Higiena - Kol

Komentarze

Transkrypt

Higiena - Kol
Higiena
Nasza definicja
dezynfekcji w gabinecie
stomatologicznym
We współpracy z francuską firmą
udało nam się stworzyć markę
przystępnych cenowo produktów
o wysokiej jakości.
Wprowadzając na rynek nową
linię do dezynfekcji gabinetu
ActivSpa stworzyliśmy własną
definicję higieny w gabinecie.
ActivSpa dla gabinetu
dezynfekcja czyszczenie pielęgnacja
50
Higiena
01
M A T E R IA Ł Y P O M O C NI C Z E
Zestaw procedur higienicznychEcolab
01
Pakiet zawiera komplet procedur oraz plansze i naklejki potrzebne w gabinecie
02
Procedury dla gabinetu stomatologicznego
Procedury dla pracowni protetycznej
Procedury dla gabinetu lekarskiego
10-001
10-002
10-003
03
04
02
03
D e zy n f e k c j a n a rz ę dz i
05
ActivSpa InstruKol-Dentaline
04
Skoncentrowany produkt do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów. Można
go stosować w myjkach ultradźwiękowych. Gotowy roztwór jest aktywny 24 godziny.
Instrumenty należy zanurzyć w gotowym roztworze (2%) w czasie zależnym od
oczekiwanego efektu antymikrobiologicznego. Jeśli zachodzi potrzeba, instrumenty
można szczotkować.
05
butelka 1 litr
kanister 5 litrów
06
07
10-449/1
10-449/2
ActivSpa PowderKol-Dentaline
08
Koncentrat w proszku do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi i przyrządów
medycznych. Przygotowanie roztworu roboczego nie wymaga użycia dodatkowego
aktywatora - wystarczy woda. Można go stosować w myjkach ultradźwiękowych.
Dezynfekowane instrumenty należy zanurzyć w gotowym roztworze (1%) przestrzegając
czasu kontaktu minimum 15 minut.
wiaderko 2 kg
wiadro 5 kg
06
07
08
10-450/1
10-450/2
10
Instrumentenbad AFM+W
11
Koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi stomatologicznych. Nie zawiera
aldehydu i fenolu. Wykazuje wyjątkowa tolerancję materiałową, szerokie spektrum
działania.Posiada podwójną ochronę antykorozyjną, przyjemnym zapach i ulega
biodegradacji. Polecany również do zastosowania w myjkach ultradźwiękowych.
12
2 litry
10 litrów
10-302
10-303
13
14
11
12
13
tel.: 22/514 62 00
531
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a n a rz ę dz i
Sekusept® Pulver + AktywatorEcolab
01
02
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi. Czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko oraz
wydzieliny. Aktywny wobec bakterii, drożdży i wirusów: HBV, HCV, HIV, Adeno, Papova,
Polio i Rotawirusów, a po dodaniu aktywatora – Tbc i przetrwalników bakterii. Dostępny
w postaci niepylącego, całkowicie rozpuszczalnego granulatu do tworzenia bezwonnego
roztworu.
02
03
wiadro 2 kg wiadro 10 kg worek 20 kg
2 litry – aktywator
03
04
10-004
10-005
10-006
10-007
Sekusept® PLUSEcolab
Innowacyjny preparat na bazie glukoprotaminy do dezynfekcji i mycia narzędzi,
termolabilnych i termostabilnych instrumentów medycznych oraz endoskopów.
05
Jest aktywny w stosunku do bakterii (łącznie z Tbc), grzybów i wirusów osłonionych
(łącznie z HBV, HCV i HIV), a także Adeno, Vaccinia i Papova. Posiada dobre właściwości
myjące.
06
2 litry
6 litrów
10-008
10-009
07
04
05
06
07
Seku® ExtraEcolab
08
Klasyczny, wysoce skoncentrowany preparat bez formaldehydu do dezynfekcji narzędzi.
Jest aktywny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów i wirusów: HBV, HCV, HIV, Adeno,
Papova SV 40, Vaccinia, Polio. Wykazuje dobrą tolerancję materiałową. Postać
koncentratu umożliwia dobranie odpowiedniego stężenia oraz czasu dezynfekcji.
2 litry
6 litrów
08
10-010
10-011
10
11
Aniosyme DD1Anios
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi. Zawiera propionian didecylodimetyloamoniowy
i polihexanid jako substancje czynne. Działa szybko w szerokim spektrum biobójczym. (B,
Tbc, F, HIV, HBV, HCV w 10min). Jest wysoce tolerowany przez materiały ze względu na
neutralne pH. Wysoce wydajny – z 1 litra koncentratu można otrzymać 200 litrów 0,5%
roztworu zachowującego stabilność przez 24h . Polecany także do stosowania w
myjkach. ultradźwiękowych
12
butelka 1 litr
10-098
13
14
13
tel.: 22/514 62 00
532
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA GABINETU
Incidin® Pro
Skinman Soft Protect
®
dezynfekcja rąk
Dekaseptol® Gel
mycie i dezynfekcja podłóg
mycie i dezynfekcja
ssaków, ślinociągów
i spluwaczek
Sekusept® Aktiv
Sekusept® Pulver
mycie i dezynfekcja
y
j
narzędzi
Sekudrill®
dezynfekcja wierteł
i innych narzędzi obrotowych
Incidin® Liquid Spray
Incidin® foam
mycie i dezynfekcja
powierzchni sprzętu
medycznego
w szczególności wrażliwego
na działanie alkoholi takich jak fotele, krzesła, lampy
dezynfekcja końcówek
stomatologicznych,
blatów, mebli i innych trudno
dostępnych powierzchni
Incides® N
dezynfekcja końcówek
stomatologicznych, sprzętu
www.ecolab.pl
Higiena
01
D e zy
X XnXfXeXkXcXj Xa X nX a
X rz
X X ęX dz i
Sekusept® aktivEcolab
Myjący preparat dezynfekcyjny na bazie aktywnego tlenu, bez aldehydów do endoskopów
i instrumentarium medycznego. Skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów,
wirusów HBV i HIV i wirusów testowych wg DVV (Adeno, Papova, Vaccinia i Polio) oraz
spor.
02
Dostępny w postaci całkowicie rozpuszczalnego granulatu.
wiadro 1,5 kg
wiadro 6 kg 03
04
10-013
10-014
zeta 1 ultra Zhermack
Stężony środek odkażający, opracowany i przetestowany zgodnie z nowymi
ujednoliconymi normami europejskimi dotyczącymi dezynfekcji. Przeznaczony jest do
czyszczenia i skutecznej dezynfekcji stomatologicznych narzędzi chirurgicznych i
obrotowych, w tym również tych najdelikatniejszych (kleszcze, kleszczyki, frezy, lusterka,
sondy, itp). Zalety: nie zawiera aldehydów, kompletne spectrum działania: bakteriobójczy,
grzybobójczy, mykobakteriobójczy (także prątkobójczy), wirusobójczy (w tym: HIV, HBV,
HCV) , do czyszczenia i dezynfekcji, zgodny z normami europejskimi, z 1 litra preparatu
można otrzymać 100 litrów 1% roztworu roboczego.
05
06
1 litr
5 litrów
10-389/1
10-389/5
07
01
02
03
04
05
06
07
zeta 2 enzymeZhermack
08
Środek myjący i dezynfekujący w proszku, przeznaczony do enzymatycznego
czyszczenia i bardzo skutecznej dezynfekcji narzędzi stomatologicznych (skalpele,
kleszcze, kleszczyki, frezy, lusterka, sondy, itp.) przed ich sterylizacją w autoklawie lub
sterylizacją chemiczną na zimno.
08
Zalety:
Kompletne spectrum działania — bakteriobójczy, grzybobójczy, mykobakteriobójczy
(także prątkobójczy), wirusobójczy (w tym: HIV, HBV, HCV); Zgodny z normami
europejskimi; Umożliwia sterylizację chemiczną na zimno; Opakowanie wystarcza do
uzyskania 60 litrów 2% roztworu do dezynfekcji
10
pojemnik 1200g z miarką
11
zeta 2 sporexZhermack
Środek dezynfekujący i sterylizujący w proszku, przeznaczony do mycia narzędzi
stomatologicznych (kleszcze, kleszczyki, frezy, lusterka, sondy, itp.) oraz bardzo
skutecznej dezynfekcji i sterylizacji chemicznej na zimno. Przeznaczony zwłaszcza do
wszystkich urządzeń, których z różnych względów nie można sterylizować w autoklawie
(np. endoskopy, włókna optyczne, narzędzia wykonane z gumy, tworzyw sztucznych,
itp). Zalety: - kompletne spectrum działania — bakteriobójczy, grzybobójczy,
mykobakteriobójczy (także prątkobójczy), wirusobójczy (w tym: HIV, HBV, HCV), do
dezynfekcji i sterylizacji na zimno, zgodny z normami europejskimi, opakowanie
wystarcza do uzyskania 45 litrów 2% roztworu sterylizującego.
12
13
14
10-390
pojemnik 900g z miarką
tel.: 22/514 62 00
534
www. koldental.com.pl
10-391
infolinia: 801 390 015
12
13
14
Higiena
01
D e zy
X XnXfXeXkXcXj Xa X nX a
X rz
X X ęX dz i
Lysoformin 3000Lysoform
Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów narzędzi i
powierzchni. Zawiera aldehyd glutarowy i chlorek didocylodimetyloaminowy jako
substancje czynne. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V.
02
1 litr
5 litrów
10-113
10-114
03
01
02
03
04
AlmyrolLysoform
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi. Substancja czynna: alkiloamina. Spektrum
biobójcze: B, Tbc, F, V (HIV, HBV). Wyrób medyczny kl. II a, CE 0482.
05
– pełne spektrum biobójcze w bardzo niskim (0,5%) stężeniu roztworu roboczego
04
05
– bardzo wydajny – 200 litrów roztworu roboczego z 1 litra koncentratu
06
1 litr 5 litrów
10-117
10-118
07
06
07
ID 212
08
Dürr Dental
Koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia instrumentarium ogólnego i chirurgicznego oraz
instrumentów obrotowych wrażliwych na zasady i alkohole (szczególnie z elementami
gumowymi i silikonowymi). Działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz w ograniczonym
zakresie wirusobójczo (wirusy osłonięte - Vaccinia, włącznie z HBV, HCV, HIV). Posiada
nadzwyczajne działanie czyszczące, zawiera inhibitory korozji. Nadaje się do myjek
ultradźwiękowych. Wolny od aldehydu, stanowi nowoczesną kombinację substancji
czynnych: alkiloaminy i czwartorzędowych związków amonowych. Wysoka wydajność:
2,5 litra koncentratu pozwala uzyskać 125 litrów roztworu użytkowego o stężeniu 2%.
2,5 litra
08
11
10-275
10
11
11
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
535
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy
X XnXfXeXkXcXj Xa X nX a
X rz
X X ęX dz i
ID 212 forte
Koncentrat niezawierający aldehydu do dezynfekcji i czyszczenia instrumentarium
ogólnego i chirurgicznego oraz instrumentów obrotowych wrażliwych na zasady i
alkohole.
02
Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze-TB, grzybobójcze, wirusobójcze z
ograniczeniami (wirusy osłonięte - Vaccinia, wraz z HBV, HCV, HIV oraz wirusy
nieosłonięte - Adeno).
03
04
Dürr Dental
2,5 litrat
10-276
ActivSpa BurKol-Dentaline
Gotowy do użycia roztwór do jednoczesnego czyszczenia i dezynfekcji narzędzi
obrotowych oraz endodontycznych. Produkt posiada przyjemny zapach. Dzięki swiom
specjalnym właściwościom zabezbiecza instrumenty przed korozją. Roztwór gotowy do
użycia, stosuje się go poprzez zanurzanie instrumentów w wanienkach. Można stosować
w myjkach ultradźwiękowych.
06
2 litry
5 litrów
02
03
04
D e zy n f e k c j a w i e rt e ł
05
01
10-330/2
10-330/5
07
05
06
07
Bohrerbad AFM+W
08
Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych ze stali, metali
twardych, diamentów oraz do kamieni szlifierskich, narzędzi ściernych i polerujących
(gumki silikonowe, wiertła, płytki ceramiczne oraz elementy z tworzywa sztucznego).
Antykorozyjny, bez fenoli i aldehydów. Czas działania: 15 min. Spektrum: bakterie,
grzyby, wirusy i spory.
2 litry
5 litrów
08
10-330/2
10-330/5
10
11
Bohrtan AF - wiertłaEsteer Pharma GmbH
Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych ze stali, metali
twardych, diamentów oraz do kamieni szlifierskich, narzędzi ściernych i polerujących
(gumki silikonowe, wiertła, płytki ceramiczne oraz elementy z tworzywa sztucznego)
Antykorozyjny, bez fenoli i aldehydów. Czas działania: 15 min. Spektrum: bakterie,
grzyby, wirusy i spory.
12
1 llitr
5 litrów
13
14
tel.: 22/514 62 00
536
10-330/1
10-330/5
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
12
13
14
Higiena
01
DeX
zy
n Xf X
ek
XX
Xc
X jX aX XwXi Xe Xrt
X eł
Sekudrill®Ecolab
Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych stosowanych w
stomatologii. Jest aktywny w stosunku do bakterii, grzybów i wirusów, włącznie z HBV,
HCV, HIV i Polio, a dodany aktywator poszerza spektrum działania o Tbc. Zawiera środki
powierzchniowo-czynne oraz inhibitory korozji. Może być stosowany w ultradźwiękowych
urządzeniach myjących. Posiada przyjemny zapach, ulega biodegradacji. Spełnia, a
nawet przewyższa wymagania testu OECD.
