Our President Joseph Fornal honored     6501 Lansing Ave.      Cleveland, OH 44105      216‐883‐2828 

Transkrypt

Our President Joseph Fornal honored     6501 Lansing Ave.      Cleveland, OH 44105      216‐883‐2828 
 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216‐883‐2828 www.polishcenterofcleveland.org POLISH-AMERICAN
October 2011, No.10/112
Październik 2011, Nr 10/112
Our President Joseph Fornal honored
The Polish-American Cultural
Center is pleased to announce that President Joseph Fornal has been honored
with the title „The Great Knight of Pulaski” by the Polonia Foundation of
Ohio, Inc. This title signifies especially
distinguished achievement.
Joseph Fornal was born in Cleveland. He completed a bachelor’s degree
Magna Cum Laude in finance and accounting at John Carroll University and
then received his MBA from Kent State
Joseph Fornal
University. Since 2006 he has been the
Treasurer and Chief Financial Officer at Ganley Auto Group,
the largest car dealer in Ohio.
Fornal has been active in several organizations of Polonia for many years, taking on many different leadership positions. He has been President of the Polish-American Cultural
Center for two years.
Z przyjemnością informujemy Państwa, że
prezydent Polsko–Amerykańskiego Centrum Kultury
w Cleveland, Joseph Fornal został uhonorowany
tytyłem "The Great Knight of Pulaski" przez Polonia
Fundation of Ohio, Inc. Odznaczenie to przyznawane
jest za szczególne osobiste osiągnięcia.
Joseph Fornal urodził się w Cleveland. Skończył
John Carroll University uzyskując z najwyższym
wyróżnieniem stopień bakałarza w dziedzinie
finansów i księgowości. Po dalszych studiach na Kent
State University uzyskuje stopień magistra z business
administration. Od 2006 roku pracuje jako treasurer i
chief financial officer w Ganley Auto Group,
największym w Ohio dealerze samochodów.
Od wielu lat Joseph Fornal jest aktywny w wielu
organizacjach polonijnych, pełniąc odpowiedzialne
funkcje. Od dwóch lat jest prezydentem Polsko–
Amerykańskiego Centrum Kultury w Cleveland.
25–lecie ks. Jerzego
The official celebration of the
W niedzielę, 9 października w parafii św.
twenty-fifth anniversary of the ordination
Cypriana w Perry, Ohio odbyła się oficjalna
of Father Jerzy Kusy took place at St. Cypuroczystość 25-lecia kapłaństwa ks. Jerzego
rian Parish in Perry, Ohio, on Sunday, OcKusego. W obchodach wziął udział Jego
tober 9th. Taking part in the celebration
Ekscelencja ks. biskup Anthony J. Quinn z
were His Excellency Auxiliary Bishop
diecezji Clevelandzkiej, kanclerz diecezji
Anthony J. Quinn of the Cleveland diocese;
Zamojsko–Lubaczowskiej ks. prałat Adam
chancellor of the diocese of ZamojskoFirosz, wielu księży–kolegów ks. Jerzego z
Lubaczowski Prelate Adam Firosz; many
Polski, Stanów Zjednoczonych i z Kanady oraz
colleagues of Father Jerzy’s from Poland,
około 400 osób, obecnych parafian z Perry i
the United States, and Canada; and parishbyłych parafian z Cleveland oraz jego
ioners and friends from Cleveland, Chiprzyjaciól i znajomych z Chicago, Michigan,
cago, Michigan, New York, and other
Nowego Jorku i innych czesci Stanow
states.
Zjednoczonych.
There was a warm and lively atmosW czasie uroczystości panowała
phere appropriate for the occasion. This
atmosfera serdeczności i życzliwości w
was also a chance for many of Father
Bishop Anthony J. Quinn (right) stosunku do Dostojnego Jubilata. Byla to też
Jerzy’s friends and colleagues to meet
okazja dla wielu rodaków ks. Jerzego do
and Father Jerzy Kusy
again after many years. Over twenty-five
ponownego spotkania po wielu latach.
W
years, Father Jerzy has certainly acquired
okresie tych, już dwudziestu pięciu lat ks. Jerzy
many friends.
zdobył serca i przyjaźń bardzo wielu ludzi.
Congratulations and best wishes to Father Jerzy. May
Serdeczne gratulacje ks. Jerzy i życzenia jeszcze
there be many more anniversaries to celebrate.
wielu jubileuszy w Twojej Służbie.
Forum
- October 2011 -
Page 2
Drogi i Szanowny Ojcze Placydzie!
Wprawdzie nie mogłem być na oficjalnym pożegnaniu z Tobą, niemniej jednak sercem byłem
tam. Nie ulega wątpliwości, że Twój pobyt w Cleveland odciśnie się na stałe w sercach i
pamięci tych, którzy Cię znali i doceniali Twoją dobrać, cierpliwości i dążenie do utrwalenia i
pogłębienia wiary tych, których otaczałeś swoją duchową opieką. Szkoda, że wyjeżdżasz. Ale
pewnie tak musi być.
Życzę Ci z całego serca powodzenia na Twojej dalszej drodze w służbie Najwyższemu.
