SI Otroški varnostni avto sedež PL Instrukcja Obsługi CZ Návod k

Komentarze

Transkrypt

SI Otroški varnostni avto sedež PL Instrukcja Obsługi CZ Návod k
11/2015 Booklet 2
SI
Otroški varnostni avto sedež
PL
Instrukcja Obsługi
CZ
Návod k obsluze
RU
Руководство по эксплуатации
HU
Használati utasítás
FI
turvalaitteen käyttöohje
TR
Kullanım Kılavuzu
A
F
G
B
C
H
D
I
E
J
K
L
M
N
O
P
Q
D
S
R
1
+
+
+
= 9-11 kg
= 11-18 kg
2
3
4
5
2 cm
6
7
8
9
1
2
10
11
12
13
1
15
14
2x
16
2x
17
18
2
1
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2x
2
27
28
2
1
SI
Kazalo vsebine
1 Uvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2 Primernost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
3 Splošna varnostna opozorila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
4 Nastavitve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.1 Nastavitev višine sedeža prek sedežne blazine. . . . . . . . . . . . . .7
4.2 Nastavitev opore za glavico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.3 Nastavitev podaljška za noge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.4 Nastavitev ležečega položaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5 Izbira in nastavitev sedeža. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1 Nastavitev sedeža v avtomobilu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
5.2 Sedež za univerzalno vgradnjo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
5.3 Sedež za poluniverzalno vgradnjo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6 Pol-univerzalna vgradnja v vozilo s pomočjo k-fix+ priključkov. 10
7 Varovanje otroka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
8
Demontaža konektorja k-fix + po poluniverzalni uporabi. . . 13
9 Odstranjevanje in ponovna namestitev prevleke. . . . . . . . .13
9.1 Odstranjevanje prevleke hrbtnega dela. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9.2 Odstranjevanje prevleke naslonjala za glavo . . . . . . . . . . . . . . . 14
9.3 Odstranjevanje prevleke sedalnega dela. . . . . . . . . . . . . . . . . .14
9.4 Odstranjevanje prevleke opore za noge. . . . . . . . . . . . . . . . . .14
9.5 Prevleka lovilne mizice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
9.6 Ponovna namestitev prevleke opore za noge. . . . . . . . . . . . . . .15
9.7 Ponovna namestitev prevleke sedalnega dela . . . . . . . . . . . . . . 15
9.8 Ponovna namestitev prevleke naslonjala za glavo. . . . . . . . . . . .15
9.9 Ponovna namestitev prevleke hrbtnega dela. . . . . . . . . . . . . . .15
10 Navodila za nego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
10.1 Čiščenje prevleke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
10.2 Čiščenje plastičnih delov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
11 Ravnanje v primeru nesreče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
12 Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
3
SI
Navodila za uporabo kiddy phoenixfix 3
1 Uvod
Veseli nas, da ste se med izbiranjem sistema za zadrževanje otrok (A) odločili za
kiddy phoenixfix 3.
kiddy phoenixfix 3 je novi inovativni izdelek znamke kiddy. Vaš sistem kiddy prek
materialov, ki odvajajo energijo, nudi optimalno varnost v primeru bočnega
trka. Tudi vaš otroški sedež je opremljen z blažilci udarcev (H), originalno lovilno
mizico (L) in sistemom za pritrditev k-fix + za vsestransko zaščito ob čelnem trku.
Za najboljšo zaščito vašega otroka morate kiddy phoenixfix 3 obvezno
uporabljati v skladu z navodili.
Sestavni deli vašega kiddy phoenixfix 3 so v besedilu teh navodil za uporabo
označeni s črkami in pojasnjeni v točki z istim imenom.
2 Primernost
kiddy phoenixfix 3 je preizkušen v skladu z najnovejšo različico norme za ateste
ECE-R44/04 in ima dovoljenje za uporabo. Dobil je dovoljenje za način izdelave
za razreda "univerzalen" in "poluniverzalen".
"univerzalno": pomeni, da izdelek lahko uporabljate v vseh tipih vozil in
na vsakem mestus 3-točkovnim varnostnim pasom v
skladu z ECE 16 ali primerljivimi normami.
"poluniverzalno": pomeni, da lahko sistem za zadrževanje otrok dodatno
zavarujete na točkah za pritrditev ISOFIX v vozilu.
V takem primeru je sistem za zadrževanje otrok dovoljeno vgraditi le v vozila, ki so navedena na priloženem
seznamu tipov vozil. Seznam tipov vozil se nenehno
posodablja. Najnovejšo različico najdete na strani
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
4
SI
Zadrževalni sistem za otroka kiddy phoenixfix 3 je primeren za težo razreda I,
to pomeni za otroke s telesno težo 9 kg–18 kg (pribl. 9 mesecev do pribl 4 leta
starosti).
Pri uporabi v vozilu se dodatno ravnajte po priporočilih v navodilih za uporabo proizvajalca vašega vozila ali pa se posvetujte
s svojo servisno delavnico.
3 Splošna varnostna opozorila
!
Pred prvo vgradnjo sistema za zadrževanje otrok skrbno
preberite navodila za uporabo. Napačna uporaba je lahko za
otroka smrtno nevarna.
Zlahka preprečite poškodbe, povzročene zaradi nepremišljenosti.
!
Otroški varnostni avto sedež (A) je treba vedno uporabljati s
pripadajočo lovilno mizico (L).
!
Za otroke s telesno težo od 9 kg do pribl. 11 kg uporabite pripadajoče sedežne blazine (I). Položaj sedenja (zaščita) bi se sicer
v pri nesreči poslabšal.
!
Pred vsako vožnjo preverite, ali je sistem za zadrževanje otrok
(A) optimalno nastavljen na velikost telesa otroka. Nikoli ne
nastavljajte med vožnjo.
!
Zagotovite, da se bodo vsi deli vedno pravilno zaskočili.
!
Zagotovite, da se noben del sistema za zadrževanje otrok (A)
ne zatakne med vrati ali nastavljivimi sedeži.
5
SI
!
Predvsem pri kombiniranih vozilih in karavanih pazite, da bo
sistem za zadrževanje otrok (A) vgrajen na lahko dostopnem
mestu v primeru reševanja s pomočjo tretje osebe.
!
Otroški varnostni avto sedež (A) uporabljajte izključno za
naveden razrede teže I do maks. 18 kg.
!
Pas ne sme biti nikoli nameščen prerahlo na lovilni mizici (L).
Pri nesreči so obremenitve mnogokrat večje kot pri tesno prilegajočem pasu. Pazite tudi na pravilno lego zaklepa pasu.
!
Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora v sistemu za zadrževanje
otrok (A).
!
Ne polagajte težkih predmetov na zadnjo polico, ker so lahko
le-ti v primeru nesreče nevarni izstrelki.
!
!
!
!
Če vozite sistem za zadrževanje otrok (A) v avtomobilu brez
otroka, ga vedno zavarujte na predpisan način s 3-točkovnim
varnostnim pasom vozila (točka 7) ali s k-fix konektorji (D) na
ISOFIX pritrdiščih v vozilu (točka 6). V tem primeru zaščitni del
shranite v nožnem predelu ali v prtljažniku.
Sistem za zadrževanje otrok (A) zaščitite pred neposrednimi
sončnimi žarki, lahko ga preveč segrejejo.
Na sistemu za zadrževanje otrok (A) niso dovoljene kakršnekoli spremembe. Zaščitni učinek se lahko zaradi tega izniči oz.
omeji. V primeru težav se obrnite na svojega specializiranega
trgovca ali neposredno na proizvajalca.
Sistem za zadrževanje otrok (A) je dovoljeno uporabljati le na
mestih s 3-točkovnim pasom v skladu z ECE 16 ali primerljivimi
normami.
6
SI
!
Zagotovite, da je sistem za zadrževanje otrok (A) vgrajen v
vozilo v skladu s temi navodili.
!
Pri daljših vožnjah privoščite svojemu otroku odmore in pazite,
da ne bo nenadzorovano stopil iz vozila na vozišče. Če so na voljo,
vedno uporabite otroška varovala, ki so v vratih osebnega vozila.
!
Sistema za zadrževanje otrok (A) ne uporabljajte več, če so se
deli v nesreči poškodovali (hitrost pri nesreči nad 10 km/h) ali
zaradi drugih učinkov ali če so se odtrgali.
!
Dovoljeno je uporabiti le pot varnostnega pasu, kot jo je predpisal proizvajalec.
4 Nastavitve
4.1 Nastavitev višine sedeža prek sedežne blazine
kiddy phoenixfix 3 ima sedežno blazino (I), ki s spremembo višine sedeža zagotavlja prilagajanje velikosti za otroka, starega od pribl. 9 mesecev do približno
18 mesecev (9–11 kg).
!
Za otroke s težo do 11 kg morate uporabiti sedežno blazino (I).
Če je otrok težji od 11 kg uporaba sedežne blazine ni več potrebna (sl. 1).
Sedežna blazina (I) mora biti vedno pritrjena! Vsakega od trakov napeljite skoti
levo in desno odprtino med oporo za roke in hrbet in ju zaprite na hrbtni strani
s potisnim gumbom (sl. 2+3).
!
Med uporabo sedežne blazine (I) pazite, da vedno pravilno
namestite tudi oporo za glavico (G).
7
SI
4.2 Nastavitev opore za glavico
Sedež kiddy phoenixfix 3 zaradi naslonjala za glavo (F), ki je nastavljivo po višini,
omogoča individualno prilagoditev glede na velikost vašega otroka.
Naslonjalo za glavo (F) lahko večstopenjsko prilagodite velikosti otroka.
Nastavitev naslonjala za glavo je pravilna, ko je sence otroka v območju najožjega dela naslonjala za glavo (F) (sl. 4 + 5). Razdalja med rameni otroka in naslonjalom mora bit 2 cm.
Za nastavitev naslonjala za glavo (F) uporabite ročaj za nastavitev višine (P)
na zadnji strani naslonjala za glavo (F), tako da ga povlečete rahlo navzven in
naslonjalo za glavo (F) potisnete navzgor ali navzdol glede na želeno višino (sl. 6).
4.3 Nastavitev podaljška za noge
Z nastavitvijo podpore za noge (J) lahko vašemu otroku omogočite večje
udobje pri sedenju. Podpora za noge (J) je brezstopenjsko nastavljiva.
V ta namen primite ročaj pod podporo za noge (J) in podporo za noge potegnite
ali potisnite v želeni položaj.
4.4 Nastavitev ležečega položaja
Ležečega oz. sedečega položaja nikoli ne nastavljajte med vožnjo. Za to opravilo
ustavite vozilo in odprite varnostni pas vozila ter vzemite otroka iz sedeža.
!
Ležeči položaj je dovoljeno uporabljati le za otroke starostne
skupine I (9–18 kg) v povezavi z lovilno mizico in pri poluniverzalni pritrditvi s konektorji k-fix + .
Za nastavitev ležečega položaja držite ročaj za odpahnitev (K) (sl. 8. št. 1) in istočasno povlecite sedež (E) proč od opore za hrbet vozila (sl. 8, št. 2). Dlje kot boste
povlekli sedež naprej (E), večji bo kot ležečega položaja.
8
SI
Hrbtna opora (B) sistema kiddy phoenixfix 3 se samodejno obrne v ležeči položaj.
Ležeči položaj je dosežen, ko se opora za glavico (F) otroškega sedeža prilega
hrbtni opori avtomobilskega sedeža (sl. 9).
!
Ležeči položaj lahko uporabljate le pri pol-univerzalnem sistemu
pritrjevanja s k-fix+ priključki.
Maksimalni kot ležečega položaja je odvisen od položaja točk za pritrditev
ISOFIX v avtomobilu.
5 Izbira in nastavitev sedeža
5.1 Nastavitev sedeža v avtomobilu
V priročniku za uporabo vašega vozila se temeljito informirajte
o uporabi sistema za zadrževanje otrok (A).
Če vgradnjo ovira opora za glavico, jo morate nastaviti v najvišji položaj ali jo
sneti (sl. 10).
Zaradi gibljive opore za hrbet (B) sistema kiddy phoenixfix 3 se zagotavlja, da se
ta prilega na hrbtno oporo avtomobilskega sedeža. Ustrezno namestite nastavljivo oporo za hrbet glede na položaj sedeža vozila.
5.2 Sedež za univerzalno vgradnjo
Sistem za zadrževanje otrok (A) kiddy phoenixfix 3 lahko vgradite v vozilu na
vsako mesto, ki ima sistem 3-točkovnega varnostnega pasu (sl. 11).
kiddy phoenixfix 3 lahko prav tako uporabljate na avtomobilskih sedežih, ki so
obrnjeni nazaj in opremljeni s sistemom 3-točkovnega varnostnega pasa (sl. 11).
* Če proizvajalec vozila dovoljuje sisteme za zadrževanje otrok na sovoznikovem
sedežu, morate ta sedež premakniti v skrajni zadnji položaj.
9
SI
!
Če vgrajujete kiddy phoenixfix 3 univerzalno (brez k-fix + ),
morajo biti konektorji (D) uvlečeni. Glej točko 8.
5.3 Sedež za poluniverzalno vgradnjo
Poluniverzalna vgradnja sistema za zadrževanje otrok (A) je možna le na sedežih
v vozilih, ki so opremljeni z ISOFIX pritrdišči. Na teh ISOFIX pritrdiščnih točkah
lahko kiddy phoenixfix 3 trdno povežete s konstrukcijo vozila s pomočjo konektorjev k-fix + (D).
Sistem za zadrževanje otrok (A) kiddy phoenixfix 3 lahko vgradite v vozila in na
sedeže, ki so navedeni v seznamu tipov.
Seznam tipov vozil se nenehno posodablja, najnovejšo različico najdete na
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
Proizvajalec priporoča, če je le mogoče, poluniverzalno vgradnjo sistema za
zadrževanje otrok (A) s konektorji k-fix + (D).
6 Pol-univerzalna vgradnja v vozilo s pomočjo k-fix+ priključkov
Uporabite ročaj (P) spredaj pod podporo za noge (J) (sl. 12; št. 1). Priključki k-fix+
(D) se bodo samodejno pomaknili izza sedeža (E).
Priključke (D) zavrtite za 180°, tako da se pokažejo priključne odprtine za pritrditev
na sedež v vozilu (sl. 13).
S potiskom obeh ročajev (S) naprej preverite, če so kavlji priključkov odprti
(sl. 14). Če prikaz priključitve (R) ni »zelen«, so priključki odprti (sl. 14).
!
Postavite kiddy phoenixfix 3 na sedež v vozilu, ki omogoča pol-univerzalno vgradnjo (točka 5.3) in sedež po potrebi nastavite
v skladu s točko 5.1.
10
SI
Oba priključka k-fix+ (D) potisnite na kovinski držali (ISOFIX-pritrdilni točki) in
močno pritisnite, da se priključki (D) zapahnejo (sl. 15).
Pravilni položaj vam potrdi »zeleni« prikaz priključitve k-fix+ (R) (sl. 16).
!
S potiskanjem sedeža (E) preverite, ali so priključki k-fix+ (D)
zaprti in na levem in desnem priključkuju k-fix+ preverite, če je
oznaka priključitve zelena (R)!
Sedež kiddy phoenixfix 3 ste pritrdili v vozilo v (maksimalnem) ležečem položaju. Da sedež nastavite v pokončen položaj, morate hrbtno naslonjalo otroškega
sedeža potisniti ob hrbtno naslonjalo v vozilu.
Uporabite ročaj (K) (sl. 17; št. 1) in hkrati potisnite sedež (E) v smeri naslona za
hrbet v vozilu (sl. 17; št. 2).
Po vgradnji hrbtnega naslonjala otroškega sedeža (A) s k-fix+ se prepričajte, da
se otroški sedež prilega sedežu v vozilu in da zaponka varnostnega pasu ni zakrita. Po potrebi lahko sedež potisnete malo na levo ali desno.
Da zavarujete vašega otroka v sedežu, ki je pritrjen s k-fix+ priključki, ravnajte
tako kot je opisano v točki 7.
7 Varovanje otroka
!
poluniverzalno: če želite uporabljati otroški sedež s pritrditvijo
k-fix + , zagotovite, da je v vozilu pritrjen tako, kot je opisano v točki 6!
!
univerzalno: če želite uporabljati otroški sedež brez pritrditve k-fix + ,
morate konektorje k-fix + (D) potegniti in uvleči v sedež (E) !
Svoj kiddy namestite na sedež avtomobila, tako kot je opisano v točki 5.1+5.2
oz. 5.1+5.3.
11
SI
Poskrbite, da je vaš otroški sedež nastavljen glede na telesno višino oz. težo
vašega otroka (točka 4).
kiddy phoenixfix 3 se zavaruje s 3-točkovnim sistemom varnostnega pasu na
vodilu za pas pri lovilni mizici (M) (sl. 18).
!
Pri teži do 11 kg morate uporabljati tudi sedežno blazino (I)!
Glej točko 4.1.
Otroka položite v sedež in pazite, da se bo otrokova zadnjica prilegala hrbtni opori (B).
Lovilno mizico (L) z ročicami mizice (N) potisnite pod naslonjali za roke (C) (sl. 19).
Lovilno mizico (L) potisnite tako daleč, da se bo tesno prilegal otrokovemu trebuhu.
Glede na kot hrbtne opore ali velikost otroka se lahko zgodi, da lovilna mizica (L)
že leži na trebuhu, ne da bi bile ročice lovilne mizice (N) zataknjene pod naslonjalo za roke (C). To ne vpliva na delovanje in varnost otroškega sedeža (sl. 20).
Nato izvlecite 3-točkovni varnostni pas vozila toliko, da ga lahko speljete okrog
svojega sistema kiddy in ga lahko neposredno zaskočite v ključavnico pasu
vozila (sl. 21).
Pri tem pazite, da se jeziček pasu zaskoči z razločnim "klikom".
Nato vpeljite medenični pas v vodila pasu na lovilni mizici (M).
Nato zategnite medenični pas (sl. 22). Pri tem se mora lovilna mizica tesno prilegati otrokovemu trebuhu.
Nato vpeljite ramenski pas v vodila lovilne mizice (M) (sl. 23).
Pazite, da so pasovi ravni ravno in se ne prepletajo.
Poravnajte ramenski pas (sl. 24).
12
SI
Pred vožnjo poskrbite, da se medenični in ramenski pas pravilno prilegata lovilni
mizici (L), da sta napeta in nista zasukana. Pasovi morajo ležati ravno prek območja vodil pasu lovilne mizice (sl.23+24). Redno preverjajte potek pasov.
8 Demontaža konektorja k-fix + po poluniverzalni uporabi
Ročaj za odpahnitev (K) naj bo pritisnjen (sl. 25, št. 1) in sočasno povlecite sedež
(E) stran od naslonjala sedeža avtomobila (sl. 25, št. 2).
Levi in desni konektor k-fix + (D) odprite tako, da potisnete zapahe (S) naprej
(prek "zelenega"prikaza za zapahnitev (R)) (sl. 26).
kiddy phoenixfix 3 je odklopljen od konstrukcije vozila, šele ko sta oba konektorja (D) odprta.
Na koncu morate konektorje k-fix + (D) uvleči v sedež (E).
Za to obrnite konektorje (D) najprej proti sedežu (sl. 27). Stisnite ročaj za odpahnitev (K) (sl. 28, št. 1) in konektorje (D) potegnite popolnoma v sedež (E) (sl. 28, št.
2). Konektorji morajo biti med potiskanjem pravilno uvlečeni v utore ob sedežu.
Potem izpustite ročaj za odpahnitev.
9 Odstranjevanje in ponovna namestitev prevleke
!
Vašega sedeža kiddy nikoli ne uporabljajte brez originalne
prevleke. Prevleka je del varnostnega sistema.
9.1 Odstranjevanje prevleke hrbtnega dela
Najprej naslon za glavo (F) postavite v najvišji položaj.
Odprite zadrge na hrbtni strani ramenskega dela (G) in prevleko potegnite naprej s sedeža.
13
SI
9.2 Odstranjevanje prevleke naslonjala za glavo
Najprej naslon za glavo (F) postavite v najvišji položaj.
Odprite zadrge na hrbtni strani prevleke.
Prevleko previdno odstranite z ročaja za nastavitev višine (P) in jo potegnite naprej čez naslonjalo za glavo (F).
9.3 Odstranjevanje prevleke sedalnega dela
Najprej odprite gumbe na spodnji in hrbtni strani sedeža (E) ter na obeh zaplatah na zadnji strani prevleke.
Odprite obe zadrgi, na levi in desni strani pod prevleko in potegnite prevleko
navzgor.
9.4 Odstranjevanje prevleke opore za noge
Oporo za noge (J) najprej nastavite v položaj najbolj spredaj.
Prevleko snemite s kavljev na spodnji strani opre za noge (J).
Prevleko previdno potegnite navzgor čez rob opore za noge (J).
9.5 Prevleka lovilne mizice
!
Prevleke lovilne mizice ni dovoljeno sneti ali oprati.
Pri poškodbah lovilne mizice (L) ali njene prevleke se obrnite na ustreznega
specializiranega trgovca ali neposredno na proizvajalca.
14
SI
9.6 Ponovna namestitev prevleke opore za noge
Oporo za noge (J) najprej nastavite v položaj najbolj spredaj.
Prevleko z gumbnico naprej previdno potegnite čez oporo za noge (J).
Pritrdite prevleko z gumbnico na kavelj opore za noge (J).
9.7 Ponovna namestitev prevleke sedalnega dela
Prevleko pritrdite z zadrgami na zgornji strani sedeža (E). Prevleko potegnite čez
levi in desni naslon za roko (C).