02
2 litry + aktywator
03
04
BIB forte eco
10-012
Alpro Medical GMBH
Bardzo wydajny koncentrat (0,5%) do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi stomatologicznych
oraz narzędzi rotacyjnych. Nie zawiera aldehydów oraz fenoli. Posiada pełne spektrum
działania
05
• Zmiana roztworu co 7 dni
01
02
03
04
05
• ⦁Stężenie robocze 0,5% (5ml na 1 litr wody)
• Zgodny z aktualnymi wytycznymi Instytutu Roberta Kocha (RKI)
06
06
• Można tez stosować w myjkach ultradźwiękowych
• Nie powoduje korozji
• Posiada rekomendacje: Acurata, Bush & Co, Dentsply, VDW, Zepf Instruments
1 litr
5 litrów
07
10-418/1
10-418/5
DC1Komet
08
Koncentrat przeznaczony do pozabiegowej dezynfekcji i mycia narzędzi wszystkich
typów. Nie zawiera fenoli i aldehydów. Rozcieńcza się wodą. Posiada pełne spektrum
działania, jest bakteriobójczy (w tym TBC) / grzybobójczy1,2, wirusobójczy (w tym HBW/
HIV3 i HCV4).
1 litr
07
08
10-080
10
11
ID 220
Gotowy do użycia roztwór niezawierający aldehydu do jednoczesnej dezynfekcji i
czyszczenia obrotowych instrumentów w wanienkach lub urządzeniu ultradźwiękowym.
Bazą jego substancji czynnej są alkohole w środowisku alkalicznym. Pełne i bardzo
szybkie (1min) spektrum działania obejmuje: bakterie, prątki-TB, grzyby oraz wirusy
(wszystkie wirusy osłonięte i nieosłonięte, wraz z HBV, HCV i HIV). Posiada niezwykłą
skuteczność czyszczenia, kompatybilność materiałową, zawiera inhibitory korozji i ulega
biodegradacji.
12
2,5 litra
13
14
Dürr Dental
tel.: 22/514 62 00
537
10-279
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
11
12
13
14
Higiena
01
e zy
a wi ie erzch
rt e łn i
D eDzy
n fn
e kf ce jkac jpow
ActivSpa SprayKol-Dentaline
Gotowy do użycia środek do szybkiej dezynfekcji przyrządów. Po wyschnięciu tworzy
homogenną warstwę
filmu przeciw zarazkom. Posiada przyjemny zapach.
02
butelka 1 litr ze spryskiwaczem
kanister 5 litrów
10-451/1
10-451/5
03
01
02
03
04
Spruhdesinfektion AFM+W
Polecany do odkażania powierzchni płaskich, drobnych narzędzi oraz przedmiotów
niepodlegających sterylizacji w wysokiej temperaturze. Szerokie spektrum działania: HBV, HIV,
BVDV, wirusobójczy i bakteriobójczy (TBC) oraz grzybobójczy. Spray do dezynfekcji AF,
bezzapachowy
05
06
07
Zapach jabłkowy:
1 litr
10 litrów
10-286
10-287
Zapach cytrynowy:
1 litr
10 litrów
10-288
10-289
Zapach neutralny
1 litr
10 litrów
Pompka dozująca
10-290
10-291
10-292
Incidin® Liquid SprayEcolab
08
Bezaldehydowy, gotowy do użycia preparat w spray’u do szybkiej dezynfekcji powierzchni.
Jego szerokie spektrum działania obejmuje bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy: HBV,
HCV, HIV, Vaccinia, Adeno, Papova oraz Rotawirusy. Preparat nie wywiera drażniącego
działania na drogi oddechowe, wykazuje dobrą tolerancję materiałową i pozwala go
stosować na powierzchniach z tworzyw sztucznych. Jego przyjemny zapach daje
poczucie świeżości
butelka 650 ml ze spryskiwaczem
butelka 1 l
kanister 5 l
Spryskiwacz do butelki 1 l
10
04
05
06
07
08
10-051
10-052
10-053
10-054
Minuten SprayAlpro Medical GMBH
11
Szybka dezynfekcja i czyszczenie powierzchni medycznych. Zalecany do końcówek
stomatologicznych, asystorów, mebli i sprzętu odpornego na działanie alkoholu. Posiada
pełne spektrum działania. Nie zawieraja aldehydów i fenoli. Zalecany przez Sironę
• Dezynfekcja w czasie 1 minuty
• Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy
12
• Certyfikat VAH/DGHM
1 litr
5 litrów
10-083/1
10-083/5
13
14
12
13
tel.: 22/514 62 00
538
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a pow i e rzch n i
PlastiSeptAlpro Medical GMBH
Bezalkoholowa dezynfekcja i czyszczenie powierzchni medycznych. Zalecany do tapicerek,
pleksi oraz elementów plastikowych unitu stomatologicznego. Posiada pełne spektrum
działania. Nie zawieraja aldehydów i fenoli. Zalecany przez Sironę
02
• Dezynfekcja w czasie 1 minuty
• Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy
• Certyfikat VAH/DGHM
• Aplikacja w postaci piany
03
1 litr 5 litrów
10-087/1
10-087/5
04
01
02
03
04
Anioxy Spray WSAnios
05
Innowacyjny preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz małych
powierzchni.
Krótki czas działania (sporobójczo ora biobójczo już w 15 minut w pełnym spektrum), a
także wygodna i szybka forma aplikacji preparatu czynią go niezastąpionym w
codziennym użyciu. Jest bardzo wydajny, schnie szybko, nie pozostawia smug i wykazuje
dobrą kompatybilność materiałową
06
1 litr
10-376
07
05
06
07
zeta 3 foamZhermack
08
Gotowy do użycia środek myjąco-dezynfekujący, przeznaczony do szybkiej i bardzo
skutecznej dezynfekcji i czyszczenia pomiędzy wizytami pacjentów powierzchni sprzętu
medycznego (uchwyty, półki, fotele, kątnice, dentystyczne tace na narzędzia, stojaki na
klisze, uchwyty lamp, spluwaczki unitów dentystycznych, itp). Ze względu na brak
negatywnego oddziaływania preparat jest szczególnie polecany do dezynfekcji delikatnych
powierzchni.
08
Zalety: szerokie działanie biobójcze — bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy,
wirusobójczy (w tym: HIV, HBV, HCV), nie zawiera aldehydów i alkoholu, zgodny z
normami europejskimi, gotowy do użycia, zapach cytrynowy
750 g + dozownik piany
3 litry
10-394/750
10-394/3000
zeta 3 softZhermack
Gotowy do użycia środek dezynfekujący, przeznaczony do szybkiej i bardzo skutecznej
dezynfekcji oraz czyszczenia pomiędzy wizytami pacjentów powierzchni sprzętu
medycznego (uchwyty, półki, fotele, kątnice, dentystyczne tace na narzędzia, stojaki na
klisze, uchwyty lamp, spluwaczki unitów dentystycznych, itp). Preparat specjalnie
przygotowany do dezynfekcji powierzchni wrażliwych oraz dla osób wrażliwych na zapach
alkoholu.
12
Zalety:
szerokie działanie biobójcze — bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy, wirusobójczy
(w tym: HIV, HBV, HCV), nie zawiera aldehydów, zgodny z normami europejskimi, gotowy
do użycia, łagodny dla układu oddechowego, nie wywołuje senności, zapach cytrynowy
13
14
750 g + rozpylacz
5 litrów
tel.: 22/514 62 00
539
www. koldental.com.pl
10-395/750
10-395/5000
infolinia: 801 390 015
10
11
12
13
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a pow i e rzch n i
zeta 3 ultraZhermack
Gotowy do użycia środek dezynfekujący, przeznaczony do szybkiej i bardzo skutecznej
dezynfekcji oraz czyszczenia po pacjentach powierzchni sprzętu medycznego (uchwyty,
półki, fotele, kątnice, dentystyczne tace na narzędzia, stojaki na klisze, uchwyty lamp,
spluwaczki unitów dentystycznych, itp).
02
Zalety:
kompletne spectrum działania — bakteriobójczy, grzybobójczy, mykobakteriobójczy (także
prątkobójczy), wirusobójczy (w tym: HIV, HBV, HCV), nie zawiera aldehydów, zgodny z
normami europejskimi, gotowy do użycia, zapach morski
03
750 g + rozpylacz
3 litry
04
10-396/750
10-396/3000
Fugaten-SprayLysoform
05
Gotowy do użycia spray do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni. Łatwo dociera w
trudno dostępne miejsca i szczeliny. Posiada spektrum biobójcze: B, F, V, HIV, HBV w 1
min., zawiera etanol jako substancje czynną.. Wyrób medyczny kl. IIa, CE 0489
1 litr + spryskiwacz
5 litrów
06
10-104
10-105
Aerodesin 2000Lysoform
07
Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych
powierzchni i szczelin. Działa biobójczo w krótkim czasie (5 min– B, F, V, Tbc), Substancją
czynną jest alkohol.
08
1 litr
5 litrów
10-115
10-116
Desident® CaviCide
01
02
03
04
05
06
07
08
Spofa Dental
10
Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji powierzchni oraz instrumentów medycznych.
Jest aktywny w stosunku do bakterii (TB, także oporne szczepy E. Faecalis i Staphylococcus
aureus), wirusów (WZW typu B, C i HIV) i grzybów. Niewielka ilość alkoholu sprawia, że
płyn jest bezpieczny dla każdej dezynfekowanej powierzchni.
11
200 ml
10-108/200
700 ml
10-108/700
5 litrów
10-108/5000
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
540
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a pow i e rzch n i
FD 322
Dürr Dental
Gotowy do użycia roztwór niezawierający aldehydu do łagodnego czyszczenia i szybkiej
dezynfekcji poprzez spryskiwanie i wycieranie. Spektrum działania: bakteriobójcze,
prątkobójcze-TB, grzybobójcze, w ograniczonym zakresie wirusobójcze (wirusy osłonięte
- Vaccinia, wraz z HBV, HCV, HIV oraz wirusy nieosłonięte - Adeno, wirusy Polyoma SV
40, wirusy Noro). Czas działania: 1 minuta. HBV, HCV, HIV: 30 sek.
02
Zawiera aktywne komponenty czyszczące oraz nowoczesną kombinację substancji
czynnych (alkohole).
03
750 ml
2,5 litra
10-270/750
10-270/2500
04
01
02
03
04
FD 333
05
Dürr Dental
Gotowy do użycia roztwór niezawierający aldehydu o pełnym działaniu wirusobójczym
do łagodnego czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych. Zawiera aktywne
komponenty czyszczące oraz nowoczesną kombinację substancji czynnych (alkohole i
czwartorzędowe związki amonowe). Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójczeTbc, grzybobójcze, wirusobójcze (wszystkie wirusy osłonięte i nieosłonięte, wraz z HBV,
HCV i HIV oraz SARS-Corona). Czas działania: 2 minuty. TB, HBV, HCV, HIV: 30 sek.
Posiada przyjemny, cytrynowy zapach.
06
750 ml
2,5 litra 07
08
10-271/750
10-271/2500
FD 366 sensitive
Dürr Dental
Czas działania: 1 minuta. HBV, HCV, HIV – 30 sek. Zawiera bardzo niewielką ilość
alkoholu.
750 ml
10-315/750
2,5 litra
10-315/2500
05
06
07
08
10
11
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
541
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a pow i e rzch n i : ch u st e cz k i
ActivSpa WipesKol-Dentaline
Nasączone alkoholem, jednorazowe chusteczki o przyjemnych zapachu do jednoczesnego
mycia i dezynfekowania powierzchni.
02
uzupełnienie 120 sztuk
10-452
03
01
02
03
04
Chusteczki do dezynfekcjiM+W
Nie zawierają aldehydów, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów.
Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc) grzyby i wirusy (HBV,
HCV, HIV, BVDV). Wymiary 14 × 22 cm
05
06
07
Zapach neutralny
Pudełko + 100 chusteczek Wkład 100 chusteczek 10-296
10-297
Zapach jabłkowy
Pudełko + 100 chusteczek Wkład 100 chusteczek 10-298
10-299
Zapach cytrynowy
Pudełko + 100 chusteczek
Wkład 100 chusteczek
10-300
10-301
Velox Chusteczki - powierzchnie
08
Medi Line
Chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji odpornych na działanie alkoholi, małych
powierzchni, sprzętu i wyposażenia w zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach
lekarskich i stomatologicznych. Zalecane również do dezynfekcji nieinwazyjnych
wyrobów medycznych jak np. prostnice i kątnice. Szerokie spektrum działania: bakterie,
Tbc, grzyby, wirusy – dezynfekcja w 30 sekund. Posiadają przyjemny, świeży zapach.
uzupełnienie 100 sztuk
10
04
05
06
07
08
10-373
Incides®NEcolab
Praktyczne chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego
11
Szerokie spektrum działania obejmuje bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy: HBV, HIV,
Vaccinia, Adeno, Papova, Rotawirusy
box + 90 chusteczek
uzupełnienie 90 chusteczek
12
10-057
10-058
13
14
12
13
tel.: 22/514 62 00
542
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a pow i e rzch n i : ch u st e cz k i
Sani-Cloth activeEcolab
Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki o właściwościach dezynfekcyjno-myjących.
Łączą w sobie szerokie spektrum działania z doskonałą tolerancją materiałową.
02
01
02
· aktywne w stosunku do wirusów, bakterii i grzybów
· doskonała tolerancja materiałowa
· łączą w sobie mycie i dezynfekcję
03
04
125 szt. chusteczek
10-411/1
200 szt. chusteczek
10-411/2
225 szt. chusteczek
10-411/3
CidWipesAlpro Medical GMBH
Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni medycznych. Nie zawierają
aldehydów i fenoli. Szczególnie zalecane do końcówek stomatologicznych, asystorów,
mebli i sprzętu lekarskiego i innych przedmiotów odpornych na działanie alkoholu.
Posiada pełne spektrum działania. Zalecane przez Sironę.
05
• Dezynfekcja w czasie 1 minuty
03
04
05
• Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy
06
• Certyfikat VAH/DGHM
pojemnik 120 chusteczek
uzupełnienie 120 chusteczek
10-086/P
10-086/U
07
07
FD 350
08
Dürr Dental
Gotowe do użycia chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wyrobów
medycznych.
