oFerta wsPÓłPracy 2013

Transkrypt

oFerta wsPÓłPracy 2013
OKŁADKA 01
B IZNES _IDEE _ PAŃSTWO_ROZW Ó J
OFERTA WSPÓŁPRACY 2013
Plan działań
Programy strategiczne, wydawnictwa
wydarzenia, network
www.mttp.pl
full screen
II okladka
B IZNES _ IDEE _ PAŃSTWO _ ROZW Ó J
full screen
1
plan działań THINKTANK 2013
[WITAMY!]
Przestrzeń idei,
które dopiero
nadejdą
Szanowni Państwo
Cztery lata temu powołaliśmy THINKTANK, aby poszerzyć przestrzeń debaty polityków,
samorządowców i liderów biznesu. Jesteśmy nietypowym think tankiem,
ponieważ działamy jako otwarta sieć ekspercka. Dysponujemy też własnymi kanałami komunikacji
– wydawanym co kwartał magazynem THINKTANK, raportami, newsletterami.
THINKTANK to przede wszystkim platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk.
To także ośrodek analityczny prowadzący własne badania, oferujący opracowania
i publikacje. To wreszcie organizator spotkań, dyskusji i konferencji oraz realizator
programów, które budują dialog między sferą prywatną a publiczną.
Celem działalności THINKTANK jest inspirowanie merytorycznej debaty publicznej
w Polsce. Rozmawiamy i piszemy o sprawach istotnych z punktu widzenia osób
podejmujących decyzje w firmach i w państwie. Najbardziej wartościowe polskie idee,
rozwiązania i praktyki popularyzujemy za granicą.
THINKTANK pomaga generować idee, które wpłyną na naszą przyszłość.
Zapraszamy do współpracy przy realizowanych projektach!
dr Małgorzata Bonikowska
Paweł Rabiej
partnerzy zarządzający THINKTANK
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
2
2
Plan działań THINKTANK 2013
[ZAGADNIENIA]
nowe idee DLA LIDERÓW
THINKTANK jest platformą dialogu, wymiany wiedzy
i doświadczeń dla liderów biznesu oraz administracji publicznej.
Tradycyjne organizacje eksperckie mają zazwyczaj wąski zakres tematyczny i opierają się na własnych
zasobach. My jesteśmy think tankiem nowego typu – rozwijamy idee praktyków i ekspertów
o doświadczenia społeczności sieciowych i zbiorowej innowacyjności.
THINKTANK tworzy przestrzeń dyskusji i inspiruje publiczną debatę. Umożliwia wymianę wiedzy
strategicznej i zarządczej między biznesem i administracją po to, by odmienna perspektywa
spojrzeń i interesów pomogła obu stronom.
Projekty realizowane przez THINKTANK dotyczą zagadnień kluczowych dla rozwoju firm, miast, regionów
i państwa. Realizujemy je w siedmiu obszarach: efektywne zarządzanie; skuteczne przywództwo;
efektywna komunikacja i dialog; innowacje, sieciowość; cyfryzacja: energia i zielone technologie;
efektywne polityki publiczne; polska w świecie: globalizacja i rynki zagraniczne.
W 2013 r. THINKTANK będzie podejmował działania wokół tematów takich jak:
 r ozwijanie talentów w firmach i administracji publicznej (m.in. w ramach projektów
Akademia Liderów Administracji Publicznej i Akademia Liderów Przyszłości)
 warunki globalnej ekspansji polskich firm (w ramach nowego projektu
Liderzy Globalizacji) oraz metody wspierania firm – narodowych liderów
 sposoby zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarach
takich jak manufacturing oraz projektowanie innowacyjnych e-usług
 rozwój cyfryzacji i gospodarki elektronicznej oraz ich wpływ na konkurencyjność firm
oraz na sprzedaż, marketing, komunikację i zarządzanie ludźmi
 znaczenie wartości i etyki w organizacjach oraz praktyczne metody zarządzania
wartościami w firmach oraz instytucjach
 urbanizacja, zarządzanie miejskim krajobrazem i skuteczne zarządzanie miastem
(z uwzględnieniem nowych technologii)
5,3tys. 372 12,5tys.
Taki jest nakład magazynu
THINKTANK. Jest on dostępny
w zamkniętej subskrypcji,
a także w specjalnej
ofercie w ramach
Klubu THINKTANK.
I
II
1
2
3
4
Tylu liderów największych
polskich firm
(pierwsza 500)
czyta THINKTANK
bądź bierze udział
w spotkaniach TT.
5
6
7
8
Taki jest zasięg czytelnictwa magazynu
THINKTANK – każdy egzemplarz jest
czytany średnio przez 2,3 osoby
(najczęściej liderów różnego
szczebla oraz ich najbliższych
współpracowników).
