biogram dyrektor Magdaleny Czechońskiej w pdf

Transkrypt

biogram dyrektor Magdaleny Czechońskiej w pdf
Magdalena Czechońska - absolwentka sinologii, historii sztuki oraz studiów podyplomowych
Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na UAM, stypendystka Uniwersytetu Jiaotong
w Szanghaju, Centralnej Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie oraz Uniwersytetu
Burgundzkiego. Posługuje się językiem angielskim, chińskim i francuskim.
Była wykładowczynią w Katedrze Studiów Azjatyckich UAM, tłumaczem języka chińskiego,
pomysłodawczynią cyklicznego interdyscyplinarnego wydarzenia „Chiny współczesne
widziane oczami artystów, reżyserów i naukowców” organizowanego w Poznaniu, kuratorką
wystaw Wen Fenga oraz Shao Yinonga i Mu Chen w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu,
Hanowerze i Berlinie, pracowała również przy organizacji dużych międzynarodowych wystaw,
m.in. „Dwie Azje i Dwie Europy” (Szanghaj), „Asia-Europe Mediations” (Muzeum Narodowe
w Poznaniu) oraz Mediations Biennale. Od 1 października 2014 jest dyrektorem Instytutu
Polskiego - Wydziału Kultury Ambasady RP w Pekinie.

Podobne dokumenty