Łączę serdeczności
Stanisław Kwiatkowski
Pięć lat minęło…
…jak jeden dzień… Tak, prawie pięć lat temu, 16 października 2006 przyjechałem do
Cleveland do pracy jako duszpasterz polsko-języcznej części parafii św. Stanisława. Moja
wiza „R-1” wygasa 15 tego miesiąca. Ponieważ obecnie nie można jej przedłużyć pozostając
w USA, muszę wyjechać z powrotem do Polski. Stanie się to 12 października. Zatrzymam się
w Krakowie. Tam rozpocznę starania o uzyskanie zielonej karty. Z tego, co wiem, to ten
proces potrwa ok. roku. Z chwilą uzyskania tego dokumentu przyjadę z powrotem do USA,
Ojciec Placyd Kon
ale nie do Cleveland, lecz do Chicago. Tam będę pracował przy parafii Świętej Trójcy, w
przytułku dla bezdomnych. Jest to pewne wyzwanie dla mnie. Nigdy nie miałem takiej funkcji. Dlatego o możliwym powrocie
do USA myślę z mieszanymi uczuciami. Dom przy kościele Świętej Trójcy będzie miejscem pracy, natomiast moje mieszkanie
będzie w nowym domu, który dopiero kupiony będzie przerobiony na klasztor dla 4-6 braci. Jednym z nich będzie obecny
proboszcz św. Stanisława, o. Michał Surufka. On także odchodzi z Cleveland. Stanie się to w grudniu tego roku lub w styczniu
roku przyszłego. O. Michał ma nową funkcję – referenta do spraw powołaniowych w jego prowincji. Jego zadaniem będzie
budzenie powołań i wyszukiwanie młodych mężczyzn
zainteresowanych życiem zakonnym.
Pozdrawiam wszystkich czytelników „Forum”, z
jego naczelnym redaktorem, Stanisławem Kwiatkowskim
na czele, i przy okazji dziękuję za jego stałą życzliwość
przez te wszystkie lata. Stanisławie, szczerze cenię Twoją
otwartość przy całej różnicy naszych poglądów. Niech mi
będzie wolno jeszcze pozdrowić tą drogą Eugeniusza i
Basię Bąków. Na Wasze ręce składam serdeczne
podziękowania dla wszystkich aktywnych członków
Polsko-Amerykańskiego Centrum Kulturalnego za
gościnność, dzięki której w Centrum czułem się jak u
siebie w domu, lub członek Waszej rodziny. W Centrum
poznałem wielu ciekawych interesujących ludzi i
przeżyłem wiele niezapomnianych chwil. Pamięć o Was
zabiorę wszędzie dokądkolwiek się udam, a cząstka mojej
Pożegnanie Ojca Placyda
duszy pozostanie na rogu E. 65-tej i Lansing. Niech Bóg
Wam błogosławi!
o. Placyd
PO KONCERCIE CHARYTATYWNYM...
Na łamach „Forum” pragnę jeszcze raz wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim koncercie charytatywnym –
pomocy polskim dzieciom na Litwie pt. „Gwiazdka i dla nich”. Wydarzenie miało miejsce w sobotę, 8 października. Dziękuję szczególnie
wykonawcom koncertu, którzy bezinteresownie angażując się, poświęcili swój czas i talent dla idei pomocy ludziom w potrzebie. Lokalnie
byli to Justyna Wojtasińska (śpiew) oraz Jacob Raciniewski (podkład fortepianowy). Z Toronto uczestnikami byli Arthur Wachnik z zespołem
swoich muzyków. Sądząc po ciepłym przyjęciu, wydarzenie można uznać za pozytywne i na dobrym poziomie. Należą się też słowa uznania
dla pana Eugeniusza Bąka oraz dla Zarządu Polsko – Amerykańskiego Centrum Kultury w Cleveland za udostępnienie sali z dużą zniżką (ze
względu na charakter wydarzenia).
W rezultacie zebrano $1.115 dolarów, które w połączeniu z pieniędzmi uzyskanymi z innych źródeł będą znaczną pomocą dla
potrzebujących dzieci. I tu należy się podziękowanie wszystkim naszych darczyńców, którzy poczuli się umotywowani, aby dołożyć się do
dobrej sprawy.
W grudniu, grupa wolontariuszy w Polsce zakupi odpowiednie do potrzeb artykuły i pojedzie na Litwę, aby podczas specjalnego,
świątecznego programu przekazać je naszym dzieciakom.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc naszym polskim, tradycyjnym „Bóg zapłać”.
Pastor polskiego kościoła Nowa Nadzieja,
Bill Popis
Forum
- October 2011 -
Page 3
Bringing back the 'Polish Horace' of Mazovia
Dr. Teresa Kaczorowska
(President of the European Academy Sarbiewiana)
Translation: Zofia Wisniewski
The Jesuit priest Fr. Maciej Kazimierz (Casimir) Sarbiewski (1595 - 1640) - was the first Polish poet of European stature to be honored as poet laureate by Pope Urban
VIII in Rome in 1623, in today's terms, an honor comparable
to the Nobel Prize. Fr. Sarbiewski, a professor at Jesuit colleges and at the Vilnius Academy, served during the last five
years of his life as a trusted advisor to King Wladyslaw IV
Vasa. A resident of Warsaw, he suffered a fatal stroke during what was to be his final sermon at the National Cathedral of St. John. This great erudite poet of 17th Century
Europe, whom to this day, no other Polish poet has outranked
as the subject of countless lectures and publications in the
West, nor in the sheer number of translations of his work,
was until recently, all but forgotten in Poland.