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
3
3
plan działań THINKTANK 2013
[RADY THINKTANK]
rada STRATEGICZNA
Rada Strategiczna doradza ośrodkowi analitycznemu THINKTANK w zakresie
strategii rozwoju – zwraca uwagę na nowe trendy i zjawiska w życiu gospodarczym,
politycznym i społecznym, proponuje również kierunki działania i aktywności THINKTANK.
• Muhammad Yunus (inspirator)
• Andrzej J. Blikle
• Henryka Bochniarz
• Jerzy Buzek
• Krzysztof Domarecki
• Danuta Hübner
• Marek Kamiński
• Aleksander Kwaśniewski
• Sławomir Lachowski
• Krzysztof Obłój
• Jacek Santorski
• Łukasz Turski
• Maciej Wandzel
• Krzysztof Zanussi
rada EKSPERTÓW
Rada składa się ze specjalistów w siedmiu obszarach tematycznych i jest powoływana
na rok. THINKTANK konsultuje z siecią ekspertów projekty i publikacje, współpracuje też
indywidualnie z ekspertami przy poszczególnych projektach. Członkami Rady Ekspertów są:
Rafał Antczak • Edwin Bendyk • Nel Berezowska • Agnieszka Bilińska • Andrzej Borczyk • Agnieszka Chłoń-Domińczak
Marzena Chmielewska • Joanna Chylewska • Krzysztof Czyżewski • Monika Dawid-Sawicka • Joanna Delbar
Paweł Dudek • Zofia Dzik • Barbara Frątczak-Rudnicka • Zbigniew Gajewski • Elżbieta Garbowska • Andrzej Giza
Wojciech Gorzeń • Natalia Hatalska • Sebastian Hejnowski • Maciej Iwankiewicz • Julia Izmałkowa • Tomasz Jamroziak
Monika Jasłowska • Janusz Kamieński • Jacek Karolak • Adam Koprowski • Marek Kowalczyk • Nina Kowalewska-Motlik
Julia Kozak • Dominika Kulczyk-Lubomirska • Nicolas Levi • Agnieszka Liszka • Agata Łapińska • Iwona Majewska-Opiełka
Sebastian Margalski • Marek Matkowski • Piotr Matysik • Jeremi Mordasewicz • Alicja Moszyńska • Krzysztof Najder
Norbert Ofmański • Mirella Panek-Owsiańska • Katarzyna Pawlikowska • Irena Pichola • Dariusz Pietrowski • Paulina Polko
Roman Polko • Agnieszka Polska-Kamieńska • Joanna Pruszyńska-Witkowska • Henryk Puszcz • Radosław Pyffel
Robert Reinfuss • Jacek Rozenek • Tomasz Rudolf • Olga Rzycka • Sergiusz Sawin • Bartłomiej Serafiński • Marek Skała
Michał Skup • Eugeniusz Smolar • Borys Stokalski • Jarosław Szlendak • Małgorzata Szlendak • Jacek Szwarc • Rafał Szymczak
Krzysztof Tarka • Alek Tarkowski • Marek Tian • Paweł Trochimiuk • Dorota Warakomska • Magdalena Warzybok
Aldona Wiktorska-Święcka • Anna Wróbel • Małgorzata Zachorowska • Anna Zimecka • Artur Żurek • Jan Żytko
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
4
5
5
4
dziaŁania
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
• Z amówienia publiczne:
konieczne zmiany
• R edefinicje:
W ŚWIECIE
NOWYCH POJĘĆ
programy
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
marzec–listopad
• Wartość dodana
w konsultingu
• Akademia Liderów
Przyszłości
• S ystem kształcenia
talentów w sporcie
• Dobry wizerunek przedsiębiorcy
i promocja postaw przedsiębiorczych
cały rok
• E-Government:
dokąd zmierzamy?
• optymalizacja
zarządzania
w ochronie
zdrowia:
najlepsze
praktyki
• kompetencje
przyszłości:
jak je rozwiajać
w szkoŁACH,
a jak w firmach?
• Polscy liderzy globalnego wzrostu
• LOŻA LIDERÓW POLSKIEJ TRANSFORMACJI
•M
AGAZYN nr 1 [16]
• Efektywne zarządzanie
kulturą i skuteczny
sponsoring kultury
RAPORTY
•M
AGAZYN nr 2 [17]
Skuteczne fuzje
i przejęcia w polskich
warunkach
(+ Akademia Fuzji
i Przejęć dla firm)
MAGAZYN
• N ajlepsze praktyki
zarządzania w spółkach
skarbu państwa
• Z akłady przemysłowe
przyszłości – Jak zmienia
się przemysł?
• Dw
ie dekady
inwestycji
zagranicznych
w Polsce: co nam dały?
• B ezpieczeństwo
w firmie: najlepsze
praktyki
S tymulowanie oddolnej
innowacyjności
w firmach
• Z amówienia publiczne
– jak trzeba
je zmienić?
• Projektowanie
e-usług: nowa polska
specjalność?
• globalny deficyt
zasobów. jak się
przygotować?