Stosowane np. do zagłówków, uchwytów lamp operacyjnych, prostnic i kątnic, osłon
filmów intraoralnych. Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze-TB, grzybobójcze,
w ograniczonym zakresie wirusobójcze (wirusy osłonięte- Vaccinia, wraz z HBV, HCV, HIV
oraz wirusy nieosłonięte - Adeno, wirusy Polyoma SV 40, wirusy Noro). Czas działania: 1
minuta. HBV, HCV, HIV: 30 sek. Dostępne w trzech zapachach: klasycznym, kwiatowym
i cytrynowym.
puszka 90 chusteczek
uzupełnienie 90 chusteczek
FD 300 top wipes
10-272
10-273
Dürr Dental
Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji szczególnie wrażliwych powierzchni.
Czas działania: 2 minuty. HBV, HCV, HIV – 1 minuta.
12
Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze-TB, grzybobójcze, wirusobójcze
(wszystkie wirusy osłonięte i nieosłonięte włącznie z Polio i Polyoma SV 40).
Nowoczesna kombinacja substancji czynnych: alkiloaminy, czwartorzędowe związki
amonowe.
13
14
06
tel.: 22/514 62 00
pudełko 50 chusteczek
10-316/1
uzupełnienie 50 chusteczek
10-316/2
543
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
08
10
11
12
13
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a pow i e rzch n i : ch u st e cz k i
FD Multi wipes
Dürr Dental
Suche chusteczki do uniwersalnego zastosowania i nasączenia wybranym preparatem do
dezynfekcji np. FD 322, FD333, FD 300, FD 366 sensitive. Wymiary; 20 × 30 cm.
02
03
04
pudełko + 180 chusteczek
10-317/1
uzupełnienie 180 chusteczek
10-317/2
CaviWipes
05
Dürr Dental
CaviWipes to wygodne, gotowe do użycia chustki do czyszczenia i dezynfekcji
twardych, nieporowatych powierzchni w gabinetach stomatologicznych, medycznych
i weterynaryjnych. CaviWipes nie zawierają aldehydów, fenoli środków wybielających
i toksycznych chemikaliów, więc można je bezpiecznie stosować do czyszczenia
i dezynfekcji powierzchni mebli, urządzeń, powłok sprzętu medycznego, przenośnych
instrumentów, narzędzi i końcówek stomatologicznych. Chustki nadają się także do
stosowania w gospodarstwie domowym, a także wszędzie tam, gdzie potrzebny jest
łagodny i, jednocześnie, skuteczny środek czyszczący i dezynfekcyjny.
06
07
Canister: 160 chustek (15 x 16,8 cm)
10-453/1
Flat Pack: 45 chustek (17,5 x 22,5 cm)
10-453/2
Zeta 3 Wipes TOTALZhermack
08
Chusteczki do efektywnej dezynfekcji, czyszczenia i odświeżania powierzchni urządzeń
medycznych. Przeznaczone do wszystkich rodzajów powierzchni, zwłaszcza tych
stwarzających większe ryzyko infekcji i wymagających krótkiej dezynfekcji.
pudełko 120 sztuk
opakowanie uzupełniające 120 sztuk
01
02
03
04
05
06
07
08
10-454/1
10-454/2
10
11
Zeta 3 Wipes POP-UPZhermack
Duże, grubsze chusteczki zapewniające skuteczną i szybką dezynfekcję wszystkich
powierzchni urządzeń medycznych, również tych najbardziej wrażliwych, takich jak skóra
(naturalna lub sztuczna) lub powierzchni z plexi. Posiadają szerokie spektrum działania
oraz przyjemny, świeży zapach mięty.
12
100 szt. chusteczek
10-455
13
14
13
tel.: 22/514 62 00
544
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a podł ó g i m e bl i
Flachendesinfektion AFM+W
Koncentrat do dezynfekcji powierzchni. Nie zawiera aldehydu. Czas działania 15min /
stężenie 2%. Niszczy bakterie i wirusy (HBV,HIV).
02
2 litry
10-419
03
01
02
03
Medicarine®Ecolab
04
Preparat w tabletkach do dezynfekcji powierzchni, również zanieczyszczonych substancją
organiczną i do zalewania plam krwi. Zawiera jako substancję czynną aktywny chlor,
działa szybko i skutecznie wobec bakterii (włącznie z Tbc), wirusów i grzybów.
05
300 tabletek × 2,72 g
10-065
06
04
05
06
Actichlor PlusEcolab
07
Tabletki musujące o wysokiej skuteczności dezynfekcyjnej. Szerokie spektrum działania
obejmuje bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy. Posiadają dobre właściwości myjące
dzięki zawartości specjalnych tenzydów, rozpuszczają się szybko i całkowicie.
08
07
10-066 U
08
Actichlor Disinfectant GranulesEcolab
10
150 tabletek × 4,1 g
Preparat w postaci granulek do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami
organicznymi. Pełne spektrum działania obejmuje bakterie, grzyby oraz wirusy (łącznie
z HBV i HIV)
500 g
10-067
11
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
545
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a podł ó g i m e bl i
Incidin® PlusEcolab
Innowacyjny preparat na bazie glukoprotaminy do dezynfekcji powierzchni. Szerokie
spektrum działania obejmuje bakterie (łącznie z MRSA i Tbc), grzyby i wirusy: Adeno,
Vaccinia, Herpes, Rota, HBV, HCV i HIV. Dostępny w butelkach z wbudowanym
dozownikiem (jednokrotne dozowanie = 20 ml)
02
2 litry + dozownik
6 litrów
10-060
10-061
03
01
02
03
04
Laudamonium®Ecolab
05
Bardzo ekonomiczny preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni zmywalnych.
Aktywny wobec bakterii (łącznie z MRSA), grzybów i wirusów: HBV, HCV, HIV i Papova
06
2 litry
6 litrów
10-063
10-064
07
04
05
06
07
DesNet+Alpro Medical GMBH
08
Koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni zmywalnych w
gabinetach takich jak podłogi i ściany. Nie zawiera aldehydów i fenoli. Posiada pełne
spektrum działania.
08
Stężenie robocze 0,5%
Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy
Skutecznie rozpuszcza brud i tłuszcz
1 litr
5 litrów
10
11
FD 300
Dürr Dental
Koncentrat niezawierający aldehydu o pełnym działaniu wirusobójczym do jednoczesnej
dezynfekcji i czyszczenia zmywalnych powierzchni oraz przedmiotów takich jak: meble,
12
podłogi i ściany. Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze - Tbc, grzybobójcze,
wirusobójcze (wszystkie wirusy osłonięte i nieosłonięte, wraz z HBV, HCV i HIV).
2,5 litra
13
14
10-085/1
10-085/5
tel.: 22/514 62 00
546
10-278
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
12
13
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a podł ó g i m e bl i
FD 312
Dürr Dental
Koncentrat niezawierający aldehydu do jednoczesnej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni
zmywalnych oraz przedmiotów takich jak: meble, podłogi i ściany.
02
Nadaje się do wszystkich powszechni i wykładzin podłogowych zmywanych na mokro.
Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze-TB, grzybobójcze, w ograniczonym
zakresie wirusobójcze (wirusy osłonięte - Vaccinia, wraz z HBV, HCV, HIV). Bardzo
wydajny – z 2,5 L koncentratu można uzyskać 250 l roztworu użytkowego o 1%
stężeniu.
03
2,5 litra
04
Dürr Dental
Gotowe do użycia, nawilżone ściereczki (22 × 42 cm) do dokładnej dezynfekcji i
czyszczenia (także w międzyczasie) powierzchni i przedmiotów takich, jak meble,
podłogi i ściany. Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze-TB, grzybobójcze, w
ograniczonym zakresie wirusobójcze (wirusy osłonięte - Vaccinia, wraz z HBV, HCV, HIV).
Wykonane z odpornej na rozerwanie tkaniny o strukturze plastra miodu, wystarczają na
6-8 m2 powierzchni.
06
02
03
10-268
FD 312 wet wipes
05
01
15 chusteczek
10-269
07
04
05
06
07
FD 370
08
Dürr Dental
Koncentrat do czyszczenia i mycia powierzchni, przedmiotów oraz urządzeń medycznych
i podłóg w gabinecie. Jest kompatybilny ze środkami do dezynfekcji i nie neutralizuje ich
działania. Nie klei się ani nie przebarwia czyszczonych powierzchni (np. podłóg). Jedno
opakowanie wystarcza na minimum 125 l roztworu użytkowego (1-2 %)
2,5 litra
08
10-314
10
11
Haz-TabsGuest Medical
Preparat w postaci tabletek do dezynfekcji powierzchni. Rozkłada zanieczyszczenia
organiczne, dezaktywuje krew i inne wydzieliny, dezodoruje i wybiela (np. spluwaczki).
Posiada pełne spektrum biobójcze (B, Tbc, F, V) w obecności substancji organicznych i
działanie wirusobójcze w niskich stężeniach. Zawiera chlor jako substancję czynną.
12
100 sztuk 10-112
13
14
11
12
13
tel.: 22/514 62 00
547
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a podł ó g i m e bl i
Surfanios Fresh LemonAnios
Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni. Zawiera chlorek didecylodimetyloamoniowy
jako substancję czynną. Posiada spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V i HIV (w 15min.) oraz
bardzo dobre właściwości myjące i świeży cytrynowy zapach. Nie pozostawia śladów i
nie wymaga usuwania po aplikacji w miejscu użycia. Jest wysoce wydajny - z 1 litra
koncentratu można uzyskać 400 litrów 0,25% roztworu roboczego.
02
Wyrób medyczny kl. II a CE 0459.
03
1 litr
5 litrów
04
10-100
10-101
zeta 4 washZhermack
Preparat służący do czyszczenia i dezodorowania wszystkich powierzchni zmywalnych,
takich jak zlewy, wanny, płytki i podłogi w szpitalach, klinikach, gabinetach stomatologicznych
i pracowniach protetycznych. Czyści szybko i gruntownie, nie uszkadzając materiałów
takich jak guma, drewno, porcelana, ceramika, emalia i metal.
05
01
02
03
04
05
Zalety:
06
biodegradowalny w ponad 90%, nie jest pianotwórczy, ogranicza procesy fermantacyjne,
czyści szybko i gruntownie, zapach zielonej herbaty. Opakowanie 3l wystarczy do uzyskania
85 litrów roztworu do zmywania.
3 litry
07
10-399
06
07
D E Z Y NFEK C JA / K O N S E R W A C JA S P R Z Ę T U M E D Y C Z NEG O
08
Lysoformin Plus-SchaumLysoform
Bezalkoholowy preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych
powierzchni i innych wyrobów medycznych zanieczyszczonych organicznie. Szczególnie
zalecany do powierzchni delikatnych. Szerokie spektrum obejmujące bakterie, prątki,
grzyby, wirusy
08
• skuteczny w obecności substancji organicznych już w 5 minut
• nie zawiera alkoholu, aldehydów, fenolu i chloru
• wysoka kompatybilność materiałowa
• doskonałe właściwości myjące
10
• wygodna i szybka forma aplikacji
11
1 litr + spryskiwacz
5 litrów
12
Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi
takich jak: fotele stomatologiczne, leżanki, meble, aparatura medyczna, powierzchnie
wykonane z akrylu, tworzyw sztucznych, pleksiglasu, metali i innych. Jest aktywny wobec
bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów: HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Adeno, Papova i Rota
13
Incidin Foam – butelka 750 ml ze spryskiwaczem pianowym
Incidin Foam – kanister 5 l
14
• nie pozostawia smug i osadów, a wydezynfekowana powierzchnia nie klei się i nie
wymaga spłukiwania
• pozostawia przyjemny zapach
10-420/1
10-420/5
Incidin® FoamEcolab
tel.: 22/514 62 00
548
www. koldental.com.pl
10-055
10-056
infolinia: 801 390 015
13
14
Higiena
01
D E Z Y NFEK C JA / K O N S E R W A C JA S P R Z Ę T U M E D Y C Z NEG O
AlproCleanerAlpro Medical GMBH
Czyszczenie i dezynfekcja zakrwawionych spluwaczek dentystycznych, odpływów i
separatorów amalgamatu. Preparat uniemożliwia pienienie się zanieczyszczeń
krwiopochodnych. Zalecany przez Sironę. Kompatybilny z wszystkimi materiałami.
02
• Oczyszcza z zabrudzeń krwi
• Bakteriobójczy, grzybobójczy
03
0,5 litra
5 litrów
04
10-091/0,5
10-091/5
WL-cidAlpro Medical GMBH
Dezynfekcja przewodów i całego wnętrza końcówek i turbin stomatologicznych. Posiada
pełne spektrum działania.
Nie zawiera aldehydów i fenoli. WL-cid stanowi alternatywę w stosunku do sterylizacji w
autoklawach po zabiegach nie inwazyjnych.
05
• Dezynfekcja w czasie 1 minuty
• Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy
01
02
03
04
05
• Przedłuza żywotnosć koncówek
• Zertifikaty Sirony, W&H, NSK, Morita, KoVo, SciCan, Acteon
06
• Jedna butelka WL-cid wystarcza na 150 aplikacji
Zestaw WL-cid + WL-dry
4x WL-cid
07
10-421
10-422
WL-cleanAlpro Medical GMBH
Bezalkoholowe oczyszczanie przewodów i całego wnętrza koncówek i turbin
stomatologicznych przed sterylizacją.
08
Tylko czyste instrumenty powinne być sterilizowane. Skutecznie usuwa osady i
zanieczyszczenia krwi, śliny i biofilmu. Nie zawiera aldehydów i fenoli. Jedna butelka
WL-clean wystarcza na 150 aplikacji
06
07
08
• Przedłuza żywotnosć koncówek
• Udrażnia zapchane przewody koncówek
• Zertifikaty Sirony, W&H, NSK, Morita, KoVo, SciCan, Acteon
Zestaw WL-clean + WL-dry
4x WL-clean
10-423
10-424
10
AlpronAlpro Medical GMBH
12
Koncentrat przeznaczony do dekontaminacji i dezynfekcji wody chłodzącej końcówki
stomatologiczne. Gwarantuje optymalną jakość wody i uzdatnianie przewodów unitów
stomatologicznych. Dodawany systematycznie do wody w stężeniu 1% gwarantuje
własciwe działanie. Nietoksyczny dla pacjenta. Dozowanie poprzez butelkę unitu lub
urządzenia dozujące.