Obe zaplati na zadnji strani prevleke potegnite skozi režo med hrbtnim naslonjalom (B) in sedalno površino.
Prevleko potegnite čez sedež in zaprite gumbe na hrbtni in spodnji strani.
9.8 Ponovna namestitev prevleke naslonjala za glavo
Najprej naslon za glavo (F) postavite v najvišji položaj. Da boste prevleko lažje
namestili, sedež položite na ravno površino.
Prevleko potegnite čez levo in desno stransko oporo za glavo (F) in poravnajte
prevleko tako, da se bo brez napenjanja prilegala sedežu.
Prevleko potegnite nazaj čez naslon za glavo (F). Odprtino prevleke morate
potegniti čez rob ročaja za nastavitev višine (P) in jo potisnite pod njega.
Zaprite obe zadrgi na hrbtni strani prevleke.
9.9 Ponovna namestitev prevleke hrbtnega dela
Najprej naslon za glavo (F) postavite v najvišji položaj. Da boste prevleko lažje
namestili, sedež položite na ravno površino.
15
SI
Prevleko potegnite čez levi in desni ramenski del (G) in prevleko usmerite tako,
da bo ravno ležala na hrbtnem delu (B) in ne bo napeta.
Zaprite obe zadrgi na hrbtni strani ramenskega dela.
10 Navodila za nego
10.1 Čiščenje prevleke
Prevleke so pomemben sestavni del varnostne zasnove. Zato uporabljajte le
proizvajalčeve originalne prevleke. Če potrebujete nadomestne prevleke, jih
lahko naročite pri specializiranem trgovcu.
Prevleko lahko perete pri 30 stopinjah na programu
za občutljivo perilo. Ni je dovoljeno centrifugirati ali
sušiti v sušilniku.
Prevleke lovilne mizice ne smete snemati ali prati!
10.2 Čiščenje plastičnih delov
Plastične dele lahko čistite z blagim čistilom ali vlažno krpo. V nobenem primeru
ne uporabljajte grobih čistil (npr. razredčila).
11 Ravnanje v primeru nesreče
Po nesreči pri hitrosti nad 10 km/h mora proizvajalec obvezno pregledati sistem
za zadrževanje otrok za morebitnimi poškodbami in ga po potrebi brezplačno
zamenjati.
12 Garancija
Za vaš kiddy dajemo dveletno garancijo za tovarniške napake ali napake materiala. Garancijski rok se začne z dnevom nakupa.
Osnova za reklamacijo je račun. Garancijska storitev se omejuje na zadrževalne
16
SI
sisteme za otroke, s katerimi se je ravnalo pravilno ter so bili poslani v tovarno
čisti in urejeni.
Garancija ne velja za:
- pojave naravne obrabe in poškodbe zaradi prevelikih obremenitev
- poškodbe zaradi neprimerne ali nepravilne uporabe
Blago: Vse naše blago izpolnjuje visoke zahteve glede obstojnosti barv na sevanje UV-žarkov. Kljub temu zbledi vsako blago, če je izpostavljeno sevanju UV-žarkov. V tem primeru ne gre za napako blaga, temveč za normalen znak obrabe, za
katerega ne prevzemamo garancije. V primeru garancije se nemudoma obrnite
na specializiranega trgovca.
Ekipa kiddy želi vam in vašemu otroku ves čas dobro in
varno vožnjo.
17
SI
18
PL
Spis treści
1 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 Przeznaczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . .21
4 Regulacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
4.1 Regulacja wysokości za pomocą podkładki na siedzenie. . . . . . . .24
4.2 Ustawianie zagłówka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.3 Regulacja wysuwanej podpórki pod nogi. . . . . . . . . . . . . . . . .25
4.4 Regulacja pozycji rozłożonej („do spania”). . . . . . . . . . . . . . . . .25
5 Wybór i regulacja miejsca siedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . .26
5.1 Regulacja fotela samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.2 Miejsce uniwersalnego montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3 Miejsce pół-uniwersalnego montażu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
6 Pół-uniwersalny montaż w samochodzie, za pomocą złączy k-fix+. 27
7 Zabezpieczenie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
8 Demontaż złącza k-fix+ w przypadku montażu pół-uniwersalnego. 30
9 Zakładanie i zdejmowanie obicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
9.1 Zdejmowanie obicia oparcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
9.2 Zdejmowanie obicia zagłówka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
9.3 Zdejmowanie obicia z siedziska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
9.4 Zdejmowanie obicia z podpórki pod nogi. . . . . . . . . . . . . . . . .31
9.5 Obicie osłony tułowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
9.6 Zakładanie obicia z podpórki pod nogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
9.7 Zakładanie obicia z siedziska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
9.8 Zakładanie obicia zagłówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
9.9 Zakładanie obicia na oparcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10 Wskazówki pielęgnacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.1 Czyszczenie tapicerki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
10.2 Czyszczenie elementów z tworzywa sztucznego . . . . . . . . . . . . 33
11 Sposób postępowania w razie wypadku. . . . . . . . . . . . . . . 34
12 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
19
PL
Instrukcja obsługi kiddy phoenixfix 3
1 Wstęp
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na wybór systemu zabezpieczającego
(A) kiddy phoenixfix 3.
kiddy phoenixfix 3 to kolejny, innowacyjny produkt z naszej kolekcji kiddy. Dzięki
specjalnemu, pochłaniającemu energię materiałowi fotelik zapewnia optymalne
bezpieczeństwo w przypadku zderzenia bocznego. Wybrany przez Państwa
fotelik samochodowy jest ponadto wyposażony w system amortyzacji wstrząsu
(kiddy Shock Absorber) (H), oryginalną osłonę tułowia kiddy (L) oraz system
mocowania k-fix + , co zapewnia doskonałą ochronę w przypadku zderzenia
czołowego.
Aby zapewnić kompleksową ochronę dziecka, kiddy phoenixfix3 należy
koniecznie używać w sposób przedstawiony w niniejszej instrukcji.
Poszczególne części fotelika kiddy phoenixfix3 zostały w tej instrukcji oznaczone
literami i wyjaśnione odpowiednimi punktami o tej samej nazwie w treści
instrukcji.
2 Przeznaczenie
kiddy phoenixfix3 został przetestowany i dopuszczony zgodnie z aktualną
treścią normy ECE-R44/04. Posiada homologację typu „montaż uniwersalny” i
„montaż pół-uniwersalny”.
„Montaż uniwersalny”: oznacza, że system zabezpieczający może być
używany we wszystkich pojazdach na siedzeniach z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa zgodnie z normą
ECE 16 lub innymi podobnymi normami.
„Montaż pół-uniwersalny”: oznacza, że system zabezpieczający może być
dodatkowo zamocowany w pojeździe za pomocą punktów mocujących ISOFIX.
20
PL
W takim przypadku, fotelik samochodowy może być
montowany wyłącznie w pojazdach wymienionych na
dołączonej liście dopuszczonych pojazdów. Lista dopuszczonych pojazdów jest aktualizowana na bieżąco.
Najnowszą wersję można pobrać pod adresem:
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
System kiddy phoenixfix 3 jest przystosowany do klas wagowych I, tj. dla dzieci
o wadze ciała 9 kg-18 kg (od ok. 9 miesięcy do ok. 4 roku życia).
Używając fotelik w pojeździe należy przestrzegać wskazówek
zawartych w podręczniku użytkownika dla danego pojazdu
lub skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
!
Przed pierwszym zamontowaniem systemu należy dokładnie
zapoznać się z instrukcją użytkowania. Używanie go w niewłaściwy sposób może spowodować zagrożenie życia Państwa
dziecka.
Wielu obrażeń ciała powodowanych przez bezmyślność można łatwo
uniknąć.
!
!
!
System zabezpieczający dziecko (A) używać zawsze wraz z
przynależną osłoną tułowia (L).
W przypadku dzieci o wadze ciała od 9 kg do ok. 11 kg fotelik używać zawsze z przynależną podkładką siedziska (I). W
przeciwnym wypadku pozycja siedząca (ochrona) mogłaby się
pogorszyć w razie wypadku.
Przed każdą jazdą należy sprawdzić, czy system (A) jest optymalnie dostosowany do wzrostu dziecka. Nie wolno dokonywać żadnych regulacji podczas jazdy.
21
PL
!
Należy upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo
domknięte/zamocowane.
!
Należy upewnić się, że żadne elementy systemu (A) nie są zakleszczone w drzwiach lub regulowanych siedzeniach pojazdu.
!
!
Zwłaszcza w przypadku pojazdów typu van i kombi należy
pamiętać, aby system zabezpieczający dziecko (A) mocowany
był w miejscu możliwie łatwo dostępnym w przypadku akcji
ratowniczej przeprowadzanej przez osoby z zewnątrz.
Pas nigdy nie może leżeć luźno przy osłonie tułowia (L). Obciążenia występujące w czasie wypadku są wielokrotnie większe
niż w przypadku napiętego pasa. Zwrócić uwagę na prawidłową
pozycję zamka pasów zamontowanych w pojeździe.
!
Dziecka w systemie zabezpieczjącym (A) nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
!
Dziecka nigdy nie pozostawiać bez nadzoru w systemie zabezpieczającym (A).
!
Na tylnej półce pojazdu nie należy kłaść żadnych ciężkich
przedmiotów, gdyż w razie wypadku mogą one stanowić
zagrożenie dla osób znajdujących się w kabinie.
!
W przypadku przewożenia fotelika samochodowego (A) w
samochodzie bez dziecka, zawsze zabezpieczyć go zgodnie
z instrukcją 3-punktowym pasem bezpieczeństwa (punkt 7)
lub złączami k-fix (D) do punktów mocujących ISOFIX pojazdu
(punkt 6). W tym wypadku osłona tułowia musi być przechowywana za przednim fotelem w miejscu na nogi lub w bagażniku.
22
PL
!
!
System zabezpieczający (A) należy chronić przed bezpośrednim
oddziaływaniem promieni słonecznych, w przeciwnym razie
fotelik może ulec nadmiernemu nagrzaniu.
Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w systemach zabezpieczających dziecko (A). Może to spowodować
niesprawność systemów zabezpieczających lub ograniczenie
ich skuteczności. W razie wystąpienia trudności należy skontaktować się ze sprzedawcą fotelika lub bezpośrednio z producentem.
!
System zabezpieczający dziecko (A) może być używany wyłącznie
na siedzeniach z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa zgodnie
z normą ECE 16 lub innymi podobnymi normami.
!
Upewnić się, że system zabezpieczający (A) został zamocowany
w pojeździe zgodnie z niniejszą instrukcją.
!
W trakcie dłuższej podróży należy uwzględnić dla dziecka
odpowiednią liczbę postojów oraz zwrócić uwagę, aby dziecko
bez nadzoru nie wysiadało z samochodu na stronę jezdni.
Jeśli drzwi samochodu wyposażone są w zabezpieczenia przed
otwarciem przez dzieci, należy ich zawsze używać.
!
Nie używać systemu (A), jeśli jego elementy zostały uszkodzone lub poluzowały się w wyniku wypadku (przy prędkości
większej niż 10 km/h) lub wskutek innych okoliczności.
!
Pasy należy prowadzić wyłącznie w sposób opisany przez producenta.
23
PL
4 Regulacja
4.1 Regulacja wysokości za pomocą podkładki na siedzenie
kiddy phoenixfix3 wyposażony jest w podkładkę na siedzenie (I) umożliwiającą
dopasowanie fotelika do wzrostu dziecka między ok. 9 i 18 miesiącem życia
(9 kg–11 kg) poprzez regulację wysokości siedzenia.
!
W przypadku, gdy dziecko waży mniej niż 11 kg, należy skorzystać dodatkowo z podkładki na siedzenie (I). Podkładki na
siedzenie nie można więcej używać, jeśli dziecko przekroczyło
wagę 11 kg (rys. 1).
Podkładka na siedzenie (I) powinna być zawsze zamocowana! W tym celu
obydwie klapy należy przeprowadzić przez lewy i prawy otwór w tapicerce podłokietnika i oparcia, a następnie zapiąć je zatrzaskiem z tyłu oparcia (rys. 2+3).
!
Podczas korzystania z podkładki na siedzenie (I) należy zwrócić
uwagę, żeby regulowany zagłówek (F) był zawsze w prawidłowej pozycji.
4.2 Ustawianie zagłówka
kiddy phoenixfix 3, dzięki regulowanemu zagłówkowi (F), umożliwia indywidualne dopasowanie wielkości do wzrostu danego dziecka.
Zagłówek (F) można wielostopniowo dostosowywać do wzrostu dziecka.
Zagłówek jest prawidłowo ustawiony, jeśli skroń dziecka znajduje się w najwęższym obszarze zagłówka (F) (rys. 4 + 5). Odstęp między ramieniem dziecka i
zagłówkiem powinien wynosić przy tym 2 cm.
Aby odpowiednio ustawić zagłówek (F), należy pociągnąć uchwyt do regulacji
wysokości (P) znajdujący się na tylnej stronie zagłówka (F) lekko na zewnątrz i
24
PL
równocześnie przesunąć zagłówek (F) do góry lub do dołu, aż do osiągnięcia
pożądanej wysokości (rys. 6).
4.3 Regulacja wysuwanej podpórki pod nogi
Ustawienie wysuwanej podpórki pod nogi (J) zapewnia dziecku zdecydowanie
większy komfort siedzenia. Podpórkę (J) można ustawić bezstopniowo.
W tym celu chwycić uchwyt podpórki (J), a następnie pociągnąć lub przesunąć
podpórkę do żądanej pozycji.
4.4 Regulacja pozycji rozłożonej („do spania”)
Nigdy nie ustawiać siedzenia w pozycji rozłożonej / złożonej w trakcie jazdy.
W tym celu, należy zatrzymać samochód, odpiąć pasy bezpieczeństwa i wyjąć
dziecko z fotelika.
!
Z pozycji rozłożonej można korzystać jedynie w przypadku
„pół-uniwersalnego” mocowania za pomocą złączy k-fix+ .
Aby ustawić fotelik w pozycji rozłożonej, nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący (K) (rys. 8 pkt 1) i jednocześnie odsunąć siedzisko (E) oparcia fotela
samochodowego (rys. 8 pkt 2). Im dalej fotelik jest pociągany do przodu, tym
większy kąt nachylenia uzyskujemy.
Oparcie (B) kiddy phoenixfix3 automatycznie przechodzi do do pozycji rozłożonej („do spania”). Pozycja rozłożona zostaje osiągnięta, gdy zagłówek (F) fotelika
dotknie oparcia fotela samochodowego (rys. 9).
!
Maksymalna pozycja rozłożona zostaje osiągnięta, gdy siedzenia
(E) nie można pociągnąć już bardziej do przodu.
Maksymalny kąt pozycji rozłożonej („do spania”) zależy od pozycji punktów
mocowania Isofix w samochodzie.
25
PL
5 Wybór i regulacja miejsca siedzenia
5.1 Regulacja fotela samochodowego
Należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w
podręczniku eksploatacji samochodu dotyczącymi używania
systemów zabezpieczających (A).
Jeśli zagłówek siedzenia samochodowego przeszkadza podczas montowania
fotelika, należy przesunąć go w najwyższe położenie lub zdjąć (rys. 10).
Ruchome oparcie (B) kiddy phoenixfix3 gwarantuje, że system zawsze przylega
do oparcia siedzenia w samochodzie. Należy odpowiednio ustawić regulowane
oparcia siedzeń pojazdu.
5.2 Miejsce uniwersalnego montażu
System zabezpieczający (A) kiddy phoenixfix3 można mocować w samochodach na każdym siedzeniu wyposażonym w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
(rys. 11).
System kiddy phoenixfix3 może być również używany na siedzeniach zwróconych tyłem do kierunku jazdy, które są wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa (rys. 11).
* Jeżeli producent pojazdu zezwala na montaż fotelika na siedzeniu pasażera,
powinno zostać ono przesunięte jak najbardziej w tył.
!
W przypadku montażu kiddy phoenixfix3 w sposób uniwersalny (bez k-fix + ), należy najpierw wsunąć złącza (D) do podstawy
fotelika. Patrz punkt 8.
26
PL
5.3 Miejsce pół-uniwersalnego montażu
Pół-uniwersalny montaż systemu zabezpieczającego (A) jest możliwy wyłącznie w
przypadku pojazdów wyposażonych z mocowania ISOFIX. Do punktów mocowania ISOFIX można przypiąć kiddy phoenixfix3 za pomocą złączy k-fix + (D),
co zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie fotelika ze strukturą samochodu.
System zabezpieczający (A) kiddy phoenixfix3 można montować tylko w pojazdach i na miejscach, które zostały opisane na liście dopuszczonych pojazdów
Lista jest stale aktualizowana, najnowszą wersję można znaleźć pod adresem:
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
Producent zaleca zastosowanie, o ile to możliwe, montażu pół-uniwersalnego
systemu zabezpieczającego (A) z użyciem złączy k-fix + (D).
6 Pół-uniwersalny montaż w samochodzie za pomocą złączy k-fix+
Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę (R) z przodu, pod wysuwaną podpórką
pod nogi (J) (rys. 12; cyf. 1). Złącza k-fix+ (D) wysuną się teraz automatycznie z
tyłu siedziska (E).
Obrócić złącza (D) o 180° tak, aby otwory przyłączy były skierowane do siedzenia
samochodu (rys. 13).
Przesuwając do przodu obie blokady (S) sprawdzić, czy haki łączące są otwarte
(rys. 14). Gdy wskaźnik zamknięcia (R) nie świeci się na „zielono”, oznacza to, że
haki łączące są otwarte (rys. 14).
!
Ustawić system kiddy Phoenixfix 3 na jednym z siedzeń samochodowych, na którym możliwy jest montaż pół-uniwersalny
(punkt 5.3) i wyregulować siedzenie zgodnie z punktem 5.1.
Następnie nasunąć oba złącza k-fix+ (D) na metalowe uchwyty (punkty mocujące
ISOFIX) i docisnąć je mocno tak, aby złącza (E) zostały zablokowane (rys. 15).
27
PL
Zablokowanie w prawidłowej pozycji zostanie potwierdzone pokazaniem się
„zielonego” wskaźnika k-fix+ (R) (rys. 16).
!
Pociągając za siedzisko (E) sprawdzić, czy złącza k-fix+ (D) są
zamknięte, a następnie sprawdzić, czy pod lewym i prawym
złączem k-fix+ wskaźnik zamknięcia (R) świeci się na „zielono”!
Teraz kiddy Phoenixfix 3 jest zamontowany w pojeździe w (maksymalnie) rozłożonej pozycji. Aby przywrócić siedzenie do wyprostowanej pozycji, system
zabezpieczający należy przesunąć do oparcia fotela.
W tym celu nacisnąć przycisk odblokowujący (K) (rys. 17; cyf. 1) i jednocześnie
przesunąć siedzisko (E) w kierunku oparcia fotela samochodowego (rys. 17; cyf.
2).
Po montażu systemu zabezpieczającego (A) za pomocą złączy k-fix+ upewnić
się, że fotelik przylega do siedzenia samochodu, a zamek pasa nie jest zasłonięty.
W tym celu fotelik w razie potrzeby można przesunąć nieco w lewo lub w prawo.
Aby poprawnie zabezpieczyć dziecko w foteliku za pomocą złączy k-fix+ postępować zgodnie ze wskazówkami z punktu 7.
7 Zabezpieczenie dziecka
!
Montaż pół-uniwersalny: jeżeli fotelik samochodowy ma być eksploatowany przy zastosowaniu złączy k-fix + , wówczas należy upewnić się, że został on zamontowany zgodnie z instrukcją z punktu 6!
!
Montaż uniwersalny: jeżeli fotelik samochodowy ma być eksploatowany bez zastosowania złączy k-fix + , wówczas złącza k-fix + (D) należy
wsunąć pod siedzisko (E)!
kiddy ustawić na siedzeniu samochodu zgodnie z opisem zawartym w punkcie
5.1 + 5.2 lub 5.1 + 5.3.
28
PL
Upewnić się, czy fotelik jest dostosowany do wzrostu i wagi dziecka (punkt 4).
kiddy phoenixfix3 jest zabezpieczany 3-punktowym pasem samochodowym na
prowadnicach pasa w osłonie tułowia (M) (rys. 18).
!
W przypadku, gdy dziecko waży mniej niż 11 kg należy korzystać z podkładki na siedzenie (I)! Patrz punkt 4.1.
Podczas sadzania dziecka w foteliku należy zwrócić uwagę, aby ciało dziecka
dokładnie przylegało do oparcia (B).
Osłonę tułowia (L) wraz z ramionami (N) należy wsunąć pod podłokietniki (C)
(rys. 19).
Osłonę tułowia (L) dosunąć na tyle, aby ściśle przylegała do tułowia dziecka.
Zależnie od kąta nachylenia oparcia lub wzrostu dziecka może zdarzyć się, że
osłona ciała (L) przylega już do tułowia, a ramiona osłony (N) nie znajdują się
pod podłokietnikami (C). Nie ogranicza to działania i bezpieczeństwa fotelika
(rys. 20).
Następnie 3-punktowy pas samochodowy należy wyciągnąć na tyle, żeby przeprowadzić go wokół fotelika kiddy i wpiąć bezpośrednio w zamek pasa (rys. 21).
Należy przy tym pamiętać, aby klamra pasa zatrzasnęła się w zamku z wyraźnym
odgłosem kliknięcia i była w nim mocno osadzona.
Pas biodrowy przeprowadzić przez prowadnice w osłonie tułowia (M).