• Z arządzanie firmą
w trudnych czasach
• nowe rozwiązania
w lepszej obsłudze
klienta
• unia europejska:
W STRONĘ NOWYCH
INSTYTUCJI
• rewitalizacja
i zarządzanie
miejskim
krajobrazem
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
2013
GRUDZIEŃ
• Efektywne zarządzanie
miastem i regionem
• A kademia Liderów
Administracji Publicznej
• WHO IS WHO W POLSKIM DORADZTWIE
SIERPIEŃ
plan działań THINKTANK 2013
[HARMONOGRAM]
• Wynagradzanie
jako element
motywowania
pracowników.
Prawdy i mity.
Co działa,
a co nie?
lipiec–sierpień
• Smart cities: wyzwania
rozwoju miast
lipiec–grudzień
• OBSERWATORIUM
TECHNOLOGICZNE
•W
ydanie specjalne
•M
AGAZYN nr 3 [18]
Wartości i etyka
w organizacjach
oraz metody zarządzania
wartościami w firmach
i instytucjach
• innowacja oddolna:
jak najlepsze firmy
praktycznie wspierają
innowacje
• trendy
demograficzne:
jak na nie
odpowiedzieć?
•M
AGAZYN nr 4 [19]
Skuteczne zarządzanie
relacjami z kluczowymi
klientami
• kompetencje
przyszłości: jakich
umiejętności potrzeba
polakom i jak je
rozwijać?
• THINKTANK DOSSIER
Brazylia–Polska
• THINKTANK DOSSIER
ZEA–Polska
• THINKTANK DOSSIER
Niemcy–Polska
• THINKTANK DOSSIER
ASEAN–Polska
• THINKTANK DOSSIER
Włochy–Polska
• THINKTANK DOSSIER
Arabia Saudyjska–Polska
• Z arządzanie
i przywództwo
w spółkach
skarbu państwa
• Polska i Polacy
w oczach
inwestorów
zagranicznych
• zarządzanie
projektami
w kulturze:
czynniki sukcesu
• Czego boją się
liderZY?
• zdrowie lidera
– definicje
i wyzwania
• Strategie
innowacyjnych
liderów:
prawdy i mity
• Kluczowe wartości
w polskich firmach
w praktyce
• e-handel
– czynniki sukcesu
• K onferencja wartości
i zarzadzanie
wartościami
• THINKTANK soho CAFE
• A kademia Liderów
Przyszłości
• skuteczne metody
aktywizacji i wspierania
przedsiębiorczości
kobiet
• miasta przyszłości:
nowe wyzwania,
nowe rozwiązania
• THINKTANK DOSSIER
Algieria–Polska
Zarządzanie wiedzą
i doświadczeniami
klientów
• Rozwijanie talentów
w organizacjach
– najlepsze praktyki
• lepsze zarządzanie
w ochronie zdrowia
• THINKTANK DOSSIER
Afryka–Polska
• Logistyka i zarządzanie
łańcuchem dostaw jako
narzędzie budowania
przewagi firmy
• E-Government:
najlepsze praktyki
na świecie i polskie
dylematy
•W
spółpraca biznesu
i uczelni. Najlepsze
praktyki i rekomendacje
dla nauki i firm
• THINKTANK DOSSIER
Rosja–Polska
DOSSIERS
Badania
• K onferencja
nowe podejścia
do motywowania
• dobry sprzedawca
– kluczowe
kompetencje
• e uropejskie forum
nowych idei
• Lider jako obywatel
Postawy obywatelskie
liderów biznesu
• szczęście liderów:
co dla nas znaczy bycie
szczęśliwym?
• PR forum
• networking
strategiczny
– czynniki sukcesu
•M
EGATRENDY
/ MEGAZMIANY 2013
wydarzenia • S potkania z liderami życia politycznego
„Kwestie do rozstrzygnięcia”
• wy
kŁady thinktank
cały rok
• Spotkania malemen thinktank society
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Plan działań THINKTANK ma charakter ramowy i orientacyjny. Termin realizacji poszczególnych projektów może ulec zmianie po uzgodnieniach z partnerami.
full screen
6
6
Plan działań THINKTANK 2013
[ODBIORCY THINKTANK]
THINKTANK: społeczność
o dużych wpływach
Kluczowe decyzje w biznesie i administracji podejmuje w Polsce ok. 20 tys. osób.
To do nich adresujemy projekty i działania, począwszy od dyskusji i debat,
a skończywszy na raportach, publikacjach, magazynie oraz Klubie THINKTANK.
To ludzie, którzy tworzą strategie firm oraz instytucji, określając tym samym ich cele oraz sposoby
działania. Jako liderzy w swoich środowiskach wpływają również na poglądy innych.
ODBIORCY THINKTANK W LICZBACH
12,5
tys.
9,8
CZYTELNIKÓW
MAGAZYNU
5,3
372
UżytkowniKÓW
e-newslettera
tys.
