Sposób przygotowania prac do impozycji, naświetlania płyt CtP oraz

Transkrypt

Sposób przygotowania prac do impozycji, naświetlania płyt CtP oraz
Sposób przygotowania prac do impozycji,
naświetlania płyt CtP oraz do druku
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Naświetlarka CtP – Xcalibur 45
Opis techniczny:
Naświetlarka Xcalibur 45 wykorzystuje nowatorski system obrazowania polegający na kierowaniu światła lasera przez głowicę GLV. Za pomocą mikroprzesłon GLV moduluje światło laserowe, wytwarzając szereg indywidualnie kierowanych wiązek. Rozdzielenie wiązek pozwala na wyjątkowo szybkie naświetlanie płyty przy
stosunkowo małej prędkości obrotowej bębna (180 obr./min) co zapewnia najwyższą jakość i powtarzalność.
Konstrukcja urządzenia pozwala na naświetlanie elementów drukujących na płycie poprzez ciągły promień
lasera płynnie przesuwany względem obwodu bębna. Powstałe w ten sposób obszary przenoszące farbę mają
jednolitą powierzchnię. Jest to metoda naświetlania, całkowicie odmienna od stosowanych w innych systemach
obrazowania, które naświetlają poszczególne punkty.
Precyzyjne pasowanie obrazu naświetlanego na kolejnych płytach znacząco skraca czas potrzebny do nastawienia maszyn drukujących, a więc zmniejsza ilość makulatury i czas druku, zwłaszcza przy małych i średnich
nakładach.
Stosowane płyty ThermoStar P970 są pozytywowymi płytami opartymi na nowej technologii termicznej, opracowanej przez firmę Agfa. Płyty ThermoStar są naświetlane światłem podczerwonym o długości fali 830 nm. Zapewniają one wygodną obsługę przy świetle dziennym i wydajny druk. Płyty te umożliwiają druk nakładów do
150 000 odbitek, a po wypaleniu nawet powyżej miliona odbitek oraz stosowanie farb UV.
Parametry:
maksymalny format płyt: 1050 x 820 mm
minimalny format płyt: 310 x 250 mm
dostępne rozdzielczości: 1200 i 2400 dpi.
liniatura do 200 lpi lub raster stochastyczny
wydajność płyt: nakład do 150 tys. (lub powyżej miliona - po wypaleniu)
odporność płyt na farby UV
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 2 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Jak przygotować pracę do impozycji i bezpośredniego
naświetlenia płyt CtP:
Pliki do bezpośredniego naświetlania na płytę należy przygotować tak jak do naświetlania na tradycyjnych naświetlarkach do filmu.
Do generowania postscriptu należy użyć odpowiednich sterowników Agfa dostępnych na stronie Internetowej
http://www.agfa.com/poland/serviceandsupport/aps/sterowniki/index.jsp
Nie należy używać starszych sterowników, które potrafią przygotować wyłącznie postscript level 1 w separacjach.
Pliki w formacie płyty
Pliki postscriptowe (PS) lub PDF – przygotowane przez zewnętrzne studio – do bezpośredniego naświetlenia na
format płyty powinny uwzględniać techniczne parametry maszyny drukarskiej jak format zadruku, margines na
łapki i zagięcie płyty oraz powinny posiadać wszystkie wymagane elementy kontrolne i znaczniki introligatorskie.
Pliki do impozycji
Pliki do impozycji (elektronicznego montażu) i naświetlenia bezpośrednio na płytę CtP powinny być jednoznacznie określone i zatwierdzone przez Wydawcę (analogicznie do diapozytywów dostarczanych do ręcznego montażu w drukarni). Oznacza to, że studio, które przygotowało pracę powinno pliki zamknąć (wygenerować postscript
lub produkcyjny PDF) i uzyskać akceptację Wydawcy na wydruku z pliku zamkniętego (znów analogia do diapozytywu).
W przypadku braku zatwierdzenia pracy w powyższy sposób Wydawca po raz pierwszy zobaczy ostateczną formę pracy dopiero na ozalidach tj. po zmontowaniu. Wtedy poprawki dokonywane w gotowych już montażach
mogą spowodować opóźnienie druku i dodatkowe koszty.