11
• Preparat stosuje się w stężeniu 1%
12
• Uniemożliwia osadzanie się zabrudzeń w przewodach
• Bakteriobójczy, grzybobójczy, glonobójczy
• Przyjemny smak wody
• Rozpuszcza kamień wodny
13
14
• Zapobiega powstawaniu biofilmu
1 litr
tel.: 22/514 62 00
549
10-092
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
13
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a / k o n s e rw a c j a sprz ę t u m e dycz n e g o
BilpronAlpro Medical GMBH
Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do dezynfekcji przewodów wodnych unitów
stomatologicznych w zakresie pozabiegowym. Aby podczas weekendu lub urlopu nie
powstał biofilm i kontaminacja przewodów unitu, wprowadza się Bilpron poprzez
butelkę do przewodów i pozostawia na czas nieobecności. Bilpron dezynfekuje i chroni
przewody przed biofilmem i usuwa osady.
02
- stosowanie przez weekend lub urlop
- bakteriobójczy, grzybobójczy
03
- zapobiega powstaniu biofilmu
04
10-093
Anios D.D.S.H. Anios
05
Wysoce wydajny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni. Zawiera propionian
didecylodim etyloamoniowy jako substancję czynną. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V.
Wyrób medyczny kl. II a CE 0459. dostępny w postaci gotowej do użycia pianki
(eliminacja mgły aerozolowej)
06
750 ml
02
03
- rozpuszcza kamień wodny
1 litr
01
10-103
07
04
05
06
07
FD 360
08
Dürr Dental
Płyn do czyszczenia i konserwacji powierzchni wszystkich tapicerek ze skóry sztucznej (na
unitach zabiegowych, fotelikach, leżankach itp.). Wnika w pory i zagłębienia, skutecznie
usuwa zabrudzenia i dezynfekuje pozostawiając na powierzchni jedwabisty połysk.
500 ml + 10 specjalnych gąbek
08
10-274
10
11
MD 550
Dürr Dental
Niezawierający aldehydu, gotowy do użycia roztwór o działaniu przeciwbakteryjnym do
czyszczenia i pielęgnacji spluwaczek w dentystycznych unitach zabiegowych. Nie niszczy
powłoki spluwaczki, i nie spienia się. Nadaje się do wszystkich instalacji z separatorami
amalgamatu.
12
800 ml
10-267
13
14
12
13
tel.: 22/514 62 00
550
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a / k o n s e rw a c j a sprz ę t u m e dycz n e g o
Eltra®Ecolab
Środek piorąco-dezynfekujący bez zawartości fosforanów do delikatnej, kolorowej i białej
bielizny z włókien syntetycznych, mieszanych i czystej bawełny. Pierze, wybiela i
dezynfekuje.
02
Umieszczony w wykazie PZH do chemiczno-termicznej dezynfekcji prania przy 65°C
(atest
01
02
PZH nr HB/1065/02)
03
wiadro 6 kg
04
10-068
Olej do końcówekM+W
Uniwersalny olej serwisowy do konserwacji końcówek stomatologicznych.
05
Butelka 500 ml
adapter uniwersalny do kątnic/prostnic metalowy
adapter uniwersalny do turbin, plastikowy
10-425/500
10-425/k
10-425/t
03
04
05
06
06
07
07
Olej serwisowy F1W&H
08
Syntetyczny, specjalny olej o maksymalnej czystości, specjalnie opracowany do konserwacji
końcówek stomatologicznych W&H turbin kątnic, prostnic, skalerów i mikrosilników
powietrznych.
400 ml
08
10-426
10
11
Kavo SprayKavo
Olej do smarowania turbin, mikrosilników, główek, kątnic i prostnic. Bardzo wydajny
w użyciu.
500 ml
12
10-427
13
14
11
12
13
tel.: 22/514 62 00
551
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a / k o n s e rw a c j a sprz ę t u m e dycz n e g o
Końcówki do KaVo SprayKavo
Pomocne dla prawidłowej konserwacji końcówek stomatologicznych.
Końcówka do kątnic
Końcówka do turbin
02
10-429/1
10-429/2
03
01
02
03
04
Olej serwisowyNSK
05
Olej sygnowany przez firmę NSK i zalecany do smarowania nim wszystkich końcówek
tego producenta. Olej „Pana Spray” posiada właściwości myjąco-smarujące. Przeznaczony
jest do codziennej konserwacji zarówno wolno jak i szybkoobrotowych końcówek.
Regularne i systematyczne stosowanie oleju „Pana Spray” w znacznym stopniu zwiększa
żywotności końcówek.
06
550 ml
10-430
07
04
05
06
07
O d k a ż a n i e bło n ś l u zowych , j a my u st n e j i s k ó ry
08
Oralsept Chlorhexidine MouthwashEcolab
Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej i gardła. Spektrum działania chlorheksydyny
obejmujące bakterie Gram (+) i (-), grzyby, wirusy HIV i Herpes simplex. Zawiera dodatek
substancji smakowo–zapachowej (smak miętowy lub oryginalny).
butelka 300 ml smak miętowy
butelka 300 ml smak oryginalny
08
10-039
10-040
10
Skinsept® mucosaEcolab
11
Płyn do dezynfekcji błon śluzowych, stosowany przed operacjami, zabiegami, badaniami
ginekologicznymi i położniczymi, przed cewnikowaniem pęcherza. Wykazuje doskonałą
tolerancję przez pacjentów, nie wywołuje podrażnień. Jest skuteczny wobec bakterii,
grzybów, pierwotniaków oraz wirusów: Herpes simplex, HBV i HIV.
12
500 ml
1 litr
10-041
10-042
13
14
12
13
tel.: 22/514 62 00
552
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
O d k a ż a n i e bło n ś l u zowych , j a my u st n e j i s k ó ry
Skinsept® PurEcolab
Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami. Posiada szeroki
zakres działania wobec mikroorganizmów występujących na powierzchni skóry: bakterii
(włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybów i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota,
Adeno).
02
butelka z atomizerem 350 ml
butelka 1 litr kanister 5 litrów
10-044
10-045
10-046
03
01
02
03
04
Skinsept® ColorEcolab
04
05
Preparat do dezynfekcji skóry przed punkcjami, zabiegami i operacjami. Posiada szeroki
zakres działania wobec mikroorganizmów występujących na powierzchni skóry: bakterii
(włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybów i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota,
Adeno). Zawartość alkoholi jako substancji czynnych gwarantuje szybką i skuteczną
dezynfekcję o przedłużonym czasie działania. Preparat odtłuszcza skórę, nie pozostawia
śladów na skórze i szybko wysycha.
05
06
butelka z atomizerem 350 ml
butelka 1 litr
kanister 5 litrów
06
10-044
10-045
10-046
07
07
D e zy n f e k c j a syst e m ó w ss ą cych
08
ActivSpa SuctionKol-Dentaline
Koncentrat do jednoczesnego czyszczenia i dezynfekcji systemów ssących w unitach
stomatologicznych. Nie tworzy piany. Kompatybilny z każdym systemem.
Należy stosować pod koniec dnia, zasysając 1 l roztworu roboczego 2 %. Optymalny czas
kontaktu to 15 minut.
5 litrów
08
10-456
10
Ultrasuc SuperM+W
Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji systemów ssących w unitach stom. Nie zawiera
chloru, aldehydów oraz fenoli, nie spienia się. Działa bakteriobójczo (TBc), grzybobójczo,
wirusobójczo (HBV, HCV, HIV) w ciagu 15min/2% stężeniu. Posiada przyjemny,
dezodorujący zapach.
12
5 litrów
10-019
13
14
11
12
13
tel.: 22/514 62 00
553
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a syst e m ó w ss ą cych
Dekaseptol® GelEcolab
Gotowy do użycia żel na bazie glukoprotaminy i QAV do mycia i dezynfekcji ssaków,
ślinociągów i spluwaczek stomatologicznych. Jest aktywny wobec bakterii (łącznie z Tbc),
grzybów i wirusów (HBV i HIV) nawet w obecności obciążeń organicznych. Posiada
przyjemny zapach oraz działanie dezodoryzujące. Aplikację ułatwia specjalna pompka
dozująca (jednorazowo podaje 15ml preparatu).
02
1 litr
6 litórw pompka do butelki 1 litr
03
04
10-019
10-020
10-021
AlproJet - DAlpro Medical GMBH
Wysokoefektywny koncentrat przeznaczony do podstawowego czyszczenia i dezynfekcji
ssaków, ślinociągów i spluwaczek. Zapobiega powstawaniu piany i ma działanie
dezodoryzujące. Nie zawiera aldehydów i fenoli. ⦁
• Stężenie robocze 5% (50ml na 1 litr wody)
05
• Bakteriobójczy, grzybobójczy, virusobójczy
⦁
• Zalecany przez Sironę
• Skutecznie rozpuszcza śinę, pył i inne osady
02
03
04
05
⦁
• Biodegradowalny zgodnie z zasadami OECD
06
01
1 litr
10 litrów 10-088/1
10-088/10
07
06
07
AlproJet - WAlpro Medical GMBH
08
Wysoce skuteczny koncentrat przeznaczony do stosowania po zabiegach chirurgicznych
lub zasadniczo raz w tygodniu. Czyści przewody ssaków, śinociągów i spluwaczek.
Zapobiega powstawaniu piany. Nie zawiera aldehydów i fenoli.
08
• Stężenie robocze 5% (50ml na 1 litr wody)
• Skutecznie rozpuszcza krew, białko oraz inne osady organiczne
• Zalecany przez Sironę
• Zapobiega powstawaniu piany
• Biodegradowalny zgodnie z zasadami OECD
10
1 litr 5 litrów
10 litrów
10-089/1
10-089/5
10-089/10
11
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
554
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D E Z Y NFEK C JA S Y S T E M Ó W S S Ą C Y C H
Dentasept AspirationAnios
Koncentrat do codziennego czyszczenia i dezynfekcji systemów ssących, ślinociągów i
spluwaczek stomatologicznych. Posiada spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV).
Zawiera polihexanid, czwartorzędowe zasady amoniowe jako substancje czynne.
02
1 litr
5 litrów
10-099/1
10-099/5
03
01
02
03
04
MD 555 Cleaner
Dürr Dental
Niepieniący się specjalny środek czyszczący do dentystycznych instalacji ssących oraz ich
przewodów odpływowych przy problemach z wodą z wodociągów (przy dużej
zawartości trudno rozpuszczalnych soli lub wapnia itp. ) oraz w przypadku przewodów
ściekowych o niekorzystnym spadku. Szczególnie polecany do częstego stosowania po
zabiegach piaskowania.
05
Odpowiedni do wszystkich instalacji ssących z separatorem amalgamatu.
06
2,5 litra
10-285/1
25 × 25 ml
10-285/2
07
04
05
06
07
Orotol® Plus
08
Dürr Dental
Płynny, niepieniący się koncentrat niezawierający aldehydu do jednoczesnej dezynfekcji,
dezodorowania, czyszczenia i konserwacji wszystkich dentystycznych instalacji ssących i
separatorów amalgamatu. Wykazuje nadzwyczajną siłę czyszczenia i sprawdzoną
kompatybilność materiałową. Jest zalecany przez wiodących producentów unitów
stomatologicznych. Łatwo ulega degradacji biologicznej.
08
Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze-TB, grzybobójcze, w ograniczonym
zakresie wirusobójcze (wirusy osłonięte - Vaccinia, wraz z HBV, HCV, HIV).
2,5 litra
10-266
10
OroCup
Dürr Dental
Zamknięty system pielęgnacyjny do zasysania roztworów użytkowych Orotol® Plus i MD
555 Cleaner. Pomocny przy dezynfekcji i czyszczeniu według zasady: przygotować 2 litry
roztworu – zamieszać – podłączyć - odessać. Wyposażony w adapter podłączeniowy do
wszystkich średnic węży ssących. Wykonany z polietylenu niewrażliwego na działanie
chemiczne i fizyczne.
12
dozownik
12
10-307
13
14
11
13
tel.: 22/514 62 00
555
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
M
Myc
yci iee, , od
odkkaażżaanni iee i i ppi ieellęęggnnaaccji aa rr ąą kk
Skinman® scrubEcolab
Preparat myjący o właściwościach mikrobójczych do higienicznego mycia i dekontaminacji
rąk. Posiada szerokie spektrum działania: bakterie (łącznie z MRSA/ORSA), grzyby; jest
też skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV). Nie
zawiera mydła, jego skład oparto o wysoce efektywne i dobrze tolerowane przez skórę
substancje syntetyczne dające odczyn pH 5,5. Płyn chroni i pielęgnuje skórę, posiada
przyjemny zapach.
02
500 ml
6 litrów
03
04
10-027
10-028
Manisoft®Ecolab
Płyn do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Stanowi kombinację łagodnych,
przyjaznych dla skóry, aktywnie myjących substancji syntetycznych (nie zawiera mydła).
Jest doskonale tolerowany w powiązaniu ze środkami do dezynfekcji rąk na bazie
alkoholu.
05
500 ml 6 litrów
06
10-029
10-030
07
01
02
03
04
05
06
07
Skinman® softEcolab
08
Łagodny preparat do dezynfekcji rąk. Wykazuje szybkie działanie przeciwko
mikroorganizmom, jest aktywny w stosunku do bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy),
grzybów, Rotawirusów i wirusów opryszczki; inaktywuje wirusy HBV i HIV. Optymalnie
dobrane składniki chronią i natłuszczają skórę rąk. Płyn posiada delikatny, przyjemny
zapach.
100 ml
500 ml
5 litrów
08
10-024
10-025
10-026
10
11
Skinman Soft ProtectEcolab
Unikalna formuła preparatu to skuteczne połączenie natychmiastowej i długoterminowej
ochrony dla skóry: Witamina E - chroni; Gliceryna - nawilża; Pantenol - regeneruje. Nawet
przy częstym stosowaniu preparat pomaga utrzymać delikatną i zdrową skórę dłoni.
W pełni wirusobójczy preparat do dezynfekcji rąk.