PrenumeratORÓW
magazynu
AutorÓW
tys.
3,6 tys.
UczestniKÓW
debat
JAK INSPIRUJE THINKTANK?
54% liderów twierdzi, że THINKTANK wpływa na ich decyzje i sposoby działania
95% czytelników publikacji THINKTANK uważa, że pozwalają im one pogłębić wiedzę
90% odbiorców uważa, że THINKTANK inspiruje ich do sięgania po nowe metody zarządzania
71% czytelników odnowiło prenumeratę THINKTANK po pierwszym roku jej posiadania
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
7
7
plan działań THINKTANK 2013
[FORMY AKTYWNOŚCI]
f Projekty
f KONFERENCJE i DEBATY
f platforma www.mttp.pl
Dotyczą zagadnień kluczowych
dla rozwoju firm, miast, regionów
i państwa. THINKTANK prowadzi
m.in. programy edukacyjne
i informacyjne, a także
projekty związane
np. z dialogiem społecznym.
Pozwalają liderom administracji
i biznesu na wymianę
wiedzy i doświadczeń,
umożliwiają strategiczny
networking i nawiązywanie
cennych znajomości.
To źródło wiedzy
o projektach THINKTANK.
W naszym sklepie internetowym
można nabyć archiwalne i bieżące
wydawnictwa TT. Członkowie
Klubu TT mają bezpłatny dostęp
do opracowań i badań.
1
2
3
4
f WYDAWNICTWA
I
f Magazyn THINKTANK
f RAPORTY
f DOSSIERS
„Dobrze przemyślany magazyn”
ukazuje się co kwartał.
Przedstawia trendy, analizy
i studia przypadków, które
pomagają lepiej zarządzać
w polskich warunkach.
Powstają we współpracy z partnerami
merytorycznymi – instytucjami
i organizacjami eksperckimi.
Dotyczą kluczowych zagadnień
z punktu widzenia efektywności firm
oraz instytucji publicznych.
Opisują relacje Polski
z wybranymi krajami
– gospodarczymi partnerami
strategicznymi – a także możliwości
działania polskich firm
na rynkach zagranicznych.
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
8
8
Plan działań THINKTANK 2013
[programy]
1 PROgramY strategiczne
Programy prowadzone przez THINKTANK pozwalają
liderom biznesu i administracji działać skuteczniej.
Tworzenie i realizacja programów strategicznych to najważniejsza działalność THINKTANK.
THINKTANK prowadzi projekty w siedmiu obszarach:
przywództwo; zarządzanie państwem, zarządzanie firmą; polityka rozwoju kraju;
polityka zagraniczna, obecność Polski w Unii Europejskiej; energetyka
i kwestie klimatyczne; polityka ochrony zdrowia; polityka społeczna i inne.
Partnerami THINKTANK w realizacji programów strategicznych są:
a instytucje publiczne, m.in.: Ministerstwo Gospodarki
b
c
d
e
• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• Ministerstwo Zdrowia • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
samorządy: urzędy marszałkowskie • urzędy miast
podmioty prywatne, m.in.: Aviva • Deloitte • Gaz-System SA • Google • HP • HSBC
• EDF • Enea • Grupa PZU • Orange • IBM • Infovide-Matrix • Kulczyk Holding • Lotos
• Marketplanet • Microsoft • PGNiG • PKN Orlen • Polpharma • PwC • PZU • Siemens
organizacje i uczelnie, m.in.: PKPP Lewiatan • Centrum Wolontariatu
• Fundacja Kronenberga • Instytut Wzornictwa Przemysłowego
• Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW • SGH • Stowarzyszenie Klon/Jawor • UNDP
strefy ekonomiczne
uwaga!
W 2013 r. THINKTANK realizuje następujące programy strategiczne:
¬ Strategie globalizacji polskich firm i zwiększania obecności na rynkach zagranicznych
¬ dobry wizerunek przedsiębiorcy: narzędzie wspierania przedsiębiorczości
¬ Rozwój liderów w administracji publicznej, rozwijanie talentów w organizacjach
¬ Projektowanie innowacyjnych E-usług – specjalność polskiej gospodarki
¬ kompetencje przyszłości: jak je rozwijać na uczelniach i w firmach?
¬ Skuteczne fuzje i przejęcia – czynniki sukcesu w polskich warunkach
¬ Manufacturing jako polska specjalność
¬ Wartości i etyka w organizacjach. Jak je wdrażać i jak nimi zarządzać?
¬ Zamówienia publiczne: co trzeba zmienić, by system działał?