Prace dostarczone w plikach otwartych będą przez nas zamknięte i wydrukowane kolumowo lub w ozalidach
celem uzyskania akceptacji do druku. W tym przypadku wydruk wykonywany jest z plików zrastrowanych (po
RIP-owaniu) i przygotowanych do naświetlania na płytę – jest to najbardziej wiarygodna forma zatwierdzenia, w
pełni zastępująca sprawdzenie diapozytywów.
Pliki zamknięte
Najlepiej jest przygotować zamknięte kompozytowe pliki postscriptowe lub PDF w formacie:
– postscript level 2 lub 3
– PDF 1.3, 1.4
Pliki postscriptowe powinny być wygenerowane z wykorzystaniem jednego z poniższych sterowników dla systemów Windows, a także pliki PPD (dla sterowników Adobe oraz Apple) oraz PDF (dla QuarkXPress). Dostępne na
stronie http://www.agfa.com/poland/serviceandsupport/aps/sterowniki/index.jsp sterowniki umożliwiają
przygotowywanie prac dla każdej naświetlarki lub proofera firmy AGFA współpracującej z systemami :Apogee
Series2/3 lub :ApogeeX.
Sposób ustawienia programu Adobe Distiller do poprawnego przygotowania plików PDF opisany jest w dalszej
części tej instrukcji.
Należy pamiętać o tym, że część programów nie potrafi zapisać poprawnie postscriptu kompozytowego (w programie CorelDraw problemy występują m.in. przy używaniu efektów w kolorach dodatkowych, natomiast w programie Freehand przy kolorowaniu bitmap monochromatycznych). W takich przypadkach jedynym rozwiązaniem
jest dostarczenie rozbarwionych plików postscriptowych czyli separacji.
W przypadku zewnętrznych stron okładek zaleca się zapisanie ich jako tzw. rozkładówka z uwzględnieniem grubości i zawartości grzbietu. Jako format papieru w sterowniku drukarki należy podać rozmiar strony netto powiększony o 30 mm aby zmieściły się pasery i znaczniki cięcia.
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 3 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Pliki otwarte (nie zalecane)
Forprint nie jest studiem graficznym w rozumieniu projektowania i mnie posiada programów graficznych, przy
użyciu których może dokonywać obróbki otwartych plików graficznych. Pliki otwarte przygotowane w programach graficznych wymagały będą przetworzenia do postscriptu oraz dokładnego sprawdzenia ich na wydruku
ozalidowym. Przetwarzanie otwartych plików może spowodować niespodziewane błędy w treści publikacji co
wydłuży czas i spowoduje dodatkowe koszty przy przygotowaniu płyt.
Nośniki
Prosimy o dostarczanie materiałów na płytach CD-R, CR-RW, DVD lub o przesyłanie ich na serwer FTP po wcześniejszej rejestracji na naszej stronie: https://www.forprint.com.pl/ibz/index.php
Pożądane nazwy plików
W celu usprawnienia współpracy z klientem proponujemy następujące nazewnictwo prac: np.
001_032_PodrecznikBiologia_A.ps – plik zawierający strony według paginy od 1 do 32 podręcznika do biologii
wersja pierwsza czyli A (w razie potrzeby wersja po korekcie będzie zaznaczona literą B).
Kolorystyka
Wszystkie elementy na stronie powinny być zdefiniowane w kolorach CMYK oraz kolorach dodatkowych (SPOT)
zgodnie z kolorystyką druku. Każdy kolor dodatkowy oprócz kolorów CMYK, który ma być drukowany jako dodatkowy powinien zostać dokładnie opisany w zleceniu (nazwa koloru i miejsce występowania). Jeżeli w zleceniu
nie będzie takiej informacji to wszystkie kolory dodatkowe zostaną automatycznie rozbarwione do kolorów
CMYK.
Fonty
Wszystkie czcionki użyte w pracy muszą być dołączone do pliku Postscript lub PDF przekazanego do naświetlania
albo zamienione na krzywe. W szczególnych przypadkach można dostarczyć pliki z opisem fontów postscriptowych w celu dołaczenia ich podczas RIP-owania. Zalecane jest używanie wyłącznie fontów postscripowych Type1.
Wakaty
Należy dokładnie opisać na których stronach według paginy znajdują się strony wakatowe.