He was forgotten in his birthplace, the village of Sarbiew near Plonsk in the Mazowsze (Mazovia) region of Poland where Sarbiewski was born into a family of noble ancestry under the crest of Prawdzic, the founders of Sarbiew.
M.K. Sarbiewski is well known in Europe, and particularly in
Lithuania and other nations in the West where he was named
the "Polish Horace" or "Horace Sarmate" ( Sarmatism is
defined as a complex of qualities signifying the culture and
ethos of old line Polish nobility). He continues to be the subject of lectures and research, his works translated into many
languages.
To resurrect his memory, poets and writers from the
Mazovian region of Poland initiated the First International
Days of Fr. Maciej Kazimierz Sarbiewski "The Christian
Horace of Mazovia" upon the 410th anniversary of his birth.
Held in 2005 and lasting 3 days, the festival spanned a large
area in and around northern Mazovia (which encompasses 5
counties). The cooperation of and efforts made by libraries,
government authorities, schools, parishes, cultural centers,
museums, the A. Gieysztor Academy of Humanities in Pultusk, the Jesuit Order in Warsaw and other civic, social and
religious organizations, all contributed to making it a resounding success. There was a full schedule of events from
lectures and international writers' conferences , concerts,
musical and poetry presentations to exhibits and Catholic
masses celebrating "the Polish Horace". Three books were
published and competitions were held for 'the Laurels of
Sarbiewski' - in poetry, oratory, fine arts, as well as contests
for high school students, sponsored by the governor of the
region.
The success of this celebration proved incredibly valuable and necessary. Since 2005, there have been seven such
events - International Days of Fr. M.K. Sarbiewski (2005 2011) sponsored by the leader of the Sejm, the governor of
Mazovia and the Bishop of the Plock diocese along with media support from TVP Kultura (Culture). In 2006 the planners of the event moved to establish a non-governmental
organization - The European Academy Sarbieviana (AES)
which was entered into the National Court Registry on
January 3, 2007 in
Warsaw. The organization is presently headquartered in the historic
rectory in Sarbiew.
Currently there are
around 50 members local artists and writers,
individuals interested
and active in culture,
literature and the arts,
the clergy, as well as
literary
men
and
women from Poland
and abroad who value
the work of Sarbiewski.
The charter of the AES,
besides calling for the
promulgation of the
literature and teachings
of Poland's most prominent baroque poet domestically and abroad, also mandates
the dissemination of the glorious cultural and historical traditions of the First Polish Republic through cooperation with
Polish and international organizations and institutions focused
on education, culture, arts, history as well as civic groups,
polonia organizations, business entities and others. A key
objective towards developing these goals is the reconstruction
of the no longer existing Sarbiewski manor in Sarbiew as an
international center of research and education as well as a
museum and institute working to popularize the poet and his
legacy. This center would complement the already existing
baroque era treasures found in Sarbiew - the church, rectory
and cemetery all of which are in need of renovation.
These plans have been enthusiastically supported by:
the regional and local governments which have dedicated land
for the project (one half hectare on the river bank in Sarbiew); academicians who planned and designed the AES
project; parliamentarians; artists who have written a hymn,
created an AES logo and a portrait of M.K. Sarbiewski; information technology professionals who've designed a web
page for the AES : www.saribiewski.eu; and several government entities working tirelessly to obtain funding from the
European Union and other sponsors. The plans for the manor
include a baroque museum, library, and two additional buildings – a Polish Lithuanian tavern and a small hotel as well as
the headquarters for the Academy.
We believe that the realization of the goals of the AES
will increase our nation's prestige and enhance opinion of
Poland's culture and history around the world. It will allow
this and future generations to acquaint themselves with the
inheritance of old line Polish (Sarmatian) qualities and values, fostering the promotion of and reawakening of Polish
Forum
- October 2011 -
Page 4
culture and society to its rich heritage.
We are thrilled that three chapters of the Academy have been formed abroad in Lithuania and Germany; that cooperation
with many educational and literary institutions is flourishing and that study and research continues with new publications produced. There is a new interest in the old culture of Poland and it gives us great pleasure to see the presence of increasing numbers of Poles from the U.S. such as Alina Szymczyk from Chicago and Stanislaw Kwiatkowski from Cleveland whose efforts
have carried the legacy of "the Polish Horace" across the oceans of time and distance.