12
100 ml
500 ml
1 litr
5 litrów
13
14
tel.: 22/514 62 00
556
10-457/100
10-457/500
10-457/1000
10-457/5000
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
12
13
14
Higiena
01
M yc i e , od k a ż a n i e i p i e l ę g n a c j a r ą k
Spitaderm®Ecolab
Preparat o optymalnie dobranym składzie do dezynfekcji rąk i skóry. Wysoce skuteczny,
wykazuje natychmiastowe działanie przeciwko wszystkim mikroorganizmom.
02
Jest aktywny w stosunku do bakterii (także prątków gruźlicy), grzybów i wirusów HBV,
HIV, Rota oraz Herpes.
500 ml
5 litrów
03
04
10-023/0,5
10-023/5
Silonda®Ecolab
Pielęgnująca emulsja do rąk i ciała. Zawiera bogatą kompozycję olejków pielęgnujących,
reguluje wilgotność skóry. Doskonale się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu.
Polecana do wrażliwej i narażonej na zniszczenie skóry.
05
500 ml
01
02
03
04
05
10-034
06
06
07
07
Silonda® lipidEcolab
08
Regenerujący krem do pielęgnacji skóry. Zawiera optymalnie dobrane składniki
pielęgnujące. Działa regenerująco na uszkodzoną skórę, poprawia jej elastyczność i
wilgotność.
tubka 100 ml
500 ml
08
10-035
10-036
10
HD 435
Dürr Dental
Łagodny płyn do częstego mycia rąk i skóry. Nie zawiera mydła. Polecany do mycia rąk
(także przy stosowaniu alkoholowych preparatów wcieranych), kąpieli i pod prysznic.
Zawiera substancje pielęgnujące, natłuszczające oraz allantoinę.
12
400 ml
800 ml
2,5 litra
10-284/4
10-284/8
10-284/25
13
14
11
12
13
tel.: 22/514 62 00
557
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
M yc i e , od k a ż a n i e i p i e l ę g n a cJ a r ą k
HD 410
Dürr Dental
Sprawdzony klinicznie alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
przez wcieranie. Działa natychmiastowo i długookresowo. Zawiera substancje
pielęgnacyjne oraz nowoczesną kombinację substancji czynnych (alkohole i
czwartorzędowe związki amonowe).
02
Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze-TB, grzybobójcze, wirusobójcze
01
02
(wszystkie wirusy osłonięte i nieosłonięte, wraz z HBV, HCV i HIV).
03
400 ml
500 ml
2,5 litra
04
10-281/4
10-281/5
10-281/25
HD 440 Dürr Dental
Balsam pielęgnacyjny do skóry wrażliwej i narażonej na działanie wielu czynników.
05
Olejki pielęgnacyjne, allantoina oraz witamina A chronią, pielęgnują i zapobiegają
zapaleniom oraz wysuszeniu. Balsam szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy
i utrzymuje ją elastyczną. Nie zawiera dodatku perfum i barwników.
06
400 ml
10-306
07
03
04
05
06
07
Sterisol Soap lub Sterisol Shower GelSterisol
08
Delikatne mydła w płynie lub żelu do mycia rąk i ciała. Skutecznie usuwają zabrudzenia,
dobrze się pienią, mają przyjemny zapach. Są łagodne, nie podrażniają nawet przy
częstym stosowaniu przez osoby o delikatnej, alergicznej skórze. Zawierają substancje
pielęgnujące skórę – po umyciu skóra jest nawilżona, elastyczna i gładka.
700 ml, Sterisol Soap
10-122
700 ml, Sterisol Shower Gel
10-123
08
10
11
AHD 2000 Sterisol lub Ethanol SterisolSterisol
Preparat do odkażania rąk w postaci płynu (AHD) lub żelu (Etanol). Działa natychmiastowo
w spektrum biobójczym: B, Tbc, F, V, a AHD dodatkowo posiada działanie przedłużone.
Ma przyjemny i ulotny zapach, zawiera składniki pielęgnujące i natłuszczające skórę, nie
wywołuje podrażnień. Idealny do częstego stosowania nawet przez osoby o wrażliwej
skórze i skłonnościach do alergii.
12
700 ml, AHD 2000 Sterisol 10-120
700 ml, Ethanol Sterisol
10-121
13
14
13
tel.: 22/514 62 00
558
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
M yc i e , od k a ż a n i e i p i e l ę g n a c j a r ą k
Sterisol Cream lub Sterisol LotionSterisol
Krem i emulsja do pielęgnacji skóry rąk. Bardzo dobrze się rozprowadzają, zawierają
substancje nawilżające, natłuszczające i regenerujące skórę.
02
Opakowanie 700 ml Sterisol Cream
10-124
Opakowanie 700 ml Sterisol Lotion
10-125
03
01
02
03
04
AHD 1000Lysoform
Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk i skóry oraz małych powierzchni wyrobów
medycznych. Posiada szerokie spektrum biobójcze wobec bakterii, prątków, grzybów i
wirusów – inaktywacja wirusa Polio w 1 minutę!
05
• polecany do dezynfekcji skóry wrażliwej i skłonnej do alergii
04
05
• dodatek substancji nawilżających chroni skórę przed utratą wody
• olejek zapachowy neutralizuje zapach alkoholu
06
• nie pozostawia uczucia lepkich dłoni
250 ml + spryskiwacz
500 ml
1 litr
5 litrów
07
10-431/250
10-431/500
10-431/1000
10-431/5000
MediwaxMedilab
08
Emulsja na bazie wosku pszczelego do pielęgnacji wrażliwej, suchej i zniszczonej skóry rąk.
Posiada przyjemny zapach, łatwo się rozprowadza i szybko wchłania, a zawartość
naturalnych składników nawilżających i wygładzających wspomaga regenerację naskórka.
Zalecana dla personelu medycznego i osób, które z przyczyn zawodowych muszą często
myć i dezynfekować ręce lub mają częsty kontakt ze środkami czystości. Opakowanie
dostosowano do typowych dozowników ściennych
500 ml
360 ml z pompką
75 ml tubka
06
07
08
10-377/500
10-377/360
10-377/75
10
11
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
559
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
M yc i e , od k a ż a n i e i p i e l ę g n a c j a r ą k
Aloesowy krem do rąk z witaminami A+EZhermack
Idealny do pielęgnacji skóry dłoni stomatologów i techników dentystycznych. Zawarty w
kremie ekstrakt Aloe Vera oraz gliceryna intensywnie nawilżają, wygładzają skórę dłoni
oraz pobudzają regenerację komórek naskórka.
02
200 ml
10-109
03
02
03
04
OlgaArkona
Olga - Żel ochronny do rąk, zabezpiecza skórę rąk przed szkodliwym działaniem
środowiska gabinetów zabiegowych. Tworzy nanofilm uniemożliwiający wnikanie
alergenów, toksyn, rozpuszczalników czy cząsteczek stałych. Działa kojąco na skórę,
przyspiesza regenerację naskórka. Zabezpiecza przed utratą wody tkankowej. Utrzymuje
stabilność elektrolitową skóry.
05
tuba 100 ml
04
05
10-432
06
07
01
06
D e zy n f e k c j a ły ż e k i wyc i s k ó w
PrintoSept-IDAlpro Medical GMBH
Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do dezynfekcji wycisków stomatologicznych.
Można stosować do wszystkich typów i gatunków mas wyciskowych. PrintoSept-ID nie
zmienia objętości i kształtu wycisku a redukuje kwasość powierzchni wycisku.
08
• Dezynfekcja w 5 minut
07
08
• Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy
• Redukuje kwasość powierzchni wycisku
• Preparat można używać przez 7 dni
5 litrów
10
10-433
MD 520
11
Dürr Dental
Niezawierający formaldehydów, gotowy do użycia roztwór do dezynfekcji i czyszczenia
wycisków, prac protetycznych, nierdzewnych artykulatorów, itd. Polecany m. in. do
alginianów, silikonów, gumy polietylenowej, hydrożeli i polisiarczków. Nie wykazuje
działania ujemnego na stabilność wymiarów lub kompatybilność gipsu. Spektrum
działania: bakteriobójcze, prątkobójcze-TB, grzybobójcze, w ograniczonym zakresie
wirusobójcze (wirusy osłonięte - Vaccinia, wraz z HBV, HCV, HIV oraz wirusy nieosłonięte
- Adeno). Baza substancji czynnej: aldehydy i czwartorzędowe związki amonowe.
12
2,5 litra
10-434
13
14
12
13
tel.: 22/514 62 00
560
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D e zy n f e k c j a ły ż e k i wyc i s k ó w
MD 530
Dürr Dental
Gotowy do użycia roztwór do usuwania cementów z protez, mostków, koron, szpatułek
i płytek oraz osadów rozpuszczalnych w kwasach takich jak kamień nazębny, warstwy
tlenków lub plamy nikotynowe.
02
2,5 litra
10-435
03
02
03
04
MD 535
Dürr Dental
Gotowy do użycia roztwór do usuwania gipsu i alginatów z łyżek wyciskowych, szpatułek
do mieszania, metalowych puszek do rozdrabniania (także z próżniowych urządzeń do
mieszania), materiałów protetycznych wszelkiego rodzaju, ortopedycznych regulatorów
szczękowych, itd.
05
Nadaje się do stosowania w myjkach ultradźwiękowych.
2,5 litra
04
05
10-280
06
06
07
Solvitan Voco
Bardzo skuteczny, gotowy do użycia roztwór o cytrynowym zapachu oraz szerokim
zastosowaniu w gabinecie, pracowni i domu. Solvitan rozpuszcza silikonowe i
polieterowe masy wyciskowe, tlenek cynku i materiały typu Provicol, VOCO Pac oraz inne
zanieczyszczenia pochodzenia organicznego i nieorganicznego z rąk i narzędzi.
08
250 ml
500 ml
Przeznaczone do sterylizacji instrumentarium parą wodną lub tlenkiem etylenu.
Spełniają normy EN 868 oraz EN 11607, zgodne z wymaganiami dyr. 93/42/EWG dla
wyrobów medycznych. Posiadają mocny, trójwarstwowy zgrzew oraz napisy w jęz.
polskim wyłącznie poza obszarem pakowania. Podziałka co 5 cm, oznaczony strzałką
kierunek otwierania.
12
50×200
75×200
100×200
150×200
200×200
250×200
300×200
13
tel.: 22/514 62 00
561
08
10
Rękawy do sterylizacji płaskie i z fałdąSTERI-line
11
07
10-077
10-079
M a t e r i a ły do st e ryl i z a c j i
14
01
10-345/50
10-345/75
10-345/100
10-345/150
10-345/200
10-345/250
10-345/300
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
11
12
13
14
Higiena
01
M a t e r i a ły do st e ryl i z a c j i
Rękaw do sterylizacjiEuronda
Rękawy do sterylizacji wykonane z białego papieru medycznego, wysoka gramatura
(60g/m2) z podwójną warstwą niebieskiej folii poliestrowo/ polipropylenowej.
02
10cm×200m
15cm×200m
20cm×200m
25cm×200m
5cm×200m
75cm×200m
03
10-403/10
10-403/15
10-403/20
10-403/25
10-403/55
10-403/75
Rękaw do sterylizacjiSteriKing
04
Rękaw do sterylizacji i przechowywania narzędzi.
05
06
07
Długość 200 m:
R-39 5 cm
R-40 7,5 cm R-41 10 cm R-42 15 cm R-43 20 cm R-44 25 cm R-45 30 cm 10-246
10-247
10-248
10-249
10-250
10-251
10-252
Rękaw z zakładką do sterylizacji i przechowywania długość 100 m:
RB-50 7,5 cm RB-51 10 cm RB-52 15 cm RB-53 20 cm RB-54 25 cm RB-55 30 cm 10-254
10-255
10-256
10-257
10-258
10-259
Rękaw do sterylizacjiSogeva
01
02
03
04
05
06
07
Rękaw do sterylizacji i przechowywania sterylnych narzędzi.
08
10
Rękawy bez zakładki, długość: 200 m:
ROT50
50 mm
ROT75
75 mm
ROT100 100 mm
ROT120 120 mm
ROT150 150 mm
ROT200 200 mm
ROT250 250 mm
10-261/50
10-261/75
10-261/100
10-261/120
10-261/150
10-261/200
10-261/250
Rękawy z
SOF75
SOF100
SOF150
SOF200
10-262/75
10-262/100
10-262/150
10-262/200
zakładką, długość: 100 m:
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Papier do sterylizacjiEuronda
Papier do sterylizacji i przechowywania narzędzi. Polecany także jako ochronna
podkładka pod tackę. Wymiar arkusza: 18x28cm. Opakowanie 250 arkuszy.
11
Opakowania:
biały
żółty
pomarańczowy
zielony
niebieski
fioletowy
różowy
12
10-405/w
10-405/y
10-405/o
10-405/g
10-405/b
10-405/f
10-405/p
13
14
08
12
13
tel.: 22/514 62 00
562
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
M a t e r i a ły do st e ryl i z a c j i
Taśma wskaźnikowa3M Espe
Taśma wskaźnikowa na suche powietrze.
02
rolka
10-237
03
01
02
03
Sporal SBiomed
04
Preparat do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym gorącym
powietrzu.
40 krążków
04
10-240
05
05
06
Sporal ABiomed
06
Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie.
07
10 wskaźników (pasków) 10-241
08
07
08
TwindicatorBlomed
Chemiczny test wieloparametrowy. Charakterystyczna zmiana barwy atramentu
wskaźnikowego pozwala na szybką ocenę warunków sterylizacji panujących we wnętrzu
pakietu i trwały dokument sterylizacji. Możliwość podziału paska i zastosowania małych
i dużych pakietach obniża koszty kontroli sterylizacji przy zachowaniu wysokich
standardów.
2 × 250 szt.
10-242
10
11
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
563
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
M a t e r i a ły do st e ryl i z a c j i
01
Test Bowie dickBlomed
Test Bowie & Dick w postaci gotowego, jednorazowego pakietu do kontroli pracy
sterylizatorów parowych z próżnią wstępną.
02
Pakiet zawiera wskaźnik chemiczny – jasnokremowy atrament wskaźnikowy - naniesiony
na arkusz pergaminu i umieszczony w środku gotowego pakietu testowego. Celem
stosowania testu Once-a-Day jest wykrycie obecności powietrza w komorze autoklawu.