Adobe Acrobat Distiller – zalecamy używać ustawień Adobe Acrobat 4.0 lub 5.0
W celu poprawnego ustawienia programu Adobe Acrobat 4.0 ,5.0 lub 6.0 można skorzystać z pliku „setup.exe”
(strona www.forprint.com.pl , menu „Publiczny serwer FTP”, katalog narzędzia) do automatycznego ustawienia
programu Adobe Acrobat Distiller lub z tego samego miejsca pobrać plik Forprint_CTP.joboptions i ręcznie wgrać
go do katalogu ...\Adobe\Acrobat x.0\Distillr\Settings\ (dotyczy Adobe Acrobat 4.0 oraz 5.0), dla Wersji 6.0 należy plik ten wgrać do katalogu c:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Adobe PDF 6.0\Settings. Przygotowując pliki PDF do naświetlania CtP należy w okienku Job Options wybrać ustawienia Forprint_CTP.
Nie należy ustawiać ochrony PDF-a.
OZALIDY ( proof impozycyjne)
W procesie cyfrowego przygotowania do druku bardzo ważnym etapem jest weryfikacja ozalidów (proof-ów impozycyjnych). Jest to jedyny moment w który można zatwierdzić ostateczną formę publikacji. Wydruk ten jest
wykonany po interpretacji RIP-a. Należy sprawdzić na nim nie tylko marginesy, układ i kolejność stron, ale również prawidłową interpretację fontu czy koloru.
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 4 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Jak przygotować prace w poszczególnych programach graficznych:
Quark Xpress 4
Użytkownicy programu QuarkXpress powinni wygenerować z pracy postscript kompozytowy z paserami, korzystając ze sterownika AGFA Apogee.
W tym celu należy we właściwościach wydruku wyłączyć opcję „Separations”, ustawić żądaną wielkość spadów
(Bleed) oraz włączyć dodawanie paserów.
Następnie należy ustawić format papieru powiększony o znaki cięcia i pasery. Można przy tym posłużyć się gotowymi formatami papieru (A4, A3… itd.) lub wpisać tylko szerokość papieru w podstawie plus 25 mm i użyć automatycznego doboru wysokości papieru.
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 5 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
W zakładce Output należy wskazać rozdzielczość i liniaturę, z jaką praca ma być rastrowana.
W zakładce Options należy wybrać ustawienia wyjściowe jak poniżej:
Bardzo ważne jest, aby dołączyć do pliku postscriptowego wszystkie fonty wykorzystywane w pracy. Na komputerach Macintosh można to zapewnić korzystając z opcji pojawiających się po wciśnięciu przycisku „Options” we
właściwościach wydruku w zakładce „Save as file” należy tam także wybrać wersję postscriptu „level 2 and 3”
Natomiast na komputerach PC należy we właściwościach drukarki wybrać format postscriptu na „(optimise for
portability – ADSC)”
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 6 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
InDesign 1,5
Niestety pliki postscriptowi utworzone przez InDesigna 1,5 są niekompatybilne z RIP’em Apogea. Również
PDF’y wygenerowane z InDesigna 1,5 nie są pozbawione błędów. Program błędnie ustawia parametry
nadrukowania niektórych obiektów.Jest jednak prosty sposób na ominięcie tej niedogodności, należy
wyeksportować plik postscriptowi jako Prepress File z menu File|Export. Wszystkie opcje należy ustawić jak
na poniższych obrazach.
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 7 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
InDesign 2,0
Program ten w wersji 2.0 nie stwarza już takich problemów i można spokojnie korzystać z dobrodziejstwa
zapisywania pracy jako pliku PDF
Corel Draw 9
Jeśli publikacja przygotowana jest w programie Corel Draw 9 i nie zawiera efektów w kolorach dodatkowych to z
powodzeniem można przygotować z niej plik postscriptowy kompozytowy, w przeciwnym razie konieczne jest
wykonanie separacji. Plik kompozytowy możemy wykonać drukując pracę z użyciem sterownika AGFA Apogee
przy wyłączonej opcji „Drukuj wyciągi barwne” w zakładce „Wyciągi barwne”.
Następnie należy włączyć dodawanie znaczników i paserów w zakładce „Ustawienia drukarskie”.
