78. Ruch cząstek naładowanych w polu elektrycznym.

Komentarze

Transkrypt

78. Ruch cząstek naładowanych w polu elektrycznym.
Ruch ładunków w polu elektrycznym
r
r
1. V0 ⎥⎥ E Prędkość początkowa jako wektor jest równoległa do linii sił pola elektrycznego.
Wstrzelony ładunek
+q
r
E
+Q
r
V0
RJP
r
V0
RJO
-q
-Q
F = E ⋅ q - siła działająca na ładunek umieszczony w polu
elektrycznym.
F E ⋅q
a= =
⇒ Ruch jednostajnie zmienny (przyspieszony
m
m
lub opóźniony),
E = const ⎫
q = const ⎪⎪
F
⎬ ⇒ a = = const czyli ruch jednostajnie zmienny
m = const ⎪
m
F = const ⎪⎭
Wstrzelony ładunek
Jeżeli ładunek wstrzelimy równolegle do linii sił pola to będzie się on poruszał ruchem
jednostajnie przyspieszonym bądź ruchem jednostajnie opóźnionym.
r
r
2. V0 ⊥ E
y
-Q
r
V0
-q
K - odchylenie
h
r
E
+Q
l – długość okładek
Ruch ładunku w tym przypadku jest złożeniem
dwóch ruchów: jednostajnego względem osi
OX i jednostajnie przyspieszonego względem
osi OY:
x(t ) = V0 ⋅ t
⎫
E⋅q
⎪
2
⋅ x2
a ⋅ t ⎬ ⇒ y ( x) = h −
2
2 ⋅ m ⋅ V0
y (t ) = h −
⎪
2 ⎭
E ⋅q ⋅l2
K=
2 ⋅ m ⋅ V02
Wzór na odchylenie ładunku q w polu o
natężeniu E i długości l jeśli ładunek miał
masę m i prędkość V0.
x
r
r
3. V0 ∠E
y
-Q
OX : RJ ;V x = V0 ⋅ cos α
OY : RJZ ;V y = V0 ⋅ sin α
x(t ) = V0 ⋅ cos α ⋅ t
-q
α
a ⋅t2
2
E ⋅ q ⋅ x2
y ( x) = x ⋅ tgα −
2 ⋅ V0 ⋅ cos 2 α ⋅ m
y (t ) = V0 ⋅ sin α ⋅ t −
+Q
x

Podobne dokumenty