km
• Pokrycie w azymucie: 360°
• Pokrycie w elewacji: 0–30°
• Masa systemu: < 227 kg
•Wymiary systemu: Średnica 1,1 m, wysokość
2 m (w przypadku zamontowania na trójnogu)
• Wymagania w zakresie zasilania: 3000 W 110/240 V AC 50–400 Hz

Podobne dokumenty