karta uczestnika - gry planszowe Piaseczno

Transkrypt

karta uczestnika - gry planszowe Piaseczno
KARTA UCZESTNIKA
GRY PLANSZOWE 2016/2017
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………..
e-mail rodzica ………………………………………………….
telefony kontaktowe ……………………………………….
Oświadczam, że zapoznałam/em się wraz z dzieckiem z zasadami zajęć i będę je respektować.
Wyrażam zgodę na publikacje zdjęć z udziałem mojego dziecka na stronie internetowej
www.giermek-sklep.pl i facebooku „Giermek”.
…………………………………..
( podpis dziecka )
…………………………………..
( podpis rodzica )

Podobne dokumenty