03
1 gotowy do użycia pakiet testowy
10-436
04
05
08
Czepek Annie (beret ze wstawką pochłaniającą pot) zielony
Czepek Flory – wiązany zielony
Czepek Kosack (furażerka z gumką) niebieski/zielony
Czepek Ligo (furażerka wiązana) niebieska
Czepek Peggy na gumkę niebieski
Czepek Philip (wiązany na troi) zielony
Czepek BASIC z gumką pielęgniarskie (jasnoniebieskie, nr.42620)
Czepek chirurgiczny Medicom (furażerka z gumką) niebieski
TOREBKI MEDICOM
rozmiary:
57×102mm
70×229mm
83×159mm
89×133mm
89×229mm
133×254mm
134×280mm
191×330mm
SS
SS
SS
SS
SS
SS
1:
2:
4:
5:
6:
7:
90mm × 200mm
90mm × 250mm
130mm × 270mm
200mm × 350mm
250mm × 400mm
300mm × 450mm
10-260/1
10-260/2
10-260/4
10-260/5
10-260/6
10-260/7
TorebkiMedicom
Najwyższej jakości samozaklejające torebki do sterylizacji parą wodną w autoklawie lub
tlenkiem etylenu. Spełniają rygorystyczne normy EN 868-5, ISO 11140-1, ISO 11607-1,
EN 13485. Posiadają mocne zgrzewy oraz wysokiej jakości papier medyczny, niepylący
przy otwieraniu.
TOREBKI MEDICOM
Opakowania 200 sztuk:
70 mm x 229 mm
89 mm x 133 mm
89 mm x 229 mm
57 mm x 102 mm
133 mm x 254 mm
191 mm x 330 mm
254 mm x 356 mm
305 mm x 432 mm
10
05
06
07
08
10-412/1
10-412/2
10-412/3
10-412/4
10-412/5
10-412/6
10-412/7
10-412/8
Samoprzylepne torebki papierowo-foliowe SIGMASIGMA
11
Samoprzylepne papierowo-foliowe torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną oraz
tlenkiem etylenu. Wykonane z wysokogatunkowego, niepylącego papieru medycznego o
gramaturze 70 g/m2
• wyposażone w przezroczystą, wytrzymałą folię
• na opakowaniach dodatkowo umieszczono wskaźniki wewnętrzne
• zgrzew zabezpieczający - dodatkowa ochrona przed zniszczeniem przy pakowaniu,
transporcie czy przechowywaniu
12
Opakowania 200 szt.:
50x70 57x105
70x230
90x135
90x230
100x230
135x255
190x330
200x330
13
14
03
Wipak Medical
Torebki do sterylizacji i przechowywania sterylnych narzędzi. Opakowanie 200 sztuk.
CZEPKI OCHRONNE JKT
07
02
04
SteriKing torebki do sterylizacji 06
01
tel.: 22/514 62 00
564
www. koldental.com.pl
10-437
10-438
10-439
10-440
10-441
10-442
10-443
10-444
10-445
infolinia: 801 390 015
12
13
14
Higiena
01
OO SS ŁŁ OO NKI
NKI JE
JE DD NN OO RR AA ZZ OO W
W EE
Cure SleeveKerrHawe
Jednorazowe pokrowce na światłowody. Zapobiegają zabrudzeniu końca światłowodu
materiałem kompozytowym.
02
PE 4500: na światłowody o śr. 7 i 8 mm, 400 sztuk
PE 4511: na światłowody o śr. 11 mm, 400 sztuk
PE 4513: na światłowody o śr. 13 mm, 400 sztuk
10-141
10-142
10-143
03
01
02
03
04
Headrest CoverKerrHawe
Jednorazowe pokrowce na zagłówek
PE 3511: 27,9 × 24,1 cm, 250 sztuk
PE 3514: 35,6 × 24,1 cm, 250 sztuk
05
06
10-144
10-145
Chair SleeveKerrHawe
04
05
06
Jednorazowe pokrowce ochronne na fotel stomatologiczny. Eliminują konieczność
07
czyszczenia fotela, ograniczają zużycie środków dezynfekcyjnych i czyszczących.
PE
PE
PE
PE
08
3800: 69,9 × 61 cm, 225 sztuk
3825: 81,3 × 81,3 cm, 200 sztuk
3835: 83,8 × 94 cm, 125 sztuk
3875/XW: 127 × 122 cm, 150 sztuk
10-130
10-131
10-132
10-133
07
08
Osłonki ochronneKerrHawe
Cienkie, perforowane arkusze adhezyjnej folii, starannie przykrywające wszystko, czego
dotykasz w trakcie zabiegu. Jednorazowe, łatwe do przyklejenia i usunięcia, nie pozostawiają
śladów.
PE 3700/C: przeźroczyste 10,2 × 15,2 cm; 1200 arkuszy
PE 3710/B: niebieskie; 10,2 × 15,2 cm; 1200 arkuszy
PE 3715 CW: przeźroczyste; 6,4 × 15,2 cm; 600 arkuszy
PE 3725 CW: przeźroczyste, 15,2 × 22,9 cm; 800 arkuszy
Dozownik Cover-All PE 1600 (na arkusze folii do 10,2 cm szerokości)
11
10-134
10-135
10-136
10-137
10-138
10
11
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
565
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
O S Ł O NKI JE D N O R A Z O W E
01
X-Ray SleeveKerrHawe
Pokrowiec przeznaczony do ochrony tubusów aparatów rentgenowskich.
02
PE 3900: 37.5 × 65 cm; 250 sztuk
PE 3950 /XL: 57.5 × 77.5 cm; 200 sztuk
10-158
10-159
03
01
02
03
04
Light Sleeve „T” styleKerrHawe
Pokrowiec na uchwyty lamp operacyjnych, typ „T”
05
PE 3600: 10.2 × 14.6 cm; 500 sztuk
10-163
04
05
06
06
07
07
Light Sleeve „L” styleKerrHawe
08
Pokrowiec na uchwyty lamp operacyjnych, typ „L”
PE 3650: 3.8 × 20.3 cm; 500 sztuk
10-164
08
10
11
Cure Sleeve Handle CoverKerrHawe
Jednorazowy pokrowiec na część pistoletową lamp polimeryzacyjnych. Nie
powoduje przegrzania lampy.
12
PE 4525: 7,6 cm × 25,4 cm; 400 sztuk
PE 4550: 12,7 × 25,4 cm; 400 sztuk
10-139
10-140
13
14
12
13
tel.: 22/514 62 00
566
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
O S ł O NKI JE D N O R A Z O W E
01
Sensor CoversKerrHawe
Jednorazowe pokrowce na czujniki rvg.
02
PE 3735: 3.5cm × 20.5cm; 500 sztuk
PE 3736: 4 × 21cm; 500 sztuk 10-150
10-151
03
01
02
03
04
Tube SleeveKerrHawe
Jednorazowe pokrowce na przewody i rękawy.
05
PE 3720: rolka 366 m
10-152
04
05
06
06
07
07
Syringe SleeveKerrHawe
08
Pokrowce na dmuchawki wodno-powietrzne.
PE 3760: 6.4 × 25.4 cm; 500 sztuk
PE 3765/ XL: . 6.4cm × 50.8 cm; 500 sztuk
PE 3763/ WA: 6.4cm × 25.4 cm; 500 sztuk
10-154
10-155
10-156
08
10
Syringe Sleeve WOKerrHawe
Pokrowiec ze specjalną taśmą mocującą i zapobiegającą jego ześlizgiwaniu.
12
PE 3767/WO: 6,4 × 25,4 cm; 500 sztuk
(z otworem ułatwiającym założenie pokrowca na dmuchawkę)
10-157
13
14
11
12
13
tel.: 22/514 62 00
567
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
M a t e r i a ły do st e ryl i z a c j i
HP SleeveKerrHawe
Jednorazowe pokrowce na kątnice, skalery ultradźwiękowe czy piaskarki.
02
PE 4000: 3,13 × 25,4 cm; 500 sztuk (na prostnice, skalery ultradźwiękowe i piaskarki)
PE 4050: 51 × 25,4 cm; 500 sztuk (na kątnice)
10-146
10-147
03
01
02
03
04
Vision saverKerrHawe
Jednorazowa, pomarańczowa tarcza ochronna, którą nakładamy na końcówkę
światłowodu. Dzięki dużej elastyczności można ją zakładać na światłowód tuż przy jamie
ustnej pacjenta. Chroni stomatologa i personel przed niekorzystnym wpływem
intensywnego światła lampy polimeryzującej.
05
PE 4575: 400 sztuk
06
10-148
07
04
05
06
07
M a s e cz k i ochro n n e
08
Jednorazowa maska chirurgiczna wiązanaJKT
Wykonana z miękkiego, niealergizującego i chemicznie obojętnego materiału
antystatycznego. Stanowi skuteczną barierę dla cząstek i bakterii przy jednoczesnej
wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej.
zielone, 50 sztuk
08
10-168
10
Maski chirurgiczne
11
DEMI CHEM
Papierowe maski chirurgiczne na cienkiej gumce; 1 - warstwowe, kolor biały.
100 sztuk
12
10-170
13
14
12
13
tel.: 22/514 62 00
568
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
M a s e cz k i ochro n n e
01
Monoart® Protection 3Euronda
Trzywarstwowe ochronne maseczki na gumce. Wykonane z miękkiej flizeliny
zatrzymującej do 99% bakterii. Opakowania 50 sztuk.
02
fioletowe
limonkowe
niebieskie
różowe
zielone
żółte
pomarańczowe
białe
03
04
10-410/f
10-410/l
10-410/b
10-410/p
10-410/g
10-410/y
10-410/o
10-410/w
Monoart® Protection 4Euronda
Maski posiadające 2 warstwy ochronne: wierzchnią - odpychającą cząsteczki płynów
oraz spodnią - chłonącą, odprowadzającą wilgoć od twarzy. Opakowania 50 sztuk.
05
niebieskie
pomarańczowe
10-458/b
10-458/o
01
02
03
04
05
06
06
07
07
Monoart® Protection 5Euronda
08
Maski 3 – warstwowe, jednorazowe i hypoalergiczne z ochroną przeciwbakteryjną
wykorzystującą srebro. Opakowania 50 sztuk.
białe
08
10-459/w
10
11
11
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
569
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
O słonki
01
ochronne
Monoart® Maseczki FloralEuronda
Maseczka 3-warstwowa z filtrami PFE i BFE. Doskonała absorbcja potu i wilgoci;
ochrona przed pyłem i aerozolami.
02
różowe 50 sztuk
10-446
03
02
03
04
Maski ochronneSogeva
05
Jednorazowe maseczki chirurgiczne na gumce. Zastosowany materiał jest antystatyczny,
miękki, chemicznie obojętny, niealergiczny. Opakowania 50 sztuk.
Opakowania:
granatowe
liliowe
limonkowe
pomarańczowe
różowe
zielone
żółte
06
10-460/n
10-460/lil
10-460/lim
10-460/o
10-460/p
10-460/g
10-460/y
07
08
01
04
05
06
07
M a t e r i a ły
ochro n n e
Czepek ochronnyJKT
Wykonany z miękkiego, niealergizującego i chemicznie obojętnego materiału
antystatycznego. Stanowi skuteczną barierę dla cząstek i bakterii przy jednoczesnej
wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej.
Czepek
Czepek
Czepek
Czepek
Czepek
Czepek
Czepek
10
Annie (beret ze wstawką pochłaniającą pot) zielony
Flory – wiązany zielony
Kosack (furażerka z gumką) niebieski/zielony
Ligo (furażerka wiązana) niebieska
Peggy na gumkę niebieski
Philip (wiązany na troi) zielony
BASIC z gumką pielęgniarskie (jasnoniebieskie, nr.42620)
08
10-171/A
10-171/B
10-171/C
10-171/D
10-171/F
10-171/G
10-171/H
11
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
570
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
M a t e r i a ły
ochro n n e
Czepek ClipPackpol
Czepek typu Clip zakończony gumką ściągniętą w harmonijkę.Wykonany ze 100%
polipropylenu. Świetnie trzyma się na głowie. Włosy są zabezpieczone przed
przedostaniem się na zewnątrz czepka. Przepuszcza powietrze, dzięki czemu skóra
głowy „oddycha”. Opakowania 100 sztuk.
02
białe
ciemnoniebieskie
jasnoniebieskie
pomarańczowe
różowe
zielone
żółte
03
04
10-461/w
10-461/db
10-461/b
10-461/o
10-461/p
10-461/g
10-461/y
Steri-sleeve
Roeko
Sterylne pokrowce z polietylenu i absorbującą powłoką celulozową do ochrony
przewodów podczas pracy. Pakowane pojedynczo, posiadają zapięcie z taśmą. Długość
każdego pokrowca 100 cm.
05
25 sztuk, rozmiar 7,5 × 100 cm
01
02
03
04
05
10-243
06
06
07
Pokrowce do węży łączących i kątnic
Roeko
07
Pokrowiec higieniczny z polietylenu i absorbującą powłoką celulozową. Nieodzowny przy
zabiegach chirurgicznych.
08
rolka szer. 7,5 cm, dł. 100 m, z zapięciem velcro
10-244
SerwetaJKT
Chirurgiczne serwety z włókniny w kolorze zielonym lub niebieskim.
Opakawania:
50 × 60 cm
75 × 90 cm
100 × 150 cm
150 × 250 cm
10-172
10-175
10-175/1
10-175/2
08
10
11
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
571
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
M a t e r i a ły
ochro n n e
Serwety sterylneEuro-Centrum
Chirurgiczne serwety z włókniny w kolorze zielonym.
02
Rozmiary:
75×75
75×90
75×80
80×60
10-415/1
10-415/2
10-415/3
10-415/4
03
02
03
04
Serwety sterylneMATOPAT
Serwety sterylne
05
Rozmiary:
45×40
40×60
80×60
90×80
160×90
160×120
06
10-416/1
10-416/2
10-416/3
10-416/4
10-416/5
10-416/6
07
04
05
06
07
Monoart® Serweta ochronnaEuronda
08
Wysokiej jakości serwety jednorazowe. Wykonane z waty celulozowej o doskonałej
wchłanialności. Wymiary: 33x45 cm. Opakowania 500 sztuk.