¬ Efektywne zarządzanie miastem i regionem, najlepsze doświadczenia
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
9
9
plan działań THINKTANK 2013
[PROGRAMY]
Partnerem strategicznym THINKTANK jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
najbardziej prężna organizacja biznesowa w Polsce. THINKTANK współpracuje z PKPP Lewiatan
m.in. przy realizacji konferencji Europejskie Forum Nowych Idei.
idee na przyszŁość
f Na zdjęciach:  Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, dr Jacek Saryusz-Wolski i dr Jan Olbrycht (MEP)
– dyskusja THINKTANK Co dalej, Europo w Brukseli  dyskusja z ministrem Michałem Bonim (projekt TT i PZU Nowe podejście
do zarządzania ryzykami)  Benjamin Barber w Studiu THINKTANK podczas EFNI w Sopocie  partnerzy zarządzający THINKTANK
z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim podczas wizyty oficjalnej w Chinach (THINKTANK dossier Polska–Chiny–Europa).
THINKTANK – Myśli, o których się mówi
Bez współpracy i lepszego zrozumienia pomiędzy przedsiębiorcami,
urzędnikami i politykami trudno sobie wyobrazić modernizację
gospodarki i państwa. Inicjatywy podejmowane przez THINKTANK
są jednym z najważniejszych w Polsce miejsc dla debaty z udziałem
tych środowisk. W ciągu krótkiego czasu THINKTANK stał się
wpływowym punktem odniesienia.
dr Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
10
10
Plan działań THINKTANK 2013
[WYDAWNICTWA]
2 badania i publikacje
r
rt
apo
THINKTANK publikuje corocznie kilkadziesiąt raportów specjalnych,
dossiers tematycznych, opracowań i alertów. Prowadzi również
projekty badawcze, najczęściej w ramach programów strategicznych.
Raporty THINKTANK dotyczą zagadnień kluczowych z punktu widzenia efektywności organizacji,
firm oraz instytucji publicznych. Zazwyczaj powstają one w efekcie debat, dyskusji
i okrągłych stołów oraz badań przeprowadzanych wspólnie z partnerami projektów.
THINKTANK dosSiers są poświęcone relacjom Polski z krajami Unii Europejskiej
oraz z innymi krajami – strategicznymi partnerami gospodarczymi.
Do tej pory THINKTANK zrealizował ponad 70 projektów wydawniczych i badawczych
poświęconych m.in.: zarządzaniu państwem, funduszom UE, gospodarce elektronicznej,
wzornictwu przemysłowemu, zarządzaniu reputacją, zarządzaniu kadrami, energetyce,
rozwojowi regionów, wolontariatowi pracowniczemu, marketingowi i komunikacji,
wielosektorowej polityce społecznej i ochronie zdrowia.
uwaga!
Plan raportów powstaje co roku we współpracy z partnerami instytucjonalnymi THINKTANK.
W 2013 r. planujemy wydanie m.in. następujących publikacji:
raporty
¬ Efektywne zarządzanie kulturą i skuteczny sponsoring kultury
¬ Najlepsze praktyki zarządzania w spółkach skarbu państwa
¬ Zakłady przemysłowe przyszłości. Jak technologia zmienia przemysł
¬ Dwie dekady FDI w Polsce. Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę
¬ Zamówienia publiczne: jaki kierunek zmian?
¬ Sprzedaż na pierwszej linii: najlepsze doświadczenia polskich firm
¬ Nowe technologie i e-rozwiązania w administracji publicznej
¬ Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw jako narzędzie budowania przewagi firmy
¬ Projektowanie e-usług: czy może być polską specjalnością?
¬ Rozwijanie talentów w organizacjach: najlepsze praktyki
¬ Wynagradzanie jako element motywowania pracowników. Prawdy i mity
¬ oddolna innowacja. najlepsze praktyki rozwijania innowacyjności w firmach
Dossiers
Chiny • Włochy • Niemcy • Indie • Brazylia • Arabia Saudyjska • ZEA • Afryka • ASEAN • Algieria
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
11
11
plan działań THINKTANK 2013
[WYDAWNICTWA]
THINKTANK – SIEĆ, KTÓRA ŁĄCZY UMYSŁY
Raporty THINKTANK dotyczyły m.in.:
design thinking, metod wspierania
innowacyjności na świecie, konkurencyjności
regionów, bezpieczeństwa energetycznego,
polityki zdrowotnej, nowoczesnej polityki
społecznej, wolontariatu pracowniczego
w firmach, sukcesji w firmach rodzinnych.
THINKTANK organizuje debaty i konferencje
na tematy poruszane w swych publikacjach.
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
12
12
Plan działań THINKTANK 2013
[WYDARZENIA]
3 DYSKUSJE I DEBATY thinktank
Debaty, konferencje, spotkania organizowane przez THINKTANK pozwalają
liderom polityki, administracji i biznesu dzielić się wiedzą i doświadczeniami.
THINKTANK organizuje rocznie kilkadziesiąt wydarzeń o różnym charakterze i tematyce.
Są to m.in.: konferencje, debaty, spotkania, wykłady, okrągłe stoły i dyskusje off-the-record.
THINKTANK współpracuje przy organizacji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie
oraz dorocznej konferencji branży PR – PR Forum, koordynuje również wydarzenia
promujące polską przedsiębiorczość za granicą.