Polski Horacy z Mazowsza ocalony
dr Teresa Kaczorowska (prezes Academia Europaea Sarbieviana)
Ks. jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595‐1640) ‐ Warszawie, organizacje społeczne. Był to cały blok imprez: z pierwszy poeta polski rangi europejskiej, uwieńczony sesją naukową, koncertami poetycko‐muzycznymi, Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII w Rzymie spotkaniami pisarzy z kilku państw, wystawami, (w 1623, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla); profesor nabożeństwami w intencji „polskiego Horacego”; ukazały się też 3 książki i ogłoszono kilka konkursów „O Laur kolegiów jezuickich i Akademii Wileńskiej, a przez ostatnie Sarbiewskiego” (poetycki, pięć lat życia (1635‐1640) krasomówczy, plastyczny ‐ doradca króla oraz dla liceów Władysława IV Wazy i mieszkaniec Warszawy, ogólnokształcących pod gdzie w archikatedrze św. patronatem Wojewody Jana doznał podczas Mazowieckiego). ostatniego kazania Impreza okazała się wylewu krwi do mózgu i niezwykle cenna i zmarł. Ten jeden z potrzebna. Do tej pory największych erudytów i odbyło się już 7 edycji poetów XVII‐ wiecznej Międzynarodowych Dni Europy, którego do dziś Ks. M. K. Sarbiewskiego (2005‐2011), pod żaden z poetów polskich honorowym patronatem nie prześcignął pod Marszałka Sejmu RP, względem liczby Marszałka Mazowsza oraz przekładów i wydań na Biskupa Diecezji Płockiej, Zachodzie, do niedawna był w Polsce niemal zaś medialnym m.in. TVP Grób ks. Maciej Sarbiewskiego na Warszawski Powązkach
zupełnie zapomniany. Nie Kultura. W 2006 r. pamiętano o nim nawet na ziemi rodzinnej, we wsi inicjatorzy tej akcji postanowili także powołać organizację Sarbiewo pod Płońskiem na Mazowszu, gdzie urodził się w pozarządową Academia Europaea Sarbieviana (AES). szlacheckiej rodzinie herbu Prawdzic, jako syn właścicieli Została ona 3 stycznia 2007 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, z siedzibą w zabytkowej Sarbiewa. Bardziej M. K. Sarbiewski jest znany w Europie, plebanii w Sarbiewie. Obecnie wśród jej ok. 50 członków są szczególnie na Litwie i w krajach zachodnich, gdzie nazywa się go „polskim Horacym” lub „sarmackim Horacym”, zarówno lokalni twórcy, animatorzy kultury, duchowni i prowadzi się o nim badania naukowe, wydaje jego dzieła w samorządowcy, jak też ceniące „polskiego Horacego” osoby różnych językach. z kraju i z zagranicy, w tym uczeni i literaci. W przyjętym Statucie AES – poza propagowaniem w kraju i za granicą Aby wskrzesić o nim pamięć, mazowieccy poeci i twórczości literackiej i naukowej najwybitniejszego poety pisarze zainicjowali w 2005 roku I Międzynarodowe Dni Ks. łacińskiego baroku ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ‐ Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” ‐ w 410. rocznicę jego urodzin. Trwająca zaplanowano krzewienie chlubnych tradycji kulturowych i wówczas 3 dni impreza od razu odniosła sukces, objęła historycznych I RP, współpracę z polskimi i swoim zasięgiem kilka miejscowości Płn. Mazowszu (5 międzynarodowymi instytucjami, organizacjami powiatów), w jej przygotowanie włączyły się samorządy naukowymi, kulturalnymi, polonijnymi, społecznymi, wszystkich szczebli, władze państwowe, liczne szkoły, oświatowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi. Do parafie, domy kultury, muzea, biblioteki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici w Forum
- October 2011 -
realizacji tych celów niezbędny jest ponadregionalny obiekt – odbudowany, nieistniejący już „Dwór Sarbiewskich” w Sarbiewie ‐ jako międzynarodowe centrum badawcze, edukacyjne, popularyzatorskie, muzealne i organizacyjne AES. Dwór uzupełniłby istniejący w Sarbiewie cenny zespół barokowy: kościół, plebanię i cmentarz, który też wymaga rewitalizacji. Plany te poparły liczne środowiska, m.in. wojewódzkie i miejscowe samorządy: gminy oraz powiatu, które przekazały grunt pod ten ośrodek (pół hektara nad rzeką w Sarbiewie), akademicy (wykonali projekt), parlamentarzyści, artyści (podarowali hymn i logo AES, obraz M.K. Sarbiewskiego), informatycy (wykonali stronę internetową AES‐ www.sarbiewski.eu) i władze państwowe woj. mazowieckiego. Wspólnymi siłami przygotowujemy wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE, szukamy też sponsorów. Planujemy, że w „Dworze Page 5
będzie Muzeum Baroku, biblioteka, zaś w towarzyszących dwóch oficynach – karczma polsko‐litewska, niewielki hotelik oraz siedziba Academii. Wierzymy, że realizacja celów Academii przysporzy sławy i prestiżu naszemu krajowi, pozwoli poznać staropolskie dziedzictwo kultury sarmackiej, sprzyjać też będzie promocji oraz animacji społeczno‐kulturalnej Polski. Cieszymy się, że powstały już dwa Oddziały Academii poza krajem (na Litwie i w Niemczech), że rozwija się współpraca z wieloma środowiskami naukowymi i literackimi, a tym samym trwają badania naukowe, powstają utwory i wraca się do dawnej kultury polskiej. Miło nam również, że zaczynają bywać na Dniach Sarbiewskiego także Polacy z USA, jak w br. Alina Szymczyk (Chicago) i Stanisław Kwiatkowski (Cleveland), dzięki czemu pamięć o „polskim Horacym” przenika i za ocean. King Roger
by Karol Szymanowski
Dr. Peter Laki, Professor at Bard College, and Cleveland Orchestra Program
Annotator writes: " Oera Circle's performance of King Roger will take us on a
trip to the far away and long ago, but at the same time remind us of the
timelessness of the issues addressed. Most importantly: the music is
incredibly beautiful, unlike anything else you've heard before. King Roger
is sure to prove an unforgettable theatrical experience."
