Program

Transkrypt

Program
zapraszamy
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
im. Prof. Stanisława Popowskiego
w Olsztynie
na warsztaty laparoskopowe
Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na VI Warsztaty
laparoskopowe w zakresie technik małoinwazyjnych w chirurgii dziecięcej
organizowane przez Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz przez Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie „Uśmiech”w Olsztynie przy
współudziale firmy Medim.
TY
A
ZT
S
R
WA
Spotkanie będzie obejmowało wykłady i operacje przeprowadzane na
zwierzętach pod okiem doświadczonych lekarzy chirurgów w zakresie
procedur laparoskopowych.
Zajęcia praktyczne będą odbywać się będą przez dwa dni – 17-18 maja 2012 r.
od 8.00 do 15.00 w dwóch blokach jednego dnia z przerwą obiadową.
Po każdej przerwie odbywać się będzie rotacja uczestników tak, aby każdy
uczestnik wykonał każdą procedurę. Miejscem odbywania ćwiczeń będą sale
dydaktyczne Kliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie.
Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie przeprowadzaniazabiegów
operacyjnych: cholecystektomia, splenektomia, nefrektomia, zespolenie
jelitowo-jelitowe, zespolenie przełykowe, lobektomia płuca, PIRS.
Warsztaty przeznaczone są dla lekarzy posiadających co najmniej
podstawowe umiejętności w stosowaniu technik laparoskopowych, którzy
zaczęli już wykonywać operacje tą techniką.
W godzinach popołudniowych odbędzie się część teoretyczna z wykładami
zaproszonych ekspertów, dotyczącymi zakresu wykonywanych procedur.
W godzinach wieczornych przewidziane jest spotkanie towarzyskie.
Zapraszamy serdecznie,
Dr n. med. Wojciech Choiński
Wykładowca wiodący
Anna Janczewska-Radwan
Prezes firmy MEDIM
Organizatorzy:
MEDIM Sp. z o.o.
Puławska Plaza
ul. Puławska 45 B
05-500 Piaseczno
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
im. Prof. Stanisława Popowskiego
w Olsztynie
ul. Żołnierska 18a
10-561 Olsztyn
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych
Chirurgicznie " Usmiech"
w Olsztynie
ul. Żołnierska 18a
10-561 Olsztyn
Warsztaty wideochirurgii
dziecięcej PUNKTY
CYJNE
EDUKA
2012
Warsztaty laparoskopowe
17 - 18 maja 2012 r. , Olsztyn
harmonogram
informacja
Y
AT
T
SZ
dla uczestników
AR
W
WARSZTATY LAPAROSKOPOWE
17 - 18 maja 2012 r., Klinika Chirurgii Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie
Zajęcia będą odbywać się będą przez dwa dni 17-18 maja 2012 r. od godz. 8.00 do
18.00 w dwóch blokach jednego dnia. Pierwszym blokiem są ćwiczenia na zwierzętach
trwające od godz. 8.00 do 15.00 z przerwą obiadową ok. godz. 12.00.
Po przerwie będzie rotacja uczestników, tak aby każdy uczestnik wykonał każdą
procedurę.
Zgłoszenia
Wypełnioną kartę rejestracyjną należy przesłać faksem na numer (89) 539 33 10 lub listownie
na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH, W.S.Sz.D w Olsztynie
ul. Żołnierska 18a, 11-560 Olsztyn.
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.usmiech.olsztyn.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca 2012 roku.
Ilość uczestników w zajęciach praktycznych jest ograniczona, decydować będzie kolejność wpłat
i zgłoszeń.
Opłata
Miejscem odbywania ćwiczeń będą sale dydaktyczne Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 7.
Zabiegi odbywać się będą w grupach pod nadzorem ekspertów.
Zaplanowano 6 stanowisk ze świnkami do wykonania zabiegów:
cholecystektomii, splenektomii, nefrektomii, zespoleń przełyku, zespoleń jelitowych
oraz szycia przepony i usunięcia płata płucnego
Zakres operacji:
- Wprowadzenie trokarów, insuflacja
- Cholecystektomia
- Splenektomia
- Nefrektomia
- Zespolenie jelitowo-jelitowe
- Zespolenie przełykowe
- Lobektomia
- PIRS
Drugi blok od godziny 16.30 do 18.30 obejmuje
wykłady zaproszonych ekspertów z zakresu
wykonywanych procedur.
Koszt rejestracji w warsztatach laparoskopowych wynosi 1 050 zł (tysiąc pięćdziesiąt złotych)
i obejmuje wyżywienie, uczestniczenie w zajęciach praktycznych i konferencji, zużyte materiały,
narzędzia, uczestnictwo w imprezach towarzyszących, certyfikat. Opłata dla osób z nieopłaconą
składką PTChD wynosi 2100 zł (dwa tysiące sto złotych).
Po otrzymaniu informacji potwierdzającej zakwalifikowanie, opłatę należy uiścić przelewem
na konto:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH
Kredyt Bank S.A. I O/ Olsztyn
02 1500 1298 1212 9003 6770 0000
w pozycji „tytułem” należy wpisać nazwisko uczestnika
Termin zapłaty upływa 13 kwietnia 2012.
W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie rejestracja automatycznie wygasa.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie „UŚMIECH” z siedzibą w Olsztynie nie
jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT. Rachunki zostaną wystawione po wpłynięciu
wpłaty. Rachunki będą wydawane uczestnikom podczas konferencji.
Informacje dodatkowe
Michał Puliński
tel.: 609 059 037
email: [email protected]
W godzinach wieczornych przewidziane jest
spotkanie towarzyskie.
Firma Medim, współorganizator szkolenia, jest sponsorem instytucjonalnym zapewniającym dostęp do najnowszych rozwiązań
endoskopowych wykorzystywanych w trakcie szkolenia.

Podobne dokumenty