xxxii niedziela zwykła - St. Casimir`s Parish in Vancouver

Transkrypt

xxxii niedziela zwykła - St. Casimir`s Parish in Vancouver
BIULETYN PARAFIALNY / PARISH BULLETIN
No. 3/2014
OFIAROWANIE PAŃSKIE – 2 LUTY / THE PRESENTATION OF THE LORD - FEBRUARY 2ND
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 LUTY / FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – FEBRUARY 9 TH
Światło zapalone w ciemności świeci dla wszystkich, płomień jednej tylko świecy ma moc rozproszyć mrok. Jezus, wnoszony do
świątyni w Jerozolimie, staje się „światłością świata”, a przez to także znakiem sprzeciwu wobec ciemności grzechu i mocy szatana.
Syn Boży jest światłem, które także dzisiaj wyprowadza nas z iluzji, kłamstw, wszelkiego fałszu i prowadzi ku prawdzie,
a ostatecznie ku Bogu – „światłości bez końca”.
Tomasz Zamorski.
OFIAROWANIE PAŃSKIE- MATKI BOSKIEJ
GROMNICZNEJ – 2 LUTY
THE PRESENTATION OF THE LORD – FEBRUARY 2ND
Poniedziałek/Monday – 10 Luty / February
8:00 (eng.) In thanksgiving for graces received and asking
for continuous God’s blessings for Sr.Anna on her birthday
8:30 (eng)For Ulpiano M. Paulo - John Juliet
10:00 O Boże błogosławieństwo z okazji 70 rocznicy urodzin
mamy Agnieszki – córka z rodziną
12:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo z okazji 40 rocznicy ślubu Danuty i
Marka Jabłońskich
Wtorek/Tuesday – 11 Luty / February
19:00  Józefa Mniszak – synowie z rodziną
Poniedziałek/Monday – 3 Luty / February
8:00 (eng.) For Parishioners
Wtorek/Tuesday – 4 Luty / February
19:00  Janinę Winogrodzką w rocznicę śmierci – córka z
rodziną
Środa/Wednesday- 5 Luty / February
8:00 (eng.) In thanksgiving for graces received and asking
for God’s blessings
Czwartek/Thursday – 6 Luty / February
Pierwszy Czwartek Miesiąca
18:30 Nabożeństwo Eucharystyczne
19:00  Za dusze śp. mamy Janiny w rocznicę śmierci – syn z
rodziną
Piątek/Friday – 7 Luty / February
Pierwszy Piątek Miesiąca
8:00 (eng.) – For the grace of health to all family members
17:00 Adoracja
18:30 Nabozenstwo do Najś Serca Pana Jezusa
19:00 Aby chorzy i przeżywający samotność doświadczali
bliskości Boga i ludzkiej życzliwości – Towarzystwo
Różańcowe
Sobota/Saturday – 8 Luty/ February
8:45(eng.) Piotr, Marzena and Teresa Cieśluk – Barbara
Wasiak
17:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w dniu
urodzin Anny i Zbigniewa
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 LUTY
FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – FEBRUARY 9TH
8:30 (eng) - For Parishioners
10:00  Władysław Marciniak - rodzina
12:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo z okazji 35 rocznicy ślubu Pauliny i
George Krajewski - dzieci Anita i Krzysztof
Środa/Wednesday- 12 Luty / February
8:00 (eng.) – For the sick of our Parish
Czwartek/Thursday – 13 Luty / February
19:00 O Boże błogosławienstwo dla synów z rodzinami –
Władysław Twaróg
Piątek/Friday – 14 Luty / February
19:00  Bronisława Kluczkowskiego – Jan i Halina Mniszak
Sobota/Saturday – 15 Luty/ February
8:45(eng.) – For the health of all of the family members
17:30  Lucynę i Czesława Hejna – syn z rodziną
ŚWIĘTO
OFIAROWANIE
PAŃSKIEGO
Podobieństwo Matki do Syna jest głęboka pokora, dzięki
której Maryja, chociaż świadoma swojego dziewictwa,
staje na równi z innymi niewiastami i wraz z nimi
poddaje się obrzędowi oczyszczenia. Jezus nie musiał
być wykupiony, Maryja nie musiała poddać się
oczyszczeniu, a jednak są posłuszni tym przepisom, by
nauczyć ludzi poszanowania i wierności nakazom Pana,
wartości pokory i posłuszeństwa. Oczyszczenie Maryi
połączone z ofiarowaniem Jezusa, jest symbolem tego
oczyszczenia, jakiego człowiek zawsze bardzo
potrzebuje i które może otrzymać tylko przez zasługi
Chrystusa ofiarowanego Ojcu „dla przebłagania za
grzechy ludu” (Hbr 2, 17). Jak Maryja ofiarowała Syna,
tak niechaj ofiaruje Bogu każdego wiernego, a Jej
macierzyńskie pośrednictwo niech przygotuje go do tego
oczyszczenia, które powinno się w nim dokonać.
Niepokalana i święta ofiara Chrystusa niech go uświęci
i uczyni zdolnym ofiarować Ojcu modlitwy i ofiary mile
Jego boskiemu majestatowi.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
nazwane
ŚWIĘTEM MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ – Dzisiaj
zostaną pobłogosławione świece zwane gromnicami, aby przez
cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia,
przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który
nieustannie oświeca drogi naszego życia.
PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK MIESIĄCA - W
czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy
o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy
wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za
grzechy nasze i całego świata.
SPOTKANIE
RODZICÓW
KANDYDATÓW
DO
BIERZMOWANIA – Zapraszamy wszystkich Rodziców na
spotkanie, które odbędzie się 9 lutego ( niedziela ) o godz.
13:00 w sali Polskiej Szkoły. Obecność obowiązkowa.
