opis techniczny

Komentarze

Transkrypt

opis techniczny
Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu w Turwi
1.DANE OGÓLNE:
1.1 OBIEKT: OSTOJA REKREACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW WSI TUREW
1.2 INWSTOR: GMINA KOŚCIAN
1.3 LOKALIZACJA: TUREW, GMINA KOŚCIAN, DZIAŁKI NR 114/2, 114/4, 114/5,
115/16, 115/17
2. DANE EWIDENCYJNE:
POW.
OPRACOW.
PLAC ZABAW DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH
ALTANA DREWNIANA
PLAC DO GRY W BULE
MINIGOLF TERENOWY
PLAC DO PINGPONGA
PLAC REKREACYJNY Z MIEJSCEM NA OGNISKO I ALTANAMI
DREWNIANYMI
REKULTYWACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
TEREN ZIELONY – NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
POZOSTAŁE TERENY - ŚCIEŻKI ŻWIROWE
– M2
416,20
44,78
79,01
60,00
61,80
232,92
44,78
1329,90
5079,24
325,52
3. CEL OPRACOWANIA :
Niniejsze opracowanie przedstawia projekt zagospodarowania terenu na miejsce
rekreacji i wypoczynku. Projektowany terenu położony jest w Turwi, na działkach 114/2,
114/4, 114/5, 115/16, 115/17.
4. UZASADNIENIE CELOWOŚCI OPRACOWANIA
Projekt ma za zadanie przede wszystkim pełniejsze wykorzystanie potencjału
przestrzeni dla poprawy jakości życia mieszkańców Turwi. Dzięki korzystnemu położeniu i
dużej powierzchni działki możliwe jest stworzenie wielu różnych form spędzania wolnego
czasu i rekreacji.
5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
COMPLEX-PROJEKT S.C.
I.Wrześniewska & H.Marcinkowska,
ul. Marcinkowskiego 2a/1, 64-000 Kościan, tel. 065 512 39 53,
e-mail: [email protected]
Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
Na omawianym obszarze zaplanowano stworzenie elementów, umożliwiających
spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu dla osób dorosłych, jak i dla dzieci.
Rewitalizowany teren służyć ma jako centrum rekreacyjno-wypoczynkowe dla wszystkich
mieszkańców Turwi, zatem projekt przewiduje tereny zarówno dla osób aktywnych fizycznie,
jak i dla tych mniej zaangażowanych w sport.
Przewiduje się powstanie osobnego placu zabaw dla najmłodszych, w skład którego
wejdą domek drewniany, huśtawki oraz sprężynowce. Dużą atrakcją powinna stać się plac do
gry w bule. Mieszkańcy znajdą miejsce odpoczynku w specjalnie dla nich przygotowanych
następujących placach i boiskach:
• Plac zabaw dla dzieci najmłodszych – plac ze sprężynowcami, huśtawkami,
domkiem ze zjeżdżalnią, karuzelą
• Plac do gry w bule
• Teren pod mini-golfa
• Plac ze stołem do tenisa stołowego, ping ponga
• Istniejące boisko sportowe do piłki nożnej
6. OPIS PRAC DO WYKONANIA:
6.1. Roboty budowlane
• Koszenie chwastów, oczyszczenie terenu
• Plantowanie ziemi z wykopu
• Wykonanie placów żwirowych pod urządzenia placu zabaw i gry w bule
• Wykonanie placów z kostki pod altanami i placem do gry w tenisa stołowego
• Wykonanie ścieżek z nawierzchni żwirowej i kostki betonowej
• Wykonanie trawników dywanowych
•
6.2. Prace przy opłotowaniu
• Wykopy pod słupki opłotowania
• Wykonanie stóp fundamentowych pod słupki stalowe
• Wykonanie ogrodzenia z siatki
• Rowek pod obrzeże
• Osadzenie obrzeża betonowego
6.3 Mała architektura
• Wykonanie pergoli drewnianych
• Zamontowanie pergoli drewnianych
• Zamontowanie ławek i koszy na śmieci
• Urządzenie placu zabaw: huśtawki, huśtawki wagowej, domek drewniany z
pomostem, zamontowanie sprężynowców, karuzela
6.4 Zieleń
• wysianie trawnika dywanowego
• Rekultywacja istniejącego boiska
COMPLEX-PROJEKT S.C.