Następnie naciągnąć pas biodrowy (rys. 22). Osłona tułowia musi przy tym ściśle
przylegać do tułowia dziecka.
Następnie należy przeprowadzić pas barkowy przez prowadnice w osłonie tułowia (M) (rys. 23).
29
PL
Zwrócić uwagę, aby pasy leżały na sobie płasko i nie były przekręcone.
Naciągnąć pas barkowy (rys. 24).
Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że pas biodrowy i barkowy
prawidłowo przylegają do osłony tułowia (L), są odpowiednio napięte i nie są
skręcone. Pasy muszą przechodzić płasko przez prowadnice osłony tułowia (rys.
23+24). Należy regularnie kontrolować położenie pasów.
8 Demontaż złącza k-fix+ w przypadku montażu pół-uniwersalnego
Nacisnąć przycisk odblokowujący (K) (rys. 25; cyf. 1) i jednocześnie odsunąć
siedzisko (E) od oparcia fotela samochodowego (rys. 25; cyf. 2).
Otworzyć lewe i prawe złącze k-fix + (D), przesuwając do przodu blokady (S)
(przez „zielony” wskaźnik zamknięcia (R)) (rys. 26).
Dopiero po otwarciu złączy (D) kiddy phoenixfix3 zostaje odpięty od struktury
samochodu.
Na koniec należy wsunąć złącza k-fix + (D) pod siedzisko (E).
W tym celu dokręcić najpierw złącza (D) do siedziska (rys. 27). Nacisnąć przycisk
odblokowujący (K) (rys. 28; cyf. 1) i wsunąć złącza (D) całkowicie w siedzisko (E)
(rys. 28; cyf. 2). Złącza muszą być prawidłowo wprowadzone w odpowiednie
wgłębienia w siedzeniu.
Zwolnić teraz przycisk odblokowujący (K).
9 Zakładanie i zdejmowanie obicia
!
Nigdy nie używać systemu kiddy bez oryginalnego obicia. Obicie jest elementem koncepcji bezpieczeństwa.
30
PL
9.1 Zdejmowanie obicia oparcia
Najpierw ustawić zagłówek (F) w najwyższej pozycji.
Następnie otworzyć zamknięcia z tyłu osłony ramion (G) i ściągnąć obicie, pociągając do przodu fotelika.
9.2 Zdejmowanie obicia zagłówka
Najpierw ustawić zagłówek (F) w najwyższej pozycji.
Otworzyć zamknięcia z tyłu obicia.
Ostrożnie odpiąć obicie wokół uchwytu do regulacji wysokości (P) i ściągnąć je
do przodu przez zagłówek (F).
9.3 Zdejmowanie obicia z siedziska
Otworzyć najpierw zapięcia pod siedziskiem i na jego tyle (E) oraz na obydwu
klapach z tyłu obicia.
Teraz można odpiąć obydwa zamknięcia po lewej i prawej stronie pod obiciem,
a następnie zdjąć obicie, pociągając je do góry.
9.4 Zdejmowanie obicia z podpórki pod nogi
Najpierw pociągnąć podpórkę (J) do najbardziej wysuniętej pozycji.
Poluzować najpierw obicie na haczykach po spodniej stronie podpórki (J).
Teraz ściągnąć ostrożnie obicie przez krawędź podpórki (J) do góry.
31
PL
9.5 Obicie osłony tułowia
!
Obicia osłony tułowia nie wolno zdejmować ani prać.
W przypadku uszkodzenia osłony tułowia (L) lub jej obicia należy skontaktować się
z odpowiednią specjalistyczną placówką handlową lub bezpośrednio z producentem.
9.6 Zakładanie obicia z podpórki pod nogi
Najpierw pociągnąć podpórkę (J) do najbardziej wysuniętej pozycji.
Teraz obicie z dziurką na guzik naciągnąć ostrożnie do przodu przez podpórkę (J).
Następnie zamocować obicie z dziurką na guzik na haczykach podpórki (J).
9.7 Zakładanie obicia z siedziska
Zamocować obicie za pomocą zamknięć w górnej części siedziska (E). Teraz
przeciągnąć obicie również przez lewy i prawy podłokietnik (C).
Przeprowadzić obydwie klapy z tyłu obicia przez szparę między oparciem (B) i
siedziskiem.
Następnie obicie przeciągnąć przez siedzisko i zapiąć z tyłu guziki.
9.8 Zakładanie obicia zagłówka
Najpierw ustawić zagłówek (F) w najwyższej pozycji. W celu prostego założenia
obicia siedzenie należy położyć na płaskiej powierzchni.
Teraz przeciągnąć obicie również z lewej i prawej strony zagłówka (F) oraz umieścić na siedzeniu bez żadnych napięć.
32
PL
Następnie naciągnąć obicie za zagłówek (F). Otwór w obiciu należy przeciągnąć
przed osłonę uchwytu do regulacji (P) i przesunąć pod nią.
Zapiąć teraz obydwa zamknięcia z tyłu obicia.
9.9 Zakładanie obicia na oparcie
Zagłówek (F) ustawić w najwyższej pozycji. W celu prostego założenia obicia
siedzenie należy położyć na płaskiej powierzchni.
Teraz przeciągnąć obicie również z lewej i prawej strony zagłówka (G) oraz umieścić na oparciu (B) bez żadnych napięć.
Zapiąć teraz obydwa zamknięcia z tyłu osłony ramion (G).
10 Wskazówki pielęgnacyjne
10.1 Czyszczenie tapicerki
Obicia stanowią istotny element systemu zabezpieczającego. Dlatego też należy używać wyłącznie oryginalnych obić dostarczanych przez producenta. Jeśli
konieczne są zapasowe obicia, można je zamówić w sklepie branżowym.
Obicie można prać w temperaturze 30 stopni w trybie dla tkanin delikatnych. Nie wolno go odwirowywać ani suszyć w suszarce.
Osłony tułowia nie wolno zdejmować ani prać!
10.2 Czyszczenie elementów z tworzywa sztucznego
Elementy z tworzywa sztucznego można czyścić za pomocą łagodnego środka
do czyszczenia lub wilgotną ściereczką. W żadnym wypadku nie należy używać
silnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników).
33
PL
11 Sposób postępowania w razie wypadku
Po wypadku przy prędkości większej niż 10 km/h system zabezpieczający musi
zostać skontrolowany przez producenta pod kątem ewentualnych uszkodzeń, a
w razie potrzeby konieczna jest jego bezpłatna wymiana.
12 Gwarancja
System kiddy objęty jest 2-letnią gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe.
Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu.
Podstawą reklamacji jest dowód zakupu. Świadczenia gwarancyjne ograniczają
się do prawidłowo użytkowanych systemów zabezpieczających, które zostaną
odesłane do producenta w czystym i schludnym stanie.
Gwarancja nie dotyczy:
- oznaki naturalnego zużycia oraz uszkodzenia spowodowane nadmierną eksploatacją;
- szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.
Materiały: wszystkie nasze materiały spełniają najwyższe wymagania odnośnie
wytrzymałości koloru na promieniowanie UV. Jednakże wszystkie materiały
płowieją, jeśli są wystawione na działanie promieniowania UV. Nie chodzi tutaj
o wadę materiału, ale o zwykłe oznaki zużycia, na które nie dajemy gwarancji.
W przypadku reklamacji należy bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą
produktu.
Zespół kiddy życzy Państwu i Państwa dziecku przyjemnej i bezpiecznej
podróży!
34
CZ
Obsah
1 Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
2 Vhodnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
3
Všeobecné bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
4 Nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
4.1 Nastavení výšky pomocí sedáku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
4.2 Nastavení podpěrky hlavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3 Nastavení prodloužení podpěry nohou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.4 Nastavení lehací polohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5 Výběr a nastavení sedadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.1 Nastavení sedadla vozidla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
5.2 Sedadlo pro montáž univerzální verze . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
5.3 Sedadlo pro montáž polouniverzální verze . . . . . . . . . . . . . . . .42
6 Montáž polouniverzální verze do vozidla pomocí spojek k-fix+. 42
7 Připevnění dítěte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
8
Demontáž spojek k-fix + po polouniverzálním použití . . . . . 45
9
Stažení a nasazení potahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
9.1 Stažení potahu zádové opěrky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
9.2 Stažení potahu opěrky hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
9.3 Stažení potahu sedačky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
9.4 Stažení potahu prodloužení podpěry nohou. . . . . . . . . . . . . . .46
9.5 Potah bezpečnostního pultíku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
9.6 Nasazení potahu prodloužení podpěry nohou. . . . . . . . . . . . . .47
9.7 Nasazení potahu sedačky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
9.8 Nasazení potahu opěrky hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
9.9 Nasazení potahu zádové opěrky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
10 Pokyny pro údržbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
10.1 Čištění potahu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
10.2 Čištění plastových dílů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
11 Postup po nehodě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
12 Záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
35
CZ
Návod k obsluze kiddy phoenixfix 3
1 Úvod
Těší nás, že jste se při volbě dětského zádržného systému (A) rozhodli pro
kiddy phoenixfix 3.
Systém kiddy phoenixfix 3 je další inovační výrobek značky kiddy. Díky materiálům odvádějícím energii zaručuje sedačka kiddy nejvyšší možnou bezpečnost
při bočním nárazu. Vaše dětská sedačka je vybavena také tlumiči nárazu kiddy
(H), originálním bezpečnostním pultíkem kiddy (L) a upevňovacím systémem
k-fix pro rozsáhlou ochranu při čelním nárazu.
Pro zajištění maximální ochrany vašeho dítěte je bezpodmínečně
nutné používat sedačku kiddy phoenixfix 3 způsobem popsaným v
tomto návodu.
Jednotlivé díly vaší sedačky kiddy phoenixfix 3 jsou v textu tohoto návodu označeny písmeny a jsou vysvětleny v bodu se stejným označením.
2 Vhodnost
Sedačka kiddy phoenixfix 3 je testována a schválena podle aktuální verze
schvalovací normy ECE-R44/04. Získává osvědčení o schválení typu pro třídy
„univerzální“ a „polouniverzální“.
„Univerzální“: znamená, že se smí používat ve všech typech vozidel na
jakémkoli sedadle vybaveném tříbodovým bezpečnostním
pásem v souladu s ECE 16 nebo srovnatelnými normami.
„polouniverzální“: znamená, že se dětský zádržný systém může dodatečně
upevnit do upínacích bodů ISOFIX vozidla.
V tomto případě se dětský zádržný systém smí zabudovat
pouze do vozidel uvedených v seznamu typů, který je
součástí dodávky. Seznam typů se neustále aktualizuje.
36
CZ
Nejnovější verzi najdete na internetové adrese
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
Dětský zádržný systém kiddy phoenixfix 3 je vhodný pro hmotnostní třídy I až
III, tedy pro děti o hmotnosti 9–36 kg (cca od 9 měsíců do cca 12 let) nebo do
výšky maximálně 150 cm.
Při používání ve vozidle mimoto řiďte doporučeními v uživatelské příručce vašeho vozidla, nebo kontaktujte svou smluvní
opravnu.
3 Všeobecné bezpečnostní pokyny
!
Před první montáží dětského zádržného systému si pečlivě
pročtěte návod k použití. Nesprávné používání může být pro
vaše dítě životu nebezpečné.
Zraněním, která jsou způsobena bezmyšlenkovitostí, lze snadno předejít.
!
Dětský zádržný systém (A) musí být používán vždy s příslušným
ochranným pultíkem (L).
!
Používejte příslušnou zmenšovací vložku (I) pro děti o hmotnosti od 9 – cca 11 kg. Poloha podsedáku (ochrana) by se jinak
při nehodě zhoršila.
!
Před každou jízdou zkontrolujte, zda je dětský zádržný systém
(A) optimálně nastaven podle tělesné výšky dítěte. Během jízdy
žádná nastavení neprovádějte.
!
Zajistěte, aby všechny díly systému byly řádně upevněny.
!
Přesvědčte se, že žádný díl dětského zádržného systému (A)
není zaseknut ve dveřích nebo nastavitelných sedácích.
37
CZ
!
Zejména u dodávek a karavanů dbejte na to, aby pro případ
záchrany třetí osobou byl dětský zádržný systém (A) namontován na co nejpřístupnějším místě.
!
Používejte dětský zádržný systém (A) výhradně pro uvedenou
hmotnostní třídu I až do max. 18 kg.
!
Pás nesmí nikdy přiléhat povolený na ochranném pultíku
(L). Přinehodě jsou zatížení mnohonásobně vyšší než při
napnutém pásu. Dbejte prosím na správnou polohu zámku
pásu vozidla.
!
V dětském zádržném systému (A) nikdy nenechávejte dítě bez
dozoru.
!
Na odkládací desku za zadními sedadly nikdy nepokládejte
těžké předměty. Při nehodě by se mohly nebezpečně vymrštit.
!
!
!
!
Pokud vozíte s sebou dětský zádržný systém (A) bez dítěte,
zablokujte jej stanoveným způsobem trojbodovým pásem
vozidla (bod 7) nebo k-fix spojkami (D)do ISOFIX-bodů ukotvení (bod 6). V takovém případě musí být bezpečnostní pultík
uložen v prostoru pro nohy nebo kufru.
Chraňte dětský zádržný systém (A) před přímým slunečním
zářením; mohl by se nepříjemně zahřát.
Je nepřípustné provádět na dětských zádržných systémech (A)
jakékoli změny. Ochranný účinek tím může být narušen nebo
omezen. Pokud se vyskytnou jakékoli potíže, obraťte se na
svého specializovaného prodejce nebo přímo na výrobce.
Dětský zádržný systém (A) se smí používat pouze na místech s
tříbodovým bezpečnostním pásem podle ECE 16 nebo srovnatelných norem.
38
CZ
!
!
Ujistěte se, že dětský zádržný systém (A) byl do vozidla namontován v souladu s tímto návodem.
Při delších cestách dopřejte svému dítěti přestávky a dbejte na
to, aby dítě nevystupovalo z vozidla bez dozoru směrem do vozovky. Vždy používejte dětskou pojistku ve dveřích osobního
automobilu, pokud je součástí výbavy.
!
Dětský zádržný systém (A) přestaňte používat, pokud došlo
k poškození dílů při nehodě (rychlost při nehodě vyšší než
10 km/h) nebo jinými vlivy.
!
Používat se smí pouze výrobcem předepsaná dráha pásu.
4 Nastavení
4.1 Nastavení výšky pomocí sedáku
Součástí systému kiddy phoenixfix 3 je sedák (I), který umožňuje přizpůsobení
velikosti pro děti ve věku od cca 9 měsíců až do přibližně 18 měsíců (9–11 kg), a
to změnou výšky sedáku.
!
U dětí s hmotností do 11 kg se musí používat (I) sedák. Od
hmotnosti nad 11 kg se sedák už nesmí používat (obr. 1).
Sedák (I) by měl být připevněn trvale! Protáhněte proto poutka pravým a levým
otvorem v potahu mezi loketní opěrkou a zádovou opěrkou a zajistěte pomocí
patentky (obr. 2+3).
!
Při používání sedáku (I) dávejte pozor na to, aby nastavitelná
opěrka hlavy (F) byla vždy ve správné poloze.
4.2 Nastavení podpěrky hlavy
kiddy phoenixfix 3 díky výškově nastavitelné opěrce hlavy (F) poskytuje možnost
39
CZ
individuálního přizpůsobení výšce vašeho dítěte.
Opěrku hlavy (F) můžete podle výšky dítěte nastavit do několika poloh.
Správně je nastavena tehdy, když spánek dítěte leží v oblasti nejužšího místa
opěrky hlavy (F) (obr. 4 + 5). Vzdálenost mezi ramenem dítěte a opěrkou hlavy
by přitom měla být 2 cm.
Pro nastavení opěrky hlavy (F) použijte páčku k nastavení výšky (P) na zadní straně
opěrky hlavy (F), a to tak, že ji lehce vytáhnete směrem ven a opěrku hlavy (F) pak
posouváte podle potřeby nahoru nebo dolů (obr. 6).
4.3 Nastavení prodloužení podpěry nohou
Nastavením prodloužení podpěry nohou (J) můžete svému dítěti zajistit podstatně lepší komfort při sezení. Prodloužení podpěry nohou (J) lze nastavovat
plynule.
Zasuňte ruku do prohlubně úchytu pod prodloužením podpěry nohou (J) a
vysuňte nebo zasuňte prodloužení podpěry nohou do požadované polohy.
4.4 Nastavení lehací polohy
Lehací, příp. sedací polohu nikdy nenastavujte za jízdy. Vozidlo zastavte, odpojte
bezpečnostní pás a dítě vyndejte ze sedačky.
!
Lehací polohu smíte používat pouze při polouniverzálním
upevnění pomocí spojek k-fix+ .
Pro nastavení lehací polohy stiskněte uvolňovací páčku (K) (obr. 8; č. 1) a zároveň vytáhněte sedačku (E) od opěradla vozidla (obr. 8; č. 2). Čím dále odsunete
sedačku (E) směrem dopředu, tím větší bude úhel ležení.
Opěrka zad (B) systému kiddy phoenixfix 3 se automaticky vychýlí do lehací
40
CZ
polohy. Lehací polohy je dosaženo ve chvíli, kdy opěrka hlavy (F) dětské sedačky
doléhá na opěradlo sedadla vozidla (obr. 9).
!
Maximální lehací polohy je dosaženo tehdy, když sedačku (E)
už není možné víc vytáhnout směrem dopředu.
Maximální úhel lehací polohy je závislý na poloze kotvicích bodů Isofix v automobilu.
5 Výběr a nastavení sedadla
5.1 Nastavení sedadla vozidla
O používání dětských zádržných systémů (A) se důkladně informujte v provozní příručce k vašemu vozidlu.
Pokud montáži brání opěrka hlavy, je nutné používat ji v nejvyšší poloze, nebo
ji vyjmout (obr. 10).
Pohyblivá opěrka zad (B) systému kiddy phoenixfix 3 zajišťuje, že opěrka doléhá
až k opěradlu vozidla. Odpovídajícím způsobem tedy nastavte polohu opěradel
sedadla vozidla.
5.2 Sedadlo pro montáž univerzální verze
Dětský zádržný systém (A) kiddy phoenixfix 3 je možné namontovat do vozidla
na kterékoli sedadlo, které má tříbodový systém bezpečnostních pásů (obr. 11).
Systém kiddy phoenixfix 3 lze používat také na sedadlech obrácených proti směru
jízdy, která mají tříbodový systém bezpečnostních pásů (obr. 11).
* Pokud výrobce vozidla povoluje umístění dětského zádržného systému na
sedadle spolujezdce, mělo by být umístěno do polohy co nejvíce vzadu.
41
CZ
!
Při montáží univerzální verze kiddy phoenixfix 3 (tedy bez
k-fix + ), musí být spojky (D) zasunuty. Viz bod 8.
5.3 Sedadlo pro montáž polouniverzální verze
Montáž polouniverzální verze dětského zádržného systému (A) je možná pouze
na sedadlech, která jsou vybavena systémem ukotvení ISOFIX. V těchto kotvicích
bodech ISOFIX je možné systém kiddy phoenixfix 3 pevně spojit s kostrou vozidla pomocí spojek k-fix + (D).
Dětský zádržný systém (A) kiddy phoenixfix 3 je možné zabudovat do těch vozidel a na ta sedadla, která jsou uvedena v seznamu typů.
Seznam typů se neustále aktualizuje. Nejnovější verzi najdete na internetové adrese
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
Výrobce doporučuje, pokud je to možné, montáž polouniverzální verze dětského
zádržného systému (A) pomocí spojek k-fix + (D).
6 Montáž polouniverzální verze do vozidla pomocí spojek k-fix+
Stiskněte uvolňovací páčku (P) vpředu pod prodloužením podpěry nohou (J)
(obr. 12; č. 1). Spojky k-fix+ (D) nyní automaticky vyjedou vzadu ze sedačky (E).
Otočte spojky (D) o 180° tak, aby připojovací otvory ukazovaly směrem k sedadlu
vozidla (obr. 13).
Posunutím obou odjištění (S) směrem dopředu zkontrolujte, zda jsou háčky spojek
otevřené (obr. 14). Pokud indikátor blokovacího mechanismu (R) není „zelený“, jsou
háčky spojek otevřené (obr. 14).
!
Usaďte systém kiddy phoenixfix 3 na sedadlo vozidla, které
umožňuje montáž polouniverzální verze (bod 5.3), a sedadlo v
případě potřeby nastavte podle bodu 5.1.
42
CZ
Nyní obě spojky k-fix+ (D) nasuňte na kovové upínací ústrojí (kotvicí body ISOFIX) a
stiskněte proti sobě tak, aby došlo k zablokování spojek (D) (obr. 15).
Správné zablokování (zajištění) bude potvrzeno „zeleným“ indikátorem upevnění
k-fix+ (R) (obr. 16).
!
Zataháním za sedačku (E) se ujistěte, zda jsou spojky k-fix+ (D)
zavřené, a na pravé a levé spojce k-fix+ zkontrolujte, zda indikátor upevnění (R) je „zelený“!
V tuto chvíli je systém kiddy phoenixfix 3 upevněn do vozidla v (maximální)
poloze v leže. Chcete-li sedačku nastavit do vzpřímené polohy, musíte dětský
zádržný systém posunout směrem k opěradlu vozidla.
Stiskněte uvolňovací páčku (K) (obr. 17; č. 1) a zároveň posuňte sedačku (E)
směrem k opěradlu vozidla (obr. 17; č. 2).