Wydarzenia THINKTANK umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów.
Sponsoring tych wydarzeń pozwala instytucjom partnerskim na dotarcie
do liderów i strategicznych klientów.
uwaga!
W 2013 r. planujemy organizację wydarzeń takich jak:
¬ wykłady THINKTANK z liderami polskiego życia publicznego
¬ d
yskusje z cyklu „Lekcje Liderów” oraz z nowej serii „Kwestie do rozstrzygnięcia”,
dotyczącej istotnych polityk publicznych i dylematów w firmach
¬ s eria akademii (m.in. dla liderów administracji publicznej
i młodych liderów z różnych środowisk)
¬ spotkania Malemen THINKTANK Society i letnia thinktank soho cafe
¬ o
rganizacja klubów wiedzy i spotkań dla kluczowych klientów
czołowych polskich firm
THINKTANK – Z MYŚLĄ O POLSKICH LIDERACH
Liderzy zarządzają sercami i umysłami. Aby robić to dobrze, potrzebują
głębokiego wglądu w siebie, a także możliwości porównywania swoich
doświadczeń z doświadczeniami innych. THINKTANK to profesjonalne,
nowoczesne forum takiej wymiany myśli. Stwarza liderom okazję
do wielu dyskusji o dobrym przywództwie w polskich warunkach,
inspiruje i skłania do refleksji, jak działać bardziej świadomie.
Jacek Santorski, psycholog biznesu, Grupa Firm Doradczych „Values”
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
13
13
plan działań THINKTANK 2013
[WYDARZENIA]
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
z innej perspektywy – DOŚWIADCZENIA liderÓw
f Na zdjęciach od góry:  Laureat Pokojowej Nagrody Nobla
prof. Muhammad Yunus na wykładzie THINKTANK
 Wojciech Fibak – gość spotkania w ramach MALEMEN
THINKTANK Society  konferencje Doing business with Brazil
zorganizowana przez THINKTANK i Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP  prof. Leszek Balcerowicz podczas
wykładu THINKTANK w Klubie Polskiej Rady Biznesu
w Warszawie  „spotkanie oscarowe” w siedzibie MALEMEN
i THINKTANK – jedno z wielu nieformalnych wydarzeń
dostępnych dla członków Klubu THINKTANK.
full screen
14
14
Plan działań THINKTANK 2013
[KWARTALNIK]
4 MAGAZYN thinktank
To filtr idei i rozwiązań. Prezentuje trendy i nowe
idee wyłaniane przez ekspertów THINKTANK.
Trafia do liderów firm oraz instytucji publicznych.
Magazyn jest kwartalnikiem. Składa się z czterech działów: Trendy, Firma, Państwo, Lider.
Zawiera wyłącznie teksty polskich ekspertów, praktyków i liderów ze sfery prywatnej
i publicznej – współtworzy go kilkuset wybitnych polskich ekspertów z różnych dziedzin.
Czytelnicy magazynu THINKTANK to kadra menedżerska firm i instytucji publicznych,
liderzy polityki i biznesu, samorządowcy i media.
Magazyn jest dostępny w ekskluzywnej, imiennej subskrypcji oraz w ramach Klubu THINKTANK.
Reklama w THINKTANK pozwala na dotarcie do precyzyjnie opisanej, elitarnej grupy odbiorców.
Tematy wiodące wydań magazynu THINKTANK w 2013 r.
1 Skuteczne fuzje i przejęcia w polskich warunkach
(+ Akademia Fuzji i Przejęć dla firm) (wiosna)
2 Stymulowanie oddolnej innowacyjności w firmach – najlepsze praktyki (lato)
3 Skuteczne zarządzanie relacjami z klientami kluczowymi – najlepsze praktyki (jesień)
4 Zarządzanie wiedzą i doświadczeniami klientów – doświadczenia polskich firm (zima)
uwaga!
W 2013 r. poza regularnymi wydaniami magazynu ukaże się również numer specjalny:
artości i etyka w organizacjach oraz metody zarządzania wartościami
W
w firmach i instytucjach. Publikacja będzie dotyczyć różnego funkcjonowania wartości
w życiu organizacji i ich pracowników oraz doświadczeń czołowych polskich firm i liderów
w zarządzaniu przez wartości.
53% 14,5 22%
Tylu odbiorców publikacji
THINKTANK jest u szczytu
kariery zawodowej.
I
II
1
2
3
4
Średnio tyle lat pracuje
we własnej branży
statystyczny czytelnik
magazynu THINKTANK.
5
6
7
8
Tylu uczestników wydarzeń
THINKTANK ocenia swoje
miejsce pracy lepiej niż inne
osoby w branży.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
15
plan działań THINKTANK 2013
[KWARTALNIK]
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
dobrze przemyŚlany Magazyn
Magazyn THINKTANK pozwala na przekazywanie
liderom idei i koncepcji, które później stają się
podstawą nowych rozwiązań i strategii.