Opakowania:
zielone
żółte
różowe
pomarańczowe
niebieskie
białe
fioletowe
czarne
limonkowe
burgundowe
granatowe
10
11
08
10-411/g
10-411/y
10-411/p
10-411/o
10-411/b
10-411/w
10-411/f
10-411/k
10-411/l
10-411/c
10-411/n
Monoart® pokrowce na fotelEuronda
Pokrowce jednrazowego użytku na fotel dentystyczny. Wykonane z miękkiego
i hipoalergicznego materiału (polipropylen). Zestaw składa się z pokrycia na zagłówek
iźpokrycia dwuczęściowego na fotel (gramatura 30 g/m2). Produkt medyczny klasy I.
12
Opakowania:
biały
zielony
niebieski
pomarańczowy
żółty
liliowy
13
14
01
tel.: 22/514 62 00
572
www. koldental.com.pl
10-462/w
10-462/g
10-462/b
10-462/o
10-462/y
10-462/l
infolinia: 801 390 015
12
13
14
Higiena
01
M a t e r i a ły
ochro n n e
Serwety Classic (składane)
Weber & Weber
01
Serwety stomatologiczne bibułowo-foliowe classic stanowią połączenie:
- dwóch warstw bibuły zapewniających doskonałą wchłanialność płynów
02
02
- folii polietylenowej zabezpieczającej przed przemakaniem.
Serwety mają wymiar: 33 x 48 cm, składane w kostkę, pakowane po 80 sztuk.
niebieskie zielone
żółte
fioletowe 03
04
10-232/b
10-232/g
10-232/y
10-232/f
Serwety Classic
Weber & Weber
Serwety stomatologiczne bibułowo-foliowe classic stanowią połączenie:
05
- dwóch warstw bibuły zapewniających doskonałą wchłanialność płynów
- folii polietylenowej zabezpieczającej przed przemakaniem.
Serwety mają wymiar: 33 x 48 cm, są nawinięte na rolkę, pakowane po 40 sztuk.
06
białe
fioletowe
łososiowe
niebieskie
zielone
żółte
07
10-233/w
10-233/f
10-233/s
10-233/b
10-233/g
10-233/y
Jednorazowe śliniaki dentystyczneMustaf
08
JEDNORAZOWE ŚLINIAKI DENTYSTYCZNE składane z kieszenią
• dwie warstwy bibuły przedzielone warstwą folii PE
03
04
05
06
07
08
• troczki w górnej części pozwalają na zawiązanie śliniaka
• dolna część śliniaka zakończona kieszenią
• produkowane w 7 kolorach
Jednorazowe śliniaki dentystyczne
10-176
W opakowaniach po 100 szt.
Wymiary: 38 × 48 cm + kieszeń 14 cm.
Dwustronne serwety ochronne EconomicMustaf
WJednorazowe serwety ochronne składane:
• dwie warstwy chłonnej bibuły przedzielone warstwą folii PE
• odporne na rozerwanie
12
• produkowane w 7 kolorach
• pakowane w pudełku
13
14
10-178
karton po 100 szt., wymiary: 33 × 46 cm.
tel.: 22/514 62 00
573
www. koldental.com.pl
11
12
• miłe w dotyku, ekonomiczne w użyciu
Dwustronne serwety ochronne Economic
10
infolinia: 801 390 015
13
14
Higiena
01
M a Xt Xe Xr Xi a
X ły
X X Xochro
X X X X Xn
Xne
Jednorazowe pokrowce na zagłówkiMustaf
Jednorazowe pokrowce na zagłówki składane:
• wyprodukowane z bibuły wzmocnionej folią PE
02
01
02
• uniwersalne
• odporne na rozerwanie
• kształt pozwala na wygodne
zastosowanie pokrowca
• produkowane w 7 kolorach
03
Jednorazowe pokrowce na zagłówki
10-179
03
opakowaniach po 25 szt., wymiary: 32 × 25 cm.
04
Śliniaki zabiegowe DentaMustaf
Śliniaki zabiegowe:
05
04
05
• warstwa chłonnej bibuły wzmocniona folią PE
• troczki w górnej części pozwalają na zawiązanie śliniaka
• produkowane w 4 kolorach
06
Śliniaki zabiegowe Denta
10-447
rolka 80 szt., rozmiar śliniaka: 54 cm x 60 cm
07
06
07
Śliniaki zabiegowe Denta PrintMustaf
08
Śliniaki zabiegowe Denta Print:
• warstwa chłonnej bibuły wzmocniona folią PE
• troczki w górnej części pozwalają na zawiązanie śliniaka
08
• produkowane w 4 kolorach
Śliniaki zabiegowe Denta Print
10-180
Rolka 80 szt.
Wymiary 54 × 60 cm
10
11
Serwety Normadent PrintMustaf
SERWETY OCHRONNE
• warstwa chłonnej bibuły wzmocniona folią PE
• perforowane wycięcie pod szyję pacjenta
12
• produkowane w 4 kolorach z nadrukiem ząbek lub miś
Serwety Normadent Print
10-182
12
Rolka 250 szt.
13
14
13
Wymiary: 35 × 42 cm
tel.: 22/514 62 00
574
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
M A T E R IA Ł Y
O XC XHXRXOXNNE
X X X X/ X sX uX sz
X Xa r k i
do
r ą k
Serwety NormadentMustaf
SERWETY OCHRONNE
01
• warstwa chłonnej bibuły wzmocniona folią PE
• perforowane wycięcie pod szyję pacjenta
02
02
• produkowane w 4 kolorach
Serwety Normadent Print
10-448
rolka 250 szt., rozmiar serwety: 35 cm x 42 cm
03
04
03
Dentprox KidsMustaf
Serwety nawinięte na rolkę. Posiadają dwie warstwy chłonnej bibuły wzmocnionej folią,
produkowane w kolorze białym z wielokolorowym nadrukiem.
05
Serwety Dentprox Kids
07
05
10-463
rolka 50 szt.; rozmiar serwety: 33 cm x 40 cm
06
04
06
Suszarka BIO JETBentlex
07
Jedyna na rynka suszarka do rąk, która suszy ręce w 10 sekund przy
bardzo niskim poziomie hałasu. Suszenie zajmuje tyle samo czasu, co
08
08
użycie ręcznika papierowego, a 4-modułowy system filtracji zapewnia
niemalże sterylne powietrze. Suszarka stanowi idealne rozwiązanie dla
gabinetu stomatologicznego, który zwraca uwagę na: elegancję, ekologię,
wysoką jakość wyposażenia oraz zbyt wysokie koszty zakupu ręczników
papierowych. Parametry suszarki:
Wymiary: 300 x 650 x 210 mm
Moc: 1150 W
Załączanie urządzenia: 6 czujników podczerwieni
Temperatura powietrza: Max 48 st. C
10
Czas suszenia: 10 sekund
Opakowania:
Suszarka BIO JET (w wybranym kolorze)
11
10-470
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
576
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
R ę k a w i cz k i
01
Rękawiczki nitryloweMedicom
Różowe, nitrylowe, antyalergiczne rękawiczki. Opakowanie 100 sztuk.
02
1172D - L
1172C - M
1172B - S
1172A - XS
10-413/L
10-413/M
10-413/S
10-413/XS
03
01
02
03
Rękawiczki lateksowe bezpudroweMedicom
04
Najwyższej jakości, bezpudrowe, całkowicie teksturowane, wykonane z naturalnego
kauczuku. Łatwe zakładanie i zdejmowanie rękawiczek, zapewniających komfort i
precyzję. Całkowicie teksturowana powierzchnia gwarantuje pewny chwyt, również w
wilgotnym środowisku, czucie i sprawność manualną.
05
Opakowanie 100 sztuk, kolor: naturalny.
1124A - XS 1124B - S
1124C - M
1124D - L
06
10-384/XS
10-384/S
10-384/M
10-384/L
04
05
06
Rękawiczki lateksowe z lanoliną i witaminą EMedicom
07
Najwyższej jakości, bezpudrowe, całkowicie teksturowane, wykonane z naturalnego
kauczuku. Bardziej miękkie dłonie, dzięki technologii „balsamu w rękawiczkach”,
zawierającego lanolinę, która zmiękcza skórę dłoni oraz naturalnej witaminy E, która
chroni i odżywia skórę.
Całkowicie teksturowana powierzchnia gwarantuje pewny chwyt, również w wilgotnym
środowisku, czucie i sprawność manualną.
08
Opakowanie 100 sztuk, kolor: naturalny.
1163A - XS
1163B - S
1163C - M
1163D - L
Najwyższej jakości, bezpudrowe, teksturowane na palcach. Dzięki świetnemu
dopasowaniu mają zwiększoną elastyczność i swobodę ruchu dłońmi. Miękkie i
ergonomiczne, przypominają rękawiczki produkowane z naturalnego lateksu.
Teksturowana powierzchnia gwarantuje pewny chwyt, również w wilgotnym środowisku.
Opakowanie 100 sztuk, kolor: biały.
1174A - XS
1174B - S
1174C - M
1174D - L
10-383/XS
10-383/S
10-383/M
10-383/L
13
14
08
10-382/XS
10-382/S
10-382/M
10-382/L
Rękawiczki nitrylowe bezpudroweMedicom
12
07
10
11
12
13
tel.: 22/514 62 00
577
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
R ę k a w i cz k i
01
Rękawiczki nitrylowe z witaminą EMedicom
Najwyższej jakości, bezpudrowe, całkowicie teksturowane. Wyjątkowo miękkie i
wytrzymałe, jednocześnie oferujące doskonałą wytrzymałość na pęknięcia i rozdarcia.
Bardziej miękkie dłonie, dzięki technologii „balsamu w rękawiczkach”, zawierającego
lanolinę, która zmiękcza skórę dłoni oraz naturalnej witaminy E, która chroni i odżywia
skórę. Całkowicie teksturowana powierzchnia gwarantuje pewny chwyt, również w
wilgotnym środowisku, czucie i sprawność manualną.
02
01
02
Opakowanie 100 sztuk, kolor: biały.
03
1176A - XS
1176B - S
1176C - M
1176D - L
04
10-387/XS
10-387/S
10-387/M
10-387/L
Rękawiczki lateksowe, pudrowaneMedicom
Najwyższej jakości, lekko pudrowane rękawiczki, wykonane z naturalnego kauczuku.
Łatwe zakładanie i zdejmowanie rękawiczek, zapewniających komfort i precyzję. Gładka
powierzchnia zwiększa czucie.
05
Opakowanie 100 sztuk, kolor: naturalny.
1125A - XS
1125B - S
1125C - M
1125D - L
06
10-385/XS
10-385/S
10-385/M
10-385/L
07
03
04
05
06
07
Rękawiczki SafeTouch E-SeriesMedicom
08
Rękawiczki lateksowe, lekko pudrowane, opakowanie 100 sztuk.
Opakowania:
1126A, XS
1126B, S
1126C, M
1126D, L
08
10-464XS
10-464/S
10-464/M
10-464/L
10
11
Rękawiczki Hopen BlackMedicom
Rękawiczki nitrylowe, antyalergiczne. Kolor: czarny, opakowanie 100 sztuk.
Opakowania:
12
30-215,
30-215,
30-215,
30-215,
XL
S
M
L
10-465/XS
10-465/S
10-465/M
10-465/L
13
14
12
13
tel.: 22/514 62 00
578
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
R ę k a w i cz k i
01
Rękawiczki Hopen Almond GreenMedicom
Rękawiczki nitrylowe, antyalergiczne. Kolor: zielony, opakowanie 100 sztuk.
Opakowania:
02
30-205,
30-205,
30-205,
30-205,
03
04
XL
S
M
L
10-466/XS
10-466/S
10-466/M
10-466/L
Rękawiczki SafeTouch CollagenMedicom
Rękawiczki nitrylowe, antyalergiczne, zawierają kolagen. Kolor: różowy, opakowanie 100
sztuk.
05
Opakowania:
1179A, XS
1179B, S
1179C, M
1179D, L
06
10-467/XS
10-467/S
10-467/M
10-467/L
07
01
02
03
04
05
06
07
Rękawice pudrowane lateksoweSempermed
08
Pudrowane rękawice zabiegowe z naturalnego lateksu. Niesterylne, pasują na lewą i
prawą dłoń. Opakowanie 100 sztuk.
XS (5-6) S (6-7) M (7-8) L (8-9)
08
10-207
10-208
10-209
10-210
10
11
Rękawice bezpudrowe lateksoweSempermed
Bezpudrowe rękawice zabiegowe z lateksu. Niesterylne, pasują na lewą i prawą dłoń.
Opakowania 100 sztuk.
12
XS (5-6)
S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
10-211
10-212
10-213
10-214
13
14
12
13
tel.: 22/514 62 00
580
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
kX
i XXX
X X X XR Xę Xcz
X Xn Xi X
01
Rękawice nitrylowe Sempermed
Bezpudrowe rękawice zabiegowe, nitrylowe. Niesterylne, pasują na lewą i prawą dłoń.
02
03
04
Opakowanie 100 sztuk:
niebieskie, XS (5-6)
niebieskie, S (6-7)
niebieskie, M (7-8)
niebieskie, L (8-9)
10-215/bXS
10-215/bS
10-215/bM
10-215/bL
Opakowanie 200 sztuk:
fioletowe, XS (5-6)
fioletowe, S (6-7)
fioletowe, M (7-8)
fioletowe, L (8-9)
10-215/fXS
10-215/fS
10-215/fM
10-215/fL
Rękawice winyloweSempermed
Rękawice zabiegowe wykonane z polimeru winylowego. Bezpudrowe, niesterylne, pasują na
lewą i prawą dłoń. Opakowanie 100 sztuk.
05
S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
06
10-219
10-220
10-221
01
02
03
04
05
06
Rękawice chirurgiczne ClassicSempermed
07
Sterylne rękawice chirurgiczne, lateksowe. Pakowane po 2 sztuki (1 para).
