PEŁNOMOCNICTWO/UPOWAŻNIENIE DO OBRONY

Transkrypt

PEŁNOMOCNICTWO/UPOWAŻNIENIE DO OBRONY
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT AGNIESZKA FICHNER-SZOSTEK
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 13/1C
e-mail: [email protected], tel: 660 632 980
________________________________________________________
Nowy Sącz, dnia …………………………
PEŁNOMOCNICTWO/UPOWAŻNIENIE DO OBRONY
Niniejszym udzielam adwokat Agnieszce Fichner-Szostek prowadzącej Kancelarię
Adwokacką
w
Nowym
Sączu
przy
ul.
Jagiellońskiej
13/1c
pełnomocnictwa/upoważnienie do obrony
w sprawie……………………...……………………………………………………………….
przed:………………………………..…………………………………………….
sygnatura akt:………………………………………………………………………………….
oraz w instancjach właściwych w tej sprawie, z prawem udzielania substytucji.
Przyjmuje pełnomocnictwo:
Podpis mocodawcy:
……………………………….
…………………………………….

Podobne dokumenty