Na łamach magazynu THINKTANK publikowali
zarówno czołowi przedsiębiorcy i menedżerowie,
jak i politycy oraz działacze samorządowi.
Członkowie Klubu THINKTANK oraz subskrybenci
mogą skorzystać także z elektronicznej wersji tekstów
– z archiwum THINKTANK (www.mttp.pl).
full screen
16
16
Plan działań THINKTANK 2013
[NETWORK]
5 KLUB thinktank
Pozwala liderom biznesu i administracji publicznej na wymianę doświadczeń
zarządczych i nawiązywanie bezpośrednich kontaktów.
Członkostwo w Klubie THINKTANK umożliwia korzystanie ze wszystkich
zasobów THINKTANK, w tym z:
¬ prenumeraty magazynu THINKTANK oraz innych publikacji
¬ bezpłatnego dostępu do archiwum THINKTANK
¬ bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez THINKTANK
¬ elektronicznego newslettera
¬ dodatkowych ofert dla członków Klubu (m.in. ekskluzywnych zaproszeń
na imprezy kulturalne i naukowe, wydarzenia polityczne i gospodarcze)
 www.mttp.pl/klub-thinktank/czlonkostwo
Prenumerata magazynu i raportów wydawanych przez THINKTANK
możliwa jest również poza członkostwem w Klubie.
 www.mttp.pl/klub-thinktank/prenumerata
Ponadto THINKTANK uruchomił specjalny program THINKTANK VIP,
w ramach którego publikacje THINKTANK są dystrybuowane
do liderów biznesu i administracji publicznej w odrębnych pakietach.
f Na zdjęciach: Klub THINKTANK jest wygodną formą korzystania z pakietu wydarzeń i raportów przygotowywanych przez THINKTANK,
m.in. ze spotkań i debat oraz wykładów. Gośćmi porannych dyskusji w THINKTANK są najczęściej praktycy biznesu, tacy jak
Sławomir Lachowski, twórca sukcesu mBanku. Kameralne spotkania Klubu THINKTANK ułatwiają interakcję i wymianę doświadczeń.
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
17
17
plan działań THINKTANK 2013
[NETWORK]
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
THINKTANK – PRZESTRZEŃ DOBRYCH SPOTKAŃ
f Na zdjęciach:  Dr Henryka Bochniarz, prezydent PKPP
Lewiatan, otwiera wykład THINKTANK, którego gościem jest prof. Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu
Europejskiego  prof. Leszek Balcerowicz podczas pierwszego
wykładu THINKTANK w 2009 r.  Józef Wancer, były prezes BPH
i mentor wielu liderów polskiej bankowości, był gościem
spotkania z serii „Lekcje Liderów”, podczas którego dzielił się ideą
„zarządzania przez wolność”  finisaż wystawy zorganizowanej
przez THINKTANK i partnerów poświęconej zaangażowaniu firm
w wolontariat  kameralne debaty (czyli okrągłe stoły
THINKTANK) – pozwalają one na pogłębione dyskusje
o kluczowych wyzwaniach zarządzania.
full screen
18
18
Plan działań THINKTANK 2013
[PROFIL ODBIORCÓW]
Społeczność THINKTANK
THINKTANK skupia wokół siebie liczną społeczność ekspertów, praktyków,
liderów oraz przedsiębiorców. Stworzyliśmy przestrzeń, która pozwala
skorzystać z ich „zbiorowej mądrości”, by inspirować do działania.
W THINKTANK wierzymy w znaczenie komunikacji oraz w „sieci wiedzy”. Dlatego stworzyliśmy
przestrzeń spotkań dla liderów. Umożliwia ona interakcję ludzi, których nurtują te same pytania:
jak skuteczniej zarządzać sobą i innymi, jak efektywniej wykorzystywać swój czas, osiągnąć
życiową i zawodową równowagę. Wymiana doświadczeń oraz praktyk pozwala im
rozwijać swoje kompetencje i nawiązywać cenne zawodowe i prywatne kontakty.
Społeczność THINKTANK jest źródłem wielu nowych idei dla przedsiębiorstw i administracji
publicznej. Staramy się przekazywać je na łamach wydawnictw THINKTANK
– w magazynie, analizach i raportach.
Do kogo dociera THINKTANK?
69%
86%
64%
14,5
87% 65
to ludzie biznesu
deklaruje, że z reguły osiąga to, co zakłada
bierze udział w podejmowaniu kluczowych decyzji
Mają średnio
Przeciętnie w swojej specjalizacji pracują
roku
42
lata
uważa, że osiągnęło w życiu sukces
35
% to kobiety
% to mężczyźni
Nie ma nic mocniejszego od idei, których czas
właśnie nadszedł. Ale to ludzie wprowadzają je w życie.