I.Wrześniewska & H.Marcinkowska,
ul. Marcinkowskiego 2a/1, 64-000 Kościan, tel. 065 512 39 53,
e-mail: [email protected]
Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
7. OPIS TECHNICZNY:
7.1. PLAC ZABAW DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH.
Pod plac zabaw należy wykonać korytowanie na głębokości 20,0 cm, następnie ułożyć
geowłóknine i przestrzeń wypełnić ręcznie żwirem grubości 20 cm. Teren wokół placu zabaw
należy opłotować- ogrodzenie z siatki wys. 1,10 m z obrzeżem betonowym. Pod altanami
należy wykonać rowek pod obrzeże. Przy rowku należy ułożyć obrzeże betonowe o
wymiarach 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Po
ułożeniu obrzeży przestrzeń należy wypełnić podbudową zagęszczoną z kruszywa
naturalnego gr. 20 cm, następnie ułożyć szarą kostkę betonową grubości 6 cm na podsypce
piaskowej. W miejscach pomiędzy utwardzeniem z kostki, a nawierzchnią żwirową wykonać
trawniki dywanowe.
Na placu zabaw należy zamontować:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ławki drewniane i kosz na śmieci plastikowy
Domek drewniany w zestawie z wieżą , pomostami , zjeżdżalnią oraz drabinkami
Huśtawki dla dwóch osób wykonane z drewna z siedziskami z gumy.
Huśtawka drewniana typu ważka
Sprężynowce wykonane na stalowej sprężynie i konstrukcji z sklejki o fantazyjnych
kształtach pomalowane na różne kolory.
Karuzela
Opłotowanie terenu placu zabaw ogrodzeniem z siatki mocowanej do słupków
stalowych. Ogrodzenie z obrzeżem betonowym 100x20x6 cm i furtką dwuskrzydłową.
Altanę drewnianą - pergola
Szczegółowe charakterystyka urządzeń:
7.1.1.Zestaw ze zjeżdżalnią i pomostami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kompozycja elementów zabawowych. W skład zestawu wchodzą m.in.: wieża z dachem
dwuspadowym, trap wejściowy, drabinka pozioma, ślizg strażacki, belka balansująca,
podest 0,6m, 1,0 m i 1,4 m, schody z poręczami oraz zjeżdżalnia-laminat. Wykonanie
musi być zgodne z wymogami bezpieczeństwa i dopuszczone do użytkowani przez
dzieci, zgodne z normą PN-EN1176 i PN-EN1177 poświadczone certyfikatami.
Wielkość obiektu 6,0m x 9,0 m
Posadowienie min. 0,8 m – beton klasy B-15 – zgodnie z typowym montażem elementów
Drewno konstrukcyjne rdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo
Sklejka wodoodporna farbami akrylowymi
Konstrukcja dachu drewniana połączona ze sklejką
Podesty, drabinki wejściowe z desek impregnowanych
Drabinka pozioma – konstrukcja nośna z drewna klejonego ze szczebelkami z drewna
Zjeżdżalnia- ślizg wykonany z laminatu
COMPLEX-PROJEKT S.C.
I.Wrześniewska & H.Marcinkowska,
ul. Marcinkowskiego 2a/1, 64-000 Kościan, tel. 065 512 39 53,
e-mail: [email protected]
Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
•
•
•
Śruby maszynowe, marki stalowe, łańcuchy techniczne
Zabezpieczenia – stal zabezpieczona przez odtłuszczanie i cynkowanie, drewno
impregnowane ciśnieniowo, nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe do 10 %. Do konkretnego urządzenia zastosować
normatywne strefy bezpieczeństwa.
