akcja mam haka na robaka

Komentarze

Transkrypt

akcja mam haka na robaka
ZGODA NA UDZIAŁ W BADANIU DIAGNOSTYCZNYM NA OBECNOŚĆ PASOŻYTÓW
AKCJA PROZDROWOTNA „MAM HAKA NA ROBAKA”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka................................................................... z klasy.........,
na diagnostyczne badanie za pomocą testów bezinwazyjnych na obecnośc pasożytów w
organizmie. Badanie prowadzone przez Anti Aging Clinic z Wrocławia, ul.Łubinowa 12/8 tel. +48
531 433 131 | mail:[email protected] Koszt wykonania badania 75 zł*
Podpis opiekuna/rodzica
* cena ujmuje dofinansowanie badania w wysokości 50%
ZGODA NA UDZIAŁ W BADANIU DIAGNOSTYCZNYM NA OBECNOŚĆ PASOŻYTÓW
AKCJA PROZDROWOTNA „MAM HAKA NA ROBAKA”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka................................................................... z
klasy........., na diagnostyczne badanie za pomocą testów bezinwazyjnych na obecnośc
pasożytów w organizmie. Badanie prowadzone przez Anti Aging Clinic z Wrocławia, ul.Łubinowa
12/8 tel. +48 531 433 131 | mail:[email protected] Koszt wykonania badania 75 zł*
Podpis opiekuna/rodzica
* cena ujmuje dofinansowanie badania w wysokości 50%
ZGODA NA UDZIAŁ W BADANIU DIAGNOSTYCZNYM NA OBECNOŚĆ PASOŻYTÓW
AKCJA PROZDROWOTNA „MAM HAKA NA ROBAKA”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka................................................................... z klasy.........,
na diagnostyczne badanie za pomocą testów bezinwazyjnych na obecnośc pasożytów w
organizmie. Badanie prowadzone przez Anti Aging Clinic z Wrocławia, ul.Łubinowa 12/8 tel. +48
531 433 131 | mail:[email protected] Koszt wykonania badania 75 zł*
Podpis opiekuna/rodzica
* cena ujmuje dofinansowanie badania w wysokości 50%
ZGODA NA UDZIAŁ W BADANIU DIAGNOSTYCZNYM NA OBECNOŚĆ PASOŻYTÓW
AKCJA PROZDROWOTNA „MAM HAKA NA ROBAKA”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka................................................................... z klasy.........,
na diagnostyczne badanie za pomocą testów bezinwazyjnych na obecnośc pasożytów w
organizmie. Badanie prowadzone przez Anti Aging Clinic z Wrocławia, ul.Łubinowa 12/8 tel. +48
531 433 131 | mail:[email protected] Koszt wykonania badania 75 zł*
* cena ujmuje dofinansowanie badania w wysokości 50%
Podpis opiekuna/rodzica

Podobne dokumenty