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
19
19
plan działań THINKTANK 2013
[PROFIL ODBIORCÓW]
Wpływowi, innowacyjni, ambitni
Wytrwali pionierzy, wpływowi państwowcy, ambitni szefowie, zaufani doradcy
– to cztery główne typy osobowości, które tworzą społeczność THINKTANK.
Wytrwali pionierzy
Przedsiębiorcy i właściciele firm – zaradni, odważni odkrywcy
To oni zaczynali budować w Polsce kapitalizm; dziś są właścicielami i szefami firm
o polskim kapitale. Do grupy tej należą też przedsiębiorcy „nowej fali” – osoby,
które w ostatnich latach opuściły korporacje, by budować na pozyskanym
doświadczeniu własny biznes lub własne projekty.
Wpływowi państwowcy
Kierują instytucjami i zmieniają państwo, tworzą polityki publiczne
Działają w sferze publicznej, dbają o wspólne dobro. Kierują kluczowymi
instytucjami, zarządzają miastami i regionami, podejmują odpowiedzialne decyzje.
Współtworzą nowe rozwiązania, które przesądzają o tym, jak działa otoczenie rynku,
i wprowadzają je w życie.
Ambitni szefowie
Stoją na szczycie firm, zarządzając i kierując ludźmi
Odpowiadają za strategię, podejmują najważniejsze decyzje, są wybitnymi
specjalistami i praktykami w swoich dziedzinach. Wielu pracuje w nich kilkanaście lat
i więcej. Ponad połowa jest u szczytu kariery zawodowej – właśnie teraz są najbardziej
wpływowi. Ciągle się rozwijają i szybko adaptują do nowych warunków.
Zaufani doradcy
Konsultanci, mentorzy – z ich opinią liczą się inni
Pracują z szefami firm oraz instytucji, pomagają rozwijać projekty i organizacje. Cieszą się
autorytetem i zaufaniem, są przewodnikami pomagającymi kadrze menedżerskiej
znajdować skuteczne rozwiązania merytoryczne i zarządcze.
21% 26% 43% 8%
Taka grupa odbiorców
THINKTANK to liderzy
instytucji publicznych
i samorządowych.
Tylu odbiorców
THINKTANK
to przedsiębiorcy
i właściciele firm.
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
Tylu odbiorców
THINKTANK to osoby
zarządzające ludźmi
w firmach.
Taki odsetek odbiorców
THINKTANK
to wpływowi doradcy
liderów.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
20
Plan działań THINKTANK 2013
[KONTAKT]
Zapraszamy do współpracy!
paweŁ rabiej
Partner zarządzający, wydawca magazynu THINKTANK
Specjalizuje się w problematyce przywództwa, komunikacji i innowacji. Ukończył filologię
polską na Uniwersytecie Warszawskim. Zarządzał m.in. wprowadzaniem na polski rynek
magazynu „Harvard Business Review Polska” (2003–2008), kierował wydawnictwem
Business Press, był wydawcą „Businessman Magazine” (1999–2002), stworzył magazyn
pokładowy PLL LOT „Kaleidoscope” (1997–1999), był redaktorem w „Gazecie Bankowej”
(1995–1998) i dziennikarzem w radiowej Trójce (1991–1992). W latach 2000–2002 kierował
konsorcjum, które prowadziło na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
działania promujące Polskę przed wejściem do Unii Europejskiej. Jest członkiem
Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce i Klubu Polskiej Rady Biznesu.
e-mail: [email protected]
maŁgorzata bonikowska
Partner zarządzający, wydawca magazynu THINKTANK
Specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych i komunikacji społecznej.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), Sorbony (historia i nauki polityczne)
i PWST (historia kultury), odbyła studia doktorskie w Polsce i za granicą. Pracowała w TVP
(1995–1998), kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Informacji
Europejskiej (1998–2001). Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania
Społeczeństwa o Integracji Polski z UE oraz tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji
Europejskiej. Była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji
KE w Polsce i Bułgarii. Współpracuje z Centrum Stosunków Międzynarodowych,
jest prezesem India EU Council.
e-mail: [email protected]
URSZULA BORZYM
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Odpowiada za koordynację pracy działu rozwoju biznesu oraz obsługi klienta THINKTANK.
Ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w relacjach
z klientami zdobywała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, firmie Pronar jako export manager
(sprzedaż na rynki Europy Zachodniej i Południowej: Niemcy, Austria, Węgry, Grecja)
oraz w Nowoczesnej Firmie (projekty edukacyjne i badawcze).
e-mail: [email protected]
Biuro Reklamy i Fundraisingu THINKTANK
[email protected]
22 201 99 39, 22 201 99 40
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
full screen
III
B IZNES _ IDEE _ PAŃSTWO _ ROZW Ó J
full screen
IV
www.mttp.pl
THINKTANK Sp. z o.o.
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
tel. 22 628 20 04, faks 22 628 04 12
e-mail: [email protected]; [email protected]
full screen

Podobne dokumenty