7.1.2.Karuzela
• Karuzela z ramionami ze stali zwykłej malowanej proszkowo. Urządzenie bawi i uczy
praw fizyki. Wykonanie musi być zgodne
z wymogami bezpieczeństwa i
dopuszczone do użytkowani przez dzieci, zgodne z normą PN-EN1176 i PN-EN 1177
poświadczone certyfikatami.
• Wielkość 1,25x1,25x0,66 m
• Posadowienie min. 0,8 m – beton klasy B-15 – zgodnie z typowym montażem
elementów
• Materiały – rura stalowa malowana proszkowo średnicy 33mm, słup ze stali
konstrukcyjnej, platforma z blachy ryflowanej aluminiowej gr.3mm
• Łożysko kulowe i toczne
• Materiały – śruby maszynowe, beton B-15
• Zabezpieczenia – stal odtłuszczona, cynkowana, rurki dodatkowo malowane farbami
akrylowymi. Gniazda łączników zakryte zaślepkami.
• dopuszczalne odchyłki wymiarowe do 10 %. Do konkretnego urządzenia zastosować
normatywne strefy bezpieczeństwa.
7.1.3. Huśtawka podwójna
• Huśtawka wahadłowa, klasyczna z dwoma siedziskami. Wykonanie musi być zgodne
z wymogami bezpieczeństwa i dopuszczone do użytkowani przez dzieci, zgodne z
normą PN-EN1176 i PN-EN1177 poświadczone certyfikatami
• Wielkość obiektu 4,0mx2,0mx2,0m
• Posadowienie min. 0,8 m – beton klasy B-15 – zgodnie z typowym montażem
elementów
• Drewno konstrukcyjne rdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo
• Siedzisko huśtawki gumowe, jedno z siedzisk „koszykowe”
• Łańcuchy stalowe-ocynkowane
• Zawiesie na łożyskach
• Zabezpieczenia – stal odtłuszczona, cynkowana. Gniazda łączników zakryte
zaślepkami z tworzywa.
• dopuszczalne odchyłki wymiarowe do 10 %. Do konkretnego urządzenia zastosować
normatywne strefy bezpieczeństwa.
7.1.4. Huśtawka typu ważka
COMPLEX-PROJEKT S.C.
I.Wrześniewska & H.Marcinkowska,
ul. Marcinkowskiego 2a/1, 64-000 Kościan, tel. 065 512 39 53,
e-mail: [email protected]
Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
• Huśtawka typu ważka, klasyczna, drewniana. Wykonanie musi być zgodne z
wymogami bezpieczeństwa i dopuszczone do użytkowani przez dzieci, zgodne z
normą PN-EN1176 i PN-EN1177 poświadczone certyfikatami.
• Wielkość 0,5x0,5x3,0m, wysokość belki – 0,9m
• Posadowienie min. 0,8 m – beton klasy B-15 – zgodnie z typowym montażem
elementów
• Drewno konstrukcyjne rdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo
• Siedzisko huśtawki gumowe
• Materiały dodatkowe- śruby maszynowe, marki stalowe, beton B-15
• Zabezpieczenia – stal odtłuszczona, cynkowana. Gniazda łączników zakryte
zaślepkami z tworzywa.
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe do 10 %. Do konkretnego urządzenia zastosować
normatywne strefy bezpieczeństwa.
7.1.5. Huśtawka na sprężynie
• Huśtawka na sprężynie, typu kiwak (bujak). Wykonanie musi być zgodne z
wymogami bezpieczeństwa i dopuszczone do użytkowani przez dzieci, zgodne z
normą PN-EN1176 i PN-EN1177 poświadczone certyfikatami
• Wielkość – 0,4m x0,7m, wysokość siedziska 0,45m
• Posadowienie min. 0,8 m – beton klasy B-15 – zgodnie z typowym montażem
elementów
• Podstawa fundamentowa konstrukcja stalowa o wys. 0,5m - wkopana, zasypana i
ubita, sprężyna o wys. 0,4 m o zwojach zgodnie z normą PN-EN 1176-1
• Całość konstrukcji z HDPE o gr. 9,12,19 mm, plastykowa uchwyty do rąk i podpory
dla nóg.