Po montáži dětského zádržného systému (A) pomocí spojek k-fix+ se přesvědčte, že dětská sedačka dosedá na sedadlo vozidla a že zámek bezpečnostního
pásu není zakryt. Za tímto účelem můžete sedák posunout trochu doleva nebo
doprava.
Pro zajištění dítěte v sedačce upevněné systémem k-fix+ postupujte způsobem
popsaným v bodu 7.
7 Připevnění dítěte
!
polouniverzální: Chcete-li používat dětskou sedačku s upevněním
k-fix+, přesvědčte se, že je ve vozidle upevněna podle pokynů v bodu 6!
!
univerzální: Chcete-li používat dětskou sedačku bez upevnění k-fix+,
musíte spojky k-fix+ (D) otočit a zasunout je do sedačky (E)!
Svou sedačku kiddy umístěte na sedadlo vozidla podle pokynů v bodě 5.1+5.2,
příp. 5.1+5.3.
43
CZ
Přesvědčte se, zda je vaše dětská sedačka nastavena podle tělesné výšky, příp.
hmotnosti vašeho dítěte (bod 4).
Systém kiddy phoenixfix 3 se v místě vedení pásu (M) zajistí pomocí tříbodového
bezpečnostního pásu vozidla (obr. 18).
!
Do hmotnosti 11 kg je mimoto nutné používat sedák (I)!
Viz bod 4.1.
Usaďte své dítě do sedačky a dbejte na to, aby zadečkem přiléhalo k zádové
opěrce (B).
Zasuňte bezpečnostní pultík (L) pomocí úchytů (N) pod loketní opěrky (C)
(obr. 19).
Ochranný pultík (L) posuňte tak, aby přiléhal k bříšku dítěte.
Může se stát, že kvůli úhlu zádové opěrky nebo výšce dítěte bezpečnostní pultík
(L) na bříško dítěte doléhá, aniž by úchyty bezpečnostního pultíku (N) byly pod
loketními opěrkami (C). Tím není funkčnost ani bezpečnost dětské sedačky nijak
ovlivněna (obr. 20).
Potom vytáhněte tříbodový bezpečnostní pás vozidla tak, aby vedl kolem
sedačky kiddy a mohl se zacvaknout přímo do zámku bezpečnostního pásu
vozidla (obr. 21).
Dbejte přitom na to, aby jazýček pásu zacvakl zřetelným „kliknutím“.
Potom navlékněte pánevní pás do vedení pásu na bezpečnostním pultíku (M).
Pánevní pás nakonec napněte (obr. 22). Přitom musí bezpečnostní pultík přiléhat
k bříšku vašeho dítěte.
Potom provlékněte ramenní pás do vedení pásu na bezpečnostním pultíku (M)
(obr. 23).
44
CZ
Dejte přitom pozor, aby pásy ležely naplocho a nebyly přes sebe překroucené.
Ramenní pás nakonec napněte (obr. 24).
Před jízdou se přesvědčte, že bederní a ramenní pás správně doléhají na bezpečnostní pultík (L), že jsou napnuté a nejsou překroucené. Pásy musí nad místem
vedení pásu bezpečnostního pultíku ležet naplocho (obr. 23+24). Vedení pásu
pravidelně kontrolujte.
8 Demontáž spojek k-fix + po polouniverzálním použití
Stiskněte uvolňovací páčku (K) (obr. 25; č. 1) a zároveň vytáhněte sedačku (E) od
opěradla sedadla vozidla (obr. 25; č. 2).
Otevřete levou a pravou spojku k-fix + (D) a zároveň posuňte odjištění (S)
směrem dopředu (přes „zelený“ indikátor upevnění (R)) (obr. 26).
Teprve ve chvíli, kdy jsou obě spojky (D) otevřené, je systém kiddy phoenixfix 3
oddělen od konstrukce vozidla.
Následně je nutné zasunout spojky k-fix + (D) do sedačky (E).
Zašroubujte proto spojky (D) nejdříve k sedačce (obr. 27). Nyní stiskněte uvolňovací páčku (K) (obr. 28; č. 1) a zároveň zcela zasuňte spojky (D) do sedačky (E)
(obr. 28; č. 2). Při zasouvání musí spojky správně zajíždět do příslušných otvorů
v sedačce.
Nyní povolte uvolňovací páčku (K).
9 Stažení a nasazení potahu
!
Sedačku kiddy nikdy nepoužívejte bez originálního potahu.
Ten je totiž součástí bezpečnostního konceptu.
45
CZ
9.1 Stažení potahu zádové opěrky
Opěrku hlavy nejdříve vysuňte (F) do nejvyšší polohy.
Otevřete suché zipy na zadní straně opěrek ramen (G) a potah potom stáhněte
ze sedačky.
9.2 Stažení potahu opěrky hlavy
Opěrku hlavy nejdříve vysuňte (F) do nejvyšší polohy.
Otevřete suché zipy na zadní straně potahu.
Nyní potah opatrně uvolněte z páčky k nastavení výšky (P) a vytáhněte ho
směrem dopředu přes opěrku hlavy (F).
9.3 Stažení potahu sedačky
Nejdříve uvolněte patentky na spodní a zadní straně sedačky (E) a také u obou
poutek na zadní straně potahu.
Nyní uvolněte oba suché zipy vlevo a vpravo pod potahem a potom potah stáhněte směrem nahoru.
9.4 Stažení potahu prodloužení podpěry nohou
Prodloužení podpěry nohou (J) nejdříve vytáhněte co nejvíc dopředu.
Potah nejdříve uvolněte z háčku na spodní straně prodloužení podpěry nohou
(J).
Nyní potah opatrně vytáhněte přes okraj prodloužení podpěry nohou (J)
směrem nahoru.
46
CZ
9.5 Potah bezpečnostního pultíku
!
Potah bezpečnostního pultíku se nesmí stahovat ani prát.
Při poškození bezpečnostního pultíku (L) nebo jeho potahu se obraťte na
příslušného prodejce nebo přímo na výrobce.
9.6 Nasazení potahu prodloužení podpěry nohou
Prodloužení podpěry nohou (J) nejdříve vytáhněte co nejvíc dopředu.
Nyní potah dírkou dopředu opatrně přetáhněte přes prodloužení podpěry
nohou (J).
Nakonec potah připevněte zachycením dírky do háčku umístěném na prodloužení opěry nohou (J).
9.7 Nasazení potahu sedačky
Potah připevněte suchým zipem na horní straně sedačky (E). Nyní potah přetahujte přes levou i pravou loketní opěrku (C).
Zároveň protáhněte obě poutka na zadní straně potahu mezerou mezi zádovou
opěrkou (B) a sedákem.
Nakonec potah natáhněte přes sedačku a upevněte pomocí patentek na zadní
a spodní straně.
9.8 Nasazení potahu opěrky hlavy
Opěrku hlavy nejdříve vysuňte (F) do nejvyšší polohy. Pro snazší nasouvání potahu
si sedačku položte na rovnou plochu.
47
CZ
Nyní potah přetáhněte přes levou i pravou opěrku (F) a upravte ho tak, aby na
sedačce nebyl napnutý.
Nyní ho nasuňte směrem dozadu na opěrku hlavy (F). Otvor v potahu musíte
přetáhnout přes dutinu pro páčku k nastavení výšky (P) a zasunout jej pod ni.
Nyní zavřete oba suché zipy na zadní straně potahu.
9.9 Nasazení potahu zádové opěrky
Opěrku hlavy (F) nastavte do nejvyšší polohy. Pro snazší nasouvání potahu si
sedačku položte na rovnou plochu.
Nyní potah přetáhněte přes levou a pravou opěrku ramen (G) a upravte
ho tak, aby na opěrce zad (B) ležel rovně a nebyl napnutý.
Nyní zavřete oba suché zipy na zadní straně opěrek ramen.
10 Pokyny pro údržbu
10.1 Čištění potahu
Potahy jsou nezbytnou součástí bezpečnostního konceptu. Používejte proto
pouze originální potahy od výrobce. Potřebujete-li náhradní potahy, můžete je
objednat u specializovaného prodejce.
Potah lze prát při teplotě 30 C při šetrném pracím
programu. Nesmí se ždímat ani sušit v sušičce.
Potah bezpečnostního pultíku se nesmí stahovat ani prát!
10.2 Čištění plastových dílů
Plastové díly lze čistit jemným čisticím prostředkem nebo vlhkým hadříkem. V
žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (např. rozpouštědla).
48
CZ
11 Postup po nehodě
Po nehodě při rychlosti vyšší než 10 km/h je bezpodmínečně nutné nechat
dětský zádržný systém zkontrolovat výrobcem kvůli případným poškozením a
případně je možné bezplatně jej vyměnit.
12 Záruka
Na sedačku kiddy poskytujeme záruku na výrobní nebo materiálové vady v
délce 2 roky. Záruční doba začíná v den zakoupení.
Základem reklamace je doklad o koupi. Záruka se omezuje na dětské zádržné
systémy, které byly náležitě ošetřeny a byly zaslány zpět v čistém a řádném stavu.
Záruka se nevztahuje na:
- přirozené známky opotřebení a škody způsobené nadměrným
namáháním
- škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním
Látky: Všechny naše látky splňují vysoké požadavky na stálobarevnost a odolnost
proti UV záření. Přesto všechny látky blednou, když jsou vystaveny UV záření. V
tomto případě se nejedná o materiálovou vadu, ale o normální opotřebení, na
které se záruka nevztahuje. V případě záruky se neprodleně obraťte na svého
specializovaného prodejce.
kiddy tým přeje vám a vašim dětem vždy dobrou a bezpečnou jízdu.
49
CZ
50
RU
Содержание
1 Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
2 Пригодность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
3 Общие указания по технике безопасности. . . . . . . . . . . .53
4 Настройки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
4.1 Изменение высоты сиденья с помощью подушки. . . . . . . . . . .56
4.2 Настройка подголовника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
4.3 Настройка подколенного валика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
4.4 Настройка лежачего положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5 Выбор и настройка автомобильного сидения . . . . . . . . . 58
5.1 Настройка автомобильного сидения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.2 Сиденье для универсальной установки. . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.3 Сиденье для полууниверсальной установки. . . . . . . . . . . . . . 59
6 Полууниверсальная установка в автомобиль с k-fix + . . . . 59
7 Фиксация ребенка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
8 Демонтаж креплений k-fix + после
полууниверсальной установки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
9 Снятие и надевание чехла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
9.1 Снятие чехла спинки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
9.2 Снятие чехла подголовника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
9.3 Снятие чехла сиденья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
9.4 Снятие чехла подколенного валика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
9.5 Чехол столика безопасности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
9.6 Надевание чехла подколенного валика. . . . . . . . . . . . . . . . . 64
9.7 Надевание чехла сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
9.8 Надевание чехла подголовника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
9.9 Надевание чехла спинки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
10 Указания по уходу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
10.1 Чистка чехла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
10.2 Чистка пластмассовых деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
11 Поведение после аварии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
12 Гарантия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
51
RU
Руководство по эксплуатации kiddy phoenixfix 3
1 Введение
Поздравляем вас с выбором детского кресла безопасности (А) kiddy phoenixfix 3.
kiddy phoenixfix 3 – это инновационное изделие из ассортимента kiddy. Благодаря применению энергопоглощающих материалов кресло обеспечивает
максимальную защиту вашего ребенка при боковом столкновении. Детское
автокресло также оснащено амортизаторами kiddy Shock Absorber (H), оригинальным столиком безопасности kiddy (L) и системой крепления k-fix +
для гарантии полной безопасности при лобовом столкновении.
Чтобы обеспечить наилучшую защиту вашего ребенка, необходимо
использовать автокресло kiddy phoenixfix 3 строго в соответствии с
указаниями в данном руководстве по эксплуатации.
Различные компоненты автокресла kiddy phoenixfix 3 имеют буквенные обозначения и описываются в соответствующих разделах в начале документа.
2 Пригодность
Детское автокресло kiddy phoenixfix 3 прошло испытания и сертифицировано согласно стандарту ECE R44/04 в последней редакции. Получено
утверждение типового образца для классов «universal» (универсальный) и
«semi-universal» (полууниверсальный).
универсальный: означает, что автокресло разрешается использовать в
любых автомобилях на каждом сиденье с 3-точечным
ремнем безопасности, отвечающим стандарту ECE 16
или аналогичным нормативам.
полууниверсальный: означает, что детское кресло безопасности можно
дополнительнозакреплять в точках ISOFIX внутри автомобиля.
52
RU
В этом случае разрешается устанавливать автокресло
только в автомобили, перечисленные в прилагаемом
списке. Список моделей автомобилей регулярно
обновляется. Актуальная версия приводится по адресу
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
Детская система безопасности kiddy phoenixfix 3 подходит для весо-вого
класса I, то есть для детей весом 9-18 кг (примерно от 9 месяцев до
4 лет).
Дополнительно учитывайте рекомендации, приведенные
в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, или
получите информацию в вашей сервисной мастерской.
3 Общие указания по технике безопасности
!
Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации
перед первым применением детского кресла безопасности. Неправильное использование может привести к опасности для жизни вашего ребенка.
Травм по причине необдуманных действий можно легко избежать.
!
Детскую систему безопасности (A) всегда следует использовать со столиком безопасности (L), входящим в комплект ее
поставки.
!
Для детей весом примерно от 9 до 11 кг используйте соответствующий комфорт-пакет (I). Иначе в случае аварии
положение на сиденье (защита) ребенка ухудшится.
!
Перед каждой поездкой проверяйте настройку автокресла (А) по росту вашего ребенка. Запрещается регулировать
кресло во время движения.
53
RU
!
Убедитесь в том, что все компоненты зафиксированы надлежащим образом.
!
Убедитесь в том, что никакие компоненты детского автокресла (А) не защемлены в дверях или между сиденьями.
!
!
!
Особенно в микроавтобусах и жилых автомобилях необходимо устанавливать детское кресло безопасности (А) в
легко доступном месте, чтобы облегчить спасение ребенка
в случае аварии.
Используйте детскую систему безопасности (А) только для
детей весом не более 18 кг (весовой класс I).
Ремень никогда не должен лежать свободно на столике
безопасности (L). В случае аварии нагрузка будет во много
раз выше, чем при натянутом ремне. Пожалуйста, следите
за правильностью расположения замка автомобильного
ремня безопасности.
!
Не оставляйте ребенка без присмотра в детском кресле
безопасности (А).
!
Не кладите тяжелые предметы на заднюю полку, т.к. в случае аварии они могут «выстрелить» вперед и стать причиной травм.
!
При перевозке детской системы безопасности (A) в автомобиле без ребенка всегда закрепляйте ее согласно предписанию с помощью автомобильного ремня безопасности
с 3-точечным креплением (точка 7) или с помощью коннекторов k-fix (D) в точках крепления ISOFIX в автомобиле
(точка 6). В этом случае столик безопасности должен храниться в ножном ящике ил в багажнике.
54
RU
!
!
Защищайте детское кресло безопасности (А) от прямого
воздействия солнечных лучей, т.к. нагревание кресла
означает дискомфорт для вашего ребенка.
Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию детского кресла безопасности (А). Это может привести
к снижению или потере эффективности защиты. В случае
затруднений обращайтесь в специализированный магазин
или непосредственно к производителю.
!
Детское кресло безопасности (А) разрешается устанавливать только на сиденья с 3-точечным ремнем безопасности,
отвечающим стандарту ECE 16 или аналогичным нормативам.
!
Убедитесь в том, что детское кресло безопасности (А) установлено в автомобиль согласно указаниям в данном руководстве.
!
!
!
Во время длительных поездок делайте перерывы и следите за тем, чтобы ваш ребенок самостоятельно не выходил
из автомобиля на проезжую часть. Всегда используйте функцию блокировки задних дверей автомобиля (при наличии).
Не используйте детское кресло безопасности (А), если в
результате аварии на скорости выше 10 км/ч или каких-либо других воздействий компоненты кресла были повреждены или отсоединены.
Разрешается использовать только предусмотренные производителем пазы для ремня безопасности.
55
RU
4 Настройки
4.1 Изменение высоты сиденья с помощью подушки
Автокресло kiddy phoenixfix 3 оснащено подушкой (I), которая позволяет регулировать высоту сиденья под рост ребенка в возрасте от 9 до 18 месяцев (9–11 кг).
!
Для детей весом до 11 кг необходимо использовать подушку (I). Если вес ребенка превышает 11 кг, применение
подушки недопустимо (рис. 1).
Подушка (I) должна быть всегда закреплена! Для этого следует провести обе
защелки через левое и правое отверстия в чехле между подголовником и
спинкой, а затем с обратной стороны зафиксировать защелки с помощью
кнопки (рис. 2+3).
!
При использовании подушки (I) следует также проверить
правильное положение регулируемого подголовника (F).
4.2 Настройка подголовника
Автокресло kiddy phoenixfix 3 с регулируемым по высоте подголовником (F)
можно индивидуально настраивать по росту ребенка.
Подголовник (F) регулируется в нескольких положениях в зависимости от
роста ребенка.
Правильное положение подголовника достигнуто в том случае, если висок
ребенка находится в самом узком месте подголовника (F) (рис. 4 + 5). Расстояние между плечами ребенка и подголовником должно составлять 2 см.
Для настройки подголовника (F) следует слегка отвести наружу регулятор
высоты (P) с обратной стороны подголовника (F) и затем переместить подголовник (F) вверх или вниз в зависимости от желаемой высоты (рис. 6).
56
RU
4.3 Настройка подколенного валика
Путем настройки подколенного валика (J) можно существенно повысить
комфорт для ребенка. Возможна плавная настройка подколенного валика
(J).
Введите руки в углубление под подколенным валиком (J) и переведите его
в нужное положение.
4.4 Настройка лежачего положения
Запрещается настраивать лежачее или сидячее положение во время движения.
Остановите автомобиль, расстегните ремень безопасности и извлеките ребенка из кресла.
!
Лежачее положение можно использовать только при наличии полууниверсального крепления с помощью соединителей k-fix + .
Для настройки лежачего положения нажмите на рукоятку разблокировки (K) (рис. 8, поз. 1) и одновременно с этим потяните сиденье (E) в направлении от спинки автомобильного сиденья (рис. 8, поз. 2). Угол лежачего
положения увеличивается по мере выдвижения сиденья (E) вперед.
Спинка (B) автокресла kiddy phoenixfix 3 автоматически переводится в
лежачее положение. Лежачее положение достигнуто, если подголовник (F)
детского автокресла прилегает к спинке автомобильного сиденья (рис. 9).
!
Максимальное лежачее положение достигнуто, если
невозможно дальнейшее выдвижение сиденья (E) вперед.
Максимальный угол лежачего положения зависит от расположения точек
крепления Isofix в автомобиле.
57
RU
5 Выбор и настройка автомобильного сидения
5.1 Настройка автомобильного сидения
Прочитайте информацию о применении детских кресел
безопасности (А) в руководстве по эксплуатации вашего
автомобиля.
Если подголовник препятствует установке детского автокресла, необходимо перевести подголовник в крайнее верхнее положение или снять его
(рис. 10).
Подвижная спинка (B) кресла kiddy phoenixfix 3 обеспечивает его прилегание к спинке автомобильного сиденья. Отрегулируйте спинку автомобильное сиденья соответствующим образом.
5.2 Сиденье для универсальной установки
Детское кресло безопасности (А) kiddy phoenixfix 3 можно устанавливать на
любое сиденье в автомобиле, оснащенном 3-точечными ремнями безопасности (рис. 11).
Автокресло kiddy phoenixfix 3 также пригодно для установки на сиденья,
направленные против движения автомобиля, если они оснащены 3-точечными ремнями безопасности (рис. 11).
* Если производитель автомобиля разрешает установку детского кресла
безопасности на переднее сиденье пассажира, следует максимально отвести это сиденье назад.
!
При универсальной установке автокресла kiddy phoenixfix 3
(без k-fix+) необходимо втянуть соединители (D). См. пункт 8.
58
RU
5.3 Сиденье для полууниверсальной установки
Полууниверсальная установка детского кресла безопасности (А) допускается только на автомобильных сиденьях, оснащенных точками крепления
ISOFIX. Используя точки крепления ISOFIX, можно надежно соединить автокресло kiddy phoenixfix 3 с помощью соединителей k-fix + (D) с конструкцией автомобиля.
Детское кресло безопасности (А) kiddy phoenixfix 3 можно устанавливать на
сиденья в автомобилях, перечисленных в списке.
Список моделей автомобилей регулярно обновляется. Актуальная версия
приводится по адресу
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
Производитель рекомендует по возможности выбирать полууниверсальную установку детского кресла безопасности (А) с помощью соединителей
k-fix + (D).
6 Полууниверсальная установка в автомобиль с k-fix+
Нажмите на рукоятку разблокировки (P) спереди под подколенным валиком
(J) (рис. 12, поз. 1). Соединители k-fix+ (D) автоматически выдвигаются из задней части сиденья (E).
Поверните соединители (D) на 180° таким образом, чтобы отверстия были
направлены в сторону автомобильного сиденья (рис. 13).
Переведите вперед оба разблокиратора (S), чтобы убедиться в том, что крюки соединителей открыты (рис. 14). Если индикаторы закрытого положения
(R) не показывают «зеленое» состояние, крюки соединителей открыты (рис. 14).
59
RU
!
Поместите автокресло kiddy phoenixfix 3 на автомобильное сиденье, допускающее полууниверсальную установку
(пункт 5.3) и при необходимо отрегулируйте автомобильное сиденье согласно пункту 5.1.