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 8 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
W zakładce „postscript” należy ustawić wersję postscriptu na level 2 oraz włączyć dopasowanie do DSC (szczególnie ważne przy tworzeniu plików rozbarwionych)
W zakładce „Różne” należy wyłączyć opcję „Użyj profili kolorów” ponieważ jej stosowanie może wpłynąć na
zmianę składowych kolorów zapisywanych do pliku w stosunku do zdefiniowanych w pracy.
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 9 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
W przypadku czterokolorowych, CMYK-owych prac z programu CorelDraw w wersji 9 nie koniecznie trzeba tworzyć plik PostScript poprzez sterownik drukarki. Znacznie prostszym (i pewniejszym) rozwiązaniem jest zapisanie pliku PDF poprzez polecenie: Plik-Publikuj jako PDF.
W zakładce „Ogólne” w oknie eksportu należy wybrać styl PDF dla prac drukarskich i wybrać strony do druku.
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 10 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Na następnej zakładce „Obiekty”zaznaczamy opcje wg poniższej ilustracji:
Na zakładce „Zaawansowane” należy wybrać zgodność z Acrobat 4.0 i ustawić prawidłową wielkość spadu
(o ile jest zawarty w pracy).
Zakładka Dokument nie zawiera opcji istotnych z punktu widzenia procesu naświetlania.
Po ustawieniu wszystkich opcji naciskamy OK i program tworzy plik PDF. Tak przygotowana praca jest gotowa
do naświetlania i nie powinna stwarzać problemów technicznych.
Adobe PageMaker 6.5
W przypadku programu Adobe PageMaker oprócz zainstalowania sterowników drukarki AgfaApogee należy
również w katalogu z plikami ppd umieścić plik Agapogee.ppd. W standardowej instalacji PageMakera 6.5 PL jest
to katalog c:\pm65\rsrc\polski\ppd4.
W oknie „Drukuj dokument” należy wybrać Agfa Apogee zarówno na liście drukarek, jak i na liście PPD - tak jak
na poniższej ilustracji.
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 11 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
W sekcji „Papier” podajemy format netto strony powiększony o pasery i włączamy pasery.
W sekcji Opcje można załączyć opcję binarnego kodowania obrazów – powoduje to, że postscript zajmuje mniej
miejsca na dysku (możliwe tylko przy zapisie do pliku).
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 12 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
W sekcji Kolor wybieramy opcję kompozyt – kolor, nie włączamy lustra ani negatywu.
Nie ma potrzeby zmiany jakichkolwiek ustawień w sekcji Funkcje (zostawiamy ustawienia domyślne drukarki).
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 13 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Adobe Illustrator 9
Pracę z programu Illustrator wystarczy zapisać jako PDF z zestawem opcji domyślne (ustawienia jak na poniższych ilustracjach).
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 14 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Macro media Freehand 9
W przypadku prac czterokolorowych (CMYK) można pracę z FreeHanda wyeksportować do PDFa (opcja File|Export). W przypadku prac z kolorami dodatkowymi należy wysłać standardowy postscript rozbarwiony (korzystając ze sterownika i pliku PPD Agfa Apogee). Rozmiar strony należy zdefiniować jako brutto (netto+spady).
Nie należy załączać automatycznych paserów.
Adobe Acrobat Distiller- zalecamy używać ustawień Adobe Acrobat 4.0 lub 5.0
W celu poprawnego ustawienia programu Adobe Acrobat 4.0 lub 5.0 można skorzystać z pliku „setup.exe” (strona
www.forprint.com.pl, menu „Publiczny serwer FTP”, katalog narzędzia) do automatycznego ustawienia programu
Adobe Acrobat Distiller
lub
z tego samego miejsca pobrać plik FORPRINT.joboptions i ręcznie wgrać go do katalogu ...\Adobe\Acrobat
x.0\Distillr\Settings\ (dotyczy Adobe Acrobat 4.0 oraz 5.0), dla Wersji 6.0 należy plik ten wgrać do katalogu
c:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Adobe PDF 6.0\Settings
Przygotowując pliki PDF do naświetlania CtP należy w okienku Job Options wybrać ustawienia FORPRINT.
Nie należy ustawiać ochrony PDF-a.