Friday
October 28, 2011 at 7:30 pm
Sunday
October 30, 2011 at 7:30 pm
First Baptist Church of Greater Cleveland
3630 Fairmount Blvd., Shaker Heights, OH 44118
For information please call Opera Circle at 216-441-2822 or mail
[email protected]
Karol Szymanowski
By Stanisław Witkacy
Forum
- October 2011 -
Page 6
By Karolina Rostafinski Merk
Julian Stanczak
Best known in the art world as an innovative
leader and key figure in the Optical Art (Op Art)
movement, Julian Stanczak, the Polish-born American Abstract painter, is proudly claimed as one of our
local icons. He has garnered international acclaim
over five decades of uninterrupted artistic output.
Julian Stanczak’s work is shown in art galleries
worldwide and is in the permanent collections of over
60 major art museums in this country, including the
Cleveland Museum of Art (CMA).
To see just one of Julian Stanczak’s paintings
is not enough. One must view many to get a sense of
the scope and breadth of Julian’s oeuvre. Each painting is a showcase of precise and flawless execution.
His mastery of creating an illusion of depth, along
with a sense movement and energy, is unparalleled.
The effect can be mesmerizing. With humility Julian
says, “If I can capture your time and your attention –
that is all I want.”
In Julian’s paintings, color is the element that
takes priority. “It reaches our soul faster. Color
gives us an immediate reaction, and an energy that
enters us so potently,” he says. According to Paola
Morsiani, curator of contemporary art at CMA,
“Color, indeed, distinguishes Stanczak’s work. His
paintings are scientific in method, but their meticulous chromatic articulations confer them a poetic
depth.” Julian says that his work, “translates my
dreams into reality.”
However, his dreams were forced to change
over the years. In 1940, 11-year-old Julian along
with his mother, sister and brother were forcibly
taken from their home in Poland bound for a Russian
gulag. His father was away visiting relatives in the
village where Julian was born, Borownica. Upon his
return, the NKWD were waiting for him. When he
learned where his family was headed, he demanded to
join them. The NKWD acquiesced, but he had to buy
three tickets, one for himself and two for NKWD
guards. Julian recalls that at some point in their journey by cattle car, the door slid open and his father
was shoved in. He had found them. In the Ural
Mountains, the family helped build barracks where
they spent the next two years. They endured incredible hardships. For Julian that included the loss of the
use of his right arm, which he says robbed him of his
intended pursuit of a career in music.
Julian Stanczak
On July 30, 1941 after Hitler’s invasion of the
Soviet Union, an agreement was signed between the
Polish government in exile and Stalin. Part of this pact
included amnesty for Polish citizens in the Soviet Union
and permission for the formation of the Polish Army
within the Soviet Union. The Stanczaks managed to get
a cattle wagon to Molotov. Julian’s father joined the
army, and met up with General Anders in the south of
Russia. He went on to fight in Monte Cassino, Tobruk,
Tripoli and Austria. Meanwhile, the family went
through Basra, Karachi, Bombay and Madagascar. The
British, who were attempting to distribute the masses of
refugees into refugee camps, sent the Stanczaks to
Uganda.
The landscapes Julian encountered were like
none he had ever seen. From desolate deserts to lush
jungles - these sights moved him and inspired him to
capture what he saw. “I am so much in love with nature,” he says. His early drawings led a Jesuit brother,
Forum
- October 2011 -
who was chronicling life in the
Ugandan refugee camp, to ask
him to illustrate the journal and
to decorate the church they had
built.
In 1948, Julian left Africa
for England and enrolled at the
Borough Polytechnic Institute in
London. Two years later, he
came to America to continue his
studies at the Cleveland Institute
of Art, followed by an MFA
from Yale in 1956. Later, as a
professor at Cincinnati’s Art
Academy, he met a student who
was to become his wife. Barbara, nee Meerpohl, was born in
Germany into an intellectual and
artistic family. She came to the
US at age 18 to assist her grandfather, who was 93, in completing a fresco he was commissioned to paint in Cincinnati. She had already studied
art and excelled in it.
Julian and Barbara moved to Cleveland when
Julian was invited to join the faculty at CIA from
Page 7
which he retired after 30 years.
Barbara pursued a BFA and
MFA in German Literature, Art
History and Art Education from
Case Western Reserve University. She is a notable and accomplished sculptor in her own right,
whose most recent show was at
the Canton Museum of Art this
summer. Barbara taught Foundation Design courses at CIA
and retired not long ago. As academics, the Stanczaks have influenced and inspired scores of
aspiring artists.
The couple has two adult children, neither of whom pursued
art as a career. Daughter Danusia is a naturalist in the Summit
County Park System, having inherited a great love of nature
from both her parents. Their
son, Krzys, is a stem cell researcher at UCLA. As a
scientist, his propensity for precision may well have
come from his father, whose work exemplifies this trait,
albeit in a different context.
Karolina Rostafiński Merk
Tłumaczenie Stanisław Kwiatkowski
Julian Stańczak
Jedną z bardziej znanych w świecie sztuki, jako
nowatorska i wiodąca postać w ruchu Op–art (Optical
Art) jest Julian Stańczak, urodzony w Polsce
amerykański malarz, zdobywający międzynarodowe
uznanie już od pięciu dekad. Jego prace wystawiane są
w galeriach na całym świecie, a kolekcje jego
malarstwa znajdują się w ponad 60 największych
muzeach w Stanach, w tym w clevelandzkim muzeum
sztuki – Cleveland Museum of Art.