Переместите оба соединителя k-fix+ (D) на металлические держатели (точки
крепления ISOFIX) и плотно прижмите их таким образом, чтобы заблокировать соединители (D) (рис. 15).
О правильности фиксации свидетельствует «зеленый» индикатор закрытого
положения k-fix+ (R) (рис. 16).
!
Подергайте за сиденье (E), чтобы убедиться в том, что соединители k-fix+ (D) закрыты. Индикаторы закрытого положения (R) на правом и левом соединителе k-fix+ должны
показывать «зеленое» состояние.
Теперь автокресло kiddy phoenixfix 3 зафиксировано в (максимальном) лежачем положении на автомобильном сиденье. Чтобы перевести детское
кресло безопасности в вертикальное положение, необходимо переместить
его в направлении спинки автомобильного сиденья.
Для этого нажмите на рукоятку разблокировки (K) (рис. 17, поз. 1) и одновременно с этим потяните сиденье (E) в направлении спинки автомобильного
сиденья (рис. 17, поз. 2).
После установки детского кресла безопасности (А) с креплениями k-fix+
убедитесь в том, что кресло прилегает к автомобильному сиденью и замок
ремня безопасности не скрыт. При необходимости можно слегка переместить кресло влево или вправо.
Чтобы зафиксировать ребенка в детском автокресле с креплениями k-fix+ ,
выполните действия, описываемые в пункте 7.
60
RU
7 Фиксация ребенка
!
Полууниверсальная установка: если вы хотите использовать
детское автокресло с креплениями k-fix + , убедитесь в том, что
кресло установлено в автомобиль согласно описанию в пункте 6.
!
Универсальная установка: если вы хотите использовать детское автокресло без креплений k-fix + , необходимо повернуть соединители k-fix + (D) и убрать их в сиденье (E).
Установите детское автокресло kiddy на автомобильное сиденье согласно
описанию в пунктах 5.1+5.2 или 5.1+5.3.
Убедитесь в том, что детское автокресло отрегулировано согласно росту
или весу вашего ребенка (пункт 4).
Автокресло kiddy phoenixfix 3 закрепляется посредством 3-точечного ремня безопасности и пазов для ремня в столике безопасности (М) (рис. 18).
!
Если вес ребенка не превышает 11 кг, требуется дополнительно подушка (I). См. пункт 4.1.
Посадите ребенка в кресло таким образом, чтобы его ягодицы прилегали
к спинке (B).
Переместите столик безопасности (L) с выступами (N) под подлокотники (C)
(рис. 19).
Переместите столик безопасности (L) таким образом, чтобы он прилегал к
животу ребенка.
В зависимости от угла спинки или роста ребенка, столик безопасности (L)
может прилегать к животу ребенка уже до перемещения выступов (N) под
подлокотники (C). Это не оказывает влияния на функциональность и безопасность детского автокресла (рис. 20).
61
RU
Выдвиньте 3-точечный ремень безопасности, обведите его поверх автокресла
kiddy и вставьте в автомобильный замок ремня безопасности (рис. 21).
Слышимый щелчок свидетельствует о фиксации ремня.
Проведите поясной ремень через пазы в столике безопасности (М).
Натяните поясной ремень (рис. 22). Столик безопасности должен прилегать
к животу ребенка.
Проведите плечевой ремень через пазы в столике безопасности (М) (рис. 23).
Второй ремень должен плоско и без перекручивания лежать поверх первого ремня.
Натяните плечевой ремень (рис. 24).
Перед началом движения убедитесь в том, что поясной и плечевой ремни правильно проходят через столик безопасности (L), плотно натянуты и не перекручены. Ремни должны плоско прилегать к соответствующему участку столика
безопасности (рис. 23+24). Регулярно проверяйте расположение ремней.
8 Демонтаж креплений k-fix + после полууниверсальной
установки
Нажмите на рукоятку разблокировки (K) (рис. 25, поз. 1) и одновременно с
этим потяните сиденье (E) в направлении от спинки автомобильного сиденья (рис. 25, поз. 2).
Чтобы открыть правый и левый соединитель k-fix + (D), переведите вперед
разблокираторы (S) (за пределы «зеленых» индикаторов закрытого положения (R)) (рис. 26).
Автокресло kiddy phoenixfix 3 будет отсоединено от конструкции автомобиля только после открывания обоих соединителей (D).
62
RU
На заключительном этапе необходимо убрать соединители k-fix + (D) в сиденье (E).
Для этого поверните соединители (D) в направлении сиденья (рис. 27). Нажмите на рукоятку разблокировки (K) (рис. 28, поз. 1) и полностью уберите
соединители (D) в сиденье (E) в (рис. 28, поз. 2). При этом соединители должны правильно войти в соответствующие углубления в сиденье.
Отпустите рукоятку разблокировки (K).
9 Снятие и надевание чехла
!
Запрещается использовать автокресло kiddy без оригинального чехла. Чехол является неотъемлемой частью концепции безопасности.
9.1 Снятие чехла спинки
Переведите подголовник (F) в максимальное верхнее положение.
Расстегните застежки-липучки с обратной стороны плечевых опор (G) и
снимите чехол с кресла, потянув его вперед.
9.2 Снятие чехла подголовника
Переведите подголовник (F) в максимальное верхнее положение.
Расстегните застежки-липучки с обратной стороны чехла.
Осторожно отсоедините чехол от регулятора высоты (P) и потяните его вперед через подголовник (F).
63
RU
9.3 Снятие чехла сиденья
Расстегните кнопки с нижней и обратной стороны сиденья (E) и на обеих
защелках с обратной стороны чехла.
Расстегните застежки-липучки слева и справа под чехлом и снимите чехол,
потянув его вверх.
9.4 Снятие чехла подколенного валика
Переведите подколенный валик (J) в максимальное переднее положение.
Отсоедините чехол от крюка с нижней стороны подколенного валика (J).
Осторожно снимите чехол через край подколенного валика (J), потянув его
вверх.
9.5 Чехол столика безопасности
!
Снятие и стирка чехла столика безопасности не предусмотрены.
В случае повреждения столика безопасности (L) или его чехла следует обратиться в специализированный магазин или непосредственно к производителю.
9.6 Надевание чехла подколенного валика
Переведите подколенный валик (J) в максимальное переднее положение.
Осторожно наденьте чехол на подколенный валик (J), при этом петля для
пуговицы должна быть направлена вперед.
Закрепите чехол на крюке подколенного валика (J), используя петлю для
пуговицы.
64
RU
9.7 Надевание чехла сиденья
Закрепите чехол с помощью застежек-липучек на верхней стороне сиденья
(E). Наденьте чехол на левый и правый подлокотник (C).
Проведите обе защелки с задней стороны чехла через щель между спинкой
(B) и сиденьем.
Затем натяните чехол поверх сиденья и застегните кнопки с обратной и
нижней стороны.
9.8 Надевание чехла подголовника
Переведите подголовник (F) в максимальное верхнее положение. Для более удобного надевания чехла положите кресло на ровную поверхность.
Натяните чехол на левый и правый боковой подголовник (F) и выровняйте чехол таким образом, чтобы он без натяжения прилегал к поверхности
кресла.
Натяните чехол поверх подголовника (F) в направлении назад. Отверстие
в чехле следует натянуть поверх накладки регулятора высоты (P) и убрать
под регулятор.
Застегните обе застежки-липучки с обратной стороны чехла.
9.9 Надевание чехла спинки
Переведите подголовник (F) в максимальное верхнее положение. Для более удобного надевания чехла положите кресло на ровную поверхность.
Натяните чехол на левую и правую плечевую опору (G) и выровняйте чехол
таким образом, чтобы он ровно и без натяжения прилегал к поверхности
спинки (B).
65
RU
Застегните обе застежки-липучки с обратной стороны плечевых опор (G).
10 Указания по уходу
10.1 Чистка чехла
Чехол является неотъемлемой частью концепции безопасности. Разрешается использовать только оригинальные чехлы от производителя. Запасные
чехлы можно заказать в специализированном магазине.
Чехол пригоден для стирки в щадящем режиме
при температуре 30 градусов. Запрещается отжим и сушка в сушилке для белья.
Снятие и стирка чехла столика безопасности не предусмотрены!
10.2 Чистка пластмассовых деталей
Для чистки пластмассовых деталей можно использовать мягкое чистящее
средство или влажную салфетку. Запрещается применять агрессивные чистящие средства (например, растворители).
11 Поведение после аварии
После аварии на скорости выше 10 км/ч детское кресло безопасности
должно быть в обязательном порядке проверено производителем на наличие повреждений. При необходимости производится бесплатная замена.
12 Гарантия
На автокресла kiddy предоставляется гарантия сроком 2 года, которая охватывает дефекты материалов или некачественное исполнение. Отсчет гарантийного периода начинается в день покупки.
При предъявлении претензий по гарантии необходимо приложить товар-
66
RU
ный чек. Гарантия предоставляется только на детские кресла безопасности,
которые были использованы надлежащим образом и были отправлены производителю в чистом и безупречном состоянии.
Гарантия не охватывает:
- естественный износ и повреждения вследствие чрезмерных нагрузок;
- повреждения вследствие использования не по назначению.
Материалы: все наши материалы отвечают строгим требованиям к цветостойкости под воздействием УФ-излучения. Несмотря на это со временем
происходит выцветание всех материалов. Это не является дефектом материалов, а рассматривается как естественный износ, не охватываемый гарантией. В гарантийном случае следует немедленно обратиться в специализированный магазин.
Коллектив kiddy желает вам и вашему ребенку удачных и безопасных поездок!
67
RU
68
HU
Tartalomjegyzék
1. Bevezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2. Alkalmasság. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
3. Általános biztonsági tudnivalók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4. Beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
4.1 Ülőpárnák magasságának beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.2 Fejtámla beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.3 Lábtámasz-hosszabbító beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
4.4 Döntött helyzet beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
5. Ülőhely kiválasztása és beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.1 A gépjármű ülésének beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
5.2 Ülőhely az univerzális beszereléshez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.3 Ülőhely a féluniverzális beszereléshez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6. Félig univerzális beépítés járműbe k-fix+ használatával. . . . 76
7. A gyermek rögzítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
8. A k-fix + kiszerelése féluniverzális használat után . . . . . . . . 79
9. A huzat le- és felhúzása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
9.1 A háttámlahuzat lehúzása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
9.2 A fejtámlahuzat lehúzása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
9.3 Az üléshuzat lehúzása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
9.4 A lábtámasz-hosszabbító huzatának lehúzása . . . . . . . . . . . . . . 81
9.5 A védőpárna huzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
9.6 A lábtámasz-hosszabbító huzatának felhúzása. . . . . . . . . . . . . .81
9.7 Az üléshuzat felhúzása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
9.8 A fejtámlahuzat felhúzása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
9.9 A háttámlahuzat felhúzása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
10. Ápolási útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
10.1 A huzat tisztítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
10.2 A műanyag részek tisztítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
11. Teendők balesetet követően. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
12. Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
69
HU
kiddy phoenixfix 3 – használati útmutató
1 Bevezető
Örömmel vettük, hogy az autósülés (A) vásárlásakor a kiddy phoenixfix 3 mellett
döntött.
A kiddy phoenixfix 3 a kiddy legújabb innovatív terméke. Az ön által vásárolt kiddy termék kitűnő energiaelvezető képességgel rendelkező anyaga oldalsó ütközés esetén a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja. Az autós gyerekülést kiddy
ütközéscsillapítóval (H), eredeti kiddy védőpárnával (L) és k-fix + rögzítőrendszerrel látták el a frontális ütközés esetén szükséges átfogó védelem érdekében.
Gyermeke teljes védelme érdekében a kiddy phoenixfix 3 autósülést
feltétlenül úgy kell használnia, ahogyan az ebben az útmutatóban le van
írva.
A kiddy phoenixfix 3 részeit a használati útmutató szövegében betűkkel
jelöltük, amelyeket az azonos nevű pontokban írunk le.
2 Alkalmasság
A kiddy phoenixfix 3 autósülést az ECE-R44/04 engedélyezési szabvány aktuális
verziójának megfelelően vizsgáltattuk be és engedélyeztettük. A rendszer a
gyártási forma engedélyezésénél az „univerzális” és a „féluniverzális” osztályozásba
került.
„univerzális”: azt jelenti, hogy valamennyi járműtípusban minden
3 pontos övvel ellátott ECE 16 vagy más hasonló szabvány szerinti ülőhelyen használható.
„féluniverzális”: azt jelenti, hogy az autósülés a gépjármű ISOFIX rögzítő
pontjainál fogva is biztosítható.
Ebben az esetben az autósülést csak olyan gépjárművekbe szabad beszerelni, amelyek megtalálhatók a mellékelt
70
HU
típuslistán. A típuslistát folyamatosan frissítjük. A legfrissebb változatot a következő oldalon találja:
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
A kiddy phoenixfix 3 gyermekülés alkalmas az I.-es súlycsoport, azaz a 9 kg–18 kg
súlyú gyermekek számára (kb. 9 hónapostól kb. 4 évesig).
A gépjárműben történő használathoz vegye figyelembe a gépjármű gyártója által kiadott felhasználói kézikönyvben található
ajánlásokat vagy vegye fel a kapcsolatot szerződéses szervizével.
3 Általános biztonsági tudnivalók
!
Az autósülés használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a
használati útmutatót. A helytelen használat életveszélyes lehet gyermeke számára.
Sok meggondolatlanságból eredő sérülés könnyen elkerülhető.
!
A gyermekülést (A) mindig a hozzá tartozó védőpárnával (L)
kell használni.
!
Használja a hozzá tartozó ülőpárnát (I) 9– kb. 11 kg súlyú gyermekek számára. Az ülőhelyzet (védelem) egyébként baleset
esetén rosszabbodhat.
!
Minden út előtt ellenőrizze, hogy az autósülés (A) optimálisan
van-e beállítva a gyermek testmagasságához. Menet közben
ne végezzen beállításokat.
!
Győződjön meg arról, hogy mindig minden rész rendeltetésszerűen a helyére kattant-e.
!
Győződjön meg arról, hogy az autósülés (A) részei nem szorultak-e oda az ajtókhoz vagy az állítható ülésekhez.
71
HU
!
Különösen lakókocsik és kisbuszok esetében ügyeljen arra,
hogy a autósülés (A) harmadik személy által történő mentés
esetére lehetőleg könnyen hozzáférhető helyen legyen.
!
A gyermekülést (A) kizárólag a megadott I. súlycsoport számára,
max. 18 kg-ig használja.
!
Az öv soha ne legyen laza a védőpárnán (L). Baleset esetén a
terhelés a többszöröse annak, mint feszes öv esetén. Figyeljen
a jármű övcsatlakozójának megfelelő helyzetére.
!
!
!
!
!
!
Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az autósülésben (A).
Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat a kalaptartóra, mert azok
baleset esetén veszélyesek lehetnek.
Ha a gyermekülést (A) gyermek nélkül szállítja az autóban,
mindig biztosítsa a jármű 3-pontos övrendszerével az előírt módon (7. pont) vagy a k-fix csatlakozókkal (D) a jármű
ISOFIX-csatlakozó pontjaihoz (6. pont). Ebben az esetben a védőpárnát az ülés alatt vagy a csomagtartóban kell tárolni.
Védje az autósülést (A) a közvetlen napsugárzástól, kellemetlenül felmelegedhet.
Tilos az autósülésen (A) bármilyen változtatást végrehajtani,
mivel ez megszüntetheti, illetve korlátozhatja a védelmi funkciót. Az esetleges nehézségek esetén forduljon a szakkereskedőhöz vagy közvetlenül a gyártóhoz.
Az autósülés (A) csak olyan ülőhelyeken használható, ahol az
ECE 16 vagy más hasonló szabványnak megfelelő 3 pontos biztonsági öv van.
72
HU
!
!
!
!
Győződjön meg arról, hogy az autósülés (A) e szerint az útmutató szerint lett beszerelve a gépjárműbe.
Hosszabb utak esetén biztosítson gyermekének szünetet, és
ügyeljen arra, hogy gyermeke ne szálljon ki felügyelet nélkül
az úttestre. Használja mindig a gépjármű ajtajába szerelt gyermekzárat, amennyiben van ilyen.
Ne használja tovább az autósülést (A), ha baleset (ha az ütközési
sebesség nagyobb mint 10 km/h) vagy más behatások során
annak részei megsérültek vagy kioldódtak.
Csak a gyártó által előírt övpálya használható.
4 Beállítások
4.1 Ülőpárnák magasságának beállítása
A kiddy phoenixfix 3 olyan ülőpárnával (I) rendelkezik, amely az ülés magasságának változtatásával lehetővé teszi a kb. 9 és 18 hónapos kor közötti gyermek
(9–11 kg) magasság-kiegyenlítését.
!
Max. 11 kg súlyú gyermekeknél az ülőpárnát (I) kell használni.
11 kg-nál nagyobb súly esetén az ülőpárnát már nem szabad
használni (1. ábra).
Az ülőpárnát (I) mindig rögzíteni kell. Ehhez vezesse át mindkét övet a kar- és
háttámlák között bal és jobb oldalon, a huzatban található nyílásokon, majd rögzítse őket a hátoldalon a patentgombbal (2.+3. ábra).
!
Az ülőpárna (I) használatakor ügyeljen arra, hogy mindig megfelelő helyzetben álljon az állítható magasságú fejtámla (F).
73
HU
4.2 Fejtámla beállítása
Magasságilag állítható fejtámlája (F) révén a kiddy phoenixfix 3 egyénileg
gyermeke méreteihez igazítható.
A fejtámla (F) több fokozatban igazítható a gyermek méreteihez.
A fejtámla akkor van szabályosan beállítva, amikor a gyermek halántéka a fejtámla
(F) legkeskenyebb részénél helyezkedik el (4. + 5. ábra). A gyermek válla és a
fejtámla közti távolság ekkor 2 cm kell, hogy legyen.
A fejtámla (F) beállításához használja a fejtámla (F) hátoldalán található magasságállító fogantyút (P): húzza azt kissé kifelé, majd tolja a fejtámlát (F) felfelé vagy
lefelé a kívánt magasságtól függően (6. ábra).
4.3 Lábtámasz-hosszabbító beállítása
A lábtámasz-hosszabbító (J) beállításával gyermeke számára jóval kényelmesebb ülés biztosítható. A lábtámasz-hosszabbító (J) fokozatmentesen állítható.
A beállításhoz fogja meg a lábtámasz-hosszabbító (J) alatti fogantyúmélyedést,
majd húzza vagy tolja a lábtámasz-hosszabbítót a kívánt helyzetbe.
4.4 Döntött helyzet beállítása
Soha ne menet közben állítsa be a döntött, illetve ülőhelyzetet. Ehhez állítsa
meg a gépjárművet, csatolja ki a jármű biztonsági övét, és vegye ki a gyermeket.
!
A fekvő helyzetet csak k-fix+ csatlakozókkal történő félig univerzális rögzítés esetén szabad használni.
A döntött helyzet beállításához tartsa lenyomva a kireteszelő gombot (K) (8. ábra;
1.), és ezzel egyidejűleg húzza az ülést (E) a gépjármű üléstámlájával ellentétes
irányba (8. ábra; 2.). Minél előrébb húzza az ülést (E), annál nagyobb a dőlésszög.
74
HU
A kiddy phoenixfix 3 háttámlája (B) automatikusan döntött helyzetbe süllyed. A
döntött helyzet akkor van helyesen beállítva, ha az autós gyerekülés fejtámlája
(F) felfekszik a gépjármű ülésének háttámlájára (9. ábra).
!
A maximálisan döntött helyzet úgy állítható be, ha az ülést (E)
már nem lehet jobban előre tolni.
A döntött helyzet maximális dőlésszöge függ az autóban lévő Isofix rögzítőpontok
helyzetétől.
5 Ülőhely kiválasztása és beállítása
5.1 A gépjármű ülésének beállítása
Kérjük, alaposan tájékozódjon gépjárművének felhasználói
kézikönyvéből az autósülések (A) használatáról.
Ha a fejtámla akadályozza a beszerelést, akkor azt a legfelső helyzetbe kell állítani,
vagy le kell venni (10. ábra).
A kiddy phoenixfix 3 mozgatható háttámlája (B) biztosítja, hogy felfeküdjön az
autó ülésének háttámlájára. Állítsa be megfelelően a jármű állítható háttámláját.
5.2 Ülőhely az univerzális beszereléshez
A kiddy phoenixfix 3 autósülés (A) a gépjármű minden olyan ülőhelyére beszerelhető, ahol 3 pontos biztonsági öv van (11. ábra).
A kiddy phoenixfix 3 a menetiránnyal szemben elhelyezett olyan autóüléseken
is használható, amelyek 3 pontos biztonsági övvel vannak felszerelve (11. ábra).
* Ha a gépjármű gyártója engedélyezi az autósülés használatát a vezető melletti
ülésen, akkor az autósülést a leghátsó helyzetben kell használni.
75
HU
!
Ha a kiddy phoenixfix 3 autós gyermekülést univerzálisan
(k-fix + nélkül) szereli be, a csatlakozókat (D) be kell tolni. Erre
vonatkozóan lásd a 8. bekezdést.
5.3 Ülőhely a féluniverzális beszereléshez
Az autósülés (A) féluniverzális beszerelése a gépjármű csak olyan ülésein lehetséges, amelyek rendelkeznek ISOFIX rögzítőkkel. Ezeknél az ISOFIX rögzítőpontoknál fogva lehet a kiddy phoenixfix 3 autós gyermekülést a k-fix + csatlakozók
(D) segítségével a jármű szerkezetével összekapcsolni.