Poniższe ilustracje obrazują sposób poprawnego ustawienia poszczególnych funkcji w programach Adobe Acrobat
Distiller. Można z nich skorzystać w przypadku braku możliwości pobrania odpowiednich plików ze strony
www.forprint.com.pl.
Acrobat 4.0
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 15 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 16 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Acrobat 5.0
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 17 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 18 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 19 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Acrobat 6.0
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 20 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 21 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 22 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 23 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Dane wymagane do utworzenia szablonu impozycyjnego
Rodzaj oprawy:
… Zeszytowa
… Broszurowa
… Inna: ______________
Wymiary płyty:
____________ x ____________ mm
Obszar zadruku (format papieru):
____________ x ____________ mm
Odległość od krawędzi płyty do linii druku:
___________________________ mm
Format strony po obcięciu:
____________ x ____________ mm
Ilość stron na płycie:
___________________________ mm
Wycinka w główce:
___________________________ mm
Wycinka w grzbiecie (na frez):
___________________________ mm
… Na odwracanie
Arkusz połówkowy (jeśli potrzeba):
… Podwójna produkcja
… Połową formatu
Zalewkowanie (Trapping):
szerokość zalewek (standard 0,1 mm)
____________________________ mm
Rozdzielczość naświetlania:
____________________________ dpi
Liniatura rastra:
____________________________ lpi
W celu określenia sposobu falcowania składki należy narysować schemat pierwszego arkusza uwzględniając:
numerację stron, pól kontrolnych, znaczników dodatkowych.
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 24 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Sposób obchodzenia się z płytami Agfa ThermoStar
Płyty wykonane przez firmę Forprint są zagumowane, lecz nie wymagają zmywania przed rozpoczęciem druku.
Do zmywania płyt nie należy używać nafty. Można do tego celu użyć np. preparatu Normakleen RC 910 lub Kleergum RC 96 (jednocześnie gumujący).
Druk należy rozpocząć w ciągu 48 godzin, w przeciwnym wypadku płytę trzeba ponownie zagumować np. preparatem RC 71.
Do korekty obrazu należy używać korektorów Agfa Ozasol KP23 lub KP273, po korekcie płytę także należy ponownie zmyć wodą i zagumować.
W przypadku wystąpienia kondensacji wywołującej powstawanie plam w druku, spowodowanej transportem płyt
w temperaturze poniżej 15°C, należy je aklimatyzować do właściwej temperatury przez kilka godzin, lub przetrzeć
płyty mleczkiem Agfa G642b, na 1 minutę nanieść finisher Agfa L5300b, a następnie rozpocząć druk.
Płyty można wypalać do druku nakładów powyżej 150 tys.
W piecach stacjonarnych płyty wypalać należy w temp. 240 ºC przez 5 min.
W piecach taśmowych płyty wypalać należy w temp. 270 ºC z prędkością 0,7 m/min.
Do archiwizacji płyt powyżej 6 tygodni płyty należy zakonserwować preparatem RC 73.
Do płyt ThermoStar można używać większości powszechnie używanych preparatów pomocniczych ale zaleca
się sprawdzenie czy nie posiadają własności uszkadzających płytę.
W tym celu należy nanieść niewielką ilość preparatu na drukujący i nie drukujący fragment płyty odczekać kilka
minut, następnie zmyć preparat wodą i obejrzeć dokładnie czy preparat nie uszkodził warstwy drukującej oraz
warstwy tlenku aluminium.
Jeżeli zauważymy zmiany na płycie dany preparat należy wyeliminować z użycia i zastąpić go innym rekomendowanym przez producenta płyt.
Wymienione preparaty produkowane są przez firmę Agfa, której dystrybutorem w Polsce jest:
Agfa sp. z o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel. 0 22 57-23-940
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 25 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
„Forprint“ Sp. z o.o.
ul. Żabi Kruk 14, 80-822 GDAŃSK
tel: 0 58 763-40-23/24 fax: 0 58 763-40-25
kom.: 0 605- 032 – 358 – operator dyżurny
e-mail: [email protected]
http://www.forprint.com.pl
Dojazd do Forprint Sp. z o.o.
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 26 z 27
Szczegółowa instrukcja przygotowania plików do CtP
Forprint Sp. z o.o. – Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o. – Naświetlanie CtP i druk
Strona 27 z 27

Podobne dokumenty