Obejrzenie jednej pracy Juliana Stańczaka nie
jest wystarczające. Trzeba zobaczyć wiele z nich, żeby
uchwycić sens, skalę i zakres jego twórczości. Każdy obraz jest wykonany dokładnie i nieskazitelnie. Jego mistrzostwo w tworzeniu iluzji głębi z poczuciem
ruchu i energii jest nieporównywalne. Efekt może być
hipnotyzujący. Artysta skromnie mówi: "Jeśli mogę
zatrzymać twoją uwagę – to jest wszystko, czego
pragnę".
W malarstwie Stańczyka najważniejszy jest
kolor. "Dzięki temu obraz szybciej dociera do naszych
dusz. Kolor umożliwia natychmiastową reakcję, daje
energię, która uderza w nas z wielką mocą" – mówi
artysta. Według Paola Morsiani, kuratora sztuki
współczesnej w Cleveland Muzeum of Art "kolor,
niewątpliwie wyróżnia twórczość Stańczyka. W
swoim malarstwie używa metody naukowej, ale
jednocześnie drobiazgowe chromatyczne wrażenie
przekazuje poetycką głębię". Natomiast Stańczak
mówi, że w swojej pracy "przetwarza sny w realia".
Ale sny nie zawsze były inspiracją dla sztuki.
Stańczykowie mieszkali na terenach zajętych przez
Sowietów po inwazji na Polskę we wrześniu 1939
roku. W 1940 roku zawitało do domu NKWD. Ojciec
Juliana wyjechał w tym czasie w odwiedziny do
krewnych, do wsi Borownica, gdzie artysta się urodził.
Forum
- October 2011 -
Przyszły malarz owej nocy miał zaledwie jedenaście lat.
Wraz z matką, siostrą i bratem
zostali deportowani na Syberię.
Jednak enkawudziści czekali
również na ojca, który po powrocie dowiadując się, co
stało się z jego rodziną, domaga
się połączenia z najbliższymi.
Oprawcy łaskawie się zgadzają,
chociaż oczywiste było, że
szykowali ten sam los całej
rodzinie. Wymagają jednak,
żeby ojciec zakupił trzy bilety
kolejowe – dla siebie i dwóch
enkawudzistów, którzy mieli go
eskortować. Julian pamięta, że w
pewnym momencie podróży w
bydlęcym wagonie drzwi się
rozsunęły
i
ojciec
został
wepchnięty do środka. Ważne
jednak było to, że ich odnalazł.
Na Uralu rodzina spędziła
prawie dwa lata, budując baraki. Żyli tam w nieludzkich
warunkach. Julian stracił władzę w prawej ręce i jak
wspomina, uniemożliwiło mu to poświęcenie się karierze
muzycznej.
Po inwazji Hitlera na Sowiety w lipcu 1941 roku
zostaje podpisany układ miedzy Stalinem a rządem
polskim w Londynie, na mocy którego obywateli
polskich objęto amnestią i uzgodniono powstanie
Korpusu Polskiego w ZSRR. Całej rodzinie udaje się
dotrzeć na południe, gdzie generał Anders tworzy wojsko
polskie. Ojciec Juliana wstępuje do armii, a matka z
dziećmi wywiezieni są do specjalnych obozów dla rodzin
wojskowych, tworzonych przez Anglików na obszarach
oddalonych od działań wojennych. Ojciec bierze udział
w bitwach pod Tobrukiem i Tripoli w Afryce, pod Monte
Cassino i w Austrii. Rodzina w tym czasie wędruje przez
Basrę, Karaczi, Bombaj i Madagaskar, aż wreszcie lądują
w Ugandzie, gdzie zastaje ich koniec wojny.
Page 8
Przyroda afrykańska robi
na Julianie ogromne wrażenie –
od martwej przestrzeni pustyni
do wybujałej życiem dżungli.
Poruszony
tym
próbuje
przenieść swoje wrażenia na
obraz. Talent chłopca zauważa
ksiądz Jezuita, który prowadzi
kronikę życia obozu. Powierza
chłopcu ilustrowanie swoich
zapisów, a później dekorację
budowanego kościoła.
W 1948 roku rodzina
przenosi się do Anglii, gdzie
Julian rozpoczyna studia na
Borough Polytechnic Institute
w Londynie. Dwa lata później
Stańczakowie emigrują do
Stanów Zjednoczonych. Julian
podejmuje studia w Cleveland
Institute of Art, a następnie w
Yale
University,
gdzie
uzyskuje tytuł magistra sztuki.
Później, już jako profesor w Art Academy w
Cincinnati spotyka studentkę, która zostaje jego żoną.
Barbara z domu Meerpohl urodziła się w Niemczech
w rodzinie intelektualistów i artystów. Przyjechała do
Stanów w wieku 18 lat, żeby pomóc swojemu, wtedy
już 93-letniemu dziadkowi w ukończeniu fresków,
które malował w Cincinnati.
Młode małżeństwo przenosi się do Cleveland.
Julian uczy malarstwa w Cleveland Institute of Art
przez następne 30 lat, a Barbara pogłębia swoje
wykształcenie. Studiuje literaturę niemiecką, historię
sztuki i nauczanie sztuki. Staje się uznaną rzeźbiarką.