A kiddy phoenixfix 3 autósülést (A) olyan gépjárművek üléseire lehet beszerelni,
amelyek a típuslistán fel vannak sorolva.
A típuslistát folyamatosan frissítjük, a legfrissebb változatot a következő oldalon
találja:
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
A gyártó azt ajánlja, hogy amennyiben lehetséges, az autósülés (A) féluniverzális
beszerelését a k-fix + csatlakozókkal (D) végezze.
6. Félig univerzális beépítés járműbe k-fix+ használatával
Működtesse az elől, a lábtámasz-hosszabbító (J) alatt található kireteszelő
fogantyút (P) (12. ábra; 1 tételszámmal jelölve). A k-fix+ csatlakozók (D) most
automatikusan kimozdulnak az ülésből (E).
Forgassa el a csatlakozókat (D) 180°-kal, úgy, hogy a csatlakozónyílások a vezetőülés felé mutassanak (13. ábra).
A két kireteszelő kart (S) előre tolva ellenőrizze, hogy a csatlakozók horgai nyitva
vannak-e (14. ábra). Ha a zárszerkezet kijelzői (R) nem „zöldet” jeleznek, akkor a
csatlakozók horgai nyitva vannak (14. ábra).
76
HU
!
Helyezze a kiddy phoenixfix 3 gyermekülést a jármű olyan
ülésére, amely lehetővé teszi a félig univerzális beépítést (5.3
bekezdés), majd adott esetben állítsa be a járműülést az 5.1
szakasznak megfelelően.
Most tolja a két k-fix+ csatlakozót (D) a fém tartókra (ISOFIX rögzítési pontok)
és szorosan nyomja rá azokat, hogy a csatlakozók (D) reteszelődjenek (15. ábra).
A szabályos reteszelést a k-fix+ zárszerkezet kijelzőjének (R) „zöld” jelzése mutatja
(16. ábra).
!
Az ülés (E) rángatásával ellenőrizze, hogy a k-fix+ csatlakozók
(D) zárultak le, majd vizsgálja meg a bal és a jobb oldali k-fix+
csatlakozót, hogy a zárszerkezet kijelzői (R) „zöld” jelzést mutatnak-e!
Ezzel rögzítette a kiddy phoenixfix 3 gyermekülést a járműben a (maximális) fekvő
helyzetben. Az ülés függőleges helyzetbe állításához a gyermekbiztonsági rendszert el kell tolni a járműülés háttámlájához.
Ehhez működtesse a kireteszelő fogantyút (K) (17. ábra; 1 tételszámmal jelölve)
és egyidejűleg tolja az ülést (E) a járműülés háttámlájának irányába (17. ábra; 2
tételszámmal jelölve).
Miután beépítette a gyermekbiztonsági rendszert (A) a k-fix+ rögzítéssel, gondoskodjon arról, hogy a gyermekülés felfeküdjön az autó ülésére és ne takarja a
biztonsági öv zárát. Ehhez szükség esetén a gyermekülést valamennyire el lehet
tolni balra vagy jobbra.
Gyermekét a 7. bekezdésben ismertetettek szerint kell a k-fix+ segítségével felerősített gyermekülésben rögzíteni.
77
HU
7 A gyermek rögzítése
!
féluniverzális: ha az autós gyermekülést k-fix + rögzítéssel szeretné
használni, győződjön meg arról, hogy az a 6. pontban leírtak szerint
van rögzítve a gépjárműben.
!
univerzális: ha a gyermekülést k-fix + rögzítés nélkül szeretné használni, a k-fix+ csatlakozókat (D) el kell fordítani, és be kell tolni az ülésbe (E).
Helyezze el a kiddyt az 5.1 + 5.2, ill. 5.1 + 5.3 pontokban leírtaknak megfelelően
a gépjármű ülésén.
Győződjön meg arról, hogy az autós gyermekülés a gyermek magasságának,
illetve testtömegének megfelelően van beállítva (4. pont).
A kiddy phoenixfix 3 autós gyermekülést a gépjármű 3 pontos biztonsági övével
kell biztosítani a védőpárna övvezetőinél (M) (18. ábra).
!
11 kg testtömeg alatt emellett az ülőpárnát (I) is használni kell!
Erre vonatkozóan lásd a 4.1. bekezdést.
Ültesse bele a gyermeket az ülésbe, és ügyeljen arra, hogy a gyermek ülepe hozzásimuljon a háttámlához (B).
Tolja be a védőpárnát (L) a védőpárnakarokkal (N) a kartámlák (C) alá (19. ábra).
A védőpárnát (L) annyira tolja be, hogy az hozzáérjen a gyermek hasához.
A háttámla szögétől vagy a gyermek méretétől függően előfordulhat, hogy a
védőpárna (L) már akkor is hozzáér a gyermek hasához, amikor a védőpárnakarokat (N) még nem tolta be a kartámlák (C) alá. Ez nem befolyásolja az autós
gyerekülés működését és biztonságosságát (20. ábra).
Húzza ki annyira a gépjármű 3 pontos biztonsági övét, hogy az körbeérje a kiddy,
és közvetlenül a gépjármű saját övzárába lehessen bekapcsolni (21. ábra).
78
HU
Eközben ügyeljen arra, hogy a zárnyelv hallható kattanással záródjon.
Ezután fűzze be a medenceövet a védőpárna övvezetőibe (M).
Végül feszítse meg a medenceövet (22. ábra). Ekkor a védőpárnának hozzá kell
érnie a gyermek hasához.
Ezután fűzze be a vállövet a védőpárna övvezetőibe (M) (23. ábra).
Ügyeljen arra, hogy az övek laposan helyezkedjenek el, és ne legyenek megcsavarodva.
Feszítse meg a vállövet (24. ábra).
Elindulás előtt győződjön meg arról, hogy a medence- és a vállöv megfelelően
helyezkedik el a védőpárnán (L), feszes, és nincs megcsavarodva. Az öveknek
laposan kell elhelyezkedniük a védőpárna övvezetőiben (23.+24. ábra). Rendszeresen ellenőrizze az öv helyzetét.
8 A k-fix + kiszerelése féluniverzális használat után
Tartsa lenyomva a kireteszelő gombot (K) (25. ábra; 1.), és ezzel egyidejűleg húzza
az ülést (E) a gépjármű üléstámlájával ellentétes irányba (25. ábra; 2.).
Nyissa ki a bal és jobb k-fix + csatlakozót (D), és közben tolja előre a kioldógombokat (S) (a zöld csatlakozásjelzés (R) fölött) (26. ábra).
A kiddy phoenixfix 3 csak akkor van leválasztva a gépjármű rendszeréről, ha
mindkét csatlakozó (D) nyitva van.
Végezetül a k-fix + csatlakozókat (D) be kell tolni az ülésbe (E).
Ehhez először fordítsa el a csatlakozókat (D) az ülés irányába (27. ábra). Ezután
tartsa benyomva a kireteszelő gombot (K) (28. ábra; 1.), és ezzel egyidejűleg tel-
79
HU
jesen tolja be a csatlakozókat (D) az ülésbe (28. ábra, 2.). Ha betolja a csatlakozókat, azoknak megfelelően be kell illeszkedniük az ülés megfelelő mélyedéseibe.
Ekkor engedje el a kireteszelő gombot (K).
9 A huzat le- és felhúzása
!
A kiddy gyermekülést semmiképpen ne használja az eredeti
huzat nélkül. A huzat a biztonsági koncepció részét alkotja.
9.1 A háttámlahuzat lehúzása
Először állítsa fejtámlát (F) a legmagasabb állásba.
Nyissa meg a tépőzárakat a válltámaszok (G) hátulján, majd előrefelé húzza le a
huzatot az ülésről.
9.2 A fejtámlahuzat lehúzása
Először állítsa a fejtámlát (F) a legmagasabb állásba.
Nyissa meg a huzat hátulján lévő tépőzárakat.
Most óvatosan válassza le a huzatot a magasságállító fogantyúról (P), majd húzza le azt előrefelé a fejtámlán (F) keresztül.
9.3 Az üléshuzat lehúzása
Először is válassza szét az ülés (E) alsó részén és hátoldalán, valamint a huzat
hátsó részén lévő két hajtókán található patentgombokat.
Most nyissa meg a huzat alatt bal és jobb oldalt található két tépőzárat, majd
felfelé húzza le a huzatot.
80
HU
9.4 A lábtámasz-hosszabbító huzatának lehúzása
Először is húzza a lábtámasz-hosszabbítót (J) a legelső állásba.
Ezután a válasza le a huzatot a lábtámasz-hosszabbító (J) alsó részén található
kampóról.
Most felfelé óvatosan húzza le a huzatot a lábtámasz-hosszabbító (J) széle felett.
9.5 A védőpárna huzata
!
A védőpárna huzatát nem szabad levenni vagy kimosni.
A védőpárna (L) vagy a védőpárnahuzat károsodása esetén forduljon az illetékes
szakkereskedőhöz vagy közvetlenül a gyártóhoz.
9.6 A lábtámasz-hosszabbító huzatának felhúzása
Először is húzza a lábtámasz-hosszabbítót (J) a legelső állásba.
A lábtámasz-hosszabbítón (J) keresztül óvatosan húzza fel a huzatot, úgy, hogy
a gomblyuk előre nézzen.
Ezután rögzítse a huzatot a gomblyukkal a lábtámasz-hosszabbító (J) kampójánál.
9.7 Az üléshuzat felhúzása
Rögzítse a huzatot a tépőzárakkal az ülés (E) felső részén. Most húzza a huzatot a
bal, illetve a jobb oldali kartámaszra (C).
Vezesse át a huzat hátsó részén található két hajtókát a háttámla (B) és az ülőke
közti hézagon.
81
HU
Ezután húzza a huzatot az ülésre, majd pattintsa be a patentgombokat a hátoldalon és az alsó részen.
9.8 A fejtámlahuzat felhúzása
Először állítsa a fejtámlát (F) a legmagasabb állásba. A huzat felhúzásának megkönnyítéséhez tegye az ülést sík felületre.
Most húzza a huzatot a bal és a jobb oldali fejtámlára (F), majd igazítsa ki azt, oly
módon, hogy az feszülés nélkül az ülésez simuljon.
Most hátrafelé húzza át a huzatot a fejtámlán (F). A huzatban lévő nyílást át kell
húzni a magasságállító fogantyú (P) szegélyén és az alá kell tolni azt.
Most zárja a két tépőzárat a huzat hátoldalán.
9.9 A háttámlahuzat felhúzása
Állítsa a fejtámlát (F) a legmagasabb állásba. A huzat felhúzásának megkönnyítéséhez tegye az ülést sík felületre.
Most húzza át a huzatot a bal és a jobb oldali válltámaszon (G), majd igazítsa ki
azt, oly módon, hogy az feszülés nélkül a háttámlához (B) simuljon.
Most zárja a két tépőzárat a válltámaszok (G) hátulján.
10 Ápolási útmutató
10.1 A huzat tisztítása
A huzat a biztonsági kialakítás fontos része, ezért csak a gyártó eredeti huzatát
használja. Ha cserehuzatra van szüksége, a szakkereskedőnél megrendelheti.
A huzat 30 fokon, kímélő mosóprogrammal mosható. Tilos centrifugázni vagy ruhaszárítóban szárítani.
82
HU
A védőpárna huzatát nem szabad levenni vagy kimosni.
10.2 A műanyag részek tisztítása
A műanyag részeket kíméletes tisztítószerrel vagy nedves törlőkendővel lehet
tisztítani. Semmi esetre se használjon erős tisztítószereket (pl. oldószert).
11 Teendők balesetet követően
Olyan baleset után, amely esetében a sebesség meghaladta a 10 km/h-t, feltétlenül ellenőriztetni kell a gyártóval az autósülést az esetleges sérülések miatt, és
szükség esetén ingyen kicserélhető.
12 Garancia
A kiddy gyártási és anyaghibáira 2 év garanciát nyújtunk. A garancia időtartama
a vásárlás napjával kezdődik.
A panasz mellé kérjük a vásárlási bizonylatot is mellékelni. A garancia az olyan
autósülésekre korlátozódik, amelyeket rendeltetésszerűen használtak, és tiszta,
megfelelő állapotban küldtek vissza.
A garancia nem terjed ki a következőkre:
- természetes elhasználódás és túlzott igénybevételből eredő károk
- nem megfelelő és nem rendeltetésszerű használatból eredő károk
Felhasznált anyagok: Felhasznált anyagaink megfelelnek az UV-sugárzás elleni
színtartósság magas követelményeinek. Ennek ellenére az UV-sugárzás hatására
minden anyag kifakul. Ebben az esetben nem anyaghibáról van szó, hanem normál elhasználódásról, amelyre a garancia nem vonatkozik. Garanciális esetben
haladéktalanul forduljon a szakkereskedőhöz.
A kiddy csapata kellemes és biztonságos utazást kíván Önnek és gyermekének!
83
HU
84
FI
Sisällysluettelo
1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
2 Soveltuvuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
3
Yleiset turvallisuusohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
4 Säädöt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
4.1 Istuintyynyn korkeuden säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.2 Pääntuen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
4.3 Reisituen pituuden säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
4.4 Makuuasennon säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5 Istuimen valinta ja säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
5.1 Autonistuimen säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
5.2 Turvaistuimen universaalikiinnitys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
5.3 Turvaistuimen semiuniversaalikiinnitys. . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
6 Semiuniversaalikiinnitys k-fix+ -liittimillä. . . . . . . . . . . . . .92
7 Lapsen kiinnittäminen turvaistuimeen. . . . . . . . . . . . . . . .93
8 k-fix + -liittimen irrottaminen semiuniversaalisessa käytössä.95
9
Turvaistuimen päällisen irrottaminen ja kiinnittäminen . . . . 95
9.1 Selkänojan päällisen irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
9.2 Pääntuen päällisen irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
9.3 Istuinosan päällisen irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
9.4 Reisituen päällisen irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
9.5 Turvapalkin päällinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
9.6 Reisituen päällisen kiinnittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
9.7 Istuinosan päällisen kiinnittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
9.8 Pääntuen päällisen kiinnittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
9.9 Selkänojan päällisen kiinnittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10 Hoito-ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.1 Päällisen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.2 Muoviosien puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
11 Onnettomuuden jälkeiset toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . .98
12 Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
85
FI
Käyttöohje − kiddy guardianfix 3
1 Johdanto
Kiitos, että valitsit kiddy phoenixfix pro 2 -turvavyöistuimen (A) lapsesi turvalaitteeksi.
kiddy phoenixfix 3 on uusi innovatiivinen kiddy-tuote. Istuin tarjoaa parhaan
mahdollisen suojan sivutörmäyksissä hyvin energiaa johtavien materiaalien
ansiosta. Turvaistuin on varustettu myös kiddy shock absorber -vaimentimilla
(H), turvapalkilla (L) ja k-fix + -kiinnitysmenetelmällä, joka suojaa tehokkaasti
etutörmäyksessä.
Istuimen käytössä on ehdottomasti noudatettava tämän käyttöohjeen
ohjeita, jotta kiddy phoenixfix 3 suojaa lastasi parhaalla mahdollisella
tavalla.
kiddy phoenixfix 3 -turvaistuimen osat on merkitty kirjaimin ja selitykset löytyvät
käyttöohjeen alusta.
2 Soveltuvuus
kiddy phoenixfix 3 on tarkastettu ja hyväksytty ECE-R44/04 -turvastandardin uusimman version mukaisesti. Istuin luokiteltiin kuuluvaksi "universal"- ja
"semiuniversal"-luokkaan.
"universal" (universaali): tarkoittaa, että sitä saa käyttää kaikkien ajo
neuvotyyppien kaikilla istuinpaikoillakolmipisteturvavyöllä, joka on ECE 16 -standardin 16 tai muun vastaavan
standardin mukainen.
"semiuniversal" (semiuniversaalinen): tarkoittaa, että turvaistuin voidaan
lisäksi kiinnittää auton ISOFIX-kiinnikkeisiin.
Tässä tapauksessa turvaistuimen saa asentaa ainoastaan
mukana toimitetussa tyyppiluettelossa mainittuihin
86
FI
automalleihin. Tyyppiluettelo päivitetään aina tarvittaessa. Päivitetty versio on osoitteessa
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
Lasten turvaistuin kiddy phoenixfix 3 soveltuu käytettäväksi painoluokassa I, eli
sitä voivat käyttää lapset, joiden paino on 9-18 kg (ikä n. 9 kuukautta – n. 4 vuotta).
Noudata tuotteen käytössä autossa myös auton käsikirjan
ohjeita tai ota yhteyttä vastaavaan huoltoliikkeeseen.
3 Yleiset turvallisuusohjeet
!
Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen turvaistuimen asennusta. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa lapsellesi hengenvaaran.
Monet ajattelemattomuudesta johtuvat loukkaantumiset voidaan välttää helposti.
!
Lasten turvaistuimen (A) kanssa on aina käytettävä siihen
kuuluvaa turvapalkkia (L).
!
Käytä siihen kuuluvaa istuintyynyä (I) lapsille, joiden paino on
noin 9 - n. 11 kg. Istuma-asento (suoja) voisi muuten muuttua
huonommaksi onnettomuustapauksessa.
!
Varmista aina ennen matkaa, että turvaistuin (A) on säädetty
oikein lapsen koon mukaan. Ajon aikana ei saa tehdä minkäänlaisia säätöjä.
!
Varmista, että kaikki osat ovat aina lukittuneet määräysten
mukaisesti.
!
Varmista, ettei lapsen turvaistuimen (A) osia jää ovien tai
säädettävien istuinten väliin.
87
FI
!
!
!
!
!
!
!
!
Etenkin tila-autoissa ja asuntovaunuissa on huolehdittava
siitä, että ulkopuoliset henkilöt pääsevät onnettomuustilanteessa mahdollisimman helposti käsiksi lapsen turvaistuimeen
(A).
Käytä lasten turvaistuinta (A) ainoastaan kuljettaessasi painoluokkaan I kuuluvia, korkeintaan 18 kg painavia lapsia.
Vyö ei saa koskaan olla löysällä turvapalkissa (L). Matkustajiin
kohdistuva rasitus on onnettomuustilanteissa moninkertainen
verrattuna tiukalla olevaan vyöhön. Huolehdi siitä, että
ajoneuvon turvavyön lukitus on oikeassa paikassa.
Lasta ei saa koskaan jättää turvaistuimeen (A) ilman valvontaa.
Ajoneuvon hattutelineelle ei saa asettaa painavia esineitä,
koska ne lentäessään eteenpäin voivat olla törmäystilanteessa
vaaraksi matkustajille.
Kun kuljetat turvaistuinta (A) mukana ajoneuvossa ilman lasta,
varmista, että se on aina kiinnitetty ohjeen mukaisesti
ajoneuvon kolmipistevyöllä (kohta 7) tai k-fix-liittimillä (D)
ISOFIX-kiinnikkeisiin (kohta 6). Siinä tapauksessa turvapalkkia
on säilytettävä auton jalkatilassa tai tavaratilassa.
Lapsen turvaistuinta (A) on suojattava suoralta auringonpaisteelta, koska istuin voi kuumentua epämiellyttävästi.
Turvaistuimiin (A) ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Istuimen tarjoama suoja voi muutoin heikentyä tai olla toimimatta
kokonaan. Mikäli käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä
valtuutettuun liikkeeseen tai suoraan valmistajaan.
88
FI
!
Turvaistuinta (A) saa käyttää vain kolmipistevyöllä varustetuilla
istuinpaikoilla ECE 16 -standardin tai vastaavien standardien
mukaisesti.
!
Varmista, että turvaistuin (A) on kiinnitetty autoon tämän
käyttöohjeen mukaisesti.
!
!
!
Huolehdi pitkillä matkoilla riittävistä tauoista ja varmista, että
lapsesi ei nouse autosta ajoradan puoleisesta ovesta ilman
valvontaa. Käytä aina henkilöautojen ovien lapsilukkoja,
mikäli ne kuuluvat auton varusteisiin.
Lapsen turvaistuinta (A) ei saa enää käyttää, mikäli sen osat
ovat päässeet vaurioitumaan tai irtoamaan onnettomuudessa
(nopeus onnettomuustilanteessa yli 10 km/h) tai muussa tilanteessa.
Turvavyön asettelussa on ehdottomasti noudatettava valmistajan antamia ohjeita.
4 Säädöt
4.1 Istuintyynyn korkeuden säätäminen
kiddy phoenixfix 3 -turvaistuimeen kuuluu istuintyyny (I), jonka avulla lapsen
istumakorkeutta voidaan muuttaa niin, että tuote sopii noin 9−18 kuukauden
ikäisille lapsille (9−11 kg).
!
Enintään 11-kiloisten lasten osalta on käytettävä istuintyynyä
(I). Istuintyynyä ei saa käyttää yli 11-kiloisille lapsille (kuva 1).
Istuintyyny (I) on aina kiinnitettävä! Pujota molemmat läpät käsi- ja selkänojan
välistä päällisessä olevan oikean- ja vasemmanpuoleisen aukon läpi ja kiinnitä
läpät takaosassa painonapilla (kuva 2 ja 3).
89
FI
!
Varmista istuintyynyn (I) käytössä, että säädettävä pääntuki
(F) on aina oikeassa asennossa.
4.2 Pääntuen säätäminen
kiddy phoenixfix 3 -istuimen voi säätää lapsen koon mukaan korkeussäädettävän
pääntuen (F) ansiosta.
Pääntuen (F) voi säätää useaan eri korkeuteen lapsen koosta riippuen.