• Materiały dodatkowe- śruby maszynowe, marki stalowe, beton B-15
• Zabezpieczenia – stal odtłuszczona, cynkowana. Gniazda łączników zakryte
zaślepkami z tworzywa.
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe do 10 %. Do konkretnego urządzenia zastosować
normatywne strefy bezpieczeństwa.
7.1.6. Ławka
• Ławka o konstrukcji stalowej – rama ze stali malowanej proszkowo na kolor szary z
siedziskiem drewnianym wypełnionym deskami impregnowanymi i pomalowanymi
bejcą w kolorze jasnobrązowym, bez oparcia. Wymiary ławki 150cm x 45cm x 45 cm
• dopuszczalne odchyłki wymiarowe do 10 %.
7.1.7. Kosz na śmieci
• Kosze plastikowy z PEHD w kolorze szarym zawieszony na słupku stalowym
malowanym proszkowo w kolorze szarym, słupek wkopany w grunt.
• Pojemność kosza 50 l
7.1.8. Opłotowanie
COMPLEX-PROJEKT S.C.
I.Wrześniewska & H.Marcinkowska,
ul. Marcinkowskiego 2a/1, 64-000 Kościan, tel. 065 512 39 53,
e-mail: [email protected]
Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
• Opłotowanie wykonać z słupków stalowych Ø 38mm wysokości 1,10 m o
rozstawie 2,00 . Pod słupki wykonać fundament betonowy z betonu B-10 MPa
o wymiarach 25x25x80 cm .
• Przestrzeń między słupkami wypełnić ogrodzeniem siatkowym o wymiarach oczek
50x50 mm, grubość drutu 2,6 mm.
• Między słupkami wykonać rowek pod obrzeże
• W rowku należy ułożyć obrzeże betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
• Montaż furtki w ramce z siatki dwuskrzydłowej o szerokości 0,9+0,9m i wysokości
1,1 m.
7.1.9. Altana drewniana - pergola
• Pergola drewniana niezadaszona o konstrukcji drewnianej, gdzie elementami nośnymi
są słupy drewniane średnicy 12 cm. Słupy zamocowane za pomocą wieszaków do
stóp betonowych o wymiarach 40x40x70 cm .
• Na słupach należy zamontować płatwie drewniane o przekroju 12x18 cm – ułożone
poziomo.
• Do płatwi zamocować krokwie o przekroju 12x18 cm.
• Całą konstrukcję zaimpregnować środkiem ochronnym.
7.2. PLAC DO GRY W BULE
Pod plac zabaw należy wykonać korytowanie na głębokości 20,0 cm, po czym
wzdłuż krawędzi zewnętrznych należy wykonać rowek pod obrzeże. Przy rowku należy
ułożyć obrzeże betonowe o wymiarach 100x20x6 cm. Po ułożeniu obrzeży należy ułożyć
geowłókninę i przestrzeń należy wypełnić ręcznie żwirem grubości 20 cm.
7.3. PLAC DO PING PONGA TERENOWEGO
Pod plac należy wykonać korytowanie na głębokości 20,0 cm, po czym wzdłuż
krawędzi zewnętrznych należy wykonać rowek pod obrzeże. Przy rowku należy ułożyć
obrzeże betonowe o wymiarach 100x20x6 cm. Po ułożeniu obrzeży przestrzeń należy
wypełnić podbudową zagęszczoną z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, następnie ułożyć kostkę
betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowej.
Na placu należy ustawić stół betonowy wolnostojący do ponigponga terenowego.
7.3.1 Stół betonowy wolnostojący do pingponga terenowego
•
•
•
•
Szerokość 2,80 m
Długość 1,5 m
Wysokość 0,8 m
Strefa funkcjonowania urządzenia 61,8 m2
7.4.TEREN Z ELEMENTAMI MINIGOLFA TERENOWEGO
COMPLEX-PROJEKT S.C.
I.Wrześniewska & H.Marcinkowska,
ul. Marcinkowskiego 2a/1, 64-000 Kościan, tel. 065 512 39 53,
e-mail: [email protected]
Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
Pod polami mini golfa należy usnąć warstwę urodzajną-humus na głębokość 15,0 cm.