Uczy też w Cleveland Institute of Art podstaw
projektowania. Teraz już obydwoje są na emeryturze.
Julian i Barbara Stańczykowie oprócz własnej
twórczości przez wiele lat kształtowali również i
inspirowali wiele pokoleń młodych artystów.
SPRAWY PASZPORTOWE
W środę i czwartek, 26 i 27 października między godzinami 9:00 rano i 5:00 wieczorem będzie gościł w w
Polsko Amerykanskim Centrum Kultury konsul z Nowego Jorku p. Grzegorz Swoboda. Celem przyjazdu konsula
jest załatwianie spraw paszportowych. Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Ameripol Travel
Agency, 3707 East 71 Street, Cleveland, Ohio 44105, tel. 216-883-4900.
Forum
- October 2011 -
Page 9
WAŻNE ŚWIĘTO
Nie ulega wątpliwości, że 11 listopada, 1918 roku jest jedną z najważniejszych dat w historii Polski.
W tym dniu Rada Regencyjna ogłosiła światu, że Polska odrodziła się, jako niepodległe państwo. Jak wiemy,
nie wszyscy pogodzili się z tym faktem. Już w 1939 roku nastąpił następny rozbiór kraju w wykonaniu
Hitlera i Stalina i wyniszczająca okupacja, trwająca do 1945 roku, a później bardzo ograniczona
suwerenność państwowa pod rządami komunistów, utrzymująca się przez następne 45 lat.
Tradycyjnie już Centrum organizuje w piątek 11 listopada o godz. 7:00 wieczorem uroczystą recepcję,
w tym roku połączoną z otwarciem wystawy "Współczesna Polska". Zapraszamy wszystkich. Wstęp wolny.
Niech nasza obecność będzie potwierdzeniem tego, że istnienie niepodległej Polski jest
niepodważalnym faktem historycznym.
Stanisław Kwiatkowski
Kosciuszko's Ohio Land to be Named "Kosciuszko Park"
After Parks Director reads 'The Peasant Prince' biography
The City Council of Dublin, Ohio voted last night to set aside 40
acres of Kosciuszko's former property as "Thaddeus Kosciuszko Park."
Kosciuszko was awarded 500 acres on the Scioto River near Columbus
for his service in the Continental Army during the American Revolution. Fred Hahn, Dublin's Director of Parks & Open Space, wrote to
Alex Storozynski, President of the Kosciuszko Foundation and author
of "The Peasant Prince: Thaddeus Kosciuszko and the Age of Revolution," to say that his book inspired the naming of the new park in Kosciuszko's honor.
"I had never heard of Thaddeus Kosciuszko and went to the local library and checked out 'The Peasant Prince...' What a great read.
What a fascinating man," Hahn wrote to Storozynski. "If you are ever
in Dublin, Ohio, I hope you are able to visit the park and see our local
recognition of Kosciuszko that you were instrumental in creating. I certainly enjoyed reading your book and look forward to exposing more of
the general public to Thaddeus Kosciuszko."
The park is to be dedicated in Spring 2012. Hahn said, "This
winter we will be working on educational signage for the park, explaining who Kosciuszko was and why he was so important to American and
world history."
In making his recommendation to the City Council, Mr. Hahn
presented a memo that said in part: "Kosciuszko was a most important
officer during the Revolutionary War. He was appointed the rank of
Colonel by the Continental Congress and served as a military engineer
from 1776 to 1783. He was responsible for the design of the fortification of West Point, was instrumental in the strategy for the Battle of
Saratoga, and was personally recognized by George Washington as
instrumental in the success of the Continental Army over the British.
Kosciuszko went on to fight for democracy in his native Poland. Kosciuszko was a man of high morals and genuine concern for the personal freedoms of all men during a time when slavery and
serfdom was common throughout the world. American history may not receive the attention it once did, but naming this land mass after Thaddeus Kosciuszko, may,
in turn, encourage interest in a period that helped secure the freedom that we all enjoy today."
Forum
- October 2011 -
Page 10
W Centrum i okolicach
Niedziela, 23 października, godz. 1:30 - Spotkanie z autorem z Toronto Edwardem Zawadzkim, który również
będzie podpisywał swoją książkę „The Poles in the New World”. Jest
to dogłębne przedstawienie życia 50 Polaków, którzy wywarli niezatarty wpływ na społeczeństwo Ameryki Północnej. Zapraszamy
Czwartek, 3 listopada, godz. 5:30
- Obiad Cleveland Society
Piątek, 11 listopada, godz. 7:00
- Recepcja z okazji Dnia Niepodległości i uroczyste otwarcie
wystawy „Polska Współczesna”.
Sobota, 12 listopada, godz. 6:00
- Riverse Raffle – loteria, obiad i zabawa.
Niedziela, 20 listopada, godz. 12:30
- Thanksgiving obiad.
Czwartek, 1 grudnia
- Obiad bożonarodzeniowy Cleveland Society
Niedziela, 18 grudnia, godz. 12:30
- Wigilia
Sobota, 31 grudnia
- Sylwester
Social and Cultural Events at the Center & Slavic Village
Sunday, October 23, 1;30 PM
Thursday, November 3, 5:30 PM
Friday, November 11, 7:00 PM
Saturday, November 12, 6:00 PM
Sunday, November 20, 12:30 PM
Thursday, December 1
Sunday, December 18, 12:30 PM
Saturday, December 31
- Book signing ceremony by Edward Zawadzki from Toronto.