Pääntuen korkeus on säädetty sopivaksi, kun lapsen ohimot asettuvat pääntuen
(F) kapeimman kohdan tasolle (kuva 4 ja 5). Lapsen olkapäiden ja pääntuen
välisen etäisyyden on oltava 2 cm.
Pääntuen (F) korkeutta säädetään pääntuen (F) takaosassa olevasta korkeudensäätökahvasta (P). Pääntukea (F) voidaan liikuttaa joko ylös- tai alaspäin vetämällä
kahvaa ulospäin, kunnes vaadittava korkeus on saavutettu (kuva 6).
4.3 Reisituen pituuden säätäminen
Lapsen istumamukavuutta voidaan parantaa huomattavasti säätämällä reisituen
(J) pituutta. Reisituen (J) pituutta voidaan säätää portaattomasti.
Pidä kiinni reisituen (J) alla olevasta upotetusta kahvasta ja vedä tai työnnä reisituki tarvittavaan asentoon.
4.4 Makuuasennon säätäminen
Älä koskaan säädä makuu- tai istuinasentoa ajon aikana. Pysäytä auto ensin, avaa
turvavyö ja ota lapsi turvaistuimesta.
!
Makuuasentoa saa käyttää vain k-fix+-liittimillä varustetun
semiuniversaalisen kiinnityksen kanssa.
90
FI
Säädä makuuasentoa painamalla avauskahvaa (K) (kuva 8; kohta 1) ja vetämällä
samanaikaisesti istuinta (E) selkänojasta poispäin (kuva 8; kohta 2). Mitä kauemmaksi vedät istuinta (E), sitä loivemmaksi istuinkulma muuttuu.
kiddy phoenixfix 3 -turvaistuimen selkänoja (C) kääntyy automaattisesti
makuuasentoon. Makuuasento on saavutettu, kun turvaistuimen pääntuki
(G) nojaa autonistuimen selkänojaan (kuva 9).
!
Lopullinen makuuasento on saavutettu, kun istuinta (I) ei enää
voida vetää eteenpäin.
Makuuasennon kulman suuruus riippuu ajoneuvon Isofix-kiinnikkeiden paikasta.
5 Istuimen valinta ja säätäminen
5.1 Autonistuimen säätäminen
Tutustu aina ensin turvaistuimen (A) käyttöä koskeviin ohjeisiin
auton käsikirjassa.
Mikäli istuimen asennus ei onnistu pääntuen vuoksi, pääntuki on irrotettava tai
nostettava ylimpään mahdolliseen asentoon (kuva 10).
kiddy phoenixfix 3 -turvaistuin myötäilee liikkuvan selkänojan (B) ansiosta ajoneuvon selkänojaa. Ajoneuvon istuimen säädettävät selkänojat on
säädettävä sen mukaisesti.
5.2 Turvaistuimen universaalikiinnitys
kiddy phoenixfix 3 -turvaistuin (A) voidaan kiinnittää ajoneuvon kaikille istuimille, jotka on varustettu kolmipisteturvavyöllä (kuva 11).
kiddy phoenixfix 3 -istuinta voidaan käyttää myös selkä menosuuntaan olevilla
istuinpaikoilla, joissa on kolmipisteturvavyö (kuva 11).
91
FI
* Mikäli ajoneuvon valmistaja sallii turvaistuimen kiinnittämisen kuljettajan viereiselle istuimelle, säädä autonistuin mahdollisimman taakse.
!
Jos asennat kiddy phoenixfix 3 -turvaistuimen universaalikiinnityksellä (ilman k-fix + -liittimiä), kiinnikkeet (D) on työnnettävä turvaistuimen sisään. Katso kohta 8.
5.3 Turvaistuimen semiuniversaalikiinnitys
Turvaistuimen (A) semiuniversaalikiinnitys on mahdollista vain istuimilla, jotka
on varustettu ISOFIX-kiinnikkeillä. k-fix + -liittimien (D) avulla kiddy phoenixfix
3 voidaan kiinnittää ISOFIX-kiinnikkeiden avulla kiinteästi auton rakenteeseen.
kiddy phoenixfix 3 -turvaistuin (A) voidaan asentaa tyyppiluettelossa mainittuihin
autoihin ja istuimiin.
Tyyppiluettelo päivitetään aina tarvittaessa. Päivitetty versio on osoitteessa
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
Valmistaja suosittelee turvaistuimen (A) semiuniversaalia kiinnittämistä k-fix +
-liittimillä (D).
6 Semiuniversaalikiinnitys k-fix+ -liittimillä
Paina etuosassa reisituen (J) alapuolella olevaa avauskahvaa (P) (kuva 12; kohta
1). k-fix+ -liittimet (D) tulevat automaattisesti ulos istuimen (E) takaosasta.
Käännä liittimiä (D) 180° niin, että liitäntäaukot ovat autonistuinta kohti (kuva 13).
Tarkista, että liitinkoukut ovat auki, työntämällä molempia avauspainikkeita (S)
(kuva 14). Jos lukitusnäyttö (R) ei ole vihreä, liitinkoukut ovat auki (kuva 14).
!
Aseta kiddy phoenixfix 3 -turvaistuin ajoneuvon istuimelle,
jossa semiuniversaalikiinnitys on mahdollista (kohta 5.3), ja
säädä istuin tarvittaessa kohdan 5.1 mukaan.
92
FI
Työnnä molemmat k-fix+ -liittimet (D) metallikiinnikkeisiin (ISOFIX-kiinnikkeisiin)
ja paina ne toisiansa vasten niin, että liittimet (D) lukittuvat (kuva 15).
Liittimet ovat lukittuneet oikein, kun k-fix+ -liittimen lukitusnäyttö (R) on vihreä
(kuva 16).
!
Ravistele turvaistuinta (E) varovasti ja varmista, että k-fix+
-liittimet (D) ovat lukittuneet paikoilleen. Tarkista lisäksi
vasemmasta ja oikeasta k-fix+ -liittimestä, että lukitusnäytöt
(R) ovat vihreät.
kiddy phoenixfix 3 on nyt kiinnitetty autoon makuuasennon loivimpaan
mahdolliseen asentoon. Säädä istuin pystysuoraan asentoon työntämällä turvaistuinta istuimen selkänojaa vasten.
Paina avauskahvaa (K) (kuva 17; kohta 1) ja työnnä turvaistuinta (E) samanaikaisesti istuimen selkänojaa vasten (kuva 17; kohta 2).
Kiinnitettyäsi turvaistuimen (A) k-fix+ -liittimellä varmista, että turvaistuin on
autonistuinta vasten eikä peitä turvavyön lukkoa. Voit tarvittaessa siirtää turvaistuinta hieman vasempaan tai oikeaan.
Kiinnitä lapsi k-fix+ -liittimellä kiinnitettyyn istuimeen kohdan 7 ohjeiden mukaisesti.
7 Lapsen kiinnittäminen turvaistuimeen
!
Semiuniversaalikiinnitys Jos käytät turvaistuinta k-fix + -liittimen
kanssa, varmista, että turvaistuin on kiinnitetty auton istuimeen
kohdassa 6 kuvatulla tavalla.
!
Universaalikiinnitys: Jos käytät turvaistuinta ilman k-fix + -kiinnitystä, käännä k-fix + -liittimiä (D) ja paina ne sisään istuimeen (E).
93
FI
Kiinnitä kiddy-turvaistuin autonistuimeen kohdissa 5.1 ja 5.2 tai 5.1 ja 5.3 kuvatulla tavalla.
Varmista, että turvaistuin on säädetty lapsen koon ja painon mukaisesti (kohta 4).
kiddy phoenixfix 3 kiinnitetään kolmipisteturvavyöllä turvapalkin vyönohjaimiin
(M) (kuva 18).
!
Enintään 11-kiloisille lapsille on lisäksi käytettävä istuintyynyä
(I). Katso kohta 4.1.
Laita lapsi turvaistuimeen ja varmista, että lapsen pakarat koskettavat selkänojaa (B).
Työnnä turvapalkki (L) ja turvapalkin varret (N) käsinojien (C) alle (kuva 19).
Työnnä turvapalkki (L) niin pitkälle, että se on kiinni lapsen vatsassa.
Selkänojan kaltevuudesta tai lapsen koosta riippuen turvapalkki (L) saattaa olla
lapsen vatsaa vasten, vaikka turvapalkin varret (N) eivät ole käsinojien (C) alla.
Tämä ei haittaa turvaistuimen toimintaa tai turvallisuutta (kuva 20).
Vedä ajoneuvon kolmipisteturvavyötä sen jälkeen niin pitkälle, että se yltää kiddy-turvaistuimen ympäri ja kiinnittyy ajoneuvon turvavyön lukkoon (kuva 21).
Varmista, että turvavyön kieleke kiinnittyy lukkoon tukevasti ja kuuluvasti napsahtaen.
Pujota sitten lantiovyö turvapalkin vyönohjaimiin (M).
Kiristä lantiovyö (kuva 22). Turvapalkin on oltava lapsen vatsaa vasten.
Pujota sen jälkeen turvavyön olkapäälle asettuva osa paikalleen turvapalkin
vyönohjaimiin (M) (kuva 23).
94
FI
Varmista, että vyöt ovat asettuneet paikoilleen koko leveydeltään eivätkä ole
päässeet kiertymään tai menemään päällekkäin.
Kiristä turvavyön olkapäälle asettuva osa (kuva 24).
Ennen liikkeelle lähtöä on varmistettava, että vyön lantio-osa ja olkapäälle
tuleva osa ovat asettuneet turvapalkin (L) yli ohjeiden mukaisesti, ne on kiristetty
eivätkä ole päässeet kiertymään. Turvavöiden on asetuttava turvapalkin turvavyön ohjaimen yli koko leveydeltään (kuva 23 ja 24). Tarkasta turvavyön kulku
säännöllisin väliajoin.
8. k-fix + -liittimen irrottaminen semiuniversaalisessa käytössä
Paina avauskahvaa (K) (kuva 25; kohta 1) ja vedä samanaikaisesti istuinta (E) poispäin auton selkänojasta (kuva 25; kohta 2).
Avaa vasen ja oikea k-fix + -liitin (D) työntämällä avauspainikkeita (S) eteenpäin
(vihreän lukituksen näytön (R) yli) (kuva 26).
Kun molemmat liittimet (D) ovat auki, kiddy phoenixfix 3 on irti auton istuimesta.
Paina lopuksi k-fix + -liittimet (D) turvaistuimen (E) sisään.
Käännä liittimiä (D) ensin turvaistuinta päin (kuva 27). Paina sitten avauskahvaa
(K) (kuva 28; kohta 1) ja paina liittimet (D) kokonaan turvaistuimeen (E) (kuva 28;
kohta 2). Sisääntyönnettyjen liittimien pitää asettua oikein niille tarkoitettuihin
turvaistuimen syvennyksiin.
Vapauta sitten avauskahva (K).
9 Turvaistuimen päällisen irrottaminen ja kiinnittäminen
!
Älä koskaan käytä kiddy-turvaistuinta ilman alkuperäistä
istuinpäällistä. Päällinen on osa turvajärjestelmää.
95
FI
9.1 Selkänojan päällisen irrottaminen
Säädä ensin pääntuki (F) ylimpään asentoon.
Avaa sen jälkeen olkatukien (G) takana olevat tarrakiinnikkeet ja vedä päällinen
pois turvaistuimesta.
9.2 Pääntuen päällisen irrottaminen
Säädä ensin pääntuki (F) ylimpään asentoon.
Avaa päällisen takana olevat tarrakiinnikkeet.
Irrota päällinen varovasti korkeudensäätökahvasta (P) ja vedä se eteenpäin
pääntuen (F) yli.
9.3 Istuinosan päällisen irrottaminen
Avaa ensin turvaistuimen (E) ala- ja takaosassa sekä päällisen takaosassa olevassa
kahdessa läpässä olevat painonapit.
Avaa sitten päällisen alapuolella vasemmalla ja oikealla puolella olevat tarrakiinnikkeet ja irrota päällinen vetämällä ylöspäin.
9.4 Reisituen päällisen irrottaminen
Vedä ensin reisituki (J) etummaiseen asentoonsa.
Irrota päällinen reisituen (J) alapuolella olevasta koukusta.
Vedä päällinen sitten varovasti reisituen (J) reunan yli ja irrota vetämällä ylöspäin.
9.5 Turvapalkin päällinen
!
Turvapalkin päällistä ei saa irrottaa eikä pestä.
96
FI
Jos turvapalkki (L) tai sen päällinen on vahingoittunut, ota yhteyttä alan erikoisliikkeeseen tai suoraan valmistajaan.
9.6 Reisituen päällisen kiinnittäminen
Vedä ensin reisituki (J) etummaiseen asentoonsa.
Vedä päällinen napinreikä eteenpäin varovasti reisituen (J) päälle.
Kiinnitä päällinen sitten napinreiästä reisituen (J) koukkuun.
9.7 Istuinosan päällisen kiinnittäminen
Kiinnitä päällinen tarrakiinnikkeillä istuimen (E) yläosaan. Vedä päällinen sitten
vasemman- ja oikeanpuolisen käsinojan (C) päälle.
Työnnä päällisen takaosassa olevat kaksi läppää selkänojan (B) ja istuinosan
välisen raon läpi.
Vedä päällinen lopuksi istuimen päälle ja sulje painonapit taka- ja alaosassa.
9.8 Pääntuen päällisen kiinnittäminen
Säädä ensin pääntuki (F) ylimpään asentoonsa. Päällisen kiinnittäminen on
helpompaa, kun se asetetaan ensin tasaiselle alustalle.
Vedä päällinen sitten vasemmanpuolisen ja oikeanpuolisen sivupääntuen (F)
päälle ja kohdista päällinen niin, että se on tasaisesti istuinta vasten.
Vedä päällinen taaksepäin pääntuen päälle (F). Päällisen aukko on työnnettävä
korkeudensäätökahvan (P) suojuksen päälle ja alle.
Sulje sitten päällisen takana olevat tarrakiinnikkeet.
97
FI
9.9 Selkänojan päällisen kiinnittäminen
Säädä pääntuki (F) ylimpään asentoonsa. Päällisen kiinnittäminen on helpompaa, kun se asetetaan ensin tasaiselle alustalle.
Vedä päällinen vasemmanpuolisen ja oikeanpuolisen olkatuen (G) päälle ja
kohdista päällinen niin, että se on tasaisesti selkänojaa (B) vasten eikä kiristä.
Sulje sitten olkatukien (G) takana olevat tarrakiinnikkeet.
10. Hoito-ohjeita
10.1 Päällisen puhdistaminen
Päälliset ovat olennainen osa turvajärjestelmää. Käytä ainoastaan valmistajan
toimittamia alkuperäisiä päällisiä. Jos tarvitset uuden päällisen, tilaa se alan
erikoisliikkeestä.
Päällisen voi pestä hienopesulla 30 asteen lämpötilassa. Päällistä ei saa lingota eikä kuivata kuivausrummussa.
Turvapalkin päällistä ei saa irrottaa eikä pestä.
10.2 Muoviosien puhdistaminen
Muoviosat voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella tai kostealla liinalla. Älä
missään tapauksessa käytä voimakkaita puhdistusaineita (esim. liuottimia).
11. Onnettomuuden jälkeiset toimenpiteet
Mikäli turvaistuinta on käytetty onnettomuustilanteessa ja onnettomuusnopeus
oli yli 10 km/h, turvaistuin on ehdottomasti annettava valmistajan tarkastettavaksi mahdollisten vaurioiden varalta ja tarvittaessa vaihdettava maksuttomasti
uuteen.
98
FI
12. Takuu
Myönnämme kiddy-turvaistuimelle 2 vuoden takuun, joka kattaa valmistus- tai
materiaalivirheet. Takuu alkaa tuotteen ostopäivästä.
Takuukäsittelyä varten tarvitaan ostotosite. Takuu koskee vain turvaistuimia, joita on käsitelty asianmukaisella tavalla ja jotka ovat siistissä ja moitteettomassa
kunnossa takaisin lähetettäessä.
Takuu ei koske:
- normaalia kulumista ja liiallisesta käytöstä aiheutuvia vaurioita
- vaurioita, jotka johtuvat asiattomasta tai käyttötarkoituksen vastaisesta
käytöstä.
Kankaat: Kaikki käytetyt kankaat täyttävät UV-säteilylle alttiiksi joutuvien
kankaiden värinkestolle asetetut vaatimukset. Siitä huolimatta kaikki kankaat
haalistuvat UV-säteilyn vaikutuksesta. Haalistuminen ei aiheudu materiaalivirheestä, vaan se on tavallista kulumista, jota takuu ei koske. Takuuasioissa on
otettava heti yhteys alan erikoisliikkeeseen.
kiddy-tiimi toivottaa sinulle ja lapsellesi hyvää ja turvallista matkaa.
99
FI
100
TR
İçindekiler
1 Giriş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2 Uygunluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
3 Genel güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4 Ayarlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
4.1 Koltuk minderiyle koltuk yüksekliğinin ayarlanması. . . . . . . . . . . 105
4.2 Baş desteği ve omuz desteği ayarı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
4.3 Uzatılabilir ayaklık ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.4 Yatış pozisyonu ayarı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
5 Koltuk seçimi ve ayarı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.1 Araç koltuğu ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.2 Evrensel montaj için koltuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.3 Yarı evrensel montaj için koltuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6 k-fix + ile araca yarı evrensel montaj. . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7 Çocuğun emniyete alınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
8 Yarı evrensel kullanım sonrasında k-fix+ bağlantısının sökülmesi.111
9 Kılıfın çıkarılması ve takılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
9.1 Sırtlık kılıfının çıkartılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
9.2 Baş desteği kılıfının çıkartılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
9.3 Koltuk kılıfının çıkartılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
9.4 Uzatılabilir ayaklık kılıfının çıkartılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
9.5 Destek yastığı kılıfı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
9.6 Uzatılabilir ayaklık kılıfının takılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
9.7 Koltuk kılıfının takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
9.8 Baş desteği kılıfının takılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
9.9 Sırtlık kılıfının takılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
10 Bakım uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
10.1 Kılıfın temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
10.2 Plastik parçaların temizliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
11 Bir kaza sonrası yapılacaklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
12 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
101
TR
Kiddy guardianfix 3 Kullanım Kılavuzu
1 Giriş
Bir çocuk emniyet sistemi (A) seçerken kiddy phoenixfix 3'ü satın aldığınız için
teşekkür ederiz.
kiddy phoenixfix 3 bir diğer yenilikçi kiddy ürünüdür. Enerjiyi ileten özel malzemeleri sayesinde kiddy, yandan çarpmalarda mümkün olan en yüksek korumayı
sağlar. Çocuk koltuğunuzda da kiddy darbe emicileri (H), orijinal kiddy destek
yastığı (L) ve önden çarpmalarda kapsamlı koruma sağlayan k-fix + sabitleme
sistemi bulunur.
Çocuğunuzu mümkün olan en iyi şekilde korumak için kiddy phoenixfix 3,
mutlaka bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi kullanılmalıdır.
kiddy phoenixfix 3 koltuğunuzun parçaları, bu kullanım kılavuzundaki metinlerde
harflerle gösterilmiştir ve aynı isimli noktalarda önde açıklanmıştır.
2 Uygunluk
kiddy phoenixfix 3, ECE-R44/04 onay standardının güncel versiyonuna göre
kontrol edilmiş ve onaylanmıştır. Çocuk koltuğu "evrensel" (universal) ve "yarı
evrensel" (semi-universal) sınıfları için onay almıştır.
"evrensel": Her türlü araç tipinde 3 noktalı emniyet kemerine sahip
her koltukta ECE 16 veya benzer normlara göre her yerde
kullanılabileceği anlamına gelir.
"yarı evrensel": Çocuk emniyet sisteminin ayrıca araçtaki ISOFIX sabitleme noktalarına takılabileceği anlamına gelir.
Bu durum söz konusuysa çocuk emniyet sistemi yalnızca birlikte yollanmış tip listesindeki araçlara takılabilir.
Tip listesi sürekli güncellenmektedir. Tip listesinin güncel
versiyonu için:
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
102
TR
kiddy phoenixfix pro 2 çocuk emniyet sistemi ağırlık sınıfı I, yani vücut ağırlığı 9 kg
ile 18 kg arasındaki (yakl. 9 aylıktan – yakl. 4 yaşına kadar) çocuklar için
uygundur.
Araçta kullanırken ayrıca aracınızın kullanıcı el kitabındaki tavsiyelere riayet edin veya yetkili servisle irtibata geçin.
3 Genel güvenlik bilgileri
!
Çocuk emniyet sistemini ilk kez takmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Yanlış bir kullanım, çocuğunuz için
hayati tehlike teşkil edebilir.
Düşüncesizlik kaynaklı yaralanmaları önlemek kolaydır.
!
Çocuk emniyet sistemi (A), her zaman ilgili kavrama gövdesi (L)
ile birlikte kullanılmak mecburiyetindedir.
!
Vücut ağarlığı 9 kg’dan yakl. 11 kg’a kadar çocuklar için ilgili
koltuk minderini kullanın. Aksi takdirde bir kaza anında oturma
pozisyonu (koruma) kötüleşir.
!
Her sürüşten önce çocuk emniyet sisteminin (A) çocuğunuzun
boyuna uygun ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Sürüş
esnasında ayar yapmayın.
!
Tüm parçaların daima doğru biçimde yerine oturmuş olduğundan
emin olun.
!
Çocuk emniyet sistemine (A) ait hiçbir parçanın kapılara veya
ayarlanabilir koltuklara sıkışmamasını sağlayın.
!
Özellikle minibüslerde ve karavanlarda üçüncü şahısların
kurtarma yaptığı durumlarda çocuk emniyet sisteminin (A)
kolay erişilebilir bir koltuğa takılmasına dikkat edin.
103
TR
!
!
Çocuk emniyet sistemini sadece belirtilen ağırlık sınıfı I için,
maks. 18 kg’a kadar kullanın.
Kemer hiç bir zaman kavrama gövdesinde (L) gevşek olmamalıdır. Bir kaza anında üzerine binen yük, gergin bir kemere
oranla birkaç kez daha fazladır. Araç emniyet kemeri tokasının
doğru konumda olmasına lütfen dikkat edin.
!
Çocuğunuzu hiçbir zaman çocuk emniyet sisteminde (A) gözetimsiz bırakmayın.
!
Pandizota ağır eşyalar koymayın; aksi takdirde bir kaza durumunda bu eşyalar tehlike teşkil edebilir.
!
!
!
Cocuk emniyet sistemini (A) aracta boş olarak bulundurduğunuzda, ongorulduğu şekilde, aracın 3-nokta-emniyet kemeri
ile (madde 7) veya k-fix konektorleri (D) ile aracın ISOFIX Ankraj
noktalarına (madde 6) sabitleyerek daima emniyet altında
tutun. Bu durumda mutlaka Orijinal kiddy destek yastigini ya
Araba koltuk altina yada bagaj yerine koyunuz.
Çocuk emniyet sistemini (A) direkt güneş ışınlarından koruyun;
sistem rahatsız edecek şekilde ısınabilir.
Çocuk emniyet sisteminde (A) herhangi bir değişiklik yapmak
yasaktır. Bundan dolayı koruma etkisi ortadan kalkabilir veya
sınırlanabilir. Zorluklar meydana geldiğinde satıcınıza veya
doğrudan üreticiye başvurun.
!
Çocuk emniyet sistemi (A) ECE 16 veya benzer normlara göre
sadece 3 noktalı kemere sahip koltuklarda kullanılabilir.
!
Çocuk emniyet sisteminin (A) bu kılavuza uygun olarak araca
takılmasını sağlayın.
104
TR
!
Uzun süreli sürüşlerde çocuğunuz için molalar verin ve çocuğunuzun yol tarafına araçtan kontrolsüz inmemesine dikkat
edin. Varsa her zaman otomobil kapılarındaki çocuk kilidini
kullanın.
!
Bir kaza sonrası (kaza hızı 10 km/saatin üstünde) veya başka
etkilerden dolayı parçalarda hasar varsa veya parçalar çözülmüşse çocuk emniyet sistemini (A) bir daha kullanmayın.
!
Sadece üretici tarafından öngörülen kemer bağlama şekli
uygulanabilir.
4 Ayarlar
4.1 Koltuk minderiyle koltuk yüksekliğinin ayarlanması
kiddy phoenixfix 3, yaklaşık 9–18 aylık çocuklar için (9–11 kg) koltuk yüksekliğinin
değiştirilmesiyle yüksekliği ayarlanabilen bir koltuk minderine (I) sahiptir.
!
Ağırlığı 11 kg’a kadar olan çocuklarda koltuk minderi (I) kullanılmalıdır. 11 kg’ın üzerinde bir ağırlıkta koltuk minderi artık
kullanılmamalıdır (Şekil 1).
Koltuk minderi (I) her zaman sabitlenmelidir! Bunun için her iki mandalı kılıftaki
sol ve sağ aralıktan geçirerek kolçak ile sırtlık arasından geçirin ve bunları arka
tarafta basmalı düğmeyle kapatın (şek. 2+3).
!
Koltuk minderini (I) kullanırken ayarlanabilir baş desteğinin (F)
doğru yerleştirilmesine dikkat edin.
4.2 Baş desteği ve omuz desteği ayarı
kiddy phoenixfix 3, yüksekliği ayarlanabilen baş desteği (F) sayesinde çocuğunuzun
boyuna özel bir adaptasyon olanağı sunar.
105
TR
Baş desteği (F), çok kademeli olarak çocuğunuzun boyuna adapte edilebilir.
Çocuğun şakağı baş desteğinin (F) en dar bölgesinde bulunuyorsa doğru baş
desteği ayarına ulaşılmıştır (Şekil 4+5). Çocuğun omzu ve baş desteği arasındaki
mesafe 2 cm olmalıdır.
Baş desteğini (F) ayarlamak için, baş desteğinin (F) arka tarafında bulunan
yükseklik ayar kolunu (P) kullanın; bunun için kolu hafifçe dışarı çekin ve daha
sonra, baş desteğini (F) istediğiniz yükseklik doğrultusunda yukarı veya aşağı
doğru kaydırın (Şekil 6).
4.3 Uzatılabilir ayaklık ayarı
Uzatılabilir ayaklık (J) ayarlanarak çocuğunuz için daha iyi bir oturma konforu
elde edilebilir. Uzatılabilir ayaklık (J) kademesiz olarak ayarlanabilir.
Bunun için, uzatılabilir ayaklığın (J) altındaki tutamak çukurunu tutun veya ayaklığı
istediğiniz pozisyona itin.
4.4 Yatış pozisyonu ayarı
Sürüş esnasında asla yatış veya oturma pozisyonunu ayarlamayın. Bunun için
aracı durdurun, emniyet kemerini çıkarın ve çocuğunuzu araçtan indirin.
!
Yatış pozisyonu, sadece yarı evrensel sabitlemede k-fix+
konektörleriyle kullanılmalıdır.
Yatış pozisyonunu ayarlamak için kilit açma kolunu (K) kullanın (şek. 8; mad. 1) ve
aynı zamanda koltuğu (E) aracın sırtlığından çekin (şek. 8; mad. 2). Koltuğu (E) ne
kadar ileri çekerseniz, yatış açısı o kadar büyür.
kiddy phoenixfix 3 sisteminin sırtlığı (B) otomatik olarak yatış pozisyonuna geçer.
Çocuk koltuğunun baş desteği (F) araç koltuğunun sırtlığına dayanmışsa yatış
pozisyonuna ulaşılmıştır (şek. 9).
106
TR
!
Koltuk (E) daha fazla ileri doğru çekilemiyorsa maksimum yatış
pozisyonuna ulaşılmıştır.
Yatış pozisyonunun maksimum açısı, otomobildeki Isofix ankraj noktalarının
konumuna bağlıdır.
5 Koltuk seçimi ve ayarı
5.1 Araç koltuğu ayarı
Lütfen temel olarak çocuk emniyet sistemlerinin (A) kullanımı
hakkında aracınızın kullanım kılavuzundaki bilgileri dikkate alın.
Bir baş desteği eğer montajı engelliyorsa baş desteği en yüksek konumda
kullanılmalı veya çıkarılmalıdır (şek. 10).
kiddy phoenixfix 3 sisteminin hareketli sırtlığı (B) sayesinde bu sistemin otomobil
koltuğunun sırtlığına dayanması sağlanır. Araç koltuğunun ayarlanabilir sırtlıklarını
uygun şekilde ayarlayın.
5.2 Evrensel montaj için koltuk
kiddy phoenixfix 3 çocuk emniyet sistemi (A), bir 3 noktalı emniyet kemeri sistemine sahip olan her koltuğa takılabilir (şek. 11).
kiddy phoenixfix 3 aynı şekilde, 3 noktalı emniyet sistemine sahip otomobil
koltuklarına arkaya bakan şekilde de takılabilir (şek. 11).
* Araç üreticisi, ön koltukta çocuk emniyet sistemlerine izin vermişse bu koltuk
en geri konuma getirilmelidir.
!
kiddy phoenixfix 3 evrensel tipini (k-fix+ olmadan) taktığınızda
konektörler (D) içeri çektirilmelidir. Bunun için bkz. Madde 8.
107
TR
5.3 Yarı evrensel montaj için koltuk
Çocuk emniyet sisteminin (A) yarı evrensel montajı, yalnızca ISOFIX ankraj noktalarına sahip araç koltuklarında yapılabilir. Bu ISOFIX ankraj noktalarına kiddy phoenixfix 3 sistemi k-fix + konektörleriyle (D) sabit şekilde aracın karoseriyle
bağlanabilir.
Çocuk emniyet sistemi (A) kiddy phoenixfix 3, tip listesinde belirtilmiş olan araçlara ve koltuklara takılabilir.
Tip listesi sürekli güncellenmektedir, tip listesinin güncel versiyonu için:
http://www.kiddy.de/vehicletypelist
Üretici, mümkünse çocuk emniyet sisteminin (A) yarı evrensel montajının k-fix +
konektörleriyle (D) yapılmasını tavsiye eder.
6 k-fix+ ile araca yarı evrensel montaj
Uzatılabilir ayaklığın (J) altındaki ön kilit açma koluna (P) basın (Şekil 12; Madde
1). k-fix+ konektörleri (D) şimdi otomatik olarak koltuğun (E) arkasından dışarı
çıkar.
Bağlantı aralıkları araç koltuğuna bakacak şekilde konektörleri (D) 180° çevirin
(Şekil 13).
Konektör kancalarının açık olup olmadığını her iki kilidi (S) öne doğru iterek kontrol edin (Şekil 14). Kilit göstergeleri (R) “yeşil” değilse konektör kancaları açıktır
(Şekil 14).
!
kiddy phoenixfix 3 sistemini, yarı evrensel montaja imkan veren bir araç koltuğuna yerleştirin (Madde 5.3) ve gerekirse araç
koltuğunu Madde 5.1’e göre ayarlayın.
Şimdi, her iki k-fix+ konektörünü (D) metal braketlere (ISOFIX ankraj noktaları) itin
ve konektör (E) kilitlenecek şekilde sıkıca bastırın (Şekil 15).
108
TR
Yerine doğru oturduğunu, “yeşil” k-fix+ kilit göstergesinden (R) anlayabilirsiniz
(Şekil 16).
!
Koltuğu (E) sallayarak, k-fix+ konektörlerinin (D) kapalı ve sol
ve sağ k-fix+ konektöründeki kilit göstergelerinin (R) “yeşil”
olup olmadığını kontrol edin!
Şimdi, kiddy phoenixfix 3 sistemini araca (maksimum) yatış pozisyonunda sabitlediniz. Koltuğu dik bir pozisyona getirmek için, çocuk emniyet sistemini araç
sırtlığına doğru itmeniz gerekir.
Bunun için kilit açma kolunu (K) kullanın (Şekil 17; Madde 1) ve aynı zamanda
koltuğu (E) aracın sırtlığı yönünde itin (Şekil 17; Madde 2).
Çocuk emniyet sisteminin (A) k-fix+ ile montajından sonra çocuk koltuğunun
otomobil koltuğuna oturduğundan ve kemer kilidinin üzerinin örtülmediğinden
emin olun. Bunun için gerekirse koltuğu biraz sola veya sağa kaydırabilirsiniz.
Çocuğunuzu k-fix+ ile sabitlenmiş koltukta emniyete almak için 7. maddede
açıklanan yöntemi izleyin.
7 Çocuğun emniyete alınması
!
yarı evrensel: Çocuk koltuğunu k-fix + sabitlemesiyle birlikte kullanmak istiyorsanız, koltuğun 6. maddede açıklandığı gibi araca sabitlenmesini sağlayın!
!
evrensel: Çocuk koltuğunu k-fix + sabitlemesi olmadan kullanmak
istiyorsanız, k-fix + konektörlerini (D) çevirmeli ve koltuğun (E) içine
çektirmelisiniz!
kiddy koltuğunuzu 5.1 + 5.2 ya da 5.1 + 5.3 maddesinde açıklandığı gibi araç
koltuğuna yerleştirin.
109
TR
Koltuğu yarı evrensel (k-fix + ile sabitlenmiş) kullanmak istiyorsanız, 6. maddedeki
talimatlara riayet edin.
Çocuk koltuğunuzun, çocuğun boyuna veya vücut ağırlığına uygun olarak ayarlandığından emin olun (madde 4).
kiddy phoenixfix 3 sistemi 3 noktalı emniyet kemeriyle destek yastığının kemer
kılavuzlarında (M) emniyete alınır (şek. 18).
!
11 kg ağırlığa kadar koltuk minderi (I) kullanılmalıdır! Bunun
için bkz. Madde 4.1.
Çocuğunuzu koltuğa oturtun, çocuğunuzun poposunun sırtlığa (B) dayanmış
olmasına dikkat edin.
Destek yastığını (L), destek yastığı kollarıyla (N) kolçakların (C) altına itin (şek. 19).
Destek yastığını (L), çocuğun karnına dayanacak şekilde itin.
Sırtlığın açısına veya çocuğun büyüklüğüne göre destek yastığı kolları (N) kolçakların (C) altında bulunmadan destek yastığının (L) çocuğun karnına dayanması söz
konusu olabilir. Bu durum çocuk koltuğunun işlevini ve güvenliğini etkiler (şek. 20).
Sonra aracın 3 noktalı emniyet kemerini dışarı çekin; kemer kiddy koltuğunun
etrafını sarmalı ve aracın kendi kemer kilidine oturmalıdır (şek. 21).
Kemer dilinin net duyulabilir bir "klik" sesi çıkarak yerine oturmasına dikkat edin.
Sonrasında bel kemerini destek yastığı kemer kılavuzlarından (M) geçirin.
Ardından bel kemerini çekerek gerdirin (şek. 22). Bu esnada destek yastığı çocuğunuzun karnına dayanmalıdır.
Sonrasında omuz kemerini destek yastığı kemer kılavuzlarından (M) geçirin (şek. 23).
110
TR
Kemerlerin düz ve çevrilmemiş halde üst üste olmasına dikkat edin.
Omuz kemerini çekerek gerdirin (şek. 24).
Sürüşe başlamadan önce bel ve omuz kemerinin doğru biçimde destek yastığına
(L) dayandığından, gergin biçimde oturduğundan ve dönmediğinden emin
olun. Kemerler düz biçimde destek yastığının kemer kılavuz bölgesinin üzerinde
olmalıdır (şek. 23+24). Kemerin geçişini düzenli olarak kontrol edin.
8 Yarı evrensel kullanım sonrasında k-fix+ bağlantısının sökülmesi
Kilit açma kolunu (K) kullanın (şek. 25; mad. 1) ve aynı zamanda koltuğu (E) aracın
sırtlığından çekin (şek. 25; mad. 2).
Sol ve sağ k-fix + konektörünü (D) açın; bunun için kilitleri (S) öne doğru ("yeşil"
bağlantı göstergesi (R) üzerine) itin (şek. 26).
Ancak her iki konektör (D) açık olduğunda kiddy phoenixfix 3 sistemi aracın
karoserinden ayrılmıştır.
Son adım olarak k-fix + konektörleri (D) koltuğun (E) içine çektirilmelidir.
Bunun için konektörleri (D) önce koltuğun içine çevirin (şek. 27). Şimdi kilit açma
kolunu (K) kullanın (şek. 28; mad. 1) ve konektörleri (D) komple koltuğun (E) içine
itin (şek. 28; mad. 2). İçeri iterken konektörler doğru biçimde koltuktaki girintilere
girmelidir.
Şimdi kilit açma kolunu (K) bırakın.
9 Kılıfın çıkarılması ve takılması
!
kiddy’yi orijinal kılıfı olmadan asla kullanmayın. Kılıf, güvenlik
konseptinin bir parçasıdır.
111
TR
9.1 Sırtlık kılıfının çıkartılması
Önce baş desteğini (F) en yüksek pozisyona getirin.
Omuz desteklerinin (G) arka tarafındaki cırt bantları açın ve daha sonra kılıfı öne
doğru koltuktan çekerek çıkartın.
9.2 Baş desteği kılıfının çıkartılması
Önce baş desteğini (F) en yüksek pozisyona getirin.
Kılıfın arka tarafındaki cırt bantları açın.
Şimdi, kılıfı dikkatlice yükseklik ayar kolundan (P) çözün ve öne doğru baş desteğinin (F) üzerinden çekin.
9.3 Koltuk kılıfının çıkartılması
Önce, koltuğun (E) alt ve arka tarafındaki çıt çıtları ve kılıfın arka tarafındaki iki
mandalı açın.
Şimdi, kılıfın altında solda ve sağda yer alan iki cırt bandı çözün ve kılıfı yukarı
doğru çekerek çıkartın.
9.4 Uzatılabilir ayaklık kılıfının çıkartılması
Önce, uzatılabilir ayaklığı (J) en ön pozisyona çekin.
Şimdi, uzatılabilir ayaklığın (J) alt tarafındaki kancadan kılıfı çözün.
Kılıfı, uzatılabilir ayaklığın (J) kenarından dikkatlice yukarı doğru çekerek çıkartın.
9.5 Destek yastığı kılıfı
!
Destek yastığının kılıfı çıkarılmamalı veya yıkanmamalıdır.
112
TR
Destek yastığında (L) veya destek yastığı kılıfında hasarlar varsa yetkili satıcıya
veya doğrudan üreticiye başvurun.
9.6 Uzatılabilir ayaklık kılıfının takılması
Önce, uzatılabilir ayaklığı (J) en ön pozisyona çekin.
Şimdi, kılıfı düğme deliğinden öne doğru dikkatlice uzatılabilir ayaklığın (J)
üzerine çekin.
Daha sonra, kılıfı düğme deliğiyle uzatılabilir ayaklığın (J) kancasına sabitleyin.
9.7 Koltuk kılıfının takılması
Kılıfı, cırt bantlarla koltuğun (E) üst tarafına sabitleyin. Şimdi, kılıfı sol ve sağ
kolçağın (C) üzerine çekin.
Kılıfın arka tarafındaki iki mandalı, sırtlık (C) ve oturma alanının arasına geçirin.
Daha sonra, kılıfı koltuğun üzerine çekin ve arka ve alt taraftaki çıt çıtları kapatın.
9.8 Baş desteği kılıfının takılması
Önce baş desteğini (F) en yüksek pozisyona getirin. Kılıfı daha kolay takmak için
koltuğu düz bir yüzeye koyun.
Şimdi, kılıfı sol ve sağ yan baş desteğinin (F) üzerine çekin ve koltuğa gerilimsiz
dayanacak şekilde kılıfı hizalayın.
Kılıfı geriye doğru baş desteğinin (F) üzerine çekin. Kılıftaki delik, yükseklik ayar
kolunun (P) siperinin üstüne çekilmeli ve siperin altına itilmelidir.
Şimdi, kılıfın arka tarafındaki iki cırt bandı kapatın.
113
TR
9.9 Sırtlık kılıfının takılması
Baş desteğini (F) en yüksek pozisyona getirin. Kılıfı daha kolay takmak için koltuğu
düz bir yüzeye koyun.
Şimdi, kılıfı sol ve sağ omuz desteğinin (G) üzerine çekin ve sırtlığa (B) düz dayanacak ve sırtlığı gerdirmeyecek şekilde kılıfı hizalayın.
Şimdi, omuz desteklerinin (G) arka tarafındaki iki cırt bandı kapatın.
10 Bakım uyarıları
10.1 Kılıfın temizlenmesi
Kılıflar, güvenlik konseptinin önemli bir parçasıdır. Bu neden yalnızca üreticinin
orijinal kılıflarını kullanın. Yedek kılıflara ihtiyaç duyuyorsanız, bunları yetkili
satıcıdan sipariş edebilirsiniz.
Kılıf 30 derecede narin yıkama programında yıkanabilir. Kılıf sıkılmamalı veya çamaşır kurutucusunda
kurutulmamalıdır.
Destek yastığının kılıfı çıkarılmamalı veya yıkanmamalıdır!
10.2 Plastik parçaların temizliği
Plastik parçalar yumuşak bir temizleyiciyle veya nemli bir bezle temizlenebilir.
Kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri (örn. solvent) kullanmayın.
11 Bir kaza sonrası yapılacaklar
Hızın 10 km/saatin üzerinde olduğu bir kazadan sonra çocuk emniyet sistemi
mutlaka üretici tarafından muhtemel hasarlar bakımından kontrol edilmelidir ve
gerekirse ücretsiz olarak değiştirilebilir.
114
TR
12 Garanti
Satın almış olduğunuz kiddy için imalat veya malzeme hatalarına karşı 2 yıl
garanti veriyoruz. Garanti süresi, satın alma gününde başlar.
Reklamasyon için satın alma belgesi ibraz edilmelidir. Garanti kapsamı, aslına
uygun biçimde kullanılan ve temiz ve tertipli halde geri gönderilen çocuk emniyet sistemleriyle sınırlıdır.
Garanti, aşağıdakileri kapsamaz:
- Doğal aşınma belirtileri ve aşırı zorlanma sonucu oluşan hasarlar
- Uygunsuz veya aslına uygun olmayan kullanım sonucu oluşan
hasarlar
Kumaşlar: Tüm kumaşlarımız, UV ışınlarına karşı renk dayanımı anlamında yüksek gereklilikleri karşılar. Buna rağmen, UV ışınlarına maruz kalmaları durumunda
tüm kumaşlar solar. Burada söz konusu olan bir malzeme hatası değildir; aksine,
garanti üstlenmeyeceğimiz normal aşınma belirtileridir. Garanti durumunda
hemen yetkili satıcınıza başvurun.
kiddy ekibi, size ve çocuğunuza her zaman iyi ve güvenli seyahatler diler.
115
TR
116
kiddy GmbH
Schaumbergstraße 8
95032 Hof
Germany
phone + 49 (0) 9281.70 80-0
fax + 49 (0) 9281.70 80-21
e-mail [email protected]

Podobne dokumenty