Pudrowe:
rozmiar 6
rozmiar 6 1/2
rozmiar 7
rozmiar 7 1/2
rozmiar 8
rozmiar 8 1/2
rozmiar 9
08
10-222/p6
10-222/p65
10-222/p7
10-222/p75
10-222/p8
10-222/p85
10-222/p9
Antyalergiczne:
rozmiar 6
rozmiar 6 1/2
rozmiar 7
rozmiar 7 1/2
rozmiar 8
rozmiar 8 1/2
10-222
10-222
10-222
10-222
10-222
10-222
Ręcznik Premium Extra SoftTork
Biały ręcznik czteropanelowy, wykonany z celulozy w technologii TAD. Miękki i aksamitny
w dotyku (purpurowy wzór liścia).
12
100297; 21 kostek × 100 listków = 2100 listków
10-348
13
14
07
08
10
11
12
13
tel.: 22/514 62 00
581
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D O Z O W NIKI
AJNIKI
X X, X PX OX D
XX
X X X X X, X AK
X C E S O R IA
Ręcznik Premium SoftTork
Biały ręcznik trzypanelowy, wykonany w technologii Hybrid (niebieski wzór liścia).
Zapewnia miękkość i wysoką chłonność.
02
100289; 21 kostek × 150 listków = 3150 listków
10-349
03
02
03
04
RęcznikiKatrin
Ręczniki wykonane z miękkiego papieru sprawiającego, że osuszanie rąk jest przyjemne
i higieniczne. Ręczniki wchłaniają szybko i doskonale.
Opakowania:
białe, 2 warstwowe, karton: 20 kostek x 150 listków
zielone, 2 warstwowe, karton: 20 kostek x 150 listków
05
10-417/w
10-417/g
06
07
01
04
05
06
D O Z O W NIKI ,
P O D AJNIKI ,
07
AK C E S O R IA
Wanny dezynfekcyjneEcolab
08
Wanny dezynfekcyjne wykonane z polipropylenu, wyposażone w przezroczystą pokrywę
z makrolonu i wkład z sitkiem z PCV
wanna niebieska, 2 litrowa, wymiary: 300×150×100 mm
10-069
wanna biała, 8 litrowa, wymiary: 290×300×200 mm
10-070
08
10
Sekudrillbox®Ecolab
11
Pojemnik do dezynfekcji wierteł i narzędzi obrotowych
1 sztuka
10-071
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
582
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D O Z O W NIKI
AJNIKI
X X, X PX OX D
XX
X X X X X, X AK
X C E S O R IA
Pojemnik do dezynfekcjiLarident
Plastikowy pojemnik do dezynfekcji wierteł, wyposażony w sito odcedzające.
Opakowania:
02
biały
niebieski
różowy
10-468/w
10-468/b
10-468/p
03
02
03
04
TurbocleanLarident
Pojemnik do sterylizacji kątnic, mikrosilników; umożliwia spływanie płynów z urządzenia.
Opakowania:
05
A5, turboclean + 5 dysków absorbujących wilgoć 10-469
06
04
05
06
07
Dozownik łokciowy Dermados® / MAX2HEcolab
Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów myjących, dezynfekcyjnych i
pielęgnujących
08
Dozownik Dermados (biały)
Dozownik MAX2H (biały z niebieską szybką)
10-072
10-073
Uniwersalny dozownik preparatów
Dürr Dental
Uniwersalny dozownik preparatów do aplikacji produktów HD 410, HD 435 i HD 440 z
400 ml lub 1 l butelki. Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej i aluminium,
przeznaczony do montażu ściennego.
Z krótkim ramieniem – S 400 do aplikacji z butelek 400 ml
Z długim ramieniem – L 400 do aplikacji z butelek 400 ml
Z długim ramieniem – L 1000 do aplikacji z butelek 1 l
12
10-311
10-312
10-313
13
14
01
07
08
10
11
12
13
tel.: 22/514 62 00
583
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
D O Z O W NIKI ,
P O D AJNIKI ,
AK C E S O R IA
Dozownik System SterisolSterisol
Prosty w obsłudze system złożony z estetycznych, ramieniowych dozowników ściennych
z tworzywa sztucznego oraz jednorazowych, hermetycznych worków foliowych ze
specjalnym, zastawkowym zaworem dozującym.
02
dozownik 10-119
01
02
03
03
04
04
Dozownik do ręczników papierowych MAX3HEcolab
Dozownik do ręczników papierowych składanych w system ZZ
05
Dozownik MAX3H (biały z niebieską szybką)
10-074
05
06
06
07
07
Dozownik do papieru toaletowego w rolkach mini jumboTork
08
Przeznaczony do łazienek o średnim i dużym natężeniu ruchu. Mieści dwie rolki papieru.
553100; dozownik MINI, biały, do ręczników w składce ZZ 08
10-353
10
11
Dozownik do papieru toaletowego konwencjonalnegoTork
Dozownik na dwie rolki papieru konwencjonalnego przeznaczony do łazienek o małym
natężeniu ruchu. 15,8 × 28,6 × 15,3 cm
Opakowania:
557000; dozownik biały
3065; papier toaletowy w rolkach mini jumbo; biały, miękki
12
10-355
10-356
13
14
12
13
tel.: 22/514 62 00
584
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
kX
a XwXi Xcz
X X XR Xę X
X Xk Xi X X
01
01
Dozownik do mydła w płynie z łokciownikiemTork
Wygodny i łatwy w użyciu dozownik, przeznaczony do łazienek o małym i średnim
natężeniu ruchu. Łokciownik umożliwia najbardziej higieniczne dozowanie mydła.
02
02
560100; dozownik ze stali nierdzewnej, biały
400810; mydło w płynie bezbarwne, 1 litr
10-357
10-358
03
03
04
04
Dozownik Mini do mydła w płynieTork
05
05
Wygodny i łatwy w użyciu, przeznaczony do łazienek o małym i średnim natężeniu
ruchu.
561000; dozownik biały
400502; mydło w płynie, białe, delikatne, 475 dawek
400202; balsam w płynie do rąk i ciała, biały, 475 dawek
06
07
10-359
10-360
10-361
06
07
Dozownik Mini do ręczników w składce ZZTork
08
08
Przeznaczony do łazienek. Dozuje jeden ręcznik za każdym razem. Okienko pozwala
kontrolować stopień zużycia wkładu.
553100; dozownik MINI, biały, do ręczników w składce ZZ 10-350
10
11
11
12
12
13
13
14
tel.: 22/514 62 00
585
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
01
02
03
04
X X X X XkXosz
X X XeX X X X X
Kosze otwierane na podczerwień firmy NINE STARS USA. W momencie
zbliżenia dłoni albo innych obiektów w odległości ok. 10 cm nad czujnik
podczerwieni umieszczony z przodu pokrywy kosza, kosz otworzy się
automatycznie oraz zamknie po wrzuceniu odpadków do jego wnętrza.
Ten innowacyjny system zawiera elektroniczny czujnik podczerwieni,
który wyzwala impuls otwierający/zamykający pokrywę produkowanych
przez NINE STARS pojemników (koszy na śmieci). Jest to wysokiej
jakości, nowoczesny technologicznie produkt. Wyprodukowany
z komponentów plastikowych (pokrywa) oraz stali nierdzewnej
(pojemnik kosza) albo tylko z plastiku (pojemniki na odpady
medyczne). Pojemniki są wyposażone w specjalne pierścienie
podtrzymujące plastikowe worki na śmieci, które gwarantują
estetyczny wygląd pojemnika. Produkt jest zaawansowany
technologicznie i gwarantuje bardzo niski pobór energii.
DZT 8-1Bentlex
DZT 24-1Bentlex
Kształt: owal, kolor: stal nierdzewna
Pojemność: 8 l
Rozmiar: 34 x 27 x 18,5 + 15 cm
Waga: 2,3 kg
Kształt: prostokąt, kolor: stal nierdzewna
Pojemność: 24 l
Rozmiar: 47 x 37 x 27 + 22,5 (otwarty) cm
Waga: 3,6 kg
cena: 199 zł
cena: 289 zł
01
02
03
04
05
05
06
06
07
08
10
11
DZT 27-1 redBentlex
DZT 33-1 REDBentlex
Kształt: prostokąt, kolor: czerwony.
Materiał: plastik wysokogatunkowy.
Pojemność: 27 l
Rozmiar: 60 x 37 x 27 + 22,5 (otwarty) cm
Kształt: prostokąt, kolor: czerwony.
Materiał: plastik wysokogatunkowy.
Pojemność: 33 l
Rozmiar: 65 x 37 x 27 + 22,5 (otwarty) cm
Cena: 215 zł
Cena: 229 zł
DZT 20-1 WHITEBentlex
DZT 27-1 WHITEBentlex
Kształt: prostokąt, kolor: biały.
Materiał: plastik wysokogatunkowy
Pojemność: 20 l
Rozmiar: 51 x 37 x 27 + 22,5 (otwarty) cm
Kształt: prostokąt, kolor: biały.
Materiał: plastik wysokogatunkowy.
Pojemność: 27 l
Rozmiar: 60 x 37 x 27 + 22,5 (otwarty) cm
Cena: 199 zł
Cena: 215 zł
07
12
13
14
13
tel.: 22/514 62 00
586
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
k osz e
01
02
03
01
DZT 50-9Bentlex
DZT 30-1Bentlex
Kształt: owal, kolor: stal nierdzewna.
Pojemność: 50 l
Rozmiar: 73 x 42 x 29 + 20 (otwarty) cm
Waga: 52,2 kg
Kształt: prostokąt, kolor: stal nierdzewna.
Pojemność: 30 l
Rozmiar: 55 x 37 x 27 + 22,5 (otwarty) cm
Waga: 3,9 kg
Cena: 349 zł
Cena: 299 zł
02
03
04
04
05
05
06
07
DZT 50-6Bentlex
TTT 45-18 (nożny)Bentlex
Kształt: :prostokąt,, kolor: stal nierdzewna.
Pojemność: 50 l
Rozmiar: 71 x 37,7 x 27 + 32 cm (otwarty)
Waga: 5,4 kg
Kształt: okrągły, kolor: stal nierdzewna.
Nożny pedał
Pojemność: 45 l
Wysokość: 57 cm
Średnica: 34 cm
Waga: 5 kg
Cena:: 419 zł
cena: 389 zł
11
COMBO ZT DZT 50-13 & 12-9Bentlex
COMBO ZT 50-9 & 12-9Bentlex
Kształt: owal, kolor: stal nierdzewna.
KOSZ DZT-50-13:
Pojemność: 50 l
Rozmiar: 68 x 42 x 29 + 33 (otwarty) cm
KOSZ DZT-12-9:
Pojemność: 12 litrów
Rozmiar: 42 x 34 x 24
Kształt: prostokątny, kolor: stal nierdzewna.
KOSZ 50 L DZT-50-9:
Pojemność: 50 l
Rozmiar: 72,2 x 41,2 x 29 cm
Waga: 4,4 kg
KOSZ 12 L DZT-12-9:
Pojemność: 12 l
Rozmiar: 34,2 x 24,4 x 42,3 cm
Waga: 2,5 kg
Cena: 489 zł
12
11
12
cena: 499 zł
13
14
07
08
08
10
06
13
tel.: 22/514 62 00
588
www. koldental.com.pl
infolinia: 801 390 015
14
Higiena
AKCESORIA
X X X XP X
XC XT SX X X X X X
R OX
DU
01
01
02
02
03
03
04
04
Chusty do osłony twarzy podczas piaskowania LOSER & CO
Facedrape – “genialna” osłona twarzy. Zabezpiecza pacjenta przed pyłem i sprayem. Szczególnie
przydatna przy zabiegach profilaktycznych. Proste i szybkie zakładanie. Niezwykle doceniana przez
pacjentki, ponieważ chroni ich makijaż.
Chusta jednorazowa do osłony twarzy
Chusta jednorazowa do osłony twarzy, Kolor: niebieski, 50 sztuk
8-1110 B
Chusta jednorazowa do osłony twarzy, Kolor: biały, 50 sztuk
8-1110W
Chusta wielorazowa do osłony twarzy
05
05
LOSER & CO
LOSER & CO
Nadaje sie do prania i sterylizacji.
06
06
Chusta frotteé do osłony twarzy, Kolor: niebieski, 12 sztuk
8-4020 B
Chusta frotteé do osłony twarzy, Kolor: biały, 12 sztuk
8-4020W
Chusta frotteé do osłony twarzy, Kolor: miętowy, 12 sztuk
8-4020M
Chusta frotteé do osłony twarzy, Kolor: żółty, 12 sztuk
8-4020G
Chusta frotteé do osłony twarzy, Kolor: asortyment, 12 sztuk (B, M, G – po 4 szt.)
8-4020 S
07
07
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
Chusta chirurgiczna do osłony twarzy
LOSER & CO
Do profesjonalnej osłony pacjenta.Wodoodporna,nieprzepuszczalna dla bakterii. Nadaje się do prania
i sterylizacji.
08
08
8-3200
Chusta chirurgiczna do osłony twarzy, Kolor: zielony, 4 sztuki
09
09
10
10
10
11
Peleryna ochronna dla pacjenta
LOSER & CO
Do profesjonalnej ochrony pacjenta.
11
• łatwe zapięcie za pomocą taśmy na rzep
• 2 metalowe klipsy dla dodatkowej serwety papierowej
12
12
• można ją prać, dezynfekować oraz sterylizować w autoklawie
• nieprzepuszczalna dla bakterii (99,998 %) i innych drobnoustrojów
• wodoodporna, zabezpiecza również przeciw agresywnym cieczom
• o długiej trwałości
13
14
8-3105B
Peleryna ochronna dla pacjenta, Kolor: niebieski, 4 sztuki
tel.: 22/514 62 00
Peleryna ochronna dla pacjenta, Kolor: biały, 4 sztuki
8-3105W
Peleryna ochronna dla pacjenta, ocieplana, Kolor: niebieski, 2 sztuki
8-3150B
Peleryna ochronna dla pacjenta, ocieplana, Kolor: biały, 2 sztuki
8-3150W
589
1
www.
www.koldental.com.pl
koldental.com.pl
infolinia:
infolinia:801
801390
390015
015
13
14
NA CZAS · NA MIEJSCU · NA PEWNO

Podobne dokumenty