Book title is "The Poles in the New World". It is in-depth look at
lives of 50 Poles, who have had a definitive and lasting impact
on North American society.
- Cleveland Society Dinner
- Polish Independence Day Reception nad opening of the exhibit
“Contemporary Poland”
- Reverse Raffle
- Thanksgiving Dinner
- Cleveland Society Xmas Dinner
- Wigilia
- Sylwester
Serdecznie zapraszamy na
Please join us for
OBIADY
SUNDAY
LUNCHES
do Polsko–Amerykańskiego
Centrum Kultury
6501 Lansing Ave., Cleveland, Ohio
(Róg E. 65 Street i Lansing Ave.)
w każdą niedzielę od 11:00 AM do 1:30 PM
Cena obiadu $10.00 dla dorosłych
$5.00 dla dzieci szkolnych
Sponsored by The Polish–American
Cultural Center
(Corner of E. 65 Street & Lansing Ave.)
Every Sunday
11:00 AM – 1:30 PM
$10.00 adult, $5:00 school children
Take-outs available
Forum
- October 2011 -
Page 11
OUR SPONSORS
Komorowski Funeral Home: 4105 East 71 St. – tel. 216-341-1854 lub
2258 Professor St. – tel. 216-771-1558
*
Golubski Funeral Home: 6500 Fullerton Ave. – tel. 216-341-0940 lub
5986 Ridge Rd. – tel. 440-886-0200 (mówimy po polsku).
*
Sokolowski’s University Inn., 1
201 University Road, Cleveland, Ohio 44113, tel. 216-771-9236
private parties, showers, weddings, business lunches, cafeteria services.
*
Fowler Electric Co. - Eugene Trela. Tel 440-786-9777.
*
Health Merit Co. – Health Care System – Dr. Michał Klymiuk-Wieczerski, President,
3878 East 71 Street, Cleveland, Tel. 216-341-1414
*
The Original Mattress Factory – Ronald Trzcinski , Tel. 216-661-3888
*
Architectural Rendering – Kuba Wisniewski, Tel. 440-582-2367
*
Heights Drapery Co. – Alina Czernec, Tel. 216-642-8744
*
Opera Circle – Dorota i Jacek Sobieski, Tel. 216-441-2822
*
Polish Radio Program – Eugenia Stolarczyk – WERE 1490 AM, Sun. 9:00 – 10:00 AM
WCPN – 90.3 FM, Sun. 9:00 – 10 PM
*
Polish Radio Program – “Memories of Poland”, Anna Klik i Monika Sochecki, WCSB
89.3 FM,
Sat. 12:30 – 2:00 PM.
*
Evelyn & Jerry Jablonski
Insurance Agency, Notary Public, TOEFL, translations, tutoring (all subjects, all levels);
5437 State Rd, Parma Oh and 14660 Alexander Rd., Walton Hills, OH
tel. 440-317-0548 lub 440-317-0695
*
Third Federal Savings and Loans
Marc A. Stefanski, Chairman and CEO – 216-429-5325
*
Polish American Cultural Center
6501 Lansing Avenue
Cleveland, OH 44105
NONPROFIT ORG.
U.S. Postage Paid
Cleveland, OH
Permit No. 165
Stachursky w Centrum
13 października gościł w PACC Jacek Stachursky. To był niezapomniany wieczór wielkich wzruszeń. Artysta
nawiązał szczególnie emocjonalny kontakt z widownią i przeniósł nas w czasie, zabrał w podróż do młodości... „Dusza
śpiewa”, kiedy nasza sala Centrum ŻYJE, wrze młodością, energią, radością. Koncert Jacka Stachurskego okazał się wielkim
sukcesem. Podczas jego występu niewątpliwie poczuliśmy emocje „tamtych lat”. Szczególnie utożsamiłam się z romantyczną
piosenką z mojej młodości – „Biełyje rozy”... zawsze myślałam, że to mój osobisty sentyment, a tu cała sala szalała w rytm
przeboju z przed lat. Zarówno nietypowa barwa głosu Jacka, jak i „ostre” teksty jego piosenek sprawiają, że artysta
nawiązuje szczególny kontakt z odbiorcami ofiarowując im – nam, dużo radości i zapomnienia w naszym zwykłym zmaganiu
się z codziennością życia.
Agata Wojno
F O R U M
CLEVELAND , OH 44105 * 6501 LANSING AVENUE - Phone/fax 216 - 883 - 2828
Publisher: Polish American Cultural Center. Stanislaw Kwiatkowski - Editor in Chief (216-351-8219), Dariusz Wojno - Senior
Editor, Fr. Jerzy Kusy - Managing Editor, Editorial Contributors: Eugeniusz Bak,, Sean Martin, Halina Mazurak, Malgorzata
Oleksy, Ryszard Romaniuk,, Elzbieta Ulanowski, Zofia Wisniewski, Agata Wojno.

Podobne dokumenty

MAY the 3 3 MAJA Polish Constitution Day Święto Konstytucji

MAY the 3 3 MAJA Polish Constitution Day Święto Konstytucji This did not happen yet The Staff of Forum would like to inform its readers, that the internationally renowned painter, Julian Stanczak, living in Seven Hills (Cleveland), will be granted soon an h...

Bardziej szczegółowo