Pod każdym stanowiskiem należy przygotować podłoże piaskowo-żwirowe w celu
wypoziomowania pól, następnie ułożyć betonowe prefabrykaty oraz sztuczną trawę.
7.4.1. Pola do minigolfa
Pola do minigolfa wykonane z prefabrykatów betonowych z betonu B-20 zbrojonych
siatką. Bandy pól wykonane z płaskowników stalowych malowanych proszkowo i dokręcane
za pomocą kołków rozporowych. Wszystkie elementy stalowe powinny być cynkowane i
malowane proszkowo. Długość pojedynczego pola ok. 6,25 m. Każde pole gry należy pokryć
nawierzchnią ze sztucznej trawy w kolorze zielonym. Na powierzchni pól zamontować
przeszkody stalowe cynkowane i malowane proszkowo, plastikowe dołki i tabliczki z
numerami pól.
7.5.PLAC REKREACYJNY Z MIEJSCEM NA OGNISKO I ALTANAMI
Pod plac należy wykonać korytowanie na głębokości 20,0 cm, po czym wzdłuż
krawędzi zewnętrznych należy wykonać rowek pod obrzeże. Przy rowku należy ułożyć
obrzeże betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową. Po ułożeniu
obrzeży przestrzeń należy wypełnić podbudową
zagęszczoną z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, następnie ułożyć szarą kostkę betonową
grubości 6 cm na podsypce piaskowej. W miejscach gdzie nie ma kostki (wg rysunków)
należy przestrzeń wypełnić ręcznie żwirem grubości 15 cm.
Na placu rekreacyjnym należy zamontować:
• Altana drewniana - pergola
• Ławki drewniane i kosz na śmieci plastikowy
7.5.1. Altana drewniana - pergola
• Pergola drewniana niezadaszona o konstrukcji drewnianej, gdzie elementami nośnymi
są słupy drewniane średnicy 12 cm. Słupy zamocowane za pomocą wieszaków do
stóp betonowych o wymiarach 40x40x70 cm .
• Na słupach należy zamontować płatwie drewniane o przekroju 12x18 cm – ułożone
poziomo.
• Do płatwi zamocować krokwie o przekroju 12x18 cm.
• Całą konstrukcję zaimpregnować środkiem ochronnym.
7.7 POZOSTAŁE ELEMENTY ZAMONTOWANE NA PLACACH
7.7.1. Ławki
• Ławka o konstrukcji stalowej – rama ze stali malowanej proszkowo na kolor szary z
siedziskiem drewnianym wypełnionym deskami impregnowanymi i pomalowanymi
bejcą w kolorze jasnobrązowym, bez oparcia. Wymiary ławki 150cm x 45cm x 45 cm
COMPLEX-PROJEKT S.C.
I.Wrześniewska & H.Marcinkowska,
ul. Marcinkowskiego 2a/1, 64-000 Kościan, tel. 065 512 39 53,
e-mail: [email protected]
Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
7.7.2. Kosz na śmieci
• Kosze plastikowy z PEHD w kolorze szarym zawieszony na słupku stalowym
malowanym proszkowo w kolorze szarym, słupek wkopany w grunt.
• Pojemność kosza 50 l
7.8. REKULTYWACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
Prace do wykonania:
• Ręczne wysianie nasion trawy – w części pola karnego
• Istniejące bramki stalowe wyposażyć w siatki
UWAGA!
• Osoby korzystające z placu zabaw mają zapewniony dostęp do ustępów (toalet)
zlokalizowanych w budynku szkoły (na terenie działki) – odległość do toalet – do
ok. 50,0 m.
• Wybór elementów małej architektury uzgodnić z projektantem.
Opracowała:
Izabela Wrześniewska
mgr inż. arch. Nr upr 585/84/LO
COMPLEX-PROJEKT S.C.
I.Wrześniewska & H.Marcinkowska,
ul. Marcinkowskiego 2a/1, 64-000 Kościan, tel. 065 512 39 53,
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty