22-23 Kuracja dla szamba - Magazyn Ogrodniczy VIRIDIS

Transkrypt

22-23 Kuracja dla szamba - Magazyn Ogrodniczy VIRIDIS
JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA
Kuracja
dla
szamba
LEKARSTWO
CZY
PLACEBO ?
Nikogo nie trzeba już
przekonywać o tym, że należy stosować
wspomaganie biologiczne naturalnych
procesów zachodzących w
kanalizacji i szambie.
Stosujemy odpowiednie preparaty, mając przekonanie,
że spowodują rozkład nieczystości i zabezpieczą nas
przed nieprzyjemnymi zapachami.
Zastosowanie preparatów do szamba ma uzasadnienie ze
względów ekonomicznych i ochrony środowiska.
Czy istnieje „lekarstwo” stworzone przy pomocy
najnowszych zdobyczy biotechnologii,
które zamieni szambo w perfumerię i jego zawartość w
krystalicznie czystą wodę?
Trudno spodziewać się w tym względzie pełnego
sukcesu. Jednak pozbycie się nieprzyjemnych zapachów
oraz niemal całkowita biodegradacja nieczystości jest
możliwa. Zależy to od tego czy do „kuracji” szamba
zastosujemy lekarstwo czy tylko placebo.
Stosowanie niektórych środków powoduje u nas efekt placebo w
postaci samozadowolenia i poprawy nastroju z racji dobrze spełnionego obowiązku.
Jednak dla szamba są bez znaczenia. Po prostu nie działają.
Należy pamiętać, że szambo jest biologicznym zbiornikiem
fermentacyjnym, którego zadaniem jest biodegradacja nieczystości. Zachodzą w nim samoistnie procesy oczyszczania
poprzez działanie naturalnych mikroorganizmów, jednak dopiero
dostarczenie odpowiednich enzymów i wyselekcjonowanych
bakterii powoduje intensyfikację procesu biodegradacji nieczystości.
CO SIĘ DZIEJE
W SZAMBIE ?
Do zbiornika szamba docierają różne substancje, przeważnie
pochodzenia organicznego. Są to białka, skrobia, fekalia, papier,
tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz detergenty.
Naturalnie bytujące w zbiornikach
bakterie nie są w stanie rozłożyć
wszystkich ww. substancji i dlatego
trzeba im pomóc poprzez dostarczenie dużej ilości wyspecjalizowanych bakterii oraz właściwych
enzymów, jako katalizatorów reakcji początkujących biodegradację.
Enzymy powodują rozdrobnienie i
upłynnienie substancji przygotowując z nich pożywkę dla bakterii.
Skuteczny środek do szamba powinien zawierać wiele enzymów w
tym koniecznie lipazę, jako jedyny
enzym „trawiący” tłuszcze.
Jeżeli do szamba trafi wraz z enzymami kilkaset milionów bakterii,
będą się szybko namnażały i pochłaniały pokarm przygotowany
przez enzymy.
22
JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA
Miarą skuteczności działania środka do szamba jest
koncentracja bakterii w gramie jego suchej masy tzw.
indeks cfu.
Cfu – (Ang. Colony forming unit) skrót oznaczający ilość
pojedynczych komórek bakterii, z których w wyniku
podziałów powstaną kolonie komórek.
Na rynku spotkamy preparaty o indeksach cfu od (1x 10
^7 cfu/g) do (5x10^7 cfu/g) co oznacza, że w gramie masy
preparatu jest od 10 mln bakterii do 50 mln bakterii.
Często podawana jest ilość bakterii w dawce 20 gramowej
preparatu (tabletka, saszetka, miarka), co oznacza,
że jednorazowa dawka zawiera od 200 mln do nawet 1
mld bakterii.
Niestety, na niektórych opakowaniach środków do
szamba brakuje informacji o ilości bakterii i zawartości
enzymów.
Na czym polega ich skuteczność?
Pozwalają skutecznie wraz z nimi, utopić pieniądze w
szambie.
ŚWIADOMY
WYBÓR
Wybór właściwego środka wspomagającego utylizację
zawartości szamba ma dość duże znaczenie dla budżetu
gospodarstwa domowego. Stosowanie środka do szamba
to długotrwały i nieprzerwany proces.
Jeżeli stosowany środek będzie skuteczny to spotkania z
„szambelanem” i jego szambiarką będą znacznie rzadsze.
Czysta oszczędność. Czyste powietrze.
Czyste środowisko.
REKLAMA
Decydując się na zakup środka do szamba powinniśmy
skierować do sprzedawcy parę pytań dotyczących wybranego produktu:
Czy posiada enzymy do rozkładu wszystkich substancji
w szambie?
Czy posiada enzym do rozkładu tłuszczów?
Czy zawiera aktywne i specjalnie wyselekcjonowane
bakterie?
W jakim czasie osiąga pełną aktywność?
Jaką ilość bakterii zawiera (indeks cfu lub dawka
jednorazowa) ?
Warto zadać powyższe pytania.
Odpowiedź zabezpieczy nas nie byle jak, bo przed utopieniem czegokolwiek, w byle czym.

Podobne dokumenty