KANDYDACI DO BIERZMOWANIA – Zapraszamy
wszystkich kandydatów, którzy przygotowują się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania - wraz z Rodzicami - na uroczystą
Mszę Św. 16 Marca o godz. 12:00. Podczas Eucharystii
Kandydaci zostaną przedstawieni Wspólnocie i otrzymają
poświęcone Krzyżyki – symbol naszego Zbawienia. Otoczmy
wszystkich kandydatów naszą gorliwą modlitwą.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA – 6 Kwietnia podczas
Mszy Św. o godz. 12:00.
SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚW – 11 Maja
podczas Mszy Św. o godz.12:00.
ŁAWKI – Serdecznie dziękuję za ofiary złożone na nowe
ławki oraz wymianę podłogi. Dzięki Waszej ogromnej
ofiarności udało się już uzbierać kwotę $64.000, która ma być
naszym wkładem w remont. Mamy jeszcze do zebrania około
$20.000. Serdecznie dziękuję za Wasz ogromny wysiłek. I
pokornie proszę o dalsze wsparcie abyśmy mogli w czasie
zakończyć nasz jubileuszowy projekt. Bóg zapłać!
ZABAWA WALENTYNKOWA - Rycerze Kolumba
zapraszają na zabawę walentynkową, która odbędzie się 15
lutego, w sobotę. Bilety można jeszcze nabyć po każdej Mszy
św. w sali pod kościołem.
ZESTAWY KOPERT NIEDZIELNYCH – Z tyłu
kościoła
można odebrać swój zestaw kopert na rok 2014. Zachęcamy
wszystkich parafian do korzystania z tej powszechnie przyjętej
formy składania ofiar na utrzymanie Kościoła i wsparcie dzieł
charytatywnych w Kanadzie i świecie. Prosimy o
poinformowanie nas o zmianie adresu. Zachęcamy także
tych którzy chcą otrzymać kopertki na rok 2014 o zgłoszenie
się do biura.
POKWITOWANIA DO ROZLICZEŃ PODATKOWYCH –
(INCOME TAX) za rok 2013, będzie można odebrać w sali pod
kościołem dzisiaj po Mszach Św. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom.
GRATULUJEMY – Br. Tadeusz Orzechowski, omi oraz O.
Francois Dyjak, omi, przyjęli w ostatnim czasie obywatelstwo
kanadyjskie. Z tej okazji gratulujemy i życzymy Wam dużo
radości z bycia nowym obywatelem Kanady.
FILM “TAJEMNICA TAJEMNIC” - Rodzina Radia Maryja
przy Parafii Św. Kazimierza zaprasza Polonię na projekcję
polskiego filmu pt."Tajemnica tajemnic" w reżyserii Agnieszki
Porzezinskiej i Pawła Sobczyka. Kolejna projekcja odbędzie
się 7-go lutego w piątek o godz. 19:45 w dolnej sali pod
kościołem. Serdecznie wszystkich zapraszamy
SKLEPIK PARAFIALNY - Zachęcamy do odwiedzania
naszego sklepiku parafialnego w którym możemy nabyć kartki
misyjne, kalendarze religijne, oraz kartki na różne okazje.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
KAWIARENKA PARAFIALNA – Dzisiaj na tradycyjny
polski obiad zaprasza Komitet Imprezowy. Życzymy
smacznego!
PARISH ANNOUNCEMENTS
STEWARDSHIP REFLECTION - In today’s Gospel,
Simeon foretells great pain and sorrow for Mary, “- and a
sword will pierce your own soul too.” Mary, the first disciple
and Christian steward, did not allow Simeon’s prophecy to
dissuade her from the path God chose for her. Being a
disciple and steward is not easy in today’s culture of rampant
materialism, consumerism, and hedonism. As you strive to be
the best disciple and steward you can be, remember the
virtues of perseverance, patience, and prayer will strengthen
you on the journey – especially when personal sorrow or
persecution is encountered along the way. Stewardship Office,
The Archdiocese of Winnipeg, www.archwinnipeg.ca
ONE CONFERENCE 2014 - The ONE Conference is the
annual Archdiocesan event to cultivate, unite, and inspire
leadership for our Archdiocesan mission. Featuring worldclass speakers Fr. Robert Spitzer, SJ, Christopher West, Dr.
Josephine Lombardi, and a closing Mass with Archbishop J.
Michael Miller, this is the "can't miss" opportunity for
everyone involved and interested in the life and mission of the
Church in the Archdiocese of Vancouver. The conference will
be at the Vancouver Convention Centre East Building, 999
Canada Place, Saturday, Feb. 15, 2014 from 9 a.m to 5:30
p.m. Doors open 8 a.m. Tickets are $40 and can be purchased
online at http://rcav.org/one/ or at any Catholic parish office.
CONFIRMATION – APRIL 6TH – at 12:00 Mass.
FIRST COMMUNION – MAY 11TH – at 12:00 mass
CONGRATULATION – to Br. Tadeusz Orzechowski omi,
and also Fr. Francois Dyjak omi, on becoming a Canadian
citizens! We are proud of you and wish you all the very best.
NEW BOXES OF OFFERING ENVELOPES FOR 2014 The sets of Sunday envelopes for the year 2014 are ready to be
picked up at the back of the church.
INCOME TAX RECEIPTS FOR 2013 – are ready and
available for pick-up today, in the Church Hall, following each
Mass.
CHURCH PEWS –Until now we have raised the sum of
$64.000, but we still need to raise about $20.000 to be able to
carry out the project. Your generous donations will help us
reach our financial goal. Thank You for Your ongoing support
and understanding.
SUNDAY COLLECTION – 26 I 2014 - $ 2.514.00
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą Parafię
Thanks to our regular contributors who help support our parish